C1000 behaalt hogere omzet met minder winkels

18 Okt, 2007, 08:00 BST Van Schuitema N.V.

AMERSFOORT, Nederland, October 18 /PRNewswire/ -- Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de omzetresultaten bekend gemaakt over het derde kwartaal van 2007 (12 weken).

Kerncijfers

  
  Omzet in EUR     In het 3e kwartaal    T/m het 3e kwartaal
  miljoenen      (12 weken)        (40 weken)

             2007   2006  Mutatie  2007   2006  Mutatie
 
  Detailhandelsomzet  912   891   2,4%  3.118   3.035   2,7%
  C1000*
 
  Omzet Schuitema*   737   725   1,7%  2.516   2.465   2,1%
 
  Aantal C1000 winkels               448    458   -10

* De C1000 detailhandelsomzet is de consumentenomzet inclusief BTW van alle C1000 winkels. De omzet van Schuitema bestaat uit de levering van goederen en diensten aan de C1000 ondernemers alsmede opbrengsten uit leveringen van goederen en diensten aan consumenten via de eigen filialen, onder aftrek van kortingen en exclusief BTW.

Commentaar van directievoorzitter de heer Bert Roetert:

"In het derde kwartaal is het beleid gericht op verbetering van de kwaliteit van de omzet, de C1000 formule en het winkelbestand consequent voortgezet. De gemiddelde omzet per winkel steeg met 4,1%. De invoering van nieuwe assortimentsmodules verloopt voorspoedig. Het aantal winkels is met tien afgenomen. Met minder maar betere winkels realiseren we een stijgende omzet."

Detailhandelsomzet C1000

De C1000 detailhandelsomzet in het derde kwartaal 2007 (12 weken) bedraagt EUR 912 miljoen, een toename van 2,4% vergeleken met dezelfde periode in 2006 (EUR 891 miljoen). In het derde kwartaal bedraagt de stijging van de identieke omzet 1,4%. Over de eerste drie kwartalen (40 weken) is de identieke detailhandelsomzet met 1,9% toegenomen.

Door de verdere optimalisatie van het winkelbestand is in het derde kwartaal 2007 de gemiddelde weekomzet per winkel met 4,1% toegenomen. Over de eerste drie kwartalen bedraagt de stijging 4,4%. Eind derde kwartaal 2007 bedraagt het aantal C1000 winkels 448, een daling van 10 vergeleken met het derde kwartaal 2006 (458).

Omzet Schuitema (1)

De omzet van Schuitema in het derde kwartaal 2007 (12 weken) bedraagt EUR 737 miljoen, een toename van 1,7% vergeleken met dezelfde periode in 2006 (EUR 725 miljoen). In het derde kwartaal laat de identieke omzet een groei zien van 0,4 % ten opzichte van dezelfde periode 2006. Over de eerste drie kwartalen (40 weken) is de identieke omzet Schuitema met 1,1 % toegenomen.

Ontwikkeling vestigingspunten

In 2007 zijn 6 nieuwe winkels geopend, waaronder 1 voormalige Konmarwinkel. Daarentegen zijn 16 winkels afgestoten. Het aantal C1000 winkels is hierdoor per saldo met 10 gedaald van 458 ultimo 2006 naar 448 ultimo het derde kwartaal 2007. In 2007 zijn 28 bestaande C1000 winkels gemoderniseerd.

Resultaten

De financiële resultaten over het derde kwartaal 2007 worden donderdag 1 november voor beurs bekend gemaakt.

http://www.schuitema.nl

Toelichting omzetbericht

(1) Noten

Met ingang van het verslagjaar 2006 zijn de ontvangsten uit de onderverhuur van onder operationele leaseovereenkomsten aangehouden onroerend goed begrepen in de bruto huuropbrengst onroerend goed. Tot en met derde kwartaal 2006 werden deze ontvangsten in mindering gebracht op de kostprijs omzet en derhalve gesaldeerd met de verantwoorde kosten uit hoofde van inhuur. Tot en met het derde kwartaal 2007 is een bedrag van EUR 29,3 miljoen toegevoegd aan de omzet (dezelfde periode in 2006: EUR 31,4 miljoen).

PRN NLD

BRON Schuitema N.V.