C&A Foundation schenkt 500.000 EUR aan Save the Children voor het bestrijden van ebola in Sierra Leone

21 Okt, 2014, 08:00 BST Van C&A Foundation

ZUG, Zwitserland, October 21, 2014 /PRNewswire/ --

C&A Foundation heeft 500.000 euro geschonken aan Save the Children Zwitserland om kinderen en gezinnen, die het slachtoffer zijn geworden van de uitbraak van ebola in Sierra Leone, te helpen.

"Wij zijn zeer bezorgd over de ongekende omvang van de ebolaepidemie," zegt Leslie Johnston, directeur van C&A Foundation. "Kinderen behoren tot de meest kwetsbare groep in de maatschappij, vooral  in dergelijke omstandigheden. Alleen al in Sierra Leone zijn er naar schatting 1.100 kinderen die geen opvang hebben of van hun familie gescheiden leven door dit virus. Onze schenking draagt bij tot het noodzakelijke werk van Save the Children om kinderen, die in Sierra Leone door ebola werden getroffen, te beschermen."

"Save the Children was een voor de hand liggende partnerkeuze voor C&A Foundation. C&A Foundation heeft hen in het verleden al gesteund in andere crisissituaties, bijvoorbeeld tijdens de Tyfoon Haiyan op de Filippijnen" voegt Johnston eraan toe. "Zij zijn toonaangevend op het vlak van de bescherming van het kind. De zorg voor kinderen in de strijd tegen ebola, is te weinig   gesubsidieerd en dat baart ons zorgen."

De schenking zal het werk van Save the Children, zoals haar inspanningen om vermiste familieleden van kinderen op te sporen en gezinnen te herenigen, financieren. Op die manier streven we ernaar de kinderen zonder opvang in Sierra Leone te beschermen. Deze activiteiten zijn cruciaal om te voorkomen dat gezinnen op lange termijn ontwricht worden. Dit kan gebeuren wanneer kinderen zich verplaatsen om hulp te zoeken, terwijl hun familielid opgenomen wordt voor verzorging of misschien al gestorven is.  

De fondsen zullen ook gebruikt worden om beveiligingssystemen te ontwikkelen die gebaseerd zijn op het gemeenschapsgevoel. Dit speelt een essentiële rol in de bescherming van kinderen. Omwille van de angst om besmet te raken of om door de gemeenschap gestigmatiseerd te worden, zijn familieleden of leden van de gemeenschap minder geneigd om hulp te bieden aan verlaten kinderen. Bovendien zal de schenking Save the Children in staat stellen om essentiële psychologische en emotionele hulp te bieden aan kinderen. Veel van hen zijn bang en zijn als het ware thuis opgesloten, waar ze getuige zijn geweest van het overlijden van hun geliefden, wat kan resulteren in een belangrijk trauma.

"Dankzij de schenking van C&A Foundation kunnen we ons programma om kinderen in Sierra Leone te beschermen, in antwoord op de uitbraak van ebola, uitbreiden," licht Jérôme Strijbis, CEO van Save the Children Zwitserland, toe.  "Tijdens de komende weken zullen er 60 extra medewerkers, waaronder experts inzake gezondheidszorg, water en sanitair, logistiek en kinderbescherming, naar Sierra Leone vertrekken. Wij hopen dan ook dat wij de kinderen tegen de dramatische gevolgen van deze crisis kunnen beschermen."

Over C&A Foundation 

C&A Foundation is een filantropische organisatie in Zwitserland die streeft naar een eerlijke en duurzame textielindustrie, waarbinnen iedereen zich kan ontplooien. De stichting zet zich in voor het oplossen van de diepgewortelde uitdagingen van de textielindustrie, door het nemen en steunen van initiatieven die staan voor de verandering waarop de industrie functioneert.  De samenwerking met het wereldwijde C&A, laat de stichting toe om programma's, die de textielindustrie kunnen helpen, te testen, herhalen en aanpassen. C&A Foundation investeert ook in lokale gemeenschappen, zowel in landen waar C&A actief is als in gebieden die getroffen zijn door humanitaire crisissituaties.

Over Save the Children 

Save the Children is de meest toonaangevende, onafhankelijke organisatie voor kinderen ter wereld. Wij zijn actief in meer dan 120 landen. Wij redden kinderlevens; wij vechten voor hun rechten; wij helpen hen om hun mogelijkheden te ontplooien. Save the Children is politiek, ideologisch, economisch en religieus onafhankelijk. Save the Children Zwitserland is gecertificeerd door de Zwitserse stichting Zewo.

Contact voor bijkomende informatie: 

Eva van Elst: Leader Integrated Communications C&A België, eva.van.elst@canda.com, +32-2-257-69-68 

C&A Foundation: Stephanie Klotz, Communications Officer, s.klotz@candafoundation.org

Save the Children: Sarah Frattaroli, Project Manager Communications, sarah.frattaroli@savethechildren.ch, +41-44-267-74-85


BRON C&A Foundation