C&A waarschuwt voor knelpunten bij de levering van biokatoen

08 Apr, 2014, 08:00 BST Van C&A Europe

DÜSSELDORF, Duitsland, April 8, 2014 /PRNewswire/ --


C&A-brochure "Let's take Bio Cotton to everyone every day"

De wereldwijde productie van biokatoen neemt ondanks de stijgende vraag verder af op  internationale markten. Deze ontwikkeling gaat gepaard met ecologische, sociale en economische gevolgen voor alle betrokkenen langs de wereldwijde leveringsketen voor biokatoen. Gemeten aan de productie van katoen in de hele wereld bedraagt het huidige aandeel aan biokatoen net geen 1 procent.

Voor C&A Europa, dat zich  al sinds 10 jaar voor de bevordering van de teelt van biokatoen inzet, is het een bijzondere uitdaging om tegen deze achteruitgang in te gaan.

Thorsten Rolfes, Head of Corporate Communications Europe, licht toe: "Wij bevinden ons nu op een kritiek punt waarop de vraag naar biokatoen de  beschikbaarheid overtreft. De daarmee gepaard gaande onzekerheid over de beschikbaarheid dreigt langlopende investeringen in biokatoen in gevaar te brengen."

Nadat de productie van biokatoen in de hele wereld nog tot en met het jaar 2011 continu steeg, zijn de oogstopbrengsten in de daaropvolgende tijd met 8 procent gedaald. Ondanks  het feit dat gelijktijdig 50 procent van de producerende landen de productie van biokatoen verhoogde. De redenen hiervoor zijn o.a. de beperkte kennis van biologische teeltmethoden en de ontbrekende samenwerking van de gemeenschappen.

Om de aandacht op deze problematiek te vestigen, publiceert C&A nu de brochure "Let's take Bio Cotton to everyone every day". Deze informeert uitgebreid over de meerwaarde en de actuele uitdagingen van de teelt van biokatoen en wijst daarbij op de kansen voor alle betrokkenen langs de mondiale leveringsketen. Volgens C&A dragen hier de textielhandelsondernemingen een buitengewone verantwoordelijkheid.

"Merkbedrijven spelen een sleutelrol bij de ontwikkeling van biokatoen als duurzame hulpbron. Hoewel reeds enkele bedrijven actief geworden zijn, toont de bevoorradingscrisis aan dat er nog veel meer gedaan moet worden. Samenwerking is daarbij het centrale trefwoord - de samenwerking met experts, gemeenten en regeringen ter plaatse levert een belangrijke bijdrage aan de ontplooiing van het volledige potentieel van biokatoen", aldus  Rolfes. "Maar niet alleen in de productielanden, ook op de afzetmarkten kunnen ondernemingen iets bewerkstelligen doordat ze hun klanten voor het thema "biokatoen" sensibiliseren. Onze ervaring toont aan dat het zeker mogelijk is om bewustzijn te creëren om aan de vraag te voldoen en  tegelijkertijd winst te maken."

C&A is momenteel de grootste afnemer van biokatoen en heeft in het boekjaar 2013 meer dan 100 miljoen producten van biokatoen verkocht - nog maar eens een duidelijke stijging tegenover het jaar daarvóór. Daarmee bedraagt het aandeel van biokatoen in de gehele katoencollectie 38 procent. Het verwerkte biokatoen dat zonder gebruikmaking van pesticiden en kunstmatige meststoffen gecultiveerd wordt, is voor 75 procent afkomstig van door C&A Foundation ondersteunde boerderijprojecten - daarvan profiteren ongeveer 60.000 boeren in India. Centraal bij de sociale - en milieuprogramma's staan de gemeenten in de landbouwgebieden om een verbetering van de levensomstandigheden van de daar werkende katoenboeren tot stand te brengen. Zo worden er o.a. projecten voor de druppelirrigatie en voor de beschikbaarstelling van biozaad gerealiseerd en worden er scholingen voor de boeren en andere partners van de leveringsketen van biokatoen doorgevoerd.

In dit teken staat ook "CottonConnect", een onafhankelijke onderneming die C&A met Textile Exchange en de Shell Foundation als partners opgericht heeft. Het doel van "CottonConnect" bestaat erin, door de samenwerking met 22 textieldetailhandelaars en modemerken de leveringsketens voor katoen duurzamer vorm te geven. Hierbij worden alle behaalde winsten uitsluitend geherinvesteerd.

Als bedrijfsdoel op lange termijn streeft C&A ernaar tegen het jaar 2020 de complete katoencollectie uit duurzame teelt te halen. Gelijktijdig ondersteunt de C&A Foundation een reeks initiatieven ter bevordering van de bioteelt en ter verbetering van de levensomstandigheden van de boeren. In samenwerking met CottonConnect organiseerde de stichting onlangs de eerste Organic Cotton Roundtable in India als "Call to Action" om de betrokken belangenbehartigers samen te brengen en de achteruitgang van de productie tegen te gaan.

Bijkomende informatie over het thema "biokatoen" van C&A en de brochure "Let's take Bio Cotton to everyone every day" vindt u op www.c-en-a.be/biocotton.

Over C&A Europa:
C&A Europa behoort met meer dan 1.575 filialen in 21 Europese landen en meer dan 37.500 medewerkers tot de toonaangevende modedetailhandelsondernemingen in Europa. C&A Europa is een onderneming van de Cofra Holding AG.

Press contact: 

C&A Europe 

Fashion Center
Wanheimer Straße 70
D-40468 Düsseldorf

Thorsten Rolfes 

Corporate Communications C&A Europe
T +49.211.9872 - 2749
F +49.211.9872 - 2748
M +49.172.2020023
Thorsten.Rolfes@canda.com

 

BRON C&A Europe