Campina 2006: Autonome groei in europa en in gezondheidszuivel

16 Maa, 2007, 10:00 GMT Van Campina

ZALTBOMMEL, Nederands, March 16 /PRNewswire/ -- Omzetgroei met innovatieve gezondheidsconcepten in Nederland en Duitsland. Winstgevende groei in Rusland, Verenigd Koninkrijk en Griekenland. Strategische joint venture Fonterra en kaasactiviteiten leveren eveneens positieve bijdrage aan het resultaat.

In een voor haar lastige markt is Campina er in geslaagd in 2006 haar omzet te laten toenemen en het resultaat te laten stijgen. Omzetstijging (+ EUR 55 miljoen tot EUR 3.624 miljoen) en resultaatverbetering waren te danken aan een succesvolle combinatie van innovatieve gezondheidsconcepten in Nederland (Campina Optimel, Vifit) en Duitsland (Campina Optiwell) en winstgevende groei met consumentenproducten in Rusland, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland. Ook boekte Campina goede resultaten in het Midden-Oosten, Afrika en Azië met uiteenlopende producten. De joint venture met Fonterra voor farmaceutische ingrediënten leverde een positieve bijdrage evenals Campina's kaasactiviteiten. 2006 was echter ook het jaar van fors stijgende prijzen voor energie en verpakkingen, scherpe concurrentie tussen West-Europese supermarktketens, sterk dalende EU-subsidies en een dalende marge voor ingrediënten, als gevolg van de substantieel gestegen prijzen voor melk- en weipoeder. Negatieve ontwikkelingen die echter dankzij autonome groei in Europa, zowel geografisch als in gezondheidsconcepten, en mede dankzij een bijzondere bate van de joint venture met Fonterra grotendeels werden gecompenseerd.

Een voor Campina lastig jaar - De onverwacht positieve ontwikkelingen op de zuivelmarkt voor wat betreft melk- en weipoeders gingen voor een groot deel aan Campina voorbij. Waar voor 2006 prijsdalingen voor basiszuivelproducten werden verwacht, was er opeens sprake van een goede kaasprijs en aantrekkende prijzen voor wei en mager melkpoeder. Deze ontwikkeling, die in 2007 naar verwachting aanhoudt, werd veroorzaakt door een wereldwijd sterke vraag en een daarbij achterblijvend aanbod. Campina profiteerde wel van de goede kaasprijzen - nog eens versterkt door de goede resultaten van de merkkaas Campina Milner - maar de sterk stijgende melkpoeder- en weiprijzen waren niet gunstig voor Campina, omdat Campina in haar portfolio juist veel producten heeft met toegevoegde waarde.

Door de sterke concurrentie tussen supermarktketens daalden de opbrengstprijzen voor basisconsumptiezuivel in de thuismarkten Nederland en Duitsland verder, terwijl de kosten stegen. De caseïnaatopbrengsten van Campina stonden zwaar onder druk vanwege de volledige afbouw van de Europese steun voor de productie van caseïnaten. Campina is meer afhankelijk van de markt voor caseïnaten dan diverse, andere grote zuivelaanbieders. De markt voor caseïnaat heeft zich in voorjaar 2007 verregaand hersteld van de marktverstoring die vorig jaar optrad door de afbouw van de EU-productiesteun voor caseïnaat. Het herstel van de caseïnaatmarkt maakt des te duidelijker, dat de opbrengsten van basisconsumptiezuivel ver beneden peil zijn. Ook daalden in 2006 de marges voor weiproducten met toegevoegde waarde aanzienlijk door oplopende grondstofprijzen; Campina verbeterde overigens wel haar marktpositie met deze ingrediënten.

Rusland: Campina's vierde thuismarkt - Rusland ontwikkelt zich meer en meer tot Campina's vierde thuismarkt, naast Nederland, Duitsland en België. Campina groeide in Rusland tot een omzet van EUR 98 miljoen (2005: EUR 78 miljoen). Dat was voornamelijk te danken aan een verdere toename van de verkoop van yoghurt en yoghurt drinks onder Campina-merk in Rusland en de voormalige landen van de Sovjet Unie. De Campina zuiveldranken die twee jaar geleden op de Russische markt zijn geïntroduceerd, kenden in 2006 een forse volume- en omzetgroei. Dankzij de forse omzettoename en scherp kostenmanagement maakte Campina in Rusland een uitstekend jaar door. In december werden de beste verkoopcijfers ooit gerealiseerd. Russische consumenten riepen Campina Fruttis uit tot het meest populaire Nederlandse foodmerk. Om de groei van de afzet te ondersteunen, wordt in 2007 zowel de opslag- als de productiecapaciteit vergroot en wordt de productportfolio verbreed.

Winstgevende groei in diverse regio's - Nederland en Duitsland mochten in 2006 kampen met aanhoudende druk op de prijzen en volumes, in diverse regio's realiseerde Campina fraaie cijfers. Niet alleen in Rusland, maar ook in andere Europese landen. Zo groeide het Campina-merk in thuismarkt België, niet alleen in merkbekendheid, maar ook in volume en marktaandelen. De onderneming koos er voor een differentiatiestrategie, waardoor Campina zich onderscheidde van de huismerken. De afzet van Campina melk met een evenwichtiger vetzuursamenstelling ontwikkelde zich goed. In april lanceert Campina op de Nederlandse markt eveneens Campina melk met een evenwichtiger vetzuursamenstelling, duurzaam geproduceerd door Nederlandse boeren en hun buitengrazende koeien, mede gevoerd met maatschappelijk verantwoorde soja. Campina UK (Verenigd Koninkrijk) had wederom een uitstekend jaar en bleef ook succesvol als preferred supplier voor grote Britse supermarktketens, zoals Tesco. Positief was de stijgende vraag naar kaas, die werd gevoed door marktontwikkelingen in het oosten van Europa, vooral in Rusland. Ook werden goede resultaten geboekt in het Midden-Oosten en Afrika, met de verkoop van blikroom, langhoudbare zuivelproducten en in Thailand, Korea en Vietnam met jongdiervoeding.

Forse groei gezondheidsconcepten - De gezondheidsconcepten van Campina passen naadloos in de maatschappelijke trend van gezonde keuzes. De concepten Campina Optimel (Nederland)/Campina Optiwell (Duitsland), Campina Vifit (Nederland), Campina Milner (internationaal. Kaas met een verlaagd vetgehalte) lieten in 2006 dan ook een forse omzetgroei zien. In 2006 werd Campina in Duitsland marktleider in het segment 'gezondheid'. De introductie van Campina Optimel /Optiwell Control, eind 2006 in Nederland en begin 2007 in Duitsland, geeft een extra impuls aan dit segment. Optimel Control, een zeer innovatief product, geeft consumenten een steuntje in de rug bij gewichtsbeheersing. Mona (Nederland) introduceerde Mona Lekker en Licht, twee yoghurt- en twee vlavarianten met minder dan 1 procent vet. Ook stond Campina mede aan de wieg van het 'Ik Kies Bewust'-logo, dat Nederlandse consumenten helpt om gezonde voedingskeuzes te maken. Milner werd, als eerste stap in de verdere, internatonale expansie geïntroduceerd in Frankrijk.

Campina's nieuwe melk - Melk is melk, zuivel is zuivel, maar Campina is anders. Daarom maakte Campina medio 2006 bekend dat in de lente van 2007 een nieuwe en unieke Campina melk op de Nederlandse markt wordt gebracht. Als grootste merk in de Nederlandse supermarkt (in 2006 voor het vijfde jaar achtereen) is Campina ook het grootste A-merk in melk. Met haar nieuwe standaard in zuivel onderscheidt Campina zich nadrukkelijk van andere melk. Want Campina melk heeft vanaf begin april een evenwichtiger vetzuursamenstelling (10 procent minder verzadigde vetzuren, 20 procent meer onverzadigde vetzuren en een verdubbeling van het gehalte aan Omega 3) omdat Nederlandse Campina-boeren hun koeien natuurlijk evenwichtiger bijvoeding geven in combinatie met weidegang. Campina stimuleert bovendien de teelt van verantwoord geproduceerde soja voor het veevoer van de koeien. De nieuwe melk is het schoolvoorbeeld van waar Campina voor staat: gezonde producten, duurzame productiemethoden, zorg voor koeien en landschap, en topkwaliteit boerderijmelk van boeren dichtbij consumenten. Het gaat om de grootste, aparte melkstroom ooit in Nederland.

Strategische groei - Campina zette in 2006 belangrijke stappen voor wat betreft de strategische groei van haar ingrediënten-activiteiten. Campina en Fonterra (Nieuw-Zeeland) bundelden hun activiteiten op het gebied van draagstoffen voor medicijnen in een nieuwe joint venture (JV). Deze JV, DMV Fonterra Excipients, houdt hoofdkantoor in Duitsland en heeft productiebedrijven in Nederland, Duitsland en Nieuw-Zeeland. De JV behaalde een goed resultaat, ondanks een sterke stijging van de kosten voor grondstoffen. De vorming van de JV bezorgde Campina ook een eenmalige, bijzondere bate die in de balans extra gereserveerd is voor toekomstige acquisities. Daarnaast startte Campina een 50/50 joint venture met het Canadese bedrijf Vitalus. Deze samenwerking richt zich op de verkoop van ingrediënten voor voedingsmiddelen, babyvoeding en dieetproducten in Noord-Amerika. Bovendien werd Inovatech Argentina S.A. overgenomen. Dit bedrijf in Argentinië beschikt over productiecapaciteit voor ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie. DMV International gaat nu voor de (Zuid-)Amerikaanse markt meer toegevoegde waarde producten ontwikkelen.

Bescheiden daling prestatieprijs - Campina brengt melk tot waarde voor haar leden-melkveehouders, de eigenaren van de onderneming Campina. Daarom is de prestatieprijs per 100 kg ledenmelk de maat voor het resultaat van Campina. Campina wist een prestatieprijs 2006 te realiseren van EUR 32,53 inclusief BTW en EUR 30,93 exclusief BTW. Bij vet- en eiwitgehalten in de melk die vergelijkbaar zijn, betekent dat in vergelijking met 2005, een bescheiden daling van EUR 0,37 (exclusief btw) per 100 kg melk.

Verdere versterking financiële positie - Het grootste deel van de prestatieprijs staat de leden-melkveehouders contant ter beschikking. Van de prestatieprijs wordt EUR 1,50 aangewend voor versterking van het aansprakelijk vermogen van Campina, om de onderneming Campina in staat te stellen haar (internationale) groeistrategie verder te ontwikkelen. Het aansprakelijk vermogen van Campina bedroeg in 2006 EUR 780 miljoen en kwam daarmee op 42,4 procent van het balanstotaal. Het eigen vermogen bedroeg per einde 2006 EUR 603 miljoen, 32,8 procent van het balanstotaal (2005: EUR 567 miljoen / 32,1 procent).

Drs J.J.G.M (Tiny) Sanders, CEO Campina BV, over het jaar 2006 en over het jaar 2007:

"Ik ben niet ontevreden over 2006 met een verdere resultaatsverbetering, helaas niet genoeg om de melkprijs te laten stijgen ten opzichte van 2005. Autonome winstgevende groei in Europa en in gezondheidszuivel stonden tegenover de tegenvallende opbrengsten in basisconsumptiezuivel en caseïnaat. De zuivelmarkt in 2006 was bepaald ongunstig voor onze toegevoegde waarde producten, de stuwende kracht achter de groeistrategie van Campina. En toch hebben we een prestatieprijs die slechts bescheiden daalt, omdat de onderneming Campina het resultaat fors zag toenemen en op veel terreinen goed heeft gepresteerd. Variërend van de topprestaties in Rusland tot die in Griekenland. Van de eenmalige bate als gevolg van de joint venture met Fonterra tot het succes van onze gezondheidsconcepten, biologische zuivel en roomproducten."

"Voor 2007 willen we de in 2006 gerealiseerde prestatie in elk geval evenaren. We streven ernaar om voor onze weiproducten prijsverhogingen te realiseren. Gelukkig zien we herstel van de caseïnaatmarkt, na de enorme schok als gevolg van het wegvallen van de subsidies. We praten nu bovendien volop met de handel over de prijsverhoging voor basisconsumptiezuivel. De effecten daarvan moeten in de loop van dit jaar zichtbaar worden. Dat zal ons helpen in de structurele rendementsverbetering die we dit jaar in Duitsland, en in mindere mate ook in Nederland, moeten realiseren."

"Enkele van onze activiteiten die zich in een opbouwfase bevonden, moeten dit jaar verder tot wasdom komen. Zo zal onze groep Industrial Products dit jaar voor het eerst kunnen profiteren van Veghel Force, de complete verbouwing van de weiverwerking in Veghel. Valess bijvoorbeeld was in 2006 goed, maar nog niet goed genoeg. En in Azië zou een acquisitie in het strategische hart van (yoghurt)gezondheidsproducten onder merk ons een geweldige impuls geven aan de groeistrategie. Ik ben hier zeer positief over. En 2007 wordt natuurlijk het jaar dat we in Nederland de nieuwe Campina melk gaan lanceren met een evenwichtiger vetsamenstelling, duurzaam geproduceerd door Nederlandse boeren en hun buiten grazende koeien en mede gevoerd met maatschappelijk verantwoorde soja, wat nu al enorm motiverend werkt."

  
  Kerncijfers                 2006    2005
  Omzet (x EUR 1 miljoen)           3.624    3.569
  Prestatieprijs in EUR per 100 kg (excl. Btw) 30,93    31,30
  *)
  Contante melkprijs in EUR per 100 kg (excl. 29,68    30,55
  btw) *)
  Investeringen materiële vaste activa (x EUR 124     150
  1 miljoen)
  Afschrijvingen materiële vaste activa (x EUR 90     84
  1 miljoen)
  Eigen vermogen (x EUR 1 miljoen)       603     567
  Eigen vermogen (in % van balanstotaal)    32,8    32,1
  % omzet consumentenproducten onder hoofdmerk 47     44
  Gemiddeld aantal personeelsleden       6.302    6.359
  % werknemers buiten Nederland        57     57
  Totaal verwerkte melk (x 1 miljoen kg)    4.742    4.823
  Melkaanvoer leden (x 1 miljoen kg)      3.399    3.399
  Gemiddeld aantal leden-melkveehouders    8.151    8.576

*) Bij vet- en eiwitgehaltes 2006

Noot voor de redactie:

Actief van Londen tot aan Moskou en van de Verenigde Staten tot aan Japan én sinds vele generaties stevig verankerd op het platteland van Nederland, Duitsland en België: de internationale coöperatieve zuivelonderneming Campina. De 8.000 melkveehouders die samen eigenaar zijn van Campina, zorgen dagelijks voor hun koeien, het landschap en de beste kwaliteit melk. Deze melk, vol natuurlijke bouwstoffen voor het menselijk lichaam, vormt de basis voor melk, zuiveldranken, yoghurts, desserts, kaas en boter, die consumenten herkennen aan de merken Campina, Landliebe en Mona. Daarnaast is Campina wereldwijd een toonaangevende aanbieder van ingrediënten die hun toepassing vinden in voedingsmiddelen en farmaceutische producten. Met hun passie voor zuivel realiseren de 6.800 medewerkers een omzet van meer dan EUR 3,6 miljard.

Internet: www.campina.com

BRON Campina