Campina breidt pharma activiteiten verder uit - Joint Venture met Fonterra

23 Maa, 2006, 09:11 GMT Van Campina

ZALTBOMMEL, Nederland, March 23 /PRNewswire/ --

- Deze joint venture zorgt voor verdere versterking van de toonaangevende positie in de productie van zuivelingrediënten (draagstoffen) voor de wereldwijd opererende farmaceutische industrie.

Campina, een van Europa's toonaangevende zuivelondernemingen met hoofdvestiging in Nederland wil samen met Fonterra, gevestigd in Nieuw-Zeeland, een 50/50-joint venture vormen in draagstoffen* voor de farmaceutische industrie. De joint venture zorgt voor verdere versterking van de toonaangevende positie in de productie van zuivelingrediënten voor de wereldwijd opererende farmaceutische industrie. De joint venture zal ruim 100 medewerkers tellen op een jaarlijkse omzet van circa EUR 75 miljoen. Campina als Fonterra zullen door deze krachtenbundeling hun uitgangspositie verbeteren en daarmee een goede basis vormen voor lange termijn investeringen in innovatie, kwaliteit en service om aan de voortdurend toe-nemende vraag te kunnen blijven voldoen. Door de goede uitgangspositie wordt de nieuwe joint venture een van de sterkste spelers op het gebied van draagstoffen voor de farmaceutische industrie. Klanten kunnen dan ook rekenen op continuïteit en een langdurig partnership. Beide partijen verwachten dat de overeenkomst in het tweede kwartaal van 2006 zal worden afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthoudende instanties.

De joint venture wordt gevormd door de business line Pharma van DMV International (een divisie van de groep Industrial Products van Campina) en de business unit Lactose New Zealand, een volledige dochter van Fonterra. De joint venture zal zich richten op het uitbreiden van de activiteiten met een breed assortiment draagstoffen alsmede met nieuwe productconcepten en functionaliteiten. Alle bestaande producten in het assortiment van de moederbedrijven die worden gebruikt als draagstoffen in farmaceutische toepassingen (medicijnen op doktersrecept alsmede vrij verkrijgbaar) plus de lactose die wordt gebruikt bij de productie van zogenoemde Fine Chemical of Semi-Pharma toepassingen, zullen tot het werkterrein van de joint venture behoren. Beide moederbedrijven zullen lactose voor gebruik in voedingsmiddelen blijven produceren.

De joint venture zal beschikken over eigen productiefaciliteiten in Nederland (inbreng Campina: tablet-uiteenvalmiddelen, Foxhol), Duitsland (inbreng Campina: direct tabletteerbare lactose, Nörten-Hardenberg) en Nieuw-Zeeland (inbreng Fonterra: inhalatielactose, Kapuni) en over wereldwijd verspreide, regionale verkoopkantoren. Het verschil in waarde tussen de inbreng in de joint venture, betaalt Fonterra in contanten aan Campina. Het wordt een 50/50-joint venture waarmee Campina als Fonterra blijk willen geven van hun commitment om een sterke positie in draagstoffen voor de farmaceutische sector op te bouwen. De CEO van de joint venture wordt benoemd door DMV International; het hoofdkantoor wordt gevestigd in Goch (Duitsland).

"Met deze joint venture zullen Campina en Fonterra hun positie op de mondiale markt voor draagstoffen verbeteren en hun aanwezigheid in de snelgroeiende, opkomende farmaceutische markten in de regio Asia Pacific versterken" aldus J.J.G.M. (Tiny) Sanders, CEO van Campina BV. "De joint venture is volledig in overeenstemming met Campina's groeistrategie en vormt een solide basis voor langetermijninvesteringen in innovatie, kwaliteit en service. Investeringen die nodig zijn om onze voorsprong te behouden. Het is bovendien een unieke kans om onze positie in de farma-ceutische sector verder te versterken. Beide partijen vullen elkaar uitstekend aan. Bovendien zijn er productielocaties aan beide zijden van de aardbol, waardoor de groei wordt versterkt en de joint venture uit kan groeien tot dé speler op het gebied van draagstoffen."

Volgens Fonterra-CEO Andrew Ferrier zal de joint venture beide bedrijven in staat stellen hun farmaceutische klanten beter te bedienen en zullen er meer mogelijkheden ontstaan voor de lactose-activiteiten van Fonterra. "Toen we in mei 2005 onze nieuwe productiefaciliteit voor Inhalation Grade Lactose in Kapuni (Nieuw-Zeeland) openden, zei ik dat we zouden proberen samenwerkingsverbanden op te zetten met leidende farmaceutische bedrijven. Campina heeft een sterke positie in Europa en Japan, terwijl Fonterra heel succesvol is geweest in het opbouwen van een sterke positie in de regio Asia Pacific. Bovendien beschikken we over een leveringsovereenkomst met een van 's werelds leidende farmaceutische bedrijven."

De joint venture met Fonterra is volledig in overeenstemming met Campina's groeistrategie. Campina richt zich op internationale groei met innovatieve zuivelproducten in Europa en Azië en streeft naar een leidende rol in de productie van zuivelingrediënten voor de voedings- en farmaceutische industrie wereldwijd.

De farmaceutische industrie is een wereldwijd opererende, winstgevende markt met hoge kwaliteitsnormen en verwachtingen. Bovendien is de dynamiek binnen de farmaceutische industrie aan het veranderen. Door de investeringen die nodig zijn om nieuwe medicijnen te ontwikkelen, wordt ook de farmaceutische industrie gedwongen om de aandacht te richten op verlaging van de kosten, door bijvoorbeeld mondialisering, productie in lagelonenlanden en harmonisering van grondstoffen en leveranciers. Tegelijkertijd wordt van de leveranciers verwacht dat zij een actieve rol spelen op het gebied van gezamenlijke productontwikkeling, kwaliteitsbewaking en ondersteuning op het gebied van wetgeving.

De business unit Pharma is onderdeel van DMV International, een divisie van de groep Industrial Products van Campina, die ingrediënten vervaardigt voor de voedings- en farmaceutische industrie wereldwijd. De business unit Pharma ontwikkelt en produceert draagstoffen en verkoopt grondstoffen voor de wereldwijde farmaceutische industrie. Pharma richt zich op kwaliteit en heeft in al haar productiefaciliteiten cGMP voor Actieve Farmaceutische Ingrediënten geïmplementeerd. Bovendien legt de business unit zich toe op het realiseren van een hoog service-niveau via een gespecialiseerd mondiaal verkoop- en distributienetwerk.

De business unit Lactose New Zealand van Fonterra verkoopt en distribueert Fonterra's farma-

ceutische lactose, terwijl het product zelf wordt gefabriceerd door Fonterra Ltd. Net als de business unit Pharma van DMV International verkoopt en distribueert Lactose New Zealand wereldwijd aan de farmaceutische industrie.

Vakbonden, ondernemingsraden en regelgevende instanties zijn op de hoogte gesteld van de voorgenomen joint venture, en zullen waar nodig in het proces worden betrokken.

* Draagstoffen zijn inactieve bestanddelen die als drager of oplosmiddel in geneesmiddelen worden gebruikt of een bijdrage leveren aan het productieproces van farmaceutische producten.

Noot voor de redactie:

Campina is een internationale coöperatieve onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie, verkoop en distributie van zuivel- en zuivelverwante consumentenproducten en hoogwaardige ingrediënten voor de voedings- en farmaceutische industrie. Campina heeft een jaaromzet van circa EUR 3,6 miljard met ongeveer 6.800 werknemers. De onderneming bezet topposities in de markten waarin ze actief is met consumentenmerken als Campina, Landliebe en Mona. Daarnaast opereert Campina wereldwijd met de groep Industrial Products. Deze ingrediëntengroep, met de divisie DMV International, is een succesvolle partner voor onder meer de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.

Fonterra is een internationale zuivelonderneming met een jaaromzet van circa EUR 5,9 miljard. De onderneming telt ongeveer 18.000 medewerkers. Fonterra is wereldwijd de grootste exporteur van zuivelproducten; 95% van de productie wordt geëxporteerd. Fonterra Co-operative Group Ltd. is wereldwijd actief in meer dan 140 landen.

Internet: www.campina.com; www.dmv-international.com; www.fonterra.com

BRON Campina