Campina En Arla Foods Willen Gaan Fuseren

08 Dec, 2004, 09:35 GMT Van Campina Nederland Holding BV

ZALTBOMMEL, The Netherlands, December 8 /PRNewswire/ -- Door de fusie ontstaat 's werelds grootste coöperatieve zuivelonderneming met sterke, toonaangevende merken in zowel de consumenten-als de zakelijke markten.

De zuivelondernemingen Campina en Arla Foods (Denemarken) zijn van plan om te gaan fuseren. Door de fusie van Campina en Arla Foods ontstaat 's werelds grootste coöperatieve zuivelonderneming: Campina Arla, zoals de nieuwe naam van de onderneming luidt. Campina Arla heeft een omzet van ongeveer 10 miljard euro, circa 28.000 medewerkers en ongeveer 21.000 leden-melkveehouders, de eigenaren van deze coöperatieve onderneming. Het hoofdkantoor van Campina Arla komt in Kopenhagen, Denemarken (hoofdvestiging) en in Zaltbommel. De commerciële activiteiten van Campina Arla zullen worden ontplooid door vier groepen: Consumer Products Nordic, Consumer Products Europe, Cheese & Butter en Ingredients.

De heer K.E. (Knud Erik) Jensen (62, Deense nationaliteit), momenteel voorzitter van de Raad van Commissarissen van Arla Foods, wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen van Campina Arla. De heer drs. J.J.G.M. (Tiny) Sanders (48, Nederlandse nationaliteit), nu voorzitter van de Hoofddirectie van Campina, wordt de nieuwe CEO van Campina Arla. De heer Å. (Åke) Modig (59, Zweedse nationaliteit), op dit moment voorzitter Hoofddirectie van Arla Foods, zal worden benoemd tot Vice CEO van Campina Arla. De heer C.H. (Kees) Wantenaar (55, Nederlandse nationaliteit), momenteel voorzitter van de Raad van Commissarissen van Campina, wordt vice voorzitter van de nieuwe Raad van Commissarissen.

De Raden van Commissarissen van beide ondernemingen hebben gisteren hun respectievelijke Ledenraden geïnformeerd over de voorgenomen fusieplannen. Beide ledenraden, die de 21.000 leden-melkveehouders vertegenwoordigen, zullen in het voorjaar van 2005 over de fusie beslissen.

Aanzienlijke zakelijke voordelen

Door de fusie ontstaan aanzienlijke zakelijke voordelen. Allereerst als het gaat om het terugbrengen van kosten. Zo levert de fusie uiteraard schaalvoordelen op, zal de effectiviteit van de productie toenemen en zullen administratieve kosten dalen. In de nieuwe onderneming zullen ook het aanwezige arbeidspotentieel alsook de individuele vaardigheden beter kunnen worden benut. De nieuwe onderneming, Campina Arla, zal eveneens het R&D budget beter kunnen inzetten. Het samengaan betekent ook een verdere versterking van de sterke financiële positie waardoor er een gezonde basis ontstaat voor verdere uitbreiding in markten die een bijdrage kunnen leveren aan de belangrijkste missie van de onderneming: het tot waarde brengen van de door de leden-melkveehouders geleverde melk. Dankzij deze gebundelde kracht kan Campina Arla (wereldwijd de op één na grootste zuivelonderneming) zijn leden-melkveehouders een melkprijs betalen die binnen de EU tot de meest concurrerende behoort.

De strategische peilers, productcategorieën en markten van de nieuwe onderneming moeten nog verder worden uitgewerkt. Maar ze zullen vooral zijn gebaseerd op de kernactiviteiten van beide partners: consumentenproducten en ingrediënten. De fusie combineert het beste van twee toonaangevende bedrijven. Beide ondernemingen vullen elkaar uitstekend aan waardoor een perfecte synergie ontstaat.

Een perfecte combinatie

De zuivelondernemingen Campina en Arla Foods behoren tot de top in Europa als het gaat om prestaties, ondernemerschap, coöperatieve traditie, innoverend vermogen en marketingkracht. Zij richten zich op vergelijkbare productcategorieën en hebben toonaangevende posities in markten die elkaar aanvullen.

In melk, yoghurt en desserts richt Arla Foods zich op Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk (VK). Campina richt zich met deze producten vooral op de Benelux landen, Duitsland, Griekenland en Rusland. In kaas en boter, zijn Scandinavië en het VK de thuismarkten voor Arla Foods. Campina haalt haar omzet in deze markt met name in de Benelux en Duitsland. Als het gaat om producten zoals zuiveldranken, desserts, room, kaas en boter presteren beide zuivelondernemingen ook buiten Europa uitstekend en hebben beiden de ambitie in deze markten verder te groeien. Bovendien zijn Campina en Arla Foods krachtige spelers in de wereldwijde markt voor ingrediënten voor de voedingsmiddelen- en de farmaceutische industrie.

Campina Arla zal voortbouwen op de sterke positie van beide ondernemingen in Europa en nieuwe groeimogelijkheden ontwikkelen in zuivelmarkten in het Midden-Oosten en Azië. Daarnaast zal de nieuwe onderneming haar sterke positie als innovatief leverancier van ingrediënten voor de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie wereldwijd verder uitbreiden.

Het management van de nieuwe onderneming

Net als nu het geval is bij Campina en Arla Foods zal ook de nieuwe onderneming worden gefinancierd en bestuurd door de leden-melkveehouders. De melkprijs die wordt betaald aan de leden blijft direct gekoppeld aan de prestatie van de onderneming. Campina Arla zal de controle door leden-melkveehouders combineren met de professionaliteit van directie en management. Daarbij geholpen door gemotiveerde en vakbekwame werknemers op alle niveaus en disciplines.

De heer drs. J.J.G.M. (Tiny ) Sanders, momenteel voorzitter van de Hoofddirectie van Campina, wordt de nieuwe CEO van Campina Arla. De heer A. (Åke) Modig, momenteel voorzitter Hoofddirectie van Arla Foods, wordt Vice CEO van Campina Arla. De heer S. (Simon) Quist (58, Nederlandse nationaliteit), nu CFO bij Campina, wordt CFO van de nieuwe onderneming. De Hoofddirectie van Campina Arla zal verder bestaan uit: de heer B.C. (Bert) Jansen (45, Nederlandse nationaliteit), de heer P. (Povl) Krogsgaard (54, Deense nationaliteit), de heer A. (Andreas) Lundby (54, Deense nationaliteit), en de heer P. (Peder) Tuborgh (41, Deense nationaliteit). De heer K.E. (Knud Erik) Jensen, nu voorzittter van Arla Foods, zal worden benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Campina Arla. De heer C.H. (Kees) Wantenaar, momenteel voorzitter van Campina, wordt Vice voorzitter van de nieuwe Raad.

Voor een overgangsperiode zal de Raad van Commissarissen bestaan uit alle huidige commissarissen van beide bedrijven met gelijkwaardigheid van stemrecht. Een integratiecommissie bestaande uit vijf leden van de twee bestaande Raden is belast met het toezicht op de noodzakelijke stappen die nodig zijn voor de vorming van één onderneming. Een harmonisatiecommissie bestaande uit vijf vertegenwoordigers van beide coöperaties gaat onderzoeken hoe de twee coöperaties het beste samengevoegd kunnen worden. De Ledenraad van Campina Arla zal bestaan uit 217 leden-melkveehouders waarvan 140 leden van Arla Foods en 77 van Campina.

De kracht van synergie

"Deze fusie brengt het beste van beide ondernemingen samen en is een glashelder voorbeeld van de kracht van synergie", vertelt Tiny Sanders, de nieuwe CEO van Campina Arla. "Met Campina Arla ontstaat een coöperatieve zuivelonderneming met nóg meer competitieve en innovatieve kracht. En daar zullen we allemaal van profiteren. Onze leden-melkveehouders, onze klanten, onze consumenten en onze medewerkers. Door de gebundelde kracht worden we voor internationale retailers een zeer aantrekkelijke zakelijke partner. Bovendien zorgt de nieuwe onderneming voor een stevig fundament in een internationale zuivelmarkt die meer en meer de druk ervaart van nieuwe Europese regelgeving. Campina Arla kan profiteren van de sterke eigenschappen van beide ondernemingen en zal uitgroeien tot één van de toonaangevende wereldspelers in de internationale zuivelmarkt. Maar tegelijkertijd blijven beide ondernemingen zo lokaal als we nu al zijn als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook als het gaat om zuivelproducten die perfect aansluiten bij tradities en voorkeuren van de individuele landen. Kortom: Campina Arla zal wereldwijd denken en tegelijkertijd ook lokaal opereren."

Knud Erik Jensen, de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Campina Arla voegt hier verder nog aan toe: "Campina en Arla Foods behoren in Europa tot de zuivelondernemingen die het beste presteren. Zowel voor wat betreft onze markten, als onze productportefeuilles vullen beide ondernemingen elkaar uitstekend aan. Wij hebben al eerder gezegd, dat groei op zichzelf voor ons geen antwoord is op het huidige weerbarstige ondernemersklimaat, maar het biedt wel de mogelijkheid de positie van onze onderneming te behouden. Ik ben dan ook erg blij met het feit dat onze beide Raden van Commissarissen hebben ingestemd met de voorgenomen fusie. Naar mijn mening biedt deze fusie de beste mogelijkheid om onze doelstelling te realiseren: het stabiliseren van de melkprijzen in de toekomst. De leden-melkveehouders van beide bedrijven hebben al eerder een algehele fusie meegemaakt. En melkveehouders spreken altijd dezelfde taal. Waar ook ter wereld".

Vakbonden, ondernemingsraden en regelgevende instanties zijn van de voorgenomen fusie op de hoogte gebracht en zullen waar nodig bij het proces worden betrokken.

Noot voor de redactie:

Campina is een internationale coöperatieve onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie, verkoop en distributie van zuivel- en zuivelverwante consumentenproducten en hoogwaardige ingrediënten voor de voedings- en farmaceutische industrie. Campina telt ongeveer 6.900 werknemers en heeft een jaaromzet van circa EUR 3,7 miljard. De onderneming bezet topposities in de markten waarin ze actief is met consumentenmerken als Campina, Landliebe en Mona. Daarnaast opereert Campina wereldwijd met haar groep Industriële Producten. Deze ingrediëntengroep, met de divisie DMV International, is een succesvolle partner voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.

Arla Foods voorziet de moderne consument van zuivelproducten die inspiratie bieden, vertrouwen scheppen alsook een gevoel van welzijn creëren De producten van de onderneming worden wereldwijd verkocht en ontwikkeld en aangepast aan de wensen van consumenten in lokale markten. Arla Foods is Europa's grootste zuivelonderneming. In het financiële jaar 2003/2004 heeft de groep 8,6 miljard kg melk verwerkt en een omzet gerealiseerd van ongeveer 6,5 miljard euro. Deze cijfers zijn inclusief de onderneming in het Verenigd Koninkrijk, Express Dairies, het bedrijf dat in 2003 is gefuseerd met Arla Foods plc., de Britse afdeling van Arla Foods. Sinds de overname van Express Dairies is Groot-Brittannië goed voor 32 procent van de omzet van de onderneming. Zweden en Denemarken volgen met respectievelijk 21 en 20 procent. Ongeveer 13 procent van de omzet komt uit andere Europese markten, de overige omzet wordt buiten Europa gerealiseerd. Arla Foods is een coöperatie en heeft ongeveer 12.700 leden-melkveehouders in Denemarken en Zweden.

Internet: www.campina.com, www.arlafoods.com

BRON Campina Nederland Holding BV