Campina neemt ingrediëntenspecialist Satro over

29 Nov, 2007, 10:23 GMT Van Campina

ZALTBOMMEL, Nederland, November 29 /PRNewswire/ --

- Overname van het bekende Duitse voedingsmiddelenbedrijf betekent een aanzienlijke versterking van de concurrentiepositie en de winstgevendheid in de relevante segmenten van de voedingsmiddelenindustrie

Campina, een van de toonaangevende zuivelcoöperaties in Europa, heeft het voornemen om de Duitse ingrediëntenspecialist Satro GmbH over te nemen. De overname biedt de groep Industrial Products van Campina nieuwe groeimogelijkheden. Satro stelt Campina in staat om met name in Duitsland en in het segment voor zogeheten vendingautomaten zijn marktpositie in ingrediënten met toegevoegde waarde voor de voedingsmiddelenindustrie te versterken. Dankzij de overname zullen Campina's mogelijkheden voor het leveren van gemengde, geagglomereerde, op maat gemaakte gesproeidroogde producten sterk stijgen. Na toestemming van toezichthoudende instanties wordt Satro vanaf 1 januari 2008 onderdeel van DMV International, een divisie van de groep Industrial Products van Campina. Met de verkoop van Satro aan Campina zet Humana haar strategie voort van verdere concentratie op consumentenproducten; de uit de verkoop voortvloeiende financiële middelen zal Humana aanwenden voor investeringen in consumentenproducten.

Satro GmbH, een dochter van de Duitse zuivelcoöperatie Humana Milchunion, is gevestigd in Lippstadt, Duitsland (deelstaat Noordrijn-Westfalen). Satro telt ongeveer 220 medewerkers en realiseert dit jaar een omzet van bijna EUR 110 miljoen. Tot de kernactiviteiten behoort de productie en verkoop van gesproeidroogde, geagglomereerde en gemengde halffabrikaten en eindproducten voor de voedingsmiddelen- en vendingindustrie. De belangrijkste toepassingsgebieden zijn zuivel en instant desserts, kant-en-klare mixen voor de voedingsindustrie en drinks.

Schaalvergroting

"Een van onze strategische pijlers is wereldwijde internationale groei met specifiek aan zuivel gerelateerde ingrediënten. De overname van Satro is een uitstekend voorbeeld van de succesvolle strategie die Campina volgt om te komen tot winstgevende groei voor de leden-melkveehouders van onze coöperatie", aldus drs. J.J.G.M. (Tiny) Sanders, CEO van Campina BV. "Met deze overname vergroten wij ons werkterrein en stellen we DMV International in staat om de concurrentiepositie en de winstgevendheid in de relevante segmenten van de voedingsmiddelenindustrie verder te versterken. De sterke kanten van Satro en DMV International vullen elkaar goed aan waardoor de nieuwe organisatie niet alleen groter maar ook sterker is. De R&D kwaliteiten van DMV en het uitgebreide geografische verkoopnetwerk zullen een bijdrage leveren aan verdere groei. Satro betekent voor onze groep Industrial Products een zeer fraaie groei-injectie."

"Dankzij deze overname kunnen we groei realiseren in nieuwe en bestaande markten," aldus dr. ir. F.M.W. (Frans) Visser, Managing Director van de groep Industrial Products van Campina. "Ik ben er trots op dat DMV International het nieuwe onderkomen zal worden van Satro's vermaarde specialisten. Hun klantgerichtheid, flexibiliteit en passie voor ingrediënten voor voedingsmiddelen sluiten uitstekend aan bij de deskundigheid van DMV International. Dankzij de gecombineerde activiteiten en de specifieke innovatieprogramma's zal onze concurrentiekracht aanzienlijk toenemen. Wij zijn ervan overtuigd dat de nieuwe combinatie zal leiden tot groeipercentages die die van de markt overtreffen. Door de nieuwe combinatie zijn we beter in staat om het hoofd te bieden aan de toenemende concurrentie en de druk op de prijzen terwijl we onze klanten nog beter kunnen bedienen."

Met de voorgenomen verkoop van Satro GmbH aan Campina neemt Humana Milchunion

Unternehmensgruppe in Everswinkel, Duitsland (deelstaat Noordrijn-Westfalen) een verdere, aanzienlijke stap in het in 2007 aangekondigde herstructureringsprogramma en concentreert zich verder op haar kernactiviteiten. "Met Campina als nieuwe eigenaar geven we onze dochteronderneming Satro in goede handen en realiseren we een belangrijke stap in het kader van onze herstructurering. Na de verkoop zal Humana strategisch sterker gericht zijn, met betere financiële kengetallen", zegt Albert Grosse Frie, directievoorzitter van Humana.

Partijen zijn overeengekomen om de overnameprijs voor Satro GmbH niet bekend te maken.

Campina heeft haar medewerkers, de ondernemingsraden en de toezichthoudende instanties van de voorgenomen overname op de hoogte gebracht. Wanneer en indien nodig zullen zij bij het proces worden betrokken.

Noot voor de redactie:

Over DMV International

DMV International levert ingrediënten aan wereldwijd opererende voedingsmiddelenbedrijven en aan de farmaceutische industrie. De belangrijkste productiefaciliteiten zijn gevestigd in Nederland, Duitsland, België en de Verenigde Staten. DMV International beschikt over 18 verkoopkantoren die worden ondersteund door een wereldwijd netwerk van distributeurs. DMV International exporteert producten naar bijna 100 landen. Vorig jaar realiseerden Campina en Fonterra een uiterst succesvolle joint venture tussen DMV International en Lactose New Zealand om de krachten in farmaceutische ingrediënten te bundelen. DMV-Fonterra Excipients is gevestigd in Goch (Duitsland).

Internet: http://www.dmv-international.com

Over Campina

De internationale coöperatieve zuivelonderneming Campina heeft 8.000 leden-melkveehouders die samen eigenaar zijn van Campina. Zij zorgen dagelijks voor hun koeien, het landschap en de beste kwaliteit melk. Deze melk, vol natuurlijke bouwstoffen voor het menselijk lichaam, vormt de basis voor melk, zuiveldranken, yoghurts, desserts, kaas en boter, die consumenten herkennen aan de merken Campina, Landliebe en Mona. Daarnaast is Campina wereldwijd een toonaangevende aanbieder van ingrediënten die hun toepassing vinden in voedingsmiddelen en farmaceutische producten. Met hun passie voor zuivel realiseren de 6.300 medewerkers een omzet van meer dan EUR 3,6 miljard (2006).

Internet: http://www.campina.com

Over Humana Milchunion eG

Humana Milchunion Unternehmensgruppe behoort met een omzet van 2,9 miljard euro en een melkverwerking van 3,3 miljard kilo per jaar (stand 2006) tot de leidende zuivelondernemingen in Duitsland. en Europa. Centraal in haar activiteiten staat de veredeling van de grondstof melk. Het veelzijdige assortiment omvat basismelkproducten, yoghurt- en dessertproducten, kaas en ijs tot aan babyvoeding, dieetvoeding, gezondheidsproducten en industriële specialiteiten.

Internet: http://www.humana-milchunion.coop

BRON Campina