Campina Neemt Melkvetspecialist Aveve Zuivel Over

15 Feb, 2005, 14:00 GMT Van Campina

ZALTBOMMEL, The Netherlands, February 15 /PRNewswire/ --

- Overname van Belgische onderneming biedt toegang tot specifieke technologie alsook nieuwe marktposities in EU-landen.

Campina heeft het voornemen de Belgische melkvetspecialist Aveve Zuivel NV over te nemen. Door de overname realiseert Campina nieuwe groeimogelijkheden voor haar eigen boterdivisie Campina Buttergold in zowel de consumenten- alsook de industriële botermarkten. Met Aveve Zuivel versterkt Campina haar marktposities met industrieel toegepaste melkvetproducten in diverse EU-markten zoals Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Denemarken, Spanje en Italië. Bovendien haalt Campina aanvullende technologische kennis in huis en zijn er synergievoordelen te halen in de normale bedrijfsvoering. Aveve Zuivel zal opgenomen worden in de divisie Campina Buttergold.

Aveve Zuivel maakt deel uit van de Groep Aveve en is gevestigd in Klerken (België). Kernactiviteit van de onderneming is het produceren en vermarkten van boterolie en boteroliespecialiteiten op de Europese markt. De belangrijkste afzetmarkten van Aveve Zuivel zijn Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Denemarken, Italië en Spanje. Het bedrijf realiseert met ongeveer 65 medewerkers een omzet van circa 100 miljoen euro.

Belangrijke afzetmarkten voor de producten van Campina Buttergold in de EU zijn Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Daarnaast komt een aanzienlijk deel van de omzet tot stand door export naar landen buiten de EU. Boterspecialist Campina Buttergold realiseert vernieuwing en daarmee onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie door zich te focussen op laagvet boterconcepten, koelkast-smeerbare boter alsook aantrekkelijke verpakkingen zoals het botervlootje. Afnemers van de industriële boterproducten zijn industriële bakkerijen, ijsfabrikanten, chocoladeproducenten en producenten van kant-en-klaar-maaltijden.

Voor consumenten- en industriële markten geldt dat met de juiste, aanvullende, technologie nieuwe afzetmogelijkheden ontstaan. Met de overname van Aveve Zuivel realiseert Campina Buttergold beide.

"Campina Buttergold ontwikkelt zich steeds meer tot een echte specialist in het tot waarde brengen van melkvet. Zowel voor consumentenmarkten als voor de industriële markt", zegt drs J.J.G.M. (Tiny) Sanders, CEO van Campina bv. "Een belangrijke voorwaarde voor het succesvol uitvoeren van deze strategie is het hebben van de juiste know how en productiecapaciteit voor het fractioneren van melkvet. Met de overname van Aveve Zuivel voegen we specifieke kennis aan de deskundigheid van Campina Buttergold toe. De overname is dan ook een uitermate nuttige groei-injectie voor onze boterdivisie."

"Aveve Zuivel komt via deze overname terecht bij de top uit de zuivelsector", zegt L. (Leo) Faes, directeur van Aveve Zuivel, "waardoor wij de kans krijgen ons verder te ontplooien en te versterken binnen een markt waarin schaalvergroting onvermijdelijk is geworden. Campina beschouwt Aveve Zuivel terecht als een melkvetspecialist, een nichespeler binnen de zuivelsector, en wil langs deze weg de afzet van melkvet met een toegevoegde waarde nog verder uitbouwen. Ik ben ervan overtuigd dat onze kennis, kunde en ervaring, gecombineerd met de daadkracht en uitstraling van een internationale onderneming als Campina, de juiste mix oplevert voor innovatie en groei."

Medewerkers, groepsondernemingsraad en vakorganisaties zijn door Campina over de voorgenomen overname geïnformeerd.

Noot voor de redactie:

Campina is een internationale coöperatieve onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie, verkoop en distributie van zuivel- en zuivelverwante consumentenproducten en hoogwaardige ingrediënten voor de voedings- en farmaceutische industrie. Campina telt ongeveer 6.900 werknemers en heeft een jaaromzet van circa EUR 3,7 miljard. De onderneming bezet topposities in de markten waarin ze actief is met consumentenmerken als Campina, Landliebe en Mona. Daarnaast opereert Campina wereldwijd met haar groep Industriële Producten. Deze ingrediëntengroep, met de divisie DMV International, is een succesvolle partner voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.

Internet: www.campina.com

BRON Campina