Campina Vaart Wel Bij Gezondheidszuivel en Ingrediënten

20 Maa, 2008, 11:07 GMT Van Campina

ZALTBOMMEL, Nederland, March 20 /PRNewswire/ -- Jaarcijfers 2007: Toename omzet vooral te danken aan gunstige melkprijsontwikkeling. Resultaatverbetering met name bij internationale gezondheidsconcepten en ingrediënten. Omzet stijgt met 11 procent naar EUR 4 miljard. Prestatieprijs stijgt met 13,5 procent naar EUR 36,93. Contante melkprijs voor leden-melkveehouders stijgt met 16,5 procent naar EUR 34,57.

De trend bij consumenten wereldwijd om een gezonde levensstijl na te streven en oog te hebben voor natuurlijke voeding leidde voor Campina in 2007 tot groei en verbetering van het resultaat. De snel groeiende vraag naar gezondheidszuivel, zoals Campina Optimel/Optiwell, Campina Milner, Campina Vifit en Campina Valess, had een gezonde uitwerking op de coöperatieve zuivelonderneming en haar eigenaren, de melkveehouders. De omzet van alle activiteiten in ingrediënten nam eveneens fors toe. De omzet van de groep Industrial Products steeg met 30 procent en leidde tot een fors hoger resultaat dan in het voorgaande jaar. De totale omzet van Campina steeg met 11 procent naar EUR 4 miljard. De prestatieprijs verbeterde fors ten opzichte van 2006 en steeg met 13,5 procent naar EUR 36,93 (inclusief btw) oftewel een stijging van EUR 4,40 per 100 kg melk. De contante melkprijs die aan de leden-melkveehouders wordt betaald, steeg met 16,5 procent naar EUR 34,57 (exclusief btw), een stijging van EUR 4,89 per 100 kg melk.

Groei gezondheidsconcepten - Campina versterkte in 2007 haar reputatie als vernieuwer van natuurlijke, op zuivel gebaseerde producten die passen bij een gezonde leefstijl (health & wellness). Met Campina Optimel/Optiwell (drinkyoghurts, yoghurts, kwark en pudding/vla met een verlaagde calorie-inname), Campina Optimel/Optiwell Control (zuiveldrankje dat je helpt om minder te eten), Campina Vifit, Campina Milner (kaas met een verlaagd vetgehalte) en Campina Valess (vleesvervanger uit zuivel) veroverde Campina de harten van miljoenen nieuwe Europese consumenten. Ook in België verbeterde de positie van de gezondheidszuivel opnieuw. Hier werd met succes Campina Calcifort gelanceerd: een drinkyoghurt met een hoge dosering aan calcium.

In Nederland was Campina voor het zesde achtereenvolgende jaar het favoriete merk in de supermarkten, mede dankzij haar gezondheidsconcepten. Er werden aanzienlijk meer Campina Optimel-producten geconsumeerd dan in 2006. Ook de aankopen van Campina Milner en Campina Valess stegen sterk door de extra aandacht die consumenten besteden aan gezonde voeding. In Duitsland was Optiwell Control niet alleen de best verkopende introductie in het zuivelschap, maar zelfs in de gehele Duitse handel.

De gezondheidsproducten waren in 2007 goed voor een omvangrijk deel van de totale omzet, opnieuw meer dan in het voorgaande jaar. "Gezien het succes van Campina's gezondheidszuivel willen we de komende jaren flink inzetten op groei van onze gezondheidsconcepten, zodat health & wellness een nog grotere bijdrage zal leveren aan de totale omzet van Campina", stelt Kees Gielen, CEO van Campina. "De cijfers van 2007 beloven in dat kader veel goeds: Optimel/Optiwell groeide het afgelopen jaar met 56 procent, Campina Milner met 21 procent en Campina Vifit met 14 procent."

Succesvolle ingrediënten - De ingrediëntenactiviteiten van Campina waren succesvol in 2007 en leidden tot een flinke stijging van omzet en resultaat. De omzetstijging was mede te danken aan de joint venture DMV-Fonterra Excipients, de business line Dairy Ingredients (hogere verkoopprijzen) en de business unit Holland Dairy Feed (hogere volumes). De joint venture DMV-Fonterra Excipients - specialist in het produceren van draagstoffen voor medicijnen die worden gebruikt in tabletten, capsules en medicijnen die worden geïnhaleerd - kende een heel goed jaar. Doordat er een tekort aan farmaceutische lactose heerste op de wereldmarkt en als gevolg van de positie als marktleider, waardoor efficiencywinsten worden behaald, werd een zeer goed resultaat bereikt.

Voortvarende start 2008 - Het jaar 2007 was voor de gehele zuivelindustrie een zeer bijzonder jaar, met een sterke en snelle stijging van de prijzen van basiszuivelproducten ('commodities') gedurende het jaar tot ongekende hoogte. Weersinvloeden en een stijgende vraag in de wereld naar basiszuivelproducten waren hiervan de voornaamste oorzaken. Campina kon niet in alle opzichten profiteren van de sterk gestegen prijzen. Reden daarvoor was dat Campina niet in bulkproducten handelt, maar melk juist tot toegevoegdewaardeproducten voor consumenten en hoogwaardige producten voor industriële afnemers verwerkt. Bovendien zijn veel contracten van Campina gericht op langdurige samenwerking met klanten en afnemers; goed voor klanten en goed voor Campina.

Het jaar 2007 was een positief zuiveljaar met een sterke stijging van de marktprijzen van de zuivelproducten wereldwijd. Bij Campina kon de groep Industrial Products deze stijging meer dan bijhouden. De kaasdivisie presteerde eveneens in lijn met deze positieve ontwikkelingen. De opbrengsten van de voor Campina belangrijke activiteiten in 'witte consumptiezuivel' (melk, zuiveldranken, yoghurts en desserts) konden daarentegen de stijging van de markt voor basiszuivelproducten niet geheel bijhouden. Er werden in het verslagjaar flinke prijsstijgingen bij afnemers gerealiseerd, maar niet dusdanig dat de groep Consumer Products Europe in de pas liep met de stijgende prijzen voor basiszuivel. Marge en resultaat van de groep Consumer Products Europe waren daarom lager dan in 2006.

De boteromzet was nagenoeg gelijk aan die in het jaar 2006. De marge van de boterdivisie Campina Buttergold stond echter onder grote druk door de stijging van de vetprijzen/boternotering in combinatie met de in de markt gebruikelijke vaste contracten. Hoewel de divisie de consumentenprijzen en de prijzen voor industriële specialiteiten diverse malen verhoogde, was het niet voldoende om de gestegen kostprijzen te compenseren. Campina Buttergold sloot daarom het jaar 2007 met een negatief saldo af.

In de tweede helft van 2007 wist Campina voor veel producten in vele markten de prijzen substantieel te verhogen, wat recht doet aan de fors gestegen productiekosten in de hele zuivelketen. Nu de prijzen voor basiszuivel zijn gedaald ten opzichte van het hoogtepunt van het afgelopen jaar bewijst de Campina-aanpak haar waarde. Zeker als het gaat om het gespreide productenpakket, met daarin focus op consumentenproducten en ingrediënten die toegevoegde waarde hebben voor afnemers en consumenten. Daarom kende Campina een voortvarende start van het jaar 2008.

CEO Kees Gielen: "2007 was een turbulent jaar. Voor het eerst in de geschiedenis werden we geconfronteerd met prijzen voor basiszuivel die in een zeer kort tijdsbestek tot ongekende hoogte stegen. Dat had niemand voorzien. We hebben wel meteen de koe bij de horens gevat en maatregelen genomen om die stijging door te vertalen. Dat was best lastig omdat we ook gericht zijn op langdurige samenwerking met onze klanten en afnemers. We hebben in de tweede helft van het jaar bitter noodzakelijke prijsverhogingen weten te realiseren omdat in de hele zuivelketen, vanaf de boerderij tot en met het transport, de kosten aanzienlijk waren gestegen. Daar hebben we hard aan gewerkt en ik ben er trots op dat we die verhogingen hebben kunnen doorvoeren."

Uitstekende resultaten Rusland - In Rusland boekte Campina wederom uitstekende resultaten. Campina is in Rusland actief met yoghurt en drinkyoghurt onder de merknamen Campina Fruttis en Nezhny. Sinds dit jaar wordt lokaal ook Campina koffiemelk geproduceerd waarmee de groep Consumer Products Europe de positie in dit segment versneld kan uitbreiden. Daarvoor werd in november 2007 geïnvesteerd in een koffiemelklijn en op dit moment in een tweede drinkyoghurtlijn.

In Duitsland liet Landliebe, een van de meest geliefde merken in de Duitse supermarkten, een sterke omzetgroei zien. Hoewel het volume van zuivelproducten onder private label in de Duitse markt daalde, steeg wel de totale omzet, zij het licht. Voor Groot-Brittannië was het onder meer een goed jaar voor wat betreft de melkdrank Campina Yazoo, maar omzet en resultaat kwamen lager uit door lagere verkopen bij een grote supermarktketen. In Frankrijk en Spanje stonden de afzet en marges onder druk.

Merkenoffensief - In mei 2008 begint Campina met een merkenoffensief om meer terrein in de Europese supermarkten te veroveren met producten onder de merken Campina Optimel/Optiwell, Campina Milner, Campina Vifit, Campina Valess, Landliebe en Mona. Het assortiment wordt bovendien verbreed met nieuwe varianten. "Meer smaken, meer klanten", licht CEO Kees Gielen toe. Volgens Gielen lopen vooral Nederland, Duitsland en België voorop in de gezondheidstrend. "Maar we zien ook dat de consumenten in Rusland ervoor warmlopen. Onze omzetgroei in melk, yoghurt en drinkyoghurt overtrof al onze verwachtingen in deze groeimarkt en we verwachten dat ook de gezonde producten binnenkort flink zullen bijdragen aan onze resultaten."

Ook Valess zit met een omzetgroei van 25 procent in een stijgende lijn. Deze gezonde vleesvervanger is nu bij een select aantal verkooppunten in Nederland en België verkrijgbaar, maar zal komend jaar in een aantal Europese landen worden geïntroduceerd.

Forse stijging prestatieprijs - Campina is erop gericht om de melk van haar eigenaren - circa 7.700 leden-melkveehouders uit Nederland, Duitsland en België - tot waarde te brengen. Dat doet Campina door de melk zo efficiënt mogelijk op te halen en te verwerken tot producten waarmee Campina haar marktpositie kan verstevigen. Hoe sterker de marktpositie en hoe lager de kosten, hoe beter het is voor Campina en dus voor haar leden-melkveehouders. Wat Campina met haar activiteiten verdient, na aftrek van de kosten, is de prestatieprijs per 100 kilo melk die een lid-melkveehouder levert. Het grootste deel van die prestatieprijs ontvangen de veehouders op hun bankrekening. Een deel ervan investeren ze in de verdere versterking van Campina, want investeringen in innovatie, internationale groei en efficiency zijn maar op één ding gericht: het langdurig tot waarde brengen van de melk van de leden-melkveehouders.

De circa 7.700 leden van de coöperatie Campina profiteren van de stijgende melkprijs. Campina realiseert een fors hogere prestatieprijs dan in het voorgaande jaar. De prestatieprijs inclusief btw komt voor het jaar 2007 uit op EUR 36,93 (2006: EUR 32,53). Dit is een stijging van 13,5 procent ten opzichte van 2006. De contante melkprijs 2007 komt uit op EUR 34,57 per 100 kg melk (exclusief btw), een stijging van EUR 4,89 oftewel 16,5 procent. Gemeten over de periode 2003-2007 realiseert Campina daarmee een prestatie die duidelijk boven het marktgemiddelde uitgaat.

Campina's nieuwe melk bewijst waarde - Campina zet vol in op groei van de gezondheidsconcepten, maar Campina blijft ook letten op 'klassieke zuivel'. Ondanks de toegenomen consumptie van extra gezonde zuivel besteden consumenten ook nog steeds veel van hun zuiveluitgaven aan 'klassiekers', zoals melk, naturelyoghurt en vla. Daarom streeft de onderneming naar behoud van de posities in klassieke zuivel.

Campina's nieuwe melk met een evenwichtiger vetzuursamenstelling, een jaar geleden gelanceerd in de Nederlandse supermarkt, is duidelijk van waarde gebleken voor de positie van het Campina-merk in klassieke zuivel. Campina heeft haar positie als grootste A-merk in klassieke zuivel in Nederland met glans vastgehouden. 60 procent van de consumenten, zo blijkt uit onderzoek, heeft in de gaten dat er het afgelopen jaar in melk iets is gebeurd. En mensen brengen Campina steeds meer in verband met natuurlijke, gezonde voeding. Was melk decennialang 'gewoon' melk, sinds het voorjaar van 2007 heeft Campina de lijn ingezet dat niet alle melk hetzelfde hoeft te zijn. Als Campina niet met inhoudelijk onderscheid zou zijn gekomen dan zou het in consumptiemelk alleen nog maar om prijs zijn gegaan. Consumenten zien in dat Campina op het gebied van verbeterde vetzuursamenstelling iets extra's te bieden heeft, met name ook omdat deze op natuurlijke wijze wordt gerealiseerd door Campina-boeren en hun koeien.

CEO Kees Gielen: "De introductie van onze melk heeft ervoor gezorgd, dat het Campina-merk haar positie heeft gehandhaafd in al die winkels waar het Campina-merk als vanouds naast goedkopere huismerken staat. We hebben melk uit de hoek van de commodities gehaald. Sinds begin dit voorjaar worden ook Campina yoghurt, vla en pappen gemaakt van Campina melk met een evenwichtiger vetzuursamenstelling. Campina vla bevat bovendien minder suiker, waardoor de marketingmensen Campina vla nu in de markt kunnen zetten als nog steeds erg lekker, maar ook meer verantwoord."

Strategische groei - Ter bekrachtiging van de gezondheidsmissie startte Campina in 2007 een joint venture met Thai Advance Food en werd het bedrijf Betagen Holding Ltd. opgericht. Onder de merknaam Betagen verkoopt de joint venture een yoghurtdrank die een positieve invloed heeft op de spijsvertering en daardoor voor een betere algemene weerstand zorgt. Dit zuiveldrankje is al jaren succesvol in Thailand en dat succes zet zich voort.

Eind 2007 nam Campina het Duitse ingrediëntenbedrijf Satro GmbH over. Satro maakt ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie en out-of-home locaties met als belangrijkste toepassingsgebieden zuivel, instant desserts en kant-en-klare mixen voor de voedingsmiddelen en de industrie voor instant soepen en koffie. De overname is van grote betekenis voor een aantal regionale marktposities en nieuwe afzetkanalen.

In de out-of-home markt wil Campina zich nadrukkelijker met haar eigen consumentenproducten gaan manifesteren. Campina wil zich niet alleen in de supermarkten, maar ook daarbuiten nadrukkelijker positioneren, met eigen Campina-koelingen. De onderneming heeft al op twintig plaatsen tests gehouden en ziet grote kansen in het plaatsen van dergelijke koelingen om de verkoop van gezonde drinks, melk en Café Fresco te stimuleren. Vanaf april komen er koelingen in supermarkten en ook in out-of-home locaties als tankshops, stations en cateringlocaties.

Vooruitzicht 2008: positief over melkprijs - Campina heeft, gelet op de voortvarende start van 2008, vertrouwen in de prestaties van het jaar 2008. CEO Kees Gielen: "Gegeven de turbulentie in 2007 en gelet op de huidige marktontwikkelingen is het geven van een toekomstverwachting niet eenvoudig. Campina is het jaar echter goed begonnen en dankzij de voortvarende start in combinatie met onze innovatieve kracht gaan we het jaar met vertrouwen tegemoet. We verwachten dat we een relatief goede melkprijs zullen realiseren."

  
  Kerncijfers                  2007    2006

  Omzet (x EUR 1 miljoen)           4.032    3.624
  Prestatieprijs in EUR per 100 kg (incl. btw) 36,93    32,53
  Contante melkprijs in EUR per 100 kg (excl. 34,57    29,68
  btw)
  Investeringen materiële vaste activa (x EUR   85     124
  1 miljoen)
  Afschrijvingen materiële vaste activa (x EUR  95     90
  1 miljoen)
  Eigen vermogen (x EUR 1 miljoen)        608     603
  Eigen vermogen (in % van balanstotaal)    29,0    32,8
  % omzet consumentenproducten onder hoofdmerk  48     47
  Gemiddeld aantal personeelsleden       6.814    6.302
  % werknemers buiten Nederland          60     57
  Totaal verwerkte melk (x 1 miljoen kg)    4.799    4.742
  Melkaanvoer leden (x 1 miljoen kg)      3.441    3.399
  Gemiddeld aantal leden-melkveehouders    7.768    8.151

Noot voor de redactie:

Campina is actief met consumentenzuivel in onder meer Europa en Azië en wereldwijd met ingrediënten voor professionele en industriële afnemers. Tegelijkertijd is de coöperatieve zuivelonderneming sinds vele generaties stevig verankerd in Nederland, Duitsland en België. De 7.700 melkveehouders die samen eigenaar zijn van Campina, zorgen dagelijks voor de beste melk, vol natuurlijke bouw- en beschermstoffen. Deze vormt de basis voor melk, zuiveldranken, yoghurts, desserts, kaas en boter, die consumenten herkennen aan de merken Campina, Betagen, Botergoud, Coast, Fruttis, Optimel/Optiwell, Milner, Valess, Vifit, Yazoo, Landliebe en Mona. Daarnaast is Campina, via DMV International, Creamy Creation en Nutrifeed, wereldwijd een toonaangevende aanbieder van ingrediënten voor de voedings- en farmaceutische industrie. Met hun passie voor zuivel realiseren de 6.900 medewerkers een omzet van ruim 4 miljard euro (2007).

Internet: http://www.campina.com

BRON Campina