Cap Cana kondigt uitstel aan van Deadline voor Toestemmingsvergoeding en Vervaldatum, en uitgifte van Aanvulling op Aanbodcirculaire

21 Apr, 2009, 04:40 BST Van Cap Cana, S.A.

SANTO DOMINGO, Dominicaanse Republiek, April 21 /PRNewswire/ --

Cap Cana, S.A. ("Cap Cana") heeft vandaag bekendgemaakt dat zij de Deadline voor Toestemmingsvergoeding en de Vervaldatum voor haar eerder aangekondigde Inwisselaanbod en Toestemmingsverzoek (het "Inwisselaanbod en Toestemmingsverzoek"), oorspronkelijk aangekondigd op 31 maart 2009, voor al haar uitstaande preferente gewaarborgde obligaties van 9,625% met vervaljaar 2013 (de "Bestaande Obligaties") heeft uitgesteld.

Houders die in aanmerking wensen te komen voor de hieronder vermelde Toestemmingsvergoeding, dienen hun Bestaande Obligaties in overeenstemming met de voorwaarden aan te bieden zonder deze weer in overeenstemming met de voorwaarden in te trekken, uiterlijk op 23 april 2009 om 17.00 uur plaatselijke tijd in de stad New York, tenzij deze termijn opnieuw wordt verlengd (de "Deadline voor Toestemmingsvergoeding"). De termijn voor het Inwisselaanbod en toestemmingsverzoek loopt af op 30 april 2009, om 23.59 uur plaatselijke tijd in de stad New York, tenzij deze opnieuw wordt verlengd (de "Vervaldatum").

Houders die hun Bestaande Obligaties aanbieden in het kader van het Inwisselaanbod en Toestemmingsverzoek zijn verplicht hun toestemming te verlenen voor de voorgestelde wijzigingen in de overeenkomst waaronder de Bestaande Obligaties werden verstrekt (de "Overeenkomst"), die alle beperkende overeengekomen bepalingen in de Overeenkomst en op de Bestaande Obligaties zelf in wezen tenietdoen, overeengekomen bepalingen betreffende fusies en overnames amenderen, en bepaalde andere bepalingen in de Overeenkomst en op de Bestaande Obligaties zelf amenderen of tenietdoen. Houders kunnen hun Bestaande Obligaties niet inwisselen zonder tevens toestemming te verlenen, en kunnen evenmin toestemming verlenen zonder hun Bestaande Obligaties in te wisselen.

Cap Cana biedt houders van Bestaande Obligaties een Toestemmingsvergoeding van US$ 5,00 per US$ 1000 aan hoofdsomwaarde van de Bestaande Obligaties, welke wordt uitgekeerd voor Bestaande Obligaties die in overeenstemming met de voorwaarden worden aangeboden zonder vervolgens weer in overeenstemming met de voorwaarden te worden ingetrokken, en waarbij toestemming wordt gegeven voor de voorgestelde wijzigingen op of voor de Deadline voor Toestemmingsvergoeding, onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van het Inwisselaanbod en het Toestemmingsverzoek.

Cap Cana heeft een aanvulling uitgegeven (de "Aanvulling") op de aanbodcirculaire van 31 maart 2009 (de "Aanbodcirculaire") om houders van Bestaande Obligaties op de hoogte te brengen van bepaalde wijzigingen in de overeengekomen bepalingen en definities die worden vermeld onder de kop "Description of New Notes" (Beschrijving van nieuwe obligaties) en "Description of Recovery Notes" (Beschrijving van herstelobligaties) in de Aanbodcirculaire.

De wijzigingen die in de Aanvulling in detail worden beschreven hebben onder andere betrekking op:

-- het openen en financieren van een constructieborgrekening ten bedrage van US$ 7 miljoen ten goede van de Nieuwe Obligaties;

-- de toevoeging van beperkingen op het vermogen van Cap Cana om na voltooiing te innen vorderingen te vervangen door voor voltooiing te innen vorderingen onder de bepalingen van de Nieuwe Obligaties;

-- de toevoeging van aanvullende beperkingen op het gebruik van de netto-opbrengsten van verkochte activa door Cap Cana en een verkorting van de tijdsperiode voor de investering van deze netto-opbrengsten tot 180 dagen;

-- een verlaging van de limiet waaronder bij transacties met verwante partijen de opinie van een derde partij moet worden gevraagd met betrekking tot de redelijkheid van de transactie tot US$ 1 miljoen;

-- beperkingen op het vermogen van Cap Cana aankopen van Nieuwe Obligaties en Herstelobligaties te verrichten op de open markt;

-- de eis dat Cap Cana een bepaalde rating verkrijgt alvorens Beperkte Betalingen te verrichten;

-- een bepaling die vereist dat een instantie voor de beoordeling van te innen vorderingen wordt aangewezen voor het beoordelen en evalueren van bepaalde informatie betreffende de te innen vorderingen die als Onderpand zijn gegeven onder de bepalingen van de Nieuwe Obligaties; en

-- de toevoeging van een specifieke lijst van "Hersteleigendommen" onder de bepalingen van de Herstelobligaties.

De gedefinieerde termen die hierboven worden gebruikt, worden gebruikt in de betekenis die eraan wordt gegeven in de Aanbodcirculaire, inclusief de wijzigingen uit de Aanvulling. De Aanvulling dient te worden gelezen tezamen met de Aanbodcirculaire, met nadruk op de informatie onder de kop "Description of New Notes" (Beschrijving van nieuwe obligaties) en "Description of Recovery Notes" (Beschrijving van herstelobligaties).

Voor het Inwisselaanbod en Toestemmingsverzoek gelden de bepalingen en voorwaarden die zijn uiteengezet in de Aanbodcirculaire inclusief de wijzigingen uit de Aanvulling, en de daarmee verbonden Toestemming en Overdrachtsbrief (de "Toestemming en Overdrachtsbrief"). Het Inwisselaanbod en Toestemmingsverzoek worden gedaan onder voorbehoud van de vervulling van bepaalde voorwaarden, waaronder de ontvangst van voldoende toestemmingsverklaringen om de voorgestelde wijzigingen te kunnen goedkeuren. Meer informatie over de bepalingen en voorwaarden met betrekking tot het Inwisselaanbod en Toestemmingsverzoek is te vinden in de Aanbodcirculaire, de Aanvulling en de Toestemming en Overdrachtsbrief.

Cap Cana heeft opnieuw Weston International Capital Markets LLC ingeschakeld als Dealer Manager voor het Inwisselaanbod en het Toestemmingsverzoek. Weston International Capital Markets LLC kan worden bereikt via +1-212-888-4560. De Aanbodcirculaire en de Toestemming en Overdrachtsbrief zijn vanaf 31 maart 2009 onder de houders van Bestaande Obligaties verspreid. De verspreiding van de Aanvulling onder de houders van Bestaande Obligaties gaat vandaag van start. Verzoeken om documentatie kunnen worden gericht aan Global Bondholder Services Corporation, de Exchange Agent en Information Agent voor het Inwisselaanbod en Toestemmingsverzoek, via telefoonnummer +1-212-430-3774 (alleen voor banken en makelaars) of +1-866-924-2200 (voor alle anderen).

Dit persbericht dient uitsluitend voor informatieve doeleinden en is geen aanbod tot aankoop, noch een verzoek tot een aanbod tot verkoop van de Bestaande Obligaties of andere waardepapieren. Het Inwisselaanbod en het Toestemmingsverzoek worden uitsluitend gedaan onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden die zijn uiteengezet in de Aanbodcirculaire, inclusief de wijzigingen uit de Aanvulling, en de Toestemming en Overdrachtsbrief. Het Inwisselaanbod en het Toestemmingsverzoek zijn niet gericht aan houders van Bestaande Obligaties die zich bevinden in een rechtsgebied waarin het maken of aanvaarden van een dergelijk aanbod in strijd is met de obligatiewetten of andere wetten.

Over Cap Cana

Cap Cana, gelegen aan het meest oostelijke uiteinde van de Dominicaanse Republiek wordt ontwikkeld als een multifunctioneel, luxueus vakantieoord in het Caribisch gebied, met stranden van wereldklasse, golfbanen van kampioenschapsniveau, een jachthaven en andere ontspanningsvoorzieningen. Het vakantieoord strekt zich uit over 119,9 vierkante kilometer (46 vierkante mijl) land, inclusief een kustlijn van acht kilometer (vijf mijl) en 3,5 kilometer (2,2 mijl) van het meest ongerepte strand in de regio. Op peildatum 30 september 2008 had Cap Cana ongeveer US$ 485 miljoen geïnvesteerd in infrastructuur en andere verbeteringen. Het gaat hierbij onder andere om de aanleg van ongeveer 40 kilometer (25 mijl) aan verharde wegen, waterreservoirs en de bijbehorende distributie en rioolzuiveringsinstallaties , en installaties voor stroomopwekking en -distributie om te kunnen voldoen aan de toenemende energiebehoeften van het project. De volgende faciliteiten zijn thans voltooid en in bedrijf (i) een exclusieve beachclub van wereldklasse, (ii) een Nicklaus Signature golfbaan en clubhuis, (iii) 87 aanlegplaatsen in onze inlandse Marina voor jachten met een lengte tot 250 voet, (iv) 14 luxe restaurants en diverse luxueuze winkels in het gebied rond de Marina, (v) de "Cap Cana Sanctuary Golf & Spa", een luxueus vijfsterrenhotel met 176 suites, (vi) de Heritage School, met ongeveer 300 plaatselijke en internationale studenten, (vii) meer dan 13.000 vierkante meter aan kantoorruimte (viii) een woongelegenheid met 288 kamers voor onze medewerkers.

BRON Cap Cana, S.A.