Cashflow Oost-Europese bedrijven onder druk door aanhoudende recessie in eurozone!

26 Jun, 2013, 10:00 BST Van Atradius N.V.

NAMEN, België, June 26, 2013 /PRNewswire/ --

Toename onbetaalde facturen in Oost-Europa tot 3% van totale facturatiewaarde.

De cashflow van ondernemingen in Oost-Europa kwam het voorbije jaar door de economische malaise in de eurozone verder onder druk te staan. Dit zet niet enkel een rem op de handel maar jaagt eveneens het aantal insolventies de hoogte in. Uit de resultaten van de  Atradius Payment Practices Barometer van juni 2013 blijkt dat de waarde van onbetaalde B2B-facturen in Oost-Europa het afgelopen jaar is toegenomen tot gemiddeld 3% van de totale facturatiewaarde. Ondernemingen uit de regio vragen zich af hoe lang ze nog voldoende cashflow kunnen aanhouden. Deze neerwaartse trend, gekoppeld aan de dalende vraag naar producten en diensten, betekent een ernstige bedreiging voor de groei en rendabiliteit van Oost-Europese ondernemingen dit jaar.

Aan de peiling van Atradius namen 820 ondernemingen uit 4 Oost-Europese landen (Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije) deel. Die landen ondervinden sterk de negatieve gevolgen van de economische problemen in de aangrenzende eurozonelanden. Eén van die gevolgen is de scherpe stijging van de gemiddelde waarde van lang achterstallige facturen, vooral bij export, van 3,6% vorig jaar naar 4,7% dit jaar.

Door de grotere betalingsachterstand stijgt ook de waarde van facturen die als oninbaar worden afgeschreven. De gemiddelde totale waarde van afgeschreven B2B-facturen aan buitenlandse klanten steeg volgens de respondenten met 44,4% tot 2,6%. Voor binnenlandse klanten noteren we een stijging van 38,5% tot 3,6%.

Zoals ook al bleek uit de peiling van 2012 blijft de beperkte beschikbaarheid van financiële middelen de voornaamste reden voor betalingsachterstand. Deze reden wordt het vaakst aangehaald in Hongarije voor binnenlandse facturen (88,2% van de respondenten) en in Slowakije voor facturen aan buitenlandse afnemers (68,3%).

De stijging van de waarde van facturen die meer dan 90 dagen achterstallig zijn en het toenemende aantal wanbetalingen beperken bovendien de manoeuvreerruimte van ondernemers. De belangrijkste uitdagingen voor groei en een duurzame rendabiliteit zijn volgens de meeste Oost-Europese respondenten de dalende vraag naar producten en diensten en het aanhouden van een voldoende grote cashflow. Vooral Slowaakse respondenten (48,5%) lijken dit jaar het meeste bezorgd om hun cashflow. Voor Poolse respondenten (39,0%) geeft de afnemende vraag naar producten en diensten dan weer meer reden tot bezorgdheid.  

Christophe Cherry, Country Director Belux bij Atradius, licht toe: "De slabakkende economieën in de eurozone zorgen voor meer betalingsachterstand en meer onbetaalde rekeningen in Oost-Europa, vooral bij ondernemingen die afhankelijk zijn van de uitvoer naar economisch zwakke landen. Het ziet ernaar uit dat de positieve impact van de verwachte economische heropleving later dit jaar eerder gering zal zijn. Er wordt dus verwacht dat het betaalgedrag pas in de 2de helft van 2014 of in 2015 duurzaam zal verbeteren. In ieder geval zijn een strak beheer van het kredietrisico en een degelijke bescherming tegen wanbetalingen een must voor de financiële gezondheid van iedere onderneming."  

De Atradius Payment Practices Barometer van juni 2013, met de resultaten voor Oost-Europa, is integraal te bekijken in de rubriek Publicaties op de website Atradius.be.

Over Atradius

De Atradius-groep biedt wereldwijd kredietverzekeringen, incassodiensten en borgstellingen aan en kan rekenen op een netwerk van 160 antennes in 45 landen, goed voor een marktaandeel van ongeveer 31% van de wereldmarkt in kredietverzekeringen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius beschermen ondernemingen over de hele wereld tegen betalingsrisico's verbonden aan de verkoop van goederen en diensten op krediet.

http://www.atradius.be

BRON Atradius N.V.