CGAP drijvende kracht achter uitbreiding van mobiel bankieren om armste mensen in de wereld te bereiken

16 Nov, 2010, 17:30 GMT Van CGAP

WASHINGTON, November 16, 2010 /PRNewswire/ --

Baanbrekende projecten voor mobiel en correspondent bankieren hebben armen van Kenia tot de Filippijnen voor het eerst toegang gegeven tot financiële diensten. CGAP kondigt vandaag een nieuwe 3-jarige verbintenis aan om deze innovatieve benadering toegankelijk te maken voor miljoenen mensen over de hele wereld.

De Bill & Melinda Gates Foundation verstrekt CGAP, een onafhankelijke microfinanciering groep ondergebracht bij de Wereldbank, een subsidie van $6 miljoen om mobiel en correspondent bankieren op te schalen in ontwikkelingslanden. De subsidie is een aanvulling van een belangrijke schenking van de stichting in 2006, de CGAP financiering, en de GBP 8 miljoen die is toegezegd door het Britse Department for International Development (DFID) aan het CGAP Technology Program in maart.

"Het concept werkt. Nu is de tijd om het project uit het laboratorium te halen en in de praktijk te brengen," zegt Tilman Ehrbeck, CGAP's chief executive officer. "Er is enorm potentieel voor innovatieve leveringskanalen om de 2,7 miljard arme mensen te bereiken die geen toegang hebben tot betaalbare financiële diensten."

CGAP's Technology Program is bedoeld om verschillende financiële diensten voor de armste mensen in de wereld uit te breiden door de transactiekosten drastisch te verminderen. Het richt zich op doelmarkten om te laten zien hoe een dergelijk systeem op grote schaal werkt, en om gelijktijdig de kennis en ervaring van de industrie te verbeteren om te verzekeren dat het systeem effectief werkt.

Het Technology Program van CGAP geeft ook advies aan overheden om passende regelgeving te creëren en ervoor te zorgen dan de groei gebalanceerd is door passende bescherming van klanten van mobiel bankieren. Tevens helpt ze om sociale vangnetten en elektronische betalingen te koppelen aan netwerken van mobiel bankieren om te verzekeren dat de armen gemakkelijk gebruik kunnen maken van financiële diensten om te sparen, rekeningen te betalen en zelfs verzekeringen te kopen.

Tot op heden heeft CGAP financiering en technische begeleiding geleverd aan meer dan tien mobiel bankieren start-ups in Azië, Afrika en Latijns Amerika, en heeft het gedetailleerde beleidsevaluaties in 13 landen uitgevoerd.

"Als wij het eerste succes in een beperkt aantal landen tot dusver echt onder de mensen brengen, dan moeten we een stuk verder gaan in het demonstreren van de successen, de duurzaamheid en de veiligheid van alle betrokkenen," zegt Ehrbeck.

Alleen al in 2009 waren er wereldwijd 120 e-money initiatieven. Onderzoek van CGAP toont aan dat bijna 40% van alle "kantoorloze" bankklanten in ontwikkelingslanden daarvoor geen toegang hadden tot bankdiensten. CGAP onderzoekers hebben ontdekt dat kantoorloos bankieren vijf keer sneller opgeschaald kan worden dan traditionele microfinanciering instellingen, en bovendien 38% goedkoper is dan traditionele banken wat betreft transacties met lage waarde die typisch door armen worden gedaan. Maar er is volgens CGAP nog veel werk nodig om innovatieve producten te ontwikkelen voor sparen, verzekering, en andere financiële producten die kunnen profiteren van kantoorloze bankkanalen om een compleet aanbod van financiële dienstverlening te leveren die door armen gebruikt kunnen worden om het leven van hun families te verbeteren.

"Een van de belangrijkste lessen is dat het bereiken van de juiste schaal goede business modellen en goede regulering vereist om te verzekeren dat mensen die van kantoorloos bankieren afhankelijk zijn, er zeker van kunnen zijn dat het blijvend is en veilig," aldus Stephen Rasmussen, Technology Program Manager van CGAP.

Deze subsidie werd vandaag aangekondigd door Melinda French Gates van het Global Savings Forum in Seattle, Washington, als onderdeel van de schenking van $500 miljoen van de stichting om de toegang tot spaarrekeningen uit te breiden en de armen in de wereld te helpen financiële zekerheid op te bouwen. De toezegging bestond uit een pakket van zes schenkingen met een totaal van $40 miljoen van het "Financial Services for the Poor"-initiatief van de stichting, om projecten en partnerschappen te ondersteunen die kwalitatieve en betaalbare spaarrekeningen en andere financiële diensten naar de voordeur van de armen in ontwikkelingslanden brengt.

Over CGAP

CGAP is een onafhankelijk beleids- en onderzoekcentrum gewijd aan de verbetering van toegang tot financiële diensten aan de armen in de wereld. Het centrum wordt gesteund door meer dan 30 ontwikkelingsinstellingen en particuliere stichtingen met een gemeenschappelijke missie om armoede te bestrijden. CGAP, ondergebracht in de Wereldbank, levert markinformatie, bevordert standaarden, ontwikkelt innovatieve oplossingen en geeft advies aan overheden, microfinanciële dienstverleners, donoren en investeerders. Meer informatie vindt u op http://www.cgap.org.

BRON CGAP