ChemoCentryx stelt positieve klinische gegevens voor over fase 2 van Traficet-EN(R) in de ziekte van Crohn op 'Digestive Disease Week'-congres 2007

24 Mei, 2007, 06:02 BST Van ChemoCentryx, Inc.

MOUNTAIN VIEW, Californië, May 24 /PRNewswire/ --

- Duidelijke ontstekingsremmende activiteit aangetoond in patiënten met actieve ziekte

ChemoCentryx, Inc., een biofarmaceutisch bedrijf voor klinische fasen met de nadruk op het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van oraal toegediende therapieën, gericht op het chemokinesysteem, stelde vandaag gegevens voor van fase 2 van het bedrijf van de klinische proef van Traficet-EN(R) (CCX282-B), een oraal actief ontstekingsremmend middel, gericht op chemokine-receptor CCR9. De klinische resultaten tonen aan dat Traficet-EN goed verdragen wordt en klinische activiteit aantoont in de behandeling van patiënten met de actieve ziekte van Crohn. Deze gegevens (Samenvatting #1031) werden tijdens een mondelinge sessie, "Vooruitgang in de ziekte van Crohn", voorgesteld op het 'Digestive Disease Week'-congres (DDW - week voor spijsverteringsziekten) in Washington D.C., door Satish Keshav, M.D., Ph.D., gastro-enteroloog in het John Radcliffe ziekenhuis in Oxford en klinisch onderzoeker voor de studie.

"Traficet-EN toonde veelbelovend bewijs aan van doeltreffendheid in de behandeling van patiënten met de ziekte van Crohn, vooral in patiënten met verhoogde CDAI- en CRP-metingen aan de basislijn. Deze resultaten, die na slecht vier weken behandeling bereikt werden, verantwoorden een uitgebreidere studie van Traficet-EN," zei Dr. Keshav. "Het potentieel van Traficet-EN om de ziekte van Crohn te reguleren met een veilige en doeltreffende orale capsule vertegenwoordigt een belangrijke verschuiving in de behandeling van deze aandoening en een betekenisvolle verbetering van patiëntenzorg."

Patiënten die deelnamen aan fase 2 van de klinische proef ontvingen voor een periode van 28 dagen willekeurig per dag een capsule van 250 mg Traficet-EN of een placebo. De activiteitsindex van de ziekte van Crohn (CDAI) en het niveau van de C-reactieve proteïne (CRP) werden aan de basislijn en op studiedagen 8, 15 en 29 gemeten. Traficet-EN toonde klinisch voordeel aan in een gedefinieerde subgroep van 39 patiënten met een meer actieve ziekte en CDAI-scores van meer dan of gelijk aan 250 en een CRP van meer dan 7,5 mg/l aan de basislijn. Achtenvijftig procent van de patiënten in de Traficet-EN-groep ervoeren een vermindering in CDAI-scores van 70 punten of meer in vergelijking met 31 procent van de groep met het placebo. Het is van belang dat de ontstekingsremmende activiteit van Traficet-EN werd aangetoond met een verlaging van 11 mg/l in de behandelde groep in vergelijking met het placebo in de CRP-niveau's, die een teken van systemische ontsteking vormen.

"We zijn erg tevreden met deze duidelijke tekenen van klinische activiteit in de studie van Traficet-EN die vier weken duurde. Vergeleken met patiënten in de controlegroep, ervoeren patiënten met een actieve ziekte een aanzienlijke verbetering in hun toestand na behandeling met Traficet-EN," zei Pirow Bekker, M.D., Ph.D., Vice President, Medical and Clinical Affairs bij ChemoCentryx, Inc. "Bovendien komen de resultaten van deze groep patiënten in onze fase 2-proef overeen met het recentste onderzoek van belangrijke opinieleiders. Huidig onderzoek toont aan dat CDAI-scores van 250 en hoger, in combinatie met verhoogde CRP-serumniveau's aan de basislijn, helpen bij het identificeren van patiënten die werkelijk aan de ziekte van Crohn lijden en daarbij eventueel het hoge reactietempo van placebo verlagen dat vaak in klinische proeven van de ziekte van Crohn wordt opgemerkt. Momenteel gebruiken we deze parameters als aanwervingcriteria in onze lopende klinische studie op lange termijn, PROTECT-1, die de mogelijkheid van Traficet-EN om reactie of remissie te veroorzaken beoordeelt alsook het potentieel van het geneesmiddel als onderhoudstherapie."

De mondelinge presentatie van de gegevens van fase 2 met de titel "CCX282-B, een orale actieve remmer van chemokine-receptor CCR9, toont ontstekingsremmende en actieve activiteit aan in de behandeling van de ziekte van Crohn" werd vandaag door Dr. Keshav voorgesteld als onderdeel van de sessie over vooruitgang in de ziekte van Crohn. De gegevens van de fase 2-proef werden ook geselecteerd voor presentatie tijdens de "Best of UEGW"-sessie van gisterennamiddag, gesponsord door de American Gastroenterological Association (AGA). De willekeurige dubbelblinde klinische studie met placebo's van fase 2 werd ontworpen om de veiligheid en verdraagbaarheid van Traficet-EN te evalueren bij patiënten met gematigde tot ernstige vormen van de ziekte van Crohn. Traficet-EN werd goed verdragen door patiënten die deelnamen aan de fase 2-studie en de gemelde ongunstige voorvallen kwamen over het algemeen overeen in de groep met het placebo en de groep met Traficet-EN.

ChemoCentryx evalueert Traficet-EN momenteel in een grote multinationale klinische proef. PROTECT-1 of de evaluatie van de proef voor toekomstige willekeurige orale therapie in de ziekte van Crohn is een willekeurige, dubbelblinde studie met placebo's om de veiligheid en doeltreffendheid van Traficet-EN te evalueren in patiënten met gematigde tot ernstige vormen van de ziekte van Crohn. De studie omvat een inductieperiode van 12 weken om de mogelijkheid van het geneesmiddel om reactie/remissie te veroorzaken te evalueren en een onderhoudsperiode van 36 weken om de mogelijkheid van het geneesmiddel om het behoud van de reactie op de behandeling te evalueren.

Over Traficet-EN

Traficet-EN, een oraal beschikbaar geneesmiddel dat uit kleine moleculen bestaat, is bedoeld om de ongeschikte reactie van het immuunsysteem die aan de oorzaak ligt van inflammatoire darmziekten (IBD) te reguleren door de activiteit van de CCR9 chemokine-receptor te blokkeren. In volwassenen is CCR9 een zeer specifieke receptor, uitgedrukt door T-cellen die selectief naar het spijsverteringskanaal trekken. Het transport van T-cellen naar de dunne en dikke darm veroorzaakt voortdurend inflammatie die tot de ziekte van Crohn of zwerende dikke darmontsteking kan leiden - de twee belangrijkste soorten IBD. In preklinische studies werkte de samenstelling zowel therapeutisch als profylactisch bij de ziekte van Crohn. ChemoCentryx rondde vier fase I-proeven af en één fase 2-proef van vier weken met Traficet-EN die aantonen dat het kandidaatproduct goed verdragen wordt en geschikt is voor een dosering van één of twee keer per dag.

Over de ziekte van Crohn

De ziekte van Crohn is een chronische inflammatoire aandoening van het gastro-intestinaal kanaal. Er wordt geschat dat de ziekte meer dan 500.000 patiënten in Europa en Noord-Amerika treft. Patiënten lijden aan periodes met opflakkeringen of periodes die gekenmerkt worden door sterke symptomen, afgewisseld met remissieperiodes waarin de symptomen verminderen of verdwijnen. Omdat de ziekte van Crohn een chronische aandoening is, volgen de patiënten een therapeutisch regime vanaf de diagnose voor de rest van hun leven, met extra therapieën als de opflakkeringen zich herhalen of blijven duren in een poging om de symptomen te verminderen. Als geneesmiddelen de symptomen niet langer de baas kunnen, hebben patiënten buiten een operatie weinig tot geen mogelijkheden.

Over ChemoCentryx

ChemoCentryx, Inc., is een biofarmaceutisch bedrijf voor klinische fasen met de nadruk op het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van oraal toegediende therapieën, gericht op de chemokine- en chemoaantrekkende systemen om auto-immuunziekten, inflammatoire aandoeningen en kanker te behandelen. Het chemokinesysteem is een ingewikkeld netwerk van chemokine-moleculen of liganden en receptoren dat inflammatie regulariseert. Op basis van hun programma voor het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen van gedeponeerd handelsmerk, produceerde ChemoCentryx intern verschillende programma's voor klinische en prekilinische fasen, elk gericht op afzonderlijke chemokine- en chemoaantrekkende receptoren met verschillende samenstellingen die uit kleine moleculen bestaan. De belangrijkste samenstelling van ChemoCentryx, Traficet-EN(R), een specifieke CCR9 antagonist, is momenteel betrokken in een multinationale klinische proef, PROTECT-1, voor patiënten met gematigde tot ernstige vormen van de ziekte van Crohn. ChemoCentryx is een besloten vennootschap. Ga voor meer informatie naar http://www.chemocentryx.com.

Alle verklaringen in dit persbericht over de verwachtingen, overtuigingen, plannen, doelstellingen, aannemingen of toekomstige gebeurtenissen of prestaties van ChemoCentryx zijn geen historische feiten en zijn daarom vooruitziende verklaringen. Deze verklaringen worden vaak, maar niet altijd, geuit in woorden of uitdrukkingen zoals gelooft, zal, verwacht, hoopt op, schat, is van plan, plant en zou. Vooruitziende verklaringen garanderen geen prestaties. Ze houden bekende en onbekende risico's, onzekerheden en aannemingen in waardoor werkelijke resultaten, activiteitsniveau's prestaties of verrichtingen wezenlijk kunnen verschillen van resultaten, activiteitsniveau's, prestaties of verrichtingen die in vooruitziende verklaringen worden geuit of gesuggereerd. Sommige risico's, onzekerheden en aannemingen die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten verschillen van schattingen of verwachtingen vermeld in de vooruitziende verklaringen zijn, maar zijn niet beperkt tot, (i) de timing, het succes en de kosten van preklinisch onderzoek en klinische studies, (ii) de timing, aanvaardbaarheid en herzieningsperiodes voor regulatiedossiers, (iii) beschikbare partners, (iv) onzekerheden in verband met octrooibescherming en intellectuele eigendomsrechten van derden, (v) de impact van concurrerende producten en technologische veranderingen, (vi) de beschikbaarheid van kapitaal en kapitaalkosten, (vii) andere grillen in de biotechnologische industrie en (viii) andere risico's. ChemoCentryx verplicht zich niet om vooruitziende verklaringen aan te passen of te herzien.

Website: http://www.chemocentryx.com

BRON ChemoCentryx, Inc.