Chemotherapieconsolidatie met Zevalin(R) (90Y-ibritumomab tiuxetan) geeft therapeutische voordelen voor patiënten met mantelcellymfoom

12 Dec, 2005, 08:00 GMT Van Jagiellonian University

ATLANTA, December 12 /PRNewswire/ --

- De eerste resultaten wijzen erop dat Zevalin veilig kan worden toegediend na een behandeling op basis van fludarabine, met een algemeen betere respons.

Volgens bevindingen in een recent wetenschappelijk onderzoek werd de combinatie van een standaard chemotherapie met Zevalin(R) (90Y-ibritumomab tiuxetan) goed verdragen en was veilig en doeltreffend bij patiënten die lijden van mantelcellymfoom (MCL), een B-cellymfoom met een bijzonder slechte prognose. De resultaten die werden voorgesteld tijdens de 47e jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Hematology (ASH), toonden aan dat 75 procent van de patiënten van een gedeeltelijke response (PR, partial response) nu een volledige respons (complete response, CR) vertoonde zonder voelbare lymfeklieren of meetbare massa's op een CT-scan door een behandeling met Zevalin na een op fludarabine gebaseerde chemotherapie (fludarabine, cyclofosfamide en mitroxaton (FCM).

"In het verleden werden geen successen behaald met radio-immunotherapie (RIT) zonder een voorafgaande fludarabinegebaseerde chemotherapie bij MCL-patiënten, omdat de druk van de tumor te groot was", aldus Wojciech Jurczak, M.D., PhD, afdeling Hematologie van het Collegium Medicum van de Jagiellonian Universiteit in Krakow, Polen. "Deze resultaten wijzen erop dat het gebruik van fludarabine vóór de RIT de tumor daadwerkelijk gevoelig kunnen maken voor de radiotoxische effecten van de RIT en de druk van de tumor kunnen verminderen, met betere therapeutische effecten."

Details van het onderzoek

Van de 26 patiënten die voor het onderzoek werden geregistreerd, kregen 23 patiënten de consolidatiebehandeling met Zevalin. Momenteel hebben 20 patiënten het hele protocol doorlopen. Na de behandeling met Zevalin had 80 procent (16 van de 20 patiënten) een volledige respons. Bij drie andere patiënten was de gedeeltelijke respons zonder progressie (PR) beter na de behandeling met Zevalin. Maar één patiënt had een PR met progressie van de ziekte in de volgende maanden. Momenteel wordt de therapeutische respons opgevolgd na zes weken en na drie maanden, en vervolgens om de drie maanden gedurende een periode tot twee jaar om de tijd tot progressie (TTP) te beoordelen.

Bij de meeste patiënten daalde het aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes in de eerste vier tot vijf weken na de behandeling met Zevalin, met een cytopenie die gemiddeld acht tot tien weken duurde. Ondanks de langere neutropenie en thrombocytopenie waren de bijwerkingen beheersbaar. Geen enkele patiënt ontwikkelde ernstige, levensbedreigende infecties, hoewel zes patiënten in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, inclusief 4 patiënten voor langdurige en recidiverende condities (zoals longontsteking).

Patiënten werden behandeld met drie tot zes cycli van drie weken met de huidige standaard chemotherapie -- fludarabine, cyclofosfamide en mitroxaton en rituximab (FCM plus of minus R) - om de druk van de tumor te verlichten. Na de derde cyclus werd de tumorregressie beoordeeld en werden patiënten met een volledige of gedeeltelijke respons geregistreerd voor de stap met Zevalin-consolidatie. Patiënten kregen 250 mg/m2 rituximab en daarna een tweede dosis rituximab en Zevalin.

Gegevens over mantelcellymfoom

Mantelcellymfoom (MCL) is een goed beschreven, non-Hodgkin B-cellymfoom dat soms diffuus kleincellig lymfoom, intermediair differentiatielymfoom of centrocytisch lymfoom wordt genoemd. In de V.S. is maar 2,5 tot 4 procent van alle non-Hodgkin lymfomen een mantelcellymfoom, terwijl in Europa zeven tot elf procent van de lymfomen mantelcellymfomen zijn. MCL komt het meest voor bij mannen boven de 50 jaar, die bijna altijd gevorderd stadium III of IV van de ziekte hebben. Bij 60 tot 90 procent van de patiënten zijn er uitzaaiingen naar het beenmerg. Mantelcellymfoom was in het verleden resistent tegen de huidige standaard chemotherapiebehandelingen.

Gegevens over Zevalin(R)

Zevalin is de eerste commercieel beschikbare radio-immunotherapie voor de behandeling van NHL (non-Hodgkin-lymfoom). Het product combineert de doeltreffende kracht van een anti-CD20 monoklonaal antilichaam met de cytotoxische werking van yttrium-90 zuivere bètabestraling om tumorcellen te vernietigen. Door de bevestiging van een antilichaam met radiolabel aan de NHL-cellen kan de bestraling de tumor vanuit verschillende hoeken binnendringen en wordt gezorgd voor een krachtig kankercelvernietigend effect. Zevalin werd in februari 2002 door de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) goedgekeurd voor de behandeling van recidive of refractaire low-grade folliculaire of getransformeerde B-cel-NHL. Schering AG in Duitsland kreeg van de Europese Unie de goedkeuring voor Zevalin voor de behandeling van volwassen patiënten met rituximab recidive of refractaire CD20-positief folliculair B-cel non-Hodgkin-lymfooma(NHL) in januari 2004.

Info over de instelling:

De Poolse Lymfoomresearchgroep (PLRG) is het nationale platform voor het opstarten en coördineren van klinische onderzoeken - waarmee de meeste hematologische en de grote oncologische instellingen verbonden zijn. De afdeling Hematologie van de Jagiellonian Universiteit in Krakow is de grootste hematologisch afdeling in het zuidoostelijke gedeelte van Polen en doet dienst als een referentie- en stamceltransplantatiecentrum voor een bevolking van meer dan 6 miljoen. In recente jaren werden in de afdeling in Krakow twee multicenter-onderzoeken met MCL-patiënten uitgevoerd en gecoördineerd. Binnen de PLRG zijn er 5 centra die radio- immunotherapieprocedures kunnen uitvoeren, hoewel 80% van dergelijke procedures in Krakow plaatsvindt.

  
  Contactpersoon:
  Wojciech Jurczak M.D. PhD
  Afdeling Hematologie
  Medical College, Jagiellonian Universiteit
  Kopernika 17, 31-501 Krakow, Polen
  Telefoon: +48-602-33-82-90
  E-mail: wjj2004@wp.pl

BRON Jagiellonian University