Chinese producenten van zonnepanelen massaal in overtreding tegen afspraken met de Europese Unie, aldus EU ProSun

05 Jun, 2014, 19:49 BST Van EU ProSun

BRUSSEL, June 5, 2014 /PRNewswire/ --

EU ProSun overhandigt ruim 1.000 verdenkingen van overtredingen aan de Europese Commissie 

Ruim 1.000 pagina's aan documenten met rondom 1.500 offertes van Chinese zonne-energie producten die onder de minimumprijs zoals overeengekomen tussen de Europese Commissie en China aangeboden werden, heeft de belangenorganisatie van de Europese producenten van zonnepanelen, EU ProSun, vandaag naar het directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie doorgestuurd.

Milan Nitzschke, voorzitter van EU ProSun: "In Europa wordt de anti-dumpingwetgeving van de Europese Unie systematisch overtreden. De Commissie moet daarom zo spoedig mogelijk de nodige stappen ondernemen om deze overtredingen te stoppen en sancties in te stellen."

Aangezien de door de overheid gesubsidieerde dumping uit China in de afgelopen jaren reeds vele Europese producenten van zonnepanelen failliet heeft laten gaan, heeft de Europese Unie medio 2013 een anti-dumpingheffing op Chinese importen van zonnepanelen ingesteld. Om zich aan deze heffingstarieven van ruim 50 procent te onttrekken, zijn ruim 100 Chinese producenten van zonnepanelen in augustus 2013 een prijsverbintenis met de Europese Unie aangegaan, waarin een zogenoemde minimumprijs voor de import van ruim 56 cent per watt was vastgelegd. Zowel de Europese Commissie als de Europese Raad zijn akkoord gegaan met deze prijsverbintenis. Het heeft er echter alle schijn van noch de heffingen betaald worden, noch dat de minimumprijzen worden aangehouden.

Voor de partijen die zich schuldig maken aan dergelijke overtredingen van de wetgeving inzake minimumprijzen en heffingen, dreigt volgens de inschatting van de belangenorganisatie van de Europese producenten van zonnepanelen een gevoelige straf. Milan Nitzschke: "In het besluit tussen de Europese Commissie en de Chinese producenten is duidelijk vastgelegd: zelfs als er sprake is van een lichte overtreding, wordt de desbetreffende producent van de minimumprijsregeling uitgesloten. In zulke gevallen wordt onmiddellijk een heffing van ruim 50 procent op de importprijs toegepast." Een dergelijke heffing moet door de Europese importeur worden betaald, indien nodig ook achteraf. In geval van ernstige overtredingen van de wetgeving komt ook strafrechtelijke vervolging in aanmerking.

EU ProSun ziet de volledige minimumprijsregeling van de Europese Unie in het geding. Nitzschke: "De minimumprijsregeling die de Europese Commissie met China is overeengekomen, blijkt in de praktijk niet uitvoerbaar te zijn. Een einde van de Chinese dumping is nog niet in zicht en de EU commissie zal de strikte heffing moeten hanteren over alle geimporteerde chinese zonne-energie producten.

EU ProSun maakt zich sinds haar oprichting in 2012 sterk voor eerlijke mededinging en een duurzame groei van zonne-energie.

Web: http://www.prosun.org
Email: info@prosun.org
+49(0)160-90923515

 

BRON EU ProSun