Chiquita Brands International en Landec Corporation kondigen gezamenlijke ontwikkelings- en leveringsovereenkomst aan

09 Sep, 2004, 14:30 BST Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI en MENLO PARK, Californië, September 9 /PRNewswire/ --

- Eigen verpakkingstechnologie verlengt houdbaarheid van bananen en beantwoordt hiermee aan consumentenbehoeften

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) en Landec Corporation (Nasdaq: LNDC), een ontwikkelaar en marketer van technologiegebaseerde polymeerproducten voor voedsel-, landbouw- en toepassingen van erkende partners, kondigden vandaag aan dat Landecs filiaal, Apio, Inc., een gezamenlijke ontwikkelings- en leveringsovereenkomst heeft afgesloten met Chiquita voor de levering van Landecs gepatenteerde Intelimer(R) verpakkingstechnologie voor Chiquita bananen.

"Deze overeenkomst is het resultaat van verschillende jaren marktonderzoek om onze zelf ontwikkelde Intelimer verpakkingstechnologie op een succesvolle manier af te stemmen op de bananen en om zijn marktwaarde te kennen," zei Gary Steele, Landecs chairman en chief executive officer. "We zijn verheugd dat Chiquita de unieke eigenschappen van onze Intelimer technologie erkent en dat ze onze verpakkingstechnologie wil gebruiken om haar bananenproducten wereldwijd een meerwaarde te geven."

"We hebben de Intelimer verpakkingstechnologie gedurende twee jaar geëvalueerd. Op basis van de resultaten zijn we ervan overtuigd dat dit product de houdbaarheid van de bananen effectief zal verlengen, wat een aanzienlijk voordeel oplevert voor onze klanten en consumenten," zei Fernando Aguirre, Chiquita's chairman en chief executive officer.

De langetermijnovereenkomst stipuleert dat Apio op een wereldwijde basis aan Chiquita zijn eigen ontwikkelde Intelimer verpakkingstechnologie voor bananen zal leveren voor het rijpen, bewaren en het verlengen van de houdbaarheid van bananen in selectieve toepassingen op een exclusieve basis en voor andere toepassingen op een niet-exclusieve basis. Bovendien biedt Apio aan Chiquita een voortdurende R&D, ondersteuning voor de procestechnologie voor de Intelimer membranen en zakken, en technische ondersteuning doorheen de klantenketen als ondersteuning bij de ontwikkeling en de marktaanvaarding van de technologie.

Chiquita op haar beurt staat in voor de marketing, distributie en ondersteuning van de kleinhandel voor Chiquita bananen die wereldwijd in Intelimer verpakkingen verkocht worden. Om de exclusieve licentie te behouden, moet Chiquita met de verkoop van de Intelimer bananenverpakkingen een minimum verkoopdrempel halen. Commerciële verschepingen van Chiquita producten die Landecs Intelimer verpakking gebruiken, zijn gepland voor begin 2005.

Chiquita en Landec zijn ook overeengekomen om samen te werken om de Intelimer verpakkingstechnologie te gebruiken voor andere nieuwe verpakkingstoepassingen voor Chiquita bananen.

Bovendien hebben de twee bedrijven een overeenkomst afgesloten voor een aandelenverkoop waarbij Landec 500.000 gewone Landec-aandelen aan Chiquita zal verkopen. Het precieze aantal en de aankoopprijs van de aandelen die worden verkocht, zal worden bepaald door een overeengekomen formule op basis van de gewogen gemiddelde dagelijkse slotkoers van de Landec-aandelen tijdens de komende 20 handelsdagen.

"Deze overeenkomst past volledig in onze doelstellingen om het gebruik van eigen ontwikkelde technologie uit te breiden en om met de commercialisering te beginnen van onze Intelimer verpakkingstechnologie voor bananen tijdens de tweede helft van fiscaal jaar 2005," zei Steele. "Dit is een mijlpaal voor Landecs eigen bananenverpakkingsprogramma. De voorbije drie jaren hebben we aanzienlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van tal van eigen verpakkingsproducten om de houdbaarheid van bananen te verlengen. Met deze overeenkomst krijgen we nu de mogelijkheid om onze investeringen in onderzoek en ontwikkeling, productie en marktonderzoek voor bananenverpakkingstechnologie te kapitaliseren."

Landec Corporation ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt temperatuurgestuurde en andere gespecialiseerde polymeerproducten voor tal van voedsel-, landbouw- en toepassingen van erkende partners. Zijn temperatuurgestuurde polymeerproducten zijn gebaseerd op eigen ontwikkelde Intelimer polymeren, die van andere polymeren verschillen in die zin dat hun fysische eigenschappen abrupt kunnen veranderen als ze opgewarmd of afgekoeld worden door een vooraf ingestelde temperatuurschakelaar. Bijkomende informatie is terug te vinden op http://www.landec.com .

Chiquita Brands International is een leidinggevende internationale marketer, producent en distributeur van bananen en overige verse groenten en fruit van hoge kwaliteit, die hoofdzakelijk worden verkocht onder het Chiquita(R) kwaliteitsmerk en aanverwante handelsmerken. Het bedrijf is een van de grootste bananenproducenten ter wereld en een toonaangevende leverancier van bananen in Europa en Noord-Amerika. Het bedrijf legt zich eveneens toe op de distributie en marketing van vers gesneden fruit en andere volwaardige fruitproducten van andere merken. Bijkomende informatie is terug te vinden op www.chiquita.com .

Dit persbericht bevat bepaalde "op de toekomst gerichte verklaringen" zoals beschreven in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen zijn afhankelijk van een aantal veronderstellingen, risico's en onzekerheden, waarvan er veel buiten de controle van Chiquita vallen, zoals: het effect van de wijzigingen in het beleid van de Europese Unie wat de import van bananen betreft, als gevolg van de recente uitbreiding van de Europese Unie, en de verwachte overgang naar een beleid van uitsluitend invoer-/uitvoerrechten niet laten dan 2006; resultaten van het onderzoek van het Amerikaanse Ministerie van Justitie inzake het recentelijk verkochte Colombiaanse bedrijf; de prijzen van Chiquita-producten; de beschikbaarheid en prijs van producten en grondstoffen; schommelingen in de wisselkoersen van valuta's; natuurrampen en onvoorspelbare weersomstandigheden; de efficiëntie van de bedrijfsvoering; arbeidsrelaties; de voortdurende beschikbaarheid van financiering; het vermogen van het bedrijf om zijn aangekondigde doelstellingen van kostenvermindering te realiseren; risico's die inherent zijn bij het zaken doen in het buitenland, waaronder overheidsregelingen, monetaire restricties en andere belemmeringen, drukkende belastingen, confiscaties, bedreigingen van de werknemers, politieke instabiliteit en terroristische daden, waaronder afpersingen, en risico vanacties van Amerikaanse en andere overheidsinstanties op het bedrijf, en andere markt- en concurrentieomstandigheden.

De op de toekomst gerichte verklaringen in dit persbericht gelden op de datum van uiting en zijn geen garanties van toekomstige prestaties. Werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen aanzienlijk verschillen van de verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd, en het bedrijf aanvaardt geen enkele verplichting om dergelijke verklaringen bij te werken. Bijkomende informatie betreffende de factoren die de financiële resultaten van Chiquita zouden kunnen beïnvloeden, maakt deel uit van de documenten die het bedrijf bij de SEC heeft ingediend, waaronder het jaarverslag op formulier 10-K.

    
    Website: http://www.chiquita.com
             http://www.landec.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.