Chiquita Brands International geeft een verklaring betreffende het onderzoek van de Europese Commissie

03 Jun, 2005, 22:26 BST Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, June 3 /PRNewswire/ -- Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) gaf vandaag meer informatie over de eerder bekend gemaakte handelingen van bepaalde werknemers in verband met een aantal handelswetten. Het bedrijf deelde mee zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek van de Europese Commissie. De Europese Commissie kondigde gisteren aan een onderzoek te zullen voeren bij de producenten en distributeurs van bananen en ananas naar mogelijke schendingen van het Europese mededingingsrecht.

Omdat het bedrijf een intern programma heeft dat naleving van de wetgeving bepaalt en opvolgt, kwam het management onlangs te weten dat bepaalde werknemers in Europa gedurende vele jaren prijs- en omzetinformatie hadden gedeeld met de concurrentie en misschien ook waren betrokken bij andere feiten die een schending betekenen van het Europese mededingingsrecht en van het beleid van het bedrijf. Het bedrijf heeft dit gedrag onmiddellijk aan banden gelegd en stelde na overleg met de Raad van Bestuur de Europese Commissie in kennis van de feiten. Het bedrijf zal zijn medewerking blijven verlenen aan het betreffende onderzoek.

Omdat Chiquita de Europese Commissie vrijwillig in kennis heeft gesteld en haar medewerking verleent, werden aan Chiquita geen boeten opgelegd voor deze feiten op voorwaarde, onder meer, dat het bedrijf zijn medewerking blijft verlenen. Het bedrijf denkt niet dat het feit dat deze daden werden gerapporteerd en aan banden zijn gelegd, belangrijke negatieve gevolgen zal hebben voor het wetgevende of concurrentiekader waarbinnen het bedrijf werkzaam is, hoewel op dit vlak geen zekerheid kan worden geboden.

Naar aanleiding van het onderzoek dat het bedrijf zelf had ingesteld naar de bovenvermelde daden, kwam het management ook te weten dat bepaalde werknemers in een van de Latijns-Amerikaanse landen informatie met de concurrentie hadden gedeeld over het volume van fruit dat uit dat land naar Noord-Amerika werd verscheept. Hoewel het bedrijf niet meent dat deze feiten concurrentiebeperkende gevolgen hadden, werden ook deze daden aan banden gelegd en gerapporteerd aan de aangewezen wettelijke organen in de Verenigde Staten en Canada. Het bedrijf is van plan om zijn volledige medewerking te verlenen, indien de overheid in de Verenigde Staten of Canada een onderzoek zou instellen.

Chiquita Brands International is een toonaangevende, internationale verkoper, producent en distributeur van kwaliteitsbananen en andere verse producten die met het kwaliteitsmerk Chiquita(R) en aanverwante handelsmerken worden verkocht. Het bedrijf is een van de grootste bananenproducenten ter wereld en een belangrijke leverancier van bananen in Europa en Noord-Amerika. Het bedrijf distribueert en verkoopt ook vers geplukt fruit en andere merkproducten van verwerkt fruit. Nadere informatie kunt u lezen op http://www.chiquita.com.

Dit persbericht bevat bepaalde "op de toekomst gerichte verklaringen" zoals bepaald in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen zijn afhankelijk van een aantal veronderstellingen, risico's en onzekerheden, waarvan er vele buiten de controle van Chiquita vallen, zoals de gevolgen van de verwachte wijzingen in het invoerbeleid van de Europese Unie voor bananen in het kader van de verwachte overgang naar een beleid van uitsluitend invoer-/uitvoerrechten in 2006, de succesvolle afronding door het bedrijf van de overname van Fresh Express en de integratie van de activiteiten van het overgenomen bedrijf met de activiteiten van Chiquita, de voorwaarden, timing en kosten verbonden aan de financiering van de overname van Fresh Express, natuurrampen en ongewone weersomstandigheden, schommelingen in de wisselkoersen, de prijzen van Chiquita-producten, de beschikbaarheid en kosten van producten en grondstoffen, de efficiëntie van de werking, het vermogen van het bedrijf om blijvende productiviteitsverbeteringen te realiseren, risico's verbonden aan activiteiten in het buitenland, waaronder overheidsreguleringen, valuta- en andere beperkingen, hoge belastingen, onteigening, bedreiging van het personeel, politieke instabiliteit en terrorisme, waaronder afpersing en het risico van acties van de Amerikaanse of een buitenlandse overheid tegen het bedrijf, het resultaat van het onderzoek ingesteld door het Ministerie van Justitie naar het in juni 2004 door het bedrijf verkochte Colombiaanse dochterbedrijf, het resultaat van het onderzoek ingesteld door de Europese Commissie naar een mogelijke schending van het mededingingsrecht van de E.U., het resultaat van eventuele andere onderzoeken door de wetgevende instanties, arbeidsrelaties, acties van overheidsinstellingen, de voortdurende beschikbaarheid van financieringsmiddelen en andere markt- en concurrentieomstandigheden.

De verklaringen over de toekomst in dit persbericht zijn gegeven op de datum van uitgifte en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen aanzienlijk verschillen van de verwachtingen die worden uitgedrukt of zijn geïmpliceerd in de verklaringen over de toekomst. Het bedrijf is niet verplicht om deze verklaringen bij te werken. Bijkomende informatie over factoren die van toepassing kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita, staat vermeld in de documenten die bij de SEC zijn ingediend, waaronder het jaarverslag op formulier 10-K en de kwartaalverslagen op formulier 10-Q.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.