Chiquita Brands International kondigt resultaten aan van derde kwartaal 2005

02 Nov, 2005, 22:23 GMT Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, November 2 /PRNewswire/ --

- Bedrijf meldt een nettowinst van USD 0,3 miljoen, of USD 0,01 per verwaterd aandeel; bedrijfswinst verdubbelt jaar op jaar

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) meldde vandaag voor het derde kwartaal van 2005 een nettowinst van USD 0,3 miljoen of USD 0,01 per verwaterd aandeel. Het bedrijf kende een nettoverlies van USD 20 miljoen, of (USD 0,49) per verwaterd aandeel, in dezelfde periode vorig jaar, waaronder USD 20 miljoen andere kosten wat hoofdzakelijk de premie was voor de herfinanciering van USD 250 miljoen Senior Notes. Het bedrijf meldde ook een bedrijfswinst van USD 20 miljoen in het derde kwartaal van 2005, het dubbele van de USD 10 miljoen die vorig jaar in dezelfde periode werd gemeld, wat voornamelijk het gevolg is van de impact van de overname van Fresh Express.

"We verdubbelden onze bedrijfswinst en kondigden een bescheiden nettowinst aan tijdens een kwartaal waarin het bedrijf historisch gezien financiële verliezen heeft geleden," zei Fernando Aguirre, voorzitter en chief executive officer. "Tijdens het derde kwartaal van dit jaar hebben we verschillende moeilijke kwesties goed aangepakt, zoals het matigen van de voortdurende impact van de hoge brandstof-, papier- en verschepingskosten waarmee de hele sector te maken heeft, en het succesvol oplossen van de logistieke problemen van verschillende grote orkanen."

Aguirre vervolgde: "We zijn op schema met de integratie van Fresh Express. Sinds de afronding van de overname op 28 juni 2005 zijn de functieoverschrijdende teams goed opgeschoten met plannen om synergieën te halen uit gezamenlijke inkoopinspanningen, om transport- en logistieke netwerken te optimaliseren en om vestigingen samen te voegen. Onze groei in kant-en-klare slaatjes voor de retail tijdens het kwartaal en onze geslaagde gezamenlijke lancering van Chiquita Apple Bites in augustus bewijzen dat er mogelijkheden zijn voor een sterke winstgevende groei in ons segment Fresh Cut.

  
  FINANCIELE HOOGTEPUNTEN VAN HET KWARTAAL
  - De netto-omzet bedroeg USD 954 miljoen, 44 procent meer dan de USD 662
   miljoen in het derde kwartaal van 2004. De stijging was hoofdzakelijk 
   te danken aan de overname van Fresh Express en de hogere bananenprijzen 
   in Europa.
  - De bedrijfswinst bedroeg USD 20 miljoen, in vergelijking met USD 10
   miljoen in dezelfde periode vorig jaar, voornamelijk het gevolg van de
   overname van Fresh Express.
  - De cashflow uit bedrijfsactiviteiten is meer dan verdubbeld tot USD 63
   miljoen, wat het bedrijf hoofdzakelijk gebruikte om de schulden af te 
   lossen en om een kwartaaldividend in contanten uit te keren.
  - De interestkosten bedroegen USD 22 miljoen, in vergelijking met USD 10
   miljoen in dezelfde periode vorig jaar, als gevolg van de financiering 
   voor de Fresh Express overname.
  - De totale schuld op 30 september 2005 bedroeg USD 1,1 miljard, een
   vermindering van USD 26 miljoen sinds 30 juni 2005, en de liquide 
   middelen bedroegen USD 181 miljoen. Het bedrijf deed een bijkomende
   schuldvoorafbetaling van USD 25 miljoen eind oktober.

RESULTATEN PER BEDRIJFSSEGMENT

(Alle onderstaande cijfers worden vergeleken met het derde kwartaal van 2004, tenzij anders vermeld.)

Bananen

In het segment Bananen, wat de aankoop en de productie, het transport, de marketing en de distributie van bananen omvat, steeg de netto-omzet tot USD 411 miljoen, wat een stijging is van USD 31 miljoen. De bedrijfswinst bedroeg USD 17 miljoen in vergelijking met USD 14 miljoen.

  
  De bedrijfsresultaten van het segment Bananen werden gunstig beïnvloed
  door:
   - USD 33 miljoen dankzij de verbeterde lokale prijzen in Europa; en
   - USD 2 miljoen door de lagere hedgingkosten van de valuta.
  Deze items werden grotendeels ondervangen door:
   - USD 9 miljoen voor hogere brandstof-, papier- en verschepingskosten;
   - USD 6 miljoen voor hogere licentiegerelateerde invoerkosten voor
    bananen in Europa;
   - USD 6 miljoen meer administratiekosten, voornamelijk verhogingen voor
    performantiegebaseerde compensatie ten gevolge van de 
    bedrijfsresultaten die jaar op jaar verbeteren;
   - USD 4 miljoen door de toegenomen tropische productiekosten ten gevolge
    van de kleinere oogsten in Panama en Honduras.
   - USD 4 miljoen door hogere reclame-, marketing- en innovatiekosten,
    hoofdzakelijk ten gevolge van de inspanningen voor merkondersteuning 
    voor consumenten in de negen Europese landen waar het bedrijf de 
    Chiquita-bananen met het gecertificeerde 'Rainforest Alliance' label 
    heeft geïntroduceerd; en
   - USD 3 miljoen door een lager volume in Europa, voornamelijk door de
    toewijzing van het bedrijf van jaarlijkse invoerlicenties aan periodes 
    met hogere marges eerder dit jaar.

Zoals eerder al aangekondigd, hebben de havenfaciliteiten van het bedrijf in Gulfport, Mississipi, tijdens het derde kwartaal aanzienlijke schade geleden door de orkaan Katrina. De verzekering van het bedrijf die fysieke eigendom en businessonderbrekingen dekt, evenals het doorrekenen van bepaalde gestegen logistieke kosten aan klanten, zou momenteel de meeste van deze orkaangerelateerde verliezen in het segment Bananen moeten dekken.

Meer details over het volume en de prijzen van de bananen, zijn terug te vinden in bijlagen A en B.

Fresh Select

In het segment Fresh Select, wat de aankoop en de productie, de marketing en de distributie van vers fruit en groenten andere dan bananen omvat, bedroeg de netto-omzet USD 268 miljoen, een stijging van 2 procent. Het bedrijfsverlies bedroeg USD 3 miljoen, in vergelijking met een bedrijfsverlies van USD 2 miljoen. Deze daling was hoofdzakelijk te wijten aan het slechte weer in Chili, wat leidde tot fruit van mindere kwaliteit, lagere prijzen en hogere kosten.

Fresh Cut

Praktisch alle inkomsten en bedrijfswinst in 2005 in het segment Fresh Cut, wat verpakte slaatjes en vers gesneden fruit omvat, zijn een gevolg van de overname van Fresh Express. De netto-omzet in het derde kwartaal van 2005 bedroeg USD 259 miljoen, in vergelijking met USD 3 miljoen in 2004. De bedrijfswinst bedroeg USD 7 miljoen in vergelijking met een bedrijfsverlies van USD 3 miljoen in 2004. De orkanen Katrina en Rita hebben een negatieve impact gehad op de resultaten van het segment Fresh Cut, nl. ongeveer USD 2 miljoen in het derde kwartaal van 2005, hoofdzakelijk te wijten aan een tijdelijke daling van de consumentenvraag in het zuidoostelijke deel van de Verenigde Staten en aan de gestegen logistieke kosten. De resultaten van het derde kwartaal van 2005 waren in overeenstemming met de verwachtingen van het bedrijf.

Op een pro-formabasis: als het bedrijf de overname van Fresh Express had afgerond op 30 juni 2004, zouden de inkomsten van het segment Fresh Cut in het derde kwartaal van 2004 USD 247 miljoen bedragen hebben en de bedrijfswinst zou USD 4 miljoen bedragen hebben in vergelijking met respectievelijk USD 259 miljoen en USD 7 miljoen in het derde kwartaal van 2005. De activiteiten van Fresh Express werden in het derde kwartaal van 2005 gunstig beïnvloed door een omzetgroei in de retail van 8 procent en door een daling van de administratieve kosten. Nieuwe productintroducties, zoals opnieuw gelanceerde volledige kant-en-klare slaatjes in een nieuwe vormgeving, zorgden voor een jaarlijkse groei. Bedrijfsverbeteringen werden gedeeltelijk ondervangen door een daling van 15 procent in de cateringinkomsten, een gedaalde consumentenvraag na de hierboven vermelde orkanen, en hogere brandstof-, papier- en andere industriële kosten. De cateringinkomsten daalden jaar op jaar door de beslissing van Fresh Express in 2004 om niet meer te leveren aan cateringklanten die de doorrekening van de kostenstijgingen van de onbewerkte producten niet toelieten, maar ook door het verlies van klanten die concurrenten waren van de distributieactiviteiten van Performance Food Group, de toenmalige eigenaar van Fresh Express. De pro-formaresultaten per segment voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2004 geven geen juiste indicatie wat de werkelijke resultaten zouden zijn geweest als de overname afgerond was op de aangenomen datum of wat de resultaten in de toekomst zouden zijn geweest.

Telefonische vergadering

Een telefonische vergadering om de resultaten van het derde kwartaal van 2005 te bespreken, begint vandaag om 16.30u EST en zal toegankelijk zijn via webcast op www.chiquita.com. Voor gratis telefonische toegang gebruikt u het nummer +1-877-704-5381 in de Verenigde Staten en +1-913-312-1295 in andere locaties. Een geluidsopname van het gesprek zal beschikbaar zijn tot 8 november 2005. Voor toegang belt u +1-888-203-1112 in de Verenigde Staten en +1-719-457-0820 van internationale locaties en toetst u de toegangscode 9064784 in. Een geluidswebcast van het gesprek blijft beschikbaar op www.chiquita.com tot 15 november 2005; na die datum zal een kopie van het gesprek gedurende 12 maanden beschikbaar blijven op de website.

Chiquita Brands International, Inc. (www.chiquita.com) is een toonaangevende, internationale verkoper en distributeur van verse en bereide groenten en fruit van hoge kwaliteit, die verkocht worden onder het kwaliteitsmerk Chiquita(R), Fresh Express(R) en andere aanverwante handelsmerken. Het bedrijf is een van de grootste bananenproducenten ter wereld en een belangrijke leverancier van bananen in Europa en Noord-Amerika. In juni 2005 nam Chiquita Fresh Express over, de Amerikaanse marktleider inzake kant-en-klare slaatjes, een snelgroeiende voedingscategorie voor kruideniers, cateringleveranciers en snelservice restaurants.

Dit persbericht bevat bepaalde "op de toekomst gerichte verklaringen" zoals beschreven in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen zijn afhankelijk van een aantal veronderstellingen, risico's en onzekerheden, waarvan er vele buiten de controle van Chiquita vallen, zoals: de impact van veranderingen in het invoerbeleid voor bananen in de Europese Unie ten gevolge van de verwachte overgang naar een beleid van uitsluitend invoer-/uitvoerrechten in 2006; het vermogen van het bedrijf om de activiteiten van Fresh Express met succes te integreren; buitengewone weersomstandigheden; de gebruikelijke risico's verbonden aan multinationale bedrijven, zoals de impact van de prijzen voor producten en grondstoffen, wisselkoersschommelingen, overheidsreglementeringen, arbeidsrelaties, belastingen, politieke instabiliteit en terrorisme; en het resultaat van hangende overheidsonderzoeken en claims waarbij het bedrijf betrokken is.

De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gegeven op de datum van uitgifte en vormen geen garanties voor toekomstige resultaten. Werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die worden uitgedrukt of gesuggereerd in de toekomstgerichte verklaringen, en het bedrijf is niet verplicht om deze verklaringen bij te werken. Bijkomende informatie over factoren die de financiële resultaten van Chiquita zouden kunnen beïnvloeden, is terug te vinden in de documenten die het bedrijf bij de SEC heeft ingediend, waaronder het jaarverslag op Form 10-K, kwartaalverslagen op Form 10-Q en huidige verslagen op Form 8-K.

  
          CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
        GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING(1)
      (Niet-geaudit - in miljoenen, met uitzondering 
            van de bedragen per aandeel)
                (in USD)

                 Kwartaal eindigend Negen maanden eindigend
                   op 30 sept.       op 30 sept. 
                   2005   2004    2005    2004 
   
  Netto-omzet           $954,0  $661,6   $2.905,3  $2.303,2 
  Bedrijfskosten       
   Verkoopkosten         784,9  573,3   2.390,6   1.972,9 
   Verkoopkosten, algemene en 
    administratieve kosten    127,6   69,0    287,2    220,0 
   Afschrijvingen         18,8   10,2     41,1    31,7 
   Amortisatie           2,7    -     2,8      - 
   Aandeel in de winst 
    van de aandeelhouders       -   (1,0)    (4,8)    (9,1) 
   Verlies op verkoop van Colombiaanse 
    afdeling (vóór belastingen)(2)  -    -      -     9,3 
                   934,0  651,5   2.716,9   2.224,8
  Bedrijfswinst           20,0   10,1    188,4    78,4 
   
  Renteopbrengsten          2,4   2,3     7,6     3,7 
  Rentekosten           (21,7)  (9,8)    (37,1)   (29,9) 
  Overige opbrengsten (kosten), 
   netto(3)             0,8  (19,7)    (1,2)   (19,7) 
  Winst (verlies) vóór belastingen  1,5  (17,1)    157,7    32,5 
  Belastingen op winst(2)      (1,2)  (2,7)     (7,2)    (2,2) 
  Nettowinst (verlies)       $0,3  $(19,8)   $150,5    $30,3 
   
  Basiswinst per aandeel      $0,01  $(0,49)    $3,63    $0,74 
  Verwaterde winst per aandeel   0,01  (0,49)    3,26    0,72
   
  Aantal aandelen voor berekening 
   van basiswinst per aandeel    41,9   40,8     41,5    40,7 
  Aantal aandelen voor berekening 
   van verwaterde winst 
   per aandeel(4)          47,0   40,8     46,1    41,9 

  (1) De geconsolideerde winst- en verliesrekening van het bedrijf omvat de  
    activiteiten van Fresh Express en de rentekosten op de financiering 
    van de overname vanaf 28 juni 2005, de overnamedatum, tot aan het 
    einde van het derde kwartaal.

  (2) De belastingen op winst voor de negen maanden eindigend op 30 
    september 2004 omvatten een voordeel van USD 5,7 miljoen voor de 
    verkoop van de bananenafdeling in Colombia. Het verlies na 
    belastingen van de verkoop van deze afdeling bedroeg USD 3,6 miljoen.

  (3) Overige opbrengsten (kosten) voor de negen maanden eindigend op 30 
    september 2005 omvatten USD 3 miljoen financieringskosten, 
    hoofdzakelijk in verband met de afboeking van niet-afgeschreven 
    emissiekosten voor de vorige lening, wat gedeeltelijk gecompenseerd 
    wordt met een winst van USD 1 miljoen op de verkoop van preferente 
    aandelen van Seneca en een winst van USD 1 miljoen van een 
    verzekeringsvereffening. Overige opbrengsten (kosten) voor het 
    kwartaal en negen maanden eindigend op 30 september 2004 omvatten een 
    verlies van USD 22 miljoen van de premie die betaald werd voor de 
    herfinanciering van USD 250 miljoen Senior Notes, wat gedeeltelijk 
    gecompenseerd wordt door een eenmalige winst van USD 2 miljoen uit 
    opbrengsten verkregen door de demutualisering van een bedrijf waar 
    Chiquita pensioenpremiecontracten had lopen.

  (4) Houdt rekening met het verwaterende effect van in omloop zijnde 
    warrants en aandelenopties, op basis van de methode voor 
    teruggekochte aandelen, en het verwaterende effect van toegekende 
    aandelen met restricties.

De kwartaalresultaten zijn onderworpen aan aanzienlijke seizoensgebonden schommelingen en tonen daarom niet noodzakelijk een juiste indicatie van de bedrijfsresultaten voor een volledig boekjaar. De resultaten van het bedrijf tijdens het derde en vierde kwartaal zijn over het algemeen zwakker dan in de eerste helft van het jaar, omdat er in die periode meer fruit van de concurrentie op de markt is en de prijzen bijgevolg lager zijn.

  
   Bijlage A:

          CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
         BEDRIJFSSTATISTIEKEN - DERDE KWARTAAL(1)
   (Niet-geaudit - in miljoenen, behalve voor percentages en wisselkoersen)

                            Procentuele wijziging
                                  Positief
            Kwartaal eindigend op 30 september    (negatief)
                   2005   2004        t.o.v. 2004   
  Netto-omzet per segment          
   Bananen           $ 411,4  $ 380,3         8,2% 
   Fresh Select          268,0   263,7         1,6% 
   Fresh Cut(1)          259,0    2,8         (a) 
   Overige             15,6   14,8         5,4% 
    Totaal netto-omzet      954,0   661,6        44,2% 
   
  Bedrijfswinst (verlies) per segment     
   Bananen            $ 17,0  $ 13,7        24,1% 
   Fresh Select          (2,8)   (1,6)       (75,0%) 
   Fresh Cut(1)           6,8   (2,7)         (a) 
   Overige             (1,0)   0,7         n/a 
    Totaal bedrijfswinst     20,0   10,1        98,0% 
   
  Bedrijfswinstmarge per segment       
   Bananen             4,1%   3,6%       0,5 punten 
   Fresh Select          (1,0%)  (0,6%)      (0,4 punten) 
   Fresh Cut(1)           2,6%  (96,4%)        (a) 
   
  Verkoop-, algemene 
  en administratiekosten
  als procent van de omzet     13,4%   10,4%      (3,0 punten) 
   
  Verkoopsvolume van bananen
   (dozen van 18 kg / 40 lb)        
   Europese kernmarkten(2)     11,3   12,1        (6,6%) 
   Handelsmarkten(3)        1,6    1,7        (5,9%) 
   Noord-Amerika          14,3   14,7        (2,7%) 
   Azië Pacific (joint venture)   4,5    4,1         9,8% 
    Totaal            31,7   32,6        (2,8%) 
   
  Fresh Express verkoopsvolume kant-en-klare
  slaatjes voor retail(4)
   (per 12 in een doos verpakt)   13,8   13,1         5,3% 
   
  Gemiddelde wisselkoers van de euro, 
   spot (dollars per euro)     1,22   1,22         0,0%
   
  Gemiddelde wisselkoers van de euro, 
   hedged (dollars per euro)    1,20   1,18         1,7% 

   (1) De bedrijfsstatistieken voor het kwartaal eindigend op 30 september 
     2005 omvatten de activiteiten van Fresh Express. Bijna alle 
     wijzigingen in het Fresh Cut segment waren een gevolg van de Fresh 
     Express overname. 
   (2) De 25 lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en 
     Zwitserland
   (3) Andere Europese en Middellandse Zeelanden die hierboven niet zijn 
     vermeld
   (4) Deze resultaten omvatten de volumes die verkocht werden vóór 28 juni 
     2005, toen Fresh Express nog geen deel uitmaakte van Chiquita.
   (a) Niet vergelijkbaar  Bijlage A (vervolg)

          CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
          BEDRIJFSSTATISTIEKEN - NEGEN MAANDEN(1) 
   (Niet-geaudit - in miljoenen, behalve voor percentages en wisselkoersen)

                            Procentuele wijziging
                                  Positief
          Negen maanden eindigend op 30 september    (negatief)
                    2005    2004      t..o.v. 2004
  Netto-omzet per segment          
   Bananen           $1.503,0   $ 1.256,9     19,6% 
   Fresh Select         1.073,0     993,0      8,1% 
   Fresh Cut(1)          282,4      7,5      (a) 
   Overige             46,9      45,8      2,4% 
    Totaal netto-omzet     2.905,3    2.303,2     26,1% 
   
  Bedrijfswinst (verlies) per segment     
   Bananen            $ 176,8     $ 78,6     124,9% 
   Fresh Select           11,5      7,8     47,4% 
   Fresh Cut(1)           1,3     (10,3)      (a) 
   Overige             (1,2)      2,3      n/a 
    Totaal bedrijfswinst     188,4      78,4     140,3% 
   
  Bedrijfswinstmarge per segment       
   Bananen             11,8%      6,3%    5,5 punten 
   Fresh Select           1,1%      0,8%    0,3 punten 
   Fresh Cut(1)           0,5%    (137,3%)     (a) 
   
  Verkoop-, algemene 
  en administratiekosten
  als procent van de omzet      9,9%      9,6%   (0,3 punten) 
   
  Verkoopsvolume van bananen
   (dozen van 18 kg / 40 lb)        
   Europese kernmarkten(2)     41,1      40,8      0,7% 
   Handelsmarkten(3)         3,9      3,9      0,0% 
   Noord-Amerika          44,9      43,0      4,4% 
   Azië Pacific (joint venture)   13,5      12,0     12,5% 
    Totaal            103,4      99,7      3,7% 
   
  Fresh Express verkoopsvolume kant-en-klare
  slaatjes voor retail(4)
   (per 12 in een doos verpakt)   44,1      41,2      7,0% 
   
  Gemiddelde wisselkoers van de euro, 
   spot (dollars per euro)      1,26      1,23      2,4% 
   
  Gemiddelde wisselkoers van de euro, 
   hedged (dollars per euro)     1,24      1,17      6,0% 

   (1) De bedrijfsstatistieken voor de negen maanden eindigend op 30 
     september 2005 omvatten de activiteiten van Fresh Express vanaf 28 
     juni 2005, de overnamedatum, tot het einde van het derde kwartaal. 
     Bijna alle wijzigingen in het Fresh Cut segment waren een gevolg van 
     de Fresh Express overname.
   (2) De 25 lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en 
     Zwitserland
   (3) Andere Europese en Middellandse Zeelanden die hierboven niet zijn 
     vermeld
   (4) Deze resultaten omvatten de volumes die verkocht werden vóór 28 juni 
     2005, toen Fresh Express nog geen deel uitmaakte van Chiquita.
   (a) Niet vergelijkbaar
  
  
  Bijlage B: 

          GEMIDDELDE PRIJZEN EN VOLUMES VAN CHIQUITA-BANANEN
             PROCENTUELE WIJZIGING JAAR OP JAAR
                 2005 t.o.v. 2004 
                 (Niet-geaudit)

                    Prijzen       Volume
  Regio              K3  Lopende jaar   K3  Lopende jaar

  Noord-Amerika          0%   3%      (3%)     4%

  Europese kernmarkten(1)     22%   24%      (7%)     1%
   Op basis van de USD(2)
   Plaatselijke valuta      23%   20% 

  Handelsmarkten(3) 
   Op basis van de USD      15%   5%      (6%)     0%

  Azië
   Op basis van de USD      7%   (2%)      10%    13%
   Plaatselijke valuta      8%   (2%)

   (1) De 25 lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en  
     Zwitserland
   (2) Prijzen op basis van USD omvatten niet de impact van hedging
   (3) Andere Europese en Middellandse Zeelanden die hierboven niet zijn 
     vermeld           FRESH EXPRESS KANT-EN-KLARE SLAATJES -- RETAIL 
            NETTOWINST PER DOOS EN VERKOCHT VOLUME
              PROCENTUELE WIJZIGING JAAR OP JAAR
                  2005 t.o.v. 2004 
                  (Niet-geaudit)

                  Nettowinst          
                   per doos       Verkocht volume 
  Regio             K3  Lopende jaar    K3  Lopende jaar 
                                     
  Noord-Amerika(4)       3%     4%      5%     7%

   (4) Deze resultaten omvatten de nettowinsten en de volumes die verkocht  
     werden vóór 28 juni 2005, toen Fresh Express nog geen deel uitmaakte 
     van Chiquita.  Bijlage C:

         CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
         OVERZICHT VAN SCHULDEN - DERDE KWARTAAL 2005 
           (Niet-geaudit - in miljoenen)

                           Afbetalingen,
               30 juni          andere    30 sept.
                2005 Toevoegingen  verminderingen   2005
                                       
  Moedermaatschappij         
  7-1/2% Senior Notes   $ 250,0   $ -     $ -      $ 250,0 
  8-7/8% Senior Notes    225,0    -      -       225,0 
   
  Dochtermaatschappijen          
  Chiquita Brands L.L.C. 
   vestiging       
   Termijnlening B     125,0    -    (25,3)(b)     99,7 
   Termijnlening C     375,0    -    (0,9)      374,1 
   Doorlopend krediet      -    -      -         - 
   
  Verscheping        119,5    -    (0,6)      118,9 
   
  Overige           12,7   0,4      -       13,1 
   
  Totale schuld      $1.107,2   $0,4    $(26,8)    $1.080,8          OVERZICHT VAN SCHULDEN - LOPENDE JAAR 2005
            (Niet-geaudit - in miljoenen)
                           Afbetalingen,
               31 dec.          andere    30 sept.
                2004  Toevoegingen verminderingen   2005
                                       
  Moedermaatschappij         
  7-1/2% Senior Notes   $250,0    $ -     $ -      $ 250,0 
  8-7/8% Senior Notes      -   225,0      -       225,0 
   
  Dochtermaatschappijen          
  Chiquita Brands L.L.C. 
   vestiging 
   Termijnlening B       -   125,0    (25,3)(b)     99,7 
   Termijnlening C       -   375,0     (0,9)      374,1 
   Doorlopend krediet     -     -      -        - 
   
  Verscheping        82,6    50,0    (13,7)      118,9 
   
  Overige          16,9    0,4     (4,2)      13,1 
   
  Totale schuld      $349,5   $775,4    $(44,1)    $1.080,8

  (b) In augustus 2005 werd een kapitaalsvoorafbetaling gedaan van USD 25  
    miljoen. Daarboven werd nog eens USD 25 miljoen vooraf betaald eind 
    oktober 2005, wat het totale uitstaande geleende bedrag op ongeveer 
    USD 75 miljoen brengt. 

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.