Chiquita Brands International krijgt uitstel van financieringsverplichting Fresh Express

20 Mei, 2005, 11:10 BST Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, May 20 /PRNewswire/ -- Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) heeft vandaag aangekondigd dat het 30 dagen uitstel heeft gekregen van haar financiële instellingen van de eerder aangekondigde toezegging om de overname van de afdeling Fresh Express van Performance Food Group Co te financieren. Dit uitstel, van 1 juni tot 30 juni 2005, bevestigt de financiële toezeggingen die Chiquita heeft gedaan om de overname van Fresh Express af te ronden in het tweede kwartaal van 2005, in overeenstemming met de aankondiging van de transactie op 23 februari.

De uitgestelde betalingen bedragen U$ 825 miljoen dollar, waaronder U$ 100 miljoen dollar doorlopend krediet. Het bedrijf verwacht het overnamebedrag voor Fresh Express en de daarmee samenhangende kosten, uitgaven en werkkapitaalvereisten te bekostigen met deze toezeggingen en met de beschikbare contanten, die onder andere U$ 50 miljoen dollar in opbrengst bevatten van een scheepsfinanciering in april 2005 die, vooruitlopend op de bekostiging van de overname, voltooid werd.

De brief met de verlenging en geamendeerde financiële toezegging zal vandaag bij de Securities and Exchange Commission (SEC) worden ingediend als bijlage bij een rapport op formulier 8-K.

Chiquita Brands International, Inc. is een toonaangevende, internationale verkoper, producent en leverancier van kwaliteitsbananen en andere verse producten die onder het kwaliteitsmerk Chiquita(R) en aanverwante handelsmerken worden verkocht. Het bedrijf is een van de grootste bananenproducenten ter wereld en een toonaangevende leverancier van bananen in Europa en Noord-Amerika. Het bedrijf legt zich eveneens toe op de distributie en verkoop van vers geplukt fruit en andere volwaardige fruitproducten van andere merken. Meer informatie kan gevonden worden op www.chiquita.com.

Dit persbericht bevat bepaalde "op de toekomst gerichte uitspraken" zoals bepaald in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen zijn afhankelijk van een aantal veronderstellingen, risico's en onzekerheden, waarvan er vele buiten de controle van Chiquita vallen, zoals de gevolgen van de verwachte wijzingen in het invoerbeleid van de Europese Unie voor bananen in het kader van de verwachte overgang naar een beleid van uitsluitend invoer-/uitvoerrechten in 2006, de succesvolle afronding door het bedrijf van de overname van Fresh Express en de integratie van de activiteiten van het overgenomen bedrijf met de activiteiten van Chiquita, de voorwaarden, het tijdstip en/of kosten die samenhangen met de financiering van de overname van Fresh Express, natuurrampen en ongewone weersomstandigheden, schommelingen in de wisselkoersen, de prijzen van Chiquita-producten, de beschikbaarheid en prijs van producten en grondstoffen, de efficiëntie van de bedrijfsvoering, het vermogen van het bedrijf om de aangekondigde productiviteitsverbeteringen te realiseren, risico's verbonden aan de bedrijfsvoering in het buitenland, waaronder overheidsreguleringen, valuta- en andere beperkingen, hoge belastingen, onteigening, bedreiging aan het personeel, politieke instabiliteit en terrorisme, waaronder afpersing en het risico van acties van de Amerikaanse of een buitenlandse overheid tegen het bedrijf, het resultaat van het onderzoek ingesteld door het Ministerie van Justitie naar het in juni 2004 door het bedrijf verkochte Colombiaanse dochterbedrijf, arbeidsrelaties, maatregelen van overheidsinstellingen, de voortdurende beschikbaarheid van financieringsmiddelen en andere markt- en concurrentieomstandigheden.

De op de toekomst gerichte uitspraken in dit persbericht zijn gedaan op de datum van uitgifte en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De feitelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen aanzienlijk verschillen van de verwachtingen die worden uitgedrukt of zijn geïmpliceerd in de op de toekomst gerichte uitspraken. Het bedrijf is niet verplicht om deze uitspraken bij te werken. Bijkomende informatie over factoren die de financiële resultaten van Chiquita kunnen beïnvloeden, staat vermeld in de documenten die bij de SEC zijn ingediend, waaronder het jaarverslag op formulier 10-K en de kwartaalverslagen op formulier 10-Q.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.