Chiquita Brands International neemt Fresh Express over

24 Feb, 2005, 17:33 GMT Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, Ohio, February 24 /PRNewswire/ --

- Transformationele combinatie van marktleiders creëert een op de consument gericht bedrijf met nadruk op gezond, vers en handig voedsel

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) maakte vandaag bekend dat er definitieve overeenstemming bereikt is over de overname van de Fresh Express unit van Performance Food Group (Nasdaq: PFGC), voor US$855 miljoen contant. Fresh Express is de nummer 1 verkoper van verpakte sla met 40 procent marktaandeel in de verkoop en ongeveer US$1 biljoen in omzet. Met deze acquisitie wordt Chiquita meteen de leider in deze snel groeiende categorie van sla met toegevoegde waarde. Naast een rijk assortiment aan sla produkten is Fresh Express een toonaangevende leverancier van vers-gesneden fruit. De afsluiting van deze transactie wordt in het tweede kwartaal van 2005 verwacht, onder voorbehoud van de gebruikelijke afsluitvoorwaarden, waaronder voltooiing van de Fresh Express 2004 jaarlijkse audit.

"Ik geloof dat dit de belangrijkste strategische en transformationele actie van het bedrijf is in de laatste decennia," zei Fernando Aguirre, voorzitter en chief executive officer van Chiquita Brands International. "Fresh Express past perfect in onze strategie van aanhoudende groei om een op de consument gerichte leider van wereldklasse te worden van voedsel met merknaam door het opbouwen van een organisatie die presteert, onze kernbusiness versterkt, en, als belangrijkste, winstgevende groei nastreeft.

"Wij gaan door met benadrukking van het waar maken van de primaire klantenwensen met betrekking tot gezond, goed smakend, handig voedsel, en de produkten van Fresh Express passen hierbij perfect," zei Aguirre. "De vandaag bekend gemaakte overname zal twee uitstekende bedrijven combineren en ons in staat stellen om elkaars complementaire sterke kanten en ervaring bij de verkoop van vers voedsel met toegevoegde waarde te gebruiken.

"De Fresh Express acquisitie, waarvan wij verwachten dat deze aan de winst van 2006 zal toevoegen, helpt ons bij de diversificatie en verbetert de kwaliteit van onze winst," zei Aguirre. Op pro forma basis komt het gecombineerde bedrijf meer in balans, met Europa en Noord-Amerika verantwoordelijk voor 55, respectievelijk 44 procent van de totale winst. Op dit moment komt 72 procent van Chiquita's winst uit Europa.

"Met een beter gebalanceerde winstmix tussen Europa en Noord-Amerika en minder afhankelijkheid van bananen, zullen wij minder gevoelig zijn voor de inherent risico's in onze Europese business, waaronder ophanden zijnde veranderingen in het bananenimport regime van de EG en valutakoersen," zei hij.

Aguirre vervolgde, "Naast diversificatie van winst zal deze transactie de weg naar winstgevende groei versnellen, een unieke mogelijkheid verschaffen voor cross-selling van onze bestaande produkten met gebruik making van de excellente klantrelaties van beide bedrijven en de foodservice expertise van Fresh Express. Door de overname van een bestaande nationale infrastruktuur en state-of-the-art technologie verkrijgen wij onmiddellijk schaal en een effectief platform om nieuwe produkten in geheel Noord-Amerika te lanceren, waaronder de mogelijkheid om nationale distributie van vers gesneden fruit te versnellen." Het bedrijf verwacht alle op fruit gebaseerde produkten meteen om te zetten in het Chiquita merk, en het Fresh Express merk te behouden voor sla met toegevoegde waarde.

Ervaren management team met diepgang

"Ik ben zeer onder de indruk van de ervaring en diepgang binnen het Fresh Express management team, waaronder velen die bijdroegen aan de geboorte van de categorie sla met toegevoegde waarde," zei Aguirre. Chiquita verwacht dat de Fresh Express business haar basis in Salinas, Californië zal behouden.

"Ik ben verheugd over de mogelijkheid om van elkaar te leren en op de sterke punten van ieder bedrijf te bouwen om innovatie produkten te leveren die waarde toevoegen," zei Aguirre. "Succesvolle acquisities hangen vaak af van complementaire bedrijfsculturen, en ik ben derhalve blij dat we dezelfde waarden en dezelfde inzet hebben voor kwaliteit en het vervullen van de wensen van de klant. Ik ben ervan overtuigd dat Fresh Express en Chiquita een perfecte fit zijn, en zie uit naar het bereiken van het volgende niveau van ons gecombineerd bedrijf. Wij zullen een gezamenlijk integratieteam formeren die de beste gebruiken van elk bedrijf zal identificeren en toepassen."

Voldoet aan strikte financiële criteria

"Het is belangrijk dat deze acquisitie aan onze financiële criteria voldoet, waaronder gemiddelde EBITDA marges over 10 procent, en een geschiedenis van winstgroei, winstgevendheid en goede cashflows. Er is tevens een goede kans om kost synergieeen te bewerkstelligen van meer dan US$20 miljoen op jaarbasis," zei Jay Braukman, Chiquita's senior vice-president en chief financial officer.

De acquisitie is gebaseerd op een verwachte aangepaste 2004 EBITDA voor Fresh Express van US$91 miljoen(i), waaronder bijstellingen van US$17 miljoen voor allocatie van corporate overhead, start-up kosten van vers fruit, en eenmalige kosten.

Braukman gaf aan dat de bedoelde bronnen van permanente financiering van de overname uit cash bestaan alsmede schuld en converteerbare preferente aandelen.

"Wij zullen na de overname een voorzichtig krediet profiel hebben met een netto schuld/gewijzigd EBITDA ratio van ongeveer 4 en gewijzigd EBITDA/rente ratio van ongeveer 3,5," zei Braukman. "Onze goede cash flow zal snelle aflossing mogelijk maken en het bereiken van netto schuld/EBITDA van minder dan 3, en EBITDA/rente ratio boven 5 voor 2006 bewerkstelligen." Braukman merkte tevens op dat Chiquita verwacht haar huidige corporate credit rating te handhaven.

Morgan Stanley was een financieel adviseur voor het bedrijf met betrekking tot de transactie en heeft de directieleden het advies gegeven dat het voorgestelde bedrag billijk is vanuit een financieel oogpunt.

Conferentiegesprek

Een conferentiegesprek om de resultaten van het vierde kwartaal van 2004 te bespreken alsmede de overeenstemming om Fresh Express over te nemen, zal vandaag om 8:30 a.m. EDT (Amerikaanse Eastern Daylight Time) beginnen en via webcast beschikbaar zijn op http://www.chiquita.com . Voor gratis toegang binnen de V.S. kies +1-800-810-0924 en buiten de V.S. +1-913-981-4900. Een geluids-webcast archief zal na het gesprek beschikbaar zijn tot 3 maart. Voor toegang kies +1-888-203-1112 binnen de V.S. en +1-719-457-0820 vanuit het buitenland en voer toegangscode 7419970 in. Een geluids-webcast archief zal ook beschikbaar zijn op http://www.chiquita.com tot 9 maart 2004. Hierna zal een transcript van het gesprek ter beschikking worden gesteld op de website voor 12 maanden.

Over Fresh Express

Het Fresh Express merk heeft de nummer één positie bereikt met 40% marktaandeel van de US$2,7 biljoen Euro's in de sla markt met toegevoegde waarde, een snel groeiende voedselcategorie voor winkeliers, foodservice providers en quick-service restaurants. Het bedrijf verkoopt jaarlijks ongeveer US$1 biljoen in sla met toevoegde waarde die allemaal onder de merknaam Fresh Express op de markt wordt gebracht.. Naast een rijk assortiment aan sla produkten is het bedrijf een toonaangevende leverancier van vers-gesneden fruit. Het bedrijf heeft een netwerk van negen Amerikaanse processing en distributie faciliteiten.

Over Chiquita Brands International

Chiquita Brands International is een leidinggevend internationaal marketer, producent en distributeur van bananen van hoge kwaliteit en ander vers voedsel, voornamelijk verkocht onder Chiquita(R) topmerken en verwante handelsmerken. Het bedrijf is een van de grootste bananenproducenten ter wereld en een belangrijke leverancier van bananen in Europa en Noord-Amerika. Het bedrijf is tevens een marketer en distributeur van vers fruit en andere fruitprodukten onder merknaam met toegevoegde waarde. Bezoek voor meer informatie de website http://www.chiquita .com .

Dit persbericht bevat bepaalde "op de toekomst gerichte verklaringen" zoals beschreven in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen zijn afhankelijk van een aantal veronderstellingen, risico's en onzekerheden, waarvan er veel buiten de controle van Chiquita vallen, zoals: het effect van de wijzigingen in het beleid van de Europese Unie wat de import van bananen betreft, als resultaat van de verwachte conversie naar een beleid met slechts in/uitvoerrechten in 2006, natuurrampen en onvoorspelbare weersomstandigheden, schommelingen in de wisselkoersen van valuta, de prijzen van Chiquita-producten; de beschikbaarheid en prijs van producten en grondstoffen;; de efficiëntie van de bedrijfsvoering; het vermogen van het bedrijf om zijn aangekondigde doelstellingen van kostenvermindering te realiseren; het vermogen van het bedrijf om een verworven bedrijf met succes te integreren; risico's die inherent zijn bij het zaken doen in het buitenland, waaronder overheidsregelingen, monetaire restricties en andere belemmeringen, drukkende belastingen, confiscaties, bedreigingen voor werknemers, politieke instabiliteit en terroristische daden, waaronder afpersingen, en risico van acties van Amerikaanse en andere overheidsinstanties op het bedrijf, resultaten van het onderzoek van het Amerikaanse Ministerie van Justitie inzake de recentelijk verkochte Colombiaanse bedrijven, arbeidsrelaties; de voortdurende beschikbaarheid van financiering, en andere markt- en concurrentieomstandigheden.

De op de toekomst gerichte verklaringen gelden op de datum van uiting en zijn geen garanties van toekomstige prestaties. Werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen aanzienlijk verschillen van de verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of gepubliceerd, en het bedrijf aanvaardt geen enkele verplichting om dergelijke verklaringen bij te werken. Bijkomende informatie betreffende de factoren die de financiële resultaten van Chiquita zouden kunnen beïvloeden, maakt deel uit van de documenten die het bedrijf bij de SEC heeft ingediend, waaronder het jaarverslag op formulier 10-K en kwartaalrapporten op formulier 10-Q.

  
  (i) Zie afstemming in Bijlage A aan het einde van dit bericht.

  (Alle cijfers in Amerikaanse dollars)

                 Bijlage A: 
         Verwachte 2004 gewijzigde EBITDA afstemming

  ($ miljoen)         Fruit 
                Express      CBII      Samengevoegd 
               (Verwacht)   (Werkelijk)    Pro forma(a) 

  Netto inkomen        $12,3      $55,4      $67,7
  Teruggave:
  Afschrijving/amortisatie   33,7       41,6       75,3
  Netto rente         $19,7       32,7       52,4
  Verlies op activa                8,4       8,4
  Andere                     19,4       19,4
  Belastingen          7,9       5,4       13,3
  EBITDA - ongecorrigeerd   $73,6      $162,9      $236,4

  Bijstellingen
  Reorganisatiekosten               9,2       9,2
  Corporate allocaties     10,4               10,4
  Eénmalige kosten        3,7                3,7
  Fresh fruit start-up      3,1                3,1
  Bijstellingen totaal     17,2       9,2       26,4

  Bijgestelde Pro Forma EBITDA $90,7      $172,1      $262,8
 
  (a) Geconsolideerde pro forma vóór effecten van acquisitie en verwante 
    financiering. 

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.