Chiquita Brands International rapporteert een netto winst van US$ 20 miljoen of US$ 0,46 winst per aandeel over het eerste kwartaal van 2006

05 Mei, 2006, 09:21 BST Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, May 5 /PRNewswire/ --

- Hogere sector- en aanschafkosten en verhoogde invoerrechten voor bananen in Europa zijn de oorzaak van een vermindering van de winst ten opzichte van een jaar geleden.

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) rapporteerde vandaag een netto winst van US$ 20 miljoen of US$ 0,46 winst per verwaterd aandeel over het eerste kwartaal van 2006. Over hetzelfde kwartaal vorig jaar rapporteerde het bedrijf een netto winst van US$ 87 miljoen of US$ 1,94 per verwaterd aandeel. Het resultaat over het eerste kwartaal van 2006 omvat een kostenstijging van US$ 50 miljoen te wijten aan brandstoffen, vervoer, de blijvende gevolgen van de weersomstandigheden eind 2005 en hogere invoerrechten voor bananen in Europa.

"Tijdens dit eerste kwartaal werden wij geconfronteerd met diverse moeilijkheden, waaronder stijgende sectorkosten te wijten aan brandstof, vervoer en de overgang naar het nieuwe regime van invoerrechten op bananen in de Europese Unie, waar deze rechten dit jaar meer dan verdubbeld zijn", aldus Fernando Aguirre, voorzitter en CEO. "Daarnaast zijn onze aanschafkosten aanzienlijk gestegen door aanhoudende gevolgen van de tropische stormen van eind 2005 en onze beslissing om voldoende fruit beschikbaar te hebben om te voldoen aan de vraag van onze klanten. Wij verwachten dat ons aanbod van bananen voor de vraag in Noord-Amerika ook tijdens het tweede kwartaal schaars zal blijven, maar dat het halverwege dit jaar opnieuw normaler zal worden. Wij verwachten eveneens hogere sectorkosten wegens de hogere brandstofprijzen. De gevolgen daarvan verlichten wij via ons beleid van een geïndexeerde brandstoftoeslag."

Aguirre voegde nog toe: "In de context van de nieuwe invoerrechten op bananen in de EU is de prijs van onze bananen met 5 procent gestegen tijdens de eerste twee maanden van het jaar - een gedeeltelijke compensatie voor de hogere invoerrechten en andere kostenstijgingen. In maart daalden de prijzen echter met 1 procent. In april daalden de prijzen verder, hoewel wij in staat waren om een hogere prijs te behouden dan de concurrentie. Wij willen ons aandeel in deze belangrijke markt vergroten ten nadele van de concurrentie en wij blijven ervan overtuigd dat wij onze toonaangevende positie zullen versterken bij onze klanten en de consumenten zodra het stof is opgetrokken."

"Tenslotte kan ik melden dat wij zeer gelukkig zijn over de positieve en duurzame evolutie die wij realiseren met Fresh Express. Wij verwachten dat deze strategische overname een aanzienlijke omzet- en winstgroei zal blijven genereren en zal bijdragen aan de winst van het hele bedrijf voor het boekjaar 2006", aldus de conclusie van Aguirre.

  
  FINANCIËLE KERNCIJFERS OVER HET KWARTAAL 

  - De netto omzet bedroeg US$ 1,2 miljard, 24 procent hoger dan de US$ 932 
   miljoen over het eerste kwartaal van 2005. De stijging was 
   hoofdzakelijk te danken aan de overname van Fresh Express, een voordeel 
   dat gedeeltelijk werd tenietgedaan door het lagere volume van bananen 
   in Europa en Noord-Amerika en de ongunstige wisselkoers voor Europa.
  - De bedrijfswinst bedroeg US$ 39 miljoen, in vergelijking met US$ 94 
   miljoen over dezelfde periode vorig jaar. De daling van het 
   bedrijfsresultaat voor 2006 was hoofdzakelijk te wijten aan hogere 
   brandstof- en andere sectorkosten, hogere kosten voor de vervanging van 
   circa twee miljoen kisten bananen wegens de gevolgen van orkaan Stan en 
   tropische storm Gamma en de hogere invoerrechten in Europa.
  - De cashflow uit bedrijfsactiviteiten bedroeg (US$ 19) miljoen tijdens 
   het eerste kwartaal van 2006, in vergelijking met US$ 27 miljoen voor 
   dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf heeft US $57 miljoen 
   geïnvesteerd in bedrijfskapitaal tijdens het eerste kwartaal, dat 
   seizoensgebonden het kwartaal is waarin het meeste bedrijfskapitaal 
   vereist is.
  - De totale schuld bedroeg US$ 1,0 miljard per 31 maart 2006 en per 31 
   december 2005. De liquiditeiten bedroegen US$ 72 miljoen per 31 maart 
   2006 en US$ 89 miljoen bij afsluiting van 2005.

KWARTAALRESULTATEN PER SEGMENT

(Alle onderstaande cijfers worden vergeleken met het eerste kwartaal van 2005, tenzij anders vermeld.)

Bananen

De netto omzet in het segment Bananen, inclusief aanschaf (inkoop en productie), vervoer, marketing en distributie van bananen bedroeg US$ 483 miljoen, een daling met 7 procent en komende van US$ 520 miljoen. De bedrijfswinst bedroeg US$ 23 miljoen in vergelijking met US$ 87 miljoen.

  
  De bedrijfsresultaten voor bananen werden negatief beïnvloed door:
  - US$ 18 miljoen in sectorkosten wegens prijsstijgingen voor 
   brandstoffen, scheepsbevrachting en de gewone inkopen van fruit. Het 
   bedrijf verwacht dat de gevolgen van de kostenstijgingen in de 
   bananensector US$ 55 miljoen zullen bedragen voor het hele boekjaar, 
   circa US$ 7 miljoen meer dan vroegere prognoses, hoofdzakelijk te 
   wijten aan de blijvend stijgende brandstofkosten.
  - US$ 16 miljoen van de hogere kosten voor aanschaf en logistiek en 
   andere gevolgen wegens de schaarste in het volume van bananen 
   veroorzaakt door orkaan Stan en tropische storm Gamma tijdens het 
   vierde kwartaal van 2005. Om aan de vraag van onze klanten te kunnen 
   voldoen, heeft het bedrijf significant hogere kosten gemaakt voor 
   vervangingsfruit en vervoer uit Ecuador, waar bananen tijdens het 
   kwartaal tegen recordprijzen werden gekocht.
  - US$ 16 miljoen in netto extra kosten door de hogere invoerrechten voor 
   bananen in de Europese Unie. Circa US$ 27 miljoen van de extra 
   tariefkosten wegens de stijging tot 176 euro, komende van 75 euro, 
   rechten per meterton sinds 1 januari 2006, werd gecompenseerd door 
   ongeveer US$ 11 miljoen kosten die in het eerste kwartaal van 2005 
   werden gemaakt om de niet langer vereiste importvergunningen te kopen 
   voor bananen.
  - Daling van US$ 11 miljoen door de euro, zoals vermeld in bijlage C.
  - US$ 8 miljoen door een daling van het volume in Europa, aangezien het 
   bedrijf minder fruit van lagere kwaliteit en met lagere winstmarge 
   heeft verkocht.
  - US$ 5 miljoen in honoraria gerelateerd aan eerder aangekondigde 
   juridische procedures, waaronder het onderzoek door het ministerie van 
   Justitie van de VS in verband met het vroegere Colombiaanse 
   dochterbedrijf, dat in 2003 werd gestart, en zaken in verband met het 
   Europees mededingingsrecht en antitrustzaken in de VS die in 2005 
   werden gemeld.
  
  Deze nadelen werden gedeeltelijk gecompenseerd door:
  - US$ 8 miljoen hogere kosten in 2005 ten gevolge van overstromingen in 
   Costa Rica en Panama.
  - US$ 5 miljoen voordeel van betere prijzen in Europa.
   Meer details over de omzetvolumes en prijzen voor bananen worden in 
   bijlagen A en B gegeven.

Fresh Select

De netto omzet van het segment Fresh Select, inclusief de aanschaf, marketing en distributie van heel vers fruit en verse groenten andere dan bananen, bedroeg US$ 365 miljoen, een daling met 8 procent en komende van US$ 397 miljoen. De bedrijfswinst bedroeg US$ 6 miljoen, in vergelijking met US$ 10 miljoen over het eerste kwartaal van 2005. De verbeteringen in de Noord-Amerikaanse activiteiten werden meer dan tenietgedaan door de negatieve gevolgen van een daling in het volume en de prijzen bij Atlanta AG, de daling van de valuta en door het weer vertraagde leveringen in de Chileense vestigingen van het bedrijf.

Fresh Cut

Nagenoeg de volledige omzet in 2006 van het segment Fresh Cut van het bedrijf, dat verpakte slaatjes en vers gesneden fruit omvat, was te danken aan de overname van Fresh Express die tijdens het tweede kwartaal van 2005 werd afgerond. De netto omzet over het eerste kwartaal van 2006 bedroeg US$ 291 miljoen, komende van US$ 2 miljoen in 2005, en de bedrijfswinst na de kosten voor een fabriekssluiting bedroeg US$ 11 miljoen, terwijl in 2005 een bedrijfsverlies van US$ 3 miljoen werd geboekt. De resultaten van het segment Fresh Cut ondervonden de gunstige invloed van de overname van Fresh Express, gedeeltelijk tenietgedaan door US$ 2 miljoen kosten in verband met de sluiting van een vestiging voor vers gesneden fruit in het kader van ons eerder aangekondigde plan voor optimalisatie van de supply chain.

Fresh Express leverde een positieve bijdrage aan de winst over het eerste kwartaal van 2006. Op pro forma basis, in de veronderstelling dat het bedrijf de overname van Fresh Express zou hebben afgerond op 31 december 2004, is de bedrijfswinst van het segment Fresh Cut, vóór kosten voor de fabriekssluiting , in vergelijking met het eerste kwartaal van 2005 gestegen met US$ 8 miljoen. De verbetering in het pro forma resultaat was te danken aan een stijging met 10 procent in het volume en een stijging met 6 procent in de netto omzet per kist in bereide slaatjes voor de retail, blijvende verbeteringen in de werking van de voedselservice en vers gesneden fruit en de synergie verwezenlijkt door de overname. De hogere sectorkosten, voor brandstof in het bijzonder, hebben dit voordeel gedeeltelijk opgeslorpt. Het pro forma resultaat voor het segment over het eerste kwartaal van 2005 is niet bedoeld als een indicatie van wat het echte resultaat zou zijn geweest indien de overname op de datum uit de veronderstelling een feit was geweest, noch als een aanwijzing voor toekomstige resultaten.

Telefonische vergadering

De telefonische vergadering voor de bespreking van het resultaat over het eerste kwartaal van 2006 zal beginnen vandaag, om 16.30 uur EDT en is via webcast toegankelijk op www.chiquita.com. Voor gratis telefonische toegang gebruikt u het nummer +1-800-289-0726 in de Verenigde Staten en +1-913-981-5545 in andere locaties. Een geluidsopname van het gesprek zal beschikbaar zijn tot 11 mei 2006. Voor toegang belt u +1-888-203-1112 in de Verenigde Staten en +1-719-457-0820 in andere locaties, en toetst u de toegangscode 6673482. Een geluids-webcast van het gesprek blijft beschikbaar op www.chiquita.com tot 18 mei 2006. Daarna zal een transcript van het gesprek gedurende 12 maanden beschikbaar blijven op de website.

Chiquita Brands International, Inc. (www.chiquita.com) is een toonaangevende, internationale verkoper en distributeur van verse en bereide groenten en fruit van hoge kwaliteit die met het kwaliteitsmerk Chiquita(R), Fresh Express(R) en andere gerelateerde handelsmerken worden verkocht. Het bedrijf is een van de grootste bananenproducenten ter wereld en een belangrijke leverancier van bananen in Europa en Noord-Amerika. In juni 2005 nam Chiquita Fresh Express over, het toonaangevende Amerikaanse bedrijf voor bereide slaatjes, een snel groeiende voedselcategorie voor retailers in de kruidenierssector, voedselleveranciers en quick-service-restaurants.

Dit persbericht omvat bepaalde "verklaringen over de toekomst" overeenkomstig de betekenis daaraan gegeven in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Op deze verklaringen zijn bepaalde veronderstellingen, risico's en onzekerheden van toepassing die veelal buiten de controle van Chiquita vallen, waaronder de overgang naar een beleid van uitsluitend invoer-/uitvoerrechten in de Europese Unie in 2006, het vermogen van het bedrijf om blijvend succes te boeken op de activiteiten van Fresh Express, buitengewone weersomstandigheden, condities in de bedrijfstak en bij de concurrentie, financiering, de gebruikelijke risico's verbonden aan multinationale voedselbedrijven, zoals de gevolgen van de prijzen voor producten en grondstoffen, wisselkoersschommelingen, overheidsreguleringen, arbeidsrelaties, belastingen, oogstrisico's, politieke instabiliteit en terrorisme, en het resultaat van hangende overheidsonderzoeken en claims waarbij het bedrijf betrokken is.

De verklaringen over de toekomst in dit persbericht zijn gegeven op de datum van uitgifte en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen aanzienlijk verschillen van de verwachtingen die worden uitgedrukt of zijn geïmpliceerd in de verklaringen over de toekomst. Het bedrijf is niet verplicht om deze verklaringen bij te werken. Bijkomende informatie over factoren die van toepassing kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita, staat vermeld in de documenten die bij de SEC zijn ingediend, waaronder het jaarverslag op formulier 10-K, de kwartaalverslagen op formulier 10-Q en de actuele verslagen op formulier 8-K.

  
           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC. 
            GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING(1)      
      (niet-gecontroleerd - in miljoen US$, behalve voor de bedragen 
                  per aandeel) 

                       Kwartaal afgesloten per 31 maart 
                            2006      2005
      
  Netto verkoop                 $ 1.153,7    $ 931,8    
                               
  Bedrijfskosten
   Kostprijs van verkochte goederen         992,7     751,4
   Verkoop-, algemene en administratiekosten    102,6      77,6
   Afschrijving/materiële vaste activa        18,9      10,9
   Afschrijving/immateriële vaste activa       2,4       -
   Eigen vermogen in de winst van aandeelhouders   (2,2)     (1,8)
                           1.114,4     838,1
  Bedrijfswinst                    39,3      93,7

  Financiële baten                   1,8      1,9
  Financiële lasten                 (20,3)     (7,6)    
  Winst vóór belasting                20,8      88,0
  Inkomstenbelasting                 (1,3)     (1,5)
  Netto winst                    $ 19,5     $ 86,5    
                               
  Basiswinst per aandeel              $ 0,46     $ 2,12
  Verwaterde winst per aandeel            0,46      1,94
                               
   
  Aantal aandelen voor berekening van
   basiswinst per aandeel               42,0      40,9
  Aantal aandelen voor berekening van verwaterde
   winst per aandeel (2)               42,4      44,5
                          

  (1) De geconsolideerde resultatenrekening van het bedrijf omvat de 
    activiteiten van Fresh Express en de rente op de financiering van de 
    overname sinds 28 juni 2005, de datum van overname.
  (2) Houdt rekening met het verwaterend effect van in omloop zijnde 
    warrants en aandelenopties op basis van de methode voor teruggekochte 
    aandelen, en het verwaterend effect van toegekende aandelen met 
    restricties.

Op de kwartaalresultaten zijn aanzienlijke seizoensgebonden schommelingen van toepassing. Kwartaalresultaten zijn daarom niet noodzakelijk een aanwijzing voor de resultaten uit de activiteiten over het hele boekjaar.

  
  
  Bijlage A:
           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC. 
          CIJFERS OVER DE ACTIVITEITEN - EERSTE KWARTAAL (1)
       (niet-gecontroleerd - in miljoen, behalve voor procenten en 
                 wisselkoersen) 

                                Procentuele 
                                 wijziging
                                 positief
                Kwartaal afgesloten per 31 maart (negatief) 
                   2006      2005    t.o.v. 2005 
   
  Netto omzet per segment
   Bananen             $ 482,9     $ 520,3     (7,2%) 
   Fresh Select           364,6      396,7     (8,1%) 
   Fresh Cut(1)           290,7       2,3      (i) 
   Overige              15,5      12,5     24,0% 
    Totaal netto verkoop     1.153,7      931,8     23,8% 
   
  Bedrijfswinst (-verlies) per segment
   Bananen             $ 23,2     $ 86,9     (73,3%) 
   Fresh Select            5,6      9,9     (43,4%) 
   Fresh Cut(1)            11,2      (2,6)     (i) 
   Overige              (0,7)     (0,5)    (40,0%) 
    Totaal bedrijfswinst       39,3      93,7    (58,1%) 
   
  Bedrijfswinstmarge per segment
   Bananen               4,8%      16,7% (11,9 punten) 
   Fresh Select            1,5%      2,5%  (1,0 punten) 
   Fresh Cut(1)            3,9%     (113,0%)    (i) 
   
  Verkoop-, algemene en administratiekosten als procent van de omzet                       				          8,9%      8,3%   (0,6 punten)                                                       
   
  Verkoopvolume van Chiquita-bananen
   (dozen van 18 kg/40 lb) 
   Europese kernmarkten (2)      14,0      15,3   (8,5%)                        
   Handelsmarkten(3)          1,0       0,4   150,0% 
   Noord-Amerika           13,7      14,6   (6,2%) 
   Asia Pacific en het Midden-Oosten(4) 5,3       4,0   32,5% 
    Totaal              34,0      34,3   (0,9%) 
                      
  Fresh Express, volume van verkoop 
   van bereide slaatjes voor retail(5)
   (kisten van 12 stuks)       16,0      14,6    9,6% 
                      
  Gemiddelde wisselkoers van de euro,     
   spot (dollar per euro)       1,20      1,31   (8,4%) 
                      
  Gemiddelde wisselkoers van de euro, afgedekt     
   (dollar per euro)          1,17      1,28   (8,6%) 

  (1) De cijfers over de activiteiten van het bedrijf voor het kwartaal 
    afgesloten per 31 maart 2006, omvatten de activiteiten van Fresh 
    Express.
  (2) De 25 landen van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland.
  (3) Andere Europese landen en landen uit het Middellandse-Zeegebied die 
    hierboven niet zijn vermeld 
  (4) Het bedrijf werkt in deze regio hoofdzakelijk via joint ventures.
  (5) Deze resultaten omvatten volumes verkocht vóór 28 juni 2005, toen 
    Fresh Express geen eigendom was van Chiquita.

  (i) Niet vergelijkbaar wegens de overname van Fresh Express.  Bijlage B: 

         GEMIDDELDE PRIJZEN EN OMZETVOLUMES VOOR CHIQUITA-BANANEN 
            PROCENTUELE WIJZIGING JAAR-OP-JAAR
               Kw. 1 2006 t.o.v. kw. 1 2005
                 (niet-gecontroleerd)

  Regio                      Prijzen     Volumes   
 
  Noord-Amerika                   0%       (6%) 
   
  Europese kernmarkten(1)                       
   Op basis van de U.S. dollar (2)         (6%)      (9%)       
   In plaatselijke valuta              2%
                       
  Handelsmarkten (3)                           
   Op basis van de U.S. dollar           27%      150%       
   
  Asia Pacific en het Midden-Oosten (4)
   Op basis van de U.S. dollar (5)         (7%)      33%       
                         
  (1) De 25 landen van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland.
  (2) Prijzen op basis van de U.S. dollar omvatten de resultaten van 
    valuta-afdekking niet.
  (3) Andere Europese landen en landen uit het Middellandse-Zeegebied die 
    hierboven niet zijn vermeld 
  (4) Het bedrijf werkt in deze regio hoofdzakelijk via joint ventures.
  (5) Aangezien de meeste activiteiten van het bedrijf in deze regio nu in 
    U.S. dollar worden gefactureerd, zal het bedrijf de prijzen in de 
    tegenwaarde van de plaatselijke valuta niet meer geven.         FRESH EXPRESS, BEREIDE SLAATJES -- RETAIL 
            NETTO OMZET PER KIST EN VOLUME
             PROCENTUELE WIJZIGING JAAR-OP-JAAR
               Kw. 1 2006 t.o.v. kw. 1 2005
                 (niet-gecontroleerd)

  Regio                Netto 
                    omzet
                   per kist        Volume  
                        
  Noord-Amerika (6)          6%          10% 
   
  (6) Deze resultaten omvatten netto omzet en volumes verkocht vóór 28 juni 
    2005, toen Fresh Express geen eigendom was van Chiquita.  Bijlage C: 

                EUROPESE VALUTA
         WIJZIGING JAAR-OP-JAAR - POSITIEF (NEGATIEF)
               Kw. 1 2006 t.o.v. kw. 1 2005
             (niet-gecontroleerd - in miljoen)

  Wisselkoerseffect (euro/dollar)                     
   Omzet                       $ (24)
   Lokale kosten	        		      6 
   Valuta-afdekking (1)                 -
   Translatie-effecten (2) 	 	         7 

  Netto valutaresultaat van euro           $ (11)		

  (1) Netto afdekkingsverlies in het eerste kwartaal van 2006 en van 2005 
    bedroeg US$ 4 miljoen. 
  (2) Translatie-effect in de balans tijdens het eerste kwartaal van 2006 
    was nul en een verlies van US$ 7 miljoen tijdens het eerste kwartaal 
    van 2005.  Bijlage D:

           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC. 
           OVERZICHT VAN SCHULDEN - EERSTE KWARTAAL 2006
              (niet-gecontroleerd - in miljoen)
 
                          Aflossingen,
             31 december        overige    31 maart 
              2005   Toevoegingen verminderingen   2006    
  
  Moedermaatschappij
  7,5% bevoorrechte  $ 250,0     $ -     $ -      $ 250,0  
   obligaties  
  8,875% bevoorrechte  225,0      -      -       225,0  
   obligaties
  Dochterbedrijven
  Chiquita Brands L.L.C.
   vestiging
   Termijnlening B    24,6      -     (0,1)       24,5  
   Termijnlening C   373,1      -     (0,9)      372,2  
   Doorlopend krediet   -     27,0 (a)    -        27,0
   
  Vervoer        111,4     1,7 (b)   (1,2)      111,9 
   
  Overige         13,0     0,9     (0,3)       13,6  
   
  Totale schuld    $ 997,1    $ 29,6    $ (2,5)    $ 1.024,2  

  (a) In het eerste kwartaal van 2006 leende het bedrijf US$ 27 miljoen 
    voor seizoensgebonden vereisten in bedrijfskapitaal op basis van het 
    doorlopend krediet. In april 2006 loste het bedrijf US $8 miljoen van 
    dit doorlopend krediet af.
  (b) Vertegenwoordigt de wisselkoersgevolgen van schulden luidend in euro.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.