Chiquita Brands International rapporteert een netto winst van US$ 87 miljoen of US$ 1,94 winst per aandeel over het eerste kwartaal van 2005

11 Mei, 2005, 17:42 BST Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, May 11 /PRNewswire/ --

- Het bedrijf heeft het beste kwartaalresultaat in meer dan tien jaar gerealiseerd.

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) rapporteerde vandaag een netto winst van US$ 87 miljoen of US$ 1,94 winst per verwaterd aandeel over het eerste kwartaal van 2005. Over hetzelfde kwartaal vorig jaar rapporteerde het bedrijf een netto winst van US$ 20 miljoen of US$ 0,46 per verwaterd aandeel.

"Chiquita heeft haar beste kwartaal in meer dan tien jaar gerealiseerd dankzij de uitbreiding van het omzetvolume voor bananen, onze kernactiviteit, goede prijskracht in Europa en Noord-Amerika en gunstige wisselkoersen", aldus Fernando Aguirre, president-directeur. "Wij hebben dit resultaat verwezenlijkt ondanks de ernstige overstromingen in onze landbouwbedrijven en de hogere kosten voor brandstoffen, papier en scheepsbevrachting die wellicht het hele jaar hoog zullen blijven. Deze verhoogde kosten hebben wij echter gedeeltelijk kunnen compenseren door lagere kosten voor gekocht fruit en productiviteitsverhogingen in tropische productie en logistiek."

  
  FINANCIËLE KERNCIJFERS OVER HET KWARTAAL
   - De netto omzet bedroeg US$ 932 miljoen, 17 procent hoger dan de US$ 
    793 miljoen over het eerste kwartaal van 2004. De stijging was te 
    danken aan hogere prijzen en een hoger volume voor bananen in Noord-
    Amerika en Europa, gunstige Europese wisselkoersen en een 
    omzetstijging voor andere verse producten.
   - De bedrijfswinst bedroeg US$ 94 miljoen, bijna het driedubbele van de 
    bedrijfswinst van US$ 32 miljoen over het eerste kwartaal van vorig 
    jaar.
   - De cashflow uit bedrijfsactiviteiten over het eerste kwartaal van 2005 
    bedroeg US$ 27 miljoen. Het bedrijf heeft deze cashflow gebruikt om de 
    balans te versterken en waarde aan de aandeelhouders te geven, zoals 
    bijna US$ 8 miljoen afbetaling op leningen en een kwartaaldividend in 
    cash van US$ 4 miljoen.
   - Per 31 maart 2005 bedroeg de totale schuld US$ 342 miljoen en 
    bedroegen de liquide middelen US$ 161 miljoen, vergeleken met een 
    totale schuld van US$ 349 miljoen en liquide middelen ten bedrage van 
    US$ 143 miljoen bij afsluiting van 2004.

  KWARTAALRESULTATEN PER SEGMENT
  (Alle onderstaande cijfers worden vergeleken met het eerste kwartaal van 
  2004, tenzij anders vermeld.)

Bananen

De netto omzet in het segment bananen van het bedrijf steeg tot US$ 520 miljoen, een stijging met 24 procent. De bedrijfswinst bedroeg US$ 87 miljoen, meer dan verdrievoudigd in vergelijking met de US$ 28 miljoen van vorig jaar.

  
  De bedrijfsresultaten voor bananen werden gunstig beïnvloed door:
   - US$ 46 miljoen in prijs- en wisselkoersvoordelen in Europa, bestaande 
    uit US$ 33 miljoen uit betere lokale prijzen in Europa en een netto 
    stijging van US$ 13 miljoen door de wisselkoers;
   - US$ 11 miljoen in besparingen, hoofdzakelijk op gekocht fruit, 
    tropische producten en logistiek;
   - US$ 10 miljoen uit verhoogde prijskracht in Noord-Amerika, 
    gedeeltelijk dankzij hogere verkoopprijzen op de locomarkt en 
    tijdelijke verhogingen in de contractprijzen, waarvan het bedrijf 
    gebruik heeft gemaakt om de verhoogde kosten te compenseren 
    veroorzaakt door de grote overstromingen in januari 2005 die van 
    invloed waren op de afdelingen van het bedrijf in Costa Rica en Bocas, 
    Panama;
   - US$ 5 miljoen uit een verhoogd omzetvolume op de kernmarkten in Europa 
    en Noord-Amerika;
   - US$ 4 miljoen van een eenmalige kost geboekt tijdens het eerste 
    kwartaal van 2004 voor de aandelenopties en aandelen met restricties 
    toegekend aan de voormalige president-directeur van het bedrijf die 
    uitoefenbaar werden bij zijn ontslag in mei 2004; en
   - US$ 2 miljoen minder in juridische kosten en andere honoraria 
    betreffende het onderzoek van het Amerikaanse Ministerie van Justitie 
    naar het voormalige dochterbedrijf in Colombia.

  Deze voordelen werden gedeeltelijk tenietgedaan door:
   - US$ 8 miljoen meer kosten vanwege de overstromingen in januari in 
    Costa Rica en Panama, waaronder alternatieven voor de aanvoer van 
    fruit, logistiek, reparaties in de landbouwbedrijven en afboekingen 
    voor de beschadigde landbouwbedrijven;
   - US$ 6 miljoen in prijsstijgingen voor brandstoffen, papier en 
    scheepsbevrachting; en
   - US$ 5 miljoen in toegenomen kosten voor investeringen in marketing en 
    innovatie voor toekomstige expansie.

  Meer details over de omzetvolumes en prijzen voor bananen worden in 
  bijlagen A en B gegeven.

Andere verse producten

In het andere segment van verse producten van het bedrijf, de marketing en distributie van vers fruit en groente andere dan bananen en vers geplukt Chiquita-fruit, bedroeg de netto omzet US$ 399 miljoen, een stijging met 11 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2004. De bedrijfswinst was US$ 7 miljoen, vergeleken met US$ 3 miljoen over het eerste kwartaal van 2004. Deze positieve wijziging was hoofdzakelijk te danken aan blijvende verbeteringen bij Atlanta AG, de Duitse distributeur van verse producten van het bedrijf, en herstructureringen voor meloenen in Noord-Amerika.

Overstromingen in Costa Rica en Panama

In januari 2005 werd de Atlantische kust van Costa Rica en Panama getroffen door zware stortregens met belangrijke overstromingsschade tot gevolg voor de vele landbouwbedrijven in handen van de grote bananenverkopers, zoals Chiquita, en de onafhankelijke teeltbedrijven in de regio. Het bedrijf verwacht dat het verlies in het aanbod zal oplopen tot meer dan drie miljoen dozen bananen van de landbouwbedrijven in het bezit van het bedrijf en de onafhankelijke leveranciers in 2005, hoofdzakelijk tijdens het eerste halfjaar.

Het bedrijf wordt geconfronteerd met verhoogde kosten voor alternatieve aanvoerkanalen, logistiek en reparaties in de landbouwbedrijven ten gevolge van de overstromingen. Deze verhoogde kosten, waaronder afboekingen van beschadigde bedrijven en de gevolgen van volumetekorten, bedroegen in totaal US$ 8 miljoen tijdens het eerste kwartaal van 2005 en worden momenteel verwacht op te lopen tot ongeveer US$ 10 à 15 miljoen over het hele jaar. De hogere prijzen op de Noord-Amerikaanse locomarkt en tijdelijke stijgingen in de contractprijzen die het bedrijf in februari, maart en een gedeelte van april 2005 heeft toegepast, hebben enigszins compensatie geboden voor de hogere kosten veroorzaakt door de overstromingen.

OVERNAME VAN FRESH EXPRESS

Op 23 februari 2005 heeft het bedrijf aangekondigd een definitieve overeenkomst te hebben afgesloten voor de overname van de afdeling Fresh Express van Performance Food Group voor US$ 855 miljoen cash. Fresh Express is de grootste verkoper van verpakte slaatjes in de Verenigde Staten en heeft een marktaandeel van 40 procent in retailing en een omzet van circa US$ 1 miljard. Naast het ruime aanbod aan slaatjes is Fresh Express eveneens een leverancier van vers geplukt fruit.

Het bedrijf blijft verwachten dat de financiering voor, en de overname van de afdeling Fresh Express van Performance Food Group Co. rond zal zijn tijdens het tweede kwartaal van 2005, zoals de transactie oorspronkelijk werd aangekondigd op 23 februari. Het bedrijf en zijn financiële instellingen werken momenteel aan de laatste details van de zaak die hierna wordt uitgelegd, beoordelen de gevolgen ervan op de financiering van de overname en bespreken, onder meer, een mogelijke verlenging met 30 dagen van de belofte voor de financiering van 1 juni 2005 tot 30 juni 2005. Hoewel geen zekerheid kan worden geboden, meent het bedrijf over de noodzakelijke financiering te zullen beschikken om de overname van Fresh Express tegen 30 juni 2005 af te ronden, zoals bepaald in de overeenkomst met Performance Food Group voor de aankoop van de aandelen.

Het management van het bedrijf heeft onlangs te horen gekregen dat bepaalde werknemers in het verleden betrokken waren bij zaken die volgens het bedrijf niet stroken met bepaalde van toepassing zijnde handelswetten. Het bedrijf heeft de betreffende wetgevende instanties over dit gedrag ingelicht en zal volledig meewerken aan alle gerelateerde onderzoeken. Het bedrijf meent dat deze zaken geen grote boeten tot gevolg zullen hebben. Een rechtszaak blijft mogelijk na afronding van de onderzoeken en vaststelling van een eventueel misdrijf, hoewel het bedrijf momenteel niet van oordeel is dat het gemelde gedrag zal resulteren in aanzienlijke aansprakelijkheid ten gevolge van een dergelijke rechtszaak.

Telefonische vergadering

De telefonische vergadering voor de bespreking van het resultaat over het eerste kwartaal van 2005 zal beginnen vandaag, om 8.00 uur EDT en is via webcast toegankelijk op www.chiquita.com. Voor gratis telefonische toegang gebruikt u het nummer +1-877-704-5384 in de Verenigde Staten en +1-913-312- 1297 in andere locaties. Een geluidsopname van het gesprek zal beschikbaar zijn tot 17 mei 2005. Voor toegang belt u +1-888-203-1112 in de Verenigde Staten en +1-719-457-0820 in andere locaties, en toetst u de toegangscode 7350476. Een geluids-webcast van het gesprek blijft beschikbaar op www.chiquita.com tot 24 mei 2005. Daarna zal een kopie van het gesprek gedurende 12 maanden beschikbaar blijven op de website.

Chiquita Brands International is een toonaangevende, internationale verkoper, producent en distributeur van kwaliteitsbananen en andere verse producten die met het kwaliteitsmerk Chiquita(R) en aanverwante handelsmerken worden verkocht. Het bedrijf is een van de grootste bananenproducenten ter wereld en een belangrijke leverancier van bananen in Europa en Noord-Amerika. Het bedrijf distribueert en verkoopt ook vers geplukt fruit en andere merkproducten van verwerkt fruit. Nadere informatie kunt u lezen op www.chiquita.com.

Dit persbericht bevat bepaalde "op de toekomst gerichte verklaringen" zoals bepaald in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen zijn afhankelijk van een aantal veronderstellingen, risico's en onzekerheden, waarvan er vele buiten de controle van Chiquita vallen, zoals de gevolgen van de verwachte wijzingen in het invoerbeleid van de Europese Unie voor bananen in het kader van de verwachte overgang naar een beleid van uitsluitend invoer-/uitvoerrechten in 2006, de succesvolle afronding door het bedrijf van de overname van Fresh Express en de integratie van de activiteiten van het overgenomen bedrijf met de activiteiten van Chiquita, de voorwaarden, timing en kosten verbonden aan de financiering van de overname van Fresh Express, natuurrampen en ongewone weersomstandigheden, schommelingen in de wisselkoersen, de prijzen van Chiquita-producten, de beschikbaarheid en kosten van producten en grondstoffen, de efficiëntie van de werking, het vermogen van het bedrijf om blijvende productiviteitsverbeteringen te realiseren, risico's verbonden aan activiteiten in het buitenland, waaronder overheidsreguleringen, valuta- en andere beperkingen, hoge belastingen, onteigening, bedreiging van het personeel, politieke instabiliteit en terrorisme, waaronder afpersing en het risico van acties van de Amerikaanse of een buitenlandse overheid tegen het bedrijf, het resultaat van het onderzoek ingesteld door het Ministerie van Justitie naar het in juni 2004 door het bedrijf verkochte Colombiaanse dochterbedrijf, het resultaat van eventuele andere onderzoeken door de wetgevende instanties, arbeidsrelaties, acties van overheidsinstellingen, de voortdurende beschikbaarheid van financieringsmiddelen en andere markt- en concurrentieomstandigheden.

De verklaringen over de toekomst in dit persbericht zijn gegeven op de datum van uitgifte en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen aanzienlijk verschillen van de verwachtingen die worden uitgedrukt of zijn geïmpliceerd in de verklaringen over de toekomst. Het bedrijf is niet verplicht om deze verklaringen bij te werken. Bijkomende informatie over factoren die van toepassing kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita, staat vermeld in de documenten die bij de SEC zijn ingediend, waaronder het jaarverslag op formulier 10-K en de kwartaalverslagen op formulier 10-Q.

  
  Alle cijfers zijn in USD gegeven

           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
     GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING - EERSTE KWARTAAL
  (niet-gecontroleerd - in miljoen, behalve voor de bedragen per aandeel)

                   Kwartaal afgesloten Kwartaal afgesloten  
                   per 31 maart 2005  per 31 maart 2004 
   
  Netto omzet              $931,8        $793,2 
  Bedrijfskosten
   Kostprijs van verkochte goederen   751,4        680,2 
   Verkoop-, algemene en 
    administratiekosten          77,6         72,8 
   Afschrijvingen             10,9         10,8 
   Eigen vermogen in de winst van 
    aandeelhouders            (1,8)        (2,4) 
                      838,1        761,4 
  Bedrijfswinst              93,7         31,8 
   
  Rentewinsten               1,9         0,8 
  Rentelasten               (7,6)        (10,2) 
   
  Winst vóór belasting           88,0         22,4 
  Inkomstenbelasting            (1,5)        (2,5) 
  Netto winst               $86,5        $19,9 
 
  Basiswinst per aandeel         $2,12        $0,49 
  Verwaterde winst per aandeel       1,94         0,46 
   
  Aandelen in de berekening van de 
   basiswinst per aandeel         40,9         40,5 
   
  Aandelen in de berekening van de 
   verwaterde winst per aandeel(1)     44,5         43,5 


  (1) Houdt rekening met het verwaterend effect van in omloop zijnde 
    warrants een aandelenopties op basis van de methode voor 
    teruggekochte aandelen, en het verwaterend effect van andere 
    toegekende aandelen.

  Op de kwartaalresultaten zijn aanzienlijke seizoensgebonden schommelingen 
  van toepassing. Kwartaalresultaten zijn daarom niet noodzakelijk een 
  aanwijzing voor de resultaten uit de activiteiten over het hele boekjaar. 
  De resultaten van het bedrijf over het derde en vierde kwartaal zijn 
  meestal zwakker dan tijdens het eerste halfjaar, aangezien er dan meer 
  fruit van de concurrentie op de markt beschikbaar is en de prijzen van 
  bananen bijgevolg lager zijn.  AANVULLENDE GEGEVENS
  Bijlage A:

           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
        CIJFERS OVER DE ACTIVITEITEN - EERSTE KWARTAAL
     (niet-gecontroleerd - in miljoen, behalve voor procenten en 
                wisselkoersen)

               Kwartaal   Kwartaal  Procentuele wijziging 
               Afgesloten  afgesloten     positief
              per 31 maart per 31 maart    (negatief) 
                2005     2004     t.o.v. 2004 
  Netto omzet per segment
   Bananen         $520,3    $419,3       24,1% 
   Andere verse producten  399,0     360,4       10,7% 
   Andere           12,5     13,5       (7,4%) 
    Totaal netto omzet   931,8     793,2       17,5% 
    
  Bedrijfswinst per segment
   Bananen          $86,9     $27,7      213,7%  
   Andere verse producten   7,3      3,4      114,7% 
   Andere           (0,5)     0,7      n.v.t.  
    Totaal bedrijfswinst   93,7     31,8      194,7%  
   
  Winstmarge per segment
   Bananen          16,7%     6,6%      10,1 punten 
   Andere verse producten   1,8%     0,9%       0,9 punten 
   
  Verkoop, algemene en 
   administratiekosten als 
   procent van de omzet    8,3%     9,2%       0,9 punten 
   
  Verkoopvolume van bananen voor het bedrijf
   (dozen van 18 kg) 
    Europese kernmarkten(2)  15,3     14,3       7,0%                        
    Handelsmarkten(3)     0,4      1,2      (66,7%)  
    Noord-Amerika       14,6     13,6       7,4% 
    
  Verre Oosten (joint venture) 4,0      3,8       5,3% 
     Totaal         34,3     32,9       4,3% 
   
  Gemiddelde wisselkoers voor 
   de euro, locomarkt 
   (dollar per euro)     $1,31     $1,25       4,8% 
  Gemiddelde wisselkoers voor 
   de euro, ingedekt 
   (dollar per euro)      1,28     1,17       9,4% 


  (2) De 25 lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en 
    Zwitserland.
  (3) Andere Europese landen en landen uit het Middellandse-Zeegebied die 
    hierboven niet zijn vermeld.
  
  Bijlage B:

      GEMIDDELDE PRIJZEN EN OMZETVOLUMES VOOR CHIQUITA-BANANEN
           PROCENTUELE WIJZIGING JAAR-OP-JAAR
             Kw. 1 2005 t.o.v. kw. 1 2004
               (niet-gecontroleerd)

  Regio                 Prijzen     Volumes   
 
  Noord-Amerika(4)             9%        7% 
   
  Europese kernmarkten(5)                       
   Op basis van de U.S. dollar (6)    19%         
   In plaatselijke valuta        14%        7% 
   
  Handelsmarkten(7)                           
   Op basis van de U.S. dollar (6)    1%       (67%) 
   
  Azië
   Op basis van de U.S. dollar      2%           
   In plaatselijke valuta         1%        5% 


  (4) De verhoogde prijskracht in Noord-Amerika was gedeeltelijk te danken 
    aan hogere prijzen op de locomarkt en verhogingen in de tijdelijke 
    contractprijzen doorgevoerd na de grote overstromingen die van 
    invloed waren op de bananenafdelingen van het bedrijf in januari in 
    Costa Rica en Panama. Het bedrijf heeft deze tijdelijke verhogingen 
    van de contractprijzen per 11 april 2005 ongedaan gemaakt. Daarom 
    wordt verwacht dat de prijsvergelijkingen jaar-op-jaar voor Noord-
    Amerika over het tweede kwartaal minder gunstig zullen zijn dan in 
    het eerste kwartaal.
  (5) De 25 lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en 
    Zwitserland.
  (6) Prijzen op basis van de U.S. dollar omvatten de resultaten van 
    valuta-indekking niet.
  (7) Andere Europese landen en landen uit het Middellandse-Zeegebied die 
    hierboven niet zijn vermeld.          EUROPESE VALUTA'S EN PRIJZEN VOOR BANANEN
          WIJZIGING JAAR-OP-JAAR - BETER (SLECHTER)
             Kw. 1 2005 t.o.v. kw. 1 2004
            (niet-gecontroleerd - in miljoen)

  Wisselkoerseffect (euro/dollar)
                                     
    Omzet                      $12 
    Plaatselijke kosten               (2) 
    Valuta-indekking(8)                7 
    Valuta-omzetting in de balans(9)         (4) 
    Netto valutaresultaat              13 
                                     
  Prijszetting
    Europese bananenprijzen             33 
                                     
    Voordelen door Europese valuta's en prijzen   $46             


  (8) De kosten voor valuta-indekking tijdens het eerste kwartaal van 2005 
    bedroegen $ 4 miljoen, terwijl deze kosten $ 11 miljoen bedroegen 
    tijdens het eerste kwartaal van 2004.

  (9) Valuta-omzetting in de balans tijdens het eerste kwartaal van 2005 
    resulteerde in een verlies van $ 7 miljoen, terwijl dit verlies $ 3 
    miljoen bedroeg tijdens het eerste kwartaal van 2004.  Bijlage C:

          CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
         OVERZICHT VAN SCHULDEN - EERSTE KWARTAAL
           (niet-gecontroleerd - in miljoen)
  
                           Aflossingen,
               31 dec.           andere   31 maart 
  EERSTE KWARTAAL      2004  Toevoegingen  verminderingen  2005 
                  
   
  Moedermaatschappij
  7,5% bevoorrechte 
   obligaties       $250,0    $ -       $ -     $250,0 
   
  Dochterbedrijven
  Chiquita Brands L.L.C., 
   doorlopend krediet     -      -        -      - 
   
  Transport         82.6     -      (7.6)     75.0  
  Overige          16,9     -      (0,2)     16,7  
   
  Totale schuld      $349,5    $ -      $(7,8)    $341,7 

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.