Chiquita Brands International zal bevoorrechte obligaties uitgeven

15 Jun, 2005, 20:05 BST Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, June 15 /PRNewswire/ -- Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) kondigde vandaag aan van plan te zijn om in totaal US$ 225 miljoen in nominale waarde aan bevoorrechte obligaties met vervaldatum in 2015 uit te geven, mits aan de markt- en andere gewone voorwaarden wordt voldaan. Het bedrijf is van plan om de netto opbrengst van dit aanbod, in combinatie met beschikbare cash en geleende gelden van nieuwe bevoorrechte leningen te gebruiken voor de financiering van de al aangekondigde overname van de afdeling Fresh Express van Performance Food Group. Verwacht wordt dat de overname tijdens het tweede kwartaal van 2005 zal worden afgerond.

De obligaties zullen in de Verenigde Staten worden aangeboden aan in aanmerking komende institutionele kopers overeenkomstig bepaling 144A van de effectenwet van 1933 en buiten de Verenigde Staten overeenkomstig bepaling S van de effectenwet. De obligaties zijn niet geregistreerd onder de effectenwet en mogen niet in de Verenigde Staten worden aangeboden of verkocht zonder registratie of een van toepassing zijnde uitzondering op de registratievereisten.

Dit persbericht vormt geen aanbod om de obligaties of andere effecten te verkopen noch een verzoek tot een aanbod om deze te kopen, en mag niet worden opgevat als een aanbod, verzoek of verkoop in een rechtsgebied waar, of aan personen voor wie een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig is. De schuldeffecten zullen uitsluitend worden aangeboden via een onderhands prospectus.

Chiquita Brands International is een toonaangevende, internationale verkoper, producent en distributeur van kwaliteitsbananen en andere verse producten die met het kwaliteitsmerk Chiquita(R) en aanverwante handelsmerken worden verkocht. Het bedrijf is een van de grootste bananenproducenten ter wereld en een belangrijke leverancier van bananen in Europa en Noord-Amerika. Het bedrijf distribueert en verkoopt ook vers geplukt fruit en andere merkproducten van verwerkt fruit.

Dit persbericht omvat bepaalde "verklaringen over de toekomst" overeenkomstig de betekenis daaraan gegeven in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Op deze verklaringen zijn bepaalde veronderstellingen, risico's en onzekerheden van toepassing die veelal buiten de controle van Chiquita vallen, waaronder de succesvolle afronding door het bedrijf van de overname van Fresh Express en de integratie van de activiteiten van het overgenomen bedrijf met de activiteiten van Chiquita, de voorwaarden, timing en kosten verbonden aan de financiering van de overname van Fresh Express, de voortdurende beschikbaarheid van financieringsmiddelen en andere markt- en concurrentieomstandigheden.

De verklaringen over de toekomst in dit persbericht zijn gegeven op de datum van uitgifte en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen aanzienlijk verschillen van de verwachtingen die worden uitgedrukt of zijn geïmpliceerd in de verklaringen over de toekomst. Het bedrijf is niet verplicht om deze verklaringen bij te werken. Bijkomende informatie over factoren die van toepassing kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita, staat vermeld in de documenten die bij de SEC zijn ingediend, waaronder het jaarverslag op formulier 10-K en de kwartaalverslagen op formulier 10-Q.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.