Chiquita Brands maakt tweedekwartaalcijfers 2010 bekend

02 Aug, 2010, 23:57 BST Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, August 2, 2010 /PRNewswire/ --

- Een vergelijkbaar inkomen van US $64 miljoen oftewel US $1,40 per verwaterd aandeel, en volgens de Amerikaanse GAAP waren deze bedragen US $95 miljoen oftewel US $2,06 per verwaterd aandeel

- Goede resultaten in Noord-Amerika en weer winst in Europa

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) maakt vandaag de financiële cijfers en bedrijfsresultaten bekend voor het tweede kwartaal van 2010. Alle cijfers in dit persbericht hebben betrekking op de lopende activiteiten, tenzij anders vermeld.

Op vergelijkbare basis meldde het bedrijf een inkomen uit lopende activiteiten van US$ 64 miljoen, of US$ 1,40 per verwaterd aandeel over het tweede kwartaal van 2010, ten opzichte van een inkomen van US$ 95 miljoen, of US$ 2,08 per verwaterd aandeel in 2009. Op basis van de regels volgens GAAP meldde het bedrijf een inkomen uit lopende activiteiten van US$ 95 miljoen, of US$ 2,06 per verwaterd aandeel. Dit is inclusief een winst van US$ 32 miljoen voor de verkoop van 51 procent van Just Fruit in a Bottle, ten opzichte van een inkomen van US$ 89 miljoen, of US$ 1,95 per verwaterd aandeel in 2009. De nettoverkopen bedroegen US$ 916 miljoen, 4 procent lager dan een jaar eerder. De bedragen genoemd op vergelijkbare basis zijn exclusief bepaalde posten, hieronder beschreven bij "Posten die vergelijkbaarheid beïnvloeden".

"Zoals we verwachtten, hebben we in het tweede kwartaal weer winst gemaakt in Europa na het ongewoon zwakke eerste kwartaal", zegt Fernando Aguirre, voorzitter en chief executive officer. "Het oppeppen van Europa heeft onze hoogste prioriteit en hiervoor hebben we goede vooruitgang geboekt met de uitvoering van een zakelijk plan ter verbetering van de prijsstelling, belangrijke kostenposten, en de distributie. Tegelijkertijd gebruiken we de kracht van onze sterke merken. In de tussentijd profiteren we van onze gediversifiëerde portfolio waarbij onze salades en bananen in Noord Amerika hetzelfde winstniveau behaalden in het tweede kwartaal als vorig jaar, zonder onze verhoogde investering in marketing voor de consument."

Aguirre voegt hieraan toe: "Wij geloven dat onze diversificatie en winstgevende groeistrategie zal resulteren in een hoge winstgevendheid over het hele jaar. Maar, zoals we eerder hebben opgemerkt, hielden onze eerdere verwachtingen geen rekening met een aanhoudende grote verlaging van de Europese wisselkoersen. We passen nu onze schatting van vergelijkbaar inkomen voor het hele jaar aan tot tussen de US$ 80 tot US$ 90 miljoen, er vanuit gaande dat deze koersen lager blijven dan eerder dit jaar. Zelfs met een lager geschat inkomen blijft 2010 een van de meest winstgevende jaren van het afgelopen decennium, ondanks het zwakke economische klimaat."

OVERZICHT TWEEDE KWARTAAL 2010

(De volgende tabel bevat correcties in de kolom voor "Omzet(-verlies) uit lopende activiteiten" en in de kolom voor "Winst per aandeel uit lopende activiteiten" tussen vergelijkbare en GAAP (algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen) cijfers. Zie "Posten die vergelijkbaarheid beïnvloeden" hieronder voor een beschrijving van posten die ter vergelijking niet zijn meegenomen, en hoe deze posten de resultaten van te melden segmenten beïnvloeden.

(Alle bedragen in Amerikaanse dollars tenzij anders aangegeven.)

  
  (in miljoenen, m.u.v. per aandelental)

                       inkomsten  inkomsten (verlies)
                       (verlies)    per verwaterd
                                aandeel (1)
                       2010  2009   2010  2009
                       ----  ----   ----  ----
  
  Vergelijkbaar resultaat (niet-GAAP)   $ 64  $ 95  $ 1,40 $ 2,08
   Verhuizing Europees hoofdkantoor     -   (4)    -  (0,09)
   Oplopende niet contante rentelasten
    over converteerbare obligaties     (2)   (2)  (0,04) (0,04)
  Winst op verkoop van 
   Just Fruit in a Bottle          32    -   0,71    -
  Gemelde resultaten (GAAP)        $ 95  $ 89  $ 2,06 $ 1,95
                       ===   ===  =====  =====
  
  
  
  Bovenstaande resultaten betreffen afgeronde getallen.
  
  (1) Aandelen gebruikt voor de berekening van verwaterde winst per aandeel
  op basis van rapportage.

Nettoverkopen en vergelijkbare resultaten: De kwartaalverkopen daalden met 4 procent tot een bedrag van $ 916 miljoen vergeleken met vorig jaar, vanwege een lager volume aan kleinhandelsalades met meerwaarde in Noord-Amerika en een lagere bananenprijs in de Europese kernmarkten in Europa. Het bedrijf genoot een vergelijkbaar inkomen van $ 64 miljoen over het tweede kwartaal van 2010, vergeleken met $ 95 miljoen een jaar eerder. Dit vanwege hogere kosten voor bananen en brandstof, een lagere prijs voor bananen op de kernmarkt in Europa, en een verhoogde investering in consumentenmarketing in Noord-Amerika.

Gelden, schulden en liquiditeit: Op 30 juni 2010 bedroegen de contanten en equivalenten $ 139 miljoen en waren de schulden gedaald tot $ 639 miljoen. Het bedrijf ontving in april $ 18 miljoen uit de verkoop van de bedrijfsinvestering in Coast Citrus Distributors en in mei een extra $ 18 miljoen uit de verkoop van een 51 procentsbelang in Just Fruit in a Bottle aan Danone.

Bananen: De nettoverkopen voor dit segment daalden met 2 procent tot een bedrag van $ 547 miljoen, voornamelijk vanwege een lagere prijsstelling en volume op belangrijke Europese marktsegmenten. Het vergelijkbaar bedrijfsinkomen daalde tot $ 64 miljoen ten opzichte van $ 96 miljoen in 2009. Dit vanwege hogere bevoorradings- en brandstofkosten, een lagere gemiddelde lokale prijsstelling tegen de recordniveaus van een jaar eerder. In Europa steeg het volume met het verloop van het kwartaal terwijl de vraag terugveerde naar een normaler niveau. Het bedrijf heeft vorderingen lopen van $ 12 miljoen en een overeenkomende kostenvermindering over het tweede kwartaal van 2010 die te maken heeft met de introductie van de EU tarievenverlaging op 9 juni 2010 die retroactief is tot 15 december 2009. In Noord-Amerika heeft het bedrijf vergelijkbare winstmarges behaald als in 2009, voor de hogere investeringen in consumentenmarketing, op hogere prijzen en meer volume.

Salades en gezonde snacks: De nettoverkopen daalden met 6 procent naar $ 288 miljoen, vanwege lagere volumes kleinhandelsalades met meerwaarde. Het vergelijkbaar bedrijfsinkomen bleef gelijk op $ 30 miljoen omdat het bedrijf voordeel had van $ 7 miljoen aan lagere kosten, voornamelijk vanwege een efficiënter netwerk dankzij een lager volume vanwege een overstap naar thuismerken aan het begin van het jaar. Daarnaast investeerde het bedrijf $ 4 miljoen meer in consumentenmarketing dan in de periode een jaar eerder.

VOORUITZICHTEN 2010

Ondanks een langzame eerste zes maanden, vooral in Europa, blijft het bedrijf een sterke winstgevendheid verwachten over het gehele boekjaar 2010, met een vergelijkbaar inkomensdoelstelling van $ 80 tot $ 90 miljoen voor het hele jaar. Over het gehele jaar 2010 verwacht het bedrijf dat de inkomsten iets dalen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op een blijvende daling van de Europese wisselkoersen. Deze staan sinds eind juni gemiddeld 13 procent onder het niveau van de tweede helft van 2009. Zoals eerder aangegeven, verwacht het bedrijf ook dat de kwartaalinkomsten anders zijn dan die van 2009, omdat verwacht wordt dat de resultaten over de tweede helft beter zijn dan die van dezelfde periode in 2009, vooral met het oog op het vierde kwartaal.

Marktvoorraden in Latijns-Amerika zijn strakker geworden, waardoor vraag en aanbod weer in balans is. In Europa heeft het bedrijf vooruitgang geboekt, en verwacht dat ook te blijven maken, op het gebied van de uitvoering van een zakelijk plan ter verbetering van de prijsstelling, belangrijke kostenposten, en de distributie. Deze verwachte kostenverminderingen zijn onder andere gebaseerd op aanzienlijk lagere kosten vanwege een overschot aan fruit. Dit dankzij een herstructurering van de fruitcontracten en lagere Europese tarieven, wat de verwachte stijging van brandstofkosten en fruitkosten zal compenseren vergeleken met 2009. Daarnaast gaat de samenwerking omtrent Just Fruit in a Bottle met Danone het resultaat ook verbeteren voor de tweede helft van het jaar.

Het bedrijf verwacht in Noord-Amerika krachtige prestaties te blijven houden voor de bananen en heeft duurzame kostenverminderingen doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld een efficiënter (productie) netwerk bij de salades. Het bedrijf verwacht dat de bedrijfsmarge over het gehele boekjaar 2010 voor de salades met meerwaarde zal stijgen tot 8 procent, zelfs met de verhoogde investering in consumentenmarketing en innovatie die bedoeld is om de concurrentiepositie op de lange termijn te verbeteren via trouwere klanten met een voorkeur voor de merkproducten. Het bedrijf is ook gericht op groeimogelijkheden voor het volume aan winstgevende kleinhandelsalades op de langere term die de lagere kleinhandelsaladevolumes van 2010 ten opzichte van een jaar eerder compenseren.

De verwachtingen van het bedrijf betreffende vergelijkbare resultaten houden geen rekening met onvoorziene weersomstandigheden of gebeurtenissen, verdere grote schommelingen in valutakoersen, de $ 32 miljoen winst op de deconsolidatie en de verkoop van 51 procent van Just Fruit in a Bottle, en $ 8 miljoen aan niet-contante rentelasten op de converteerbare obligaties. Laatstgenoemde effecten worden vermeld in de Amerikaanse GAAP-resultaten van het bedrijf.

De volgende tabel biedt een overzicht van de kwartaalresultaten en de schattingen van het management van bepaalde belangrijke posten voor 2010:

  
  (in miljoenen)          K1 2010    K2 2010    BJ 2010
                   Werkelijk   Werkelijk   Geraamd
  
  Kapitaaluitgaven          $ 7      $ 9    $ 70-80
  Waardevermindering & afschrijving $ 14     $ 15    $ 60-63
  Bruto rentelasten (1)       $ 14     $ 14    $ 55-57
  Netto rentelasten (1)       $ 13     $ 13    $ 48-51
  
  
  (1) De rentelasten zijn inclusief de effecten van een boekhoudstandaard 
  overgenomen in 2009, die heeft veranderd hoe de converteerbare obligaties 
  van het bedrijf worden geadministreerd, met extra niet-contante
  rentelasten van $ 7 miljoen over het volledige boekjaar 2009 en van $ 8
  miljoen voor het volledige boekjaar 2010.

Conference call

Chiquita houdt vandaag om 16.30 oostkusttijd een conferentiegesprek ter bespreking van de resultaten voor zijn investeerders, welke via een webzending live te beluisteren is op http://www.chiquitabrands.com. Een opname van het conferentiegesprek blijft beluisterbaar tot 12 augustus. U kunt het gesprek ook gratis beluisteren vanaf telefoonnummer 1-888-359-3610 in de Verenigde Staten en +1-719-457-2629 daarbuiten, met conferentiecode 8410160. Om een opname per telefoon te beluisteren belt u nummer 1-888-203-1112 vanuit de Verenigde Staten en +1-719-457-0820 vanuit andere landen. De toegangscode is 8410160.

TAXATIES BUITEN DE GAAP

Het bedrijf geeft verslag van zijn financiële resultaten volgens de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes in de Verenigde Staten van Amerika (V.S. GAAP). In een poging investeerders extra informatie te bieden over de resultaten van het bedrijf en om meer betekenis te geven aan een vergelijking met de financiële prestaties van een jaar eerder, alsook inzicht te bieden in de maatregelen die het management gebruikt om de prestaties van het bedrijf af te zetten tegen interne budgetten en doelstellingen, geeft het bedrijf verslag van bepaalde taxaties buiten de GAAP zoals bepaald door de Securities and Exchange Commission. Het verschil tussen de V.S. GAAP en de financiële taxaties buiten de GAAP wordt hieronder beschreven onder het kopje "Posten die vergelijkbaarheid beïnvloeden". De financiële taxaties buiten de GAAP dienen als toevoeging en niet ter vervanging van de Amerikaanse GAAP-taxaties en kunnen anders zijn dan zoals andere bedrijven die gebruiken.

  
  POSTEN DIE VERGELIJKBAARHEID BEÏNVLOEDEN


  Tweede kwartaal 2010 & posten 2009

  - Verhuizing Europees hoofdkantoor: In het vierde kwartaal van 2008, 
   besloot het bedrijf zijn Europese hoofdkantoor te verhuizen teneinde 
   de belastingstructuur op de lange termijn te optimaliseren. De
   verhuizing bracht eenmalige kosten van ongeveer $ 19 miljoen met zich
   mee, waarvan $ 12 miljoen voor rekening van 2009 kwam, waarvan $ 4
   miljoen in het tweede kwartaal. Verhuiskosten zijn opgenomen in de te
   melden cijfers als onderdeel van het bedrijfsinkomen, maar zijn niet
   gespecificeerd naar te melden segmenten.

  - Oplopende niet-contante rentelasten over converteerbare obligaties: In 
   2009 introduceerde het bedrijf met terugwerkende kracht een nieuwe 
   boekhoudstandaard voor zijn converteerbare schuldfaciliteiten, die het 
   bedrag aan gemelde GAAP rentelasten op zijn $ 200 miljoen aan 
   converteerbare senior obligaties van 4,25 procent verhoogt. De bepaling 
   van inkomsten op een vergelijkbare basis is exclusief de extra niet-
   contante rentelasten door toepassing van de standaard. Deze hogere
   niet-contante rentelasten bedroegen $ 2 miljoen in beide kwartalen die 
   respectievelijk op 30 juni 2010 en 2009 eindigden en $ 7 miljoen over
   het volledige boekjaar 2009. Over boekjaar 2010 zal dit $ 8 miljoen
   zijn.

  - Winst op deconsolidatie en verkoop van Just Fruit in a Bottle: Zoals 
   eerder bekend gemaakt is het bedrijf een samenwerkingsverband aangegaan 
   met Danone S.A., om fruitdrankjes op basis van Chiquita's Just Fruit in
   a Bottle(R) te verkopen in Europa. Bij het sluiten in mei 2010,
   verkocht het bedrijf 51 procent van zijn merk Just Fruit in a Bottle
   aan Danone voor 15,0 miljoen euro ($ 18 miljoen) en deconsolideerde
   Just Fruit in a Bottle, door de overige 49 procent te administreren met
   de vermogensmutatiemethode. De winst op de verkoop en deconsolidatie
   van Just Fruit in a Bottle bedroeg $ 32 miljoen. Dit is inclusief een
   winst van $ 15 miljoen vanwege de herweging van de reële waarde van de
   op de sluitingsdatum overgebleven investering van 49 procent in Just
   Fruit in a Bottle.

Over Chiquita Brands International, Inc.

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) is een toonaangevende internationale verkoper en distributeur van eersteklas verse voedselproducten en voedselproducten met toegevoegde waarde - van energierijke bananen en andere vruchten tot voedzame, groene kant-en-klare gemengde salades. Het bedrijf verkoopt zijn gezonde verse producten met de kwaliteitsmerken Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere verwante handelsmerken. Chiquita heeft een jaarlijkse omzet van bijna $ 3,5 miljard dollar en ongeveer 21.000 mensen in dienst die wereldwijd actief zijn in bijna 80 landen. Ga voor meer informatie naar onze website op http://www.chiquitabrands.com.

Op de toekomst gerichte uitspraken

Dit persbericht bevat enige "voorspellende" uitspraken, waaronder die onder het kopje "Vooruitzichten 2010", in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze uitspraken zijn afhankelijk van een aantal aannames, risico's en onzekerheden, die veelal buiten Chiquita's invloedssfeer vallen, zoals: de gebruikelijke risico's verbonden aan internationale voedselbedrijven zoals de invloed van de prijs van grondstoffen en andere productiemiddelen, wisselkoersschommelingen, industriële en concurrerende omstandigheden (welke nu nog onvoorspelbaarder zijn vanwege de aanhoudende onzekerheden binnen het wereldwijde economische klimaat), overheidsreguleringen, voedselveiligheidszaken, de terugroeping van producten welke het bedrijf of de markt heeft beïnvloed, arbeidsverhoudingen, belastingen, politieke instabiliteit en terrorisme, ongebruikelijke weersomstandigheden, -manifesteringen en oogstrisico's, toegang tot en kosten van financiering, en de uitslag van lopende rechtszaken en staatsonderzoeken waarbij het bedrijf betrokken is en de juridische en andere kosten die hiermee te maken hebben.

De vooruitziende uitspraken in dit persbericht zijn gedaan op de datum van dit persbericht en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die worden uitgedrukt of zijn geïmpliceerd in de vooruitziende uitspraken. Chiquita is niet verplicht deze verklaringen bij te werken. Bijkomende informatie over factoren die van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita staat vermeld in de documenten die bij de SEC zijn ingediend, waaronder het jaarverslag op formulier 10-K, de kwartaalverslagen op formulier 10-Q en de recente rapporten op formulier 8-K.

  
  Bijlage A:
            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
      GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING - TWEEDE KWARTAAL
    (ongecontroleerd - in miljoenen, behalve voor de bedragen per aandeel)
  
              Kwartaal eindigend op  Half jaar eindigend op
                   30 juni        30 juni 
                 ----------------   -----------------
                 2010    2009   2010     2009
                 ----    ----   ----     ----
  Nettoverkopen       $ 916    $ 952  $ 1,725   $ 1,794
                 ----    ----  ------    ------
  Operationele uitgaven:
   Verkoopkosten        738     746   1,444    1,456
   Verkoop, algemeen en 
    administratie        91     88    171     171
   Waardevermindering      12     13    24      26
   Afschrijving         3      3     5      5
   Aandelenkapitaal in winst 
    van aandeelhouders     (2)    (10)    (2)     (16)
   Deconsolidatie en verkoop
    van Just Fruit 
    in a Bottle        (32)     -    (32)      -
   Verhuizing Europees
    hoofdkantoor         -      4     -      9
                 ---     ---
                 810     843   1,610    1,651
                 ---     ---   -----    -----
  Bedrijfsinkomen        107     109    114     142
  Rentebaten           1      1     3      2
  Rentelasten          (14)    (16)   (29)     (32)
  Ander inkomen (1)        3      -     3      -
                 ---     ---
  Inkomen uit de resultaten 
   lopende act. vóór 
    belasting          97     94    92     113
  Winstbelastingkosten (1, 2)  (3)     (5)    (3)     (1)
                 ---     ---    ---     ---
  Inkomen uit de lopende 
   activiteiten         95     89    89     112
  Verlies uit beëindigde
   activiteiten (3)        -      -    (3)      -
                 ---     ---    ---     ---
  Netto omzet         $ 95    $ 89   $ 85    $ 112
                 ===     ===    ===     ====
  Basiswinst per aandeel:
    Lopende activiteiten  $ 2,11   $ 2,00  $ 1,97    $ 2,52
    Beëindigde activiteiten   -      -   (0,07)      -
                 ---     ---   -----     ---
                $ 2,11   $ 2,00  $ 1,90    $ 2,52
                =====    =====   =====    =====
  Verwaterde winst per aandeel:
    Lopende activiteiten  $ 2,06   $ 1,95  $ 1,95    $ 2,46
    Beëindigde activiteiten   -      -   (0,07)      -
                 ---     ---   -----     ---
                $ 2,06   $ 1,95  $ 1,88    $ 2,46
                =====    =====   =====    =====
  Aandelen voor berekening van
   basiswinst per aandeel   44,9    44,5   44,9     44,5
  Aandelen voor berekening
   Verwaterde winst per 
   aandeel           45,9    45,5   45,4     45,5
  
  
  
  Bovenstaande resultaten betreffen afgeronde getallen
  
  (1) Ander inkomen vanwege een uitspraak over een vordering die verband 
  houdt met een belastingteruggave die niet winstgerelateerd is. Een 
  compenserende $ 1 miljoen aan gerelateerde lasten valt onder 
  "winstbelastingkosten".

  (2) "Winstbelastingkosten" zijn inclusief $ 1 miljoen aan baten uit
  beide tweede kwartalen van zowel 2010 alsook 2009, vanwege onvoorziene 
  belastingbepalingen in verschillende rechtsgebieden.
  "Winstbelastingkosten" is inclusief $ 2 miljoen en $ 8 miljoen aan baten
  over het half jaar eindigend zowel op 30 juni 2010 alsook op 30 juni
  2009. De baten in 2010 hebben te maken met een vrijgegeven buitenlandse
  voorziening voor lagere waardering, in 2009 kwamen $ 4 miljoen aan baten
  uit de verkoop van de bedrijfsactiviteiten aan de Ivoorkust. Beide jaren
  omvatten onvoorziene belastingbepalingen in verschillende rechtsgebieden.

  (3) Verliezen uit beëindigde activiteiten hebben betrekking op mogelijke
  verplichtingen tot vergoedingen voor belastingverplichtingen van Atlanta 
  AG.
  
  BIJLAGE B:
  
               CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
              OPERATIONELE CIJFERS - TWEEDE KWARTAAL
     (ongecontroleerd - in miljoenen, met uitzondering van de percentages 
                    en de wisselkoersen)
  
  
                            Procentuele
                      Kwartaal   wijziging
                     afgesloten   stijging
                      30 juni    (daling)
                     2010  2009   vs. 2009
                     ----  ----   --------
  
  Netto verkoop per segment
   Bananen              $ 547  $ 557    (1,8)%
   Salades en gezonde snacks      288   305    (5,6)%
   Overige producten          82   90    (9,4)%
                     ---   ---    -----
    Totaal netto verkoop      $ 916  $ 952    (3,7)%
  Vergelijkbaar segment
   omzet(-verlies)(1)
   Bananen              $ 64  $ 96   (33,4)%
   Salades en gezonde snacks      30   30    (0,1)%
   Overige producten           1    5   (72,2)%
   Corporatief             (21)  (18)   16,6%
                     ---   ---    ----
     Total bedrijfsinkomen      $ 74  $ 113   (34,2)%
  Vergelijkbare winstmarge per segment
   Bananen              11,7%  17,2%   (5,5) pts
   Salades en gezonde snacks (2)   10,3%  9,7%    0,6) pts
   Overige producten          1,7%  5,6%   (3,9) pts
  SG&A als omzetpercentage       9,9%  9,3%    0,6 pts
  Omzetvolume bananen (dozen van 40 lb)
   Noord-Amerika           16,6  16,1    3,1%
   Europa & het Midden-Oosten
     Europese kernmarkten(3)     11,2  11,8    (5,1)%
     Mediterrane landen & 
     het Midden-Oosten        4,9   4,8    2,1%
  Bananenprijzen
   Noord-Amerika                     6,3%
   Europese kernmarkten(3)
      Amerikaanse dollar               (11,4)%
      Plaatselijk                   (6,6)%
   Mediterane landen & het Midden-Oosten         (4,3)%
  Verkoopvolume van het merk Fresh Express 
   salades met meerwaarde
   Volume (per 12 verpakt)      15,1  17,1   (11,7)%
   Prijs (4)                       0,7%
  
  Gemiddelde wisselkoers euro, contant
   (dollars per euro)        $ 1,28 $ 1,35    (5,2)%
  
  Gemiddelde wisselkoers euro,
   hedged (dollars per euro)     $ 1,33 $ 1,34    (0,7)%
  
  
  
  
  
  
  
                             Procentuele
                   Half jaar eindigend  wijziging
                     op 30 juni    stijging
                              (daling)
                    2010    2009   vs. 2009
                    ----    ----   --------
  
  Netto verkoop per segment
   Bananen            $ 1,023  $ 1,042    (1,8)%
   Salades en gezonde snacks     547    586    (6,8)%
   Overige producten         155    166    (6,5)%
                     ---    ---    -----
    Totaal netto verkoop     $ 1,725  $ 1,794    (3,8)%
  Vergelijkbaar segment
   omzet(-verlies)(1)
   Bananen              $ 68   $ 136   (50,0)%
   Salades en gezonde snacks      50     43    16,3 %
   Overige producten          3     7   (54,9)%
   Corporatief            (39)    (38)    2,6 %
                     ---    ---    ----
     Total bedrijfsinkomen     $ 82   $ 148   (44,7)%
  Vergelijkbare winstmarge per segment
   Bananen              6,6%   13,4%   (6,8)pts
   Salades en gezonde snacks (2)   9,1%    7,3%    1,8)pts
   Overige producten         2,1%    4,4%   (2,3)pts
  SG&A als omzetpercentage       9,9%    9,6%    0,3 pts
  Omzetvolume bananen (dozen van 40 lb)
   Noord-Amerika           31,5    31,2    1,0%
   Europa & het Midden-Oosten
     Europese kernmarkten(3)    21,5    23,6    (8,9)%
     Mediterrane landen &
     het Midden-Oosten        9,9    8,1    22,2%
  Bananenprijzen
   Noord-Amerika                      5,2%
   Europese kernmarkten (3)
      Amerikaanse dollar                 (8,6)%
      Plaatselijk                    (8,4)%
   Mediterrane landen & het Midden-Oosten         (8,5)%
  Verkoopvolume van het merk Fresh Express 
   salades met meerwaarde
   Volume (per 12 verpakt)      29,4    33,2   (11,4)%
   Prijs (4)                        0,5%
  
  Gemiddelde wisselkoers euro, contant
   (dollars per euro)        $ 1,34   $ 1,33    0,8%
  
  Gemiddelde wisselkoers euro, 
   hedged (dollars per euro)    $ 1,37   $ 1,35    1,5%
  
  
  
  Bovenstaande resultaten betreffen afgeronde getallen
  
  (1) Zie detailbeschrijving van de afstemming van posten tussen GAAP en 
  cijfers op vergelijkbare basis in de tekst van dit persbericht onder het
  kopje getiteld "Posten die vergelijkbaarheid beïnvloeden".

  (2) Exclusief $ 7 miljoen en $ 8 miljoen uit de verkoop van Just Fruit
  in a Bottle in de tweede kwartalen van 2010 en 2009, en inkomensverliezen 
  van $ 1 miljoen en $ 6 miljoen over deze periodes, winstmarges 
  segmenten over de tweede kwartalen van 2010 en 2009 bedroegen 10,9 
  procent en 11,9 procent. Exclusief $ 13 miljoen en $ 14 miljoen uit de 
  verkoop van Just Fruit in a Bottle voor zowel YTD 2010 alsook 2009, en 
  inkomensverliezen van $ 3 miljoen en $ 9 miljoen in deze periodes, de YTD 
  bedrijfsmarge voor 2010 en 2009 was respectievelijk 9,9 en 9,0 procent.

  (3) De Europese kernmarkten van het bedrijf zijn de 27 lidstaten van 
  de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, en IJsland.

  (4) De prijzen gelden alleen voor de producten van Fresh Express
  en zijn inclusief brandstoftoeslagen.
  
  Bijlage C:
  
                 EUROPESE VALUTA
         WIJZIGING JAAR-OP-JAAR - GUNSTIG (ONGUNSTIG)
                  2010 vs. 2009
            (Niet-gecontroleerd - in miljoenen)
  
  
  
  
  
  
  Invloed valuta (Euro/Dollar)   K2  YTD
                   ---  ---
   Omzet             $ (12) $ (0)
   Lokale kosten           2  (2)
   Hedging (1)           10   5
   Vertaling balans (2)       (2)  (5)
                   ---  ---
  
  Netto invloed Europese valuta  $ (3) $ (2)
                   ===  ===
  
  
  
  
  
  
  Bovenstaande resultaten betreffen afgeronde getallen
  
  (1) Baten hedging bedroegen $ 8 miljoen in het tweede kwartaal van 2010
  en $ 2 miljoen aan kosten in het tweede kwartaal van 2009. Baten hedging 
  voor dit jaar tot op dit moment bedragen $ 9 miljoen voor YTD 2010 
  vergeleken met $ 4 miljoen voor YTD 2009.

  (2) De vertaling van de balans bedroeg een verlies van $ 2 miljoen 
  over het tweede kwartaal van 2010, vergeleken met een verlies van minder 
  dan $ 1 miljoen over het tweede kwartaal van 2009. De vertaling van de 
  balans voor YTD 2010 bedroeg een verlies van $ 7 miljoen vergeleken met
  een verlies van $ 1 miljoen voor YTD 2009.

BRON Chiquita Brands International, Inc.