Chiquita Brands rapporteert resultaten voor het derde kwartaal van 2010

06 Nov, 2010, 00:46 GMT Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, November 6, 2010 /PRNewswire/ --

- Rapporteert vergelijkbaar verlies van USD 7 miljoen, of (USD 0,14) per verwaterd aandeel

- Amerikaans GAAP-verlies van USD 8 miljoen, of (USD 0,19) per verwaterd aandeel

- Verbeterde lokale prijsstelling in kernmarkten in Europa en Noord-Amerika gecompenseerd door lagere volumes van bananen en salades in de detailhandel

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) heeft vandaag de financiële en bedrijfsresultaten voor het derde kwartaal van 2010 bekend gemaakt. Alle cijfers in dit persbericht zijn voor doorlopende activiteiten, tenzij anders aangegeven.

Voor het derde kwartaal van 2010 meldt het bedrijf op een vergelijkbare basis een verlies van USD 7 miljoen, of (USD 0,14) per verwaterd aandeel, tegenover een opbrengst van USD 9 miljoen, of (USD 0,20) per verwaterd aandeel in het jaar 2009. Op GAAP-basis meldt het bedrijf een verlies van USD 8 miljoen, of (USD 0,19) per verwaterd aandeel, tegenover een opbrengst van USD 5 miljoen, of (USD 0,11) per verwaterd aandeel voor het jaar 2009. De netto verkoop was USD 730 miljoen, 8 procent lager dan de voorgaande jaarperiode. De bedragen op vergelijkbare basis zijn exclusief bepaalde punten die hieronder beschreven worden onder "Punten die vergelijkbaarheid beïnvloeden."

"Onze derde kwartaalresultaten zijn grotendeels in lijn met onze verwachtingen, maar toch zijn we teleurgesteld in recente trends wat betreft de lokale Europese prijsstelling," vertelt Fernando Aguirre, voorzitter en algemeen directeur. "Ondanks de voortdurende vooruitgang van de uitvoering van onze plannen voor bedrijfsverbetering in Europa en de verwezenlijking van betere lokale jaar-op-jaar prijsstelling, is de prijsstelling op de markt aan het einde van het kwartaal beginnen verzwakken door een massale invoer vanuit de EU en de ACS-staten. Op het vlak van het saladesegment waren de volumes lager dan verwacht, wat een weerspiegeling is van de verschuiving van de detailhandelaars naar private label en van de algemene zwakke vraag."

Aguirre voegt hieraan toe, "Dit was een van de meest uitdagende bedrijfsomgevingen in Europa. Niettegenstaande de recente versterking van de euro, verwachten we dat indien de marktomstandigheden op korte termijn niet verbeteren, ons vergelijkbaar inkomen voor het volledige jaar 2010 lager zal zijn dan verwacht. Ondanks de zwakke economische omstandigheden geloven we dat ons marktleiderschap, bedrijfsefficiëntie en baanbrekende innovaties zoals de voedselveiligheids- en voedselversheidstechnologie FreshRinse ons in staat zullen stellen om ons bedrijf uit te bouwen. We blijven ons richten op de versterking van ons bedrijf om in 2011 en ook nog daarna onze opbrengsten te doen groeien en diversifiëren."

SAMENVATTING DERDE KWARTAAL 2010

De volgende tabel toont bijstellingen die gemaakt zijn bij "Inkomsten (verlies) van doorlopende activiteiten" en inkomsten per aandeel van doorlopende activiteiten tussen vergelijkbare en GAAP-resultaten. Zie "Punten die invloed hebben op vergelijkbaarheid" onderaan voor beschrijvingen van punten die uitgesloten zijn op een vergelijkbare basis, waaronder beschrijvingen van hoe deze punten invloed hebben op de resultaten van de te rapporteren segmenten.

  
  (in miljoenen, behalve
   bedragen per aandeel)   Inkomsten (verlies)   Inkomsten (verlies)
                           per verwaterd aandeel
                2010     2009    2010     2009
                ----     ----    ----     ----
  
  Vergelijkbare resultaten
   (Niet-GAAP)         ($7)     $9   ($0,14)    $0,20
   Verhuizing Europees
   hoofdkwartier        -      (2)     -    (0,04)
   Marginale niet-contante
   rentelasten op
   converteerbare notes    (2)     (2)   (0,04)    (0,04)
                 ---     ---   -----    -----
  Gerapporteerde resultaten  ($8)     $5   ($0,19)    $0,11
  (GAAP)            ===     ===   ======    =====  De totalen van de kolommen kunnen mogelijk niet kloppen als gevolg van
  afronding.

Netto verkoop en resultaten: De kwartaalverkoop daalde jaar-op-jaar met 8 procent tot USD 730 miljoen door een lagere volume van salades met toegevoegde waarde en bananen in de detailhandel hetgeen gedeeltelijk gecompenseerd werd door een hogere lokale prijsstelling in kernmarkten in Europa en Noord-Amerika. Het bedrijf behaalde bedrijfsinkomsten van USD 6 miljoen voor het derde kwartaal van 2010 in vergelijking met USD 23 miljoen in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Deze daling is te wijten aan verhoogde kosten voor de aankoop van bananen en voor brandstof, een lager volume van salades met toegevoegde waarde in de detailhandel en een lagere euro hetgeen gedeeltelijk gecompenseerd werd door een verlaging van de EU-invoertarieven.

Contanten, Schulden en Liquiditeit: De contantenstroom was USD 66 miljoen voor het derde kwartaal van 2010 in vergelijking met USD 58 miljoen voor hetzelfde kwartaal van 2009. Op 30 september 2010 waren contanten en equivalenten USD 182 miljoen en werd de schuld teruggebracht tot USD 636 miljoen. Het bedrijf behoudt een ruime liquiditeit en financiële flexibiliteit aangezien het in elk jaar tot 2014 niet meer dan USD 20 miljoen aan uitstaande schuldverklaringen heeft en daarnaast beschikt het over USD 128 miljoen aan beschikbaar doorlopend krediet dat in 2010 nog niet aangewend is.

Segment Bananen: De netto verkoop voor het segment daalde met 9 procent tot USD 431 miljoen als gevolg van een lager volume op alle markten en lagere Europese wisselkoersen hetgeen gedeeltelijk gecompenseerd werd door een hogere lokale prijsstelling in kernmarkten in Europa en Noord-Amerika. Bedrijfsinkomsten waren USD 3 miljoen in vergelijking met USD 22 miljoen in het derde kwartaal van 2009, te wijten aan verhoogde aankoop- en brandstofkosten, lagere gemiddelde Europese wisselkoersen en verminderde volumes.

Segment Salades en Gezonde Snacks: De netto verkoop daalde met 13 procent tot USD 251 miljoen door lagere volumes van salades met toegevoegde waarde in de detailhandel. Bedrijfsinkomsten waren USD 18 miljoen in vergelijking met USD 24 miljoen in het derde kwartaal van 2009 en dit valt voornamelijk te wijten aan lagere volumes van salades met toegevoegde waarde in de detailhandel hetgeen slechts gedeeltelijk gecompenseerd werd door een verbeterde netwerkefficiëntie en kostenverbeteringen. Daarenboven investeerde het bedrijf tijdens het derde kwartaal van 2010 USD 3 miljoen meer in consumentenmarketing dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar.

VERWACHTINGEN 2010

Ondanks de zwakke economische omgeving en de uitdagingen voor de sector in Europa verwacht het bedrijf nog steeds dat het voor het volledige jaar 2010 voor het derde opeenvolgende jaar rentabiliteit zal behalen met een vergelijkbaar inkomstendoel voor het volledige jaar van USD 50 tot USD 60 miljoen. Voor het volledige jaar 2010 verwacht het bedrijf dat de opbrengsten ongeveer 5 procent lager zullen zijn.

In Europa verwacht het bedrijf dat het vooruitgang zal blijven boeken in de uitvoering van zijn bedrijfsplan dat als doel heeft de prijsstelling te verbeteren, aanzienlijke kostenreducties door te voeren en de distributie te verhogen. Van deze verwachte kostenreducties, die USD 20 miljoen omvatten door lagere kosten van fruitoverschotten als gevolg van de herstructurering van verworven fruitcontracten, door lagere kosten van Europese tarieven en door lagere investeringen in Just Fruit in a Bottle, wordt verwacht dat ze de verwachte verhoging van de brandstof- en fruitkosten tegenover 2009 zullen verzachten. Wat betreft het industrieaanbod, blijft het bananenaanbod in Latijns-Amerika kleiner worden en heeft het vergrote aanbod vanuit de gesubsidieerde EU- en ACS-staten een negatieve invloed uitgeoefend op het evenwicht van vraag en aanbod op markt, en heeft het de door het bedrijf vooropgestelde verbeteringen op het vlak van prijsstelling teruggebracht. Ondanks dat de gemiddelde eurokoers recent gestegen is tot ongeveer USD 1,37, verwacht het bedrijf dat, indien deze omstandigheden onveranderd blijven, de in dollars genoteerde prijzen in het vierde kwartaal de eerdere schattingen niet zullen behalen.

In Noord-Amerika verwacht het bedrijf voortdurende stabiele prestaties op het vlak van bananen. Daarenboven heeft het bedrijf duurzame kostenreducties uitgevoerd zoals een verbeterde netwerk- en productie-efficiëntie op het vlak van salades. Het bedrijf verwacht dat het zijn bedrijfsmarge van salades met toegevoegde waarde voor het volledige jaar 2010 tot ongeveer 8 procent zal verbeteren, zelfs met een verhoogde investering in consumentenmarketing en innovatie waarvan verwacht wordt dat het zijn concurrentiepositie op lange termijn zal verstevigen door de uitbouw van klantentrouw en de voorkeur voor de producten van zijn merk.

Het bedrijf zijn verwachtingen voor de vergelijkbare resultaten houden geen rekening met risico's door onvoorziene weersomstandigheden of gebeurtenissen; grote valutaschommelingen; de winst van USD 32 miljoen door de deconsolidatie en de verkoop van 51% van Just Fruit in a Bottle; en de niet-contante rentelasten van USD 8 miljoen op de converteerbare notes. De laatste twee punten zijn reeds in de Amerikaanse GAAP-resultaten van het bedrijf opgenomen.

De volgende grafiek vat de kwartaalresultaten en de schattingen van het management samen van enkele essentiële punten voor 2010:

  
  (in miljoenen)     Kwartaal1 Kwartaal2 Kwartaal3 Volledig jaar
                2010    2010    2010    2010
              Feitelijk Feitelijk Feitelijk   Geschat
  
  Kapitaaluitgaven      $7     $9    $16    $70-75
  Afschrijvingen &
   amortisatie        $14    $15    $16      $60
  Bruto rentelasten (1)   $14    $14    $14      $57
  Netto rentelasten (1)   $13    $13    $13      $51
  
  
  
  (1) Rentelasten bevatten de impact van het gebruik in 2009 van
    boekhoudkundige normen die de methode veranderden om de
    converteerbare notes van het bedrijf te verantwoorden, hetgeen
    niet-contante rentelasten toevoegt van USD 7 miljoen voor het
    volledige jaar 2009 en USD 8 miljoen zal zijn voor het volledige
    jaar 2010.

TELECONFERENTIE

Chiquita zal vandaag om 4u30 p.m. EDT een teleconferentie houden voor investeerders om de resultaten te bespreken. Toegang tot een live audio webcast is beschikbaar op http://www.chiquitabrands.com en kan tot 16 november opnieuw beluisterd worden. Gratis toegang via de telefoon is beschikbaar door +1-888-503-8163 te bellen in de Verenigde Staten en +1-719-457-2636 vanuit het buitenland en de conferentiecode 4613145 in te voeren. Voor het opnieuw beluisteren belt u +1-888-203-1112 in de Verenigde Staten en +1-719-457-0820 vanuit het buitenland en voert u de Bevestigingscode 4613145 in.

NIET-GAAP METINGEN

Het bedrijf rapporteert zijn financiële resultaten volgens de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes in de Verenigde Staten van Amerika (U.S. GAAP). In een poging om investeerders extra informatie te geven met betrekking tot de resultaten van het bedrijf, meer zinvolle jaar-op-jaar vergelijkingen van de financiële prestaties van het bedrijf te leveren en de maatregelen mee te delen die de directie gebruikt om de prestaties van het bedrijf te meten tegen interne begrotingen en doelstellingen, rapporteert het bedrijf soms bepaalde niet-GAAP metingen, zoals gedefinieerd door de Securities and Exchange Commission. De verschillen tussen de US GAAP en niet-GAAP financiële metingen worden hieronder volledig beschreven in "Punten die vergelijkbaarheid beïnvloeden." Het is belangrijk om niet-GAAP financiële metingen naast, en niet in plaats van, US GAAP financiële metingen te beschouwen en deze kunnen dus verschillen van niet-GAAP metingen die andere bedrijven gebruiken.

PUNTEN DIE VERGELIJKBAARHEID BEÏNVLOEDEN

Punten derde kwartaal 2010 & 2009

  
  -- Verhuizing Europees hoofdkwartier: In het vierde kwartaal van 2008 
    heeft het bedrijf zich ertoe verbonden zijn Europees hoofdkwartier te 
    verhuizen om zijn belastingsstructuur op lange termijn te 
    optimaliseren. De verhuizing resulteerde in een totale eenmalige kost 
    van ongeveer USD 19 miljoen; USD 12 miljoen werd opgevoerd in 2009, 
    waarvan USD 2 miljoen werd opgetekend in het derde kwartaal. De kosten 
    van de verhuizing zijn opgenomen in de bedragen die gerapporteerd 
    moeten worden als een onderdeel van de bedrijfsinkomsten maar zijn niet 
    toegewezen aan de segmenten waarover rapport wordt uitgebracht.

  -- Stijgende niet-contante rentelasten op converteerbare notes: In 2009 
    heeft het bedrijf met terugwerkende kracht nieuwe boekhoudkundige 
    normen ingevoerd met betrekking tot zijn converteerbare
    schuldinstrumenten, wat het bedrag van de gerapporteerde GAAP
    rentekosten verhoogt op zijn USD 200 miljoen aan Converteerbare Senior
    Notes van 4,25%. Bij het bepalen van de winst op vergelijkbare basis
    heeft het bedrijf de extra niet-contante rentelasten uitgesloten die
    resulteren uit het toepassen van de nieuwe boekhoudkundige normen. 
    Deze hogere niet-contante rentelast was USD 2 miljoen voor de beide
    kwartalen die eindigden op 30 september van respectievelijk 2010 en
    2009, en was USD 7 miljoen voor het volledige jaar 2009, en zal USD 8
    miljoen zijn voor het volledige jaar 2010.

Over Chiquita Brands International, Inc.

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) een toonaangevende internationale verkoper en distributeur van eersteklas verse voedingsproducten en voedingsproducten met toegevoegde waarde - van energierijke bananen en andere vruchten tot voedzame, groene kant-en-klaar bereide salades. Het bedrijf verkoopt zijn gezonde, verse producten onder de kwaliteitsmerken Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere verwante handelsmerken. Chiquita heeft een jaarlijkse opbrengst van USD 3,5 miljard en heeft ongeveer 23.000 mensen in dienst in bijna 80 landen wereldwijd. Meer informatie vindt u terug op onze bedrijfswebsite http://www.chiquitabrands.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat enkele verklaringen waaronder in de sectie "Verwachtingen 2010" die toekomstgerichte verklaringen zijn in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen zijn onderhevig aan een aantal aannames, risico's en onzekerheden die veelal buiten Chiquita's invloedssfeer vallen, zoals: de normale risico's die wereldwijde voedselbedrijven lopen, zoals prijzen voor grondstoffen en andere inputs, schommelingen in wisselkoersen, omstandigheden voor de industrie en concurrentie (die allemaal nog meer onvoorspelbaar kunnen zijn gezien de blijvende onzekerheden in de wereldwijde economische situatie), overheidsregulering, problemen met voedselveiligheid en terugroepingen van producten die het bedrijf of de industrie raken, arbeidsverhoudingen, belastingen, politieke instabiliteit en terrorisme; ongewone weersomstandigheden of oogstrisico's; toegang tot en kosten voor financiering; en het resultaat van aan de gang zijnde processen en van overheidsonderzoeken waarbij het bedrijf betrokken is evenals de juridische honoraria en andere kosten opgelopen in verband met dergelijke zaken.

De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gemaakt op de datum van dit persbericht en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die worden uitgedrukt of zijn geïmpliceerd in de toekomstgerichte verklaringen en het bedrijf neemt geen verplichting op zich deze verklaringen bij te werken. Bijkomende informatie over factoren die van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita staat vermeld in de documenten die bij de SEC zijn ingediend, waaronder het jaarverslag op Formulier 10-K, kwartaalverslagen op Formulier 10-Q en huidige verslagen op Formulier 8-K.

  
  Bijlage A:

            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
          GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
     (Niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve voor de bedragen
                per aandeel)


               Kwartaal dat eindigde  9 maanden die eindigden
                  op 30 sept        op 30 sept
                -------------------    -----------------
                2010     2009    2010     2009
                ----     ----    ----     ----
  Netto verkoop        $730     $797   $2.454    $2.591
                ----     ----   ------    ------
  Bedrijfsonkosten:
    Verkoopskosten      630     666    2.075    2.122
    Verkoop, algemeen
     en administratief    76      91     247     262
    Waardevermindering    13      13     37      39
    Amortisatie        2      3      7      8
    Kapitaal in winst
     van investeerders     2      (0)     (0)     (16)
    Deconsolidatie en
     verkoop van Just     -      -     (32)      -
     Fruit in a Bottle
    Verhuizing
     Europees
     hoofdkwartier       -      2      -      11
                 ---     ---
                 723     774    2.334    2.425
                 ---     ---    -----    -----
  Bedrijfsinkomsten       6      23     121     166
  Rentebaten           1      2      4      4
  Rentelasten         (14)     (15)    (43)     (47)
  Andere inkomsten
   (kosten) (1)         (3)     (0)     0      (0)
                 ---     ---
  Winst (verlies) uit
   doorlopende
   activiteiten
   voor belastingen       (9)      9     83     122
   
  Voordeel inkomstenbelasting
   (kosten) (1, 2)        1      (4)     (2)     (5)
                 ---     ---     ---     ---
  Winst (verlies) uit
   doorlopende
   activiteiten         (8)      5     80     117
  Verlies uit
   gestaakte           -      -     (3)      -
   activiteiten (3)      ---     ---     ---     ---
  Netto inkomsten (verlies)  ($8)     $5     $77     $117
                 ===     ===     ===     ====
  Basiswinst per
   aandeel:
      Doorlopende
      activiteiten   ($0,19)    $0,11    $1,78    $2,63
      Gestaakte
      activiteiten      -      -    (0,07)      -
                 ---     ---    -----     ---
               ($0,19)    $0,11    $1,71    $2,63
               ======    =====    =====    =====
  Verwaterde winst per
   aandeel:
      Doorlopende
      activiteiten   ($0,19)    $0,11    $1,75    $2,58
      Gestaakte
      activiteiten      -      -    (0,07)      -
                 ---     ---    -----     ---
               ($0,19)    $0,11    $1,68    $2,58
               ======    =====    =====    =====
  Aandelen gebruikt voor
   berekening van       45,1     44,7    44,9     44,5
   basiswinst per aandeel
  Aandelen gebruikt voor
   berekening van verwaterde 45,1     45,2    45,8     45,4
   winst per aandeel

  De totalen van de kolommen kunnen mogelijk niet kloppen als gevolg van
  afronding.  (1) "Andere inkomsten (kosten)" in het derde kwartaal van 2010 heeft
    betrekking op reserves voor onvoorziene uitgaven, daar waar de
    "negen maanden die eindigen op 30 sept. 2010" betrekking heeft op de
    afwikkeling van een claim in verband met belastingsrestituties die
    geen betrekking hebben op de inkomstenbelasting waartegenover
    gerelateerde kosten staan van USD 1 miljoen die opgenomen zijn
    onder "Voordeel inkomstenbelasting (kosten)."
  (2) Inkomstenbelastingen waren een nettowinst van USD 1 miljoen voor
    het derde kwartaal van 2010 in vergelijking met netto kosten van
    USD 4 miljoen voor het derde kwartaal van 2009, inclusief
    brutowinsten op inkomstenbelasting van respectievelijk USD 4
    miljoen en USD 1 miljoen. Inkomstenbelastingen waren voor de negen
    maanden die eindigen op 30 september 2010 en 2009 een netto kost
    van respectievelijk USD 2 miljoen en USD 5 miljoen, inclusief
    brutowinsten op inkomstenbelasting van respectievelijk USD 4
    miljoen en USD 9 miljoen. De winsten in 2010 hebben betrekking op
    overheidsbeslissingen in verscheidene rechtsgebieden; in 2009
    werden USD 4 miljoen aan voordelen behaald uit de verkoop van het
    bedrijf zijn activiteiten in Ivoorkust. In beide jaren werden
    voorwaardelijke belastingverplichtingen in verschillende
    jurisdicties afgewikkeld.
  (3) Verlies uit gestaakte activiteiten is verbonden aan de potentiële
    vrijwaringsverplichtingen voor belastingverplichtingen van Atlanta
    AG.
  
  Bijlage B:

            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
               BEDRIJFSSTATISTIEKEN
        (Niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve voor
             percentages en wisselkoersen)

                        Kwartaal dat eindigde
                         op 30 september
                          2010   2009
                          ----   ----
  
  Netto verkoop per segment
        Bananen               $431   $472
        Salades en Gezonde Snacks      251   289
        Andere opbrengsten          47    37
                          ---   ---
        Totale netto verkoop        $730   $797
  Vergelijkbare bedrijfswinst voor
   het segment (verlies) (1)
        Bananen                $3   $22
        Salades en Gezonde Snacks (2)    18    24
        Andere opbrengsten           1    (2)
        Bedrijfs-              (15)   (19)
                          ----   ---
        Totale vergelijkbare  
        bedrijfswinst            $6   $25
  Vergelijkbare bedrijfsmarge per segment
        Bananen               0,6%   4,7%
        Salades en Gezonde Snacks (2)    7,1%   8,4%
        Andere opbrengsten          1,4%  (5,8)%
  SG&A als een percentage van verkoop      10,4%  11,4%
  Volume bananenverkoop van bedrijf
   (dozen van 40 lb.)
        Noord-Amerika            15,1   15,7
        Europa & Midden-Oosten
        Europese kernmarkten (3)      9,0   9,8
        Middellandse Zee &
        Midden-Oosten            4,2   5,8
  Prijsstelling bananen
        Noord-Amerika
        Europese kernmarkten (3)
           Amerikaanse dollar
           Lokaal
        Middellandse Zee & Midden-Oosten
  Salades met toegevoegde waarde van merk
   Fresh Express voor detailhandel
        Volume (dozen van 12 stuks)     12,9   15,7
        Prijsstelling (4)
  
  Gemiddelde wisselkoers euro, spot
   (dollars per euro)              $1,28  $1,42
  
  Gemiddelde wisselkoers euro, ingedekt     $1,24  $1,40
   (dollars per euro)
  
  
  
     
                      Percentageverandering
                         Verhoging
                        (Verlaging)
                        tegenover 2009
                        --------------
  
  Netto verkoop per segment
        Bananen               (8,6)%
        Salades en Gezonde Snacks     (13,0)%
        Andere opbrengsten         27,3 %
                         ------
        Totale netto verkoop        (8,5)%
  Vergelijkbare bedrijfswinst voor
   het segment (verlies) (1)
        Bananen              (87,6)%
        Salades en Gezonde Snacks (2)   (26,5)%
        Andere opbrengsten          N/A
        Bedrijfs-             (22,2)%
                         -------
        Totale vergelijkbare
        bedrijfswinst           (75,0)%
  Vergelijkbare bedrijfsmarge per segment
        Bananen               (4,1) ptn
        Salades en Gezonde Snacks (2)   (1,3) ptn
        Andere opbrengsten          7,2 ptn
  SG&A als een percentage van de verkoop     (1,0) ptn
  Volume bananenverkoop van bedrijf
   (dozen van 40 lb.)
        Noord-Amerika            (3,8)%
        Europa & Midden-Oosten
        Europese kernmarkten (3)      (8,2)%
        Middellandse Zee &
        Midden-Oosten           (27,6)%
  Prijsstelling bananen
        Noord-Amerika            3,6 %
        Europese kernmarkten (3)
           Amerikaanse dollar      (5,4)%
           Lokaal            5,5 %
        Middellandse Zee & Midden-Oosten  (3,6)%
  Salades met toegevoegde waarde van merk
   Fresh Express voor detailhandel
        Volume (dozen van 12 stuks)    (17,8)%
        Prijsstelling (4)          1,5 %
  
  Gemiddelde wisselkoers euro, spot
   (dollars per euro)              (9,9) %
  
  Gemiddelde wisselkoers euro, ingedekt     (11,4) %
   (dollars per euro)
  


  
  
                      Negen maanden die eindigen
                         op 30 september
                         2010    2009
                         ----    ----
  
  Netto verkoop per segment
        Bananen             $1.455   $1.513
        Salades en Gezonde Snacks     798    875
        Andere opbrengsten         202    203
                         ---    ---
        Totale netto verkoop      $2.454   $2.591
  Vergelijkbare bedrijfswinst
   voor het segment (verlies) (1)
        Bananen              $71    $158
        Salades en Gezonde Snacks (2)   68     67
        Andere opbrengsten          4     5
        Bedrijfs-             (54)    (57)
                         ----    ---
        Totale vergelijkbare
        bedrijfswinsten          $88    $173
  Vergelijkbare bedrijfsmarge per segment
        Bananen              4,9%   10,5%
        Salades en Gezonde Snacks
         (2)               8,5%    7,6%
        Andere opbrengsten         1,9%    2,5%
  SG&A als een percentage van verkoop     10,1%   10,1%
  Volume bananenverkoop van bedrijf
   (dozen van 40 lb.)
        Noord-Amerika           46,5    46,9
        Europa & Midden-Oosten
        Europese kernmarkten
         (3)               30,5    33,4
        Middellandse Zee &
        Midden-Oosten          14,0    13,9
  Prijsstelling bananen
        Noord-Amerika
        Europese kernmarkten (3)
           Amerikaanse dollar
           Lokaal
        Middellandse Zee & Midden-Oosten
  Salades met toegevoegde waarde van merk
   Fresh Express voor detailhandel
        Volume (dozen van 12 stuks)    42,4    48,9
        Prijsstelling (4)
  
  Gemiddelde wisselkoers euro, spot
   (dollars per euro)             $1,31   $1,35
  
  Gemiddelde wisselkoers euro, gedekt     $1,33   $1,36
   (dollars per euro)
  
  
  
  
        
                      Percentage verandering
                         Verhoging
                         (Verlaging)
                        tegenover 2009
                        --------------
  
  Netto verkoop per segment
        Bananen               (3,9)%
        Salades en Gezonde Snacks      (8,8)%
        Andere opbrengsten          (0,3)%
                          ------
        Totale netto verkoop         (5,3)%
  Vergelijkbare bedrijfswinst voor het segment
   (verlies) (1)
        Bananen               (55,3)%
        Salades en Gezonde Snacks (2)    0,9 %
        Andere opbrengsten         (23,2)%
        Bedrijfs-              (5,6)%
                          ------
        Totale vergelijkbare
        bedrijfswinst           (49,1)%
  Vergelijkbare bedrijfsmarge per segment
        Bananen               (5,6) ptn
        Salades en Gezonde Snacks (2)    0,9 ptn
        Andere opbrengsten          (0,6) ptn
  SG&A als een percentage van verkoop       0,0 ptn
  Volume bananenverkoop van bedrijf
   (dozen van 40 lb.)
        Noord-Amerika            (0,9)%
        Europa & Midden-Oosten
        Europese kernmarkten (3)      (8,7)%
        Middellandse Zee &
        Midden-Oosten            0,7 %
  Prijsstelling bananen
        Noord-Amerika             4,6 %
        Europese kernmarkten (3)
           Amerikaanse dollar      (7,7)%
           Lokaal            (4,8)%
        Middellandse Zee & Midden-Oosten   (5,2)%
  Salades met toegevoegde waarde van merk
   Fresh Express voor detailhandel
        Volume (dozen van 12 stuks)     (13,3)%
        Prijsstelling (4)           0,8 %
  
  Gemiddelde wisselkoers euro, spot
   (dollars per euro)               (3,0)%
  
  Gemiddelde wisselkoers euro, ingedekt      (2,2)%
   (dollars per euro)


  
  De totalen van de kolommen kunnen mogelijk niet kloppen als gevolg van
  afronding.  (1) Zie een gedetailleerde beschrijving van het in overeenstemming
    brengen van punten tussen GAAP en de cijfers op vergelijkbare basis
    in de tekst van dit persbericht onder het opschrift "Punten die
    vergelijkbaarheid beïnvloeden."
  (2) De verkoopcijfers van Just Fruit in a Bottle vóór haar invoering in
    de joint venture met Danone waren USD 13 miljoen in de eerste helft
    van 2010. De verkoopcijfers van Just Fruit in a Bottle waren USD 7
    miljoen en USD 20 miljoen voor respectievelijk het derde kwartaal
    en de negen maanden die eindigden op 30 september 2009.
    Bedrijfsverliezen opgevoerd door het bedrijf waren USD 2 miljoen en
    USD 5 miljoen voor respectievelijk de derde kwartalen van 2010 en
    2009, en USD 5 miljoen en USD 13 miljoen in de negen maanden die
    eindigden op 30 september in respectievelijk 2010 en 2009.
  (3) De Europese kernmarkten van het bedrijf omvatten de 27 lidstaten
    van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland.
  (4) Prijsstelling is enkel voor producten van het merk Fresh Express en
    zijn inclusief toeslagen voor brandstof.
  
  Bijlage C:

                 EUROPESE VALUTA
         JAAR-OP-JAAR VERANDERING - POSITIEF (NEGATIEF)
                2010 tegenover 2009
            (Niet gecontroleerd - in miljoenen)

  Impact valuta (euro/dollar)     Kwartaal3  Year-to-date
                     ---------  ------------
   Inkomsten              ($20)    ($20)
   Lokale kosten              6      4
   Hedging (1)              (1)      4
   Vertaling balans (2)          3      (3)
                      ---     ---
  
  Netto impact Europese valuta      ($13)    ($16)
                      ====     ====
  
  
  De totalen van de kolommen kunnen mogelijk niet kloppen als gevolg van
  afronding.  (1) Kosten voor hedging waren USD 4 miljoen in het derde kwartaal van
    2010 en USD 2 miljoen in het derde kwartaal van 2009. Winsten uit
    hedging voor year-to-date 2010 waren USD 5 miljoen in
    vergelijking met USD 2 miljoen voor year-to-date 2009.
  (2) Vertaling van de balans voor het derde kwartaal van 2010 was een
    winst van USD 5 miljoen in vergelijking met USD 2 miljoen in het
    derde kwartaal van 2009. Vertaling van de balans voor year-to-date
    2010 was een verlies van USD 2 miljoen in vergelijking met een
    winst van USD 1 miljoen voor year-to-date 2009.

BRON Chiquita Brands International, Inc.