Chiquita Brands rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal van 2010

03 Mei, 2010, 20:56 BST Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, May 3, 2010 /PRNewswire/ --

- Noord-Amerikaanse activiteiten op het vlak van salades en bananen presteerden goed en compenseren hierdoor gedeeltelijk de zwakke Europese resultaten

- Herbevestigt verwachting voor vergelijkbaar inkomen van US$ 110-120 miljoen voor het volledige jaar

- Momentum voor langetermijngroei houdt aan door de joint venture met Danone

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) heeft vandaag de financiële- en bedrijfsresultaten voor het eerste kwartaal van 2010 bekend gemaakt. Alle cijfers in dit persbericht zijn voor doorlopende activiteiten, tenzij anders aangegeven.

Voor het eerste kwartaal van 2010 meldt het bedrijf op een vergelijkbare basis een verlies uit doorlopende activiteiten van US$ 4 miljoen, of US$ 0,09 per verwaterd aandeel, in vergelijking met een opbrengst van US$ 22 miljoen, of US$ 0,49 per verwaterd aandeel in het jaar 2009. Op GAAP-basis meldt het bedrijf een verlies van US$ 6 miljoen, of US$ 0,13 per verwaterd aandeel, in vergelijking met een opbrengst van US$ 23 miljoen, of (US$ 0,51) per verwaterd aandeel voor het jaar 2009. De netto verkoop was US$ 808 miljoen, 4 procent lager dan de voorgaande jaarperiode. De bedragen op vergelijkbare basis zijn exclusief bepaalde punten die hieronder beschreven worden onder "Punten die vergelijkbaarheid beïnvloeden."

"Onze Noord-Amerikaanse activiteiten op het vlak van salades en bananen presteerden goed in het eerste kwartaal," vertelt Fernando Aguirre, voorzitter en algemeen directeur. "Maar zoals eerder al aangegeven werd de Europese vraag naar en prijsstelling van bananen negatief beïnvloed door het zwaarste winterweer in 30 jaar en door de slechte economische situatie die het handelsverkeer in Europa heeft aangetast. Het opnieuw krachtig maken van onze Europese rentabiliteit in 2010 is onze belangrijkste prioriteit. Enkele weken terug begonnen we met de uitvoering van een vijfpuntenplan om de prijsstelling te verbeteren, aanzienlijke kostenverbeteringen doorheen onze toeleveringsketen door te voeren, permanente EU-tariefreducties te verkrijgen, onze verkoops- en administratiekosten te beperken en de distributie uit te breiden. Dit samen zal ons in staat stellen om deze vroege tegenslagen te boven te komen."

Aguirre voegt daaraan toe, "Als we naar het volledige jaar kijken dan blijven we, aangezien het normaal is dat in onze industrie kwartalen onderling sterk kunnen verschillen, gericht op de uitvoering van onze strategie voor rentabiliteit op lange termijn. We geloven dat het herstelvermogen van onze gediversifieerde portfolio aan bedrijven in Noord-Amerika en Europa ons zal leiden naar nog een jaar van sterke rentabiliteit en we verwachten nog steeds dat we onze doelstelling voor het volledige jaar van US$ 110 tot US$ 120 miljoen vergelijkbaar inkomen zullen behalen. Daarenboven zijn we zeer verheugd over ons nieuw partnerschap met Danone, dat ons in staat zal stellen om de rentabiliteit van Just Fruit in a Bottle in Europa efficiënter te ontwikkelen en aan te drijven, en dat het meest recente voorbeeld is van onze bekwaamheid om optimaal gebruik te maken van onze innovatie om bijkomende waarde voor de aandeelhouders te creëren."

SAMENVATTING EERSTE KWARTAAL 2010

(De volgende tabel toont bijstellingen die gemaakt zijn bij "Inkomsten (verlies) van doorlopende activiteiten" en inkomsten per aandeel van doorlopende activiteiten tussen vergelijkbare en GAAP-resultaten. Zie "Punten die invloed hebben op vergelijkbaarheid" onderaan voor beschrijvingen van punten die uitgesloten zijn op een vergelijkbare basis, waaronder beschrijvingen van hoe deze punten invloed hebben op de resultaten van de te rapporteren segmenten.)

  
  (Alle bedragen zijn in USD tenzij anders aangegeven)

  
  (in miljoenen,
   behalve bedragen per            Inkomsten (verlies) per
   aandeel)       Inkomsten (verlies)     verwaterd aandeel (1)
             2010     2009    2010        2009
             ----     ----    ----        ----
  
  Vergelijkbare resultaten
   (Niet-GAAP)     $(4)     $22   $(0,09)       $0,49
   Verhuizing
   Europees
   hoofdkwartier     -      (5)     -       (0,11)
   Marginale
   niet-contante
   rentelasten op
   converteerbare
   notes        (2)      (2)   (0,04)       (0,04)
   Andere punten     -       8      -        0,17
  Gerapporteerde resultaten
   (GAAP)        $(6)     $23   $(0,13)       $0,51


  De totalen van de kolommen kunnen mogelijk niet kloppen als gevolg van
  afronding.
  
  (1) Aandelen gebruikt voor verwaterde EPS-berekening zijn op basis van 
  hoe zij gerapporteerd worden.

Netto verkoop en vergelijkbare resultaten: De kwartaalverkoop daalde van jaar tot jaar met 4 procent tot $ 808 miljoen door een lagere prijsstelling en volume in de Europese kernmarkten van het bedrijf en een lager volume van salades in de detailhandel en de foodservice. Vergelijkbare resultaten voor het kwartaal waren een verlies van $ 4 miljoen in vergelijking met inkomsten van $ 22 miljoen in dezelfde periode van het vorige jaar als gevolg van lagere prestaties van de Europese activiteiten van het bedrijf.

Contanten, Schulden en Liquiditeit: De contantenstroom was $ 20 miljoen voor het eerste kwartaal van 2010 in vergelijking met $ 27 miljoen voor het eerste kwartaal van 2009. Volgens de van de kwartalen afhankelijke vraag naar kapitaal worden contanten gewoonlijk in het eerste kwartaal gebruikt en in het tweede kwartaal geleverd. Op 31 maart 2010 waren contanten en equivalenten $ 85 miljoen en de schuld was gedaald tot $ 648 miljoen. Het bedrijf deed voor zijn van de kwartalen afhankelijke behoefte aan kapitaal geen beroep op zijn doorlopend kredietfaciliteiten in het eerste kwartaal van 2010, in tegenstelling tot het voorgaande jaar toen het beroep deed op $ 38 miljoen. Het bedrijf heeft niet meer dan $ 20 miljoen aan uitstaande schuldverklaringen in elk jaar tot 2014 waardoor het een ruime liquiditeit en financiële flexibiliteit behoudt.

Segment Bananen: De netto verkoop voor het segment daalde met 1 procent tot $ 477 miljoen, voornamelijk als gevolg van een lagere prijsstelling en volumes in de Europese kernmarkten. Vergelijkbare bedrijfswinsten daalden tot $ 4 miljoen, in vergelijking met $ 40 miljoen in 2009 door de lagere lokale prijsstelling en volumes in de Europese kernmarkten en dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door de sterke prestaties in Noord-Amerika.

Segment Salades en Gezonde Snacks: De netto verkoop daalde 8 procent tot $ 259 miljoen door lagere volumes van salades met toegevoegde waarde in de detailhandel. Vergelijkbare bedrijfswinsten verbeterden tot $ 20 miljoen in vergelijking met $ 13 miljoen in 2009, ongeacht dat het bedrijf meer heeft geïnvesteerd in consumentenmarketing en een verhoogde detailhandelsactiviteit ervoer voor private label producten. De verhoogde rentabiliteit resulteerde uit voortdurende, duurzame kostenbesparingen zoals een efficiënter distributienetwerk, verbeterde fabricatieprocessen en verhogingen van de prijsstelling.

Andere opbrengsten: De netto verkoop voor het segment was $ 73 miljoen in vergelijking met $ 75 miljoen in 2009. Het segment had bedrijfsinkomsten van $ 2 miljoen in het eerste kwartaal van zowel 2010 als 2009.

CHIQUITA DANONE JOINT VENTURE

Op 30 maart 2010 tekende het bedrijf een joint venture-overeenkomst met Group Danone SA om Just Fruit in a Bottle veel sneller en efficiënter in Europa te ontwikkelen en de opbrengsten en rentabiliteit aanzienlijk te verhogen. Chiquita zal een eenmalige contante betaling van $ 20 miljoen ontvangen in ruil voor een belang van 51 procent in Just Fruit in a Bottle, zal zijn handelsmerk verlenen aan de nieuwe entiteit, en verwacht dat de transactie onmiddellijk voordelig zal zijn voor de opbrengsten. De verkoop wordt naar verwachting gesloten in het tweede kwartaal van 2010 na de voltooiing van enkele precontractuele voorwaarden.

In amper vier jaar tijd is Chiquita's product Just Fruit in a Bottle uitgegroeid tot een marktleidend merk voor fruitsmoothies in Europa met een distributie in 12 landen. Chiquita's partnerschap met Danone vestigt een alliantie tussen twee bedrijven wiens waarden en productportfolio's een rijk gevuld nalatenschap betekent op het vlak van het brengen van innovatieve, gezonde merkvoeding naar klanten over de hele wereld.

Onder de joint venture die beheerd wordt door Danone, zullen Chiquita en Danone financiële en operationele partners worden die dienst zullen doen als exclusieve distributeur van Chiquita's Just Fruit in a Bottle en alle toekomstige drankproducten met vers fruit van het merk Chiquita in Europa. Bij het afsluiten zal het bedrijf Just Fruit in a Bottle deconsolideren en zal het rekenschap afleggen voor de investering van de overblijvende 49 procent die verwerkt is volgens de equity-methode. De winst op de verkoop en deconsolidatie van Just Fruit in a Bottle is naar verwachting ongeveer $ 35 miljoen. Een belangrijk onderdeel van de winst zal gebaseerd zijn op de schatting van de reële waarde op de afsluitingsdatum van de investering die verwerkt is volgens de equity-methode. De winst op de verkoop en de deconsolidatie alsook de toekomstige aandelenwinst van de joint venture zal opgenomen worden in het segment Salades en Gezonde Snacks.

VERWACHTINGEN 2010

Op basis van de diversificatie en het herstelvermogen van zijn zaken, blijft het bedrijf verwachten dat het, in vergelijking met 2009, verbeterde resultaten voor het volledige jaar 2010 zal kunnen voorleggen, ondanks een trage start van het jaar in Europa en de uitdagingen van een relatief zwakke economie.

Voor het volledige jaar 2010 verwacht het bedrijf nu dat het een opbrengstengroei van 1 tot 3 procent kan behalen, hetgeen een aanpassing is van de voorgaande verwachting van 3 tot 5 procent en dit weerspiegelt de negatieve impact van de Europese verkoop in de eerste helft van het jaar en de verkoop en de deconsolidatie van Just Fruit in a Bottle. Toch behoudt het bedrijf zijn vergelijkbare inkomstendoel voor het volledige jaar van $ 110 tot $ 120 miljoen.

Het bedrijf verwacht dat de sourcing- en productiekosten in het segment Bananen in 2010 hoger zullen zijn in vergelijking met het voorgaande jaar door de verhoogde brandstofkosten en kosten van het aangekochte fruit. Deze worden gedeeltelijk gecompenseerd door een verbeterde productiviteit uit eigen activiteiten. Industrievoorraden in Latijns-Amerika en Azië zullen naar verwachting in de loop van het jaar slinken wat zal bijdragen tot het herstellen van het evenwicht tussen de vraag en het aanbod op de markt. In Europa voert het bedrijf een vijfpuntenplan uit om de prijsstelling te verbeteren, aanzienlijke kostverbeteringen doorheen zijn toeleveringsketen door te voeren, permanente EU-tariefreducties te verkrijgen, de verkoops- en administratiekosten te beperken en de distributie uit te breiden. Daarenboven zal de joint venture voor Just Fruit in a Bottle met Danone de gerapporteerde resultaten in de tweede helft van het jaar verbeteren. Deze acties samen zullen het bedrijf in staat stellen om de vroege tegenslagen in Europa te boven te komen en te voldoen aan zijn verwachtingen voor het volledige jaar.

In Noord-Amerika verwacht het bedrijf op het vlak van bananen blijvende sterke prestaties en heeft het duurzame kostenbesparingen doorgevoerd zoals een verbeterde netwerk- en fabricatie-efficiëntie wat betreft de salades. Voor het segment Salades en Gezonde Snacks verwacht het bedrijf dat het de margeprestatie van het volledige jaar 2009 met ten minste 8 procent zal overtreffen, zelfs al is het van plan om investeringen in consumentenmarketing en innovatie op te drijven om zo de concurrentiepositie op lange termijn van het bedrijf te verstevigen door de consumententrouw en voorkeur voor zijn merkproducten te versterken.

Het bedrijf zijn verwachtingen voor de vergelijkbare resultaten houden geen rekening met risico's door onvoorziene weersomstandigheden of gebeurtenissen; grote valutaschommelingen; de geschatte winst van $ 35 miljoen van de verkoop en deconsolidatie van Just Fruit in a Bottle uit de joint venture met Danone; en de niet-contante rentelasten van $ 8 miljoen op de converteerbare notes, die allen in de Amerikaanse GAAP-resultaten van het bedrijf zullen gerapporteerd worden.

Daarenboven verwacht het bedrijf dat de opbrengstenstroom van het kwartaal zal verschillen van 2009, met resultaten van de eerste helft die veel lager liggen dan het recordniveau van vorig jaar, en dat de resultaten in de tweede helft van het jaar sterker zullen zijn.

De volgende grafiek vat de schattingen van het management samen van enkele essentiële punten voor 2010:

  
  (in miljoenen)          Q1 2010     FJ 2010
  -------------           -------     -------
                    Feitelijk    Geschat
                    ------    --------
  
  
  Kapitaaluitgaven           $7     $70-80
  --------------------         ---     ------
  Afschrijvingen & amortisatie     $14     $60-65
  ---------------------------     ---     ------
  Bruto rentelasten (1)        $14     $55-60
  --------------------------      ---     ------
  Netto rentelasten (1)        $13     $47-52
  ------------------------       ---     ------

  (1) Rentelasten bevatten de impact van het gebruik in 2009 van
  boekhoudkundige normen die de methode veranderden om de converteerbare
  notes van het bedrijf te verantwoorden, hetgeen niet-contante rentelasten
  toevoegt van $ 7 miljoen in 2009 en $ 8 miljoen in 2010.

Teleconferentie

Chiquita zal vandaag om 4:30 p.m. EDT een teleconferentie houden met investeerders om zijn resultaten te bespreken. Toegang tot een live audio webcast is beschikbaar op http://www.chiquitabrands.com en kan tot 13 mei opnieuw afgespeeld worden. Gratis toegang via de telefoon is beschikbaar door +1-888-481-2845 te bellen in de Verenigde Staten en +1-719-457-2625 vanuit het buitenland en de conferentiecode 3885493 in te voeren. Voor het opnieuw afspelen belt u 1-888-203-1112 in de Verenigde Staten en +1-719-457-0820 vanuit het buitenland en voert u de bevestigingscode 3885493 in.

NIET-GAAP METINGEN

Het bedrijf rapporteert zijn financiële resultaten volgens de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes in de Verenigde Staten van Amerika (U.S. GAAP). Om te proberen investeerders extra informatie te geven met betrekking tot de resultaten van het bedrijf en meer zinvolle vergelijkingen van de financiële prestaties van het bedrijf van jaar tot jaar te leveren, rapporteert het bedrijf, naast de maatregelen die de directie gebruikt om de prestaties van het bedrijf te meten tegen interne begrotingen en doelstellingen, soms bepaalde niet-GAAP metingen, zoals deze gedefinieerd zijn door de Securities and Exchange Commission. De verschillen tussen de VS GAAP en niet-GAAP financiële metingen worden hieronder volledig beschreven in "Punten die vergelijkbaarheid beïnvloeden." Het is belangrijk om niet-GAAP financiële metingen naast, en niet in plaats van, Amerikaanse GAAP financiële metingen te beschouwen en deze kunnen anders zijn dan niet-GAAP metingen die andere bedrijven gebruiken.

PUNTEN DIE VERGELIJKBAARHEID BEÏNVLOEDEN

Punten eerste kwartaal 2010 & 2009

  
  - Kosten verhuizing: In het vierde kwartaal van 2008 heeft het bedrijf
   zich ertoe verbonden zijn Europees hoofdkwartier van België naar
   Zwitserland te verplaatsen om de belastingsstructuur van het bedrijf 
   op lange termijn te optimaliseren. De verhuizing, die nu voltooid is, 
   heeft geresulteerd in eenmalige kosten van ongeveer $ 19 miljoen; $ 12 
   miljoen werd opgevoerd in 2009, waarvan $ 5 miljoen werd opgetekend in 
   het eerste kwartaal van 2009. De kosten van de verhuizing zijn opgenomen 
   in de bedragen die gerapporteerd moeten worden als een onderdeel van de
   bedrijfsinkomsten maar zijn niet allen toegewezen aan de segmenten
   waarover rapport wordt uitgebracht.

  - Stijgende niet-contante rentelasten op converteerbare notes:
   Zoals eerder aangegeven heeft het bedrijf met terugwerkende kracht
   nieuwe boekhoudkundige normen ingevoerd met betrekking tot zijn
   converteerbare schuldinstrumenten. Deze nieuwe normen hebben de
   methode voor het verantwoorden van de gerapporteerde GAAP rentekosten
   veranderd en het bedrag hiervan verhoogd voor de $ 200 miljoen in
   4,25% Converteerbare Senior Notes van het bedrijf.
   Bij het bepalen van de winst op vergelijkbare basis heeft het bedrijf
   de extra niet-contante rentelasten uitgesloten, kosten die resulteren
   uit het toepassen van deze nieuwe boekhoudkundige normen. Deze hogere
   niet-contante rentelast was $ 2 miljoen voor de beide eerste
   kwartalen in 2010 en 2009, die eindigden op 31 maart, en was
   respectievelijk $ 7 miljoen voor het volledige jaar 2009 en $ 8
   miljoen voor het volledige jaar 2010.
 
  - Andere punten: In januari 2009 heeft het bedrijf zijn activiteiten in
   Ivoorkust verkocht. De verkoop resulteerde in een winst voor
   belasting van ongeveer $ 4 miljoen plus $ 4 miljoen in voordelen
   voor de inkomstenbelasting die zijn gerealiseerd in het kwartaal dat
   betrekking heeft tot deze activiteiten. De winst voor belasting is
   niet opgenomen in de vergelijkbare cijfers van het eerste kwartaal
   voor het segment Bananen. In het tweede kwartaal van 2010 zal het
   bedrijf de winst op verkoop en deconsolidatie van Just Fruit in a
   Bottle ook niet opnemen. In the 2010 second quarter, the company will
   also exclude the gain on sale and deconsolidation of Just Fruit in a
   Bottle.

Over Chiquita Brands International, Inc.

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) een toonaangevende internationale verkoper en distributeur van eersteklas verse voedselproducten en voedselproducten met toegevoegde waarde - van energierijke bananen en andere vruchten tot voedzame, groene kant-en-klaar gemengde salades. Het bedrijf verkoopt zijn gezonde, verse producten met de kwaliteitsmerken Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere verwante handelsmerken. Chiquita heeft een jaarlijkse opbrengst van $ 3,5 miljard en heeft ongeveer 21.000 mensen in dienst in bijna 80 landen wereldwijd. Meer informatie vindt u terug op onze bedrijfswebsite http://www.chiquitabrands.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat enkele verklaringen waaronder in de sectie "Verwachtingen 2010" die toekomstgerichte verklaringen zijn in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen zijn onderhevig aan een aantal aannames, risico's en onzekerheden die veelal buiten Chiquita's invloedssfeer vallen, zoals: de normale risico's die wereldwijde voedselbedrijven lopen, zoals prijzen voor grondstoffen en andere inputs, schommelingen in wisselkoersen, omstandigheden voor de industrie en concurrentie (die allemaal meer onvoorspelbaar kunnen zijn gezien de blijvende onzekerheden in de wereldwijde economische situatie), overheidsregulering, problemen met voedselveiligheid en terugroepingen van producten die het bedrijf of de industrie raken, arbeidsverhoudingen, belastingen, politieke onstabiliteit en terrorisme; ongewone weersomstandigheden of oogstrisico's; toegang tot en kosten voor financiering; en het resultaat van aan de gang zijnde processen en van overheidsonderzoeken waarbij het bedrijf betrokken is evenals de juridische honoraria en andere kosten opgelopen in verband met dergelijke punten.

De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gemaakt op de datum van dit persbericht en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die worden uitgedrukt of zijn geïmpliceerd in de toekomstgerichte verklaringen en het bedrijf neemt geen verplichting op zich deze verklaringen bij te werken. Bijkomende informatie over factoren die van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita staat vermeld in de documenten die bij de SEC zijn ingediend, waaronder het jaarverslag op Formulier 10-K, kwartaalverslagen op Formulier 10-Q en huidige verslagen op Formulier 8-K.

  
  Bijlage A:
  
          CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
     GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING - EERSTE KWARTAAL
  (niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve voor de bedragen per aandeel)
  
  
                             Kwartaal dat
                             eindigde op
                              31 maart
                             -------------
                            2010    2009
                            ----    ----
  Netto verkoop                    $808    $842
                            ----    ----
  Bedrijfsonkosten:
   Verkoopskosten                   706     710
   Verkoop, algemeen en administratief         80     83
   Waardevermindering                 12     13
   Amortisatie                     3      3
   Kapitaal in winst van investeerders         0     (6)
   Verhuizing Europees hoofdkwartier          -      5
                             801     808
                             ---     ---
  Bedrijfsinkomsten                   8     34
  Rentebaten                       2      1
  Rentelasten                     (14)    (16)
  Winst (verlies) uit doorlopende activiteiten
   voor belastingen                   (5)     19
  Voordeel inkomstenbelasting (kost) (1)        (1)     5
                             ---     ---
  Winst (verlies) uit doorlopende activiteiten     (6)     23
  Winst (verlies) uit gestaakte activiteiten (2)    (3)     -
                             ---     ---
  Netto inkomsten (verlies)              $(9)    $23
                             ===     ===
  Basiswinst per aandeel:
      Doorlopende activiteiten          $(0,13)   $0,52
      Gestaakte activiteiten           (0,07)     -
                            -----     ---
                           $(0.20)   $0.52
                           ======    =====
  Verwaterde winst per aandeel:
      Doorlopende activiteiten          $(0,13)   $0,51
      Gestaakte activiteiten           (0,07)     -
                            -----     ---
                           $(0.20)   $0.51
                           ======    =====
  Aandelen gebruikt voor berekening van basiswinst
   per aandeel                    44,8    44,5
  Aandelen gebruikt voor berekening van verwaterde winst
   per aandeel                    44,8    45,5
  
  
  
  De totalen van de kolommen kunnen mogelijk niet kloppen als gevolg van
  afronding.
  
  (1) "Inkomstenbelastingvoordeel" omvat voordelen van respectievelijk
  $ 1 miljoen in het eerste kwartaal van 2010 en $ 7 miljoen in het
  eerste kwartaal van 2009. De voordelen hebben betrekking tot een
  buitenlandse uitgifte van een waarderingscorrectie in 2010, $ 4
  miljoen aan voordelen uit de verkoop van het bedrijf zijn activiteiten
  in Ivoorkust en de afwikkeling van voorwaardelijke
  belastingverplichtingen in verschillende jurisdicties.
  (2) Verlies uit gestaakte activiteiten is verbonden aan de potentiële
  vrijwaringsverplichtingen voor belastingverplichtingen voor Atlanta AG.
  
  Bijlage B:
  
           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
          BEDRIJFSSTATISTIEKEN - EERSTE KWARTAAL
       (Niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve voor 
            percentages en wisselkoersen)
  
                          Kwartaal   Procent
                          Eindigde  Verandering
                          31 maart   Stijging
                                (Daling)
                         2010  2009  vs. 2009
                         ----  ----  --------
  
  Netto verkoop per segment
   Bananen                  $477  $485    (1,8)%
   Salades en Gezonde Snacks          259   281    (8,0)%
   Andere opbrengsten              73   75    (3,0)%
                         ---   ---    -----
    Totale netto verkoop           $808  $842    (4,0)%
  Vergelijkbare winst (verlies) van segmentactiviteiten
   (1)
   Bananen                   $4   $40   (89,7)%
   Salades en Gezonde Snacks          20   13    54,3%
   Andere opbrensten               2    2   (15,4)%
   Bedrijfs-                  (18)  (20)    9,4%
                         ---   ---     ---
    Totale bedrijfswinst (verlies)       $8   $35   (78,4)%
  Vergelijkbare bedrijfsmarge per segment
   Bananen                   0,9%  8,3% (7,4) punten
   Salades en Gezonde Snacks (2)        7,8%  4,6%  3,2 punten
   Andere opbrengsten             2,5%  2,9% (0,4) punten
  SG&A als een percentage van verkoop      9,9%  9,8%  0,1 punten
  Volume bananenverkoop van bedrijf (dozen van 40 lb.)
   Noord-Amerika               14,9  15,0    (0,7)%
   Europa & Midden-Oosten
     Europese kernmarkten (3)        10,3  11,9   (13,4)%
     Middellandse Zee & Midden-Oosten     5,0   3,3    51,5%
  Prijsstelling bananen
   Noord-Amerika                          3,9%
   Kernmarkten in Europa (3)
      Amerikaanse dollar                    (5,7)%
      Plaatselijk                       (11,1)%
   Middellandse Zee & Midden-Oosten               (12,4)%
  Salades met toegevoegde waarde van merk
   Fresh Express voor detailhandel
   Volume (12-stuks dozen)          14,3  16,1   (11,2)%
   Prijsstelling (4)                        0,3%
  
  Gemiddelde wisselkoers euro, spot
   (dollars per euro)             $1,39  $1,31     6,1%
  
  Gemiddelde wisselkoers euro, ingedekt
   (dollars per euro)             $1,40  $1,35     3,7%
  
  
  
  De totalen van de kolommen kunnen mogelijk niet kloppen als gevolg van
  afronding.
  
  (1) Zie een gedetailleerde beschrijving van het in overeenstemming
  brengen van punten tussen GAAP en de cijfers op vergelijkbare basis in
  Bijlage B en in de tekst van dit persbericht onder het opschrift
  "Punten die vergelijkbaarheid beïnvloeden."
  (2) Exclusief $ 6 miljoen van de verkoop van Just Fruit in a Bottle
  in elk van de perioden, en bedrijfsverliezen van respectievelijk $ 3
  miljoen in het eerste kwartaal van 2010 en $ 2 miljoen in het eerste
  kwartaal van 2009, bedrijfsmarge voor het segment Salades & Gezonde
  Snacks was respectievelijk 8,8 procent in het eerste kwartaal van 2010
  en 5,8 procent in het eerste kwartaal van 2009.
  (3) Het bedrijf is werkzaam op de Europese kernmarkten van de 27
  lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland.
  (4) Prijzen zijn alleen voor producten van het merk Fresh Express en
  zijn inclusief toeslagen voor brandstof en regulering.
  
  Bijlage C:
  
                 EUROPESE VALUTA
          PERCENTAGEWIJZIGINGEN JAAR-OP-JAAR - POSITIEF (NEGATIEF)
                   2010 vs. 2009
                (Niet gecontroleerd - in miljoenen)
  
  
  Impact valuta (euro/dollar)                Q1
                               ---
              Inkomsten             $12
              Plaatselijke kosten        (4)
              Hedging (1)            (5)
              Vertaling balans     (2)   (3)
                               ---
  
  Netto impact Europese valuta                $1
                               ===
  
  
  
  De totalen van de kolommen kunnen mogelijk niet kloppen als gevolg van
  afronding.
  
  (1) Winst uit hedging was $ 1 miljoen in het eerste kwartaal van 2010
  en $ 6 miljoen in het eerste kwartaal van 2009.
  (2) Vertaling van de balans voor het vierde kwartaal van 2010 was een
  verlies van $ 4 miljoen in vergelijking met $ 1 miljoen in het
  eerstekwartaal van 2009.

BRON Chiquita Brands International, Inc.