Chiquita brengt rapport uit over resultaten vierde kwartaal en jaar 2006

27 Feb, 2007, 04:09 GMT Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, February 27 /PRNewswire/ --

- Netto verkopen met 9% gestegen vanwege grotere hoeveelheden bananen en betere bananenprijzen in het vierde kwartaal in Noord Amerika, en in het hele jaar met 15%; aankoop Fresh Express oorzaak van deze groei

- Bedrijf geeft recente informatie over onderzoek Amerikaans ministerie van Justitie

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) heeft vandaag een rapport uitgebracht over de financiële en operationele resultaten van het vierde kwartaal en het hele jaar 2006. Ten opzichte van het vorige jaar zijn de netto verkopen van het vierde kwartaal met 9 procent gestegen tot USD 1,1 miljard, en het bedrijf rapporteerde een netto verlies van USD 42 miljoen, oftewel USD 0,99 per aandeel (diluted share), inclusief een groei van USD 25 miljoen, die samenhangt met een potentiële schikking van een eerder bekendgemaakt onderzoek door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Dit komt neer op een netto verlies van USD 19 miljoen, of USD 0,45 per aandeel (diluted share) in het afgelopen jaar. Over het volledige jaar zijn de netto verkopen met 15% gestegen tot USD 4,5 miljard, en het bedrijf heeft een netto verlies van USD 96 miljoen, of USD 2,28 per aandeel (diluted share) gerapporteerd, vergeleken met een netto inkomen van USD 131 miljoen, of USD 2,92 per aandeel (diluted share) in 2005.

"We hebben in het vierde kwartaal weer een top-groei bereikt en hebben, zoals verwacht, een begin gemaakt met het overwinnen van een aantal belangrijke tegenslagen die van invloed waren op de resultaten in het derde kwartaal," zei Fernando Aguirre, voorzitter en algemeen directeur. "De netto verkopen stegen vooral vanwege de gestegen hoeveelheid bananen in Europa en de gestegen hoeveelheid en de hogere prijs in Noord Amerika."

Aguirre vervolgde: "We hebben nog steeds te maken met een uitdagende en zich ontwikkelende omgeving, wat te maken heeft met druk van de concurrentie en veranderingen in de regelgeving van de Europese bananenmarkt, alsook met de aanhoudende zorgen van de consument over de veiligheid van verse spinazie en verpakte salades in de Verenigde Staten. Wij geloven echter dat we deze kwesties met de strategische initiatieven die wij hebben ontplooid effectief zullen aanpakken en in 2007 aan stootkracht zullen winnen. Verder geloven we beslist dat onze pogingen om Fresh Express verder te verbeteren en nieuwe innovatieve producten te ontwikkelen Chiquita op de lange termijn op succesvolle wijze in de markt zullen zetten. Ons team blijft geconcentreerd op een winstgevende groei van al onze ondernemingen en op onze visie om een consumentvriendelijke wereldleider op het gebied van gezond, vers merkvoedsel te worden."

  
  SAMENVATTEND VERSLAG VIERDE KWARTAAL EN JAAR 2006 

  (Miljoen USD)     4e kw 2006  4e kw 2005    2006    2005 
   
  Netto verkopen     $1.084,8    $999,1  $4.499,1   3.904,4 
  Bedrijfsinkomen 
   (Verlies)        ($33,8)    ($0,7)   ($27,7)   $187,6 
  Bedrijfscashflow     ($65,1)    $11,3    $15,3   $223,1 
  Netto Inkomen(verlies)  ($41,9)    ($19,0)   ($95,9)   $131,4 


  - Netto verkopen: de kwartaalverkopen stegen vooral vanwege de toegenomen
   hoeveelheid bananen in Europa en Noord Amerika, de hogere bananenprijs 
   in Noord Amerika, de hogere verkopen van Fresh Select en de gunstige
   buitenlandse valuta, voor een deel gecompenseerd door een lagere 
   bananenprijs in Europa. De hogere jaarlijkse verkopen laten het 
   positieve effect in dit jaar zien van de aankoop van Fresh Express in 
   het midden van 2005.

  - Bedrijfsinkomen (Verlies): Het bedrijfsverlies steeg dit kwartaal in
   vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar, vanwege het effect 
   van de veranderingen op de Europese bananenmarkt, die hebben 
   geresulteerd in lagere prijzen en hogere invoer- en uitvoerrechten, 
   hogere brandstof- en andere bedrijfskosten en de toename van de 
   potentiële schikkingskosten van het onderzoek door het Amerikaanse 
   ministerie van Justitie die hieronder wordt beschreven. Deze worden 
   gedeeltelijk gecompenseerd door de lagere marktkosten in Europa en de 
   kosten van de tropische storm Gamma in dezelfde periode vorig jaar, die 
   dit jaar niet weer voorkwamen. Naast de factoren die van invloed waren 
   op de bedrijfsresultaten van het vierde kartaal, werden de 
   bedrijfsresultaten van het jaar 2006 beïnvloed door een USD 43 miljoen 
   zware aanklacht met betrekking tot de verzwakking van de goodwill van 
   Atlanta AG, terwijl in het bedrijfsinkomen voor 2005 USD 23 miljoen aan 
   kosten inbegrepen waren voor de overstromingen in Honduras en de 
   sluiting van een fabriek voorvers fruit.

  - Het in de vestigingen gebruikte contante geld in het vierde kwartaal
   van 2006 bedroeg USD 65 miljoen, vergeleken met USD 11 miljoen aan 
   kasgeld een jaar daarvoor in dezelfde periode. Voor dit kwartaal was de 
   teruggang te wijten aan het lagere bedrijfsinkomen en de toename van 
   het vereiste seizoensgevoelige werkkapitaal, vergeleken met dezelfde 
   periode in het vorige jaar. Wat betreft het gehele jaar is de daling 
   van de cashflow te wijten aan een lager bedrijfsinkomen.

  - Op 31 december 2006 was de totale schuld USD 1,029 miljard, vergeleken
   met USD 997 miljoen op 31 december 2005. De stijging was te danken aan 
   een lening van USD 44 miljoen op het doorlopend krediet van het bedrijf 
   in het vierde kwartaal van 2006, om het seizoensgevoelige werkkapitaal 
   te kunnen financieren.

  - Op 31 december 2006 bedroeg het kasgeld USD 65 miljoen, vergeleken met
   USD 89 miljoen op 31 december 2005.

Voor gedetailleerde informatie over de segmenten zie Bewijsstuk A voor het vierde kwartaal en Bewijsstuk B voor het gehele jaar 2006.

RECENTE INFORMATIE OVER ONDERZOEK AMERIKAANS MINISTERIE VAN JUSTITIE

Zoals reeds eerder bekendgemaakt hebben de management- en accountantscommissie van het bedrijf in april 2003 samen met de raad van bestuur vrijwillig aan het Amerikaanse ministerie van Justitie ("Justitie") bekendgemaakt dat haar voormalige bananen producerende dochteronderneming in Colombia, die in juni 2004 is verkocht, betalingen had gedaan aan bepaalde groepen in dat land, die onder de Amerikaanse wet waren aangemerkt als buitenlandse terroristische organisaties. Na de vrijwillige bekendmaking startte Justitie een onderzoek, inclusief een beschouwing door een grand jury. In maart 2004 maakte Justitie bekend dat het als onderdeel van haar strafrechtelijk onderzoek de rol en het gedrag van het bedrijf en sommige van haar functionarissen in de aangelegenheid zou evalueren. In september en oktober 2005 werd het bedrijf ervan op de hoogte gebracht dat het onderzoek nog steeds liep en dat de handelswijze van het bedrijf en sommige van haar functionarissen en directeuren ook binnen het onderzoek viel.

Gedurende het vierde kwartaal van 2006 begon het bedrijf besprekingen met Justitie over de mogelijkheid een schikking te treffen. Als resultaat van deze besprekingen, en in overeenstemming met de richtlijnen van SFAS Nr. 5 ("Accounting for Contingencies"), heeft het bedrijf een reserve van USD 25 miljoen in haar financiële rapport opgenomen voor het kwartaal en het jaar dat eindigde op 31 december 2006. Dit bedrag geeft de aansprakelijkheid voor de betaling weer van een voorgestelde financiële sanctie, die vervat is in een schikkingsaanbod dat door het bedrijf aan Justitie is gedaan. De USD 25 miljoen zal te zijner tijd worden uitbetaald in vijf gelijke jaarlijkse termijnen, met rente, te beginnen op de datum dat de uitspraak wordt ondertekend. Justitie heeft aangegeven dat zij bereid is zowel het bedrag als de betalingstermijnen van het voorgestelde strafbedrag van USD 25 miljoen te accepteren.

De onderhandelingen duren nog voort, en er kan niet worden gegarandeerd dat er een schikking zal worden getroffen of dat het financiële effect van zulk een overeenkomst, als die wordt getroffen, de bedragen die op het ogenblik in de financiële verslagen worden genoemd niet zal overschrijden. Bovendien zou zo een overeenkomst de omvang of de uitkomst van alle voortdurende onderzoeken waarbij iemand is betrokken, niet beïnvloeden.

Mocht er geen acceptabele schikking getroffen worden tussen het bedrijf en Justitie, dan zal Justitie volgens het bedrijf waarschijnlijk een aanklacht indienen waartegen het bedrijf zich met alle macht zou verweren. Het bedrijf kan de financiële of andere potentiële effecten niet voorspellen die zouden voortvloeien uit een veroordeling van het bedrijf of personen binnen het bedrijf, of uit een gerelateerde aanklacht, waaronder de relevantie van zulke gebeurtenissen.

VERWACHTING

Het bedrijf geeft geen specifieke raad aangaande netto verkopen en netto inkomen, maar de volgende informatie wordt gegeven om investeerders te helpen de resultaten voor 2007 te analyseren.

  
  - Het bedrijf verwacht een expansie van het kapitaal voor 2007 in de
   grootte van USD 65-75 miljoen.

  - Waardevermindering en amortisatiekosten worden voor 2007 geschat op
   ongeveer USD 90 miljoen.

  - De bruto rente wordt voor 2007 geschat op USD 85-90 miljoen, en
   verwacht wordt dat de netto rente USD 80-85 miljoen dollar zal 
   bedragen, aangenomen dat het gemiddelde LIBOR-tarief 5,3 procent 
   bedraagt.

  - Het bedrijf verwacht extra kasgeld vooral te gebruiken om de schuld af
   te lossen, tot deze de gewenste debt-to-capital verhouding van 40 
   procent bereikt. Aan het eind van 2006 was deze verhouding 54%.

  - Het bedrijf biedt geen schattingen van prijzen of hoeveelheden, maar
   het verschaft acht maal per jaar recente informatie aangaande de
   veranderingen in de percentages van jaar tot jaar in de regio's waar 
   zij de meeste zaken doet (zie Bewijsstuk E).

  - In het eerste halfjaar van 2006 maakte het bedrijf meer sourcing- en
   logistiekkosten, in totaal USD 24 miljoen, vanwege een tekort aan 
   bananen, veroorzaakt door de orkaan Stan en de tropische storm Gamma, 
   wat de resultaten in het eerste kwartaal met USD 16 miljoen dollar en 
   in het tweede kwartaal met USD 8 miljoen beïnvloedde. Er wordt niet 
   verwacht dat deze invloeden zich in het eerste halfjaar van dit jaar 
   zullen herhalen.

  - Het bedrijf schat dat de kosten voor posten als grondstoffen,
   brandstoffen, huur van schepen, papier en harsen in 2007 ongeveer USD 
   40-50 miljoen hoger zullen zijn dan in 2006. Ongeveer driekwart van 
   deze extra kosten hebben te maken met de kosten van grondstoffen; het 
   grootste deel daarvan heeft te maken met bananen en die kosten zullen 
   tegen de eerste vier maanden van het jaar behoorlijk toenemen. Om zo'n 
   toename van kosten in de hand te houden, is het bedrijf constant bezig 
   in alle vestigingen over de hele wereld kosten te besparen. Het bedrijf 
   mikt in 2007 op een bruto kostenbesparing van USD 40 miljoen, waarvan 
   naar verwachting het grootste gedeelte later in het jaar zal vallen.

  - Gebaseerd op de huidige termijnkoersen van de euro, wordt geschat dat
   de hedgingkosten van het bedrijf ongeveer gelijk zullen zijn als de USD 
   17 miljoen aan kosten in 2006.

  - Door de prijsdalingen van de laatste maanden heeft het bedrijf de kans
   gehad zijn kosten voor brandstofhedging tot 2009 te verhogen tot 
   ongeveer 65 procent. Gebaseerd op de huidige termijnkoersen op de markt 
   verwacht het bedrijf een verlies op de kosten voor grondstof hedging 
   van USD 6 miljoen in 2007, vergeleken met een winst van USD 12 miljoen 
   in 2006.

  - Het bedrijf verwacht dat de lagere verkoop en verminderde marges, als
   resultaat van de zorg van de consument over de veiligheid van verpakte
   saladeproducten, de resultaten van het Fresh Cut- segment in het derde
   kwartaal van 2007 verder negatief zullen beïnvloeden. Bovendien wordt
   verwacht dat de recordvorst van januari in Arizona de 
   bedrijfsresultaten van de Fresh Cut-sectie met een bedrag dat kan 
   oplopen tot USD 4 miljoen in het eerste kwartaal van 2007 kan 
   beïnvloeden.

TELEFONISCHE VERGADERING

Een telefonische vergadering om de resultaten van het vierde kwartaal van 2006 te bespreken begint vandaag om 16.30 EST en is via webcast beschikbaar op www.chiquita.com. Binnen de Verenigde Staten kunt u dan gratis toegang tot deze vergadering krijgen als u +1-888-202-2422 belt, en vanuit het buitenland als u +1-913-981-5592 belt. Een webcast en een audioreplay van het gesprek zijn tot 8 maart 2007 beschikbaar op www.chiquita.com. Om toegang te verkrijgen tot de telefoonreplay belt u +1-888-203-1112 vanuit de Verenigde Staten en +1-719-457-0820 vanuit het buitenland, waarna u de toegangscode 1045913 intoetst. Na 9 maart 2007 is een afschrift van het gesprek een jaar lang beschikbaar op de website.

OVER CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC

Chiquita Brands International, Inc (NYSE: CQB) is met jaarlijkse inkomsten van ongeveer USD 4,5 miljard een van de grootste internationale markthandelaren en groothandelaren van verse voedselproducten en voedselproducten met toegevoegde waarde van hoge kwaliteit - van energierijke bananen en ander fruit tot voedzame melanges van gemakkelijke groene salades. De producten van het bedrijf zijn bedoeld om het hart van de consumenten te winnen en een glimlach op hun gezicht te brengen door hen te helpen van gezond vers fruit te genieten. Het bedrijf brengt zijn producten op de markt onder de hoofdmerken Chiquita(R)en Fresh Express(R)en andere gerelateerde handelsmerken. Chiquita heeft ongeveer 25.000 mensen in dienst in meer dan 70 landen over de hele wereld. Voor meer informatie kunt u surfen naar onze website: www.chiquita.com.

OP DE TOEKOMST GERICHTE VERKLARINGEN

Dit persbericht bevat bepaalde verklaringen die in de Private Litigation Reform Act van 1995 zijn omschreven als "op de toekomst gerichte verklaringen". Deze verklaringen bevatten een aantal aannames, risico's en onzekerheden, waarvan Chiquita een groot aantal niet onder controle heeft, waaronder de invloed van de overgang naar een zuiver tarifair bananenimportstelsel in de Europese Unie in 2006, ongewone weersomstandigheden, bedrijfs- en concurrentievoorwaarden, financiële omstandigheden, het terughalen van producten en andere gebeurtenissen die de bedrijfstak en het vertrouwen van de consument in de producten van het bedrijf beïnvloeden, de gebruikelijke risico's die wereldwijde voedselbedrijven ervaren, zoals de invloed van de prijzen van producten en grondstoffen, voedselveiligheid, fluctuatie van wisselkoersen, overheidsregels, arbeidsbetrekkingen, belastingen, oogstrisico's, politieke instabiliteit en terrorisme, en de uitkomst van hangende overheidsonderzoeken en claims waarbij het bedrijf betrokken is.

Alle op de toekomst gerichte verklaringen die in dit persbericht gedaan worden, gelden vanaf de datum waarop ze gedaan zijn, en zijn geen garantie voor de toekomst. De werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die in op de toekomst gerichte verklaringen worden uitgedrukt of gewekt, en het bedrijf is niet verplicht om zulke verklaringen bij te werken. Aanvullende informatie over factoren die Chiquita's financiële resultaten zouden kunnen beïnvloeden is opgenomen in haar SEC-dossier, inclusief haar jaarrapport op Formulier 10-K, kwartaalrapporten op Formulier 10-Q en actuele rapporten op Formulier 8-K.

Bewijsstuk A:

GEDETAILLEERDE SEGMENTINFORMATIE OVER HET VIERDE KWARTAAL

(Alle vergelijkingen hieronder zijn vergeleken met het vierde kwartaal van 2005, tenzij anders vermeld.)

Bananen

In het bananensegment, waaronder ook sourcing, transport, marketing en distributie van bananen vallen, zijn de netto verkopen met 11 procent gestegen, van USD 448 miljoen tot USD 495 miljoen. Het bedrijfsverlies van het segment was USD 26 miljoen, vergeleken met een bedrijfsinkomen van USD 5 miljoen in het jaar daarvoor.

Het bedrijfsinkomen van het segment is ongunstig beïnvloed door de volgende factoren:

  
  - USD 30 miljoen door de lagere lokale bananenprijzen in Europa, wat toe
   te schrijven is aan veranderingen in de regelgeving, die hebben 
   geresulteerd in een intensere prijsconcurrentie op de markt.

  - USD 25 miljoen voor potentiële schikking van een eventuele
   aansprakelijkheid die samenhangt met een eerder bekendgemaakt onderzoek 
   van het Amerikaanse ministerie van Justitie tegen het bedrijf.

  - USD 22 miljoen aan netto marginale kosten die samenhangen met de hogere
   importkosten van bananen in de Europese Unie. Deze toename was 
   overeenkomstig met eerdere bedrijfsvoorlichting, en was het resultaat 
   van ongeveer USD 31 miljoen aan marginale invoer- en uitvoerkosten, die 
   voor een deel gecompenseerd worden door een besparing van ongeveer USD 
   9 miljoen,omdat het bedrijf geen bananenimportlicenties hoefde te 
   kopen.

  - USD 10 miljoen meer bedrijfskosten voor brandstof, papier en huur voor
   schepen, geheel in overeenstemming met eerdere richtlijnen van het 
   bedrijf.

  - USD 5 miljoen voor hogere professionele lonen, gerelateerd aan eerder
   bekendgemaakte wettelijke maatregelen en onderzoeken.

  De ongunstige posten zijn in het kwartaal voor een deel gecompenseerd
  door:

  - USD 20 miljoen vanwege lagere marketingkosten, vooral in Europa.

  - USD 17 miljoen effect vanwege de overstromingen in Honduras in 2005, na
   de tropische storm Gamma, die in het vierde kwartaal van 2006 niet 
   opnieuw is voorgekomen.

  - USD 7 miljoen aan netto kostenbesparingen, vooral gerelateerd aan de
   doelmatigheid van de bevoorrading en de tropische productie van het 
   bedrijf.

  - USD 6 miljoen voordeel van de invloed van Europese valuta (samengevat
   in Bewijsstuk F).

  - USD 4 miljoen vanwege de grotere hoeveelheid op de belangrijkste
   Europese markten.

  - USD 4 miljoen vanwege de hogere prijzen in Noord Amerika.

Zie voor meer details over de hoeveelheden en prijzen van bananen Bewijsstukken D en E.

Fresh Select

In het Fresh Select segment, waaronder de sourcing, marketing en distributie van alle verse fruit en groente behalve bananen vallen, steeg de netto verkoop met 13 procent, van USD 281 miljoen tot USD 316 miljoen. Het bedrijfsverlies was USD 6 miljoen, vergeleken met een verlies van USD 1 miljoen in het vierde kwartaal van 2005. De vooruitgang ten opzichte van het vorige jaar bij de Noord-Amerikaanse Fresh Selectfabrieken van het bedrijf zijn meer dan gecompenseerd door een achteruitgang in de winstgevendheid van Atlanta Ag, als gevolg van sterke prijsconcurrentie op haar belangrijkste markt in Duitsland. Als onderdeel van haar plan om de winst te verhogen stak Atlanta AG zich in het vierde kwartaal voor ongeveer USD 3 miljoen in de schulden, die te maken hadden met de rationalisatie van haar distributienetwerk, waaronder de sluiting van een fabriek.

Fresh Cut

In het Fresh Cut segment, waaronder salades met toegevoegde waarde van hoge kwaliteit, voedseldienst en vers fruit fabrieken vallen, bleven de netto verkopen gelijk met USD 256 miljoen. Het bedrijfsverlies van het segment was USD 1 miljoen, vergeleken met een bedrijfsverlies van USD 5 miljoen in hetzelfde kwartaal van 2005.

De bedrijfsresultaten van Fresh Cut zijn in vergelijking met het vorige jaar verbeterd door de volgende factoren:

  
  - USD 6 miljoen vanwege noncash kosten in 2005 vanwege de sluiting van de
   voormalige vers fruit fabriek in Manteno, Ill., die in het vierde 
   kwartaal van 2006 niet weer voorkwam.

  - USD 5 miljoen vanwege succesvolle aankoopssynergie.

  - USD 3 miljoen door lagere opbrengsten voor prestatiegerichte
   compensatie vanwege lagere bedrijfsresultaten ten opzichte van de
   doelstellingen.

  - USD 3 miljoen door een 5 procent hoger aandeel in de detailhandel van
   salades met toegevoegde waarde van hoge kwaliteit, wat de groei tot
   marktleider aangeeft.

  Deze items worden echter gedeeltelijk gecompenseerd door:

  - USD 7 miljoen vanwege een achteruitgang van 4 procent in de prijzen van
   de in de detailhandel value-added salades.

  - USD 3 miljoen aan verhoogde marketingkosten, waarvan USD 1 miljoen om
   het vertrouwen van de consument in de verpakte salades te herwinnen na 
   de ontdekking van E. coli in bepaalde verpakte spinazieproducten in 
   September 2006.

  - USD 2 miljoen vanwege hogere bedrijfskosten.

  - USD 2 miljoen vanwege een prijsdaling in de voedselindustrie van 3
   procent.

Het bedrijf gelooft dat de bedrijfsresultaten van het vierde kwartaal ongeveer USD 9 miljoen lager waren dan ze anders zouden zijn geweest, vanwege afgenomen verkopen en verkleinde marges als gevolg van de bezorgdheid van de consument over de veiligheid van verpakte saladeproducten.

Bewijsstuk B:

GEDETAILLEERDE SEGMENTINFORMATIE OVER HET JAAR 2006:

(Alle vergelijkingen hieronder gaan over het jaar 2005, tenzij anders vermeld.)

Bananen

De netto verkopen van het Bananensegment bleven gelijk op USD 1,9 miljard. Het bedrijfsverlies van het segment bedroeg USD 21 miljoen, vergeleken met een inkomen van USD 182 miljoen in 2005.

De bedrijfsresultaten van het bananensegment zijn ongunstig beïnvloed door:

  
  - USD 110 miljoen vanwege lagere prijzen op lokale Europese markten,
   gedeeltelijk te wijten aan veranderingen in de regelgeving die 
   resulteerden in sterkere prijscompetitie op de markt, en vanwege het 
   abnormaal warme weer in grote delen van Europa tijdens het derde 
   kwartaal, waardoor de vraag kleiner was.

  - USD 75 miljoen aan netto marginale kosten, die verband houden met
   hogere invoer- en uitvoerkosten in de Europese Unie. Deze toename was
   overeenkomstig eerdere bedrijfsvoorlichting en bestond uit ongeveer USD 
   116 miljoen aan marginale invoer- en uitvoerkosten, gecompenseerd door 
   ongeveer USD 41 miljoen aan kosten in 2005 om importlicenties voor 
   bananen te kopen, wat nu niet meer nodig is.

  - USD 54 miljoen aan extra bedrijfskosten voor brandstof, fruit, papier
   en huur van schepen, in overeenstemming met eerdere 
   bedrijfsvoorlichting.

  - USD 25 miljoen meer kosten voor sourcing, logistiek en andere kosten
   voor vervangend fruit in 2006 vanwege het tekort aan bananen 
   veroorzaakt door de orkaan Stan en de tropische storm Gamma, die in het 
   vierde kwartaal van 2005 plaatsvonden.

  - USD 25 miljoen groei voor potentiële schikking van een eventuele
   aanklacht met betrekking tot een eerder bekendgemaakt onderzoek van het
   Amerikaanse ministerie van Justitie naar het bedrijf.

  - USD 14 miljoen voor een tenlastelegging van aantasting van de goodwill
   met betrekking tot Atlanta AG.

  - USD 12 miljoen voor hogere kosten voor deskundigen vanwege eerder
   bekendgemaakte wettelijke maatregelen en onderzoeken.

  Deze ongunstige posten zijn voor een deel gecompenseerd door:

  - USD 23 miljoen aan netto kostenbesparingen, die vooral te maken hebben
   met de efficiëntie van de bevoorradingsketen van het bedrijf en de 
   productie in de tropen.

  - USD 21 miljoen vanwege de hogere prijzen in Noord Amerika.

  - USD 20 miljoen vanwege de hogere marketingkosten, vooral in Europa.

  - USD 17 miljoen vanwege de impact van de overstromingen in Honduras in
   2005 ten gevolge van de tropische storm Gamma, die niet weer voorkwam.

  - USD 13 miljoen voordeel vanwege de impact van Europese wisselkoersen
   (geschetst in Bewijsstuk F).

  - USD 11 miljoen aan kosten met betrekking tot de overstromingen in Costa
   Rica en Panama in het eerste halfjaar van 2005, die in 2006 niet weer
   voorkwamen.

  - USD 10 miljoen vanwege een kleinere groei van prestatiegerichte
   compensatie door slechtere bedrijfsresultaten vergeleken met de doelen.

Fresh Select

De netto verkopen van het Fresh Select-segment over het hele jaar zijn gelijk gebleven op USD 1,4 miljard. Het bedrijfsverlies over het hele jaar 2006 was USD 27 miljoen, vergeleken met een bedrijfsinkomen van USD 10 miljoen in 2005. Bij de bedrijfsresultaten van 2006 is inbegrepen een bedrag van USD 29 miljoen vanwege een aanklacht met betrekking tot beschadiging van goodwill . Buiten deze aanklacht is de vooruitgang ten opzichte van het vorige jaar bij de Fresh Select fabrieken van het bedrijf in Noord Amerika meer dan gecompenseerd door een vermindering van de winstgevendheid bij Atlanta AG, en een lagere prijs en valuta gerelateerde achteruitgang bij de Chileense fabrieken van het bedrijf.

Vanwege de achteruitgang van Atlanta AG's bedrijfsprestaties van 2006 heeft het bedrijf tijdens het derde kwartaal het testen van de goodwill van Atlanta AG en de vaste activa voor de aanklacht versneld. Als resultaat daarvan heeft het bedrijf in het derde kwartaal van 2006 een bedrag voor de aanklacht opgetekend voor het volle bedrag van Atlanta's goodwill, waarvan USD 29 miljoen in het Fresh Select segment en USD 14 miljoen in het Bananensegment.

Fresh Cut

De netto verkopen in 2006 voor het Fresh Cut segment van het bedrijf bedroegen USD 1,1 miljard, tegen USD 539 miljoen in 2005, ten gevolge van de aankoop van Fresh Express in het midden van 2005. Het segment had een bedrijfsinkomen van USD 25 miljoen, vergeleken met een bedrijfsverlies van USD 3 miljoen in 2005.

De resultaten van het Fresh Cut segment zijn positief beïnvloed door de aankoop van Fresh Express, ten dele gecompenseerd door USD 9 miljoen aan directe kosten in het derde kwartaal, bijvoorbeeld voor afgestane grondstoffeninventaris en niet herroepbare aankoopverplichtingen, die te maken hadden met de bezorgdheid van de consument over de veiligheid van verpakte salades. Naast deze directe kosten gelooft het bedrijf dat het bedrijfsinkomen van 2006 ongeveer USD 12 miljoen lager was dan het had kunnen zijn, ten gevolge van de verminderde verkopen en de kleinere marges.

Op een pro forma basis, alsof het bedrijf de aankoop van Fresh Express op 31 december 2004 had afgerond, was er vergeleken met 2005 een vooruitgang van USD 12 miljoen in het bedrijfsinkomen van het Fresh Cut segment. De vooruitgang van de pro forma resultaten is veroorzaakt door een toename van 10 procent van de hoeveelheid en een toename van 2 procent van de netto opbrengst per krat value-added salades in de detailhandel, voortdurende verbeteringen in de vers fruit fabrieken, het bereiken van aquisitiesynergieën en andere kostenbesparingen, en USD 6 miljoen aan noncash lasten in 2005 vanwege de sluiting van bovengenoemde vers fruit fabriek. Deze verbeteringen worden gedeeltelijk gecompenseerd door de invloed van de bezorgdheid van de consument over de veiligheid van verpakte saladeproducten en door de gestegen bedrijfskosten. De resultaten van het pro forma segment zijn misschien niet kenmerkend voor wat de werkelijke resultaten zouden zijn geweest als de aankoop voltooid was geweest op de veronderstelde datum of voor resultaten die in de toekomst wellicht behaald kunnen worden.

  
  Bewijsstuk C:

           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC. 
           GECONSOLIDEERDE INKOMENSVERKLARING(1)
  (Niet gecontroleerd - in miljoenen USD, uitgezonderd bedragen per aandeel) 

           Kwartaal eindigend 31 dec    Jaar eindigend 31 dec 
               2006     2005     2006     2005 
   
  Netto verkoop    $ 1.084,8   $ 999,1   $ 4.499,1  $ 3.904,4 
  Bedrijfskosten       
   Verkoopkosten     955,7    851,9    3.960,9   3.268,1 
   Verkoop, algemeen en 
    administratie     115,4    122,6     416,5    384,2 
   Depreciatie       19,7     18,6      77,8     59,8 
   Afschrijving       2,5     2,5      9,7     5,3 
   Aandelenvermogen in 
   verliezen (verdiensten) 
   van aandeelhouders    0,3     4,2      (5,9)    (0,6) 
   Goodwill aanklacht    -      -      42,8      - 
   Bedrag voor onverwachte 
   verplichtingen     25,0      -     25,0      - 
              1.118,6    999,8    4.526,8   3.716,8 
  Bedrijfsinkomen (verlies)(33,8)    (0,7)    (27,7)    187,6 
   
  Ontvangen rente      2,8     2,6     9,0     10,3 
  Rentekosten       (23,7)    (23,2)    (85,6)    (60,3) 
  Ander inkomen (kosten), 
   netto(2)         6,3     (1,8)     6,3     (3,1) 
  Bruto inkomen  
   (verlies)        (48,4)    (23,1)    (98,0)    134,5 
  Inkomstenbelasting(3)   6,5     4,1     2,1     (3,1) 
  Netto inkomen (verlies) $(41,9)   $ (19,0)   $(95,9)   $ 131,4 
   
  Basic earnings per 
   aandeel        $ (0,99)   $(0,45)   $ (2,28)   $ 3,16 
  Diluted earnings per 
   aandeel(4)        (0,99)   (0,45)    (2,28)    2,92 
   
  Aandelen gebruikt om 
   basic earnings per share
   te berekenen       42,1    41,9     42,1    41,6 
  Aandelen gebruikt om 
   diluted earnings per 
   aandeel te berekenen(4)  42,1    41,9     42,1    45,1 

   (1) Onder het Geconsolideerde Inkomensstatement vallen de activiteiten 
     van Fresh Express en de rentekosten van de aankoopfinanciering sinds 
     28 juni 2005, de datum van aankoop. 

   (2) In december 2006 verkocht het bedrijf haar aandeel van 10 procent 
     in Chiquita Branch South Pacific, een Australische groothandelaar 
     in verse producten. Het bedrijf behaalde een winst van USD 6 miljoen 
     op de verkoop van de aandelen. 

   (3) Bij de inkomstenbelasting voor het kwartaal en het jaar die 
     eindigden op 31 december 2006 zijn de verzamelde voordelen van USD 
     7 miljoen en USD 10 miljoen, respectievelijk vanwege de aangenomen 
     motie aangaande onvoorziene uitgaven voor belastingen en de 
     reducering van gelden voor taxaties tegen netto 
     bedrijfsverliescijfers inbegrepen. Bovendien heeft het bedrijf ten 
     gevolge van een verandering in de Duitse belastingwet een 
     belastingvoordeel opgetekend van USD 5 miljoen. Bij de 
     inkomstenbelasting voor het kwartaal en het jaar die eindigden op 
     31 december 2005 zijn de verzamelde voordelen van USD 5 miljoen en 
     USD 8 miljoen, vooral vanwege de aangenomen motie aangaande 
     onvoorziene uitgaven voor belastingen en de reducering van gelden 
     voor taxatie van een buitenlandse dochteronderneming vanwege de 
     uitvoering van belastingplannen, inbegrepen. 

   (4) Inbegrepen zijn het afzwakkende effect van uitstaande 
     bevelschriften en aandelenopties, gebaseerd op de aandelenmethode 
     van de schatkist, en het afzwakkende effect van restricted stock 
     awards.   Bewijsstuk D: 

           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
          BEDRIJFSSTATISTIEKEN- VIERDE KWARTAAL
 (Niet gecontroleerd - in miljoenen USD, behalve percentages en koersen)
 
                                Verandering
                                in procenten
                                 Positief 
                Kwartaal geëindigd op 31 dec.  (Negatief) 
                    2006      2005   vs. 2005 
   
  Netto verkopen per segment          
   Bananen            $ 494,8     $ 447,6     10,5% 
   Fresh Select           316,2      280,5     12,7% 
   Fresh Cut            255,8      256,3     (0,2%) 
   Overige              18,0      14,7     22,4% 
    Totale netto verkopen    1.084,8      999,1     8,6% 
   
  Bedrijfsinkomen segment (verlies)     
   Bananen(1)           $ (26,2)     $ 5,3     n.v.t. 
   Fresh Select           (5,9)      (1,0)    n.v.t. 
   Fresh Cut             (1,1)      (4,6)    76,1% 
   Overige              (0,6)      (0,4)    (50,0%) 
    Totaal bedrijfsverlies     (33,8)      (0,7)    n.v.t. 
   
  Bedrijfsmarge per segment       
   Bananen              (5,3%)      1,2%   (6,5 ptn) 
   Fresh Select           (1,9%)     (0,4%)  (1.5 ptn) 
   Fresh Cut             (0,4%)     (1,8%)   1,4 ptn 
   
  SG&A als percentage van de verkoop 10,6%      12,3%   1,7 ptn 
   
  Hoeveelheid door het bedrijf ver-
  kochte bananen(dozen van 40 Engelse 
  ponden)        
   Belangrijkste Europese Markten(2)  13,4      12,9     3,9% 
   Handelsmarkten(3)          5,3       2,9     82,8% 
   Noord Amerika           14,2      13,5     5,2% 
   Azië en het Midden Oosten(4)    5,2       5,7     (8,8%) 
    Totaal              38,1      35,0     8,9% 
   
  Fresh Express aantal value-added 
   salades - detailhandel 
  (dozen 12 stuks)          14,2      13,5     5,2% 
   
  Gemiddelde wisselkoers euro, spot 
   (dollars per euro)        $ 1,28     $ 1,19     7,6% 
   
  Gemiddelde wisselkoers euro, hedged 
   (dollars per euro)        $ 1,25     $ 1,21     3,3% 

   (1) Voor het kwartaal dat eindigde op 31 december 2006 is bij de  
     resultaten inbegrepen een bedrag van USD 25 miljoen voor de 
     potentiële schikking van een eventuele wettelijke aansprakelijkheid 
     met betrekking tot een eerder genoemd onderzoek van het ministerie 
     van Justitie tegen het bedrijf. 
   (2) De 25 landen van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en 
     IJsland. 
   (3) Andere Europese landen en landen langs de Middellandse Zee die 
     hierboven niet genoemd zijn. 
   (4) Het bedrijf werkt in deze regio vooral met joint ventures.   Bewijsstuk D (vervolg:) 

             CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
            BEDRIJFSSTATISTIEKEN - GEHELE JAAR(1)
  (Niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve percentages en koersen) 

                                Verandering
                                in procenten
                                Positief 
                 Jaar geëindigd op 31 dec,  (Negatief) 
                    2006      2005   vs. 2005 
   
  Netto verkopen per segment          
   Bananen            $1.933,8    $ 1.950,6    (0.9%) 
   Fresh Select          1.356,0     1.353,6    0,2% 
   Fresh Cut(1)          1.139,1      538,7     (i) 
   Overige              70,2      61,5    14,1% 
    Totale netto verkopen     4.499,1     3.904,4    15,2% 
   
  Bedrijfsinkomen segment (verlies)     
   Bananen(2)           $ (20,6)    $ 182,1    n.v.t. 
   Fresh Select(3)          (27,3)      10,5    n.v.t. 
   Fresh Cut(1)            24,8      (3,3)     (i) 
   Overige              (4,6)      (1,7)  (170,6%) 
   Totaal bedrijfsinkomen (verlies) (27,7)     187,6    n.v.t. 
   
  Bedrijfsmarge per segment       
   Bananen              (1,1%)     9,3%  (10,4 ptn) 
   Fresh Select            (2,0%)     0,8%   (2,8 ptn) 
   Fresh Cut(1)            2,2%     (0,6%)     (i) 
   
  SG&A als percentage van verkoop    9,3%      9,8%   0,5 ptn 
   
  Hoeveelheid bananen van bedrijf
  (dozen van 40 Engelse ponden)        
   Belangrijkste Europese Markten(4) 53,8      54,0    (0,4%) 
   Handelsmarkten(5)         12,5       6,9    81,2% 
   Noord Amerika           56,9      58,4    (2,6%) 
   Azië en het Midden-Oosten (6)   20,9      19,2    8,9% 
    Totaal             144,1      138,5    4,0% 
   
  Fresh Express verkoop value-added 
   salades(7)
   (dozen 12 stuks)           63,1      57,6    9,5% 
   
  Gemiddelde wisselkoers euro, spot 
   (dollars per euro)         $ 1,25     $ 1,25    0,0% 
   
  Gemiddelde wisselkoers euro, hedged 
   (dollars per euro)         $ 1,21     $ 1,23   (1,6%)

   (1) Bij de resultaten zijn alleen de activiteiten van Fresh Express 
     vanaf 28 juni 2005, de datum van aankoop, inbegrepen. 
   (2) Voor 2006 is een bedrag inbegrepen van USD 25 miljoen voor een 
     potentiële schikking van een eventuele aanklacht met betrekking 
     tot een eerder genoemd onderzoek van het Amerikaans ministerie van 
     Justitie naar het bedrijf en USD 14 miljoen voor een aanklacht 
     wegens aantasting van de goodwill van het bedrijf Atlanta AG.
   (3) Voor 2006 is een bedrag USD 29 miljoen inbegrepen voor een 
     aanklacht wegens aantasting van de goodwill van het bedrijf 
     Atlanta AG. 
   (4) De 25 landen van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en 
     IJsland. 
   (5) Andere Europese landen en landen rond de Middellandse Zee die 
     hierboven niet zijn genoemd. 
   (6) Het bedrijf werkt in deze regio vooral met joint ventures.
   (7) Bij deze resultaten zijn hoeveelheden inbegrepen die verkocht zijn 
     voor 28 juni 2005, toen Fresh Express nog geen eigendom was van 
     Chiquita. 
   (i) Niet vergelijkbaar door de aankoop van Fresh Express. 

  
  Bewijsstuk E: 

       GEMIDDELDE PRIJZEN EN HOEVEELHEDEN BANANEN VAN CHIQUITA
            VERANDERING PERCENTAGES VAN JAAR TOT JAAR
                2006 vs. 2005
              (Niet gecontroleerd)

                   Prijs          Hoeveelheid 
   
  Regio          4e kwartaal   Jaar   4e kwartaal   Jaar 
   
  Belangrijkste Europese 
  markten(1) 
   Op basis van USD(2)    (6%)     (10%)     4%     (0%)
   Lokale valuta      (13%)     (11%) 
  
  Handelsmarkten(3) 
   Op basis van USD      6%      (4%)     83%     81% 
   
  Noord Amerika        4%      5%      5%     (3%) 
   
  Azië en het Midden-Oosten(4) 
   Op basis van USD(5)    18%      4%     (9%)     9% 
   

   (1) De 25 landen van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en 
     IJsland.
   (2) Bij de prijzen op basis van de US dollar is het effect van hedging 
     niet inbegrepen. 
   (3) Andere Europese landen en landen rond de Middellandse Zee die 
     hierboven niet genoemd zijn. 
   (4) Het bedrijf werkt vooral met joint ventures in deze regio.
   (5) Omdat het grootste deel van de zaken van het bedrijf in deze regio 
     tegenwoordig in US dollars gefactureerd wordt, geeft het bedrijf het 
     equivalent in de lokale valuta niet weer.      FRESH EXPRESS VALUE-ADDED SALADES NETTO OPBRENGST PER DOOS EN 
        HOEVEELHEID PERCENTAGE VERANDERING VAN JAAR OP JAAR (6)
                 2006 vs. 2005
               (Niet gecontroleerd)

                  Netto Opbrengst     Hoeveelheid 
                    Per Doos 

  Regio           4e kwartaal  Jaar   4e kwartaal Jaar    
   
  Noord Amerika          (4%)    2%    5%    10% 
   
   (6) Bij deze resultaten zijn inbegrepen de netto opbrengsten en 
     hoeveelheden die verkocht zijn voor 28 juni 2005, toen Fresh Express 
     nog niet van Chiquita was.  Bewijsstuk F:

                EUROPESE WISSELKOERS
         VERANDERING VAN JAAR TOT JAAR - POSITIEF (NEGATIEF)
                 2006 vs. 2005
           Niet gecontroleerd - in miljoenen USD)

  Impact wisselkoers (Euro/Dollar)              

                             Kw 4     Jaar 
   Opbrengst                     $ 17      $ 1 
   Lokale kosten                    (6)      (2) 
   Hedging(1)                     (7)      (9) 
   Balansoverdracht(2)                 2       23 
   
  Netto impact Europese valuta             $ 6      $ 13 

   (1) De hedgingkosten in het vierde kwartaal 2006 bedroegen USD 4 
     miljoen, vergeleken met een winst van USD 3 miljoen in het vierde 
     kwartaal van 2005. De hedgingkosten voor 2006 bedroegen USD 17 
     miljoen, vergeleken met USD 8 miljoen voor 2005.
   (2) De balansoverdracht in het vierde kwartaal 2006 was een winst van 
     USD 1 miljoen, vergeleken met een verlies van 1 miljoen in het 
     vierde kwartaal van 2005. De balansoverdracht voor 2006 was een 
     winst van USD 2 miljoen, vergeleken met een verlies van USD 21 
     miljoen voor 2005.   Bewijsstuk G:

            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
           LIJST VAN SCHULDEN - VIERDE KWARTAAL 2006
            (Niet gecontroleerd - in miljoenen USD)

             30 sept.         Betalingen,   31 dec.
              2006    Toevoegingen andere kortingen 2006 
   
  Moederbedrijf         
  7-1/2% Senior Notes   $ 250,0    $ -     $ -     $ 250,0 
  8-7/8% Senior Notes    225,0     -      -      225,0 
   
  Dochterondernemingen          
  Chiquita Brands L.L.C.-
   vestiging
   Termijnlening B     24,4     -     (0,1)     24,3 
   Termijnlening C     370,3     -     (0,9)     369,4 
   Hernieuwbaar        -     44,0(a)    -      44,0 
   
  Vrachtkosten       105,3     3,1(b)   (7,8)     100,6 
   
  Overige          14,8     0,4     -      15,2 
   
  Totale schuld      $ 989,8    $47,5   $ (8,8)   $ 1.028,5         LIJST VAN SCHULDEN - VAN JAAR TOT JAAR TOT EIND 2006
          (Niet gecontroleerd - in miljoenen USD)

              31 dec.        Betalingen,   31 dec.
               2005  Toevoegingen andere kortingen  2006 
   
  Moederbedrijf        
  7-1/2% Senior Notes   $ 250,0    $ -     $ -     $ 250,0 
  8-7/8% Senior Notes    225,0     -      -      225,0 
   
  Dochterondernemingen          
  Chiquita Brands L.L.C.- 
   vestiging       
   Termijnlening B     24,6     -     (0,3)     24,3 
   Termijnlening C     373,1     -     (3,7)     369,4 
   Hernieuwbaar        -     71,0(a)  (27,0)(a)    44,0 
   
  Vrachtkosten       111,4     8,1(b)  (18,9)     100,6 
   
  Overige          13,0     2,2      -     15,2 
   
  Totale Schuld      $ 997,1    $ 81,3   $ (49,9)   $ 1,028,5 

   (a) In het eerste kwartaal van 2006 heeft het bedrijf USD 27 miljoen 
     geleend als kapitaal voor seizoensarbeid op haar doorlopend 
     kredietrekeningen. Het bedrijf heeft deze doorlopende leningen in 
     het tweede kwartaal van 2006 afbetaald. In het vierde kwartaal van 
     2006 heeft het bedrijf onder zijn lopend kredietrekeningen USD 44 
     miljoen voor seizoensarbeid geleend. In 2007 heeft het bedrijf tot 
     nu toe nog eens USD 40 miljoen op zijn lopend kredietrekeningen 
     geleend. 
   (b) Staat voor de invloed van de wisselkoers op de schuld in euro’s. 


  Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.