Chiquita geeft tussentijdse informatie over de prijzen en omzetvolumes voor bananen voor het derde kwartaal van 2004

14 Sep, 2004, 20:04 BST Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, September 14 /PRNewswire/ --

- Bedrijf past de cijfers over verwachte kostenbesparingen voor 2004 en 2005 aan

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) kondigde vandaag regionale informatie aan over bananenprijzen en -volumes voor de eerste twee maanden van het derde kwartaal van 2004. Het bedrijf gaf ook een negatieve revisie van de verwachte kostenbesparingen voor 2004 en 2005 vanwege de hogere kosten in de bedrijfstak.

Tussentijdse gegevens over prijzen en volumes voor het derde kwartaal van 2004

"Wij zijn tevreden met de stijging van ons volume voor bananen voor het derde kwartaal, in het bijzonder in Noord-Amerika waar de top 25 van de retailers voor nieuwe omzet hebben gezorgd", aldus Fernando Aguirre, voorzitter en president-directeur. "Tegelijkertijd hebben wij onze prijzen kunnen verhogen in Europa, terwijl onze prijzen in Noord-Amerika relatief stabiel zijn gebleven."

In Noord-Amerika steeg het omzetvolume voor bananen met 8 procent tijdens de eerste twee maanden van het derde kwartaal, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Deze volumestijging was onder andere te danken aan nieuwe omzet gerealiseerd bij de belangrijkste retailers sinds 1 juni. De gemiddelde prijs voor bananen voor het bedrijf daalde in Noord-Amerika met 1 procent in juli en augustus van 2004, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Op 1 mei 2004 breidde de Europese Unie uit met 10 nieuwe lidstaten uit Oost- en Midden-Europa en omvat nu 25 leden. Op de 10 nieuwe landen is nu het systeem van quota's en tarieven voor bananen van de E.U. van toepassing. Vanwege deze uitbreiding zal het bedrijf vanaf nu de gegevens over prijzen en volumes in Europa in twee gedeelten geven: (1) de "kernmarkten" zijn de 25 lidstaten van de Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Zwitserland, en (2) de "handelsmarkten" zijn de overige landen van Europa en het Middellandse-Zeegebied.

In de Europese kernmarkten, is de gemiddelde prijs voor de bananen van Chiquita gestegen met 16 procent in termen van de U.S. dollar tijdens de eerste twee maanden van het derde kwartaal van 2004, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In termen van de plaatselijke valuta is de prijs over deze periode met 7 procent gestegen in vergelijking met vorig jaar. Prijsvergelijkingen voor de periode waren gunstig voor dit jaar, vanwege de negatieve gevolgen van de hittegolf op de vraag in 2003. Het omzetvolume van bananen voor het bedrijf in de Europese kernmarkten steeg algemeen met 1 procent over de eerste twee maanden van het kwartaal, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, hoewel het volume met 27 procent is gedaald in de 10 nieuwe lidstaten van de E.U. vanwege de impact van het nieuwe quotasysteem.

In de handelsmarkten van de overige Europese landen en het Middellandse-Zeegebied, is de gemiddelde prijs voor de bananen van Chiquita gestegen met 1 procent in termen van de U.S. dollar en gedaald met 6 procent in plaatselijke valuta's in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het omzetvolume in deze landen is met 28 procent gestegen.

In Azie, waar het bedrijf hoofdzakelijk via joint ventures werkt, is het omzetvolume van bananen voor het bedrijf in de eerste twee maanden van het derde kwartaal met 13 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De expansie van het bedrijf in deze regio blijft dus toenemen. De prijs van bananen in Azie daalde in vergelijking met vorig jaar met 7 procent in termen van de U.S. dollar over de eerste twee maanden van het derde kwartaal, terwijl deze prijs in de plaatselijke valuta's met 11 procent is gedaald.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gegevens over prijzen en volumes voor Chiquita.

  

      Gemiddelde prijzen en omzetvolumes voor bananen van het bedrijf 
          Procentuele wijziging jaar-op-jaar per regio
      juli en augustus 2004 in vergelijking met juli en augustus 2003 
 
                        Prijzen     Volumes   
                                     
   Noord-Amerika                 	-1%     8% 
                                     
   Europese kernmarkten(1)                       
    Op basis van de U.S. dollar (3)      	16%       
    In plaatselijke valuta			    7%		1%
                                    
   Handelsmarkten (2)                           
    Op basis van de U.S. dollar (3)       	1%       
    In plaatselijke valuta				-6%		28%
                                     
   Azië
    Op basis van de U.S. dollar         	-7%       
    In plaatselijke valuta				-11%		13%
 
   1) De 25 landen van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. 
   2) Overige landen van Europa en het Middellandse-Zeegebied die geen lid 
zijn van de Europese Unie. 
   3) De wijziging van de prijs op basis van de U.S. dollar omvat de 
resultaten van valuta-indekking niet. 

Verwachte kostenbesparingen voor 2004 en 2005

Het bedrijf heeft eveneens de verwachte netto kostenbesparingen voor 2004 en 2005 gereviseerd vanwege diverse factoren die op de bedrijfstak van toepassing zijn, waaronder de hogere kosten voor brandstoffen, papier, gekocht fruit en gecharterde schepen.

"Onze productiviteit is gevoelig verbeterd", aldus Jay Braukman, financiele directeur. "Tegelijkertijd worden wij echter geconfronteerd met de druk van hogere kosten voor toelevering en voor onze bedrijfstak die in de afgelopen maanden sterk zijn gestegen.

"Wij blijven op agressieve wijze zoeken naar mogelijkheden om de kosten voor onze activiteiten te drukken", zei de heer Braukman. "Na een grondige analyse is het echter duidelijk geworden dat een groot gedeelte van onze productiviteitsverbetering niet in winst zal worden omgezet vanwege deze hoger dan verwachte kosten. Daarom schatten wij momenteel dat we jaar-op-jaar in 2004 ongeveer US$ 10 miljoen en in 2005 tussen US$ 10 en 15 miljoen in kostenbesparingen zullen realiseren.

"Indien wij tijdens de rest van het jaar dezelfde gunstige prijs- en volumetendensen van de afgelopen twee maanden zullen ervaren, verwachten wij niet dat deze gereviseerde schatting van de kostenbesparingen een belangrijke invloed zal hebben op ons algemeen bedrijfsresultaat voor 2004", besloot de heer Braukman.

Chiquita Brands International is een toonaangevende, internationale verkoper, producent en distributeur van kwaliteitsbananen en andere verse producten die met het kwaliteitsmerk Chiquita(R) worden verkocht. Het bedrijf is een van de grootste bananenproducenten ter wereld en een belangrijke leverancier van bananen in Europa en Noord-Amerika. Het bedrijf distribueert en verkoopt ook vers geplukt fruit en andere merkproducten van fruit na waarde te hebben toegevoegd. Nadere informatie kunt u lezen op http://www.chiquita.com.

Dit persbericht omvat bepaalde "verklaringen over de toekomst" overeenkomstig de betekenis daaraan gegeven in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Op deze verklaringen zijn bepaalde veronderstellingen, risico's en onzekerheden van toepassing die veelal buiten de controle van Chiquita vallen, zoals: de impact van het gewijzigde importregime voor bananen in de E.U. ten gevolge van een verwachte overgang op een stelsel met een tarief uiterlijk in 2006, natuurrampen en uitzonderlijke weersomstandigheden, wisselkoersschommelingen, de prijs voor Chiquita-producten, de beschikbaarheid en kosten van producten en grondstoffen, efficientie bij de werking, het vermogen van het bedrijf om de aangekondigde, geplande kostenbesparingen te realiseren, risico's verbonden aan activiteiten in het buitenland, waaronder overheidsreguleringen, valuta- en andere beperkingen, hoge belastingen, onteigening, bedreiging van het personeel, politieke instabiliteit en terrorisme, waaronder afpersing en het risico van actie van de Amerikaanse of een buitenlandse overheid tegen het bedrijf, het resultaat van het onderzoek ingesteld door het Ministerie van Justitie naar het onlangs door het bedrijf verkochte Colombiaanse dochterbedrijf, arbeidsrelaties, acties van overheidsinstellingen, de ononderbroken beschikbaarheid van financieringsmiddelen en andere markt- en concurrentiecondities.

De verklaringen over de toekomst in dit persbericht zijn gegeven op de datum van uitgifte en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen gevoelig verschillen van de verwachtingen die worden uitgedrukt of zijn geimpliceerd in de verklaringen over de toekomst. Het bedrijf is niet verplicht om deze verklaringen bij te werken. Bijkomende informatie over factoren die van toepassing kunnen zijn op de financiele resultaten van Chiquita, staat vermeld in de documenten die bij de SEC zijn ingediend, waaronder het jaarverslag op formulier 10-K en de kwartaalverslagen op formulier 10-Q.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.