Chiquita geeft tussentijdse informatie over prijzen en omzetvolumes over het derde kwartaal van 2007

13 Sep, 2007, 09:17 BST Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, September 13 /PRNewswire/ --

- Effect van betere prijzen tenietgedaan door kostendruk in de sector en langzaam herstel in het segment van bereide slaatjes

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) heeft vandaag een voorlopige update gegeven voor het derde kwartaal van 2007, met de prijzen en omzetvolumes voor Chiquita-bananen en het retail-segment Fresh Express voor bereide slaatjes gerealiseerd in juli en augustus 2007. Het bedrijf heeft ook meer uitleg gegeven over de vooruitzichten voor de rest van 2007 en gaf een update over de verwachte gevolgen van de orkanen Dean en Felix.

Het bedrijf verklaarde dat de prijsstijging voor bananen in juli en augustus jaar-op-jaar significant is geweest op alle markten. Voor het retail-segment van bereide slaatjes zijn de netto-omzet per kist en het volume jaar-op-jaar iets gestegen, ondanks de over het algemeen blijvend zwakke resultaten in deze categorie.

"Ten gevolge van deze trends verwachten wij een lichte verbetering in de netto-omzet van het bedrijf over het derde kwartaal, in vergelijking met dezelfde periode in 2006. De winstmarges zijn echter klein door de aanhoudende kostendruk", aldus CEO Fernando Aguirre. "Ondanks de problemen voor de korte termijn geloven wij op goede weg te zijn voor een grotere verbetering jaar-op-jaar tijdens het vierde kwartaal, wat een voortzetting zou betekenen van de positieve trend jaar-op-jaar. Wij blijven geloven in onze strategie om houdbare en rendabele groei te genereren door vernieuwende producten met hogere winstmarge te leveren en door te bouwen aan een zeer goed presterende organisatie."

Zoals gemeld, zal het resultaat over het derde kwartaal een weergave zijn van zowel de hogere kostprijs voor verkochte producten, jaar-op-jaar gezien, wegens hogere industrie- en andere bedrijfskosten, als van de hogere verkoop-, algemene en beheerskosten, waaronder hogere investeringen voor de introductie van nieuwe producten en merkbekendheid en hogere kosten voor veilig voedsel, marketing en merchandising nodig voor het herstel van het segment van bereide slaatjes. Het bedrijf verwacht daarom dat de totale bedrijfskosten circa US$ 30 miljoen hoger zullen zijn dan tijdens het derde kwartaal van 2006, en blijft verwachten dat het bedrijfsresultaat over het derde kwartaal, jaar-op-jaar gezien, een kleine verbetering zal vertonen.

  
  Segment van bananen

                 Procentuele wijziging jaar-op-jaar (1)
                 juli en augustus 2007 in vergelijking 
                    met juli en augustus 2006

                               % van totaal
  CHIQUITA-BANANEN         Prijzen   Volume(2)   omzetvolume

  Noord-Amerika           +5%     +2%         45%

  Europese kernmarkten(3)
   Op basis van de US- dollar(4)  +17%     0%         35%
  In plaatselijke valuta      +10%

  Azië Pacific en het 
   Midden-Oosten(5)         +12%     -4%         15%

  Handelsmarkten          +43%    -72%          5%

  (1) Deze cijfers zijn geen aanwijzing voor toekomstige resultaten.
  (2) Totaal omzetvolume omvat alle bananenvariëteiten, zoals Chiquita to
    Go, Chiquita mini's, organisch gekweekte bananen en pisang.
  (3) De Europese 'kernmarkten' omvatten de lidstaten van de Europese
    Gemeenschap (behalve de nieuwe leden Roemenië en Bulgarije, die nog 
    Zijn opgenomen bij de 'handelsmarkten), Zwitserland, Noorwegen en 
    IJsland.
  (4) Prijzen op basis van de US-dollar omvatten de resultaten van
    valuta-afdekking niet.
  (5) Het bedrijf werkt in deze regio hoofdzakelijk via joint ventures en
    factureert hoofdzakelijk in US-dollar.

De prijs van bananen in Noord-Amerika is met 5 procent gestegen jaar-op-jaar, dankzij een stijging in basiscontractprijzen, hogere toeslagen, jaar-op-jaar gezien, gekoppeld aan de brandstofprijsindex voor derden en hogere marktprijzen voor niet-contractuele volumes. Het volume bananen verkocht in deze regio is gestegen met 2 procent dankzij stijging in de distributie.

De prijs van bananen in de Europese kernmarkten van het bedrijf is gestegen met 10 procent jaar-op-jaar in termen van de plaatselijke valuta (plus 17 procent op basis van de US-dollar), een gunstige evolutie in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar toen door de hitte in Europa de vraag naar bananen laag was en de markt met een overaanbod had te kampen. Het verkochte volume is jaar-op-jaar stabiel gebleven in de Europese kernmarkten.

In Asia Pacific en het Midden-Oosten is de prijs met 12 procent gestegen, jaar-op-jaar en op basis van de US-dollar, hoofdzakelijk dankzij een significante verbetering in de lokale prijzen in Japan, gedeeltelijk tenietgedaan door de ongunstige wisselkoers dollar-yen. Het volume in deze regio is jaar-op-jaar met 4 procent gedaald, hoofdzakelijk door blijvende toevoerbeperkingen in de Filipijnen, waardoor de opbrengst van kwaliteitsfruit lager is.

Op de handelsmarkten van het bedrijf, hoofdzakelijk landen uit Europa en het Middellandse Zeegebied die niet tot de Europese Unie behoren, is de prijs jaar-op-jaar gestegen met 43 procent, terwijl het volume van het bedrijf in deze regio is gedaald met 72 procent, een gunstige evolutie in vergelijking met het kwartaal vorig jaar toen de markt met significant overaanbod te kampen had.

Verwachte gevolgen van de orkanen Dean en Felix

Einde augustus heeft orkaan Dean grote schade toegebracht aan grote Europese leveranciers van bananen in de Caraïben, waaronder Martinique, Guadeloupe, Saint Lucia, Dominica en Jamaica. Het bedrijf betrekt geen bananen uit deze gebieden. De bananensector in het algemeen heeft echter een geschatte 300.000 tot 400.000 kisten per week van gewoon aanbod verloren, dit is circa 6 à 8 procent van de vijf miljoen kisten bananen die wekelijks worden geleverd om te voldaan aan de vraag van consumenten in de Europese Gemeenschap. Dit tekort en het corresponderende gunstige prijsklimaat zullen wellicht gedurende zes à negen maanden van invloed zijn op de Europese markt. Afhankelijk van de omvang van de schade kunnen deze gevolgen nog langer aanhouden.

Begin september kwam orkaan Felix aan land in Midden-Amerika. Het bedrijf gelooft dat de schade voor het aanbod voor Chiquita minimaal is geweest.

  
  Segment van slaatjes en gezonde snacks

              Procentuele wijziging jaar-op-jaar (1)
              juli en augustus 2007 in vergelijking met
                    juli en augustus 2006

  RETAIL-KETEN FRESH EXPRESS
  BEREIDE SLAATJES     Netto omzetwaarde per kist      Volume

  Noord-Amerika            +3%              +1%

  (1) Deze cijfers zijn geen aanwijzing voor toekomstige resultaten.

In het segment Slaatjes en gezonde snacks is het totale volume in de retail van bereide slaatjes gestegen met 1 procent en is de netto-omzet per kist met 3 procent gestegen, jaar-op-jaar, over de twee maanden. Het bedrijf is nog steeds het enige dat groei jaar-op-jaar rapporteert wegens de blijvend zwakke resultaten in deze categorie in het algemeen.

Chiquita Brands International, Inc.

Met een jaarlijkse omzet van circa US$ 4,5 miljard is Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) een toonaangevende, internationale verkoper en distributeur van verse en bereide voedselproducten van hoge kwaliteit - van energierijke bananen en ander fruit tot voedzame en handige bereide slaatjes. De producten en diensten van het bedrijf zijn bedoeld om het hart en de glimlach te winnen van consumenten over de hele wereld door hen te helpen te genieten van gezonde, verse voeding. Het bedrijf verkoopt producten met het kwaliteitsmerk Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere gerelateerde handelsmerken. Chiquita stelt circa 25.000 mensen tewerk in meer dan 70 landen over de hele wereld. Meer informatie kunt u lezen op onze website op www.chiquita.com.

Dit persbericht omvat bepaalde 'verklaringen over de toekomst' overeenkomstig de betekenis daaraan gegeven in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Op deze verklaringen zijn bepaalde veronderstellingen, risico's en onzekerheden van toepassing die veelal buiten de controle van Chiquita vallen, waaronder de gevolgen van de overgang naar een beleid van uitsluitend invoerrechten in de Europese Unie in 2006, buitengewone weersomstandigheden, condities in de bedrijfstak en bij de concurrentie, financiering, het van de markt moeten halen van producten in de sector, de gebruikelijke risico's verbonden aan multinationale voedselbedrijven, zoals de gevolgen van de prijzen voor producten en grondstoffen, voedselveiligheid, wisselkoersschommelingen, overheidsreguleringen, arbeidsrelaties, belastingen, oogstrisico's, politieke instabiliteit en terrorisme en het resultaat van hangende overheidsonderzoeken en claims waarbij het bedrijf betrokken is.

De verklaringen over de toekomst in dit persbericht zijn gegeven op de datum van uitgifte en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen aanzienlijk verschillen van de verwachtingen die worden uitgedrukt of zijn geïmpliceerd in de verklaringen over de toekomst. Het bedrijf is niet verplicht om deze verklaringen bij te werken. Bijkomende informatie over factoren die van toepassing kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita, staat vermeld in de documenten die bij de SEC zijn ingediend, waaronder het jaarverslag op formulier 10-K, de kwartaalverslagen op formulier 10-Q en de actuele verslagen op formulier 8-K.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.