Chiquita kondigt aflossing aan van resterende 10,56% obligaties met een looptijd tot 2009

04 Nov, 2004, 04:13 GMT Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, November 4 /PRNewswire/ -- Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) heeft vandaag bekend gemaakt dat de aflossing werd opgevraagd van alle uitstaande 10,56% obligaties met een looptijd tot 2009. De obligaties worden opgevraagd voor aflossing op 3 december a.s. aan de vergoeding die werd gespecificeerd in de trustakte. De uitstaande hoofdsom van deze obligaties bedraagt ongeveer 39 miljoen USD. Het bedrijf sloot eerder een bod en verzoek voor toestemming af voor de obligaties, en kocht in dit kader obligaties aan ter waarde van ongeveer 211 miljoen USD.

De aflossingsprijs wordt bepaald op 1 december a.s., dit in overeenstemming met de in de trustakte vermelde uitgiftevoorwaarden van de obligaties. Het bedrijf verwacht om op 1 december a.s. een persbericht te publiceren met de aflossingsprijs, berekend volgens de hierna beschreven vergoedingsformule. De begunstigden van de obligaties hoeven niets te ondernemen i.v.m. de aflossing omdat alle obligaties in niet-materieel leverbare vorm worden uitgegeven. Het aflossingsbedrag wordt op hun rekening gestort.

Zoals bepaald in de trustakte, is de vergoedings-/aflossingsprijs gelijk aan de som van (1) de huidige waarden van (i) 105,28% van de hoofdsom van de obligaties (de aflossingprijs van de obligaties op 15 maart 2005) en (ii) eventuele rente die t.e.m. 15 maart 2005 verschuldigd is op de obligaties, in beide gevallen op halfjaarlijkse basis verminderd tot op de aflossingsdatum (uitgaande van een jaar van 360 dagen, en 12 maanden van 30 dagen) aan (a) een jaarlijkse rentevoet die gelijk is aan het rendement op de vervaldatum (halfjaarlijks samengesteld) van een gekozen Comparable Treasury Issue (zoals hierna gedefinieerd), waarbij wordt verondersteld dat het rendement van de gekozen Comparable Treasury Issue gelijk is aan het Comparable Treasury Yield (zoals hierna gedefinieerd) op de hierboven vermelde aflossingsdatum, plus (b) 25 basispunten, plus (2) eventuele tot op de aflossingsdatum opgelopen en onbetaalde rente.

'Comparable Treasury Issue' verwijst naar een bepaald Amerikaans schatkistpapier, dat door het bedrijf werd gekozen en dat een looptijd heeft die vergelijkbaar is met de vroegste facultatieve obligatieaflossing, die gebruikt zou worden volgens de gangbare financiële praktijken betreffende de prijszetting van nieuwe uitgiften van bedrijfsobligaties.

'Comparable Treasury Yield' betekent: (a) het rendement van de Comparable Treasury Issue (uitgedrukt als een rendement over de looptijd) op de derde werkdag voorafgaand aan de aflossingsdatum zoals bepaald in de meest recent gepubliceerde 'H.15(519)' statistieken (of daaropvolgende publicaties) onder de titel met het gemiddelde van de onmiddellijk daaraan voorafgaande week; deze statistieken worden gepubliceerd door de Raad van Bestuur van het Federal Reserve System (de hoogste monetaire autoriteit van de Verenigde Staten); verder wordt onder de subtitel 'Treasury Constant Maturities' van deze titel het rendement bepaald van actief verhandelde Amerikaanse schatkistpapieren, met een aanpassing aan de constante looptijd. (b) Indien dit bericht (of de daaropvolgende berichten) niet wordt gepubliceerd of geen toepasselijke prijzen bevat die van toepassing zijn op die werkdag, wordt het rendement bepaald over de looptijd van het Comparable Treasury Issue voor die aflossingdatum dat werd vermeld voor het bedrijf door een door het bedrijf gekozen, onafhankelijk makelaarskantoor met een reputatie op nationaal vlak.

De aflossinggemachtigde voor de obligaties is Securities Transfer Co., One East Fourth Street, Cincinnati, Ohio, de betalingsgemachtigde voor de obligaties. Voor vragen i.v.m. de aflossing van de obligaties kunt u contact opnemen met de wettelijke beheerder van de obligaties, Wells Fargo Bank, National Association (tel.: +1-800-344-5128) of de betalingsgevolmachtigde, Securities Transfer Co. (tel.: +1-513-579-2414 of +1-800-368-3417).

Chiquita Brands International, Inc. is een toonaangevende, internationale verkoper, producent en distributeur van kwaliteitsbananen en andere verse groenten en fruit, die onder het kwaliteitsmerk Chiquita (R) en aanverwante handelsmerken worden verkocht. Het bedrijf is een van de grootste bananenproducenten ter wereld en de belangrijkste leverancier van bananen in Europa en Noord-Amerika. Het bedrijf distribueert en verkoopt ook vers gesneden fruit en andere fruitproducten van andere merken met toegevoegde waarde. Bijkomende informatie is beschikbaar op http://www.chiquita.com.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.