Chiquita kondigt de intentie aan tot uitgifte van US$ 150 miljoen aan converteerbare preferente obligaties met vervaljaar 2016

05 Feb, 2008, 15:23 GMT Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, February 5 /PRNewswire/ --

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) heeft vandaag aangekondigd, afhankelijk van markt- en andere omstandigheden, een nieuwe uitgifte te doen van converteerbare preferente obligaties ter waarde van US$ 150 miljoen met vervaljaar 2016 in het kader van de bestaande verklaring van het bedrijf betreffende gescheiden registratie. Het betreft niet-gewaarborgde niet-achtergestelde obligaties van het bedrijf die onder bepaalde omstandigheden, zoals beschreven in de prospectus, kunnen worden geconverteerd. Het bedrijf is van plan de netto-opbrengsten van dit aanbod aan te wenden voor het afbetalen van een gedeelte van de uitstaande bedragen in het kader van de termijnlening C van de preferente gewaarborgde kredietvoorziening van het bedrijf.

Goldman, Sachs & Co. en Morgan Stanley & Co. voeren gezamenlijk het administratieve beheer over de uitgifte. Een prospectus betreffende de uitgifte is verkrijgbaar bij Goldman, Sachs & Co., Prospectus Department, 85 Broad Street, New York, New York 10004, fax: +1-212-902-9316 of e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com. De prospectus is ook verkrijgbaar bij Morgan Stanley & Co., Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, telefoon: +1-866-718-1649 of e-mail: prospectus@morganstanley.com.

Dit persbericht is geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot biedingen tot aankoop van waardepapieren, noch wordt enige verhandeling van waardepapieren toegestaan in enige staat waarin een dergelijk aanbod, dergelijke uitnodiging of dergelijke verkoop onwettig is voorafgaande aan registratie of kwalificatie in het kader van de aandelenwetten van de betreffende staat of het betreffende rechtsgebied.

OVER CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.

Met een jaarlijkse omzet van ongeveer US$ 4,7 miljard is Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) een vooraanstaande internationale handelaar en distributeur van verse voedselproducten en voedselproducten met een toegevoegde waarde - van bananen en andere vruchten vol energie tot handige voedzame gemengde salades. Het bedrijf brengt haar producten op de markt onder de vooraanstaande merknamen Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere verwante handelsmerken. Chiquita heeft ongeveer 25.000 mensen in dienst, verspreid over meer dan 70 landen wereldwijd.

Dit persbericht bevat bepaalde uitspraken die moeten worden gezien als uitspraken met betrekking tot de toekomst ("forward-looking statements") in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Aan deze uitspraken zijn diverse aannamen, risico's en onzekerheden verbonden, waarop Chiquita in veel gevallen geen invloed kan uitoefenen. Hiertoe behoren veranderingen in de concurrentieomstandigheden in Europa, volgend op de overgang in 2006 naar een zuiver tarifair stelsel voor de import van bananen in de Europese Unie; ongebruikelijke weersomstandigheden; industriële en concurrerende omstandigheden; toegang tot, en kosten van, kapitaal; ons vermogen de kostenbesparingen te bereiken en andere voordelen voorzien in de in oktober 2007 aangekondigde herstructurering; verhogingen van industriële kosten en ons vermogen die door te spelen aan de consument; het terugroepen van producten en andere gebeurtenissen die van invloed zijn op de industrie en het vertrouwen van de consument in onze producten; de gebruikelijke risico's die voedselbedrijven wereldwijd ervaren, zoals de invloed van prijzen voor producten en goederen, voedselveiligheid, fluctuaties in valutakoersen, overheidsreguleringen, werkverhoudingen, belastingen, oogstrisico's, politieke instabiliteit en terrorisme; en de uitkomst van nog lopende claims en overheidsonderzoeken waarbij het bedrijf betrokken is en juridische kosten die daarmee in verband staan.

De in dit persbericht geuite verwachtingen zijn geldig op de datum waarop ze gemaakt zijn en geven geen zekerheid over toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die zijn uitgedrukt of geïmpliceerd in de uitspraken met betrekking tot de toekomst, en het bedrijf neemt niet de verplichting op zich om dergelijke uitspraken te actualiseren. Aanvullende informatie over factoren die van invloed zouden kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita is gevoegd bij de SEC-dossiers, inclusief het Jaarlijks Rapport op Form 10-K, Kwartaalrapporten op Form 10-Q en Huidige Rapporten op Form 8-K.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.