Chiquita kondigt goede resultaten aan voor het eerste kwartaal van 2008

05 Mei, 2008, 23:25 BST Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, May 5 /PRNewswire/ --

- Betere prijzen voor bananen maken de stijgende kosten ruimschoots goed

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) kondigde vandaag de financiële en operationele resultaten aan van het eerste kwartaal van 2008. De netto omzet steeg met 7 procent vergeleken met dezelfde periode in het jaar ervoor tot US$ 1,3 miljard en het bedrijf meldde netto inkomsten van US$ 32 miljoen, of US$ 0,72 per verwaterd aandeel, inclusief kosten van US$ 9 miljoen, of (US$ 0,20) per verwaterd aandeel, voor de afschrijving van uitgestelde financieringshonoraria als gevolg van de succesvolle herfinanciering van het bedrijf tijdens het kwartaal. In dezelfde periode een jaar geleden, meldde het bedrijf een netto verlies van US$ 3 miljoen, of (US$ 0,08) per verwaterd aandeel, inclusief kosten van US$ 5 miljoen, of (US$0,12) per verwaterd aandeel, in verband met het beëindigen van bepaalde niet winstgevende boerderijpachten in Chili.

"Ons uitstekende eerste kwartaal is het derde achtereenvolgende kwartaal dat wij het beter doen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder en toont dat wij de juiste acties blijven ondernemen om de winstgevendheid in onze activiteiten aan te drijven", zei Fernando Aguirre, voorzitter en algemeen directeur. "De premie voor ons merk, betere bananenprijzen, de voordelen van onze herstructurering van ons bedrijf en voortdurend herstel van de salades met toegevoegde waarde, hebben het ons mogelijk gemaakt om aanzienlijk betere resultaten te bereiken. Wij hebben getoond dat wij in staat zijn om problemen met kosten te overwinnen en wij verwachten dat deze verbetering zich door zal zetten, vooral in de eerste helft van het jaar."

Aguirre voegde daaraan toe: "Wij hebben ook twee andere belangrijke successen behaald, die een afspiegeling zijn van zowel onze financiële discipline als vertrouwen in onze strategie voor de lange termijn. Wij hebben met succes een herstructurering van onze kapitaalsstructuur uitgevoerd om onze balans te versterken en wij hebben overeenkomsten getekend om twee belangrijke bronnen voor bananen in Afrika voor onze Europese markten te ontwikkelen, zonder kapitaal te investeren in onze eigen bezittingen. Wij zullen ons blijven richten op een sterke uitvoering in al onze activiteiten en te investeren in vernieuwende groeimogelijkheden op lange termijn. Deze successen en goede kwartaalresultaten zijn aanhoudende bewijzen dat onze langetermijnstrategie werkt."

  
  (Alle bedragen in US$ tenzij anders vermeld)

  
  OVERZICHT EERSTE KWARTAAL 2008
                         Q1          Q1  
  ($ miljoenen)                2008         2007 

  Netto omzet                $ 1.270,5      $ 1.192,4
  Bedrijfsresultaat               $ 56,7       $ 18,0
  Netto inkomsten (verlies)           $ 31,7       ($ 3,4)
  Kasstroom uit operationele activiteiten   ($ 12,7)       ($ 6,1)
  Totale schuld                $ 886,1      $ 1.061,3
  Contanten                  $ 112,0       $ 79,9


  -- Netto omzet: De verkoop in het kwartaal steeg voornamelijk als gevolg 
    van hogere prijzen voor bananen, hogere prijzen en volume in de 
    winkelverkoop van salades met toegevoegde waarde en gunstige 
    wisselkoersen. Zij werden gecompenseerd door kleinere hoeveelheden 
    bananen, een weerspiegeling van beperkte beschikbaarheid in 
    de gehele sector tijdens het kwartaal als gevolg van ongunstige 
    weersomstandigheden in heel Centraal-Amerika en Ecuador.

  -- Operationele inkomsten: De operationele resultaten tijdens het kwartaal 
    waren beter dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder als gevolg van 
    hogere bananenprijzen in alle markten waar het bedrijf actief is, de 
    stijging van de euro, besparingen als gevolg van de herstructurering 
    van de activiteiten van het bedrijf en doorgaand herstel in de 
    winkelverkoop van salades met toegevoegde waarde. Hogere 
    bananenprijzen in de Europese kern- en handelsmarkten waren 
    voornamelijk het gevolg van de beperkingen van de aanvoer in het 
    kwartaal en de strategie van het bedrijf om zijn hoge productkwaliteit 
    en prijsdifferentiatie te verkiezen boven marktaandeel. In 
    de Noord-Amerikaanse markt was de hogere bananenprijs het gevolg van 
    de stijging van de basiscontractprijzen, de toeslagen van het bedrijf 
    in verband met de benzineprijzen en de invoering in de laatste vier 
    weken van het kwartaal van een tijdelijke prijsverhoging bedoeld om 
    de hogere kosten voor het kopen van fruit - gevolg van de beperkte 
    beschikbaarheid van volume in de sector - te compenseren. Zie Bijlage 
    A voor informatie over de netto-omzet en operationeel inkomen voor 
    ieder segment in het eerste kwartaal. 

  -- Kasstroom uit operationele activiteiten: Kasstroom uit operationele 
    activiteiten was ($ 13) miljoen in het eerste kwartaal van 2008, 
    vergeleken met ($ 6) miljoen voor het eerste kwartaal van 2007. De 
    daling was het gevolg van de stijging van vorderingen als gevolg van 
    een hogere wisselkoers voor de euro en hogere bananenprijzen.

  -- Totale schuld: De totale schuld van het bedrijf op 31 maart 2008 is 
    edaald naar $ 886 miljoen, $ 175 miljoen minder dan een jaar geleden, 
    voornamelijk als gevolg van het gebruik van de opbrengst van de verkoop 
    van zijn schepen in het tweede kwartaal van 2007 voor het aflossen van 
    schuld. Het bedrijf had geen uitstaande leningen in zijn doorlopende 
    kredietfaciliteiten op 31 maart 2008, vergeleken met $ 80 miljoen op 
    31 maart 2007. Op 31 maart 2008 was de verhouding schuld/kapitaal van 
    het bedrijf 49 procent, vergeleken met het langetermijndoel van het 
    bedrijf voor een schuld/kapitaalverhouding van 40 procent. Zie 
    hieronder voor de beschrijving van de herfinanciering van de 
    kapitaalstructuur van het bedrijf in het eerste kwartaal en zie 
    Bijlage F voor een gedetailleerd schuldenschema. 

VERWACHTING

Ondanks grote kostenstijgingen in de sector en andere kosten voor het leveren van producten, verwacht het bedrijf belangrijke stijgingen in omzet en operationele inkomsten te bereiken in 2008 vergeleken met vorig jaar, voornamelijk als gevolg van stijgingen van contract- en marktprijzen en de voordelen van de herstructurering van het bedrijf. Het volgend overzicht geeft een samenvatting van de schattingen van de bedrijfsleiding van de invloed die bepaalde punten zullen hebben op bepaalde resultaten van het bedrijf voor 2008.

  
  
                        Q1      Volledig jaar 
                        2008       2008   
  ($ miljoenen)              Werkelijk    Schatting 

  Investeringen                $ 12      $ 60-75  
  Afschrijvingen               $ 21      $ 75-80   
  Bruto rentelasten (1)            $ 17      $ 67-72  
  Netto rentelasten (1)            $ 16      $ 57-62  
  Hogere bedrijfskosten(2)          $ 50     $ 150-165   
  Overige hogere leveringskosten producten(3) $ 29      $ 60-70  
  Bruto kostenbesparingen           $ 10       $ 30 
  Herstructureringsbesparingen (4)      $ 18      $ 65-80  
  Euro hedgingkosten(5)            $ 5       $ 16 
  Brandstofhedgingwinsten (6)         ($ 6)      ($ 30)


  1 Veronderstelt een gemiddelde LIBOR koers van 2,7 procent. $9 miljoen 
   aan afschrijving van uitgestelde financieringskosten niet meegerekend 
   na de afronding van de herfinanciering afgesloten in het eerste 
   kwartaal van 2008.

  2 Vertegenwoordigt variaties vergeleken met vorige jaren zoals gekocht 
   fruit, ruwe producten, kunstmest, bunkerbrandstof, schepencharter, 
   papier en harsen. 

  3 Vertegenwoordigt variaties vergeleken met vorige jaren voor zaken als 
   stijging van de kosten van arbeid en materiaal voor de bananenproductie 
   en de productie van salades, verzending en andere logistieke kosten.

  4 Houd verband met de herstructurering van het bedrijf, aangekondigd in
   oktober 2007 (beschrijving hieronder). Ongeveer 70 procent komt ten 
   goede aan de verkoop-, algemene en administratieve onkosten en 30 
   procent helpt de kosten van verkochten goederen.

  5 De schattingen van de eurohedgingkosten in 2008 zijn gebaseerd op 
   de huidige termijnkoersen van de markt op 30 april 2008 ten aanzien 
   van de hedgingportefeuille van het bedrijf in 2008, die onder meer 
   bestaat uit europutopties met gemiddelde uitoefenprijzen van $ 1.40 
   en verkochte callopties met gemiddelde uitoefenprijzen van $ 1,56 per 
   euro tot en met december 2008.

  6 De geschatte winst door brandstofhedging in 2008 is gebaseerd op de 
   brandstofportefeuille voor brandstof en termijnkoersen van de markt 
   vanaf 30 april 2008. 

BEDRIJFSHERSTRUCTURERING

Het bedrijf is op schema om zijn doel van $ 65-80 miljoen aan duurzame jaarlijkse kostenbesparing te bereiken in 2008 als gevolg van zijn herstructurering, aangekondigd in oktober 2007. De besparingen zullen naar verwachting voornamelijk voortkomen uit lagere kosten voor salarissen en lonen en de consolidatie van verwerkings- en distributiefaciliteiten. Meer dan de helft van deze besparingen zullen naar verwachting het bananensegment ten goede komen en de rest zal naar verwachting gebruikt worden voor zowel de salades en gezonde snacks als de onkosten van het bedrijf. De herstructurering is opgezet om de langetermijnstrategie van het bedrijf te versnellen. Die strategie is erop gericht om de wereldleider te worden voor de levering van gezond, vers voedsel en ook om de winstgevendheid en efficiëntie te vergroten door consolidatie van bedrijfsactiviteiten en vereenvoudiging van de algemene structuur.

Zoals eerder aangekondigd is het bedrijf strategische alternatieven aan het zoeken voor zijn Duitse distributieactiviteiten, Atlanta AG, inclusief een mogelijke verkoop. Eind april 2008 heeft de Raad van Bestuur de directie toestemming gegeven om een plan uit te voeren om de activiteiten van Atlanta te verkopen. Er is geen zekerheid dat een dergelijke verkoop voltooid zal worden en het bedrijf verwacht niet dat het aankondigingen zal doen met betrekking tot ontwikkelingen in dit proces, tenzij en totdat het passend is om dit te doen.

HERFINANCIERING KAPITAALSTRUCTUUR

Zoals eerder gemeld heeft het bedrijf tijdens het eerste kwartaal van 2008 met succes zijn gedekte kredietfaciliteit geherfinancierd op een manier die de rente-uitgaven van het bedrijf zal verlagen, de looptijd van de schulden zal verkorten en aanzienlijke covenantflexibiliteit zal toevoegen. Dit is een onderdeel van de algemene herfinanciering van de kapitaalstructuur van het bedrijf. In februari heeft het bedrijf 4,25% converteerbare Senior obligatieleningen met een hoofdbedrag van $ 200 miljoen en een looptijd tot 2016 uitgegeven. In maart is het bedrijf een nieuwe gedekte senior gedekte kredietfaciliteit voor zes jaar aangegaan. Deze bestaat uit een doorlopend krediet van $ 150 miljoen en een termijnlening van $ 200 miljoen met een syndicaat van banken geleid door de Rabobank en Wells Fargo. De netto opbrengst van zowel de converteerbare obligatieleningen als de nieuwe termijnlening zijn voornamelijk gebruikt om bedragen die uitstonden onder het eerdere doorlopende krediet als de termijnlening C af te betalen.

In verband met de herfinanciering heeft het bedrijf tijdens het kwartaal ongeveer $ 9 miljoen aan honoraria voor ongedekte financiering van het eerdere senior gedekt krediet als onkosten opgenomen.

TELECONFERENTIE

Een teleconferentie om de resultaten van het eerste kwartaal van 2008 te bespreken begint om 16:30 EDT en zal beschikbaar zijn via een webcast op www.chiquita.com. U kunt gratis toegang krijgen tot de conferentie door in de VS te draaien: +1-800-273-2385 en +1-913-312-0724 uit andere landen. Een webcast en audioherhaling van de conferentie op www.chiquita.com zal tot 15 mei 2008 beschikbaar blijven. Om de opname van het teleconferentie te beluisteren draait u +1-888-203-112 vanuit de VS en +1-719-457-0820 vanuit andere landen en voert u toegangscode 4677768 in. Een transcript van de conferentie zal zo snel mogelijk na 1 mei op de website geplaatst worden en zal daar 12 maanden lang beschikbaar blijven.

OVER CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) heeft een jaarlijkse omzet van ongeveer $ 4,7 miljard en is daarmee een toonaangevende internationale verkoper en distributeur van verse voedselproducten met een hoge kwaliteit en van voedselproducten met toegevoegde waarde - van energierijke bananen en andere vruchten tot voedzame mixen van voorverpakte groene salades. Het bedrijf brengt zijn producten op de markt onder de A-merken Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere verwante handelsmerken. Er werken ongeveer 24.000 mensen bij Chiquita in meer dan 70 landen overal in de wereld.

VOORUITZIENDE UITSPRAKEN

Dit persbericht bevat bepaalde verklaringen die "vooruitziende uitspraken" zijn volgens de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze uitspraken zijn onderhevig aan een aantal aannames, risico's en onzekerheden waarop Chiquita in vele gevallen geen controle heeft, waaronder: veranderingen in de concurrerende omgeving na de overschakeling in 2006 naar een zuiver op tarief gebaseerd stelsel voor de invoer van bananen in de Europese Unie; ongewone weersomstandigheden; branche- en concurrentieomstandigheden; financiering; de mogelijkheid van het bedrijf om de kostenbesparing en andere voordelen te bereiken die verwacht worden als gevolg van de herstructurering die in oktober 2007 is aangekondigd; verhoging van onkosten en het vermogen van het bedrijf om deze door te berekenen aan zijn klanten; het terugroepen van producten en andere evenementen die van invloed zijn op de sector en het vertrouwen van de consument in de producten van het bedrijf; de gebruikelijke risico's voor voedselbedrijven wereldwijd, zoals de invloed van prijzen voor producten en goederen, valutaschommelingen, overheidsregulering, verhouding met de medewerkers, belastingen, oogstrisico's, politieke instabiliteit en terrorisme; en het resultaat van nog lopende claims en onderzoeken door de overheid waarbij het bedrijf betrokken is en juridische honoraria en andere kosten die daaraan verbonden zijn.

Alle vooruitziende uitspraken in dit persbericht zijn geldig op de datum dat zij gedaan worden en zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die in de vooruitziende uitspraken worden uitgedrukt of geïmpliceerd en het bedrijf verplicht zich niet om dergelijke uitspraken bij te werken. Aanvullende informatie over factoren die van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita is opgenomen in zijn documentatie ingediend bij de SEC, inclusief het Jaarverslag op Formulier 10-K, de Kwartaalverslagen op Formulier 10-Q en de Huidige Rapporten op Formulier 8-K.

  
  Bijlage A:

  GEDETAILLEERDE SEGMENTINFORMATIE VAN HET EERSTE KWARTAAL
  (Alle vergelijkingen die hieronder worden gemaakt zijn met het eerste 
   kwartaal van 2007, tenzij anders vermeld.)

  
  Het bedrijf brengt rapport uit over de volgende drie bedrijfssegmenten: 
  -- Bananen: Dit segment omvat de sourcing (aankoop en productie), vervoer, 
    de marketing en distributie van bananen. 

  -- Salades en gezonde snacks: Dit segment omvat salades met toegevoegde 
    waarde, verse groente- en fruitingrediënten die gebruikt worden in de 
    voedingsservice, gezonde snackactiviteiten en voorbewerkte producten 
    met fruitingrediënten. 

  -- Overige productie: Dit segment omvat de sourcing, de marketing en 
    distributie van hele verse vruchten en groenten behalve bananen. 

Sommige bedrijfsonkosten worden door het bedrijf niet aan de rapporteerbare segmenten toegekend. Deze uitgaven zijn nu opgenomen in "Bedrijf."

Bananen Netto-omzet voor het segment steeg met 12 procent naar $ 584 miljoen. De bedrijfsinkomsten van het segment waren $ 61 miljoen, vergeleken met $ 33 miljoen in dezelfde periode een jaar geleden.

  
  De bedrijfsresultaten voor het bananensegment werden beter dankzij:

  -- $ 29 miljoen voordeel uit de invloed van wisselkoeren van Europese 
    valuta (uiteengezet in Bijlage E). 

  -- $ 27 miljoen uit betere plaatselijke bananenprijzen in de Europese 
    kernmarkten, toe te schrijven aan de beperkingen van de aanvoer in 
    het eerste kwartaal van 2008 en de strategie van het bedrijf om zijn 
    hoge productkwaliteit en prijsdifferentiatie te waarderen boven 
    marktaandeel.

  -- $ 24 miljoen door betere prijzen in Noord-Amerika als gevolg van 
    stijgingen van de basiscontractprijzen, hogere toeslagen in verband met 
    brandstofprijzen en de invoering van een tijdelijke prijsverhoging om 
    de hogere kosten in de sector als gevolg van beperkte beschikbaarheid 
    van volume in de hele sector op te vangen.

  -- $ 8 miljoen als gevolg van betere prijzen in de handelsmarkten, een 
    gevolg van beperkte aanvoer in het eerste kwartaal van 2008.

  -- $ 7 miljoen aan hogere winsten uit brandstofhedging, wat de hogere 
    kosten in de sector gedeeltelijk compenseerde.

  -- $ 6 miljoen door verminderde marketing en innovatie, voornamelijk in 
    Noord-Amerika.


  Deze verbeteringen werden tijdens het kwartaal gedeeltelijk 
  geneutraliseerd door:

  -- $ 46 miljoen aan hogere bedrijfskosten voor aangekocht fruit, 
    kunstmest, bunkerbrandstof, papier en schepencharters.

  -- $ 18 miljoen aan hogere productiekosten van de eigen 
    bananenproductie, verzending en landinwaarts vervoer, netto 
    $ 3 miljoen uit kostenbesparende programma's, herstructurering 
    niet meegerekend.

  -- $ 10 miljoen door lagere volumes, voornamelijk op de Europese 
    kernmarkten van het bedrijf.

Salades en gezonde snacks

De nettoverkoop steeg met 12 procent naar $ 327 miljoen. De bedrijfsinkomsten waren $ 7 miljoen, vergeleken met US$ 1 miljoen in dezelfde periode een jaar geleden.

  
  De bedrijfsresultaten voor het salades en gezonde snacks-segment 
  verbeterden dankzij:

  -- $ 6 miljoen minder in kosten als gevolg van vorst die vorig jaar 
    de bron voor salades aantastte, iets dat zich niet herhaald heeft.

  -- $ 4 miljoen als gevolg van betere prijzen en volumes in de 
    winkelverkoop van salades met toegevoegde waarde.

  -- $ 2 miljoen aan verminderde verkoop-, algemene en administratiekosten.


  Deze verbeteringen werden gedeeltelijk tijdens het kwartaal 
  geneutraliseerd door:

  -- $ 4 miljoen aan gestegen bedrijfskosten, voornamelijk als gevolg van 
    stijgingen in brandstofkosten en kosten die daarmee verband houden.

  -- $ 1 miljoen aan hogere productiekosten, netto van $ 7 miljoen aan 
    besparingen voornamelijk als gevolg van betere productieschema's en 
    logistiek. 

Overige productie

De netto-omzet daalde met 5 procent naar $ 360 miljoen. De omzetdaling was het resultaat van het beëindigen van bepaalde niet winstgevende boerderijpachten in Chili in het eerste kwartaal van 2007. Het bedrijfsverlies in het kwartaal was $ 1 miljoen in 2008, vergeleken met een verlies van $ 3 miljoen in dezelfde periode een jaar geleden. De verbetering was voornamelijk het resultaat van het feit dat er niet $ 5 miljoen aan kosten waren door de niet-winstgevende boerderijpachten in Chili in het eerste kwartaal van 2007, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere uitgaven voor het uitbreiden van "Just Fruit in a Bottle" naar nieuwe geografische markten in Europa.

  
  Bijlage B:

  
          CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
           GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
  (niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve voor de bedragen per aandeel)

                        Kwartaal afgesloten 31 maart, 
                           2008      2007 
                                     
  Netto omzet                  $ 1.270,5    $ 1.192,4 
  Bedrijfsuitgaven                          
   Verkoopkosten                 1.098,4     1.051,7 
   Verkoop, algemeen en administratie        95,0      102,8 
   Afschrijving                   18,4      19,8 
   Amortisatie                    2,5       2,4 
   Aandelenkapitaal in (verlies) van
    deelnemingen                  (0,5)      (2,3)
                          1.213,8     1.174,4 
      Bedrijfsinkomsten             56,7      18,0 

  Rentebaten                     1,5       2,6 
  Rentelasten                    (26,4)     (23,3)
  Inkomsten (verlies) vóór belasting         31,8      (2,7)
  Inkomstenbelasting (1)               (0,1)      (0,7)
      Netto inkomsten (verlies)        $ 31,7     $ (3,4)

  Basisinkomsten per aandeel            $ 0,74     $ (0,08)
  Verwaterde inkomsten per aandeel          0,72      (0,08)

  Aandelen voor berekening van 
   basisinkomsten per aandeel            42,9      42,4 
  Aandelen voor berekening van verwaterde   
   inkomsten per aandeel (2)             44,2      42,4 


  1 Inkomstenbelasting over de eerste kwartalen van 2008 en 2007 omvatten 
   een voordeel van respectievelijk $ 5 miljoen en $ 4 miljoen als gevolg 
   van het oplossen van onvoorziene belastingen.

  2 Omvat het effect van verwatering van uitstaande betalingsmachtigingen 
   en aandelenopties gebaseerd op de staatsleningenmethode en het 
   verwaterend effect van beperkte giften in aandelen. In het eerste 
   kwartaal van 2008 adden de 4,25% converteerbare senior 
   obligatieleningen, te betalen in 2016, geen verwaterend effect omdat 
   de gemiddelde beursprijs van de algemene aandelen lager lag dan de 
   aanvankelijke conversieprijs van $ 22,45 per aandeel.


  Bijlage C: 

          CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
          OPERATIONELE STATISTIEKEN - EERSTE KWARTAAL
  (Niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve percentages en wisselkoersen)

                            Procentuele wijziging
                Kwartaal afgesloten 31 maart,   Gunstig
                                 (Ongunstig)
                                  vs. 2007
                       2008     2007    
  Netto-omzet per segment  
    Bananen               $ 583,9   $ 522,8    11,7%
    Salades en gezonde snacks       327,1    291,9    12,1%
    Overige productie           359,5    377,7    (4,8%)
     Totale netto-omzet        1,270,5   1.192,4     6,5%

  Bedrijfsinkomsten (verlies) per segment              
    Bananen               $ 61,1    $ 33,4    82,9%
    Salades en gezonde snacks        7,1     0,6     NVT 
    Overige productie           (0,6)    (3,4)    82,4%
    Bedrijf                (10,9)    (12,6)    13,5%
     Totale operationele inkomsten    
      (verlies)             56,7     18,0    215,0%

  Operationele marge per segment  
    Bananen                10,5%     6,4%   4,1 pts 
    Salades en gezonde snacks        2,2%     0,2%   2,0 pts   
    Overige productie           (0,2%)    (0,9%)  0,7 pts 

  SG&A als een verkooppercentage       7,5%     8,6%   1,1 pt 
  Verkoopvolume bananen van het bedrijf
   (dozen van 40 lbs.)                         
    Noord-Amerika(1)            15,2     15,4    (1,3%)
    Europese kernmarkten(2)        12,6     14,6    (13,7%)
    Azië en het Midden Oosten (3)      4,9     4,7     4,3%
    Handelsmarkten             1,2     2,1    (42,9%)
     Totaal               33,9     36,8    (7,9%)

  Fresh Express verkoopvolume 
   salades met toegevoegde waarde
   (per 12 verpakt)             16,8     16,2     3,7%

  Gemiddelde wisselkoers Euro, spotmarkt 
   (dollar per Euro)           $ 1,49    $ 1,31    13,7%

  Gemiddelde wisselkoers Euro, hedged 
   (dollar per Euro)           $ 1,45    $ 1,27    14,2%
 

  1 Het totale verkoopvolume is inclusief alle soorten bananen, zoals 
   Chiquita-to-Go, Chiquita mini's, biologische bananen en kookbananen. 
 
  2 De Europese "kern"-markten van het bedrijf omvatten de 27 lidstaten 
   van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en ?sland. 

  3 Het bedrijf handelt voornamelijk via joint ventures in deze regio.
  
  Bijlage D: 

  
        CHIQUITA GEMIDDELDE BANANENPRIJZEN EN VOLUME
    PERCENTAGEWIJZIGINGEN JAAR-OP-JAAR - POSITIEF (NEGATIEF)

                           2008 vs. 2007
                         (Niet gecontroleerd)

                       Prijzen       Volume 

  Regio                    Q1          Q1  

  Noord-Amerika(1)              18%         (1%)
                                     
  Europese kernmarkten(2)                        
    Amerikaanse Dollar basis(3)       26%         (14%)
    Plaatselijke valuta           11%           

  Azië en het Midden Oosten (4)             
    Amerikaanse Dollar basis        12%          4%

  Handelsmarkten                           
    Amerikaanse Dollar basis        41%         (43%)


  1 Prijzen zijn inclusief brandstoftoelagen en tijdelijke 
   prijsverhogingen. Het totale verkoopvolume is inclusief alle soorten 
   bananen, zoals Chiquita-to-Go, Chiquita mini's, biologische bananen en 
   kookbananen.

  2 De Europese "kern"-markten van het bedrijf omvatten de 27 lidstaten van 
   de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland.

  3 De prijzen op basis van de Amerikaanse dollar zijn niet inclusief de 
   resultaten van hedging.

  4 Het bedrijf handelt voornamelijk via joint ventures in deze regio.          FRESH EXPRESS VERKOOP SALADES MET TOEGEVOEGDE WAARDE
            NETTO OPBRENGSTEN PER DOOS EN VOLUME
      PERCENTAGEWIJZIGINGEN T.O.V VOORGAANDE JAAR - POSITIEF (NEGATIEF)

                        2008 vs. 2007 
                      (Niet gecontroleerd)

                  Netto-omzet             
                 Per verpakking      Volume(1)  

  Regio               Q1            Q1     

  Noord-Amerika           2%            4%


  1 Als Verdelli Farms wordt meegerekend is de stijging van het totale 
   volume 11 procent. 


  Bijlage E: 


                EUROPESE VALUTA
    PERCENTAGEWIJZIGINGEN T.O.V VOORGAANDE JAAR - POSITIEF (NEGATIEF)
                 2008 vs. 2007
              (Niet gecontroleerd - in miljoenen

  Invloed valuta (Euro/Dollar)                   Q1    
     Opbrengst                         $ 38  
     Plaatselijke kosten                    (11) 
     Hedging(1)                          1  
     Omrekening balans (2)                    1  

  Netto invloed Europese valuta                 $ 29 


  1 Hedgingkosten in het eerste kwartaal van 2008 en 2007 waren 
   respectievelijk $ 5 miljoen en $ 6 miljoen. 

  2 De omrekening van de balans voor het eerste kwartaal van 2008 was 
   $ 1 miljoen.


  
  Bijlage F:

          CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
         SCHULDENOVERZICHT - EERSTE KWARTAAL 2008
          (Niet gecontroleerd - in miljoenen)

                           Betalingen      
                31 dec         Overige   31 maart
                2007  Toevoegingen Verminderingen  2008 

  Moederbedrijf                            
  7-1/2% Senior Notes     $ 250,0   $  -   $   -   $ 250,0 
  8-7/8% Senior Notes      225,0     -      -    225,0 
  4.25% Converteerbare Senior                      
   Obligatieleningen(a)       -   200,0      -    200,0 

  Dochterondernemingen                             
  Termijnleningen (b)      325,7   200,0    (325,7)   200,0   
  Doorlopend krediet-
   faciliteiten (b)         -   57,0    (57,0)     -
  Overige             13,0     -     (2,0)    11,0 

  Totale schuld        $ 813,7  $ 457,0   ($ 384,7)  $ 886,0 


  (a) In februari 2008 heeft het bedrijf $ 200 miljoen uitgegeven aan een 
    hoofdbedrag van 4,25% inwisselbare senior obligatieleningen. De 
    netto-opbrengst van $ 193,7 miljoen is gebruikt om een deel van de 
    openstaande bedragen van termijnlening C. af te betalen.

  (b) In maart 2008 heeft het bedrijf de herfinanciering van zijn 
    kredietfaciliteit afgerond, die bestond uit een nieuwe doorlopende 
    kredietfaciliteit van $ 150 miljoen en een termijnlening van 
    $ 200 miljoen. De netto opbrengst van $ 193,2 miljoen van de nieuwe 
    termijnlening is voornamelijk gebruikt om bedragen die uitstonden 
    onder het eerdere doorlopende krediet en het resterend deel van zijn 
    termijnlening C af te betalen. Het bedrijf heeft $ 13,7 miljoen 
    behouden.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.