Chiquita kondigt toestemmingsverzoek aan voor zijn 7,5% bevoorrechte obligaties met een looptijd tot 2014

29 Jan, 2008, 03:18 GMT Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, January 29 /PRNewswire/ --

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) maakte vandaag bekend dat het een toestemmingsverzoek indiende om de voorwaarden van de overeenkomst voor zijn bevoorrechte obligaties van 7,5% met een looptijd tot 2014 ("Obligaties") te wijzigen, dit in verband met een voorgestelde herfinanciering van zijn primaire kredietfaciliteit waarbij het de bedoeling is om zijn rentekosten te verlagen, de looptijd te verlengen en bijkomende contractflexibiliteit te leveren.

De bedoeling van het toestemmingsverzoek is de voorzieningen te wijzigen in de overeenkomst die van toepassing zijn op de obligaties, met betrekking tot het vermogen van de onderneming om bepaalde verbintenissen na te komen, zoals beschreven in de verklaring van het toestemmingsverzoek van 28 januari, 2008 (de "Verklaring van het toestemmingsverzoek").

De registratiedatum van het toestemmingsverzoek is de sluitingstijd van de kantoren in New York City, op vrijdag, 25 januari, 2008. Het toestemmingsverzoek vervalt om 5:00 p.m., tijd van New York City, op maandag, 4 februari, 2008 ("Vervaltijd"), tenzij deze wordt verlengd. Het bedrijf biedt een toestemmingsvergoeding van USD 20,00 per USD 1000 van de hoofdsom aan obligaties aan iedere houder van de melding, vanaf de meldingsdatum, die een geldige toestemming heeft afgeleverd (en die niet rechtsgeldig werd herroepen) voorafgaand aan de vervaldatum. De verplichtingen van de onderneming om toestemmingen te aanvaarden en een toestemmingsvergoeding te betalen is afhankelijk, onder andere, van de ontvangst van toestemmingen (niet rechtsgeldig herroepen), van de amendementen van de houders van ten minste een meerderheid van de totale hoofdsom van de obligaties, van de realisatie van een primaire ongedekte converteerbare schuldentransactie met verhoging van de bruto-opbrengsten van niet minder dan USD 125 miljoen op of vóór 15 februari, 2008, en andere voorwaarden, die vollediger worden uiteengezet in de Verklaring van het toestemmingsverzoek.

Voor een volledig overzicht van de voorwaarden van het toestemmingsverzoek, de amendementen van de overeenkomsten, en de bijbehorende vrijstellingen, moeten de houders van de obligaties verwijzen naar de Verklaring van het toestemmingsverzoek, die naar alle houders van de registratie van de obligaties wordt gestuurd vanaf de registratiedatum. Vragen van de houders over het toestemmingsverzoek of verzoeken om extra exemplaren van de Verklaring van het toestemmingsverzoek, het Toestemmingsformulier, of andere verwante documenten moeten worden gericht aan Global Bondholder Services Corporation, de informatie-agent voor het toestemmingsverzoek, op 65 Broadway, Suite 723, New York, New York 10006, +1-866-873-6300 (gratis) of +1-212-430-3774 (collectgesprek) of de Solicitation Agent voor het toestemmingsverzoek, Morgan Stanley & Co Incorporated op +1-800-624-1808 (gratis).

Dit persbericht is geen verzoek tot toestemming met betrekking tot welke van de obligaties dan ook. Het toestemmingsverzoek worden uitsluitend gemaakt in de Verklaring van het toestemmingsverzoek en de verwante documenten, van 28 januari, 2008, die de complete voorwaarden uiteenzetten van het toestemmingsverzoek. De realisatie van de voorgestelde herfinanciering van de onderneming is onderworpen aan een aantal marktvoorwaarden en andere condities. Er kan geen garantie kan worden gegeven dat enige wijziging of herfinanciering de kapitaalstructuur van de onderneming kan of zal worden afgesloten volgens voorwaarden die aanvaardbaar zijn door de onderneming, indien dit het geval is.

OVER CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.

Met jaarlijkse inkomsten van ongeveer USD 4,7 miljard, is Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) een toonaangevende internationale markthandelaar en distributeur van hoogwaardige, verse voedselproducten met toegevoegde waarde - van energierijke bananen en ander fruit tot voedzame mengsels van handige, groene slaatjes. De producten en services van de onderneming zijn ontworpen om harten en glimlach van klanten over gans de wereld te winnen door ze helpen genieten van gezond, vers voedsel. Het bedrijf brengt zijn producten op de markt onder de kwaliteitsmerken van Chiquita(R) en Fresh Express(R), en andere verwante handelsmerken. Chiquita stelt ongeveer 25000 mensen tewerk in meer dan 70 landen wereldwijd. Voor meer informatie, raadpleeg onze website op www.chiquita.com.

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Dit persbericht bevat bepaalde "op de toekomst gerichte verklaringen" zoals beschreven in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen zijn afhankelijk van een aantal veronderstellingen, risico's en onzekerheden, waarvan er veel buiten de controle van Chiquita vallen, zoals: wijzigingen in de concurrentie binnen Europa, het effect van de wijzigingen in het beleid van de Europese Unie wat de import van bananen betreft, onvoorspelbare weersomstandigheden; industriële en concurrentievoorwaarden, de beschikbaarheid en de kost van financiering; het vermogen van het bedrijf om zijn aangekondigde doelstellingen van kostenvermindering en andere voorspelde profijten te realiseren zoals aangekondigd bij de herstructurering in oktober 2007; hogere industriële kosten en onze capaciteit om ze door te rekenen aan de klant; terugroeping van producten en andere gebeurtenissen die het industriële en klantenvertrouwen in onze producten aantasten; de gebruikelijke risico's door globale voedselbedrijven ondervonden, zoals de impact van product- en grondstoffenprijzen, voedselveiligheid, wisselkoersschommelingen, overheidsregelingen, arbeidsrelaties, belastingen, gewasrisico's, politieke instabiliteit en terrorisme, en het resultaat van hangende vorderingen en gouvernementele onderzoeken die de onderneming betrekken en de juridische kosten gemaakt in verband hiermee.

De toekomstgerichte verklaringen uit dit persbericht gelden alleen op de datum van dit persbericht en vormen geen garantie voor de toekomstige prestatie. De werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen aanzienlijk verschillen van de verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd, en het bedrijf aanvaardt geen enkele verplichting om dergelijke verklaringen bij te werken. Meer informatie over de factoren die de financiële resultaten van Chiquita kunnen beïnvloeden is opgenomen in de documenten die het bedrijf bij de SEC heeft ingediend, waaronder het jaarverslag op formulier 10-K en de kwartaalverslagen op formulier 8-K.

Dit persbericht mag niet worden beschouwd als een aanbod tot verkoop of verzoek van een aanbod tot aankoop van aandelen, noch zal enige verkoop van aandelen in een staat of rechtsgebied plaatsvinden waar een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie in het kader van de beurswetgeving van een dergelijke staat of rechtsgebied.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.