Chiquita kondigt voorlopige geselecteerde resultaten aan van vierde kwartaal en volledige jaar 2007 en een voorgestelde herfinanciering

30 Jan, 2008, 18:29 GMT Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, January 30 /PRNewswire/ --

- Prijswinsten bananen en herstel categorie salades duren voort

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) heeft vandaag voorlopige ongecontroleerde geselecteerde resultaten gemeld van het vierde kwartaal en het volledige jaar 2007 en heeft de details bekendgemaakt van een herfinanciering, die wordt overwogen. Deze wordt hieronder in meer detail beschreven. Het bedrijf levert deze informatie en bepaalde financiële cijfers slechts eenmalig en is niet van plan deze informatie bij te stellen voor het periodieke conferentiegesprek betreffende het vierde kwartaal en het volledige jaar 2007 van 19 februari 2008 en toekomstige meldingen bij de Securities & Exchange Commission.

De netto omzet in het vierde kwartaal is ten opzichte van het voorgaande jaar met ongeveer 6 procent toegenomen tot US$1,2 miljard en het bedrijf verwacht aangepaste bedrijfsinkomsten tussen US$6-16 miljoen en een aangepaste EBITDA tussen US$28-38 miljoen. Voor het volledige jaar is de netto omzet toegenomen met ongeveer 4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar naar US$4,7 miljard en het bedrijf verwacht aangepaste bedrijfsinkomsten tussen US$62-72 miljoen en een aangepaste EBITDA tussen US$152-162 miljoen. Een afstemming van (I) een aangepaste EBITDA en (II) aangepaste bedrijfsinkomsten zoals hierboven genoemd, is hieronder opgenomen in een tabel met Non-GAAP-financiële maatstaven.

Het bedrijf heeft beschikbare activa gemeld die een kasoverschot van US$70 miljoen omvatten, ten opzichte van US$65 miljoen aan het eind van boekjaar 2006, evenals een beschikbaarheid van US$169 miljoen onder zijn huidige doorlopend-kredietfaciliteit. Het bedrijf bleef welwillend ten opzichte van zijn convenanten onder zijn bestaande schuldfaciliteiten op 31 december 2007 en verwacht dat na te blijven leven.

"Onze verwachte resultaten van het vierde kwartaal weerspiegelen de verbeterde bedrijfsprestatie in het vierde kwartaal in vergelijking met het vorige jaar, ondanks stijgende kosten," zei Fernando Aguirre, voorzitter en directeur. "Daarnaast blijft de in oktober aangekondigde herstructurering van ons bedrijf op schema om de beoogde besparingen te realiseren in 2008."

Aguirre voegde eraan toe: "We zullen ons in 2008 blijven richten op drie prioriteiten om vooruitgang te boeken middels onze strategie duurzame, winstgevende groei te bereiken. Ten eerste zullen we de herstructurering voltooien die we in oktober zijn begonnen om rendabiliteit te verbeteren door onze activiteiten te versterken en onze algemene structuur te versimpelen. Ten tweede zullen we de uitvoering en marktprestatie van onze kernbezigheden proberen te verbeteren, terwijl we ons in een moeilijke kostenomgeving begeven. Ten derde zullen we blijven investeren in mogelijkheden tot groei op lange termijn door de introductie van innovatieve producten in de hogere marge uit te breiden. Zo kunnen we meer verscheidenheid in ons bedrijf aanbrengen op het gebied van producten, kanalen en geografie."

Zoals aangekondigd in oktober, verkent het bedrijf strategische alternatieven voor zijn Duitse distributiebedrijf, Atlanta AG, waaronder een mogelijke verkoop, en verwacht het geen ontwikkelingen bekend te maken met betrekking tot dit proces, tenzij en totdat zijn raad van directeurs een beslissing heeft bereikt. Er bestaat geen zekerheid over het tijdstip of de uiteindelijke uitkomst van dit proces.

VERWACHTING 2008

Hoewel het bedrijf geen specifieke uitspraken doet over nettoverkopen en netto-inkomsten, verwacht het bedrijf wel verbeterde prestaties in vergelijking met het vorige jaar wat betreft verkopen en bedrijfsinkomsten in 2008, hoofdzakelijk door contract- en marktprijsverhogingen, waaronder brandstoftoeslagen en de voordelen van de herstructurering van het bedrijf, die op schema blijft om in 2008 US$60-80 te besparen ten opzichte van het jaar ervoor. Het bedrijf verwacht wel significant hogere industriële en andere kosten dan het jaar ervoor, die in 2008 US$120 miljoen kunnen overschrijden, vóór winsten door brandstofhedging. Dit bedrag omvat de invloed van brandstofkosten op overzeese zendingen van ongeveer US$35 miljoen, gebaseerd op de huidige geschatte markttarieven, verhogingen in de kosten van aangeschafte ruwe producten (hoofdzakelijk bananen) van US$40-50 miljoen, evenals verhogingen van de kosten van materialen, bananenproductie, lossen en andere logistieke kosten.

De onderstaande grafiek laat een samenvatting zien van de schattingen van het management van de invloed van bepaalde andere zaken op de bedrijfsresultaten voor 2008:

  
  (US$ miljoenen)          Schatting jaar 2008 (1)

  Kapitaalbenutting             $60-75
  Waardevermindering en afschrijving     $70-80
  Eurohedgingkosten (2)             $13
  Brandstofhedgingwinsten (3)          $18

  (1) De voornoemde schattingen bestaan uit vooruitziende uitspraken en
    zijn onderhavig aan risico's en onzekerheden, waaronder die hieronder
    omschreven onder "vooruitziende uitspraken".
  (2) Eurohedgingkosten bedroegen $19 miljoen in 2007. De schattingen van
    eurohedgingkosten over 2008 zijn gebaseerd op huidige geschatte 
    markttarieven in relatie tot de hedgingportfolio van het bedrijf over 
    2008, die europutopties omvat met een gemiddelde strike rate van 
    $1,40 per euro, wat ongeveer 70 procent dekt van het geschatte risico 
    voor de netto cash flow in euro van het bedrijf.
  (3) Het bedrijf heeft in 2007 een winst van $12 miljoen geraliseerd door
    brandstofhedging. De schattingen met betrekking tot hedging op 
    brandstof over 2008 zijn gebaseerd op huidige geschatte markttarieven 
    vanaf 24 januari 2008. Ongeveer 65 procent van de belangrijkste 
    brandstofbehoefte voor overzeese zendingen tot en met januari 2010 
    worden gehedged door wisselingen met brandstofbunkers.

OVERWOGEN HERFINANCIERING

Het bedrijf heeft vandaag ook aangekondigd dat het zijn kapitaalstructuur herziet. Het overweegt opties waaronder een potentiële revisie of herfinanciering van zijn hogere gedekte kredietfaciliteit en een converteerbaar obligatie-aanbod, dat bedoeld is om de rente-uitgaven van het bedrijf te verlagen, looptijden te verlengen en te zorgen voor meer convenantflexibiliteit.

De totale schuld van het bedrijf aan het einde van boekjaar 2007 was US$814 miljoen, ten opzichte van US$1,029 miljard een jaar geleden, met minimale verplichte toezeggingen tot aflossing de komende drie jaar. Het bedrijf bleef welwillend ten opzichte van zijn convenanten onder de bestaande schuldfaciliteiten op 31 december 2007 en verwacht dit na te zullen blijven leven. De huidige gedekte kredietfaciliteit omvat een 'Term Loan C', die op 31 december 2007 nog een saldo van US$326 miljoen had uitstaan, en een doorlopend-kredietfaciliteit van US$200 miljoen, die wordt gebruikt voor seizoensgebonden behoeften aan werkkapitaal. Op 31 december 2007 was de doorlopend-kredietfaciliteit niet afgelost en er was nog US$169 miljoen beschikbaar na openstaande kredietbrieven.

Als onderdeel van de overwogen herfinanciering kan het moederbedrijf, Chiquita Brands International, Inc., overwegen om converteerbare hogere ongedekte obligaties uit te geven, waarvan de opbrengsten zouden worden gebruikt om de bestaande Term Loan C gedeeltelijk vooruit af te lossen. In verband met de overwogen herfinanciering heeft het bedrijf vandaag aangekondigd dat het goedkeuring wenst van de houders van zijn hogere obligaties van 7 1/2 procent die in 2014 vervallen, om de voorwaarden van de overeenkomst waaronder de obligaties zijn uitgegeven te wijzigen. Voltooiing van de herfinanciering is onderhavig aan een aantal markt- en andere omstandigheden. Er bestaat geen zekerheid of een dergelijke wijziging of herfinanciering van de kapitaalstructuur van het bedrijf onder voor het bedrijf acceptabele condities voltooid kan of zal worden, als deze condities er al zijn.

RECENTE GEGEVENS PRIJS EN VOLUME

Het bedrijf heeft vandaag toenamen in bananenprijzen in alle markten bekendgemaakt voor het vierde kwartaal van 2007, vergeleken met dezelfde periode een jaar ervoor. In zijn Fresh Express-salades-bedrijf heeft het bedrijf een significante volumegroei in het vierde kwartaal van 2007 gemeld ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl de netto-opbrengst per kist licht steeg.

  
  Bananensegment

       Percentageverandering in vergelijking met voorgaande jaar (1)
          vierde kwartaal 2007 vs vierde kwartaal 2006

  CHIQUITA-BANANEN                       % van totaal
                     prijs  volume (2) volume verkocht 
   
  Noord-Amerika             7%     1%      43% 
   
  Kern Europese Markten (3) 
   Basis Amerikaanse dollar (4)    18%    (7%)      36% 
   Basis lokale valuta         5%        
   
  Azië-Oceanië en het Midden-Oosten (5) 6%     9%      14% 
   
  Handelsmarkten            14%    55%       7%

  (1) Deze statistieken geven niet per se een indicatie van toekomstige
    resultaten.
  (2) Totaal verkocht volume omvat alle bananenvariëteiten, zoals Chiquita
    to Go, Chiquita minis, biologische bananen en kookbananen.
  (3) De Europese "kern"-markten van het bedrijf omvatten de lidstaten van
    de Europese Unie (behalve de staten die in 2007 lid werden, Roemenië 
    en Bulgarije, die zijn opgenomen in "handels"-markten), Zwitserland, 
    Noorwegen en IJsland.
  (4) Prijzen op basis van de Amerikaanse dollar omvatten niet de invloed
    van hedging.
  (5) In deze regio is het bedrijf hoofdzakelijk actief via joint-ventures
    en de meeste zaken worden gefactureerd in Amerikaanse dollars.

Bananenprijzen in Noord-Amerika stegen in het vierde kwartaal met 7 procent ten opzichte van het jaar ervoor, wat de toenamen in basiscontractprijzen en hogere toeslagen dan het voorgaande weerspiegelt, die zijn verbonden met een brandstofprijsindex van derden. Het volume steeg 1 procent.

Bananenprijzen in de Europese kernmarkten van het bedrijf zijn 5 procent hoger dan het voorgaande jaar op basis van lokale valuta (18 procent hoger op basis van de Amerikaanse dollar), wat de gunstige vergelijkingen weerspiegelt met hetzelfde kwartaal een jaar geleden, toen de markt een overschot aan voorraad had. Het volume dat het bedrijf verkocht in de Europese kernmarkten, was 7 procent lager dan het voorgaande jaar vanwege een beperkt beschikbaarheid aan volume en de strategie van het bedrijf om de kwaliteit van zijn product en prijsdifferentiatie te behouden en boven zijn marktaandeel te stellen.

In Azië-Oceanië en het Midden-Oosten stegen de prijzen met 6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar op basis van de Amerikaanse dollar, terwijl het volume met 9 procent was afgenomen, hoofdzakelijk als resultaat van een voortdurend beperkte levering vanuit de Filippijnen, wat resulteerde in lagere opbrengst van kwaliteitsfruit.

In de handelsmarkten van het bedrijf, die hoofdzakelijk bestaan uit Europese en Middellandse-Zeelanden die niet bij de Europese Unie horen, stegen de prijzen met 14 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl het volume van het bedrijf in deze regio met 55 procent afnam, vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar geleden toen de markt overbevoorraad was.

Prijs- en volumetrends in de kernmarkten van het bedrijf in Europa en Noord- Amerika waren tot zo ver over het algemeen gelijk voor januari 2008, vergeleken met trends in het vierde kwartaal van 2007.

  
  Segment Salades en Gezonde Snacks

       Percentageverandering in vergelijking met voorgaande jaar (1)
          Vierde Kwartaal 2007 vs. Vierde Kwartaal 2006

  FRESH EXPRESS-SALADES 
  KLEINHANDEL MET MEERWAARDE  Netto opbrengst per kist   Volume 
                     
  Noord-Amerika             1%          10%

  (1) Deze statistieken geven niet per se een indicatie van toekomstige
    resultaten.

In het segment Salades en Gezonde Snacks nam het volume van het bedrijf van salades met meerwaarde voor de kleinhandel toe met 10 procent in het vierde kwartaal in vergelijking met het voorgaande jaar, wat een sterk herstel weerspiegelt in de categorie salades met meerwaarde in het eerste volledige kwartaal na een jaar na de E. coli-uitbraak, die vanaf september 2006 van invloed was op de industrie. Verwacht wordt dat het herstel van de categorie zich doorzet in een meer gematigd tempo in toekomstige kwartalen, nu deze uitbraak langer geleden is. Tijdens het vierde kwartaal van 2007 onderhield het bedrijf ook relatief stabiele netto-inkomsten per kist, een toename van 1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

AFSTEMMING VAN NON-GAAP-FINANCIËLE MAATSTAVEN (ONGECONTROLEERD)

De aangepaste Non-GAAP-financiële maatstaven die in dit persbericht zijn gebruikt, sluiten de invloed van bepaalde kosten uit, zoals hier vollediger is beschreven. Deze Non-GAAP-financiële maatstaven zijn niet ontworpen in overeenstemming met algemeen aanvaarde boekhoudprincipes en kunnen verschillen van Non-GAAP-maatstaven die andere bedrijven gebruiken. Non-GAAP-financiële maatstaven moeten niet worden beschouwd als vervanging van, of superieur aan, maatstaven voor financiële prestaties die zijn ontworpen in overeenstemming met GAAP. Het bedrijf is ervan overtuigd dat deze Non-GAAP-financiële maatstaven nuttig kunnen zijn voor investeerders bij het beoordelen van de bedrijfsresultaten, zoals cash flow, in de context van de overwogen herfinanciering zoals hierboven is beschreven. Investeerders worden aangespoord de onderstaande afstemmingen van Non-GAAP-financiële maatregelen, zoals ze in dit persbericht zijn gebruikt, te bekijken naast de GAAP-financiële maatstaven die er het best mee te vergelijken zijn.

  
               Afstemming op GAAP van
        Geschat Ongecontroleerd Bereik Aangepast EBITDA
              en Aangepast Bedrijfsinkomen
            Jaar Eindigend op 31 december 2007
                 in US$ miljoenen
                                
                 Kwartaal    Jaar   Kwartaal  Jaar
                  Einde     Einde   Einde   Einde  
                 31 dec.    31 dec.  31 dec.  31 dec.
                  2007     2007    2006   2006
                  Geschat   Geschat  
                  Bereik    Bereik  
                 Laag Hoog  Laag Hoog

  Bedrijfsinkomen/(-verlies) $(20) $(10)  $23  $33  $(33)   $(27)
  Aanpassingen:
   Bedrijfsherstructurering  26   26   26   26    -     -
   Atlanta AG Goodwill-
    beschadiging        -   -   -   -    -    43
   Ministerie van Justitie VS   
    schikking          -   -   -   -   25    25
   VS anti-trustschikking    -   -   3   3    -     -
   Herstructurering van 
    Chileense activiteiten   -   -   10   10    -     -
   Kosten i.v.m. orkaan
    Stan en tropische
    storm Gamma         -   -   -   -    -    25
  Aangepast bedrijfs- 
   inkomen/(-verlies)     $6  $16  $62  $72   $(8)   $66
  
   Waardevermindering     19   19   80   80   20    78
   Afschrijving         3   3   10   10    2    10
  Aangepaste EBITDA (1)    $28  $38  $152  $162   $14   $154

  (1) Aangepaste EBITDA in deze tabel is niet in overeenstemming met de
    definitie van aangepast EBITDA in de verzekerd-kredietfaciliteit van 
    het bedrijf, die bepaalde andere aanpassingen toelaat.

OVER CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.

Met jaarlijkse inkomsten van circa US$4,7 miljard is Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) een toonaangevende internationale handelaar en distributeur van verse voedselproducten en voedselproducten met meerwaarde van hoge kwaliteit - van energierijke bananen en andere vruchten tot voedingsrijke mixen van voorverpakte groene salades. De producten en diensten van het bedrijf zijn ontworpen om de consument het plezier van gezond vers voedsel te laten beleven. Het bedrijf brengt zijn producten op de markt onder de A-merken Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere verwante handelsmerken. Chiquita heeft ongeveer 25.000 mensen in dienst die wereldwijd in meer dan 70 landen actief zijn. Bezoek voor meer informatie onze website op www.chiquita.com.

VOORUITZIENDE UITSPRAKEN

Dit persbericht bevat bepaalde verklaringen die "vooruitziende uitspraken" zijn binnen de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Deze uitspraken, waaronder de verwachtingen van het bedrijf voor het vierde kwartaal en het jaar dat is geëindigd op 31 december 2007, evenals verklaringen met betrekking op het vooruitzicht voor 2008, zijn onderhavig aan een aantal aannames, risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten de controle van Chiquita vallen, waaronder veranderingen in de concurrerende omgeving in Europa, na de invloed van de overschakeling in 2006 naar een zuiver tarifair stelsel voor de import van bananen in de Europese Unie; ongebruikelijke weersomstandigheden; industriële en concurrerende omstandigheden; toegang tot, en kosten van, kapitaal; ons vermogen de kostenbesparingen te bereiken en andere voordelen voorzien in de in oktober 2007 aangekondigde herstructurering; verhogingen van industriële kosten en ons vermogen die door te spelen aan de consument; het terugroepen van producten en andere gebeurtenissen die van invloed zijn op de industrie en het vertrouwen van de consument in onze producten; de gebruikelijke risico's die voedselbedrijven wereldwijd ervaren, zoals de invloed van prijzen voor producten en goederen, voedselveiligheid, fluctuaties in valutakoersen, overheidsreguleringen, werkverhoudingen, belastingen, oogstrisico's, politieke instabiliteit en terrorisme; en de uitkomst van nog lopende claims en overheidsonderzoeken waarbij het bedrijf betrokken is en juridische kosten die daarmee in verband staan. Daarbij heeft het bedrijf zijn boeken over het vierde kwartaal niet volledig gesloten, en zijn de ongecontroleerde financiële resultaten over het vierde kwartaal en het volledige jaar 2007 niet herzien of gecontroleerd door onze onafhankelijke geregistreerde accounting firma, die bezig is zijn controle uit te voeren van onze financiële verklaringen over 2007. De voltooiing van het sluitingsproces van het bedrijf en de volledige vervaardiging van zijn financiële verklaringen zouden kunnen resulteren in veranderingen in onze hierboven aangegeven voorlopige schattingen.

De in dit persbericht geuite verwachtingen zijn geldig op de datum waarop ze gemaakt zijn en geven geen zekerheid over toekomstige prestaties. Eigenlijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die zijn uitgedrukt of geïmpliceerd in de vooruitziende uitspraken, en het bedrijf neemt geen verplichting op zich om zulke verklaringen aan te passen. Aanvullende informatie over factoren die van invloed zouden kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita is gevoegd bij de SEC-dossiers, inclusief het Jaarlijks Rapport op Form 10-K, Kwartaalrapporten op Form 10-Q en Huidige Rapporten op Form 8-K.

Dit persbericht houdt geen aanbod tot verkoop of de uitnodiging van een aanbod effecten te kopen in, noch zal er enige verkoop zijn van effecten in een staat of jurisdictie waarin zo'n bod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetten van zo'n staat of jurisdictie.

Dit persbericht is geen uitnodiging tot overeenstemming met betrekking tot obligaties. De uitnodiging tot overeenstemming wordt uitsluitend gedaan door een Consent Solicitation Statement en aanverwante documenten, gedateerd 28 januari 2008, die de volledige voorwaarden van de uitnodiging tot overeenstemming uiteenzetten.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.