Chiquita maakt cijfers bekend van het vierde kwartaal en het volledige jaar 2007

25 Feb, 2008, 02:36 GMT Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, February 25 /PRNewswire/ --

- Verbeterde bananenprijzen en aantal salades compenseren de aanhoudende kostenlasten

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) maakte vandaag financiële en operationele resultaten bekend van het vierde kwartaal en het volledige jaar 2007.

De netto omzet nam in het vierde kwartaal met 6% toe tot US$1,2 miljard, in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar, en het bedrijf kondigde een nettoverlies aan van US$26 miljoen of (US$0,67) per verwaterd aandeel, inclusief een last van US$26 miljoen gerelateerd aan het eerder aangekondigd herstructureringsplan van het bedrijf. Gedurende de periode van het voorgaande jaar kondigde het bedrijf een nettoverlies aan van US$42 miljoen of (US$0,98) per verwaterd aandeel, inclusief een vermeerdering van US$25 miljoen, gerelateerd aan de afspraak aangaande een onderzoek van een Amerikaanse afdeling van justitie. Het operationeel verlies van US$11 miljoen van het bedrijf in het vierde kwartaal pakte gunstiger uit dan het geraamde verlies van US$10 - 20 miljoen die het bedrijf bekendmaakte in haar voorgaande resultaten op 28 januari 2008.

Over het volledige jaar is de nettowinst met 4% toegenomen tot US$4,7 miljard en het bedrijf kondigde een nettoverlies aan van US$49 miljoen of (US$1,22) per verwaterd aandeel in vergelijking met een nettoverlies in 2006 van US$96 miljoen of (US$2,27) per verwaterd aandeel.

"Onze resultaten geven de proactieve stappen weer die gedurende het jaar genomen zijn om ons bedrijf om te vormen en te laten groeien," aldus Fernando Aguirre, voorzitter en CEO. "We bleven ons focussen op bananenprijzen en het herstellen van de verkregen meerwaarde van salades om zo de aanhoudende externe kostenuitdagingen te compenseren."

Aguirre voegde eraan toe, "In 2008 richten wij ons op het in stand houden van onze A-merken wat de Noord-Amerikaanse rendabiliteit zal bevorderen en op de afronding van de herstructurering die in oktober doorgevoerd is. We zullen ook investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten met een meerwaarde ter uitbreiding van onze merken, de consumptie en omwille van een groei in distributiekanalen met hogere marges en lucratieve geografie. Wij zijn van mening dat deze strategieën ons helpen om onze visie op de wording van een wereldleider in gezonde, verse voeding en gemaksvoeding."

  
  (Alle bedragen in Amerikaanse Dollars tenzij anders aangegeven )

         OVERZICHT VIERDE KWARTAAL EN VOLLEDIGE JAAR 2007

  (US$ miljoenen)   4e kwart.   4e kwart.  voll. jaar  voll. jaar
              2007      2006    2007     2006

  Netto omzet     $1.153,9   $1.084,8   $4.662,8   $4.499,1 
  Bedrijfsresultaat 
   (Verlies)       ($11,4)    ($33,4)    $31,1    ($27,3) 
  Nettoverlies      ($26,0)    ($41,5)   ($49,0)    ($95,5) 
  Kasstroom
   uit operationele
   activiteiten      ($9,3)    ($60,5)    $68,5     $15,3
  Totale schuld     $813,7   $1.028,5
  Contanten        $74,4     $64,9


  -- Nettoverkopen: Kwartaalverkopen stegen vanwege hogere bananenprijzen 
    in de Europese en Noord-Amerikaanse kernmarkt en gunstige 
    wisselkoersen, deels gecompenseerd door lagere volumes in Europese 
    kernmarkten en handelsmarkten.

  -- Operationele inkomsten (Verlies): Operationele kwartaalresultaten zijn 
    verbeterd ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar 
    vanwege de hogere bananenprijzen in de Europese en Noord-Amerikaanse 
    kernmarkten, de aanhoudende versterking van de euro en het aanhoudend 
    herstel bij consumptiesalades. De hogere prijzen in Europese 
    kernmarkten waren toe te schrijven aan overbevoorrading van de markt 
    gedurende dezelfde periode in het voorgaande jaar, gedwongen ter 
    beschikking stelling van volume tijdens het vierde kwartaal van dit 
    jaar en de strategie van het bedrijf om de kwaliteit van haar product 
    en prijsdifferentiatie te behouden en boven haar marktaandeel te 
    stellen. De verbeterde prijzen in de Noord-Amerikaanse markt waren een 
    gevolg van de stijging van basiscontractprijzen en hogere toeslagen 
    ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar, gekoppeld 
    aan brandstofprijsindexering van een derde partij. In aanvulling op de 
    factoren die een impact hadden op de operationele resultaten van het 
    vierde kwartaal, hadden de kosten van US$ 10 miljoen door de 
    herstructurering van de Chileense bedrijfsprocessen en een VS 
    antitrust overeenkomst een impact op de operationele resultaten van 
    het volledige jaar 2007. Terwijl de operationele inkomsten van 2006 
    kosten voor een goodwill impairment omvatte ad. US$43 miljoen welke 
    gerelateerd was aan Atlanta AG. Zie Bijlagen A en B voor informatie 
    over nettoverkopen van het volledige jaar en het vierde kwartaal 
    alsook voor informatie over de operationele inkomsten per segment.


  -- Operationele cashflow: Operationele cashflow verbetert ten opzichte 
    van het voorgaande jaarkwartaal naar (US$9) miljoen wegens verbeterde
    operationele resultaten en onderdelen van het werkkapitaal zoals 
    handelsvorderingen en inventaris. 
    
  -- Totale schuld: De totale schuld van het bedrijf bedroeg op 31 
    december 2007: US$814 miljoen, zo'n US$215 miljoen lager ten opzichte  
    van het voorgaande jaar, in principe als gevolg van het gebruik van de 
    verkoopopbrengsten van haar schepen in het tweede kwartaal van 2007 
    voor het aflossen van schulden. Op 31 december 2007 was de 
    verschulding van het bedrijf 48 procent, vergeleken met de lange 
    termijn verschulding van 40 procent het bedrijf. Zie bijlagen H en I 
    voor een gedetailleerd schuldenoverzicht, inclusief een weergave van 
    het pro-forma effect van de recente emissie voor US$200 miljoen aan 
    inwisselbare Notes door het bedrijf.

VERWACHTING

Het bedrijf verwacht in 2008 een verbetering in de verkoop en de operationele inkomsten in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar, met name vanwege de stijging van contract- en marktprijzen waaronder brandstofgerelateerde toeslagen en de voordelen van de bedrijfsherstructurering. Het volgend overzicht is een weergave van de ramingen van het management van de impact die bepaalde items zullen hebben op de bedrijfsresultaten van 2008.

  
   ($ miljoenen)            Volledig          Volledig
                       jaar           jaar
                       2007           2008
                      Werkelijk         Raming

  Kapitaaluitgaven            US$64          US$60-75 
  Afschrijving              US$89          US$75-80 
  Bruto rentelasten(1)          US$87          US$65-70 
  Netto rentelasten(1)          US$77          US$57-62 
  Hogere bedrijfskosten(2)        US$70          US$90-95 
  Overige leveringskosten(3)       US$39          US$60-70 
  Bruto kostenbesparingen         US$40           US$30 
  Herstructureringsbesparingen(4)     N.V.T.         US$60-80 
  Euro hedgingkosten(5)          US$19           US$13 
  Brandstof hedgingkosten (Winst)(6)   (US$12)          (US$23) 

  (1) Veronderstelt een gemiddelde LIBOR koers van 2,9 procent. Sluit US$9 
    miljoen uit aan afschrijving van uitgestelde kosten door afronding 
    van de herfinanciering in het eerste kwartaal van 2008. 
     
  (2) Tegenstellingen in dezelfde periode in het voorgaande jaar aangaande 
    producten zoals rauwe producten, bunkerbrandstof, schip charter, 
    papier en harsen. 

  (3) Tegenstellingen in dezelfde periode in het voorgaande jaar aangaande 
    toename van arbeid en materiaal bij de vervaardiging van bananen en 
    salades, verzending en andere logistieke kosten.

  (4) Circa 60 procent van de herstructureringsbesparingen zullen ten 
    voordele zijn van de verkoop-, algemene en administratieve kosten
    van het bedrijf met de overgebleven winst van verkochte goederen.

  (5) De ramingen van de euro hedgingkosten in 2008 zijn gebaseerd op 
    rentevaststellingen in de huidige markt ten aanzien van de 
    hegingportefeuille van het bedrijf in 2008 welke euro opties bevat 
    voor topbedragen van US$1,40 per euro ten gevolge van December.

  (6) De geraamde brandstofwinst met hedging van 2008 zijn gebaseerd op 
    rentevaststellingen in de markt vanaf 15 februari 2008.

BEDRIJFSHERSTRUCTURERING

Het herstructureringsplan dat in oktober 2007 aangekondigd werd, streeft dit jaar naar nieuwe duurzame kostenbesparingen van circa US$60-80 miljoen. De besparingen komen hoofdzakelijk voort uit een reductie in compensatiegerelateerde uitgaven, welke reeds doorgevoerd is, en de consolidatie van verwerkings- en distributiefaciliteiten die tegen het einde van het eerste kwartaal van 2008 gereed zullen zijn. Het plan is bestemd om de lange termijnstrategie van bedrijf te bespoedigen om de wereldleider te worden in verse, gezonde voeding alsook rendabiliteit en efficiëntie te verbeteren middels consolidatie van bedrijfsprocessen en vereenvoudiging van de algemene structuur.

De herstructurering zal een grotere integratie en efficiëntie binnen bedrijfsunits en geografie teweegbrengen, wat zal resulteren in één relatiemanager voor klanten, wereldwijde bevoorrading en een wereldwijd innovatieprogramma met gerichte prioriteiten en een betere uitvoering. Zoals eerder aangegeven had het bedrijf in het vierde kwartaal van 2007 te kampen met eenmalige kosten van US$26 miljoen die gerelateerd waren aan beëindigingskosten en bepaalde waardeverminderingen van activa vanwege het herstructureringsplan.

PROGRESSIE HERFINANCIERING

Het bedrijf meldde aanhoudende progressie in een herfinanciering die naar verwachting rente-uitgaven zal verlagen, de schuldenlooptijden zal verlengen en zal zorgen voor beduidende, aanvullende convenantflexibiliteit.

Na een succesvolle akkoordafspraak van de aandeelhouders van het bedrijf 7-1/2% Senior Notes voor 2014, gaf het bedrijf een aggregaat hoofdbedrag uit van US$200 miljoen aan 4,25% inwisselbare Senior Notes voor 2016. Netto opbrengsten van circa US$194 miljoen werden gebruikt voor een deelse terugbetaling van de openstaande bedragen van termijnlening C van de seniorgedekte kredietfaciliteit van het bedrijf. De Notes zijn inwisselbaar, onder bepaalde voorwaarden zoals omschreven in de prospectus, tegen een initiële wisselkoers van 44.5524 aandelen van gewone aandelen per US$1.000 nominale waarde van Notes, gelijk aan een initiële wisselprijs van circa US$22,45 per aandeel van Chiquita's gewone aandelen, behoudens aanpassing. Dit houdt een toeslag in van circa 32,5% voor de op 6 februari 2008 laatst uitgebrachte verkoopprijs van Chiquita's gewone aandelen van US$16,94.

Het bedrijf is ook een schriftelijke verbintenis aangegaan met Cooperatieve Centrale Raiffeisen - Boerenleenbank B.A., "Rabobank Nederland," New York branch ("Rabobank") om de huidige hernieuwbare kredietfaciliteit van US$200 miljoen en het resterende deel van de termijnlening C van het bedrijf te herfinancieren. Overeenkomstig de voorwaarden van de verbintenis heeft Rabobank zich verplicht tot het leveren van een zesjarig seniorgedekte kredietfaciliteit aan het bedrijf inclusief een hernieuwbare kredietfaciliteit van US$200 miljoen en termijnlening van US$200 miljoen. Het bedrijf verwacht de nieuwe faciliteit tegen maart 31 2008 af te ronden.

CONFERENTIEGESPREK

Het conferentiegesprek over deze resultaten van het vierde kwartaal 2007 zal vandaag om 16.30 uur beginnen en beschikbaar zijn via webcast op www.chiquita.com. Gratis telefoneren zal mogelijk zijn via de volgende nummers: +1-888-601-3877 in de V.S. of +1-913-981-4910, toegangscode 774619. Een webcast- en audioarchief zal na het gesprek beschikbaar zijn tot 7 maart 2008. Voor toegang tot het herspelen van het telefoongesprek, kies +1-888-203-1112 binnen de V.S., en +1-719-457-0820 vanuit international locaties en toets de toegangscode 3943985 in. Een transcript van het gesprek zal vanaf 19 februari zo spoedig mogelijk beschikbaar zijn en voor 12 maanden op de website van het bedrijf ter beschikking worden gesteld.

OVER CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.

Met jaarlijkse inkomsten van circa US$4,7 miljard, is Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) een leidinggevende internationale marketer en distributeur van verse voedselproducten en voedselproducten met een meerwaarde van hoge kwaliteit - van energierijke bananen en andere vruchten tot voedingsrijke mixen van voorverpakte groene salades. Het bedrijf brengt zijn producten op de markt onder de A-merken Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere verwante handelsmerken. Bij Chiquita werken zo'n 24.000 mensen die wereldwijd in meer dan 70 landen werkzaam zijn.

VOORUITZIENDE UITSPRAKEN

Dit persbericht bevat bepaalde verklaringen die "vooruitziende uitspraken" zijn binnen de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Deze uitspraken, zijn onderhavig aan een aantal aannames, risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten de controle van Chiquita vallen, waaronder veranderingen in de concurrerende omgeving in Europa, na de invloed van de overschakeling in 2006 naar een zuiver tarifair stelsel voor de import van bananen in de Europese Unie; ongebruikelijke weersomstandigheden; branche- en concurrerende omstandigheden; toegang tot, en kosten van kapitaal; ons vermogen de kostenbesparingen te bereiken en andere voordelen voorzien in de in oktober 2007 aangekondigde herstructurering; verhogingen van bedrijfskosten en ons vermogen die door te spelen aan de consument; het terugroepen van producten en andere gebeurtenissen die van invloed zijn op de industrie en het vertrouwen van de consument in onze producten; de gebruikelijke risico's die voedselbedrijven wereldwijd ervaren, zoals de invloed van prijzen voor producten en goederen, voedselveiligheid, fluctuaties in wisselkoersen, overheidsreguleringen, werkverhoudingen, belastingen, oogstrisico's, politieke instabiliteit en terrorisme; en de uitkomst van nog lopende claims en overheidsonderzoeken waarbij het bedrijf betrokken is en juridische kosten die daarmee in verband staan.

De in dit persbericht geuite verwachtingen zijn geldig op de datum waarop ze gemaakt zijn en geven geen zekerheid over toekomstige prestaties. Eigenlijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die zijn uitgedrukt of geïmpliceerd in de vooruitziende uitspraken, en het bedrijf neemt geen verplichting op zich om zulke verklaringen aan te passen. Aanvullende informatie over factoren die van invloed zouden kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita is gevoegd bij de SEC-dossiers, inclusief het Jaarlijks Rapport op Form 10-K, Kwartaalrapporten op Form 10-Q en Huidige Rapporten op Form 8-K.

Bijlage A:

GEDETAILEERDE SEGMENTINFORMATIE VAN HET VIERDE KWARTAAL

(Alle vergelijkingen die onderaan worden gemaakt zijn met het vierde kwartaal van 2006, tenzij anders vermeld)

Beginnend in 2007, wijzigde Chiquita haar rapporteerbare bedrijfssegmenten om beter op een lijn te zijn met de huidige interne management rapportageprocedures en uitvoeringen van overige consumptie voedselbedrijven. Het bedrijf rapporteert drie bedrijfssegmenten:

  
  -- Bananen: Dit segment bevat het kopen (aankoop en productie), 
    transport, marketing en distributie van bananen. 
  -- Salades en gezonde snacks: Dit segment bevat salades met meerwaarde, 
    verse groente- en fruitingrediënten die gebruikt worden in 
    de voedingsservice, versgesneden fruitbewerking en voorbewerkte 
    producten met fruit. 
  -- Overige producten: Dit segment bevat het kopen, de marketing en 
    distributie van vers fruit en verse groente naast bananen. 

Daarnaast, om meer transparantie van de operationele resultaten van elk segment te verschaffen, kent het bedrijf niet langer bepaalde bedrijfsuitgaven toe aan de rapporteerbare segmenten. Deze uitgaven zijn nu inbegrepen in "Bedrijf." Voortijdige gegevens zijn gehergroepeerd om deze wijzigingen weer te geven (Zie bijlage G).

Bananen

Nettoverkopen voor het segment nam toe met 2 procent naar US$503 miljoen. De operationele inkomsten van het segment bedroegen US$33 miljoen, in vergelijking met US$17 miljoen in het voorgaande jaar.

Bananensegment operationele resultaten verbeterden vanwege:

  
  -- US$21 miljoen voordeel uit de impact van Europese valuta (weergegeven 
    in bijlage F). 
  -- US$11 miljoen van verbeterde locale bananenprijzen op Europese 
    kernmarkten toe te rekenen aan overbevoorrading op markten in 
    hetzelfde kwartaal van het voorafgaande jaar, ingeperkte 
    beschikbaarheid van volume in het vierde kwartaal van 2007 en de 
    bedrijfsstrategie om haar de kwaliteit van haar A-producten en 
    prijsdifferentiatie van marktaandelen te onderhouden en te 
    begunstigen.
  -- US$9 miljoen van verbeterde prijzen in Noord-Amerika door stijging van 
    basiscontractprijzen en hogere toeslagen gekoppeld aan 
    brandstofprijsindexering van een derde partij. 
  -- US$6 miljoen aan hogere winsten van brandstofleiding vergeleken met 
    het vierde kwartaal van 2006. 
  -- US$4 miljoen aan uitgaven ter ondersteuning van B-merken en innovatie, 
    voornamelijk in Europa. 

  Deze verbeteringen zijn deels gecompenseerd gedurende het kwartaal door: 
  -- US$17 miljoen door de toename van bedrijfskosten voor aangekocht 
    fruit, papier, schip charters en bunkerbrandstof. 
  -- US$7 miljoen door hogere kosten van de eigen bananenproductie, afname 
    van binnenlands transport, netto US$6 miljoen van kostenbesparende 
    programma's. 
  -- US$5 miljoen door hogere aankoopkosten van fruit en een 
    overeenstemming ten aanzien van vorderingen van klanten uit het Verre 
    Oosten. 
  -- US$3 miljoen door lagere volumes op Europese kernmarkten. 

Salades en gezonde snacks

Toename van nettoverkopen met 19 procent naar $320 miljoen. Het operationeel inkomen bedroeg US$4 miljoen, vergeleken met de resultaten zonder winst of verlies in hetzelfde kwartaal in 2006.

Operationele resultaten van salades en gezonde snacks segment verbeterden vanwege:

  
  -- US$5 miljoen door hogere volumes van verkoop van salades met 
    meerwaarde.
  -- US$3 miljoen afgenomen marketingkosten. 
  -- US$3 miljoen aan kostenbesparingen, hoofdzakelijk gerelateerd aan 
    verbeterde productieplanning en -logistiek. 
  -- US$2 miljoen door verbeterde prijzen en mix in verkoop van salades met
    meerwaarde.

  Deze verbeteringen zijn deels gecompenseerd gedurende het kwartaal door: 
  -- US$5 miljoen aan toegenomen arbeids-, opslag- en afleveringskosten. 
  -- US$3 miljoen aan hogere bedrijfskosten voornamelijk door stijging van 
    kosten van rauwe producten en brandstof. 

Overige producten

Toename van nettoverkopen met 3 procent naar US$331 miljoen. Het operationeel kwartaalverlies was slap met US$8 miljoen in 2007, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2006.

Zoals in oktober 2007 aangekondigd werd, kijkt het bedrijf naar strategische alternatieven voor haar Duits distributiebedrijf, Atlanta AG, inclusief een eventuele verkoop en verwacht niet dat zij de ontwikkelingen bekendmaakt tenzij de raad van commissarissen een beslissing genomen heeft. Er is geen zekerheid ten aanzien van de timing of het definitief resultaat van deze procedure.

Bijlage B:

GEDETAILEERDE SEGMENTINFORMATIE OVER HET VOLLEDIGE 2007

(Alle vergelijkingen die onderaan worden gemaakt zijn met het vierde kwartaal van 2006, tenzij anders vermeld)

Bananen

Nettoverkopen voor het segment nam toe met 4 procent naar US$2,0 miljard. De operationele inkomsten van het segment bedroegen US$63 miljoen, in vergelijking met US$115 miljoen in het voorgaande jaar.

  
  Operationele kosten in het bananensegment verbeterden door:
  -- US$56 miljoen voordeel van de impact van de Europese valuta 
    (weergegeven in bijlage F). 
  -- US$25 miljoen voordeel van het ontbreken van overgebleven kosten 
    gerelateerd aan tropische storm Gamma die plaatsvond in het vierde 
    kwartaal van 2005 en de aankoop, logistiek en andere kosten in 2006 
    beïnvloedde. 
  -- US$18 miljoen van verbeterde bananenprijzen op Europese locale 
    kernmarkten, toe te rekenen aan de milde prijzen in vergelijking met 
    dezelfde periode in het voorgaande jaar, ingeperkte beschikbaarheid 
    van volume in het vierde kwartaal van 2007 en en de bedrijfsstrategie 
    om haar de kwaliteit van haar A-producten en prijsdifferentiatie van 
    marktaandelen te onderhouden en te begunstigen.
  -- US$17 miljoen van verbeterde prijzen in Noord-Amerika door stijging 
    van basiscontractprijzen en hogere toeslagen gekoppeld aan 
    brandstofprijsindexering van een derde partij. 
  -- US$14 miljoen aan gunstige variantie van de niet contante kosten voor 
    goodwill impairment gerelateerd aan Atlanta AG die in het derde
    kwartaal van 2006 vastgelegd werd.
  -- US$14 miljoen door de gunstige prijzen en lagere volumes op de 
    handelsmarkten, hoofdzakelijk van Europese en Mediterrane landen die 
    geen deel uitmaken van de Europese Unie. 

  Deze verbeteringen zijn deels gecompenseerd door: 
  -- US$52 miljoen toename van bedrijfskosten voor aangekocht fruit, papier 
    schip charters en bunkerbrandstof.
  -- US$21 miljoen door hogere kosten van de eigen bananenproductie, afname 
    van binnenlands transport, netto US$18 miljoen van kostenbesparende 
    programma's. 
  -- US$6 miljoen door lagere volumes op Europese kernmarkten.
  -- US$5 miljoen door hogere aankoopprijzen van fruit vanwege de krappe 
    bevoorrading en een overeenstemming ten aanzien van vorderingen
    van klanten uit het Verre Oosten.
  -- US$5 miljoen hoofdzakelijk van de winst van de 
    beëindigingsovereenstemming van het voorgaande jaar wat zich niet 
    herhaalde alsook de oplossing van een contractconflict. 

Salades en gezonde snacks

Nettoverkopen namen toe met 5 procent naar US$1,3 miljard. De operationele inkomsten bedroegen US$31 miljoen, in vergelijking met inkomsten van US$32 miljoen in 2006.

De salades en gezonde snacks segment operationele jaarresultaten ondervonden een nadelige impact door:

  
  -- US$18 miljoen aan hogere bedrijfskosten hoofdzakelijk vanwege de 
    stijgende kosten van rauwe producten. 
  -- US$6 miljoen aan stijgende algemene- en administratieve kosten, 
    hoofdzakelijk gerelateerd aan salarissen, bonussen, verzekerings- en 
    juridische kosten.
  -- US$6 miljoen aan stijgende kosten door een record vriesperiode in 
    januari in Arizona, die de slaverkoop benadeelde. 
  -- US$6 miljoen in stijgende vaste productiebedrijfskosten op hogere 
    handelsvolumes en opstartkosten voor de introductie van nieuwe 
    producten. 
  -- US$6 miljoen door lagere prijzen en volumes van voedingsservice 
    producten.
  -- US$5 miljoen door hogere innovatie-, research- en 
    ontwikkelingsuitgaven, alsook geografische uitbreidingskosten. 

  Deze impacts zijn deels gecompenseerd door de volgende verbeteringen:
  -- US$19 miljoen aan kostenbesparingen, hoofdzakelijk gerelateerd aan 
    verbeterde productieplanning en -logistiek.
  -- US$10 miljoen door hogere verkoopvolume van salades met meerwaarde.
  -- US$9 miljoen aan directe kosten in 2006, gerelateerd aan een uitbraak 
    van E. coli binnen de branche welke resulteerde in ongerustheden van 
    de consument ten aanzien van de veiligheid van verse spinazieproducten 
    binnen de Verenigde Staten. Deze kosten, die niet terugkwamen in 2007 
    omvatten inventarisatie van onbruikbare rauwe producten die het 
    bedrijf wegens haar contactuele verplichting moest aankopen.
  -- US$4 miljoen door verbeterde prijzen en mix in verkoop van salades met 
    meerwaarde.
  -- US$3 miljoen aan afgenomen marketingkosten door de verhoogde uitgaven 
    in 2006 om het vertrouwen van de consument in voorverpakte salades te
    herstellen nadat in september 2006 E. coli ontdekt werd in bepaalde
    spinazieproducten van andere branchedeelnemers. 

Overige producten

Nettoverkopen for het Overige producten segment waren lauw met US$1,4 miljard vergeleken met 2006. Het operationeel verlies bedroeg in 2007 US$27 miljoen ten opzichte van een verlies in 2006 van US$32 miljoen.

Het segment operationele resultaten profiteerde van US$29 miljoen aan gunstige variantie van de niet contante kosten voor goodwill impairment gerelateerd aan Atlanta AG die in het derde kwartaal van 2006 vastgelegd werd.

Het voordeel werd deels gecompenseerd door:

  
  -- US$10 miljoen aan kosten, gerelateerd aan een vooraf aangekondigd plan 
    om eigen en geleasete boerenbedrijven in Chili af te stoten. 
  -- US$8 miljoen afname in bedrijfsresultaten bij Atlanta AG, het Duitse 
    distributiebedrijf van de onderneming, hoofdzakelijk gerelateerd aan 
    een volume afname van bepaalde niet-bananen producten.
  -- US$6 miljoen aan opstartkosten voor de uitbreiding van Fruit in a 
    Bottle, een 100 procent fruit smoothie product binnen Europa.

  Bijlage C:

             CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
            GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
  (niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve voor de bedragen per aandeel) 


           Kwartaal afgesloten 31 dec.,  Jaar afgesloten 31 dec., 
            2007      2006      2007      2006 
                  
  Nettoverkopen   $1.153,9   $1.084,8     $4.662,8   $4.499,1 
  Operationele 
   uitgaven 
   Verkoopkosten  1.003,3     955,3     4.083,0    3.960,5 
   Verkoop, 
   algemeen en 
   administratie   108,6     115,4      433,1     416,5 
   Waardevermindering 18,7     19,7       79,5     77,8 
   Aflossing      2,5      2,5       9,8      9,7 
   Aandelenkapitaal in 
    winst (verlies) van 
    aandeelhouders   6,3      0,3       0,4     (5,9)
   Herstructur-
    eringskosten    25,9       -       25,9       - 
   Obligo kosten     -     25,0        -     25,0 
   Goodwill impairment  -       -        -     42,8 
            1.165,3    1.118,2     4.631,7    4.526,4 
  Operationele 
   inkomsten 
   (verlies)      (11,4)    (33,4)      31,1     (27,3) 
   
  Rentebaten       2,0      2,8       10,6      9,0 
  Rentelasten     (19,5)    (23,7)      (87,0)    (85,6) 
  Overige 
   opbrengsten(1)     -      6,3        -      6,3 
  Verlies vóór 
   belasting      (28,9)    (48,0)      (45,3)    (97,6) 
  Inkomsten-
   belasting (2)     2,9      6,5       (3,7)     2,1 
  Nettoverlies    $(26,0)    $(41,5)     $(49,0)    $(95,5) 
   
  Basiswinst 
  per aandeel(3)   $(0,67)    $(0,98)     $(1,22)    $(2,27) 
  Verwaterde winst 
   per aandeel(3)   (0,67)    (0,98)      (1,22)    (2,27) 
  
   Aandelen voor 
   berekening van
   basiswinst per 
   aandeel       42,6     42,1       42,5     42,1 
   Aandelen voor 
   berekening van
   verwaterde winst 
   per aandeel     42,6     42,1       42,5     42,1 

  (1) In december 2006 verkocht het bedrijf haar 10 procent eigendom van 
    Chiquita Brands South Pacific, een Australische distributeur van 
    verse producten. Het bedrijf behaalde een winst van US$6 miljoen door 
    de verkoop van haar aandelen.

  (2) Inkomstenbelasting over het kwartaal en volledig jaar afgesloten per 
    31 december 2007 omvat een voordeel van US$9 miljoen en US$14 
    miljoen, en en US$7 miljoen en US$10 miljoen over het kwartaal en 
    volledig jaar afgesloten per 31 december 2006 vanwege de resolutie 
    van onvoorziene belasting in verschillende rechtsgebieden en de 
    vrijgegeven waardevermindering.

  (3) Beschikbare inkomsten voor normale aandeelhouders over het kwartaal 
    en volledig jaar afgesloten per 31 december 2007 die gebruikt worden 
    om de inkomsten per aandeel uit te rekenen worden beperkt tot een 
    eenmalig geraamd dividend van US$2,7 miljoen voor een 
    minderheidsaandeelhouder binnen een joint venture.
  
  Bijlage D: 

            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
           OPERATIONELE STATISTIEKEN - VIERDE KWARTAAL
  (Niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve percentages en wisselkoersen)
                                Procentuele 
                                 wijziging 
                                 Gunstig 
                                (Ongunstig) 
                kwartaal afgesloten 31 dec.,   vs. 2006
                 2007       2006

  Nettoverkopen per segment          
   Bananen           $502,7       $494,8     1,6% 
   Salades en gezonde snacks  320,3        269,7    18,8% 
   Overige producten      330,9        320,3     3,3% 
    Totaal nettoverkopen   1.153,9       1.084,8     6,4% 
   
  Segment operationele 
   inkomsten (verlies)     
   Bananen            $32,8        $16,7    96,4% 
   Salades en gezonde snacks   3,9        (0,4)    n.v.t. 
   Overige producten       (8,4)        (8,3)    (1,2)% 
   Bedrijfs           (13,8)       (41,4)    66,7% 
   Herstructurering       (25,9)         -    n.v.t. 
    Totaal operationele 
    inkomsten (verlies)    (11,4)       (33,4)    65,9% 
   
  Operationele marge per segment       
   Bananen            6,5%        3,4%    3,1 pnt. 
   Salades en gezonde snacks   1,2%        (0,1%)    1,3 pnt. 
   Overige producten       (2,5%)       (2,6%)    0,1 pnt. 
   
  SG&A als een verkooppercentage  9,4%        10,6%    1,2 pnt. 
   
 Verkoopvolume van bananen 
   voor het bedrijf
  (dozen van 18 kg/40 lb)
   Noord-Amerika(1)       14,9        14,8     0,7% 
   Europese kernmarkten(2)    12,5        13,4    (6,7%) 
   Azië en het Midden-Oosten(3)  4,7         5,2    (9,6%) 
   Handelsmarkten         2,4         5,3    (54,7%) 
    Totaal           34,5        38,7    (10,9%) 
   
  Fresh Express verkoopvolume 
   voor salades met meerwaarde
   (per 12 verpakt)        15,6        14,2     9,9% 
   
   Gemiddelde wisselkoers voor 
   de euro, spotmarkt
   (dollars per euro)      $1,44        $1,28    12,5% 
   
 Gemiddelde wisselkoers voor 
   de euro
  hedged (dollars per euro)    $1,41        $1,25    12,8% 

  (1) Totale verkoopvolume is inclusief alle soorten bananen zoals Chiquita 
    to Go, Chiquita mini's, organische bananen en kookbananen.

  (2) De deelnemende landen van de Europese Unie (behalve nieuwe toetreders 
    zoals Roemenie en Bulgarije die vernoemd zullen blijven in "Trading 
    Markets"), Zwitserland, Noorwegen en IJsland.

  (3) Het bedrijf handelt voornamelijk middels joint ventures in deze 
    regio.
  
          CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
           OPERATIONELE STATISTIEKEN- VOLLEDIGE JAAR
  (Niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve percentages en wisselkoersen)

                                 Procentuele
                                  wijziging 
                                   Gunstig 
                                 (Ongunstig) 
                    Jaar afgesloten 31 dec.,   vs. 2006
                    2007       2006

  Nettoverkopen per segment          
   Bananen            $2.011,9     $1.933,8     4,0% 
   Salades en gezonde snacks    1.259,8      1.194,3     5,5% 
   Overige producten        1.391,1      1.371,0     1,5% 
    Totaal nettoverkopen     4.662,8      4.499,1     3,6% 
   
  Segment operationele inkomsten (verlies)     
   Bananen             $114,7       $63,0    82,1% 
   Salades en gezonde snacks     30,9       31,7    (2,5%) 
   Overige producten         (27,4)      (32,4)    15,4% 
   Bedrijfs             (61,2)      (89,6)    31,7% 
   Herstructurering         (25,9)        -    n.v.t. 
    Totaal operationele inkomsten 
    (verlies)            31,1       (27,3)   213,9% 
   
  Operationele marge per segment       
   Bananen               5,7%       3,3%   2,4 pnt. 
   Salades en gezonde snacks      2,5%       2,7%  (0,2) pnt. 
   Overige producten         (2,0%)      (2,4)%  0,4 pnt. 
   
  SG&A als een verkooppercentage    9,3%       9,3%   0,0 pnt. 
   
  Verkoopvolume van bananen 
   voor het bedrijf
  (dozen van 18 kg/40 lb)
   Noord-Amerika(1)          61,5       58,9     4,4% 
   Europese kernmarkten(2)      53,2       53,8    (1,1%) 
   Azie en het Midden-Oosten(3)    19,1       20,9    (8,6%) 
   Handelsmarkten           9,0       12,5    (28,0%) 
    Totaal             142,8       146,1    (2,3%) 
   
  Fresh Express verkoopvolume 
   voor salades met meerwaarde
   (per 12 verpakt)          65,6       63,1     4,0% 
   
 Gemiddelde wisselkoers voor 
   de euro, spotmarkt
   (dollars per euro)         $1,37       $1,25     9,6%
   
 Gemiddelde wisselkoers voor 
   de euro
   hedged (dollars per euro)     $1,33       $1,21     9,9%

  (1) Totale verkoopvolume is inclusief alle soorten bananen zoals Chiquita 
    to Go, Chiquita mini's, organische bananen en kookbananen.

  (2) De deelnemende landen van de Europese Unie (behalve nieuwe toetreders 
    zoals Roemenie en Bulgarije die vernoemd zullen blijven in "Trading 
    Markets"), Zwitserland, Noorwegen en IJsland.

  (3) Het bedrijf handelt voornamelijk middels joint ventures in deze regio.

Bijlage E:

  
          CHIQUITA GEMIDDELDE BANANENPRIJZEN EN VOLUME 
            JAAR-OP-JAAR PERCENTAGEWIJZIGING
                 2007 vs. 2006
                (Ongecontroleerd)

                  Prijzen           Volume 
  Regio            kw4    voll.jr     kw4   voll. jar.

  Noord-Amerika(1) 	     7%     3%       1%    4%

  Europese kernmarkten(2)
   U.S. Dollar basis(3)   18%     11%      (7%)   (1%)
   Lokale valuta       5%     2%

  Azië en het Midden-Oosten(4)
   U.S. Dollar basis	     6%     6%      (10%)   (9%)

  Handelsmarkten
   U.S. Dollar basis     14%     34%	     (55%)   (28%)


  (1) Totale verkoopvolume is inclusief alle soorten bananen zoals Chiquita 
    to Go, Chiquita mini's, organische bananen en kookbananen.

  (2) De deelnemende landen van de Europese Unie (behalve nieuwe toetreders 
    zoals Roemenie en Bulgarije die vernoemd zullen blijven in "Trading 
    Markets"), Zwitserland, Noorwegen en IJsland.

  (3) Prijzen op basis van de U.S. dollar behelzen niet de impact van 
    hedging. 

  (4) Het bedrijf handelt voornamelijk middels joint ventures in deze 
    regio.

           FRESH EXPRESS VERKOOP SALADE MET MEERWAARDE 
            NETTO OPBRENGSTEN PER VERPAKKING EN VOLUME 
               JAAR-OP-JAAR PERCENTAGEWIJZIGING
                   2007 vs. 2006 
                 (Niet gecontroleerd)

                 Netto opbrengsten
                  Per artikel          Volume 
  Regio            kw4    voll.jr.    kw4    voll.jr.
  Noord-Amerika         1%    1%       10%    4%


  Bijlage F: 

                 EUROPESE VALUTA
          JAAR-OP-JAAR WIJZIGING - GUNSTIG (ONGUNSTIG)
                  2007 vs. 2006
             (Niet gecontroleerd - in miljoenen)

  Valuta Impact (Euro/Dollar)      kw4    voll.jr.
    Opbrengsten            US$28    US$82
    Lokale Kosten            (9)    (27)
    Hedging(1)              -     (2)
    Vertaling balans(2)          2      3
    
  Netto Europese valuta impact      $21     $56


  (1) Hedgingkosten in het vierde kwartaal van 2007 en 2006 bedroegen US$4 
    miljoen. Hedgingkosten voor 2007 bedroegen US$19 miljoen in 
    vergelijking met US$17 miljoen for 2006.

  (2) De vertaling van de balans bedroeg een winst van US$3 miljoen in het 
    vierde kwartaal en US$5 miljoen voor het volledige jaar 2007. De 
    vertaling van de balans bedroeg een winst van US$1 miljoen voor het
    vierde kwartaal en een winst van US$2 miljoen het volledige jaar 
    2006.

  Bijlage G:

             CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
             SEGMENT OPERATIONELE STATISTIEKEN
                GEHERGROEPEERD - 2006 
             (Niet gecontroleerd - in miljoenen)


          kw1 2006 kw2 2006  kw3 2006  kw4 2006  voll.jr. 2006
   Netto verkoop 
   per segment
   Bananen    $482,9  $511,6   $444,5   $494,8    $1.933,8 
    Salades en 
    gezonde 
    snacks    303,7  328,1    292,8   269,7    1.194,3 
    Overige 
    producten   367,1  388,9    294,7   320,3    1.371,0 
     Totale 
     Nettover-
     kopen   1.153,7 1.228,6   1.032,0  1.084,8    4.499,1 
   
  Segment operationeel
   inkomen (verlies)  
    Bananen    $37,3  $40,5   ($31,5)(1) $16,7     $63,0 
    Salades en 
    gezonde 
    snacks     12,0   18,5     1,6    (0,4)     31,7
    Overige 
    producten    5,5   3,4    (33,0)(1)  (8,3)     (32,4) 
    Bedrijfs    (15,5)  (17,0)   (15,7)   (41,4)(2)   (89,6)
     Totaal 
     operationeel 
     inkomen 
     (verlies)  39,3   45,4    (78,6)   (33,4)     (27,3)
   
  Operationele marge per 
   segment    
    Bananen     7,7%   7,9%    (7,1%)   3,4%      3,3% 
    Salades en gezonde 
    snacks     4,0%   5,6%    0,5%   (0,1%)     2,7% 
    Overige 
    roducten    1,5%   0,9%    (1,2%)   (2,6%)     (2,4%) 
 

  (1) De resultaten van het bananensegment en segment Overige producten 
    zijn inclusief US$14 miljoen en respectievelijk US$29 miljoen aan 
    kosten van goodwill impairment uit de Atlanta AG bedrijven.

  (2) Inclusief US$25 miljoen kosten voor de afspraak van de V.S. afdeling 
    Juridische onderzoeken van het bedrijf. 

Bijlage H:

  
             CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
            SCHULDENOVERZICHT - VIERDE KWARTAAL 2007
             (Niet gecontroleerd - in miljoenen)

                                 Pro-forma 
                                 Inwisselbare
                      Betalingen,       Notes
           30 sept.,        Overige  31 dec.,  Aanbod
            2007  Toevoegingen Reducties   2007   31 dec., 
                                   2007 
                                 (a),(b),(c)

  Moederbedrijf    
  7-1/2% Senior 
   Notes      $250,0   $-       $-   $ 250,0   $250,0 
  8-7/8% Senior 
   Notes       225,0    -       -    225,0    225,0 
  4.25% Inwisselbare 
   Senior Notes                           200,0

  Toevoegingen     
  Chiquita Brands 
   L.L.C. faciliteit  
   Termijnlening C 326,5    -      (0,8)   325,7    132,0 
   verstrekt      -    -       -      -      - 
   
  Overig       13,4    -      (0,4)    13,0    13,0 
   
  Totale schuld   $814,9   $-     $(1,2)   $813,7   $820,0 


  (a) In februari 2008 gaf het bedrijf US$200 miljoen uit aan een 
    hoofdbedrag van 4.25% inwisselbare Senior Notes. Netto opbrengsten 
    van US$193,7 miljoen zijn gebruikt voor een gedeeltelijke 
    terugbetaling van openstaande bedragen van termijnlening C.

  (b) Verstrekte leningen vanaf 15 februari 2008 bedroegen US$45 miljoen, 
    en weerspiegelen normale seizoensgebonden kapitaalbehoeften. 

  (c) Er is exposure draft vrijgegeven door de FASB, waarin men overweegt 
    wijzigingen door te voeren in de huidige accountingmethode voor 
    herleidbare schuldonderpanden. Het bedrijf kan niet voorspellen 
    wanneer of überhaupt dergelijke wijzigingen doorgevoerd zullen worden 
    door de FASB, of welke specifieke wijzigingen plaats zullen vinden 
    hoewel ze wezenlijk kunnen afwijken van de huidige methode.

 
  Bijlage I:

           SCHULDENOVERZICHT - AFGESLOTEN JAAR 31 DECEMBER, 2007
                (Niet gecontroleerd - in miljoenen)

                                 Pro-forma 
                                 Inwisselbare
                      Betalingen,        Notes
            31 dec.,        Overige   31 dec.,  Aanbod
            2006  Toevoegingen Reducties  2007    31 dec., 
                                    2007
                                 (a),(b),(c)

  Moederbedrijf    
  7-1/2% Senior 
   Notes       $250,0    $-      $-   $ 250,0   $250,0 
  8-7/8% Senior Notes 225,0     -      -    225,0    225,0 
  4.25% Inwisselbare 
   Senior Notes                           200,0

  Dochterondernemingen            
  Chiquita Brands 
   L.L.C. faciliteit            
   Termijn-      24,3     -    (24,3)(d)    -      -
   lening B
   Termijn-     369,4     -    (43,7)(e)  325,7    132,0
   lening C
   Verstrekt     44,0   40,0(d)   (84,0)(d)    -      -
           
  Transport      100,6    1,9(f)  (102,5)(g )   -      -
           
  Overig        15,2    0,4     (2,6)    13,0    13,0
           
  Totale schuld  $1.028,5   $42,3   $(257,1)   $813,7   $820,0


  (a) In februari 2008, gaf het bedrijf US$200 miljoen uit voor een 
    hoofdbedrag van 4.25% inwisselbare Senior Notes. Netto opbrengsten 
    van US$193,7 miljoen zijn gebruikt voor een deel van de openstaande 
    bedragen van de termijnlening C. 

  (b) Verstrekte leningen vanaf 15 februari 2008 bedroegen US$45 miljoen 
    en weerspiegelden normale seizoensgebonden arbeidskapitaal 
    benodigdheden. 

  (c) Er is exposure draft vrijgegeven door de FASB, waarin men overweegt 
    wijzigingen door te voeren in de huidige accountingmethode voor 
    herleidbare schuldonderpanden. Het bedrijf kan niet voorspellen 
    wanneer of überhaupt dergelijke wijzigingen doorgevoerd zullen worden 
    door de FASB, of welke specifieke wijzigingen plaats zullen vinden 
    hoewel ze wezenlijk kunnen afwijken van de huidige methode.

  (d) Het bedrijf leende US$40 miljoen voor seizoensgebonden werkkapitaal 
    benodigdheden bij haar hernieuwbare kredietfaciliteit en betaalde 
    US$4 miljoen terug van deze verstrekte leningen in het eerste 
    kwartaal van 2007. Het bedrijf betaalde de restantlening terug in het 
    tweede kwartaal, deels door opbrengsten van de verkoop van haar 
    schepen. Het bedrijf betaalde eveneens termijnlening B terug na 
    afronding van de verkoop van de schepen. 

  (e) Het bedrijf betaalde US$40 miljoen terug van de termijnlening C in 
    het derde kwartaal van 2007 met behulp van de resterende opbrengsten 
    van de verkoop van de schepen. 

  (f) Omschrijft de wisselimpact van de euro schuld. 

  (g) Het bedrijf betaalde circa US$11 miljoen in normale looptijden voor 
    de schipschulden in april 2007 en betaalde het restant na afronding 
    van verkoop van schepen in juni 2007. 

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.