Chiquita maakt prijsstelling bekend van US$ 175 miljoen aan converteerbare preferente obligaties van 4,25% met vervaljaar 2016

08 Feb, 2008, 03:09 GMT Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, February 8 /PRNewswire/ --

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) heeft vandaag de prijsstelling bekendgemaakt van de aangeboden converteerbare preferente obligaties van 4,25% met vervaljaar 2016 en een totaalbedrag van US$ 175 miljoen (hoofdsom), US$ 25 miljoen meer dan eerder aangekondigd. Daarnaast biedt het bedrijf de leden van het garantiesyndicaat de mogelijkheid extra obligaties aan te schaffen tot een totaal van US$ 25 miljoen (hoofdsom) aan obligaties. Chiquita verwacht de emissie te kunnen afsluiten op 12 februari 2008 en is van plan de netto-opbrengst van de emissie aan te wenden voor het afbetalen van een gedeelte van de uitstaande bedragen in het kader van de termijnlening C van haar preferente gewaarborgde kredietvoorziening.

De rente op de obligaties wordt halfjaarlijks uitgekeerd, te beginnen op 15 augustus 2008, tegen een tarief van 4,25% per jaar. De obligaties kunnen worden geconverteerd onder bepaalde omstandigheden die worden beschreven in de prospectus, tegen een aanvankelijke conversieratio van 44,5524 gewone aandelen per US$ 1000 (hoofdsom) aan obligaties, equivalent aan een aanvankelijke conversieprijs van ongeveer US$ 22,45 per gewoon aandeel Chiquita. Dit houdt een toeslag in van ongeveer 32,5% op de laatst gemelde verkoopprijs van gewone aandelen Chiquita van US$ 16,94, op 6 februari 2008.

Het betreft niet-gewaarborgde niet-achtergestelde obligaties van Chiquita Brands International, Inc. die even zwaar wegen als eventuele niet-gewaarborgde niet-achtergestelde schulden die Chiquita mogelijk oploopt. Vanaf 19 februari 2014 kan Chiquita beginnen met het inroepen van de obligaties voor verzilvering, indien de gewone aandelen worden verhandeld voor meer dan 130% van de conversieprijs, of aanvankelijk voor ongeveer US$ 29,19 per aandeel, voor tenminste 20 van de 30 handelsdagen voorafgaande aan de verzilveringstermijn. De obligaties worden uitgegeven ingevolge een effectieve verklaring van gescheiden registratie die in een eerder stadium is ingediend bij de Securities en Exchange Commission.

Goldman, Sachs & Co. en Morgan Stanley & Co. Inc. voeren gezamenlijk het administratieve beheer over de uitgifte. Een prospectus betreffende de uitgifte is verkrijgbaar bij Goldman, Sachs & Co., Prospectus Department, 85 Broad Street, New York, New York 10004, fax: +1-212-902-9316 of e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com. De prospectus is ook verkrijgbaar bij Morgan Stanley & Co. Inc., Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, telefoon: +1-866-718-1649 of e-mail: prospectus@morganstanley.com.

Dit persbericht is geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot biedingen tot aankoop van waardepapieren, noch wordt enige verhandeling van waardepapieren toegestaan in enige staat waarin een dergelijk aanbod, dergelijke uitnodiging of dergelijke verkoop onwettig is voorafgaande aan registratie of kwalificatie in het kader van de aandelenwetten van de betreffende staat of het betreffende rechtsgebied.

OVER CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.

Met een jaarlijkse omzet van ongeveer US$ 4,7 miljard is Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) een vooraanstaande internationale handelaar en distributeur van verse voedselproducten en voedselproducten met een toegevoegde waarde - van bananen en andere vruchten vol energie tot handige voedzame gemengde salades. Het bedrijf brengt haar producten op de markt onder de vooraanstaande merknamen Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere verwante handelsmerken. Chiquita heeft ongeveer 25.000 mensen in dienst, verspreid over meer dan 70 landen wereldwijd.

OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT DE TOEKOMST

Dit persbericht bevat bepaalde uitspraken die moeten worden gezien als uitspraken met betrekking tot de toekomst ("forward-looking statements") in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Aan deze uitspraken zijn diverse aannamen, risico's en onzekerheden verbonden, waarop Chiquita in veel gevallen geen invloed kan uitoefenen. Hiertoe behoren veranderingen in de concurrentie-omstandigheden in Europa, volgend op de overgang in 2006 naar een zuiver tarifair stelsel voor de import van bananen in de Europese Unie; ongebruikelijke weersomstandigheden;industriële en concurrerende omstandigheden; toegang tot, en kosten van,kapitaal; ons vermogen de kostenbesparingen te bereiken en andere voordelen voorzien in de in oktober 2007 aangekondigde herstructurering; verhogingen van industriële kosten en ons vermogen die door te spelen aan de consument; het terugroepen van producten en andere gebeurtenissen die van invloed zijn op de industrie en het vertrouwen van de consument in onze producten; de gebruikelijke risico's die voedselbedrijven wereldwijd ervaren, zoals de invloed van prijzen voor producten en goederen, voedselveiligheid, fluctuaties in valutakoersen, overheidsreguleringen, werkverhoudingen, belastingen, oogstrisico's, politieke instabiliteit en terrorisme; en de uitkomst van nog lopende claims en overheidsonderzoeken waarbij het bedrijf betrokken is en juridische kosten die daarmee in verband staan.

De in dit persbericht geuite verwachtingen zijn geldig op de datum waarop ze gemaakt zijn en geven geen zekerheid over toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die zijn uitgedrukt of geïmpliceerd in de uitspraken met betrekking tot de toekomst, en het bedrijf neemt niet de verplichting op zich om dergelijke uitspraken te actualiseren. Aanvullende informatie over factoren die van invloed zouden kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita is gevoegd bij de SEC-dossiers, inclusief het Jaarlijks Rapport op Form 10-K, Kwartaalrapporten op Form 10-Q en Huidige Rapporten op Form 8-K.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.