Chiquita maakt resultaten bekend over het vierde kwartaal en heel 2005

26 Feb, 2006, 21:19 GMT Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, February 26 /PRNewswire/ --

- Jaarlijkse nettowinst is meer dan verdubbeld in vergelijking met vorig jaar

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) heeft vandaag een nettoverlies van US$ 19 miljoen gemeld over het vierde kwartaal van 2005, of US$ 0,45 per verwaterd aandeel. In de kwartaalresultaten zijn zowel de kosten van US$ 23 miljoen (US$ 0,55 per aandeel) ten gevolge van de al eerder gemelde overstroming in Honduras in de maand november, die werd veroorzaakt door tropische storm Gamma, als de kosten van de consolidatie van de vers-fruitfaciliteiten in het Mid-Westen van de Verenigde Staten verrekend. Over dezelfde periode vorig jaar meldde het bedrijf een nettowinst van US$ 25 miljoen, of US$ 0,61 per verwaterd aandeel.

De nettowinst over heel 2005 was US$ 131 miljoen, of US$ 2,92 per verwaterd aandeel, waaronder de hierboven gemelde kosten. Over heel 2004 meldde het bedrijf een nettowinst van US$ 55 miljoen of US$ 1,33 per verwaterd aandeel, waaronder de kosten van US$ 19 miljoen (US$ 0,47 per aandeel) die hoofdzakelijk bestonden uit de agio voor de herfinanciering van de 10,56% obligaties van het bedrijf en US$ 9 miljoen (US$ 0,22 per aandeel) voor de herstructurering en afvloeiingsregelingen bij Atlanta AG.

"2005 is een fantastisch jaar geweest," zei Fernando Aguirre, voorzitter en CEO. "We hebben zelfs de beste jaarresultaten behaald in meer dan een decennium, en dit ondanks de problemen die we ondervonden door de overstromingen in Honduras in het vierde kwartaal, de impact van een lagere jaar op jaar wisselkoers van euro/dollar en voortdurende hoge kosten voor brandstof en scheepscharters."

Aguirre gaat verder: "Het besluit van de Europese Commissie om de invoertarieven van de bananenimport uit Latijns-Amerika op 1 januari 2006 meer dan te verdubbelen, zal leiden tot hogere kosten en een onzekere markt. We zullen er echter naar streven deze problemen te overwinnen en op de lange duur de leider in de Europese markt te zijn met ons uitgesproken merkleiderschap en onze uitmuntende klantrelaties. In het vierde kwartaal hebben we in Europa US$ 20 miljoen extra geïnvesteerd in consumentenmarketing en innovatie om het kwaliteitsmerk van Chiquita voor de tariefveranderingen te bekrachtigen. Ook in de toekomst kunnen consumenten verwachten dat Chiquita de betere bananen levert. En onze handelspartners kunnen rekenen op ons wat betreft het leveren van producten van hoogstaande kwaliteit, superieure service en innovatie."

  
  FINANCIËLE HOOGTEPUNTEN OVER HET VIERDE KWARTAAL 2005
   - De netto-omzet bedroeg US$ 999 miljoen, 30 procent meer dan de US$ 768 
    miljoen in het vierde kwartaal van 2004. De stijging is vooral te 
    danken aan de overname van Fresh Express en de hogere bananenprijzen 
    in Europa en Noord-Amerika, maar werd deels gecompenseerd met het 
    lagere bananenvolume. 
   - Het bedrijf liep een bedrijfsverlies op van US$ 1 miljoen tegenover 
    een winst van US$ 35 miljoen in dezelfde periode van het vorige jaar. 
    Operationele resultaten voor 2005 zijn inclusief:
    -- US$ 17 miljoen aan kosten gerelateerd aan de overstroming in 
     Honduras, die werd veroorzaakt door tropische storm Gamma in 
     November, bestaand uit: US$ 12 miljoen voornamelijk niet-contante 
     kosten hoofdzakelijk voor afschrijvingen van activa, US$ 3 miljoen 
     ten gevolge van lagere volumes in Noord-Amerika, en US$ 2 miljoen 
     betreffende de stijging van vervangingskosten van fruit en 
     transportkosten. Deze overstromingsgerelateerde kosten vallen 
     binnen de schatting van het bedrijf van US$ 13-18 miljoen die aan 
     het einde van november werd bekendgemaakt.
    -- US$ 6 miljoen voornamelijk niet-contante kosten ten gevolge van de 
     eerder bekendgemaakte consolidatie van de vers-fruitfaciliteiten in 
     het Mid-Westen van de Verenigde Staten.
   - Operationele cashflow bedroeg US$ 11 miljoen tegenover US$ 2 miljoen 
    in dezelfde periode vorig jaar.
   - Interestkosten bedroegen US$ 23 miljoen tegenover US$ 9 miljoen in 
    dezelfde periode vorig jaar, ten gevolge van de financiering voor de 
    overname van Fresh Express.
   - Op 31 december 2005 bedroeg de totale schuld US$ 997 miljoen, een 
    daling van US$ 84 miljoen sinds 30 september 2005, waaronder US$ 75 
    miljoen aan vrijwillige vooruitbetalingen en US$ 89 miljoen aan 
    liquide middelen.

VIERDE KWARTAAL 2005 RESULTATEN PER BEDRIJFSSEGMENT

(Alle onderstaande vergelijkingen gelden voor het vierde kwartaal van 2004, tenzij anders vermeld.)

Bananen

In het bananensegment van het bedrijf, waaronder sourcing (aankoop en productie), transport, marketing en distributie van bananen, bedroeg de netto-omzet US$ 448 miljoen, een daling van twee procent van US$ 456 miljoen, en de bedrijfswinst bedroeg US$ 5 miljoen tegenover US$ 44 miljoen.

  
  De bedrijfsresultaten in het bananensegment werden gunstig beïnvloed 
  door:
   - een voordeel van US$ 38 miljoen door verbeterde lokale Europese 
    prijzen; en
   - een voordeel van US$ 4 miljoen door verbeterde Noord-Amerikaanse 
    prijzen, hoofdzakelijk door de invoering van toeslagen om de 
    stijgende industriekosten te compenseren, waaronder 
    brandstofgerelateerde producten en transport.
  De bedrijfsresultaten in het bananensegment werden nadelig beïnvloed 
  door:
   - US$ 20 miljoen aan hogere kosten voor adverteren, marketing en 
    innovatie ter de ondersteuning van het kwaliteitsmerk in Europa;
   - US$ 17 miljoen aan kosten gerelateerd aan de overstroming in Honduras 
    zoals hierboven vermeld;
   - een daling van US$ 10 miljoen door de Europese wisselkoers, zoals 
    uitgelegd in bijlage C;
   - US$ 10 miljoen aan hogere brandstof- en scheepscharterkosten;
   - US$ 8 miljoen aan hogere licentiegerelateerde bananenimportkosten in 
    Europa;
   - US$ 6 miljoen aan andere tropische en logistieke kostenstijgingen, 
    deels door de noodzaak fruit in Ecuador te kopen;
   - US$ 5 miljoen door een kleiner volume in Europa, omdat het bedrijf 
    minder B-klasse fruit met een lagere marge heeft verkocht door de 
    beperkte licentiebeschikbaarheid in deze periode;
   - US$ 2 miljoen door een kleiner volume in Noord-Amerika, niet 
    gerelateerd aan Gamma; en
   - US$ 2 miljoen door de nadelige gevolgen van het prijsniveau in Azië.

Voor meer informatie over bananenvolumes en het prijsniveau van bananen, zie bijlagen A en B.

Fresh Select

In het segment Fresh Select van het bedrijf, waaronder sourcing, marketing en distributie van vers fruit en verse groenten anders dan bananen bedroeg de netto-omzet US$ 281 miljoen, een daling van 5 procent van US$ 296 miljoen. Dit segment liep een bedrijfsverlies op van US$ 1 miljoen tegenover een bedrijfsverlies van US$ 7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Deze jaar op jaar verbetering van US$ 6 miljoen was hoofdzakelijk toe te schrijven aan de herstructurering van het meloenprogramma en overige verbeteringen in Noord-Amerika, en de voortdurende operationele verbeteringen bij Atlanta AG.

Fresh Cut

Het merendeel van alle inkomsten in 2005 van het segment Fresh Cut, waaronder voorverpakte salades en vers fruit, waren toe te schrijven aan de overname van Fresh Express. In het vierde kwartaal van 2005 bedroeg de netto-omzet US$ 256 miljoen, US$ 3 miljoen meer dan in 2004, en de bedrijfsresultaten na aftrek van de sluitingskosten leverden een verlies op van US$ 5 miljoen tegenover een verlies van US$ 3 miljoen in 2004.

  
  De resultaten in het segment Fresh Cut werden gunstig beïnvloed door:
    - een bedrijfsresultaat van US$ 4 miljoen bij Fresh Express. Op pro-
     formabasis: als het bedrijf de overname van Fresh Express op 30 
     september 2004 afgerond zou hebben, dan zou dit in vergelijking met 
     het vierde kwartaal van 2004 een verbetering van het 
     bedrijfsresultaat van Fresh Express van US$ 2 miljoen opgeleverd 
     hebben, gedreven door een volumestijging van 6 procent, een 
     stijging van 4 procent van de netto-inkomsten per kist bij de 
     verkoop van kant-en-klare salades en een afname van overhead- en 
     verzekeringskosten van het bedrijf, die deels gecompenseerd zouden 
     worden door de hogere kosten van de verkochte producten en een 
     stijging van US$ 3 miljoen van de innovatiekosten.

  Dit werd gecompenseerd door:
    - US$ 6 miljoen aan niet-contante kosten te wijten aan de sluiting 
     van de vers-fruitfaciliteit zoals hierboven vermeld, als onderdeel 
     van een eerder aangekondigde optimalisatie in de bedrijfskolom. Het 
     bedrijf verwacht dat het samenvoegen van de vers-fruitfaciliteit op 
     jaarbasis ongeveer US$ 3 miljoen zal opleveren aan 
     kostenbesparingen, wat pas vanaf het tweede kwartaal van 2006 
     gerealiseerd zal worden.

Op pro-formabasis: als het bedrijf de overname van Fresh Express op 30 september 2004 afgerond zou hebben, dan zouden de inkomsten van het segment Fresh Cut in het vierde kwartaal van 2005 US$ 256 miljoen hebben bedragen, een stijging van 8 procent van US$ 237 miljoen in 2004, en het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal van 2005 zou US$ 1 miljoen hebben bedragen voor aftrek van de sluitingskosten, dit in vergelijking met een bedrijfsverlies van US$ 1 miljoen in 2004. De pro-formaresultaten van het segment over het kwartaal eindigend op 31 december 2004 geven geen juiste indicatie wat betreft de werkelijke resultaten indien de overname afgerond zou zijn geweest op de verwachte datum of wat betreft de resultaten die in de toekomst behaald zouden kunnen worden.

  
  FINANCIËLE HOOGTEPUNTEN OVER HEEL 2005
   - Netto-omzet bedroeg US$ 3,9 miljard, 27 procent meer dan de US$ 3,1 
    miljard in 2004. De overname van Fresh Express neemt ongeveer 
    tweederde van deze stijging voor zijn rekening. De netto-omzet werd 
    bovendien beïnvloed door een hoger prijsniveau van bananen, zowel in 
    Europa als in Noord-Amerika, en een hogere omzet van de Fresh Select 
    producten bij Atlanta AG.
   - Bedrijfsresultaat bedroeg US$ 188 miljoen tegenover US$ 113 miljoen in 
    2004. Het bedrijfsresultaat in 2005 was inclusief de hierboven 
    vermelde kosten van US$ 23 miljoen te wijten aan de overstroming in 
    Honduras en de sluiting van een vers-fruitfaciliteit. Bij het 
    bedrijfsresultaat in 2004 zijn verliezen meegerekend van US$ 7 miljoen 
    vanwege de verkoop van activa, zoals het verlies vóór belasting op de 
    verkoop van de voormalige Colombiaanse divisie en overige kosten van 
    US$ 9 miljoen in verband met de herstructurering en de 
    afvloeiingsregelingen bij Atlanta AG.
   - Nettowinst bedroeg US$ 131 miljoen of US$ 2,92 per verwaterd aandeel, 
    waaronder de hierboven vermelde kosten van US$ 23 miljoen in verband 
    met de overstromingen in Honduras en de sluiting van een vers-
    fruitfaciliteit. Nettowinst over heel 2004 bedroeg US$ 55 miljoen of 
    US$ 1,33 per verwaterd aandeel, waaronder overige kosten van US$ 19 
    miljoen, die hoofdzakelijk bestaan uit de agio voor de herfinanciering 
    van de 10,56% obligaties van het bedrijf. Nettowinst in 2004 is 
    bovendien inclusief kosten van US$ 9 miljoen in verband met de 
    herstructurering en de afvloeiingsregelingen bij Atlanta AG. 

SEGMENTRESULTATEN OVER HEEL 2005

(Alle onderstaande vergelijkingen gelden voor heel 2004, tenzij anders vermeld.)

Bananen

Netto-omzet van het bananensegment van het bedrijf bedroeg US$ 1,9 miljard, een stijging van 14 procent van US$ 1,7 miljard. Het bedrijfsresultaat van het segment bedroeg US$ 182 miljoen tegenover US$ 123 miljoen.

  
  De bedrijfsresultaten in het bananensegment werden gunstig beïnvloed 
  door:
    - een voordeel van US$ 151 miljoen door een verbeterd lokaal Europees 
     prijsniveau; 
    - US$ 15 miljoen door een verbeterd prijsniveau in Noord-Amerika, ten 
     gevolge van prijsverhogingen van tijdelijke contracten ten uitvoer 
     gebracht na de overstroming in januari 2005 waardoor de divisies in 
     Costa Rica en Panama werden getroffen, en de implementatie van de 
     toeslagen aan het einde van het jaar om de stijgende 
     industriekosten, waaronder brandstofgerelateerde producten en 
     transport, te compenseren;
    - een verlies vóór belasting van US$ 9 miljoen in 2004 op de verkoop 
     van de voormalige Colombiaanse bananendivisie van het bedrijf;
    - een stijging van US$ 4 miljoen door de Europese wisselkoers, zoals 
     uitgelegd in bijlage C; en
    - US$ 4 miljoen kosten opgenomen in 2004 in relatie tot aandelenopties 
     en beperkte aandelen toegekend aan de voormalige voorzitter en CEO 
     van het bedrijf die hij ontving bij zijn pensionering in mei 2004.

  Dit alles werd gecompenseerd door:
    - US$ 34 miljoen aan kostenstijgingen door hogere brandstof-, papier- 
     en scheepscharterkosten;
    - US$ 27 miljoen aan hogere kosten voor adverteren, marketing en 
     innovatie, hoofdzakelijk door activiteiten aan het einde van het 
     jaar om het kwaliteitsmerk te ondersteunen in Europa;
    - US$ 24 miljoen aan hogere licentiegerelateerde bananenimportkosten 
     in Europa;
    - US$ 17 miljoen aan kosten gerelateerd aan de overstroming in 
     Honduras zoals hierboven vermeld;
    - US$ 11 miljoen hoofdzakelijk door gestegen kosten in relatie tot de 
     overstromingen in Costa Rica en Panama in januari, waaronder het 
     zoeken naar alternatieve bananenbronnen, logistieke kosten en kosten 
     voor herstelwerkzaamheden op de plantages en het afschrijven van 
     beschadigde plantages;
    - US$ 4 miljoen door de nadelige gevolgen van het prijsniveau in Azië.
    - US$ 3 miljoen aan gestegen administratiekosten, deels wegens 
     groeiende prestatiegerichte compensatie ten gevolge van de 
     verbeterde jaar op jaar bedrijfsresultaten; en
    - US$ 3 miljoen wegens een kleiner volume B-klasse fruit in Europa.

Fresh Select

De netto-omzet in heel 2005 voor het segment Fresh Select van het bedrijf bedroeg US$ 1,4 miljard, 5 procent meer dan de US$ 1,3 miljard in 2004.

Het bedrijfsresultaat over heel 2005 bedroeg US$ 10 miljoen tegenover een break-even-resultaat in 2004. De verbetering was grotendeels toe te schrijven aan een geherstructureerd meloenprogramma en overige verbeteringen in Noord-Amerika, en de voortdurende operationele verbeteringen bij Atlanta AG, wat deels werd gecompenseerd door een weer- en wisselkoersgerelateerde daling in de Chileense faciliteiten van het bedrijf.

Fresh Cut

Het merendeel van alle inkomsten in 2005 van het segment Fresh Cut van het bedrijf was toe te schrijven aan de overname van Fresh Express op 28 juni 2005. De netto-omzet bedroeg in 2005 US$ 539 miljoen tegenover US$ 10 miljoen in 2004. Dit segment liep een bedrijfsverlies van US$ 3 miljoen op tegenover een bedrijfsverlies van US$ 13 miljoen in 2004.

  
  De resultaten in het segment Fresh Cut werden gunstig beïnvloed door:
    - Het bedrijfsresultaat bedroeg US$ 14 miljoen bij Fresh Express vanaf 
     de dag van de overname, 28 juni 2005, tot het einde van het jaar. 
     Op pro- formabasis: als het bedrijf de overname van Fresh Express 
     afgerond zou hebben op 30 juni 2004, dan zou dit een verbetering 
     betekenen van het bedrijfsresultaat met US$ 5 miljoen in dezelfde 
     periode in 2004, gedreven door de volumestijging met 7 procent, een 
     stijging van de nettowinst met 3 procent op jaarbasis per kist bij 
     de verkoop van kant- en-klare salades, en een afname van overhead- 
     en verzekeringskosten van bedrijf, wat deels werd gecompenseerd door 
     de hogere kosten van de verkochte producten en een toename van de 
     innovatiekosten; en 
    - US$ 2 miljoen aan verbeterde bedrijfsresultaten van Chiquita's
     vers-fruitfaciliteit.

   Dit werd deels gecompenseerd door:
    - US$ 6 miljoen aan niet-contante kosten te wijten aan de sluiting van 
     de vers-fruitfaciliteit zoals hierboven vermeld.

Op pro-formabasis: als het bedrijf de overname van Fresh Express op 30 juni 2004 afgerond zou hebben, zouden de inkomsten van het segment Fresh Cut over zes maanden eindigend op 31 december 2005 US$ 515 miljoen hebben bedragen, een stijging van 6 procent van de US$ 484 miljoen in dezelfde periode in 2004, en dan zou het bedrijfsresultaat over de zes maanden eindigend op 31 december 2005 US$ 8 miljoen hebben bedragen voor aftrek van de kosten in relatie tot de fabriekssluiting, dit in vergelijking met US$ 3 miljoen in dezelfde periode in 2004. De pro-formaresultaten van het segment over de tweede helft van 2004 geven geen juiste indicatie wat betreft de werkelijke resultaten indien de overname afgerond zou zijn op de verwachte datum, of wat betreft de resultaten die in de toekomst zouden kunnen worden behaald.

VERANDERINGEN IN HET EU-BELEID MET BETREKKING TOT DE BANANENINVOERTARIEVEN

In januari 2006 heeft de Europese Commissie een nieuwe regeling ingevoerd met betrekking tot de bananenimport in de Europese Unie. Deze regeling elimineert de quota die voorheen van toepassing waren en heft een hoger tarief op bananen geïmporteerd uit Latijns-Amerika, terwijl de import uit bepaalde Afrikaanse en Caraïbische bronnen en bronnen uit het gebied van de Grote Oceaan (ACP) worden aangeslagen met het nultarief over 775.000 ton. Het nieuwe tarief, dat van EUR 75 per ton omhoog ging tot EUR 176 per ton, staat gelijk aan een kostenstijging van ongeveer EUR 1,84 (US$ 2,20) per doos bananen geïmporteerd door het bedrijf in de Europese Unie vanuit Latijns-Amerika, Chiquita's belangrijkste bron van bananen.

Het bedrijf zal op basis van de volumes in 2005 ongeveer US$ 110 miljoen moeten uitgeven aan tariefkosten. Er zullen echter geen kosten zijn met betrekking tot de invoervergunningen, hetgeen ongeveer US$ 40 miljoen bedroeg in 2005, om bananen te mogen importeren in de Europese Unie. Het is nog te vroeg om vast te stellen wat de gevolgen van dit nieuwe beleid zullen zijn met betrekking tot volumes en prijzen, met inbegrip van de mate waarin het bedrijf de gestegen tarieven en overige industriekosten kan doorberekenen aan zijn klanten. Toch verwacht men dat het totaal aan negatieve gevolgen van het nieuwe beleid op het bedrijf aanzienlijk zullen zijn, ondanks het voornemen van Chiquita zijn hogere prijs te behouden in de Europese markt.

Een aantal landen in Latijns-Amerika hebben stappen ondernomen om dit beleid aan te vechten omdat het in strijd zou zijn met de verplichtingen van de Wereldhandelsorganisatie van de Europese Unie. Chiquita ondersteunt deze juridische stappen volledig.

Teleconferentie

De teleconferentie waarin de resultaten van het vierde kwartaal besproken zullen worden, zal vanmiddag plaatsvinden om 4.30 uur EST en zal te beluisteren zijn via webcast op http://www.chiquita.com. U kunt gratis toegang verkrijgen door te bellen naar +1-800-289-0572 vanuit de Verenigde Staten en naar +1-913-981-5543 vanuit overige locaties. De herhaling van de teleconferentie kunt u bovendien tot 1 maart 2006 beluisteren. Voor toegang kunt u bellen naar 1+888-203-1112 vanuit de Verenigde Staten en naar +1-719-457-0820 vanuit internationale locaties en de toegangscode 5436345 in te voeren. Een webcast van de teleconferentie zal te beluisteren zijn op www.chiquita.com tot 8 maart 2006; en na deze datum zal er gedurende 12 maanden een afschrift van de teleconferentie beschikbaar zijn op de website.

Chiquita Brands International, Inc. ( http://www.chiquita.com ) is een toonaangevende, internationale markthandelaar en distributeur van hoogwaardige verse producten en producten met toegevoegde waarde die worden verkocht onder het kwaliteitsmerk Chiquita(R), Fresh Express (R) en verwante handelsmerken. Het bedrijf is een van de grootste bananenproducenten in de wereld en een belangrijke leverancier van bananen in Europa en Noord-Amerika. In juni 2005 heeft Chiquita Fresh Express, de Amerikaanse marktleider in kant-en-klare salades, een snelgroeiende voedingscategorie voor kruideniers en supermarkten, snelservice-restaurants en aanbieders van voedingsproducten, overgenomen.

In dit persbericht staan bepaalde verklaringen die als op de toekomst gerichte verklaringen beschouwd kunnen worden, zoals gedefinieerd in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen zijn onderhevig aan een aantal veronderstellingen, risico's en onzekerheden, waarop Chiquita geen invloed kan uitoefenen, zoals: de omschakeling naar een 'tariff-only' systeem met betrekking tot het beleid van de bananenimport in de Europese Unie in 2006; het vermogen van het bedrijf om Fresh Express met succes te leiden; ongewone weersomstandigheden; omstandigheden in relatie tot de industrie en de concurrentie; toegang tot kapitaal; de gebruikelijke risico's waarmee wereldwijde voedingsbedrijven worden geconfronteerd, zoals de invloed van product- en grondstofprijzen, veranderingen in wisselkoersen, regelingen van overheidswege, arbeidsverhoudingen, belastingen, risico's betreffende de oogst, politieke instabiliteit en terrorisme; en het resultaat van in behandeling zijnde onderzoeken en aanspraken van de overheid in relatie tot het bedrijf.

Alle op de toekomst gerichte verklaringen in dit persbericht gelden op dit moment en bieden geen garantie met betrekking tot toekomstige prestaties. Werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de directe of indirecte verwachtingen in de op de toekomst gerichte verklaringen en het bedrijf acht zich niet verplicht dergelijke verklaringen op een later tijdstip te herzien. Extra informatie over de factoren die de financiële resultaten van Chiquita zouden kunnen beïnvloeden, zijn te vinden in de documenten zoals ingediend bij SEC, waaronder het jaarverslag op formulier 10-K, de kwartaalverslagen op formulier 10-Q en de huidige verslagen op formulier 8-K.

  
  (Alle bedragen zijn US$)

            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
          GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (1)
     (Niet geaudit - in miljoenen, met uitzondering van de bedragen per 
                   aandeel)

             Kwartaal eindigend 31 dec. Jaar eindigend op 31 dec.
                 2005     2004     2005    2004 
                                     
  Netto-omzet         $ 999,1   $ 768,3   $ 3904,4  $ 3071,5 
  Bedrijfskosten
   Verkoopkosten        851,9    643,0    3268,1   2617,0
   Verkoopkosten, algemene en
    administratieve kosten   122,6     84,1    384,2    304,1
   Afschrijvingen        18,6     9,9     59,8    41,6
   Amortisatie          2,5      -     5,3      -
   Aandeel in (winst)/verlies
    van aandeelhouders      4,2     (2,1)    (0,6)   (11,2) 
  Verlies op verkoop van Colombiaanse
    divisie (vóór belastingen)(2) -      -      -     9,3
   Winst op verkoop van Armuelles
    divisie            -     (1,2)      -    (2,2)
                 999,8    733,7    3716,8   2958,6
  Bedrijfswinst/(verlies)    (0,7)    34,6    187,6    112,9

  Renteopbrengsten        2,6     2,4     10,3     6,2
  Rentekosten          (23,2)    (9,0)    (60,3)   (38,9)
  Overige opbrengsten/(kosten),
  netto (3)           (1,8)     0,3     (3,1)   (19,4)
  Winst/(verlies) vóór belasting(23,1)    28,3    134,5    60,8
  Belasting op winst(2)      4,1     (3,2)    (3,1)   (5,4)
  Nettowinst/(verlies)    $ (19,0)   $ 25,1   $ 131,4   $ 55,4

  Basis winst/(verlies)
   per aandeel        $ (0,45)   $ 0,62    $ 3,16   $ 1,36
  Verwaterde winst/verlies
   per aandeel         (0,45)    0,61     2,92    1,33

  Aantal aandelen voor berekening
  van basiswinst per aandeel  41,9     40,7     41,6    40,7
  Aantal aandelen voor berekening
  verwaterd winst per aandeel(4)41,9     41,3     45,1    41,7


   (1) De geconsolideerde winst- en verliesrekening van het bedrijf omvat 
     de activiteiten van Fresh Express en de rentekosten voor de 
     financiering van de overname, vanaf de overnamedatum 28 juni 2005 
     tot het einde van het jaar.

   (2) Belasting op winst voor het kwartaal en het jaar eindigend op 31 
     december 2005 omvat totale baten van respectievelijk US$ 5 miljoen 
     en US$ 8 miljoen, voornamelijk uit het besluit met betrekking tot 
     onvoorziene belastinguitgaven, en de verlaging van de 
     waardetoekenning van een buitenlandse dochteronderneming wegens de 
     uitvoering van initiatieven op het gebied van fiscaal beleid. De 
     belasting op winst voor het jaar eindigend op 31 december 2004 omvat 
     baten van US$ 5,7 miljoen in verband met de verkoop van de 
     voormalige bananendivisie in Colombia van het bedrijf. Het verlies 
     na belastingen op de verkoop van deze divisie bedroeg US$ 3,6 
     miljoen.

   (3) Overige opbrengsten (kosten) voor het jaar eindigend op 31 december 
     2004 bestaan voornamelijk uit de agio voor de herfinanciering van de 
     10,56% obligaties van het bedrijf.

   (4) Omvat het verwaterende effect van uitstaande warrants en 
     aandelenopties, gebaseerd op de treasury-aandelenmethode en het 
     verwaterende effect van beperkte aandelentoekenningen.

De kwartaalresultaten zijn onderhevig aan aanzienlijke seizoensverschillen en zijn niet per se indicatief voor de resultaten van activiteiten voor een volledig belastingjaar. Over het algemeen zijn de resultaten van het bedrijf over het derde en vierde kwartaal zwakker dan in de eerste helft van het jaar, vanwege een verhoogde beschikbaarheid van concurrerende vruchten en de daaruit voortvloeiende lagere prijzen.

  
  Bijlage A:

            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
          OPERATIONELE RESULTATEN - VIERDE KWARTAAL (1)
     (Niet geaudit - in miljoenen, met uitzondering van percentages en 
                  wisselkoersen)

                                 Percentage
                                 Verandering
                                 Gunstig
                  kwartaal eindigend op 31 dec.(Ongunstig)
                   2005      2004   tegenover 2004
  Netto-omzet per segment
    Bananen           $ 447,6     $ 456,3    (1,9%)
    Fresh Select          280,5      296,2    (5,3%)
    Fresh Cut(1)          256,3       2,9     (i) 
    Overig             14,7      12,9    14,0%
     Totale netto-omzet      999,1      768,3    30,0%
                                     
  Bedrijfswinst/(verlies) per segment
    Bananen            $ 5,3     $ 44,1    (88,0%)
    Fresh Select          (1,0)      (7,3)    86,3%
    Fresh Cut(1)          (4,6)      (3,1)     (i)
    Overig             (0,4)      0,9    n.v.t.
     Totaal bedrijfsresultaat (verlies) 
                    (0,7)      34,6    n.v.t.
                                  
                                     
  Operationele marge per segment
    Bananen             1,2%      9,7%    (8,5 pts)
    Fresh Select          (0,4%)     (2,5%)    2,1 pts
    Fresh Cut(1)          (1,8%)    (106,9%)     (i)
                                    
                                     
  SG&A als percentage van omzet   12,3%     10,9%    (1,4 pts)
                                 
                                     
  Omzetvolume bananen
  (kratten van 40 lb.)
    Europese kernmarkten (2)    12,9      14,4    (10,4%)
    Handelsmarkten(3)        2,9      1,5     93,3%
    Noord-Amerika          13,5      15,9    (15,1%)
    Azië/Pacific (joint venture)   5,7      4,3     32,6%
     Totaal            35,0	   36,1     (3,0%)
                                     
  Fresh Express detailhandel 
   omzet kant-en-klare salades (4)
   (dozen van 12 stuks)       13,5      12,8     5,5%
                                     
  Gemiddelde wisselkoers Euro, spot
   (dollars per euro)        1,19      1,30     (8,5%)
                               
                                     
  Gemiddelde wisselkoers Euro, hedged
   (dollars per euro)        1,21      1,22     (0,8%)


   (1) De operationele resultaten van het bedrijf voor het kwartaal 
     eindigend op 31 december 2005, inclusief de activiteiten van Fresh 
     Express 
   (2) De 25 lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en 
     Zwitserland
   (3) Andere Europese landen en landen in het Middellandse-Zeegebied die 
     hierboven niet genoemd worden
   (4) Deze resultaten omvatten volumes die voor 28 juni 2005 werden 
     verkocht, toen Fresh Express nog niet in handen was van Chiquita
   (i) Niet vergelijkbaar wegens de overname van Fresh Express
  
  Bijlage A (vervolg):

            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
            OPERATIONELE RESULTATEN - HEEL JAAR (1)
    (Niet geaudit - in miljoenen, met uitzondering van percentages en 
                 wisselkoersen)


                                 Percentage
                                 Verandering
                                 Gunstig
                   Jaar eindigend op 31 dec. (Ongunstig)
                   2005      2004   tegenover 2004
  Netto-omzet per segment
    Bananen           $ 1.950,6    $ 1.713,2     13,9%
    Fresh Select         1.353,6     1.289,1     5,0%
    Fresh Cut(1)          538,7       10,4      (ii)
    Overig              61,5       58,8     4,6%
     Totale netto-omzet     3.904,4     3.071,5     27,1%
                                     
  Bedrijfswinst/(verlies) per segment
    Bananen            $ 182,1     $ 122,7     48,4%
    Fresh Select           10,5       0,4     n.v.t. 
    Fresh Cut(1)           (3,3)     (13,4)     (ii) 
    Overig              (1,7)      3,2     n.v.t. 
     Totaal bedrijfsresultaat   187,6      112,9     66,2%
                                  
                                     
  Operationele marge per segment
    Bananen              9,3%      7,2%     2,1 pts
    Fresh Select           0,8%      0,0%     0,8 pts 
    Fresh Cut(1)           (0,6%)    (128,8%)    (ii) 
                                     
  SG&A als percentage van omzet    9,8%      9,9%     0,1 pts
                                       
  Omzetvolume bananen
  (kratten van 40 lb.)
    Europese kernmarkten (2)     54,0      55,3     (2,4%)
    Handelsmarkten(3)         6,9       5,4     27,8%
    Noord-Amerika          58,4      59,0     (1,0%)
    Azië/Pacific (joint venture)   19,2      16,3     17,8%
     Totaal            138,5      136,0      1,8%
                                     
  Fresh Express detailhandel 
   omzet kant-en-klare salades (4)
   (dozen van 12 stuks)        57,5      54,0    6,5%
                                     
  Gemiddelde wisselkoers Euro,
   spot (dollars per euro)       1,25      1,24    0,8%
                                     
  Gemiddelde wisselkoers Euro,
   hedged (dollars per euro)      1,23      1,18    4,2%


   (1) De operationele resultaten van het bedrijf voor het jaar eindigend 
     op 31 december 2005, inclusief de activiteiten van Fresh Express 
     vanaf 28 juni 2005, de overnamedatum, tot het einde van het jaar 
   (2) De 25 lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en 
     Zwitserland
   (3) Andere Europese landen en landen in het Middellandse-Zeegebied die 
     hierboven niet genoemd worden
   (4) Deze resultaten omvatten volumes die voor 28 juni 2005 werden 
     verkocht, toen Fresh Express nog niet in handen was van Chiquita
   (ii) Niet vergelijkbaar wegens de overname van Fresh Express
  
  Bijlage B:

          GEMIDDELDE BANANENPRIJZEN EN -VOLUMES VAN CHIQUITA
             JAAR OP JAAR VERANDERING IN PERCENTAGES
                 2005 tegenover 2004
                  (Niet-geaudit)

                   Prijsniveau         Volume
  Regio               HEEL JAAR        HEEL JAAR
                  Q4    2005      Q4   2005 
                                     
  Noord-Amerika          5%    4%     (15%)   (1%)
                                     
  Europese kernmarkten (1)
    Op basis van US dollar(2) 10%    20%     (10%)   (2%)
    Lokale valuta       19%    20%
                                     
  Handelsmarkten (3)
    Op basis van US dollar   19%    8%      93%    28%  
                                     
  Azië
    Op basis van US dollar  (11%)   (5%)     33%    18%    
    Lokale valuta       (8%)   (4%)

   (1) De 25 lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en 
     Zwitserland
   (2) Bij de prijzen die zijn gebaseerd op de US dollar, zijn de gevolgen 
     van hedging niet inbegrepen
   (3) Andere Europese landen en landen in het Middellandse-Zeegebied die 
     hierboven niet genoemd worden
  
          FRESH EXPRESS KANT-EN-KLARE SALADES -- RETAIL
              Nettowinst per doos en volume
            JAAR OP JAAR VERANDERING IN PERCENTAGES
                 2005 tegenover 2004
                  (Niet-geaudit)

                  Nettowinst
                   Per doos        Volume
                               
  Regio                HEEL JAAR        HEEL JAAR
                 Q4    2005      Q4    2005 
                                     
  Noord-Amerika(4)        4%  	  3%      6%    7%

   (4) Deze resultaten omvatten nettowinst en volumes verkocht voor 28 juni 
     2005, toen Fresh Express nog niet in handen was van Chiquita.
  
  Bijlage C:

                EUROPESE VALUTA
         JAAR OP JAAR VERANDERINGEN - GUNSTIG (ONGUNSTIG)
              (Niet geaudit - in miljoenen)

  Valutaeffect (euro/dollar)                   HEEL JAAR
                             Q4     2005  
       Inkomsten                 $ (17)     $ 8 
       Plaatselijke kosten              4       -
       Hedging(1)                  10      22
       Omzetting balans (2)             (7)     (26)

  Netto valutavoordeel Europese valuta        $ (10)     $ 4

   (1) Netto hedging-opbrengsten in het vierde kwartaal van 2005 bedroegen 
     US$ 3 miljoen tegenover kosten van US$ 7 miljoen in het vierde 
     kwartaal van 2004. De hedging-kosten over heel 2005 bedroegen US$ 
     8 miljoen tegenover kosten van US$ 30 miljoen over heel 2004.
   (2) Omzetting van balans bedroeg nul in het vierde kwartaal van 2005, 
     egenover een opbrengst van US$ 7 miljoen in het vierde kwartaal van 
     2004. De omzetting van de balans over heel 2005 leidde tot een 
     verlies van US$ 20 miljoen, gebaseerd op een wisselkoers van de euro 
     van US$ 1,36 aan het einde van 2004 en US$ 1,18 aan het einde van 
     2005. De omzetting van de balans leidde tot een opbrengst van US$ 6 
     miljoen over heel 2004.


  
  Bijlage D:

            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
           SCHULDENSCHEMA - VIERDE KWARTAAL 2005
             (Niet geaudit - in miljoenen)

                           Betalingen,
              30 sept.          Overige    31 dec.
               2005   Toevoegingen verminderingen  2005
                                     
  Moederbedrijf
  7 -1/2% obligaties   $ 250,0     $ -      $ -   $ 250,0
  8-7/8% obligaties    225,0      -       -    225,0
                                     
  Dochterondernemingen
  Chiquita Brands L.L.C. 
   faciliteit
    Langetermijnlening B  99,7      -	     (75,1)(iii) 24,6
    Langetermijnlening C 374,1      -	      (1,0)   373,1
    Hernieuwbaar       -      -       -      -
                                     
  Vrachtkosten       118,9      -      (7,5)  111,4
                                    
  Overig          13,1      -      (0,1)   13,0 
                                     
  Totale schulden   $ 1.080,8     $ -     ($ 83,7) $ 997,1  
             SCHULDENSCHEMA - OVER HEEL 2005
             (Niet geaudit - in miljoenen)

                           Betalingen,
              31 dec.          Overig   31 dec.
               2004   Toevoegingen verminderingen 2005
                                     
  Moederbedrijf
  7 -1/2% obligaties    $ 250,0     $ -     $ -    $ 250,0
  8 -7/8% obligaties       -    225,0      -     225,0
                                     
  Dochterondernemingen
  Chiquita Brands L.L.C. 
   faciliteit
    Langetermijnlening B     -    125,0   (100,4)(iii)  24,6
    Langetermijnlening C     -    375,0    (1,9)    373,1
    Hernieuwbaar         -      -      -      -

  Vrachtkosten         82,6    50,0    (21,2)    111,4

  Overig            16,9     0,4    (4,3)     13,0 

  Totale schulden      $ 349,5   $ 775,4  $ (127,8)   $ 997,1

   (iii) Vooruitbetalingen van geleende sommen van US$ 25 miljoen en US$ 75 
      miljoen zijn gedaan respectievelijk in het derde en vierde 
      kwartaal van 2005.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.