Chiquita maakt resultaten van derde kwartaal 2007 bekend

12 Nov, 2007, 11:18 GMT Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, November 12 /PRNewswire/ --

- Vooruitzicht verbetert als gevolg van valuta, prijzen van bananen, herstel van de saladecategorie en de herstructurering

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) maakte vandaag de financiële en bedrijfsresultaten bekend voor het derde kwartaal van 2007. In het derde kwartaal steeg de netto verkoop met 3 procent tot US$ 1,1 miljard en het bedrijf meldde een netto verlies van US$ 28 miljoen of (US$ 0,66) per verwaterd aandeel, inclusief een debitering van US$ 4 miljoen, of (US$ 0,09) per aandeel in verband met de eerder aangekondigde inkrimping in Chili. In dezelfde periode vorige jaar, meldde het bedrijf meldde een netto verlies van US$ 96 miljoen, of (US$ 2,29) per verwaterd aandeel, inclusief een debitering, niet in contanten, van US$ 43 miljoen, of (US$ 1,02) per aandeel.

"De bedrijfsresultaten, exclusief debiteringen, zijn in het derde kwartaal, zoals verwacht, iets beter dan het vorige jaar," zei Fernando Aguirre, voorzitter en algemeen directeur. "Hoewel we nog steeds te maken hebben met rijzende industriekosten en andere marktuitdagingen, verwachten we dat we in staat zullen blijven om, ten opzichte van het vorige jaar, vooruitgang te boeken in de bedrijfsresultaten in het vierde kwartaal en volgende jaar. Eerder dit jaar zijn de bananenprijzen in Europa gestabiliseerd en zijn in het derde kwartaal iets beter geworden, vooral in de nasleep van de verstoring in het aanbod veroorzaakt door orkaan Dean. Bovendien zet de trend van herstel van onze waardetoevoegende salades van vorig jaar door in het derde kwartaal, en we verwachten dat deze zich in het vierde kwartaal en 2008 zal doorzetten."

Aguirre voegde toe, "Vorige week kondigde we een bedrijfsherstructurering aan om onze winstgevendheid te verbeteren door bedrijfsactiviteiten te consolideren en de structuur van onze vaste bedrijfsuitgaven te vereenvoudigen waardoor efficiëntie wordt bevorderd, innovatie wordt gestimuleerd en we meer gericht zijn op de klant en de consument. In aanvulling op nieuwe duurzame kostenbesparing van ongeveer US$ 60-80 miljoen met ingang van 2008, zullen de veranderingen leiden tot minder lagen in het management, snellere besluitneming en betere verantwoording. We zullen ook meer integratie en efficiëntie in alle geografische bedrijfsonderdelen verkrijgen met als resultaat het verkrijgen van één gezicht ten opzichte van de klant, één globaal bevoorradingskanaal van zaad tot de plank en één globaal innovatieprogramma met doelgestelde prioriteiten en betere uitvoering. Alles bij elkaar genomen heb ik er alle vertrouwen in dat deze stappen onze lange termijn marktpositie zal versterken en de mogelijkheid om duurzame winstgevende groei te bereiken zal verbeteren."

  
  SAMENVATTING DERDE KWARTAAL 2007
  (Alle bedragen zijn in Amerikaanse dollar tenzij anders aangegeven.)
  
                K3      K3      YTD     YTD
  ($ miljoenen)       2007     2006     2007     2006
                                     
  Netto verkoop     $1.061,1   $1.032,0   $3.508,9   $3.414,3 
  Bedrijfsinkomen 
  (Verlies)         ($9,7)    ($78,5)    $42,6     $6,1 
  Operationele kasstroom  $14,7     $22,8     $77,8    $75,7 
  Netto verlies      ($28,2)    ($96,4)    ($23,0)   ($54,1)
  Totale schuld      $814,9    $989,8             
  Contanten        $124,0    $101,6             

  -- Netto verkoop: Kwartaalverkopen stegen voornamelijk als gevolg van
    hogere bananenprijzen in kernmarkten in Europa en Noord-Amerika en
    gunstige wisselkoersen, gedeeltelijk gecompenseerd door minder
    volume in de handelsmarkt.

  -- Bedrijfsinkomen (verlies): De kwartaalresultaten van de
    bedrijfsactiviteiten zijn beter ten opzichte van het vorige jaar als
    gevolg van hogere bananenprijzen in kernmarkten in Europa.
    De prijsverhogingen zijn het gevolg van een gunstige vergelijking met
    het slechte kwartaal van een jaar geleden en de invloed in 2007 van
    orkaan Dean, die in het eind van het derde kwartaal minder aanbod van
    bananen veroorzaakte. In aanvulling hierop zijn in het derde kwartaal
    2006 ook opgenomen directe kosten van US$ 9 miljoen als reactie op de
    ongerustheid van de bedrijfstak over de veiligheid van verse
    spinazieproducten in de Verenigde Staten en een debitering van 
    US$ 43 miljoen voor beschadiging aan de goodwill met betrekking tot 
    Atlanta AG, de Duitse distributeur van het bedrijf.

Voor informatie over netto verkoop en bedrijfsinkomen per onderdeel zie verslag A.

  
  -- De operationele kasstroom was US$ 15 miljoen, iets minder dan
    hetzelfde kwartaal vorig jaar. De verbeterde bedrijfsresultaten werd
    volledig gecompenseerd door de verandering in handelsvorderingen
    in het kwartaal, gedeeltelijk als gevolg van de hogere bananenprijzen
    in het derde kwartaal van 2007.

  -- Totale schuld: Het bedrijf heeft in het kwartaal meer dan 
    US$ 40 miljoen van haar schuld betaald uit opbrengsten van de verkoop 
    van schepen die in juni is afgerond. Als gevolg daarvan was de totale
    schuld van het bedrijf per 30 september 2007 US$ 815 miljoen, in
    vergelijking met US$ 857 miljoen per 30 juni 2007. Van de netto
    opbrengst van US$ 222 miljoen van de verkoop van schepen heeft
    het bedrijf ongeveer US$ 210 miljoen van haar schuld afbetaald,
    inclusief US$ 90 miljoen van de schuld waarvoor de schepen onderpand
    waren, US$ 24 miljoen van de zogenaamde "Term Loan B", US$ 56 miljoen
    van de doorlopende kredietleningen en US$ 40 miljoen van de zogenaamde
    "Term Loan C". Het bedrijf verwacht in staat te zijn om haar schuld te
    reduceren tot het doel is bereikt van de verhouding schuld ten
    opzichte van kapitaal van 40 procent, in vergelijking tot 48 procent
    per 30 september 2007. Verwezen wordt naar verslag G voor een
    gedetailleerd overzicht van de schulden.

Verwachtingen

Hoewel het bedrijf geen specifieke leidraad geeft voor de netto verkoop en het netto inkomen geeft het volgende overzicht de verwachtingen weer van het management met betrekking tot de invloed van bepaalde onderdelen op de resultaten van het bedrijf voor 2007.

  
            K1 2007   K2 2007   K3 2007  Hele jaar 2007
  ($ miljoenen)   Feitelijk  Feitelijk  Feitelijk  Verwachting 
                                     
  Kapitaaluitgaven   $11     $11     $13     $55-60  
  Afschrijving &                            
   Aflossing      $22     $23     $22     $85-90  
  Bruto 
   rentelasten(1)   $23     $24     $21     $85-90  
  Netto
   rentelasten(1)   $21     $21     $17     $75-80  
  Hogere industrie-
   kosten(2)      $20     $14     $16     $75-80  
  Bruto 
   kostenbesparingen  $6     $10     $12      $40 
  Euro 
   dekkingskosten(3)  $6     $7     $3      $20 
  Brandstof dekkings-
   kosten (winst)(4)  $1     ($2)    ($3)     ($14)


  (1) Veronderstelt een gemiddeld LIBOR tarief van 5,4 procent.
  (2) Afwijkingen in vergelijking met vorig jaar voor onderdelen zoals
    onbewerkte producten, brandstof, scheepscharters, papier en hars.
  (3) Euro dekkingskosten bedroegen in 2006 $17 miljoen. De verwachting van
    Euro dekkingskosten in 2007 is gebaseerd op de huidige groeiende
    markttarieven en de dekkingsportefeuille van het bedrijf waarin een
    verkoopoptie voor de euro is opgenomen van US$ 1,34 per Euro tot en
    met december.
  (4) Het bedrijf realiseerde in 2006 een brandstof dekkingswinst van
    US$ 12 miljoen. De verwachting voor de brandstof dekkingswinst in
    2007 de brandstof dekkingskosten is gebaseerd op de huidige groeiende
    tarieven in de markt.

Bedrijfsherstructurering

Op 29 oktober 2007 schetste Chiquita een herstructureringsplan en wijzigingen in het management die zijn bedoeld om de eerder aangekondigde strategie om wereldleider te worden in gezond, vers voedsel te versnellen. Deze bedrijfsherstructurering heeft tot doel de winstgevendheid van het bedrijf te verbeteren door bedrijfsactiviteiten te consolideren en haar structuur van vaste bedrijfsuitgaven te vereenvoudigen, de efficiëntie te verbeteren, innovatie te stimuleren en de focus op klanten en consumenten te versterken.

Als gevolg van deze veranderingen verwacht het bedrijf nieuwe duurzame kostenbesparingen van ongeveer US$60 tot US$80 miljoen per jaar te verkrijgen met ingang van 2008, na een eenmalige debitering van ongeveer 25 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2007 voor ontslagkosten en bepaalde afschrijvingen van activa. Verkregen besparingen zullen de winstgevendheid verbeteren en de verkregen aanvullende cashflow zal primair gebruikt worden om schulden te verminderen, geheel in lijn met het eerder aangekondigde doel van het bedrijf om de verhouding van 40 procent van schuld ten opzichte van kapitaal te bereiken.

Telefonische vergadering

Een telefonische vergadering waarin de resultaten van het derde kwartaal worden besproken zal vandaag om 16:30 p.m. EST beginnen en zal beschikbaar zijn via webcast op www.chiquita.com. De telefonische vergading kan ook gratis bijgewoond worden via +1-877-704-5378 in de Verenigde Staten en via +1-913-312-1268 voor internationale locaties. Een webcast en audio herhaling van het gesprek zijn beschikbaar via www.chiquita.com tot 22 november 2007. De herhaling kan telefonisch beluisterd worden via +1-888-203-1112 in de Verenigde Staten en via +1-719-457-0820 vanuit internationale locaties met gebruikmaking van de volgende toegangscode: 4129555. Een afschrift van het telefoongesprek zal op de website van het bedrijf geplaatst worden na 8 november voor een periode van 12 maanden.

Over Chiquita Brands International, Inc.

Met jaarlijkse opbrengsten van ongeveer 4,5 miljard is Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) een leidinggevend internationaal handelsbedrijf en distributeur van waardetoevoegende voedselproducten van hoge kwaliteit, van energierijke bananen en ander fruit tot voedzame salademixen. De producten en diensten van het bedrijf zijn erop gericht om de harten van consumenten over de hele wereld te veroveren en een glimlach op hun gezicht te toveren door hen te helpen om van gezond vers voedsel te genieten. Het bedrijf verkoopt haar producten onder de handelsmerken Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere gerelateerde handelsmerken. Chiquita heeft ongeveer 25.000 werknemers in meer dan 70 landen wereldwijd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website: http://www.chiquita.com.

Mededelingen met betrekking tot de toekomst ("Forward-looking Statements")

Dit persbericht omvat bepaalde mededelingen die zogenaamde "forward-looking statements" zijn zoals bedoeld in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze mededelingen zijn onderhevig aan een aantal veronderstellingen, risico's en onzekerheden, die vaak niet door Chiquita gecontroleerd kunnen worden, inclusief de mogelijkheid voor het bedrijf om de herstructurering zoals hiervoor omschreven succesvol te implementeren en de geanticipeerde kostenbesparingen te behalen en andere voordelen; de continuerende impact van de 2006 omzetting naar een importregime van bananen in de Europese Unie van "slechts tarieven" (tariff-only); abnormale weersomstandigheden; industrie- en concurrentieomstandigheden; toegang tot en de kosten van kapitaal; terugnames van producten waardoor de industrie wordt getroffen en het consumentenvertrouwen in de producten van het bedrijf; de gebruikelijke risico's waarmee globale voedselbedrijven mee geconfronteerd worden, zoals de invloed van product- en grondstofprijzen, voedselveiligheid, schommelingen in wisselkoersen, overheidsregelingen, arbeidsrelaties, belastingen, oogstrisico's, politieke instabiliteit en terrorisme; en het resultaat van lopende vorderingen en onderzoeken door de overheid betreffende het bedrijf.

Alle "forward-looking statements" die in dit persbericht gemaakt zijn, worden met ingang van vandaag gedaan en geven geen enkele garantie voor toekomstige resultaten. Daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen aanzienlijk afwijken van de verwachtingen zoals gedaan of geïmpliceerd in de "forward-looking statements", en het bedrijf is niet verplicht om deze mededelingen bij te werken. Aanvullende informatie over factoren die van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita zijn te vinden in haar SEC deponeringen, inclusief haar jaarverslag op het formulier 10-K, kwartaalverslagen op het formulier 10-Q en huidige verslagen op het formulier 8-K.

Verslag A:

Gedetailleerde informatie over het derde kwartaal per onderdeel

(Alle hierna gemaakte vergelijkingen hebben betrekking op het derde kwartaal van 2006, tenzij anders is aangegeven.)

Begin 2007 heeft Chiquita haar bedrijfsonderdelen die verantwoording afleggen aangepast zodat deze beter passen bij de huidige interne verslaggevingprocedures van het bedrijf en de praktijk in andere consumentenvoedsel bedrijven. Het bedrijf heeft drie bedrijfsonderdelen:

  
  -- Bananen: Dit onderdeel omvat de sourcing (koop en productie),
    transport, marketing en distributie van bananen.
  -- Salades en gezonde snacks: Dit onderdeel omvat de waardetoevoegende
    salades, vers fruit en groente die als ingrediënt gebruikt worden in 
    de voedseldienstverlening, vers gesneden fruit en bewerkte producten 
    met fruit als ingrediënt.
  -- Andere producten: Dit onderdeel omvat de sourcing, afzet en
    distributie van vers natuurlijk fruit (behalve bananen) en groenten.

Bovendien worden bepaalde beheerskosten niet meer aan de rapportageonderdelen toegewezen om meer transparantie in de bedrijfsresultaten per onderdeel aan te brengen. Deze kosten staan nu vermeld onder "beheer". De cijfers van de vorige periode zijn herzien om deze veranderingen weer te geven (zie verslag F).

Bananen

Netto verkoop voor dit onderdeel steeg 3 procent tot US$ 458 miljoen. Het bedrijfsinkomen van dit onderdeel was US$ 4 miljoen, in vergelijking met een exploitatieverlies van US$ 32 miljoen vorig jaar.

  
  De resultaten van het onderdeel bananen verbeterde als gevolg van:
  -- US$ 23 miljoen voordeel uit betere lokale Europese kernprijzen van
    bananen, toe te schrijven aan lage prijzen in dezelfde periode vorig
    jaar en als gevolg van minder aanbod door orkaan Dean, welke het
    aanbod in de bedrijfstak vanuit het Caribische gebied eind augustus
    2007 heeft beïnvloed.
  -- US$ 15 miljoen voordeel uit betere prijzen en minder volume in de
    handelsmarkt in voornamelijk Europese landen en landen rondom de
    Mediterrane zee die niet tot de Europese Unie behoren.
  -- US$ 14 miljoen voordeel uit debitering, niet in contanten, voor de
    goodwill beschadiging van Atlanta AG die in het derde kwartaal 2006
    was opgenomen.
  -- US$ 11 miljoen voordeel van de invloed van de Europese valuta (zoals
    omschreven in verslag E).
  -- US$ 7 miljoen voordeel uit verbeterde prijzen in Noord-Amerika.

Deze verbeteringen werden in het kwartaal gedeeltelijk gecompenseerd door:

  
  -- US$ 14 miljoen voor hogere kosten van eigen productie van bananen,
    het lossen van en binnenlands transport, en US$ 6 miljoen netto uit
    kostenbesparende programma's.
  -- US$ 13 miljoen voor hogere netto bedrijfstakkosten voor gekocht
    fruit, papier, scheepscharters en brandstof.
  -- US$ 5 miljoen, voornamelijk voor het oplossen van een contractgeschil
    en een schikking vorig jaar met betrekking tot ontslagen die niet
    herhaald werden.
  -- US$ 3 miljoen voor een geplande verhoging ter ondersteuning van het
    handelsmerk en innovatie, voornamelijk in Europa, om ons handelsmerk
    hoog te houden.

Salades en gezonde snacks

Netto verkoop steeg met 7 procent tot US$ 314 miljoen. Bedrijfsinkomen was US$ 13 miljoen, in vergelijking met US$ 2 miljoen in hetzelfde kwartaal in 2006.

De resultaten van het onderdeel salades en gezonde snacks verbeterde als gevolg van:

  
  -- US$ 9 miljoen directe kosten in het derde kwartaal in 2006 met
    betrekking tot een uitbraak van E. colli in de industrie welke
    resulteerde in bezorgdheid van de consument over de veiligheid van
    verse spinazieproducten in de Verenigde Staten. Deze kosten, welke
    niet herhaald werden in het derde kwartaal in 2007, omvatte
    onbruikbare grondstoffenvoorraad en verkooptoezeggingen die niet
    teruggedraaid konden worden.
  -- US$ 6 miljoen voor behaalde kostenbesparingen, voornamelijk betrekking
    hebbende op een verbeterd productieschema en logistiek.
  -- US$ 4 miljoen als gevolg van betere prijzen voor waardetoevoegende
    salades.
  -- US$ 2 miljoen voor meer volume in de verkoop van waardetoevoegende
    salades.

Deze verbeteringen werden gedeeltelijk gecompenseerd in het kwartaal door:

  
  -- US$ 7 miljoen als gevolg van zowel meer innovatie als promotionele
    uitgaven en hogere administratieve kosten
  -- US$ 3 miljoen voor hogere bedrijfstakkosten, voornamelijk door hogere
    kosten voor grondstoffen.

Andere producten

De netto verkoop daalde met 2 procent tot US$ 289 miljoen. Het kwartaalexploitatieverlies was US$ 14 miljoen in 2007, in vergelijking met US$ 33 miljoen in het derde kwartaal in 2006.

De bedrijfsresultaten van het onderdeel profiteerden van de 29 miljoen dollar uit de debitering van de noncash kosten voor de aan Atlanta AG gerelateerde goodwill beperking, opgenomen in het derde kwartaal van 2006.

  
  Dit onderdeel was gedeeltelijke gecompenseerd door
  -- US$ 3 miljoen daling in de winstgevendheid van Atlanta AG, het Duitse
    distributiebedrijf van het bedrijf, met betrekking tot een
    vermindering in het volume van bepaalde producten (niet zijnde
    bananen).
  -- US$ 3 miljoen voor de opstartkosten voor de uitbreiding in Duitsland
    en Nederland van Just Fruit in a Bottle, een smoothie in Europa,
    bestaande uit 100 procent vers fruit.
  -- US$ 4 miljoen voor kosten met betrekking tot een eerder aangekondigde
    vertrek uit de bedrijfsactiviteiten in Chili.

Op 29 oktober 2007 kondigde het bedrijf aan dat zij een onderzoek heeft gelanceerd waarin de strategische alternatieven voor Atlanta AG onderzocht worden, inclusief een mogelijke verkoop. Chiquita heeft Taylor Companies, Inc., een in Washington, D.C. gevestigde investeringsbank gespecialiseerd in synergetische overnames en fusies, gevraagd hierbij te helpen. Het bedrijf verwacht niet eventuele ontwikkelingen met betrekking op dit proces te kunnen openbaren tenzij en totdat haar directie een definitieve transactie heeft goedgekeurd. Er kan geen garantie gegeven worden dat deze activiteiten uiteindelijk zullen leiden tot een overeenkomst of transactie.

  
  Verslag B:

          CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
           Geconsolideerde winst- en verliesrekening
     (Ongecontroleerd - in miljoenen, behalve bij hoeveelheid aandelen)

                Kwartaal eindigend   Negen maanden eindigend 
                  30 september       30 september   
                  2007    2006    2007    2006 
                             
  Netto verkoop        $1.061,1  $1.032,0  $3.508,9  $3.414,3 
  Exploitatiekosten                          
    Verkoopkosten        938,3   951,9   3.079,5   3.005,2 
    Verkoop, algemeen en 
     administratie       110,6    93,8    324,5    301,1
    Afschrijving         20,0    19,6    60,8    58,1 
    Aflossing           2,5    2,5     7,4     7,3 
    Aandelen in opbrengsten
    van investeerders      (0,6)   (0,1)    (5,9)    (6,3)
    Goodwillbeschadiging      -    42,8      -    42,8 
                 1.070,8  1.110,5   3.466,3   3.408,2 
  Bedrijfsinkomen (verlies)    (9,7)   (78,5)    42,6     6,1 
                                     
  Rentebaten            3,3    2,6     8,6     6,2 
  Rentelasten           (20,5)   (21,2)   (67,6)   (62,0)
  Inkomsten (verlies) 
  voor belasting         (26,9)   (97,1)   (16,4)   (49,7)
  Inkomstenbelasting(1)      (1,3)    0,7    (6,6)    (4,4)
  Netto inkomsten (verlies)   ($28,2)  ($96,4)   ($23,0)   ($54,1)
                                     
  Winst per aandeel        ($0,66)  ($2,29)   ($0,54)  ($1,29)
  Verwaterde winst per aandeel   (0,66)   (2,29)   (0,54)   (1,29)
                                     
  Aandelen gebruikt om winst
  per aandeel te berekenen     42,5    42,1    42,4    42,1 
  Aandelen gebruikt om verwaterde
  winst per aandeel te berekenen  42,5    42,1    42,4    42,1 

  (1) Inkomstenbelasting omvatte een voordeel van US$ 1 miljoen en 
    US$ 5 miljoen voor het kwartaal en de negen maanden eindigend op
    30 september 2007 en US$ 1 miljoen en US$ 4 miljoen voor het kwartaal 
    en de negen maanden eindigend op 30 september 30 2006, als gevolg van
    oplossing van voorwaardelijke belastingverplichtingen in
    verschillende jurisdicties.

  
  Verslag C:

          CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
          Bedrijfsstatistiek - derde kwartaal
  (Ongecontroleerd - in miljoenen, behalve bij percentages en wisselkoersen)
                                    
                             Veranderd percentage 
                    Kwartaal Eindigend op 30 september             
                                 Voordelig 
                                (Onvoordelig)
                      2007     2006    vs. 2006 
                                     
  Netto verkoop per onderdeel                         
    Bananen              $457,8    $444,5     3,0 %
    Salades en gezonde snacks     314,2     292,8     7,3 %
    Andere producten          289,1     294,7    (1,9)%
     Totaal netto verkoop      1.061,1    1.032,0     2,8 %
                                     
  Bedrijfsinkomen per onderdeel (verlies)
    Bananen               $4,1    ($31,5)    n.v.a 
    Salades en gezonde snacks      13,2      1,6    725,0 %
    Andere producten          (14,2)    (33,0)    57,0 %
    Beheer               (12,8)    (15,6)    17,9 %
     Totaal bedrijfsinkomen
     (verlies)             (9,7)    (78,5)    87,6 %
                                     
  Bedrijfsmarge per onderdeel   
    Bananen               0,9 %    (7,1 %)   8,0 ptn 
    Salades en gezonden snacks      4,2 %     0,5 %    3,7 ptn 
    Andere producten          (4,9 %)   (11,2 %)   6,3 ptn 
                                     
  SG&A als verkooppercentage       10,4 %     9,1 %   (1,3)ptn 
                                     
  Bedrijfsvolume verkoop bananen                   
  (40 lb. dozen)                            
    Noord-Amerika            14,6     14,3     2,1 %
    Europese kern markten(1)      12,4     12,2     1,6 %
    Azië en Midden-Oosten(2)       5,0      5,3    (5,7 %)
    Handelsmarkten            1,7      5,1    (66,7 %)
     Totaal              33,7     36,9    (8,7 %)
                                     
  Volume verkoop waardetoevoegende 
  salades Fresh Express
   (per kist van 12)           16,4     15,6     5,1 % 
                                     
  Gemiddelde valutakoers Euro,      
   contant (dollars per euro)      $1,36     $1,28     6,3 % 
                                     
  Gemiddelde valutakoers Euro, 
   gedekt (dollars per euro)      $1,33     $1,24     7,3 %

  (1) De leden van de Europese Unie (met uitzondering van nieuwe leden
    Roemenie en Bulgarije, welke blijven vallen onder "Handelsmarkten"),
    Zwitserland, Noorwegen en IJsland.

  (2) Het bedrijf opereert in deze regio voornamelijk via joint ventures.

  
  Verslag C (vervolgd):

             CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
             Bedrijfsstatistiek - negen maanden
  (Ongecontroleerd - in miljoenen, behalve bij percentages en wisselkoersen)
                                    
                           Veranderd percentage
                    Negen maanden eindigend  Voordelig 
                      30 sept.      (Onvoordelig)
                     2007     2006    vs. 2006 

  Netto verkoop per onderdeel                         
    Bananen             $1.509,2   $1.439,0    4,9 %
    Salades en gezonde snacks     939,5     924,6    1,6 %
    Andere producten         1.060,2    1.050,7    0,9 %
     Totaal netto verkoop      3.508,9    3.414,3    2,8 %
                                     
  Bedrijfsinkomen per onderdeel (verlies)                 
    Bananen              $81,9     $46,3    76,9 %
    Salades en gezonde snacks      27,1     32,1   (15,6 %)
    Andere producten          (18,9)    (24,1)   21,6 %
    Beheer               (47,5)    (48,2)    1,5 %
     Totaal bedrijfsinkomen      42,6      6,1   598,4 %
                                     
  Bedrijfsmarge per onderdeel                   
    Bananen               5,4 %     3,2 %   2,2 ptn 
    Salades en gezonde snacks      2,9 %     3,5 %   (0,6)ptn 
    Andere producten          (1,8%)    (2,3)%   0,5 ptn 
                                     
  SG$A als verkoopspercentage       9,2 %     8,8 %   (0,4)ptn
                                     
  Bedrijfsvolume verkoop bananen               
  (40 lb. dozen)                            
    Noord-Amerika            44,7     42,7    4,7 %
    Europese kernmarkten(1)       40,7     40,4    0,7 %
    Azië en Midden-Oosten(2)      14,3     15,7    (8,9 %)
    Handelsmarkten            6,6      7,2    (8,3 %)
     Totaal              106,3     106,0    0,3 %
                                     
  Volume verkoop waardetoevoegende
  Salades Fresh Express
   (per kist van 12)           50,0     48,9    2,2 %
                                       
  Gemiddelde valutakoers Euro,
  contant (dollars per euro)       $1,34     $1,24    8,1 % 
                                     
  Gemiddelde valutakoers Euro
  gedekt (dollars per euro)       $1,30     $1,20    8,3 %
                        

  (1) De leden van de Europese Unie (met uitzondering van nieuwe leden
    Roemenie en Bulgarije, welke blijven vallen onder "Handelsmarkten"),
    Zwitserland, Noorwegen en IJsland.

  (2) Het bedrijf opereert in deze regio voornamelijk via joint ventures.

  
  Verslag D:
          Gemiddelde bananenprijzen en volume CHIQUITA
            veranderde percentages t.o.v. vorig jaar
                 2007 vs. 2006
                 (ongecontroleerd)

                     Prijzen         Volume    
                                     
  Regio               K3     YTD     K3    YTD  
                                     
                                     
  Noord-Amerika           5 %     2 %     2 %   5 %
                                     
  Europese kernmarkten(1)                        
    Op basis van U.S. Dollar(2) 20 %     9 %     2 %   1 % 
    Plaatselijke valuta     12 %     1 %          
                                     
  Azië en het Midden-Oosten(3) 
    Op basis van U.S. Dollar   7 %     6 %     (6) %  (9) %
                                    
  Handelsmarkten                           
    Op basis van U.S.      64 %    47 %    (67) %  (8) %
                                     

  (1) De leden van de Europese Unie (met uitzondering van nieuwe leden
    Roemenie en Bulgarije, welke blijven vallen onder "Handelsmarkten"),
    Zwitserland, Noorwegen en IJsland.

  (2) Prijzen op basis van U.S. dollar omvatten de impact van dekking niet.

  (3) Het bedrijf opereert in deze regio voornamelijk via joint ventures.

  
   Netto inkomsten waardetoevoegende salades per kist en volume
            veranderde percentages t.o.v. vorig jaar
               2007 vs. 2006
                (Ongecontroleerd)

                 Netto inkomsten               
                 Per kist           Volume     
                          
  Regio            K3   YTD        K3     YTD  
                                     
  Noord-Amerika        3 %  0 %        5 %    2 %
                                     


  Verslag E: 

               Europese valuta
         Veranderingen t.o.v. vorig jaar - voordelig (onvoordelig)
               2007 vs. 2006
            (ongecontroleerd - in miljoenen)


   Impact van valuta (Euro/Dollar)             K3    YTD  
       Inkomsten                   $14    $54 
       Plaatselijke kosten               (5)   (18)
       Dekking(1)                    -    (2)
       Omzetting balans(2)               2     1 
                                     
  Netto impact Europese valuta              $11    $35 

  (1) Dekkingskosten in het derde kwartaal 2007 waren US$ 3 miljoen, vast
    in vergelijking tot het derde kwartaal 2006. Dekkingskosten voor 
    YTD 2007 waren US$ 16 miljoen in vergelijking met US$ 14 miljoen in 
    YTD 2006.

  (2) De omzetting van de balans was een winst van US$ 2 miljoen in het
    derde kwartaal en YTD 2007. De omzetting van de balans was nul en
    betekende een winst van US$ 1 miljoen in het derde kwartaal en 
    YTD 2006.

  
  Verslag F:

             CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
               Bedrijfsstatistieken per onderdeel
                herzien - 2006
              (ongecontroleerd, in miljoenen)

                 K1    K2    K3    K4  Boekjaar  
                 2006   2006   2006   2006   2006 
  Netto verkoop per onderdeel                         
    Bananen         $482,9  $511,6  $444,5  $494,8 $1.933,8 
    Salades en gezonde                       
    snacks          303,7   328,1  292,8   269,7 1.194,3 
    Andere producten     367,1   388,9  294,7   320,3 1.371,0 
     Totaal netto verkoop 1.153,7  1.228,6 1.032,0  1.084,8 4.499,1 
                                     
  Bedrijfsinkomen per onderdeel                       
   (verlies)                                
    Bananen          $37,3   $40,5  ($31,5)(1) $16,3  $62,6 
    Salades en gezonde                        
    snacks           12,0   18,5   1,6   (0,4)  31,7 
    Andere producten      5,5    3,4  (33,0)(1) (8,3)  (32,4)
    Beheer          (15,5)  (17,0)  (15,7)  (41,4)(2)(89,6)
     Totaal bedrijfsinkomen
      (verlies  )     39,3   45,4  (78,6)  (33,8)  (27,7)
             
  Bedrijfsmarge per onderdeel                     
    Bananen           7,7 %   7,9 %  (7,1%)   3,3 %  3,2%
    Salades en gezonde                        
    snacks           4,0 %   5,6 %  0,5 %  (0,1%)  2,7%
    Andere producten      1,5 %   0,9 % (11,2%)  (2,6%) (2,4%)

  (1) De resultaten van het onderdeel bananen en andere producten omvatten
    een bedrag van US$ 14 miljoen en US$ 29 miljoen, voor
    respectievelijke debiteringen voor goodwillbeschadiging van Atlanta
    AG

  (2) Omvat een bedrag van US$ 25 miljoen voor debitering in verband met
    de schikking van het onderzoek door het Amerikaanse Ministerie van
    Justitie naar het bedrijf.

  Verslag G:

           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
           Schuldschema, derde kwartaal 2007
             (ongecontroleerd, in miljoenen)

                           Betalingen,     
               30 juni          Andere    30 sept. 
                2007   Toevoegingen Reducties   2007
                                   
                                     
  Moedervennootschap                            
  7-1/2% Senior Notes    $250,0      $-      $-    $250,0 
  8-7/8% Senior Notes    225,0      -      -    225,0 
                                     
  Dochtervennootschappen                             
  Chiquita Brands L.L.C.                        
   faciliteit                               
    Term Loan B        -      -      -      - 
    Term Loan C      367,5      -    (41.0)(a)  326,5 
    Doorlopend         -      -      -      - 
                                     
  Transport           -      -      -      - 
                                     
  Overig           14,2      -     (0.8)    13,4 
                                     
  Totaal schuld       $856,7      $-    $(41.8)   $814,9 

  (a) Het bedrijf heeft in het derde kwartaal van 2007 US$ 40 miljoen van
    haar Term Loan C terugbetaald vanuit opbrengsten van de verkoop van
    haar schepen.

  
             Schuldschema, vanaf vorig jaar tot heden
              (ongecontroleerd - in miljoenen)

                             Betalingen,   
                31 dec.          Overig   30 sept.
                2006    Toevoegingen Reducties   2007
                                     
  Moedervennootschap                            
  7-1/2% Senior Notes    $250,0    $  -     $  -    $250,0 
  8-7/8% Senior Notes     225,0      -       -    225,0 
                                     
  Dochtervennootschappen                           
  Chiquita Brands L.L.C.                        
   faciliteit          
   Term Loan B        24,3      -     (24,3)(a)    - 
   Term Loan C        369,4      -     (42,9)(d)  326,5 
   Doorlopend         44,0     40,0(a)   (84,0)(a)    - 
 
  Transport          100,6     1,9(b)   (102,5)(c)    - 
 
  Overig            15,2     0,4     (2,2)    13,4 
                                     
  Totale schuld      $1.028,5    $42,3    $(255,9)   $814,9 

  (a) Het bedrijf leende US$ 40 miljoen voor seizoensgebonden werkkapitaal
    via haar doorlopende kredietfaciliteit en betaalde in eerste kwartaal
    van 2007 US$4 miljoen terug van deze lening ingevolge het doorlopend
    krediet. Het bedrijf betaalde het restant van deze lening ingevolge
    het doorlopende krediet terug in het tweede kwartaal, gedeeltelijk 
    uit de opbrengsten uit de verkoop van haar schepen. Het bedrijf 
    betaalde ook Term Loan B terug na afronding van de verkoop van haar 
    schepen.
  (b) Vertegenwoordigt de valuta-impact op de schuld in euro.
  (c) Het bedrijf betaalde ongeveer US$ 11 miljoen terug in normale
    afbetalingen op de schipschuld tot en met april en betaalde het
    restant na afronding van de verkoop van haar schepen in juni.
  (d) Het bedrijf betaalde in het derde kwartaal van 2007 US$ 40 miljoen
    van haar Term Loan C uit het restant van de verkoop van de schepen.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.