Chiquita maakt tijdelijke prijs- en volumegegevens voor april-mei 2008 bekend

17 Jun, 2008, 02:55 BST Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, June 17 /PRNewswire/ --

- Voortdurende trends in hogere prijsstelling van bananen, stabiele prestaties in salades met toegevoegde waarde en aanzienlijk hogere leveringskosten

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) maakte vandaag aanzienlijke stijgingen in de prijsstelling van bananen op alle markten voor april-mei 2008 op gelijke en lagere volumes in Europa en Noord Amerika bekend. Voor zijn Fresh Express-salades met toegevoegde waarde, meldt het bedrijf dat de netto inkomsten per krat en het volume gedurende deze twee maanden licht gestegen zijn vergeleken met het voorgaande jaar.

"We zijn verheugd dat de prijsstelling van bananen gunstig blijft terwijl we blijven werken aan een tegenwicht voor de hogere industriekosten" zei Fernando Aguirre, voorzitter en algemeen directeur. "Op hetzelfde moment blijft het volume bananen gelijk of wordt het zelfs minder, wat de leveringbeperkingen in de sector weergeeft die te wijten zijn aan een reeks ongunstige weersomstandigheden in Centraal Amerika en Ecuador die de leveringskosten van fruit van hoge kwaliteit aanzienlijk hebben verhoogd. Deze hogere leveringskosten blijven, samen met aanzienlijke stijgingen in industriekosten en andere leveringskosten, invloed hebben op onze resultaten."

Aguirre voegde hieraan toe, "We blijven een sterke verbetering in ons prestatievermogen voor het hele jaar 2008 ten opzichte van het voorgaande jaar verwachten, wat we grotendeels baseren op sterke resultaten in de eerste helft. We blijven echter verwachten dat de tweede helft een uitdaging zal zijn. Prijsstelling in Europa is begonnen af te nemen en normale seizoenstrends weer te geven, zoals voorheen verwacht, en industriekosten en andere kosten voor productlevering blijven aanzienlijk stijgen. We verwachten dat deze factoren zullen resulteren in een moeilijk derde kwartaal, dat waarschijnlijk zal resulteren in een aanzienlijk verlies, en een normaler vierde kwartaal."

Sinds het voor het laatst in mei is bijgewerkt, is de schatting van het bedrijf omtrent de industriekosten en andere kosten voor productlevering in 2008 ten opzichte van het voorgaande jaar met een totaal van US$ 60 tot US$ 65 miljoen gestegen, voornamelijk door de brandstofprijzen op de markt, de gekochte grondstoffen (voornamelijk bananen en sla) en de meststofprijzen op de markt. De nieuwe schatting van het bedrijf van deze kostenstijgingen voor het volledige jaar bedraagt nu in totaal US$ 240 tot US$ 265 miljoen, met daarbij naar schatting US$ 30 miljoen aan voordelen uit interne initiatieven voor kostenbesparing maar zonder de winsten uit brandstofhedging. De portfolio van het bedrijf voor brandstofhedging zou tijdens 2008 naar schatting US$ 42 miljoen aan winsten genereren, gebaseerd op de huidige termijnkoers op de markt, tegenover de eerdere schatting van US$ 30 miljoen.

  
  Bananensegment

      Verandering in percentage t.o.v. voorgaande jaar (1)
          April-mei 2008 vs april mei 2007
                              % van totaal
  CHIQUITA BANANEN       Prijsstelling  Volume(2) verkocht volume

  Noord-Amerika           +36%    +1%      45%

  Kernmarkten in Europa (3)   
   Op basis van US dollar(4)    +26%    -11%      35%
   Op basis van lokale valuta    +8%    

  Pacifisch Azië
   en Midden-Oosten (5)       +17%    +25%      15%

  Handelsmarkten(6)         +31%    -48%      4%


  (1) Deze statistieken zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
  (2) Het totaal verkochte volume houdt alle bananenvarianten in, zoals
     Chiquita to Go, Chiquita minis, organische bananen en bakbananen.
  (3) Het bedrijf is werkzaam op de Europese kernmarkten van de 27
     lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland.
  (4) Prijzen op basis van Amerikaanse dollar omvatten niet de invloed
     van hedging.
  (5) In deze streek is het bedrijf vooral werkzaam via joint ventures
     en de meeste zaken worden in Amerikaanse dollars gefactureerd.
  (6) De handelsmarkten van het bedrijf zijn vooral Europese landen en
     landen rond de Middellandse Zee die niet tot de Europese Unie
     behoren.

De bananenprijzen in Noord-Amerika stegen met 36%, wat de hogere brandstoftoeslagen ten opzichte van vorig jaar die verbonden zijn aan een benzineprijsindex van derden, stijgingen van prijzen van basiscontracten en een prijstoeslag in antwoord op de aanzienlijk hogere sourcingkosten gedurende een periode van verminderde toevoer van de industrie. Het verkochte volume bananen in de streek was ongewijzigd door een aantal ongunstige weersomstandigheden in Centraal-Amerika en Ecuador die de beschikbaarheid van het volume voor deze sector substantieel beperkt heeft en die de leveringskosten van het fruit van hoge kwaliteit aanzienlijk heeft doen toenemen.

De bananenprijzen in de Europese kernmarkten van het bedrijf stegen in vergelijking met het voorgaande jaar met 8% op basis van de lokale valuta, of 26% op basis van Amerikaanse dollar. Het verkochte volume in de Europese kernmarkten daalde voor die periode met 11% ten opzichte van het voorgaande jaar door de beperkte volumebeschikbaarheid in de sector, de annulering van enkele laaggeprijsde contracten die niet langer voldoende winstgevend waren in een omgeving van stijgende kosten, en de voortdurende strategie van het bedrijf om zich te richten op zijn hoogwaardig product en op de prijsdifferentiatie dan op het marktaandeel.

In Pacifisch Azië en het Midden-Oosten stegen de prijzen ten opzichte van het voorgaande jaar met 17% op basis van de Amerikaanse dollar, wat voornamelijk werd veroorzaakt door leveringsbeperkingen en gunstige wisselkoersen. Het verkochte volume in deze streken steeg op jaarbasis met 25% door de weersomstandigheden en door andere verbeteringen in de productiviteit van de boerderijen in de Filippijnen.

In de handelsmarkten van het bedrijf, die voornamelijk bestaan uit Europese landen en landen rond de Middellandse Zee die niet behoren tot de Europese Unie, steeg de prijsstelling op jaarbasis met 31%. Door tekorten in de hele sector daalde het volume van het bedrijf in deze streek met 48% wat een weerspiegeling is van verschuivingen in de volumes naar de Noord- Amerikaanse en Europese kernmarkten van het bedrijf.

  
  Salades- en gezonde snackssegment

          Percentageverandering t.o.v. voorgaande jaar (1)
            April-mei 2008 vs. april-mei 2007

  SALADES MET TOEGEVOEGDE WAARDE DETAILHANDEL
                Netto inkomst per krat    Volume 

  Noord-Amerika             +1%          +1%

  (1) Deze statistieken zijn mogelijk geen indicatie zijn toekomstige
    resultaten.

In het segment 'salades en gezonde snacks' stegen de netto-inkomsten per krat met 1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Het volume van salades met toegevoegde waarde bij detailhandelaren, waaronder de merkproducten Fresh Express en Verdelli Farms, steeg voor deze periode met 1% ten opzichte van het voorgaande jaar. De groei van het volume nam in die periode af door een afname van promotionele activiteiten en een tijdelijke beperking van de capaciteit door de aan de gang zijnde integratie van Verdelli in een coherent verwerkings- en distributienetwerk voor de Fresh Express salades met toegevoegde waarde over heel Noord-Amerika. Het bedrijf verwacht dat deze volumebeperkingen in de komende maanden opgelost worden.

Over Chiquita Brands International, Inc.

Met een jaarlijkse omzet van ongeveer US$ 4,7 miljard is Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) een toonaangevende internationale verkoper en distributeur van eersteklas verse voedselproducten en voedselproducten met toegevoegde waarde - van energierijke bananen en andere vruchten tot voedzame, groene kant-en-klaar gemengde salades. Het bedrijf verkoopt producten met de kwaliteitsmerken Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere verwante handelsmerken. Chiquita heeft ongeveer 24.000 mensen in dienst in meer dan 70 landen wereldwijd. Meer informatie vindt u op onze website www.chiquita.com .

Dit persbericht bevat enige op de toekomst gerichte uitspraken in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze uitspraken zijn afhankelijk van een aantal aannames, risico's en onzekerheden, die veelal buiten Chiquita's invloedssfeer vallen, zoals: kostenstijgingen en het vermogen om deze door te berekenen aan klanten; veranderingen in de concurrentie volgend op de overschakeling in 2006 naar een zuiver tarifair stelsel voor de import van bananen in de Europese Unie; uitzonderlijke weersomstandigheden; industriële en concurrerende omstandigheden; financiering; het vermogen om kostenbesparingen en andere voordelen door te voeren zoals beraamd op basis van de reorganisatie die in oktober 2007 is aangekondigd; terugroeping van producten en andere zaken die het vertrouwen van de markt en de consument in de producten van Chiquita mogelijk schaden; de gebruikelijke risico's verbonden aan internationale voedselbedrijven zoals de invloed van product- en grondstofprijzen, voedselveiligheid, wisselkoersschommelingen, overheidsreguleringen, arbeidsrelaties, belastingen, oogstrisico's, politieke instabiliteit en terrorisme; het vermogen van het bedrijf om de in behandeling zijnde verkoop van Atlanta AG aan UNIVEG te voltooien; en de uitslag van lopende vorderingen en staatsonderzoeken waarbij het bedrijf betrokken is en de juridische kosten en andere kosten die hiermee te maken hebben.

De op de toekomst gerichte uitspraken in dit persbericht zijn gedaan op de datum van dit persbericht en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die worden uitgedrukt of zijn geïmpliceerd in de op de toekomst gerichte uitspraken. Het bedrijf neemt geen verplichting op zich deze verklaringen bij te werken. Bijkomende informatie over factoren die van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita staat vermeld in de documenten die bij de SEC zijn ingediend, waaronder het jaarverslag op Formulier 10-K, kwartaalverslagen op formulier 10-Q en huidige verslagen op formulier 8-K.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.