Chiquita maakt tijdelijke prijs- en volumegegevens voor oktober en november 2008 bekend

10 Dec, 2008, 01:03 GMT Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, December 10 /PRNewswire/ --

- Voortdurende trends in hogere prijsstelling van bananen en salades met toegevoegde waarde

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) maakte vandaag stijgingen ten opzichte van dezelfde periode een jaar terug bekend in de prijsstelling van bananen op alle markten voor de periode oktober en november 2008 bij over het algemeen onveranderde volumes. Voor zijn Fresh Express-salades met toegevoegde waarde meldt het bedrijf dat, vergeleken met het voorgaande jaar, de netto inkomsten per krat gedurende deze twee maanden met 8 procent gestegen zijn en het volume met 1 procent afgenomen is.

"We zetten onze prijsstellingsmethode voort om de hogere industriekosten te helpen compenseren," aldus Fernando Aguirre, voorzitter en algemeen directeur. "Het volume bananen blijft ongeveer gelijk en we verwachten dat de relatief strenge leveringsvoorwaarden die we hebben gekend in 2008 zullen blijven voortduren, zeker gezien de overstromingen die onze industrie in Costa Rica en Panama schaadden."

  
  Bananensegment

      Verandering in percentage t.o.v. voorgaande jaar (1)
      Oktober-november 2008 vs. oktober-november 2007

              Prijsstelling  Volume(2)  % van totaal
                             verkocht volume

  Noord-Amerika        +35%       +3%      42% 
   
  Kernmarkten in Europa (3)
  Op basis van US-dollar(4)  (6%)      (4%)     34% 
  Op basis van lokale valuta  +1% 
   
  Pacifisch Azië en      +24%      +23%      16% 
  het Midden-Oosten (5)

  Handelsmarkten(6)      +19%       +3%      8%


  (1) Deze cijfers zijn mogelijk geen indicatie voor toekomstige
    resultaten.
  (2) Het totaal verkochte volume omvat alle bananenvarianten, zoals
    Chiquita to Go, Chiquita minis, biologische bananen en kookbananen.
  (3) De Europese kernmarkten van het bedrijf omvattende 27 lidstaten van
    de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland.
  (4) Prijzen op basis van de Amerikaanse dollar omvatten niet de invloed
    van hedging.
  (5) In deze regio is het bedrijf vooral werkzaam via joint ventures. 
  (6) De handelsmarkten van het bedrijf zijn voornamelijk Europese landen
    en landen rond de Middellandse Zee die niet tot de Europese Unie
    behoren.

De bananenprijzen in Noord-Amerika stegen met 35 procent, inclusief toeslagen. Het verkochte volume bananen in de regio steeg met 3 procent.

De bananenprijzen in de Europese kernmarkten van het bedrijf stegen in vergelijking met het voorgaande jaar met 1 procent op basis van de lokale valuta, en daalden 6 procent op basis van de Amerikaanse dollar. Als gevolg van Orkaan Dean in augustus 2007, werd de bananentoevoer aan de markt tijdelijk verstoord in dezelfde periode van het voorgaande jaar wat leidde tot een verhoging van de prijsstelling in oktober 2007 die zich niet herhaalde. Zoals verwacht, verbeterden de prijsvergelijkingen in november toen de lokale prijsstelling toenam in vergelijking met het voorgaande jaar. Het verkochte volume in de Europese kernmarkten nam voor die periode af met 4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar door de annulering door het bedrijf van enkele laaggeprijsde contracten die niet langer voldoende winstgevend waren in een omgeving van stijgende kosten, en de voortdurende strategie van het bedrijf om zich eerder te richten op zijn hoogwaardige product en prijsdifferentiatie dan op het marktaandeel.

In Pacifisch Azië en het Midden-Oosten stegen de prijzen ten opzichte van het voorgaande jaar met 24 procent op basis van de Amerikaanse dollar door een sterke consumentenvraag en een sterkere yen terwijl het verkochte volume in deze streken op jaarbasis met 23 procent steeg door de verbetering van de weersomstandigheden en van de productiviteit van de plantages in de Filippijnen.

  
  Salades en gezonde snackssegment

  
  Verandering in percentage t.o.v. voorgaande jaar (1)
  Oktober-november 2008 vs. oktober-november 2007

  SALADES MET TOEGEVOEGDE
  WAARDE DETAILHANDEL   Netto inkomsten per krat(2)    Volume
  Noord-Amerika           +8%           (1%)

  (1) Deze cijfers zijn mogelijk geen indicatie voor toekomstige
    resultaten.
  (2) Netto inkomsten per krat bevatten brandstoftoeslagen.

Voor salades met toegevoegde waarde voor de detailhandel stegen de netto inkomsten ten opzichte van het voorgaande jaar met 8 procent, wat het de succesvolle implementatie van de brandstoftoeslag door het bedrijf weerspiegelt als een onderdeel van het plan om de rentabiliteit van salades te verbeteren, terwijl het volume tijdens deze periode met 1 procent afnam.

Over Chiquita Brands International, Inc.

Met een jaarlijkse omzet van ongeveer US$ 4 miljard is Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) een toonaangevende internationale verkoper en distributeur van eersteklas verse voedselproducten en voedselproducten met toegevoegde waarde - van energierijke bananen en andere vruchten tot voedzame, groene kant-en-klaar gemengde salades. De producten en diensten van het bedrijf zijn erop gericht consumenten over de hele wereld voor zich te winnen door hen te laten genieten van gezonde, verse voeding. Het bedrijf verkoopt producten met de kwaliteitsmerken Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere verwante handelsmerken. Chiquita heeft ongeveer 23.000 mensen in dienst in meer dan 70 landen wereldwijd. Ga voor meer informatie naar onze website op www.chiquita.com.

Op de toekomst gerichte uitspraken

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte uitspraken in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze uitspraken zijn afhankelijk van een aantal aannames, risico's en onzekerheden die veelal buiten Chiquita's invloedssfeer vallen, zoals: de gebruikelijke risico's verbonden aan internationale voedselbedrijven zoals de invloed van product- en grondstofprijzen, voedselveiligheid, wisselkoersschommelingen, overheidsreguleringen, industriële en concurrerende omstandigheden, arbeidsrelaties, belastingen, politieke instabiliteit en terrorisme; veranderingen in de concurrentie volgend op de overschakeling in 2006 naar een zuiver tarifair stelsel voor de import van bananen in de Europese Unie; uitzonderlijke weersomstandigheden en oogstrisico's; toegang tot en kost van financiering; elke negatieve invloed door de verplaatsing van het Europese hoofdkwartier naar Zwitserland; terugroeping van producten en andere zaken die het vertrouwen van de markt en de consument in de producten van Chiquita mogelijk schaden; en de uitslag van lopende vorderingen en staatsonderzoeken waarbij het bedrijf betrokken is en de juridische kosten en andere kosten die hiermee te maken hebben;

De op de toekomst gerichte uitspraken in dit persbericht zijn gedaan op de datum van dit persbericht en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die worden uitgedrukt of zijn geïmpliceerd in de op de toekomst gerichte uitspraken en het bedrijf neemt geen verplichting op zich deze uitspraken bij te werken. Bijkomende informatie over factoren die van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita staat vermeld in de documenten die bij de SEC zijn ingediend, waaronder het jaarverslag op Formulier 10-K, kwartaalverslagen op Formulier 10-Q en huidige verslagen op Formulier 8-K.

BRON Chiquita Brands International, Inc.