Chiquita maakt tussentijdse bananenprijzen en -volumes bekend voor het eerste kwartaal van 2008

14 Maa, 2008, 01:02 GMT Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, March 14 /PRNewswire/ --

- Het bedrijf toont een doorzettende trend in hogere prijzen voor bananen, herstel in kant-en-klare salades en aanzienlijk hogere leveringskosten voor producten.

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) maakte vandaag een aanzienlijke stijging bekend ten opzichte van het voorgaande jaar in bananenprijzen en gelijkblijvende of dalende volumes op alle markten voor de maanden januari en februari 2008. In de Fresh Express salademarkt met toegevoegde waarde rapporteerde het bedrijf een significante groei ten opzichte van het voorgaande jaar van zowel de netto inkomsten per kist als een groei in volume tijdens de twee maanden.

"We zijn blij dat de prijsstelling voor bananen gunstig blijft en dat de Amerikaanse markt voor salades met toegevoegde waarde zich herstelt na de trage groei een jaar geleden", zei Fernando Aguirre, voorzitter en algemeen directeur. "Tegelijkertijd laten de gelijkblijvende tot afnemende bananenvolumes het beperkte aanbod in deze sector zien vanwege terugkerende ongunstige weersomstandigheden in Midden-Amerika en Ecuador. Bovendien hebben de toenemende industriële en andere leveringskosten een blijvende impact op onze resultaten".

Het bedrijf had eerder aangekondigd dat het voor 2008 aanzienlijke hogere industriële kosten verwachtte, vooral voor zaken zoals brandstof, aanschaf van ruwe producten en andere leveringskosten voor het product, die uitkomen op een totaal van tussen de 120 tot 135 miljoen Amerikaanse dollars, rekening houdend met de geraamde 30 miljoen dollar aan interne kostenbesparingen en voor winst door brandstof-hedging.

  
  Bananensegment

        Procentuele Verandering ten opzichte van Voorgaande Jaar (1)
        januari-februari 2008 versus. januari-februari 2007                           in % van het totaal
  CHIQUITA BANANEN           Prijs  Volume(2)  Volume verkocht
                                     
  Noord-Amerika             +10%    0%      44%
                                     
  Europese kernmarkten(3)                       
   Gebaseerd op U.S. Dollar(4)     +21%   -11%      38%
   Gebaseerd op lokale valuta      +7%           
                                    
  Pacifisch Azië en Midden-Oosten(5)   +10%    -1%      15%
                                     
  Afzetmarkten(6)            +19%    -53%      3%


   (1) Deze cijfers zijn geen aanwijzing voor toekomstige resultaten.
   (2) Het totale verkochte volume omvat alle bananenvariëteiten, zoals 
     Chiquita To Go, Chiquita minis, biologische bananen en kookbananen.
   (3) De Europese "kernmarkten" van het bedrijf omvatten de 27 lidstaten 
     van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland.
   (4) Prijzen op basis van de Amerikaanse dollar zijn exclusief de invloed 
     van hedging.
   (5) In deze regio opereert het bedrijf voornamelijk via joint ventures en
     de meeste zaken worden gefactureerd in Amerikaanse dollars.
   (6) De afzetmarkten van het bedrijf bestaan voornamelijk uit Europese en
     Mediterrane landen die niet tot de Europese Unie behoren. 

Bananenprijzen in Noord-Amerika stegen met 10 procent ten opzichte van het voorgaande jaar; een gevolg van stijgingen van contractueel vastgelegde basisprijzen en een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar van toeslagen die gekoppeld zijn aan een prijsindex voor brandstof, die de hogere kosten aanzienlijk onderdrukt. Het volume aan verkochte bananen in de regio bleef gelijk vanwege slechte weersomstandigheden in Midden-Amerika, evenals aanhoudende regenval en grote overstromingen in het gehele bananengebied van Ecuador, wat de beschikbaarheid van volumes in de gehele industrie enorm heeft beperkt. In bovengenoemde cijfers met betrekking tot prijzen is het voordeel van een prijstoeslag in Noord-Amerika niet opgenomen. Deze werd van kracht tijdens de leveringen in maart als reactie op de aanzienlijk hogere uitbestedingskosten gedurende een periode van geringe industriële levering, waarin het bedrijf zo eerlijk en oprecht mogelijk doorging met het leveren van fruit aan zijn klanten.

De bananenprijzen op de Europese kernmarkten van het bedrijf stegen ten opzichte van het voorgaande jaar met 7 procent op basis van lokale valuta (en met 21 procent op basis van de Amerikaanse dollar). Na te zijn gedaald met 14 procent in januari, begon het verkochte volume op de Europese kernmarkten zich te herstellen en kende voor de periode januari-februari 2008 een daling van 11 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit was het gevolg van een beperkte beschikbaarheid van volumes, de opzeggingen van lage prijscontracten vanwege de stijgende kostenomgeving, de strategie van het bedrijf om zijn kwaliteitsproducten en prijsdifferentiatie over het marktaandeel in stand te houden en te koesteren en de planningen voor het einde van het jaar.

In Pacifisch Azië en het Midden-Oosten stegen de prijzen op basis van de Amerikaanse dollar met 10 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit was hoofdzakelijk te wijten aan stijgende contractprijzen en de gunstige wisselkoersen, terwijl het volume afnam met 1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Op de afzetmarkten van het bedrijf, die voornamelijk bestaan uit Europese en Mediterrane landen die niet tot de Europese Unie behoren, stegen de prijzen met 19 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl het volume van het bedrijf in deze regio afnam met 53 procent, wat de verschuivingen in volumes naar de Noord-Amerikaanse en Europese kernmarkten van het bedrijf vanwege tekorten in de gehele industrie goed weerspiegelt.

  
  Salades- en Gezonde Snacks-segment

        Veranderingen ten opzichte van Voorgaande jaar(1)
        januari-februari 2008 versus januari-februari 2007

  FRESH EXPRESS                         
  KANT-EN-KLARE SALADES
  DETAILHANDEL         Netto omzet per kist    Volume(2)
                                     
  Noord-Amerika             +3%          +5%

  (1) Deze cijfers zijn geen aanwijzing voor toekomstige resultaten.
  (2) Wanneer Verdelli Farms hierin zou worden opgenomen, zou de totale
    volumetoename uitkomen op 13 procent.

In het salade- en gezonde snacks-segment stegen de netto inkomsten per kist met 3 procent ten opzichte van het voorgaande jaar en het volume van Fresh Express-salades met toegevoegde waarde voor de detailhandel steeg in deze periode van twee maanden met 5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar (exclusief het volume van de in oktober 2007 overgenomen Verdelli Farms). Dit weerspiegelt een zich voortzettend herstel in de categorie kant-en-klare salades. Zoals het bedrijf reeds opmerkte, neemt de snelheid waarmee volumes groeien af naarmate de categorie verder verwijderd ligt van het moment waarop de E. coli uitbraak een jaar geleden was. Deze uitbraak vond plaats in september 2006 en had een grote invloed had op de sector. Met het volume van de Verdelli Farms meegerekend, nam het volume van salades van het bedrijf gedurende de periode januari-februari 2008 in totaal met 13 procent toe in vergelijking met het jaar daarvoor.

Over Chiquita Brands International, Inc.

Met een jaarlijkse omzet van ongeveer US$ 4,7 miljard is Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) een vooraanstaande internationale handelaar en distributeur van verse voedselproducten en voedselproducten met een toegevoegde waarde - van bananen en andere vruchten vol energie tot voedzame kant-en-klare gemengde salades. De producten en diensten van het bedrijf zijn erop gericht het hart van consumenten wereldwijd te veroveren door hen te helpen te genieten van gezond, vers voedsel. Het bedrijf brengt haar producten op de markt onder de vooraanstaande merknamen Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere verwante handelsmerken. Chiquita heeft ongeveer 24.000 mensen in dienst, verspreid over meer dan 70 landen wereldwijd. Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.chiquita.com.

Dit persbericht bevat bepaalde uitspraken die moeten worden gezien als uitspraken met betrekking tot de toekomst ("forward-looking statements") in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Aan deze uitspraken zijn diverse aannamen, risico's en onzekerheden verbonden, waarop Chiquita in veel gevallen geen invloed kan uitoefenen, waaronder: kostenstijgingen en ons vermogen deze door te rekenen aan onze klanten; veranderingen in de concurrentieomstandigheden, volgend op de overgang in 2006 naar een zuiver tarifair stelsel voor de import van bananen in de Europese Unie; ons vermogen de kostenbesparingen te bereiken en andere voordelen voorzien in de in oktober 2007 aangekondigde herstructurering; onvoorziene weersomstandigheden; industriële en concurrentievoorwaarden; toegang tot, en kosten van, kapitaal; het terugroepen van producten en andere gebeurtenissen die van invloed zijn op de industrie en het vertrouwen van de consument in onze producten; de gebruikelijke risico's die voedselbedrijven wereldwijd ervaren, zoals de invloed van prijzen voor producten en goederen, voedselveiligheid, fluctuaties in valutakoersen, overheidsreguleringen, werkverhoudingen, belastingen, oogstrisico's, politieke instabiliteit en terrorisme; en de uitkomst van nog lopende claims en overheidsonderzoeken waarbij het bedrijf betrokken is en juridische kosten die daarmee in verband staan.

De in dit persbericht geuite verwachtingen zijn geldig op de datum waarop ze gemaakt zijn en geven geen zekerheid over toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die zijn uitgedrukt of geïmpliceerd in de uitspraken met betrekking tot de toekomst, en het bedrijf neemt niet de verplichting op zich om dergelijke uitspraken te actualiseren. Aanvullende informatie over factoren die van invloed zouden kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita is gevoegd bij de SEC-dossiers, inclusief het Jaarlijks Rapport op Form 10-K, Kwartaalrapporten op Form 10-Q en Huidige Rapporten op Form 8-K.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.