Chiquita maakt tussentijdse prijs- en volume gegevens bekend over het 4de kwartaal van 2007

12 Dec, 2007, 03:50 GMT Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, December 12 /PRNewswire/ --

- In vergelijking met vorig jaar laat het bedrijf een verbetering zien in de prijsvorming van bananen en een sterke groei in volume van verrijkte salades, maar de bedrijfsonkosten blijven drukken

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) maakte vandaag bekend dat de prijsvorming van bananen vergeleken met vorig jaar in alle markten voor de periode oktober - november 2007 is toegenomen. Voor zijn Fresh Express verrijkte salades laat het bedrijf, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, een aanzienlijke groei zien in volume, terwijl de netto opbrengsten per sector licht stegen.

"We zijn verheugd dat de prijsvorming van bananen gunstig blijft en dat de verrijkte salades categorie in de VS zich herstelt van een trage groei vorig jaar", zei Fernando Aguirre, voorzitter en CEO. "Tegelijkertijd blijven de bedrijfsonkosten, en dan met name de brandstofprijzen en de kostprijs van ruwe producten, op onze winstmarges drukken. Dit is één van de redenen waarom we onlangs ons bedrijf hebben geherstructureerd om onze winstgevendheid te verbeteren. Dit hebben we gedaan door onze operaties te consolideren en onze overhead structuur te vereenvoudigen. Hierdoor verwachten we vanaf 2008 een duurzame kostenbesparing van ongeveer 60-80 miljoen USD te kunnen bewerkstelligen." Het bedrijf heeft al eerder te kennen gegeven dat het onderhevig is aan beduidend hogere bedrijfskosten, vooral door hogere brandstofprijzen, duurdere kosten van ruwe producten, papier en huur van schepen en het bedrijf verwacht dat deze trend zich op de balans van dit jaar en tot in 2008 zal voortzetten.

  
  Bananen Segment

              Vergeleken met vorig jaar veranderd percentage (1)
            oktober - november 2007 vs. oktober - november 2006

                                % van totaal  
  CHIQUITA BANANEN       Prijsvorming Volume (2)  verkocht volume 
                                     
  Noord-Amerika              +8 %    +1 %     43 %
                                     
  Belangrijkste Europese markten (3)                       
    gebaseerd op de US dollar (4)    +22 %    -7 %     36 %
    gebaseerd op locale valuta     +8 %              
                                     
  Zuidoost Azië en het Midden-Oosten (5) +4 %    -9 %     13 %

  Handelsmarkten             +2 %    -57 %     8 %

  (1) Deze cijfers zijn niet persé een indicatie voor toekomstige 
    resultaten.
  (2) Het totaal verkochte volume omvat alle variëteiten bananen, zoals 
    Chiquita to Go, Chiquita minis, organische bananen en bakbananen.
  (3) De belangrijkste Europese markten omvatten die van de lidstaten van 
    de EU (behalve de nieuwe lidstaten Roemenië en Bulgarije, die in het 
    rapport onder "handelsmarkten" vallen), Zwitserland, Noorwegen en 
    IJsland.
  (4) Prijzen op basis van de US dollar zijn zonder de invloed van hedging.
  (5) In deze regio opereert het bedrijf voornamelijk via joint ventures en 
    wordt meestal afgerekend in US dollars.

De prijsvorming in Noord-Amerika was, vergeleken met vorig jaar 8 procent hoger, hetgeen een verhoging in prijzen van basiscontracten en van jaar tot jaar hogere toeslagen weergeeft, die te maken hebben met een brandstofprijs index via derden. Het verkochte volume bananen steeg in de regio 1 procent.

De prijzen van bananen in de belangrijkste Europese markten stegen, vergeleken met vorig jaar 8 procent op basis van de locale valuta (22 procent op basis van de US dollar) en liet een gunstige ontwikkeling zien in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, toen de markt een overschot aan aanbod had. Het volume dat op de belangrijkste Europese markten werd verkocht zakte, vergeleken met vorig jaar met 7 procent. Dit vanwege de strategie van het bedrijf om zijn prijzen op peil te houden en niet een groter volume te verkopen tegen ongunstige prijzen. Terwijl orkaan Dean eind augustus de aanvoer op de markt tijdelijk verstoorde, werden deze volumes grotendeels vervangen door een grotere aanvoer vanuit Ecuador en door verplaatsingen van volumes van Rusland en de mediterrane markten naar de belangrijkste Europese markten. Het resultaat was dat locale prijsvorming in deze markt in november ruwweg gelijk bleef, nadat er in oktober een beduidende prijsverhoging had plaatsgevonden.

In Zuidoost Azië en in het Midden-Oosten stegen de prijzen, vergeleken met vorig jaar en gebaseerd op de US dollar, met 4 procent, terwijl het volume, vergeleken met vorig jaar, verminderde met 9 procent. Dit vooral vanwege voortdurende leveringsbeperkingen in de Filippijnen, veroorzaakt door een kleinere oogst van eerste kwaliteit fruit.

In de handelsmarkten van het bedrijf, die voornamelijk bestaan uit Europese en mediterrane landen die niet tot de EU behoren, stegen de prijzen, vergeleken met vorig jaar, met 2 procent, terwijl het volume in deze regio verminderde met 57 procent, hetgeen gunstig was in vergelijking met een jaar geleden toen er een overschot op de markt was.

  
   Salades and gezonde snacks Segment

       Vergeleken met vorig jaar veranderd percentage (1)
       oktober - november 2007 vs. oktober - november 2006

  FRESH EXPRESS DETAILHANDEL                         
  VERRIJKTE SALADES    Netto opbrengsten per case  Volume   
                            
                                     
   Noord-Amerika          1 %          +11 %

   (1) Deze cijfers zijn niet persé een indicatie voor toekomstige 
     resultaten.

In het segment salades en gezonde snacks bleven de netto opbrengsten van het bedrijf per case relatief stabiel. Daarnaast vermeerderde het volume van verrijkte salades voor de detailhandel, vergeleken met dezelfde perioden vorig jaar, met 11 procent, hetgeen een blijvend herstel betekent in de categorie verrijkte salades. Het is de verwachting dat de jaarlijkse schommelingen in de toekomst zullen matigen. Dit omdat de categorie zich na de E-coli uitbraak in september 2006 aan het herstellen is.

Over Chiquita Brands International, Inc.

Met een jaarlijkse omzet van ongeveer 4,5 miljard USD is Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) de leidende verkoopmaatschappij en distributeur van hoge kwaliteit verse en verrijkte voedselproducten - van energierijke bananen en andere fruitsoorten tot voedzame gemakkelijke groene salades. De producten en diensten van het bedrijf zijn ervoor gemaakt om de harten van hun klanten over de hele wereld te veroveren en een glimlach op hun gezicht te doen verschijnen, door hen van gezond vers voedsel te laten genieten. Het bedrijf brengt zijn producten op de markt onder de eersteklas handelsmerken Chiquita(R) en Fresh Express(R) en aanverwante handelsmerken. Chiquita verschaft wereldwijd in meer dan 70 landen werk aan ongeveer 25.000 mensen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.chiquita.com.

Dit persbericht bevat bepaalde mededelingen die zogenaamde "forward-looking statements" (voorspellende uitlatingen) zijn, zoals bedoeld in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze uitlatingen zijn onderhevig aan een aantal veronderstellingen, risico's en onzekerheden, die vaak niet door Chiquita gecontroleerd kunnen worden, inclusief de mogelijkheid voor het bedrijf om de herstructurering zoals hiervoor omschreven succesvol te implementeren en de geanticipeerde kostenbesparingen te behalen en andere voordelen; de continuerende impact van de 2006 omzetting naar een importregime van bananen in de Europese Unie van "slechts tarieven" (tariff-only); weersomstandigheden; industrie- en concurrentieomstandigheden; veranderingen in de financieringsmarkt; terugnames van producten waardoor de industrie wordt getroffen en het consumentenvertrouwen in de producten van het bedrijf; de gebruikelijke risico's waarmee internationale voedselbedrijven geconfronteerd worden, zoals de invloed van product- en grondstofprijzen, voedselveiligheid, valutakoersen, overheidsregelingen, arbeidsrelaties, belastingen, oogstrisico's, politieke instabiliteit en terrorisme; en het resultaat van lopende vorderingen en onderzoeken door de overheid betreffende het bedrijf.

Elke voorspellende uitlating in dit persbericht heeft het over de dag waarop die uitlating is gedaan en geven geen enkele garantie over de toekomstige prestaties. De uiteindelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die in deze voorspellende uitlatingen zijn gedaan of impliciet aanwezig zijn. Het bedrijf neemt de verplichting niet op zich om deze uitlatingen bij te stellen. Aanvullende informatie over factoren die Chiquita's financiële resultaten kunnen beïnvloeden zijn in de SEC archieven te vinden, met inbegrip van het Jaarrapport op formulier 10-K en kwartaalverslagen op formulier 10-Q en de huidige verslagen op formulier 8-K.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.