Chiquita meldt resultaten voor het eerste kwartaal van 2009

07 Mei, 2009, 03:29 BST Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, May 7 /PRNewswire/ --

- Vergelijkbare Inkomsten per aandeel (EPS) eerste kwartaal 2009 van US$ 0,49; Gerapporteerde GAAP EPS van US$ 0,51

- Salades op weg om winstmarges te leveren van drie tot vier procent voor het hele jaar

- Verwacht nog steeds dat de netto inkomsten voor het hele jaar 2009 beter zullen zijn dan in 2008 op vergelijkbare basis.

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) heeft vandaag de financiële en bedrijfsresultaten voor het eerste kwartaal van 2009 bekendgemaakt. Alle cijfers in dit persbericht zijn voor doorlopende activiteiten, tenzij anders vermeld.

In het eerste kwartaal van 2009 daalde de netto-omzet met 10 procent naar US$ 842 miljoen. Het bedrijf meldde inkomsten uit doorlopende activiteiten van US$ 23 miljoen, of US$ 0,51 per verwaterd aandeel, vergeleken met US$ 32 miljoen of US$ 0,72 per verwaterd aandeel in 2008. Op vergelijkbare basis meldde het bedrijf inkomsten van doorlopende activiteiten van US$ 22 miljoen of US$ 0,49 per verwaterd aandeel, tegen inkomsten van US$ 41 miljoen, of US$ 0,94 per verwaterd aandeel in 2008. De vergelijkbare basisbedragen zijn exclusief bepaalde onderdelen die hieronder worden beschreven onder "Onderdelen die vergelijkbaarheid beïnvloeden."

"Ons eerste kwartaal was sterk, vooral gezien de uitdagingen waar wij voor kwamen te staan door kosten verbonden met valuta en tijdelijke kosten als gevolg van overstromingen", zei Fernando Aguirre, voorzitter en algemeen directeur. "Wij zijn het jaar nu goed begonnen en zijn vol vertrouwen wat betreft het uitvoeren van onze initiatieven om onze winsten te verhogen en onze kosten te verlagen en ons plan om de resultaten voor het hele jaar 2009 op vergelijkbare basis te verbeteren."

Aguirre voegde daaraan toe: "Onze resultaten voor bananen bleven relatief goed." Wij zijn ook blij met de eerste tekenen van verbetering in onze prestatie in de salades met toegevoegde waarde. Wij zijn goed op weg om ons doel voor het hele jaar te bereiken van een bedrijfsmarge van drie tot vier procent in salades in 2009. Dit is een aanzienlijke verbetering vergeleken met vorig jaar en een direct gevolg van de acties die wij de afgelopen paar kwartalen hebben ondernomen in verband met prijzen, kostenvermindering en efficiëntie in het netwerk."

SAMENVATTING EERSTE KWARTAAL 2009

(De volgende tabel toont bijstellingen die gemaakt zijn bij de "Inkomsten uit doorlopende activiteiten" en EPS van doorlopende activiteiten tussen vergelijkbare en GAAP-resultaten. Zie "Onderdelen die vergelijkbaarheid beïnvloeden" hieronder voor een beschrijving van onderdelen die uitgesloten zijn op een vergelijkbare basis. Bijlage B geeft een verrekening voor ieder segment voor "Bedrijfsinkomsten.")

  
  (Alle bedragen in US$ tenzij anders vermeld)                  Inkomsten uit  Inkomsten uit doorlopende
                  doorlopende  activiteiten per verwaterd 
                  activiteiten       aandeel
                  2009   2008    2009      2008
                       
  Vergelijkbare resultaten    $22    $41    $0,49      $0,94
   Winsten op afsplitsingen    8     -    0,17        -
   Kosten in verband met 
    herstructurering       (5)    (0)   (0,11)     (0,01)
   Marginale niet-contante 
    rentelasten op 
    Converteerbare Notes     (2)    (1)   (0,04)     (0,02)
   Afschrijving van uitgestelde 
    financieringsonkosten     -    (9)     -      (0,20)
  Zoals gerapporteerd op 
   GAAP-basis          $23    $32    $0,51      $0,72

De totalen van kolommen kloppen mogelijk niet als gevolg van afronding

Netto-omzet: Omzet in het kwartaal daalde met 10 procent vergeleken met vorig jaar naar US$ 842 miljoen, als gevolg van lagere wisselkoersen van de Euro, die voornamelijk invloed hadden op de verkoop van bananen in Europa en ook een vermindering van volumes van voedseldiensten en de detailhandel in de Noord-Amerikaanse salade-activiteiten als gevolg van het ophouden met het behandelen van producten en contracten die niet voldoende winstgevend waren.

Vergelijkbare resultaten: Vergelijkbare inkomsten uit doorlopende activiteiten in het eerste kwartaal van 2009 daalden met US$ 19 miljoen naar US$ 22 miljoen. De daling was het gevolg van ongeveer US$ 18 miljoen aan lagere Europese wisselkoersen, US$ 17 miljoen aan stijgende kosten voor het verkrijgen van bananen en logistieke kosten als gevolg van overstromingen in Panama en Costa Rica in het vierde kwartaal van 2008 en hogere kosten voor gezondheidszorg en juridische kosten. Deze werden gedeeltelijk gecompenseerd door duurzame verbeteringen van de prijzen van bananen in Noord-Amerika; betere resultaten in de segmenten van salades en gezonde snacks als gevolg van de actie van het bedrijf met betrekking tot prijspunt, kostenvermindering en efficiëntie in het netwerk; en betere resultaten in Azië en het Midden-Oosten.

Contanten, Schulden en Liquiditeit: De contanten bedroegen US$ 78 miljoen op 31 maart 2009. De schuldenbalans van het bedrijf was US$ 734 miljoen inclusief US$ 38 miljoen aan doorlopend krediet voor normale behoeften aan seizoensgebonden werkkapitaal. Het bedrijf heeft US$ 10 miljoen afgelost in april en verwacht de rest van deze doorlopende schulden aan het eind van het tweede kwartaal van 2009 af te lossen. Het bedrijf heeft ruimschoots liquiditeit en een solide kapitaalsstructuur met per jaar niet meer dan US$ 20 miljoen aan aflopende schuld tot 2014. Daarnaast verwacht het bedrijf te zullen blijven voldoen aan zijn schuldovereenkomsten in 2009 en later.

De boekwaarde van de schuld is gedaald van eerder gerapporteerde waarden als gevolg van de toepassing met terugwerkende kracht van een nieuwe GAAP-boekhoudnorm die invloed heeft op de boekhoudkundige werkwijze voor converteerbare kredietmiddelen. De nieuwe norm vereist dat het bedrijf de boekwaarde van de lopende schulden voor zijn Converteerbare Notes vermindert, het aandelenvermogen verhoogt en de kosten voor rente verhoogt. De nieuwe boekhoudkundige norm en de invloed ervan wordt meer uitgebreid beschreven in Bijlage F.

Bananensegment: Netto-omzet voor het segment daalde met 8 procent naar US$ 485 miljoen, voornamelijk als gevolg van lagere wisselkoersen in Europa en lagere prijzen in de Europese en Handelsmarkten (zie Bijlage E), die gedeeltelijk gecompenseerd werden door hogere prijzen in Noord-Amerika. Op een vergelijkbare basis daalde de bedrijfsinkomsten met 34 procent naar US$ 40 miljoen, vergeleken met US$ 61 miljoen in 2008. De daling met US$ 21 miljoen was voornamelijk het gevolg van US$ 17 miljoen aan tijdelijk toegenomen kosten voor het verkrijgen van bananen als gevolg van overstromingen in Panama en Costa Rica in het vierde kwartaal van 2008. Lagere Europese wisselkoersen en lagere prijzen in Europa werden gecompenseerd door hogere prijzen in Noord-Amerika en betere resultaten in Azië en het Midden-Oosten. De daling van de inkomsten in het bananensegment omvatten ook US$ 2 miljoen als gevolg van een daling met 6 procent van het volume verkocht in de Europese kernmarkten toen het bedrijf een aantal contracten beëindigde die niet meer voldoende winstgevend waren, vooral in het Verenigd Koninkrijk en zijn landbouwactiviteiten in Ivoorkust verkocht. De gerapporteerde GAAP-resultaten voor het segment bedroegen US$ 44 miljoen en US$ 61 miljoen voor de eerste kwartalen van respectievelijk 2009 en 2008. Zie Bijlage B voor details.

Segment salades en gezonde snacks: De netto-omzet daalde met 16 procent naar US$ 281 miljoen, voornamelijk als gevolg van een daling van volumes van catering en detailhandel in Noord-Amerika als gevolg van het opzeggen door het bedrijf van contracten en rationalisatie van producten die niet voldoende winstgevend waren. Op een vergelijkbare basis stegen de bedrijfsinkomsten met US$ 13 miljoen, vergeleken met US$ 4 miljoen in 2008, als gevolg van het realiseren van prijsverhogingen, grotere efficiëntie en lagere kosten per eenheid voor productie. Ook profiteerde het bedrijf van goede opbrengsten in het slasegment in het laatste deel van het kwartaal. Het volume van de winkelverkoop van Fresh Express-salades was 6 procent lager; maar wanneer het staken van de productie van van salades voor winkelverkoop, waaronder vele producten met het Verdelli-merk, niet wordt meegerekend, was het volume slechts 1 procent lager. Voor de eerste kwartalen van respectievelijk 2009 en 2008 waren de gemelde GAAP-resultaten voor de segmenten gelijk aan de vergelijkbare resultaten. Zie Bijlage B voor details.

Overige producten: Netto-omzet voor het segment was US$ 75 miljoen vergeleken met US$ 73 miljoen in 2008. Op een vergelijkbare basis waren de bedrijfsinkomsten US$ 2 miljoen, vergeleken met US$ 3 miljoen in 2008. Het eerste kwartaal van 2009 omvatte ook US$ 1 miljoen in onkosten in verband met de gunstige afloop van een juridische claim. Voor de eerste kwartalen van respectievelijk 2009 en 2008 waren de gemelde GAAP-resultaten voor de segmenten gelijk aan de vergelijkbare resultaten. Zie Bijlage B voor details.

Bedrijf: Bedrijfskosten waren US$ 20 miljoen vergeleken met US$ 11 miljoen in 2008, voornamelijk als gevolg van hogere kosten voor gezondheidszorg, de timing van juridische kosten en eenmalige kosten verbonden aan een grotere daling van het aantal medewerkers.

VERWACHTING VOOR 2009

De resultaten van het eerste kwartaal waren beter dan verwacht, vooral in de segmenten salades en gezonde snacks, maar de verwachtingen van het bedrijf voor het hele jaar blijven dezelfde. Het bedrijf blijft betere resultaten voor het hele jaar 2009 verwachten, op een vergelijkbare basis, als gevolg van zowel strategieën voor het verbeteren van de winst en initiatieven voor het verminderen van kosten, voornamelijk door verbeteringen bij de salades.

In het bananensegment zijn het algemene aanbod en de vraag van consumenten relatief stabiel. De kosten voor het verkrijgen en produceren van bananen zullen naar verwachting stijgen in 2009 in vergelijking met 2008 als gevolg van de prijspunt van contracten voor het aankopen van fruit, uitvoerprijzen opgelegd door regeringen en maximaal US$ 25 miljoen aan stijgende kosten voor het verkrijgen van en de logistiek als gevolg van de overstromingen die eind 2008 in Costa Rica en Panama hebben plaatsgevonden, inclusief ongeveer US$ 17 miljoen in het eerste kwartaal. Verlagingen van de kosten die verband houden met brandstof zullen naar verwachting gedeeltelijk gecompenseerd worden door de resultaten van brandstof hedging, dat met de huidige termijntarieven op de markt in 2009 een verlies zal opleveren vergeleken met winst in 2008. De prijzen van bananen zullen naar verwachting de rest van het jaar relatief stabiel zijn in Noord-Amerika, ondanks een aanzienlijke daling in toeslagen in verband met brandstof die een onderdeel zijn van de prijzen. De plaatselijke prijzen in Europa waren hoger aan het einde van het eerste kwartaal en het bedrijf verwacht dat deze in het algemeen hoger zullen blijven in het tweede kwartaal. De negatieve invloed van de lagere waarde van de Euro, die gemiddeld US$ 1,47/Euro was in 2008, zal naar verwachting tot en met het derde kwartaal blijven, gebaseerd op de huidige termijnmarkttarieven. Het bedrijf heeft een hedge voor ongeveer 75 procent op US$ 1,39/Euro tot en met midden 2010, vergeleken met een dagtarief van ongeveer US$ 1,30/Euro op 27 april 2009.

In het segment Salades en Gezonde Snacks verwacht het bedrijf betere resultaten te behalen in 2009, op een vergelijkbare basis, dan in 2008. De strategie van het bedrijf voor het verbeteren van de winst in salades is op weg om drie tot vier procent winstmarges voor het hele jaar 2009 te behalen, terwijl die voor het hele jaar 2008 op de de rentabiliteitsdrempel lagen. De aandacht blijft gericht op het verhogen van prijzen, verhogen van efficiëntie en doorgaan met het omlaag drukken van kosten per eenheid. Veel van de resterende verbeteringen worden verwacht in het tweede en derde kwartaal. Daarnaast verwacht het bedrijf te gaan investeren in vernieuwingen en op de consument gerichte marketing, voornamelijk in de tweede helft van het jaar, om de groei in volume en merkvoorkeuren van consumenten aan te drijven. Zoals aangekondigd in 2008 heeft het bedrijf een aantal cateringcontracten afgezegd met klanten die niet bereid waren om prijsverhogingen te accepteren en honderden producten die niet voldoende winstgevend waren, zijn geëlimineerd. Als gevolg daarvan verwacht het bedrijf dat zijn cateringvolume met zeker 50 procent zal dalen vergeleken met 2008. Het bedrijf verwacht in het tweede kwartaal te beginnen met het vervangen van capaciteit voor catering met meer winstgevende detailhandelvolume. In de gezonde snacks blijft het bedrijf verwachten dat het bedrijfsverliezen kan verlagen met zeker US$ 10 miljoen in 2009 door de introductie van "Just Fruit in a Bottle" in zeven Europese landen. Dat komt overeen met het doel voor de afzonderlijke markten om de rentabiliteitsdrempel te bereiken tegen het einde van hun derde jaar na lancering op de markt.

Naast de algemene verwachtingen van het bedrijf geeft de volgende tabel een samenvatting van de schattingen van de bedrijfsleiding van bepaalde belangrijke punten voor 2009:

  
  (in miljoenen)             Kw1 2009     Boekjaar 2009
                      Feitelijk      Geschat
                            
  Kapitaaluitgaven              $ 11       $ 55-65
  Afschrijving en amortisatie        $ 16       $ 65-69
  Bruto rentelasten (1)           $ 15       $ 58-62
  Netto rentelasten (1)           $ 13       $ 52-56

1. Feitelijke rentekosten voor het eerste kwartaal van 2009 en geschatte rentekosten voor het hele jaar 2009 omvatten niet de invloed van het beginnen met het invoeren van een nieuwe boekhoudkundige norm, die de methode veranderde die gebruikt werd om de Converteerbare Notes van het bedrijf te verantwoorden, zoals beschreven in Bijlage F. De totale rentelasten op de Converteerbare Notes bedroegen US$ 4 miljoen en US$ 2 miljoen voor de kwartalen die respectievelijk op 31 maart 2009 en 2008 werden afgesloten, inclusief respectievelijk US$ 2 miljoen en US$ 1 miljoen van oplopende niet-contante rentes. Totale rentelasten voor de Converteerbare Notes in 2008 bedroegen US$ 13 miljoen, inclusief US$ 5 miljoen aan oplopende niet-contante rente. Totale verwachte rentelasten voor de Converteerbare Notes in 2009 bedragen US$ 15 miljoen, inclusief US$ 7 miljoen aan oplopende niet-contante rente.

TELECONFERENTIE

Chiquita zal vandaag een teleconferentie voor investeerders om zijn resultaten te bespreken houden om 16:30 EDT. Een live audio webcast is beschikbaar op www.chiquita.com en een kopie zal beschikbaar zijn tot 14 mei 2009. U kunt gratis telefonisch toegang krijgen door in de Verenigde Staten 1-888-688-3789 te draaien en +1-706-634-9841 vanuit andere landen. Om de herhaling via de telefoon te beluisteren, draait u 1-800-642-1687 vanuit de VS en +1-706-645-9291 vanuit andere landen en dan de toegangscode 95157093 in te voeren.

NIET-GAAP MAATSTAVEN

Het bedrijf rapporteert zijn financiële resultaten volgens de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes in de Verenigde Staten van Amerika (U.S. GAAP). In een poging om investeerders extra informatie te geven met betrekking tot de resultaten van het bedrijf en meer zinvolle vergelijkingen van de financiële prestaties van het bedrijf van jaar tot jaar, gebruikt het bedrijf soms niet-GAAP metingen, zoals deze gedefinieerd zijn door de Securities and Exchange Commission. De verschillen tussen de VS GAAP- en niet-GAAP financiële metingen worden met elkaar in overeenstemming gebracht in de tekst van dit persbericht en in de hieraan gehechte Bijlagen en zij worden hieronder vollediger beschreven in "Onderdelen die vergelijkbaarheid beïnvloeden." Door het bieden van vergelijkende resultaten geeft het bedrijf niet-GAAP-financiële maatstaven die zij voor haar investeerders nuttig acht. De bedrijfsleiding gebruikt de niet-GAAP-financiële maatstaven om de financiële prestatie van het bedrijf te meten vergeleken met internationale begrotingen en doelen, inclusief die verbonden aan plannen voor betalingen van prestatatiepremies, omdat het gelooft dat deze niet-GAAP-maatstaven nuttig zijn voor het evalueren van de belangrijkste bedrijfsresultaten en vergelijkingen tussen periodes van rapportage eenvoudiger maakt. Het is belangrijk om niet-GAAP financiële metingen naast, en niet in plaats van, Amerikaanse GAAP-financiële maatstaven te gebruiken. Daarnaast kunnen de niet-GAAP-maatstaven die het bedrijf gebruikt verschillen van niet-GAAP-maatstaven die andere bedrijven gebruiken.

ONDERDELEN DIE VERGELIJKBAARHEID BEÏNVLOEDEN

(Zie Bijlage B voor het in overeenstemming brengen van GAAP en niet-GAAP operationele informatie)

  
  Onderdelen Eerste kwartaal 2009
  - Afsplitsingen: In januari 2009 heeft het bedrijf zijn activiteiten in 
   de Ivoorkust verkocht. De verkoop resulteerde in een winst vóór 
   belasting van ongeveer US$ 4 miljoen en er werd US$ 4 miljoen in 
   voordelen voor inkomstenbelastingen gerealiseerd in het kwartaal in 
   verband met deze handelingen. De winst vóór belasting is niet opgenomen 
   in de vergelijkbare cijfers voor het bananensegment in het eerste 
   kwartaal. De voordelen vóór inkomstenbelasting zijn ook niet meegenomen 
   in de vergelijkbare inkomsten, maar inkomstenbelastingen zijn niet 
   verdeeld over de rapporteerbare segmenten.

  - Kosten in verband met herstructurering: In het vierde kwartaal van 2008 
   heeft het bedrijf zich verbonden aan de verplaatsing van haar Europese 
   hoofdkwartier van België naar Zwitserland om de belastingstructuur van 
   het bedrijf op lange termijn zo gunstig mogelijk te maken. De 
   verhuizing zal naar verwachting in het midden van 2009 voltooid worden. 
   Het bedrijf verwacht eenmalige kosten verbonden met deze verhuizing te 
   zullen maken van rond de US$ 19-23 miljoen, waarvan US$ 5 miljoen is 
   opgenomen in het eerste kwartaal van 2009, US$ 5 miljoen is opgenomen 
   in het vierde kwartaal van 2008. US$ 2 miljoen werd in eerdere periodes 
   opgenomen. Zoals getoond in Bijlage B zijn de kosten verbonden met de 
   herstructurering opgenomen in rapporteerbare cijfers als een onderdeel 
   van de bedrijfsinkomsten, maar niet toegewezen aan de rapporteerbare 
   segmenten.

  - Stijgende niet-contanten rentekosten op converteerbare Notes: Zoals 
   meer volledig beschreven in Bijlage F, heeft het bedrijf FSP No. APB 
   14-1 op 1 januari 2009 met terugwerkende kracht ingevoerd. Deze FSP 
   verandert de methode voor het verantwoorden van, en verhoogt het 
   bedrag, van gerapporteerde GAAP-rentekosten op de US$ 200 miljoen van 
   4,25% Converteerbare Senior Notes van het bedrijf. Bij het bepalen van 
   de inkomsten op een vergelijkbare basis houdt het bedrijf geen rekening 
   met de extra niet-contanten rentelasten die resulteren uit het 
   toepassen van deze nieuwe boekhoudkundige norm. Degelijke hogere 
   niet-contante onkosten waren US$ 2 miljoen en US$ 1 miljoen voor de 
   kwartalen die respectievelijk op 31 maart 2009 en 2008 afgesloten zijn, 
   en zullen respectievelijk US$ 7 miljoen en US$ 5 miljoen bedragen voor 
   respectievelijk de volledige jaren 2009 en 2008.

  Onderdelen Eerste kwartaal 2008
  - Kosten in verband met herstructurering: In het eerste kwartaal van 2008 
   werden minder dan US$ 1 miljoen aan kosten gemaakt voor de verhuizing 
   van het Europese hoofdkwartier van het bedrijf.

  - Afschrijving van uitgestelde financieringsonkosten: In het eerste 
   kwartaal van 2008 heeft het bedrijf US$ 9 miljoen uitgegeven aan 
   uitgestelde financieringsafschrijvingen, opgenomen in rentekosten, als 
   gevolg van de succesvolle hertfinancieringsactiviteiten van het 
   bedrijf.

OVER CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) is een leidinggevende internationale marketer en distributeur van verse voedselproducten met een hoge kwaliteit met toegevoegde waarde - van energierijke bananen en andere vruchten tot voedzame mengsels van voorverpakte groene salades. Het bedrijf brengt zijn producten op de markt onder de A-merken Chiquita (R) en Fresh Express (R) en andere verwante handelsmerken. Chiquita heeft een jaaromzet van bijna US$ 4 miljard en er werken ongeveer 23.000 mensen. Het bedrijf is actief in meer dan 80 landen over de hele wereld. Meer informatie is te vinden op onze website www.chiquita.com.

VOORUITBLIKKENDE VERKLARINGEN

Dit persbericht bevat bepaalde verklaringen die "vooruitblikkende verklaringen" zijn volgens Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze uitspraken zijn onderhevig aan een aantal aannames, risico's en onzekerheden waarop Chiquita in vele gevallen geen controle heeft, waaronder: de normale risico's die wereldwijde voedselbedrijven lopen, zoals prijzen voor grondstoffen en andere inputs, schommelingen in wisselkoersen, omstandigheden voor de industrie en concurrentie (die allemaal meer onvoorspelbaar kunnen zijn gezien onzekerheden in de wereldwijde economische situatie), regeringsregels, voedselveiligheid en terugroepingen van producten die het bedrijf of de industrie raken, arbeidsverhoudingen, belastingen, politieke onstabiliteit en terrorisme; ongewone weersomstandigheden en oogstrisico's; toegang toe en kosten voor financiering; enige negatieve operationele of andere invloeden van de verhuizing van het Europese hoofdkwartier van het bedrijf naar Zwitserland en het resultaat van aan de gang zijnde procesvoering en van onderzoeken van regeringen waarbij het bedrijf betrokken is en de juridische onkosten en andere kosten opgelopen in verband met dergelijke punten.

Alle vooruitblikkende uitspraken in dit persbericht zijn geldig op de datum dat zij gedaan worden en zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Feitelijk resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die in de vooruitblikkende uitspraken worden uitgedrukt of geïmpliceerd en het bedrijf aanvaardt geen verplichtingen om dergelijke uitspraken bij te werken. Aanvullende informatie over factoren die van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita is opgenomen in zijn documentatie ingediend bij de SEC, inclusief het Jaarverslag op Formulier 10-K, de Kwartaalverslagen op Formulier 10-Q en de Huidige Rapporten op Formulier 8-K.

  
  Bijlage A:
           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
      GECONSOLIDEERDE VERKLARING VAN INKOMSTEN - EERSTE KWARTAAL
  (niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve voor de bedragen per aandeel)

                        Kwartaal afgesloten 31 maart,
                         2009       2008

  Netto omzet                 $ 842       $ 935
  Bedrijfsonkosten:  
     Verkoopkosten              710        779
     Verkoop, algemeen en administratie    83        80
     Waardevermindering            13        17
     Amortisatie                3         2
     Aandeel van inkomsten van investeerders  (6)        (0)
     Verhuizing Europese hoofdkwartier     5         0
                          808        879
  Bedrijfsinkomsten                34        57
    
  Rentebaten                    1         1
  Rentelasten (1)                (16)       (27)
  Inkomsten uit doorlopende activiteiten
   voor belastingen                19        31
  Voordelen inkomstenbelasting (2)         5         1
  Inkomsten uit doorlopende activiteiten     23        32
  Verlies uit gestaakte activiteiten        -        (1)
  Netto-inkomsten                $ 23       $ 31
    
  Basisinkomsten per aandeel: 
      Doorlopende activiteiten       $ 0,52      $ 0,74
      Gestaakte activiteiten          -       (0,02)
                        $ 0,52      $ 0,72
  Verwaterde inkomsten per aandeel: (3)   
      Doorlopende activiteiten       $ 0,51      $ 0,72
      Gestaakte activiteiten          -       (0,02)
                        $ 0,51      $ 0,70
  Aandelen voor berekening van
   basisinkomsten per aandeel          44,5       42,9
  Aandelen gebruikt voor berekening van 
   verwaterde inkomsten per aandeel       45,5       44,2

  De totalen van kolommen kloppen mogelijk niet als gevolg van afronding.


  1. Het eerste kwartaal 2008 omvat US$ 9 miljoen voor de afschrijving van 
    uitgestelde onkosten in verband met de herfinanciering van de 
    kredietfaciliteit van het bedrijf. De bedragen voor 2008 verschillen 
    van de eerder gerapporteerde als gevolg van de toepassing van FSP 
    APB 14-1. Zie Bijlage F.

  2. Omvat een voordeel van US$ 7 miljoen van de oplossing van onvoorziene 
    belastingen en de verkoop van de activiteiten van het bedrijf in 
    Ivoorkust voor het kwartaal dat op 31 maart 2009 afgesloten is en een 
    voordeel van US$ 5 miljoen voor de oplossing voor onvoorziene 
    belastingen voor het kwartaal dat op 31 maart 2008 afgesloten is.

  3. Omvat verwateringseffecten van uitstaande betalingsmachtigingen en 
    aandelenopties gebaseerd op de staatsleningenmethode en het 
    verwaterend effect van beperkte giften in aandelen. In de eerste 
    kwartalen die afgesloten werden op 31 maart 2009 en 2008, hadden de 
    Converteerbare Notes geen verwaterend effect omdat de gemiddelde 
    beursprijs van de gewone aandelen lager lag dan de aanvankelijke 
    conversieprijs van US$ 22,45 per aandeel. Alle betalingsmachtigingen 
    die uitstonden om gewone aandelen te kopen, zijn op 19 maart 2009 
    verlopen.


  
  Bijlage B:

                CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
            OVEREENSTEMMING VAN GAAP EN NIET-GAAP INFORMATIE
             BEDRIJFSINKOMSTEN (VERLIES) - EERSTE KWARTAAL
                (Niet gecontroleerd - in miljoenen)

  2009 Overeenstemming
              Salades &              Operationele
               Gezonde Andere      Herstruc- inkomsten
          Bananen Snacks Producten Bedrijf turering  (verlies)
        
            
  Vergelijkbare
   resultaten 
   (Niet-GAAP)   $ 40   $ 13   $ 2   ($ 20)   $ -    $ 35
   Winst op 
    Verkochte
    activiteiten   4     -    -     -     -     4
   Kosten
    herstructurering -     -    -     -    (5)    (5)
  Gerapporteerde
   Resultaten 
   (GAAP)     $ 44   $ 13   $ 2   ($ 20)   ($ 5)   $ 34  2008 Overeenstemming
              Salades &              Operationele
               Gezonde Andere      Herstruc- inkomsten
          Bananen Snacks Producten Bedrijf turering  (verlies)
            
  Vergelijkbare
   resultaten 
   (Niet-GAAP)   $ 61    $ 4   $ 3   ($ 11)   $ -   $ 57
   Winst op 	
    Verkochte
    activiteiten   -     -    -     -     -     -
   Kosten
    herstructurering -     -    -     -    (0)    (0)
  Gerapporteerde
   Resultaten 
   (GAAP)     $ 61    $ 4   $ 3   ($ 11)   ($ 0)   $ 57
              
  De totalen van kolommen kloppen mogelijk niet als gevolg van afronding.
  
  Bijlange C: 

            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
          OPERATIONELE STATISTIEKEN - EERSTE KWARTAAL
  (Niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve percentages en wisselkoersen)

                                 Procentuele 
                                 Verandering
                  Kwartaal afgesloten 31 maart  Gunstig
                                 (Ongunstig)
                   2009    2008       tov 2008
                         
  netto-omzet per segment              
   Bananen            $ 485    $ 528        (8,1)%
   Salades en gezonde snacks    281     335       (16,0)%
   Overige producten        75     73        3,9%
    Totale netto-omzet     $ 842    $ 935       (10,0)%
                         
  Bedrijfsinkomsten vergelijkbare 
   segmenten (verlies) (1)  
   Bananen            $ 40    $ 61       (33,7)%
   Salades en gezonde snacks    13      4       261,1%
   Overige landbouwproducten     2      3       (35,3)%
   Bedrijfs            (20)    (11)       (90,7)%
    Totale bedrijfsinkomsten 
     (verlies)          $ 35    $ 57       (38,5)%
                         
  Vergelijkbare bedrijfsmarge per 
   segment     
   Bananen             8,3%    11,5%       (3,2) ptn
   Salades en gezonde snacks    4,6%    1,1%        3,5 ptn
   Overige landbouwproducten    2,9%    4,7%       (1,8) ptn
                         
  SG&A als een percentage
   van de omzet           9,8%    8,6%       (1,2) ptn
                         
  Verkoopvolume bananen van het bedrijf (2)
   (dozen van 18kg/40 lbs.)
   Noord-Amerika         15,0    15,2        (1,3)%
   Kern Europese markten (3)   11,9    12,6        (5,6)%
   Azië en het Midden Oosten (4)  6,1     4,9        24,5%
   Handelsmarkten (5)       1,5     1,2        25,0%
    Totaal            34,5    33,9        1,8%
                         
  Fresh Express verkoopvolume
   salades met meerwaarde
   (dozen per 12 verpakt)     16,6    17,7        (6,0)%
                         
  Gemiddelde wisselkoers Euro, 
   spotmarkt (dollar per Euro)  $ 1,31   $ 1,49       (12,1)%
                         
  Gemiddelde wisselkoers Euro, 
   spotmarkt (dollar per Euro)  $ 1,35   $ 1,45        (6,9)%

  De totalen van kolommen kloppen mogelijk niet als gevolg van afronding.


  1. Zie een gedetailleerde beschrijving van het in overeenstemming brengen 
    tussen GAAP en cijfers op vergelijkbare basis in Bijlage B en in de 
    tekst van dit persbericht onder het opschrift "Punten die 
    vergelijkbaarheid beïnvloeden."

  2. Het totale volume aan verkoop is inclusief alle soorten bananen, zoals 
    Chiquita to Go, Chiquita mini's, biologische bananen en kookbananen.

  3. De kern Europese markten van het bedrijf omvatten de 27 lidstaten van 
    de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en ?sland.

  4. Het bedrijf handelt voornamelijk via joint ventures in deze regio, 
    waar rekeningen voor de verkoop meest in Amerikaanse dollars worden 
    uitgeschreven.

  5. De handelsmarkten van het bedrijf zijn voornamelijk Europese landen en 
    landen om de Middellandse Zee die niet tot de Europese Unie behoren.  
  Bijlage D: 

             CHIQUITA GEMIDDELDE BANANENPRIJZEN EN VOLUME 
        PERCENTAGEWIJZIGINGEN JAAR-OP-JAAR - POSITIEF (NEGATIEF)

                    2009 vs. 2008
                  (Niet gecontroleerd)

                        Prijzen       Volume
  Regio                     K1          K1

  Noord-Amerika (1)
                         16,7%        (1,3)%
  Kern Europese markten (2)
    Amerikaanse Dollar basis (3)      (13,4)%
                                   (5.6)%
    Plaatselijke valuta           (1,3)%
                      
                    
  Azië en het Midden Oosten (4)
    Amerikaanse Dollar basis         16,7%        24,5%

  Handelsmarkten
    Amerikaanse Dollar basis        (20,1)%       25,0%


  1. Prijzen zijn inclusief toeslagen in verband met brandstof en andere 
    prijsverhogingen. Het totale volume aan verkoop omvat alle soorten 
    bananen, zoals Chiquita to Go, Chiquita mini's, biologische bananen 
    en plantains.

  2. De kern Europese markten van het bedrijf omvatten de 27 lidstaten van 
    de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en ?sland.

  3. De prijzen op basis van de Amerikaanse dollar zijn niet inclusief de 
    resultaten van hedging.

  4. Het bedrijf handelt voornamelijk via joint ventures in deze regio, 
    waar rekeningen voor de verkoop meest in Amerikaanse dollars worden 
    uitgeschreven.
  
  
             FRESH EXPRESS VERKOOP SALADES MET MEERWAARDE 
             NETTO OPBRENGSTEN PER VERPAKKING EN VOLUME 
          PERCENTAGEWIJZIGINGEN JAAR-OP-JAAR - POSITIEF (NEGATIEF)

                    2009 vs. 2008 
                  (Niet gecontroleerd)

                     Prijzen (1)	Volume (2)

  Regio                  K1        K1

  Noord-Amerika              0%      (6,0)%

  1. Prijzen zijn inclusief toeslagen in verband met brandstof en 
    regelgeving.

  2. Met uitsluiting van eerder aangekondigde afstoting van producten met 
    het Verdelli-merk en andere producten die niet voldoende winst 
    opleverden, is het volume voor Fresh Express detailhandels salades 
    met toegevoegde waarde 1 procent gedaald tijdens de periode.  Bijlage E: 
 
                   EUROPESE VALUTA
       PERCENTAGEWIJZIGINGEN TOV VOORGAANDE JAAR - GUNSTIG (ONGUNSTIG)
                    2009 vs. 2008
              (Niet gecontroleerd - in miljoenen)

  Invloed Valuta (Euro/Dollar)        K1
   Opbrengsten              $ (38)
   Plaatselijke kosten            10
   Hedging(1)                11
   Vertaling balans (2)           (2)
                            
  Netto impact Europese valuta       $ (18)

  De totalen van kolommen kunnen niet kloppen als gevolg van afronding.


  1. Winst door hedging in het eerste kwartaal van 2009 was US$ 6 miljoen 
    vergeleken met kosten van US$ 5 miljoen in het eerste kwartaal van 
    2008.

  2. Balans vertaling voor het eerste kwartaal van 2009 was een verlies van 
    US$ 1 miljoen vergeleken met een winst van US$ 1 miljoen in het eerste 
    kwartaal van 2008.  Bijlage F:
              CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
            SCHULDENOVERZICHT - EERSTE KWARTAAL 2009 EN
      INVLOED VAN NIEUWE BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN OP CONVERTIBELE NOTES
             (Niet gecontroleerd - in miljoenen)

                      FSP APB 14-1 Discount,
             Zoals eerder    netto $ 5 miljoen   
             Gerapporteerd      aanwas      Bijgesteld
             31 dec. 2008      voor 2008    31 dec. 2008
                  
  Moederbedrijf                 
  7-1/2% Senior Notes   $ 195         $ -        $ 195   
  8-7/8% Senior Notes    188          -         188   
  4.25% Converteerbare 
   Senior Notes       200         (80)         120   
  Ondergeschikte                  
  Termijnlening       193          -         193   
  Doorlopend          -          -          -   
  Andere            1          -          1   
                         
  Totale schuld $      777        $ (80)        $ 697   


                           Betalingen,
            FSP APB 14-1           Andere    31 maart
              Groei   Toevoegingen Verminderingen   2009
                     
  Moederbedrijf             
  7-1/2% Senior Notes  $ -      $ -      $ -      $ 195
  8-7/8% Senior Notes   -       -       -       188
  4,25% Converteerbare 
   Senior Notes      2       -       -       122
  Ondergeschikte              
  Termijnlening      -       -      (3)      190
  Doorlopend        -       38       -       38
  Andere          -       -      (0)       0
                     
  Totale schuld     $ 2      $ 38     ($ 3)     $ 734


  De totalen van kolommen kloppen mogelijk niet als gevolg van afronding.

Op 1 januari 2009 heeft het bedrijf FASB Staff Position ("FSP") No. APB 14-1 aangenomen, dit staat bekend als "Administreren voor Converteerbare schuldinstrumenten die bij convertering afbetaald kunnen worden in contanten (inclusief gedeeltelijke afbetalingen in contanten)," welke een verandering met terugwerkende kracht vereist in de boekhoudmethode voor het totale hoofdbedrag van 4,25% converteerbare Senior Notes van US$ 200 miljoen, betaalbaar in 2016 ("Converteerbare Notes") uitgegeven in februari 2008. De nieuwe FSP vereiste het bedrijf om afzonderlijk administreren van zowel het aandelenkapitaal en onderdelen van schuld van de Converteerbare Notes. Het aandelenonderdeel van US$ 85 miljoen (en daarmee verbonden schuldkorting) vertegenwoordigt de rechten voor het omzetten van schuld in kapitaal van de investeerders en werd berekend als de huidige waarde van de laagste 4,25% rentecoupon, betaalbaar onder de Converteerbare Notes vergeleken met de geschatte 12,50 procent rente die het bedrijf zou moeten betalen ten tijde van de uitgifte voor een schuldinstrument zonder een conversie in kapitaal. Het gerapporteerde bedrag van het schuldonderdeel, met een waarde van US$ 115 miljoen ten tijde van de uitgifte, stijgt sneller tijdens het leven van de Converteerbare Notes naarmate de schuldenkorting geamortiseerd wordt door extra niet-contante rentelasten om een totale effectieve rente van 12,50 procent te weerspiegelen.

  
  Samenvatting van de verantwoording van de converteerbare Note

                 Verwacht 
                 31 dec.  31 maart  31 dec.   31 maart
                  2009    2009    2008     2008 
                     
  Hoofdschuldbedrag       $ 200   $ 200    $ 200    $ 200
  Niet geamortiseerde korting   (73)    (78)    (80)     (84)
  Netto lopend schuldbedrag   $ 127   $ 122    $ 120    $ 116

   Conversiepunt opgenomen als 
    Kapitaal          $ 85    $ 85    $ 85     $ 85
                    
 
                 Verwacht 
                  VJ 2009  VJ 2008   K1 2009  K1 2008

  4,25% coupon rentelast      $ 8    $ 8     $ 2    $ 1
  Amortisatie van korting op 
   rentelast             7     5      2     1
    Totale rentelast       $ 15    $ 13     $ 4    $ 2
                       
  De totalen van kolommen kloppen mogelijk niet als gevolg van afronding.

BRON Chiquita Brands International, Inc.