Chiquita meldt sterke resultaten tweede kwartaal 2008

07 Aug, 2008, 05:13 BST Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, August 7 /PRNewswire/ --

-- Prijs- en kostenbesparingen blijven hogere kosten ruim compenseren --

-- Bedrijf houdt de verwachting dat het volledige jaar 2008 een sterke verbetering zal tonen ten opzichte van een jaar geleden --

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) heeft vandaag zijn financiële en bedrijfsresultaten uitgegeven voor het tweede kwartaal van 2008. Voor doorlopende activiteiten heeft het bedrijf een netto-omzet gemeld van US$ 1 miljard, t.o.v. het voorgaande jaar 6 procent omhoog, en inkomsten van US$ 59 miljoen of US$ 1,31 per verwaterd aandeel, vergeleken met US$ 5 miljoen of US$ 0,12 per verwaterd aandeel in die periode een jaar geleden. Inclusief de resultaten van gestaakte activiteiten heeft het bedrijf een inkomen gemeld van US$ 62 miljoen of US$ 1,37 per verwaterd aandeel. Het kwartaal van 2008 omvat ander inkomen, exclusief belasting, van US$ 6 miljoen of US$ 0,13 per verwaterd aandeel uit de resolutie van een claim die is gerelateerd aan een niet aan inkomen gerelateerde belastingteruggaaf en het kwartaal 2007 omvatte een toeslag van US$ 3 miljoen of (US$ 0,07) per verwaterd aandeel, gerelateerd aan de verrekening van het Amerikaanse antitrustgeding.

"Ik ben zeer verheugd over onze sterke resultaten van het tweede kwartaal, die onze beste kwartaalprestatie in drie jaar tijd aangeven," zei Fernando Aguirre, voorzitter en algemeen directeur. "Ons vermogen t.o.v. het voorgaande jaar verbeteringen te leveren, ondanks ongekende kostenverhogingen, is een bewijs van de kracht van ons bedrijf, de diversiteit van onze productenportfolio en onze strategie om winstgevende groei aan te sturen. We zijn er in het bijzonder verheugd over dat onze prijsstellingsmethode en aandacht voor winstgevendheid voor het vierde achtereenvolgende kwartaal de prestatie en de vaart van ons bananensegment heeft verbeterd. We zijn echter teleurgesteld over de huidige prestatie van onze saladeactiviteiten en we zijn erop gericht plannen uit te voeren om onze salademarges met de tijd te verbeteren."

Dhr. Aguirre concludeerde: "Terwijl volatiliteit op kwartaalbasis kenmerkend is door de seizoengebondenheid van onze industrie, houden we de verwachting dat we significant betere bedrijfsresultaten zullen bereiken over het volledige jaar. We blijven gericht op het agressief verbeteren van de winstgevendheid en het zorgvuldig investeren in de lancering van innovatieve producten om de wereldwijde leider in gezond vers voedsel te worden."

Alle financiële resultaten in dit persbericht gelden enkel voor doorlopende activiteiten, tenzij anders is vermeld. Omdat het bedrijf een definitieve overeenkomst heeft bereikt voor de verkoop van zijn dochteronderneming Atlanta AG, stellen de financiële verklaringen nu Atlanta AG voor als gestaakte activiteit, zoals eerder is aangekondigd. Er wordt vergelijkbare aanvullende historische informatie voor de zes recentste kwartalen en het volledige jaar dat is geëindigd op 31 december 2007 geleverd in Stuk H.

Alle bedragen zijn in Amerikaanse dollars, tenzij anders is genoteerd

  
  SAMENVATTING TWEEDE KWARTAAL 2008

                 Q2     Q2      YTD      YTD  
  ($ miljoenen)        2008    2007     2008     2007 
                                     
  Netto-omzet       $ 994,6   $ 934,0    $ 1930,1   $ 1839,2 
  Bedrijfsinkomen      $ 72,4   $ 30,8    $ 129,2    $ 48,8 
  Inkomen uit doorlopende                       
   activiteiten(1)     $ 59,5    $ 5,4     $ 91,9     $ 2,7 
  Inkomen uit gestaakte                      
   activiteiten       $ 2,6    $ 3,2     $ 1,9     $ 2,5 
  Netto-inkomen(1)     $ 62,1    $ 8,6     $ 93,8     $ 5,2 
                                    
  Bedrijfskasstroom    $ 121,4   $ 76,8    $ 108,8    $ 62,7 
  Totale schuld      $ 873,7   $ 844,7             
  Contant         $ 202,7   $ 159,8  

(1) Inclusief ander inkomen in het tweede kwartaal van 2008, exclusief belasting, van $ 6 miljoen of $ 0,13 per verwaterd aandeel, uit de resolutie van een claim die is gerelateerd aan een niet aan inkomen gerelateerde belastingteruggaaf en een toeslag in die periode een jaar geleden van $ 3 miljoen of ($ 0,07) per verwaterd aandeel, gerelateerd aan de verrekening van het Amerikaanse antitrustgeding.

-- Netto-omzet: Kwartaalomzet is voornamelijk gestegen wegens hogere bananenprijzen en een gunstige wisselkoers van de euro, waarbij de compensatie door een lager bananenvolume voornamelijk wordt weerspiegeld door beperkingen van de beschikbaarheid van het volume in de hele sector.

-- Bedrijfsinkomen: Bedrijfsinkomen per kwartaal is verbeterd t.o.v. het voorgaande jaar wegens hogere bananenprijzen op alle markten van het bedrijf, versterking van de euro en besparingen uit de herstructurering van het bedrijf. Hogere bananenprijzen in Europese kernmarkten en handelsmarkten zijn nog altijd toe te schrijven aan een beperkte voorraad tijdens het kwartaal, evenals de strategie van het bedrijf om eerder de hoge productkwaliteit en prijsdifferentiatie te behouden en te begunstigen dan het marktaandeel. Op de Noord-Amerikaanse markt waren de hogere bananenprijzen toe te schrijven aan verhogingen in basiscontractprijzen, aan brandstof gerelateerde toeslag van het bedrijf en de blijvende toeslag om de hogere kosten te mitigeren wegens een beperkte beschikbaarheid van volume in de hele sector. De positieve resultaten van de bananen zijn gedeeltelijk gecompenseerd door een zwakte in salades met toegevoegde waarde en een grotere investering in innovatie. Zie voor informatie over de netto-omzet en het bedrijfsinkomen over tweede kwartaal per segment Stuk A.

-- Bedrijfskasstroom: Bedrijfskasstroom bedroeg $ 121 miljoen voor het tweede kwartaal van 2008, in vergelijking met $ 77 miljoen voor het tweede kwartaal van 2007. De verhoging kwam voornamelijk door verbeteringen in het bedrijfsinkomen.

-- Totale schuld: De totale schuld van het bedrijf bedroeg op 30 juni 2008 $ 874 miljoen, $ 29 miljoen hoger dan een jaar geleden, voornamelijk wegens de emissie door het bedrijf van $ 200 miljoen aan converteerbare obligaties in februari 2008. Op 30 juni 2008 was de ratio van schuld naar kapitaal van het bedrijf 45 procent, vergeleken met het doel van het bedrijf op de lange termijn voor een ratio van schuld naar kapitaal van 40 procent. Zie Stuk F voor een gedetailleerd schuldenschema.

UPDATE VAN VERKOOP VAN ATLANTA AG

Op 13 mei 2008 ging het bedrijf een definitieve overeenkomst aan voor de verkoop van zijn volledige Duitse distributiebedrijf, Atlanta AG, aan UNIVEG Fruit and Vegetables BV ("UNIVEG") voor ongeveer $ 85 miljoen aan opbrengst, plus werkkapitaal en netto schuldaanpassingen. De opbrengst van de verkoop zal voornamelijk worden gebruikt voor een schuldvermindering. Door de transactie zal het bedrijf in staat worden gesteld zijn aandacht te vergroten op het leveren van gezond vers merkvoedsel aan consumenten wereldwijd, terwijl er doorlopende betrouwbare rijp- en distributiediensten van hoge kwaliteit van Chiquitabananen worden gegarandeerd op de Duitse, Oostenrijkse en Deense markten. Verwacht wordt dat de verkoop van Atlanta AG zal worden voltooid tijdens het derde kwartaal, na de voltooiing van een normale herziening door concurrentieautoriteiten van de EU.

Zoals eerder was aangekondigd, heeft het bedrijf bepaald dat de distributiehandel van basisproducten van Atlanta AG niet langer goed paste bij de strategie op de lange termijn van Chiquita om een winstgevende groei aan te sturen. Hoewel Atlanta AG in 2007 $ 1,2 miljard aan opbrengsten vertegenwoordigde van producten die niet van Chiquita zijn, zijn de resultaten niet significant voor het jaarlijkse bedrijfsinkomen van Chiquita in recente perioden. Chiquita verwacht dat de verkoop en het gerelateerde aangaan van de overeenkomst met UNIVEG van de rijp- en distributiediensten van bananen op de lange termijn zal resulteren in een aanwinst, evenals een eenmalig belastingvoordeel. Het bedrijf verwacht ook dat de verkoop en het gerelateerde gebruik van opbrengsten zullen bijdragen aan toekomstige inkomsten. Om te vergelijken heeft het bedrijf in Stuk H bepaalde historische financiële informatie geleverd, die Atlanta AG als gestaakte activiteit voorstelt voor de zes recentste kwartalen en het volledige jaar dat is geëindigd op 31 december 2007.

VOORUITZICHT

Het bedrijf houdt de verwachting dat het een significante verbetering zal genereren in de verkoop en het bedrijfsinkomen uit doorlopende activiteiten over het volledige jaar 2008, vergeleken met het volledige jaar 2007. Dit komt voornamelijk wegens contract- en marktprijsverhogingen en de voordelen van de herstructurering van het bedrijf, die verhogingen in industriële en andere productvoorraadkosten ruim compenseren. De schattingen van het bedrijf voor hogere industriële en andere productvoorraadkosten blijven dezelfde als zijn geleverd in de update van het bedrijf in het midden van het kwartaal in juni. Zoals eerder is aangekondigd, houdt het bedrijf de verwachting dat de balans van 2008 normale seizoenstrends volgt, inclusief een verlies in het derde kwartaal, ruwweg in lijn met het verlies dat is opgelopen in het derde kwartaal van 2007. De volgende grafiek somt, gebaseerd op huidige trends en marktprijzen, de schattingen van het management op over de invloed van bepaalde items op de resultaten van het bedrijf voor 2008.

  
                       Q1    Q2   Volledige jaar 
                      2008   2008     2008
   ($ miljoenen)            Werkelijk Werkelijk  Schatting

  Hogere kosten:
   Hogere industriële kosten(1)     $ 50    $ 42    $ 195-210
   Andere hogere productvoorraadkosten(2)$ 29    $ 33     $ 75-85
     Subtotaal             $ 79    $ 75    $ 270-295
  
  Prijsstelling, kostenreducties en andere 
   voordelen:
   Prijsstelling en koerswinsten(3)   $ 92   $ 104      +
   Bruto kostenbesparingen        $ 10    $ 11      $ 30
   Besparingen
    bedrijfsherstructurering 2007    $ 18    $ 19     $ 65-80
   Brandstof hedgingwinsten(4)      $ 7    $ 8      $ 35
     Subtotaal             $ 127   $ 142      +

  
  Nettovoordeel              $ 48    $ 67      + 
  
  Kapitaaluitgaven            $ 12    $ 9     $ 55-65
  Waardevermindering en afschrijving   $ 19    $ 19     $ 70-75
  Bruto rentelast(5)           $ 17    $ 17     $ 67-72
  Netto rentelast(5)           $ 16    $ 15     $ 57-62
  Euro hedgingkosten(6)          $ 5    $ 6      $ 16

(1) Stelt verhogingen voor t.o.v. het voorgaande jaar voor items als aangekocht fruit, ruwe producten, meststoffen, bunkerbrandstof, scheepscharters, papier en hars.

(2) Stelt verhogingen voor t.o.v. het voorgaande jaar voor items als arbeid en materialen in de bananenproductie en saladeproductie, ontheffing en andere logistieke kosten.

(3) Verschil prijsstelling omvat de verbetering t.o.v. het voorgaande jaar op de bananen- en salademarkt van het bedrijf, evenals wisselkoersvoordelen van de euro.

(4) Omvat verschil t.o.v. het voorgaande jaar in het brandstofhedgingprogramma van het bedrijf, gebaseerd op de brandstofwisselportfolio van 2008 en markttermijnkoersen vanaf 30 juli 2008.

(5) Neemt een gemiddelde LIBOR-koers aan van 2,9 procent. Exclusief $ 9 miljoen aan uitgaven voor de afschrijving van uitgestelde financieringskosten, gerelateerd aan de herfinanciering van de kredietfaciliteit van het bedrijf in het eerste kwartaal van 2008.

(6) Gebaseerd op markttermijnkoersen vanaf 30 juli 2008, in relatie tot de hedgingportfolio van het bedrijf in 2008, die putopties in euro omvat op gemiddelde strikekoersen van $ 1,40 en verkochte callopties op gemiddelde strikekoersen van $ 1,56 per euro in december 2008.

Conferentiegesprek

Een conferentiegesprek om de resultaten van het tweede kwartaal van 2008 te bespreken, zal vandaag om 16.30 uur EDT beginnen en zal beschikbaar zijn via webcast op www.chiquita.com. Gratis toegang via de telefoon zal beschikbaar zijn door in de Verenigde Staten +1-888-224-1164 te bellen en +1-913-312-0974 vanaf internationale locaties. Een webcast en een audioherhaling van het gesprek zullen tot 14 augustus 2008 beschikbaar zijn op www.chiquita.com. Bel voor toegang naar de telefoonherhaling vanuit de Verenigde Staten +1-888-203-1112 en +1-719-457-0820 vanaf internationale locaties en voer de toegangscode 2041881 in. Een transcript van het gesprek zal na 31 juli zo snel mogelijk worden geplaatst en zal 12 maanden lang beschikbaar zijn op de website van het bedrijf.

Over Chiquita Brands International, Inc.

Met jaarlijkse inkomsten van ongeveer $ 4 miljard uit doorlopende activiteiten is Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) een leidende internationale verkoper en distributeur van hoogwaardige verse voedselproducten met toegevoegde waarde -- van energierijke bananen en ander fruit tot voedzame kant en klare groene saladesmixen. Het bedrijf brengt zijn producten op de markt onder de kwaliteitsmerken Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere gerelateerde handelsmerken. Chiquita heeft ongeveer 23.000 mensen in dienst die wereldwijd actief zijn in meer dan 70 landen. Bezoek voor meer informatie onze website op www.chiquita.com.

Verwachtingen

Dit persbericht bevat bepaalde verklaringen die "verwachtingen" zijn in de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Deze verklaringen zijn afhankelijk van enkele aannamen, risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten de controle van Chiquita liggen, waaronder: de gebruikelijke risico's die worden ervaren door wereldwijde voedselbedrijven, zoals voedselveiligheid, prijzen voor basisproducten en andere toevoeren, fluctuaties in wisselkoersen van valuta, overheidsreguleringen, industriële en concurrentievoorwaarden, arbeidsrelaties, belastingen, risico's met de oogst, politieke instabiliteit en terrorisme; veranderingen in de concurrentiesituatie na de conversie in 2006 naar een importregime van bananen met een enkel tarief in de Europese Unie; ongebruikelijke weersomstandigheden; toegang tot en kosten van financiering; het vermogen van het bedrijf om de kostenbesparingen en andere voordelen te bereiken die worden verwacht uit de herstructurering van 2007; het terugroepen van producten en andere gebeurtenissen die de industrie en het consumentenvertrouwen in de bedrijfsproducten beïnvloeden; het vermogen van het bedrijf de hangende verkoop van Atlanta AG te voltooien; en de uitkomst van hangende claims en overheidsonderzoeken die betrekking hebben op het bedrijf en de daarmee verband houdende legale en andere opgelopen kosten. In dit persbericht gemaakte verwachtingen gelden voor de gemaakte datum en zijn geen garantie voor toekomstige prestaties. Daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die zijn uitgedrukt of geïmpliceerd in de verklaringen en het bedrijf neemt geen enkele verplichting op zich om zulke verklaringen aan te passen. Aanvullende informatie over factoren die de financiële resultaten van Chiquita zouden kunnen beïnvloeden, is te vinden in het SEC-dossier, inclusief het jaarverslag op Form 10-K, de kwartaalverslagen op Form 10-Q en de huidige verslagen op Form 8-K.

Stuk A:

GEDETAILLEERDE INFORMATIE SEGMENT TWEEDE KWARTAAL

(Alle vergelijkingen hieronder gelden tot het tweede kwartaal 2007, tenzij anders is gespecificeerd.)

Het bedrijf meldt de volgende drie bedrijfssegmenten, die zijn aangepast om het product Just Fruit in a Bottle van het bedrijf te verplaatsen naar Salades en gezonde snacks van Andere Producten en om de activiteiten van Atlanta AG te presenteren als zijnde gestaakt:

-- Bananen: Dit segment bevat het sourcen (de aanschaf en de productie), het vervoer, de marketing en de distributie van bananen.

-- Salades en gezonde snacks: Dit segment bevat salades met toegevoegde waarde, evenals verse groente- en fruitingrediënten die worden gebruikt in de voedseldienst, verwerkte producten van fruitingrediënten en activiteiten van gezonde snacks, inclusief het Europese smoothieproduct van het bedrijf, Just Fruit in a Bottle.

-- Andere producten: Dit segment bevat het sourcen, het op de markt brengen en het distribueren van heel vers fruit en groente, behalve bananen.

Het bedrijf kent geen bepaalde ondernemingsuitgaven toe aan de rapporteerbare segmenten. Deze uitgaven staan onder "Onderneming."

Cijfers van voor de periode zijn opnieuw geclassificeerd om deze veranderingen weer te geven. Zie Stuk G voor de herziene presentatie van de segmentresultaten voor de zes recentste kwartalen en het volledige jaar dat is geëindigd op 31 december 2007 voor de herclassificatie van Just Fruit in a Bottle en Stuk H voor aanvullende vergelijkbare financiële informatie voor de zes recentste kwartalen en het volledige jaar, om de activiteiten van Atlanta AG weer te geven als gestaakt.

Bananen

Netto-omzet voor het segment is met 17 procent gestegen naar $ 563 miljoen. Het bedrijfsinkomen in dit segment was $ 89 miljoen, vergeleken met $ 43 miljoen in die periode een jaar geleden.

Bedrijfsresultaten van het segment bananen zijn verbeterd wegens:

-- $ 49 miljoen uit verhoogde opbrengsten in Noord-Amerika, wegens verhogingen in basiscontractprijzen, verhogingen in aan brandstof gerelateerde toeslagen en het terugverdienen van kosten uit de implementatie van een toeslag die is ontworpen om de invloed te mitigeren van verhoogde kosten van een beperkte beschikbaarheid van het volume in de hele sector.

-- $ 29 miljoen voordeel door de invloed van een sterkere wisselkoers van Europese valuta (samengevat in Stuk E).

-- $ 14 miljoen uit een verbeterde plaatselijke bananenprijsstelling in Europese kernmarkten, toe te schrijven aan een beperkte volumevoorraad en de strategie van het bedrijf om eerder zijn hoge productkwaliteit en prijsdifferentiatie te behouden en te begunstigen dan zijn marktaandeel.

-- $ 8 miljoen uit hogere een brandstofhedgingwinst, wat hogere industriële kosten gedeeltelijk compenseert.

-- $ 5 miljoen uit een verbeterde prijsstelling op handelsmarkten, toe te schrijven aan een beperkte beschikbaarheid van het volume.

Deze verbeteringen zijn tijdens het kwartaal gedeeltelijk gecompenseerd door:

-- $ 32 miljoen uit verhogingen van industriële kosten voor aangekocht fruit, meststoffen, bunkerbrandstof, papier en scheepscharters.

-- $ 16 miljoen uit hogere productiekosten uit de eigen bananenproductie, aflossing en binnenlands vervoer, netto $ 4 miljoen uit programma's voor kostenbesparingen, anders dan herstructurering.

-- $ 8 miljoen uit een lager volume, voornamelijk op de Europese kernmarkten van het bedrijf.

Salades en gezonde snacks

Netto-omzet is met 4 procent verhoogd tot $ 350 miljoen. Bedrijfsverlies bedroeg $ 6 miljoen, vergeleken met een bedrijfsinkomen van $ 10 miljoen in die periode een jaar geleden.

De bedrijfsresultaten van het segment Salades en gezonde snacks zijn ongunstig beïnvloed door:

-- $ 10 miljoen aan hogere industriële kosten wegens een toename in kosten voor brandstof en ruwe producten in de Noord-Amerikaanse saladeactiviteiten.

-- $ 6 miljoen aan verhoogde productie en vervoerskosten, voornamelijk gerelateerd aan een tijdelijke netwerkinefficiëntie tijdens het proces van het consolideren van verwerkings- en distributiecentra, netto $ 7 miljoen aan kostenbesparingen in Noord-Amerikaanse saladeactiviteiten.

-- $ 5 miljoen aan oplopende investeringen tijdens het kwartaal in de doorlopende succesvolle geografische uitbreiding van de reeks producten Just Fruit in a Bottle, die nu in zes landen in Europa is.

-- $ 5 miljoen aan hogere kosten, veroorzaakt door productmix, inclusief de uitbreiding van de eenpersoonssalades Gourmet Cafe en de groei van meer Healthy Snacking-producten met toegevoegde waarde.

-- $ 2 miljoen aan overmatige sourcingkosten, geassocieerd met het terugroepen door de FDA van tomaten in de hele sector.

Deze ongunstige items zijn tijdens het kwartaal gedeeltelijk gecompenseerd door:

-- $ 7 miljoen wegens een hogere prijsstelling in de kleine handel van salades met toegevoegde waarde, inclusief een verbeterde mengeling, hogere opbrengsten van brandstoftoeslagen om hogere kosten te compenseren en een verbeterd management van de handelsbesteding.

-- $ 2 miljoen aan financiering van onderzoek naar E. coli in 2007, wat niet is herhaald.

-- $ 2 miljoen aan lagere verkopen, algemene en administratieve uitgaven in de Noord-Amerikaanse saladeactiviteiten als gevolg van de herstructurering in 2007.

Andere producten

Netto-omzet is met 30 procent afgenomen tot $ 82 miljoen, wegens het schrappen van de verkoop van derde partijen in Chili en de verkoop met een lagere marge van Mexicaanse groenten. Het bedrijfsinkomen over het kwartaal bedroeg $ 5 miljoen in 2008, vergeleken met het kostendekkend zijn in die periode een jaar geleden. De verhoging van de bedrijfsprestatie werd veroorzaakt door het schrappen van de Chileense activiteiten in 2007 en de verbeterde prestatie van heel vers fruit, exclusief bananen, in Noord-Amerika en Europa.

Stuk B:

  
         CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
         GECONSOLIDEERDE INKOMENSVERKLARING
     (Ongecontroleerd - in miljoenen, behalve bedragen per aandeel)


                 Kwartaal geëindigd  Zes maanden geëindigd
                    op 30 juni       op 30 juni     
                   2008    2007    2008    2007 
                                     
  Netto-omzet          $ 994,6  $ 934,0  $ 1930,1  $ 1839,2 
  Bedrijfsuitgaven                          
    Kosten van verkoop     808,6   787,6   1588,3   1568,8 
    Verkopen, algemeen en                       
    administratief        99,9    97,0    180,3    184,9 
    Waardevermindering      16,8    19,1    33,5    37,1 
    Amortisatie          2,5    2,5     4,9     4,9 
    Aandelenvermogen in winst                      
    van geïnvesteerden      (5,6)   (3,0)    (6,1)    (5,3)
                  922,2   903,2   1800,9   1790,4 
  Bedrijfsinkomen         72,4    30,8    129,2    48,8 
                                     
  Renteopbrengsten         1,8    2,6     3,1     4,9 
  Rente-uitgaven         (17,1)   (23,7)   (43,3)   (46,7)
  Andere inkomsten(1)        8,6     -     8,6      - 
  Inkomsten uit doorlopende                        
   activiteiten voor belastingen  65,7    9,7    97,6     7,0 
  Inkomstenbelastingen(2)     (6,2)   (4,3)    (5,7)    (4,3)
  Inkomsten uit doorlopende                        
   activiteiten          59,5    5,4    91,9     2,7 
  Inkomsten uit gestaakte                       
   activiteiten(3)         2,6    3,2     1,9     2,5 
  Netto-inkomsten        $ 62,1   $ 8,6    93,8     5,2 
                                     
                                     
  Basisopbrengsten per aandeel                       
      Doorlopende
      activiteiten      $ 1,37   $ 0,12   $ 2,13   $ 0,06 
      Gestaakte activiteiten   0,06    0,08    0,04    0,06 
                   1,43    0,20    2,17    0,12 
  Verwaterde opbrengsten per aandeel(4)                     
      Doorlopende activiteiten  1,31    0,12    2,06    0,06 
      Gestaakte activiteiten   0,06    0,08    0,04    0,06 
                   1,37    0,20    2,10    0,12 
  Aandelen gebruikt om basisopbrengsten                       
   per aandeel te berekenen     43,5    42,5    43,2    42,4 
                        
  Aandelen gebruikt om verwaterde                       
   opbrengsten per aandeel
   te berekenen(4)         45,3    43,2    44,8    42,8 

(1) Ander inkomen bevat de resolutie van een claim die is gerelateerd aan een niet aan inkomen gerelateerde belastingteruggaaf. Een compenserende $ 3 miljoen uit gerelateerde uitgaven valt onder "Inkomstenbelastingen."

(2) Inkomstenbelastingen bevatten voordelen van $ 1 miljoen en $ 6 miljoen voor het kwartaal en de zes maanden die zijn geëindigd op 30 juni 2008 en nul en $ 4 miljoen voor het kwartaal en de zes maanden die zijn geëindigd op 30 juni 2007, wegens de resolutie van belastingcontingentie in verscheidene rechtsgebieden.

(3) Gestaakte activiteit bevat Atlanta AG en verwante activiteiten.

(4) Bevat het verwaterende effect van uitstaande garanties en aandelenopties, gebaseerd op de staatsleningsmethode en het verwaterende effect van beperkte aandelentoekenningen. In het tweede kwartaal van 2008 had de 4,25% van converteerbare preferente obligaties voor 2016 geen verwaterend effect, omdat de gemiddelde handelsprijs van de gewone aandelen onder de oorspronkelijke conversieprijs van $ 22,45 per aandeel lag.

Stuk C:

  
           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
          BEDRIJFSSTATISTIEKEN - TWEEDE KWARTAAL
 (Ongecontroleerd - in miljoenen, behalve voor percentages en wisselkoersen)


                                  Procent  
                      Kwartaal geëindigd   Verandering  
                        op 30 juni      Gunstig 
                                 (Ongunstig)
                      2008     2007    vs. 2007   
                                     
  Netto-omzet per segment                         
    Bananen              $ 562,7   $ 480,4     17,1%
    Salades en gezonde snacks      350,4    337,0      4,0%
    Andere producten           81,5    116,6     (30,1%)
     Totale netto-omzet        994,6    934,0      6,5%
                                     
  Segment bedrijfsinkomsten (verlies)                     
    Bananen              $ 89,0    $ 43,3     105,5%
    Salades en gezonde snacks      (5,9)    10,0      N/A 
    Andere producten           4,5     0,0      N/A 
    Onderneming             (15,2)    (22,5)     32,4%
     Totale bedrijfsinkomsten     72,4     30,8     135,1%
                                     
  Bedrijfsmarge per segment                
    Bananen               15,8%     9,0%    6,8 ptn 
    Salades en gezonde snacks      (1,7%)    3,0%   (4,7) ptn 
    Andere producten           5,5%     0,0%    5,5 ptn 
                                     
  SG&A als procent van omzet       10,0%    10,4%    0,4 ptn 
                                     
  Verkoopvolume bananen bedrijf                         
  (dozen van 18 kilo)                            
    Noord-Amerika(1)           16,1     16,0      0,6%
    Europese kernmarkten(2)       12,7     13,8     (8,0%)
    Azië en het Midden-Oosten(3)     6,1     4,5     35,6%
    Handelsmarkten (4)          1,4     2,6     (46,2%)
     Totaal              36,3     36,9     (1,6%)
                                     
  Kleinhandel Fresh Express                         
   verkoopvolume salade                          
   met toegevoegde waarde         17,4     17,4      0,0%
  (kisten van 12)                           
                                     
  Gemiddelde wisselkoers                        
   euro, contant            $ 1,56    $ 1,35     15,6%
  (dollars per euro)                         
                                     
  Gemiddelde wisselkoers                        
   euro, hedge             $ 1,52    $ 1,30     16,9%
  (dollars per euro)                          

(1) Totaal verkocht volume bevat alle bananensoorten, zoals Chiquita-to-Go, Chiquita minis, organische bananen en kookbananen.

(2) De Europese "kern"-markten van het bedrijf bestaan uit de 27 lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland.

(3) Het bedrijf is in deze regio voornamelijk actief via joint-ventures.

(4) De handelsmarkten van het bedrijf zijn voornamelijk Europese landen en landen rond de Middellandse Zee die niet horen bij de Europese Unie.

Stuk C (vervolg):

  
            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
            BEDRIJFSSTATISTIEKEN - ZES MAANDEN
        (Ongecontroleerd - in miljoenen, behalve voor 
           percentages en wisselkoersen)


                                  Procent  
                                 Verandering  
                    Zes maanden geëindigd op  Gunstig 
                        30 juni     (Ongunstig)
                      2008     2007    vs. 2007   
                            
  Netto-omzet per segment                         
    Bananen             $ 1090,8   $ 960,4     13,6%
    Salades en gezonde snacks      685,3    631,4      8,5%
    Andere producten          154,0    247,4     (37,8%)
     Totale netto-omzet       1930,1    1839,2      4,9%
                                     
  Segment bedrijfsinkomen (verlies)                     
    Bananen              $ 149,8    $ 75,8     97,6%
    Salades en gezonde snacks      (2,2)     8,1      N/A 
    Andere producten           7,9     (0,3)      N/A 
    Onderneming             (26,3)    (34,8)     24,4%
     Totale bedrijfsinkomsten     129,2     48,8     164,8%
                                     
  Bedrijfsmarge per segment                 
    Bananen               13,7%     7,9%    5,8 ptn 
    Salades en gezonde snacks      (0,3%)    1,3%   (1,6) ptn 
    Andere producten           5,1%    (0,1%)   5,2 ptn 
                                     
  SG&A als procent van omzet        9,3%    10,1%    0,8 ptn 
                                     
  Verkoopvolume bananen bedrijf                 
  (dozen van 18 kilo)                            
    Noord-Amerika(1)           31,3     31,4     (0,3%)
    Europese kernmarkten(2)       25,2     28,4     (11,3%)
    Azië en het Midden-Oosten(3)     11,0     9,2     19,6%
    Handelsmarkten(4)           2,6     4,7     (44,7%)
     Totaal              70,1     73,7     (4,9%)
                                     
  Kleinhandel Fresh Express                         
   verkoopvolume salade                          
   met toegevoegde waarde         34,2     33,6      1,8%
  (kisten van 12)                           
                                     
  Gemiddelde wisselkoers                        
   euro, contant                    
  (dollars per euro)          $ 1,53    $ 1,33     15,0%
                                     
  Gemiddelde wisselkoers                        
   euro, hedge             
  (dollars per euro)          $ 1,49    $ 1,29     15,5%      

(1) Totaal verkocht volume omvat alle bananensoorten, zoals Chiquita-to-Go, Chiquita minis, organische bananen en kookbananen.

(2) De Europese "kern"-markten van het bedrijf bestaan uit de 27 lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland.

(3) Het bedrijf is in deze regio voornamelijk actief via joint-ventures.

(4) De handelsmarkten van het bedrijf zijn voornamelijk Europese landen en landen rond de Middellandse Zee die niet horen bij de Europese Unie.

Stuk D:

  
          GEMIDDELDE BANANENPRIJZEN EN VOLUME CHIQUITA
     PERCENTAGE VERANDERING T.O.V. VORIG JAAR - GUNSTIG (ONGUNSTIG)

                  2008 vs. 2007
                 (Ongecontroleerd)

                  Prijsstelling         Volume    
  Regio              Q2    YTD        Q2    YTD  
                                     
  Noord-Amerika(1)        35%   27%        1%    0%
                                     
  Europese kernmarkten(2)                        
    Basis Amerikaanse dollar(3) 23%   25%       (8%)   (11%)
    Plaatselijke valuta     6%    9%            
                                     
  Azië en het Midden-Oosten(4)                      
    Basis Amerikaanse dollar  15%   13%       36%    20%
                                     
  Handelsmarkten                           
    Basis Amerikaanse dollar  26%   33%       (46%)   (45%)

(1) Prijsstelling bevat aan brandstof gerelateerde en overige toeslagen. Totaal verkocht volume omvat alle bananensoorten, zoals Chiquita-to-Go, Chiquita minis, organische bananen en kookbananen.

(2) De Europese "kern"-markten van het bedrijf bestaan uit de 27 lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland.

(3) Prijzen op basis van Amerikaanse dollar zijn exclusief de invloed van hedging.

(4) Het bedrijf is in deze regio voornamelijk actief via joint-ventures.

  
      KLEINDHANDEL FRESH EXPRESS SALADES MET TOEGEVOEGDE WAARDE 
           NETTO-OPBRENGST PER KIST EN VOLUME
      VERANDERING PERCENTAGE T.O.V. VORIG JAAR - GUNSTIG (ONGUNSTIG)

              2008 vs. 2007
             (Ongecontroleerd)


                 Netto-opbrengst              
                  Per kist          Volume 
  Regio             Q2    YTD       Q2    YTD 
  
  Noord-Amerika(1)       4%    3%       0%     2%

(1) Netto-opbrengst per kist is inclusief aan brandstof gerelateerde toeslagen.

Stuk E:

  
               EUROPESE VALUTA
       VERANDERING T.O.V. VORIG JAAR - GUNSTIG (ONGUNSTIG)
                2008 vs. 2007
           (Ongecontroleerd - in miljoenen)

  Invloed valuta (Euro/Dollar)                Q2    YTD  
       Opbrengst                    $ 41   $ 79 
       Plaatselijke kosten                (13)   (24)
       Hedging(1)                     1     2 
       Vertaling balans(2)                 -     1 
                                     
  Netto-invloed Europese valuta               $ 29   $ 58 

(1) Hedgingkosten in het tweede kwartaal van 2008 bedroegen $ 6 miljoen, vergeleken met $ 7 miljoen in het tweede kwartaal van 2007. Hedgingkosten voor YTD 2008 bedroegen $ 11 miljoen, vergeleken met $ 13 million voor YTD 2007.

(2) Vertaling balans was nul voor het tweede kwartaal van 2008 en een winst van $ 1 miljoen YTD 2008. Vertaling balans was nul voor het tweede kwartaal en YTD 2007.

Stuk F:

  
           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
          SCHULDENSCHEMA - TWEEDE KWARTAAL 2008
           (Ongecontroleerd - in miljoenen)

                                     
                             Betalingen,    
                 31 maart         Andere   30 juni
                  2008    aanwinsten reducties  2008   
                                     
  Moedermaatschappij                         
  7 1/2% preferente obligaties $ 250,0     $ -    $ -   $ 250,0 
  8 7/8% preferente obligaties  225,0      -     -    225,0 
  4,25% converteerbare preferente                     
   obligaties           200,0      -     -    200,0 
                                     
  Dochterondernemingen                             
  Termijnleningen         200,0      -   (2,5)    197,5 
  Doorlopend-kredietfaciliteiten   -      -     -      - 
  Overig              1,5      -   (0,3)     1,2 
                                   
  Totale schuld(1)       $ 876,5      -  $ (2,8)   $ 873,7 

           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
           SCHULDENSCHEMA - TOT OP HEDEN 2008
           (Ongecontroleerd - in miljoenen)

                                     
                             Betalingen,    
                 31 dec.         Andere  30 juni
                  2007   aanwinsten  reducties  2008
                                     
  Moedermaatschappij                            
  7 1/2% preferente obligaties $ 250,0     $ -    $ -   $ 250,0 
  8 7/8% preferente obligaties  225,0      -     -    225,0 
  4,25% converteerbare preferente                     
   obligaties(2)           -    200,0     -    200,0 
                                     
  Dochterondernemingen                             
  Termijnleningen(3)       325,7    200,0  (328,2)   197,5 
  Doorlopend-kredietfaciliteiten(3)  -    57,0   (57,0)     - 
  Overig              2,5      -   (1,3)    1,2 
                                     
  Totale schuld(1)       $ 803,2    $ 457 $ (386,5)  $ 873,7 

(1) Exclusief gestaakte activiteiten.

(2) In februari 2008 heeft het bedrijf $ 200 miljoen in hoofdsom uitgegeven van 4,25% converteerbare preferente obligaties. Netto-opbrengst van $ 193,7 miljoen is gebruikt om een gedeelte terug te betalen van de uitstaande bedragen onder Termijnlening C van de eerdere kredietfaciliteit van het bedrijf.

(3) In maart 2008 heeft het bedrijf de herfinanciering voltooid van zijn kredietfaciliteit, dat bestaat uit een nieuwe doorlopend-kredietfaciliteit van $ 150 miljoen en een termijnlening van $ 200 miljoen. Netto-opbrengst van $ 193,2 miljoen van de nieuwe termijnlening is gebruikt om de gehele uitstaande balans op de eerdere doorlopend-kredietfaciliteit van het bedrijf terug te betalen en het resterende gedeelte van Termijnlening C en $ 13,7 miljoen is vastgehouden door het bedrijf.

Stuk G:

  
           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
             SEGMENT BEDRIJFSSTATISTIEKEN
          GEHERCLASSIFICEERD - 2007 en H1 2008
           (Ongecontroleerd - in miljoenen)


            Voor het kwartaal geëindigd op       Volledig
             2008          2007         jaar
          31 mrt 30 jun 31 mrt 30 jun 30 sep 31 dec  31 dec 
  Netto-omzet 
   per segment       
   Bananen(1)  $ 528,1 $ 562,7 $ 480,0 $ 480,4 $ 417,5 $ 455,4 $ 1833,3 
   Salades en 
    gezonde 
    snacks(2)   334,8  350,4  294,4  337,0  319,2  326,6  1277,2 
    Andere 
    producten(3) 72,5  81,5  130,8  116,6  48,5  58,4  354,3 
     Totale 
      netto- 
      omzet   935,4  994,6  905,2  934,0  785,2  840,4  3464,8 
   
  Segment 
   bedrijfs- 
   inkomen             
   Bananen(1)  $ 60,8 $ 89,0 $ 32,5 $ 43,3  $ 4,2 $ 31,9 $ 111,9 
   Salades en 
    gezonde 
    snacks(2)    3,6  (5,9)  (1,9)  10,0   6,7  (1,6)  13,2 
   Andere 
    producten(3)  3,4   4,5  (0,3)  0,0  (4,9)  (0,2)  (5,4) 
   Onderneming(4) (11,0) (15,2) (12,3) (22,5) (13,3) (14,1)  (62,2) 
   Herstructurering  -    -    -    -    -  (25,9)  (25,9) 
    Totale 
     bedrijfs- 
     inkomsten  56,8  72,4  18,0  30,8  (7,3)  (9,9)  31,6 
   
  Bedrijfs- 
   marge 
   per segment           
   Bananen(1)   11,5%  15,8%  6,8%  9,0%  1,0%  7,0%   6,1% 
   Salades en 
    gezonde 
    snacks(2)    1,1%  (1,7%) (0,6%)  3,0%  2,1%  (0,5%)  1,0% 
   Andere 
    producten(3)  4,7%  5,5%  (0,2%)  0,0% (10,1%) (0,3%)  (1,5%)

(1) Bananen zijn inclusief het sourcen (de aanschaf en de productie), het vervoer, de marketing en de distributie van bananen.

(2) Salades en gezonde snacks zijn inclusief salades met toegevoegde waarde, evenals verse groente- en fruitingrediënten die worden gebruikt in de voedseldienst, verwerkte producten van fruitingrediënten en activiteiten van gezonde snacks, inclusief het Europese smoothieproduct van het bedrijf, Just Fruit in a Bottle.

(3) Andere producten zijn inclusief het sourcen, de marketing en de distributie van heel vers fruit en groente, behalve bananen.

(4) Onderneming is inclusief uitgaven die niet zijn toegekend aan de rapporteerbare segmenten.

Stuk H:

Hoewel Atlanta AG in 2007 $ 1,2 miljard aan opbrengsten vertegenwoordigde van producten die niet van Chiquita zijn, zijn de resultaten niet significant voor het jaarlijkse bedrijfsinkomen van Chiquita in recente perioden, zoals eerder bekendgemaakt. Atlanta AG laat het rijpen en distribueren van bananen en andere verse producten voornamelijk in Duitsland en Oostenrijk gebeuren. Voordat de activiteiten gestaakt werden, werden de de financiële resultaten van Atlanta AG vermeld in de segmenten Bananen en Andere producten van het bedrijf.

  
   Financiële informatie die Atlanta AG als gestaakte activiteit weergeeft
            (Ongecontroleerd - in miljoenen)
        
                        Voor het kwartaal geëindigd op
                               2008 
                           31 mrt     30 jun  
  Netto-omzet                        
   Bananen - Doorlopende activiteiten       $ 528,1    $ 562,7 
   Bananen - Gestaakte activiteiten(1)        55,8      68,6
     Totaal bananen                583,9     631,3
                               
     Salades en gezonde snacks           334,8     350,4
                               
   Andere producten - Doorlopende activiteiten    72,5      81,5
   Andere producten - Gestaakte activiteiten(1)   279,3     326,4
     Totaal andere producten            351,8     407,9
                               
   Totale netto-omzet - Doorlopende activiteiten  935,4     994,6
   Totale netto-omzet - Gestaakte 
    activiteiten(1)                 335,1     395,0
   
   Totale netto-omzet              $ 1270,5    $ 1389,6
   
  Bedrijfsinkomen                     
   Bananen - Doorlopende activiteiten       $ 60,8     $ 89,0
   Bananen - Gestaakte activiteiten(1)        0,3      0,5
     Totaal bananen                 61,1      89,5
                               
     Salades en gezonde snacks            3,6      (5,9)
                               
   Andere producten - Doorlopende activiteiten    3,4      4,5
   Andere producten - Gestaakte activiteiten(1)   (0,5)      3,0
     Totaal Andere producten             2,9      7,5
                               
   Onderneming - Doorlopende activiteiten      (11,0)     (15,2)
   Onderneming - Gestaakte activiteiten(1)      0,1      (0,2)
     Totaal onderneming              (10,9)     (15,4)
                               
     Herstructurering                 -       -
                               
   Totaal bedrijfsinkomen - Doorlopende 
    activiteiten                   56,8      72,4
   Totaal bedrijfsinkomen - Gestaakte 
    activiteiten(1)                 (0,1)      3,3

   Totaal bedrijfsinkomen             $ 56,7     $ 75,7
                               
  Basisopbrengsten per aandeel                 
   Doorlopende activiteiten            $ 0,76     $ 1,37
   Gestaakte activiteiten              (0,02)     0,06
     Totaal basisopbrengsten per aandeel     $ 0,74     $ 1,43
                               
  Verwaterde opbrengsten per aandeel                
   Doorlopende activiteiten            $ 0,74     $ 1,31
   Gestaakte activiteiten              (0,02)     0,06
     Totaal Verwaterde opbrengsten per aandeel  $ 0,72     $ 1,37
                               
  Waardevermindering en amortisatie              
   Doorlopende activiteiten            $ 19,2     $ 19,2
   Gestaakte activiteiten(1)             1,7      1,7
     Totaal Waardevermindering en amortisatie   $ 20,9     $ 20,9
                               
  Huidige activa                      
   Doorlopende activiteiten            $ 840,0    $ 974,6
   Gestaakte activiteiten              217,8     231,8
     Totaal Huidige activa            1057,8     1206,4
                               
  Huidige passiva                   
   Doorlopende activiteiten            $ 487,0    $ 522,9
   Gestaakte activiteiten              174,5     174,0
     Totaal Huidige passive            661,5     696,9

(1) Gestaakte activiteiten zijn inclusief die van Atlanta AG en gerelateerde activiteiten.

Stuk H (vervolg):

  
  Financiële informatie die Atlanta AG weergeeft als gestaakte activiteit
             (Ongecontroleerd - in miljoenen)
        
                Voor het kwartaal geëindigd op   Volledig
                       2007           jaar
                31 mrt  30 jun  30 sep  31 dec  31 dec 
  Netto-omzet             
   Bananen - Doorlopende 
    activiteiten      $ 480,0  $ 480,4  $ 417,5  $ 455,4 $ 1833,3 
   Bananen - Gestaakte 
    activiteiten       42,8   48,1   40,3   47,4  178,6 
     Totaal Bananen     522,8   528,5   457,8   502,8  2011,9 
  
   Salades en gezonde 
     snacks        294,4   337,0   319,2   326,6  1277,2 

  Andere producten - 
   Doorlopende activiteiten  130,8   116,6   48,5   58,4  354,3 
  Andere producten - 
   Gestaakte 
   activiteiten(1)      244,4   273,3   235,6   266,1  1019,4 

     Totaal Andere
     producten       375,2   389,9   284,1   324,5  1373,7 

  Totale netto-omzet - 
   Doorlopende activiteiten  905,2   934,0   785,2   840,4  3464,8 
  Totale netto-omzet - 
   Gestaakte 
   activiteiten(1)      287,2   321,4   275,9   313,5  1198,0 

  Totale netto-omzet    $ 1192,4 $ 1255,4 $ 1061,1 $ 1153,9 $ 4662,8 
   
  Bedrijfsinkomen              
   Bananen - Doorlopende 
    activiteiten      $ 32,5  $ 43,3   $ 4,2  $ 31,9 $ 111,9 
   Bananen -  
    Gestaakte 
    activiteiten(1)      0,9    1,1   (0,1)   0,9   2,8 
     Totaal Bananen     33,4   44,4    4,1   32,8  114,7 

     Salades en gezonde 
     snacks         (1,9)   10,0    6,7   (1,6)  13,2 

   Andere producten - 
    Doorlopende 
    activiteiten       (0,3)   0,0   (4,9)   (0,2)  (5,4) 
   Andere producten - 
    Gestaakte 
    activiteiten(1)      (0,6)   2,0   (2,8)   (2,9)  (4,3) 
     Totaal Andere producten (0,9)   2,0   (7,7)   (3,1)  (9,7) 
    
   Onderneming - 
    Doorlopende 
    activiteiten       (12,3)  (22,5)  (13,3)  (14,1)  (62,2) 
   Onderneming - 
    Gestaakte 
    activiteiten(1)      (0,3)   0,4    0,5    0,4   1,0 
     Totaal Onderneming   (12,6)  (22,1)  (12,8)  (13,7)  (61,2) 

     Herstructurering      -     -     -   (25,9)  (25,9) 

   Totaal bedrijfsinkomen 
    - Doorlopende
     activiteiten      18,0   30,8   (7,3)   (9,9)  31,6 
   Totaal bedrijfs- 
    inkomen - Gestaakte 
    activiteiten(1)      0,0    3,5   (2,4)   (1,6)  (0,5) 

  Totaal Bedrijfsinkomen   $ 18,0  $ 34,3  ($ 9,7) ($ 11,5) $ 31,1 
   
  Basisopbrengsten per aandeel           
   Doorlopende
    Activiteiten      ($ 0,06)  $ 0,12  ($ 0,61) ($ 0,59) ($ 1,14) 
   Gestaakte 
    activiteiten       (0,02)   0,08   (0,05)  (0,09)  (0,08) 
     Totaal Basisopbrengsten 
     per aandeel     ($ 0,08)  $ 0,20  ($ 0,66) ($ 0,68) $ 1,22) 
   
  Verwaterde opbrengsten per 
   aandeel            
   Doorlopende
    Activiteiten      ($ 0,06)  $ 0,12  ($ 0,61) ($ 0,59) ($ 1,14) 
   Gestaakte activiteiten  (0,02)   0,08   (0,05)  (0,09)  (0,08) 
     Totaal Verwaterde 
     opbrengsten
     per aandeel     ($ 0,08)  $ 0,20  ($ 0,66) ($ 0,68) ($ 1,22) 
   
  Waardevermindering en 
   amortisatie         
   Doorlopende
    activiteiten      $ 20,4  $ 21,6  $ 20,7  $ 19,5  $ 82,2 
   Gestaakte 
    activiteiten(1)      1,8    1,9    1,8    1,6   7,1 
     Totaal Waardevermindering 
     en amortisatie    $ 22,2  $ 23,5  $ 22,5  $ 21,1  $ 89,3 
   
  Huidige activa          
   Doorlopende
    Activiteiten      $ 767,8  $ 807,2  $ 752,4  $ 730,1     
   Gestaakte 
    activiteiten       181,9   183,4   158,9   191,0     
     Totaal Huidige 
     activa        949,7   990,6   911,3   921,1     
   
  Huidige passiva           
   Doorlopende
    Activiteiten      $ 553,9  $ 448,9  $ 443,3  $ 470,5 
   Gestaakte
    activiteiten       158,3   152,1   137,9   152,6 
     Totaal Huidige 
   Passiva          712,2   601,0   581,2   623,1

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.