Chiquita meldt verbeterde resultaten derde kwartaal 2008

05 Nov, 2008, 00:16 GMT Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, November 5 /PRNewswire/ --

- Opbrengsten verkoop Atlanta AG gebruikt om schuld te verminderen -

- Sterkere prestatie bananen compenseert lagere resultaten salades -

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) heeft vandaag zijn financiële en bedrijfsresultaten voor het derde kwartaal van 2008 vrijgegeven. Voor doorlopende activiteiten heeft het bedrijf een netto-omzet gemeld van US$ 840 miljoen, 7 procent gestegen op jaarbasis, en een nettoverlies van US$ 6 miljoen of US$ (0,13) per verwaterd aandeel, vergeleken met een netto verlies van US$ 26 miljoen of US$ (0,61) per verwaterd aandeel in dezelfde periode een jaar geleden. Het kwartaal van 2008 kende een winst van US$ 10 miljoen, of US$ 0,22 per verwaterd aandeel, van heraankopen van senior notes en het kwartaal van 2007 kende een last van US$ 4 miljoen of US$ (0,09) per aandeel, gerelateerd aan de beëindiging van eigen activiteiten in Chili. Alle financiële resultaten in dit persbericht gelden enkel voor doorlopende activiteiten, tenzij anders vermeld.

"Onze bedrijfsresultaten zijn het afgelopen jaar verbeterd," zei Fernando Aguirre, voorzitter en algemeen directeur. "Onze discipline in prijsstelling en onze aandacht voor winstgevendheid hebben de prestaties van ons bananensegment op jaarbasis verbeterd voor het vijfde opeenvolgende kwartaal, wat lagere resultaten in onze saladeactiviteiten ruim heeft gecompenseerd. We boeken vooruitgang op alle elementen van onze plannen om de winst voor salades te vergroten, inclusief permanente contractprijzen en aan brandstof verwante toeslagen, om met de tijd betere marges te bieden. Vooruitkijkend blijven we verwachten dat we significant betere bedrijfsresultaten zullen bereiken voor het volledige jaar ten opzichte van 2007."

Dhr. Aguirre voegde hieraan toe: "Aangezien we ons hebben ingezet voor investeerders, hebben we het meeste van de opbrengsten uit de verkoop van Atlanta AG gebruikt om onze schuld te verminderen. We hebben senior notes teruggekocht tegen prijzen die op de lange termijn een aantrekkelijke waarde voor aandeelhouders weerspiegelen. Onze verbeterde bedrijfsprestatie, sterke kapitaalstructuur en liquiditeit stellen ons in staat onze aandacht op het uitvoeren van onze winstgevende groeistrategie te blijven vestigen, ondanks onrust in mondiale financiële markten. Terwijl anderen hun activiteiten herstructureren en de zorgen om hun balans aanpakken, hebben wij ons in die gebieden al bewezen en onze resultaten op jaarbasis tonen aan dat we een boeiende investeringsmogelijkheid op de lange termijn zijn."

  
  (Alle cijfers in US$ tenzij anders is aangegeven)

  SAMENVATTING DERDE KWARTAAL 2008 
                    K3   K3   Dit jaar   Dit jaar 
                            tot nu    tot nu
  ($ miljoenen)           2008   2007   2008     2007 
                                 
  Netto-omzet           $ 840,0  $ 785,2  $ 2770,1  $ 2624,4 
  Bedrijfsinkomen (-verlies)    $ (4,9)  $ (7,3)  $ 124,3   $ 41,4 
  Winst op terugkoop van senior                     
   notes(1)             $ 9,6    -    $ 9,6     - 
  Ander inkomen            -     -    $ 8,6     - 
  Netto-inkomen (-verlies) uit                        
   doorlopende activiteiten    $ (5,9) $ (25,9)   $ 85,9  $ (23,2)
  Netto-inkomen (-verlies) uit                        
   gestaakte activiteiten      $ 0,3  $ (2,3)   $ 2,3   $ 0,2 
                                  
  Netto-inkomen (-verlies)     $ (5,6) $ (28,2)   $ 88,2  $ (23,0)
  Totale schuld                     $ 804,7  $ 804,0 
  Contant                        $ 170,1  $ 119,2  (1) Het derde kwartaal van 2008 kende een nettowinst van ongeveer US$ 10 
    miljoen, of US$ 0,22 per verwaterd aandeel, gerelateerd aan open 
    markt-heraankopen van hoofdsom van US$ 66 miljoen aan senior notes 
    met gebruikmaking van US$ 55 miljoen contant. Het heraankoopprogramma 
    van senior notes werd in oktober 2008 voltooid, door het gebruik van 
    nog eens US$ 20 miljoen contant om een hoofdsom van US$ 25 miljoen 
    aan senior notes weer aan te kopen, voor nog eens een nettowinst van 
    US$ 4 miljoen.


  -- Netto-omzet: Kwartaalomzet steeg voornamelijk vanwege hogere 
    bananenprijzen in Noord-Amerika en gunstige gemiddelde wisselkoersen 
    van de euro, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere bananenvolumes 
    in Europese kernmarkten. 
 
  -- Bedrijfsinkomen: Kwartaalverliezen namen af op jaarbasis vanwege
    hogere bananenprijzen in Noord-Amerika, gunstige gemiddelde 
    wisselkoersen van de euro en besparingen uit de zakelijke 
    herstructurering van het bedrijf, gecompenseerd door voortdurende 
    zwakte in saladeactiviteiten. Zie Stuk A voor netto-omzet derde 
    kwartaal en informatie bedrijfsinkomen per segment. 

  -- Totale schuld: De totale schuld van het bedrijf, aangepast voor 
    voltooiing van het heraankoopprogramma van de senior notes in oktober, 
    zou op 30 september 2008 US$ 780 miljoen hebben bedragen en zijn ratio 
    van schuld naar kapitaal zou 44 procent zijn geweest ten opzichte van 
    een lange-termijndoel van 40 procent. Zie het gedetaillerde 
    schuldenschema in Stuk F en de bespreking van de heraankoop van senior 
    notes hieronder. 

VOLTOOIING VERKOOP ATLANTA AG

Zoals eerder is aangekondigd heeft het bedrijf in augustus 2008 de verkoop voltooid van zijn volledige Duitse dochteronderneming Atlanta AG aan UNIVEG Fruit and Vegetables BV voor een netto-opbrengst van US$ 94 miljoen, wat heeft geresulteerd in een nettowinst op de verkoop van ongeveer US$ 1 miljoen.

HERAANKOPEN SENIOR NOTES

Zoals het bedrijf dat op zich had genomen, heeft het bedrijf het grootste deel van de opbrengsten van de verkoop van Atlanta AG gebruikt om zijn schuld te verminderen. In september en oktober 2008 heeft het bedrijf ongeveer US$ 75 miljoen contant gebruikt om opnieuw een totale hoofdsom van US$ 91 miljoen aan te kopen van zijn senior notes van 7 1/2% voor 2014 en van zijn senior notes van 8 7/8% voor 2015 in de open markt, zoals hieronder wordt getoond. De heraankopen hebben geresulteerd in een netto-opbrengst van ongeveer US$ 10 miljoen in het derde kwartaal en US$ 4 miljoen in het vierde kwartaal.

  
  ($ miljoenen)             K3       K4 
                     2008      2008     Totaal 
  Hoofdsom van notes 
   die zijn teruggekocht: 
  Senior notes van 7 1/2%       $ 42,1     $ 12,6    $ 54,7 
  Senior notes van 8 7/8%        24,2      12,4     36,6 
                     $ 66,3     $ 25,0    $ 91,3 
                                     
  Contant gebruikt voor heraankopen  $ 55,1     $ 19,9    $ 75,0 
                                     
  Nettowinst(1)             $ 9,6     $ 4,5    $ 14,1 


  (1) De winst op de heraankopen van senior notes wordt getoond als netto 
    transactiekosten en de afschrijving van uitgestelde 
    financieringskosten.  


                            Aangepast
                    30 juni     30 sept.
                     2008      2008(1)

  Totale schuld            $ 873,7     $ 779,7 


  (1) Aangepaste cijfers weerspiegelen de heraankoop van $ 25 miljoen in 
    senior notes tijdens oktober 2008, zoals uiteengezet in Stuk F.

Op een aangepaste basis, die de voltooiing weergeeft van het heraankoopprogramma van de senior notes in oktober 2008, had het bedrijf US$ 150 miljoen aan contanten en equivalenten van contanten aan het eind van het derde kwartaal van 2008, een doorlopende kredietfaciliteit met ongeveer US$ 129 miljoen aan beschikbare leencapaciteit, en vervaltijden van niet meer dan US$ 20 miljoen per jaar tot 2014. Daarnaast zal de op jaarbasis berekende rente-uitgave worden verminderd met ongeveer US$ 8 miljoen als gevolg van de heraankopen.

VERHUIZING EUROPEES HOOFDKANTOOR

Eind oktober 2008 heeft het bedrijf de verhuizing van zijn Europese hoofdkantoor van België naar Zwitserland toegezegd, wat naar verwaching in 2009 zal worden voltooid. Het bedrijf verwacht eenmalige kosten op te lopen die zijn gerelateerd aan deze verhuizing in de buurt van US$ 15-25 miljoen, waarvan ongeveer US$ 5-9 miljoen in het vierde kwartaal van 2008 zal worden erkend en het grootste deel van wat overblijft zal in de eerste helft van 2009 worden erkend. Naar verwachting zal deze verhuizing de bedrijfsbelastingstructuur op de lange termijn optimaliseren.

VERWACHTING

Het bedrijf blijft de verwachting houden dat het een significante verbetering zal genereren in de omzet en het bedrijfsinkomen uit doorlopende activiteiten voor het volledige jaar 2008, vergeleken met het volledige jaar 2007. Dit komt voornamelijk door verhogingen in de prijsstelling en de voordelen van de bedrijfsherstructurering in 2007, die verhogingen in industriële en andere productvoorraadkosten ruim hebben gecompenseerd. Het bedrijf heeft zijn verwachtingen voor industriële kosten met US$ 15-20 miljoen verminderd als gevolg van recente brandstofprijsreducties. Het heeft ook de verwachting voor andere productvoorraadkosten verhoogd voor het volledige jaar 2008 om ongeveer US$ 20 miljoen aan hogere kosten te erkennen, gerealiseerd in het derde kwartaal, en US$ 20 miljoen die naar verwachting zal worden opgelopen in het vierde kwartaal. De toename in andere productvoorraadkosten weerspiegelt hogere transport- en netwerkinefficiënties , evenals een lagere landbouwproductiviteit vanwege het weer. De volgende tabel somt op basis van huidige trends en marktprijzen de schattingen op van het management van de invloed van bepaalde onderdelen op de resultaten van het bedrijf voor 2008.

  
                    K1   K2   K3   K4   Volledig 
                   2008  2008  2008  2008   jaar 2008  
                   Echt  Echt  Echt Schatting Schatting 
  ($ miljoenen) 
  Hogere kosten: 
   Hogere industriële kosten(1)   $ 50  $ 42  $ 53 $ 35-45 $ 180-190
   Andere hogere productvoorraad- 
    kosten(2)            $ 29  $ 33  $ 30 $ 23-33 $ 115-125 
    Subtotaal           $ 79  $ 75  $ 83 $ 58-78 $ 295-315

  Prijsverhogingen, kostenreduceringen 
   en andere voordelen: 
   Prijsstelling en koerswinsten(3) $ 92 $ 104  $ 74   +     + 
   Bruto kostenbesparingen     $ 10  $ 11  $ 8  $ 6-11  $ 35-40
   Besparingen herstructurering 2007$ 18  $ 19  $ 17 $ 11-14  $ 65-68
   Stijgende       
    brandstofhedgingwinsten(4)    $ 7  $ 8  $ 9   $(9)   $ 15
 
    Subtotaal           $ 127 $ 142 $ 108   +     + 

  Nettovoordeel           $ 48  $ 67  $ 25         + 

  Kapitaaluitgaven          $ 12  $ 9  $ 11 $ 18-23  $ 50-55
  Waardevermindering en amortisatie $ 19  $ 19  $ 17 $ 15-18  $ 70-73
  Bruto rente-uitgave(5)       $ 17  $ 17  $ 17 $ 16-19  $ 67-70 
  Netto rente-uitgave(5)       $ 16  $ 15  $ 15 $ 12-15  $ 58-61 
  Eurohedgingkosten (winsten)(6)   $ 5  $ 6  $ 2  $(10)    $ 3 


  (1) Vertegenwoordigt toenamen op jaarbasis voor onderdelen zoals 
    aangekocht fruit, ruwe producten, meststoffen, bunkerolie, 
    scheepscharters, papier en hars. 
  (2) Vertegenwoordigt toenamen op jaarbasis voor onderdelen zoals arbeid 
    en materialen in de productie van bananen en salades, het lossen 
    en andere logistieke kosten. 
  (3) Prijsvariatie omvat de verbetering op jaarbasis in de prijsstelling 
    van bananen en salades, evenals voordelen van de eurokoersen. 
  (4) Omvat variatie op jaarbasis in het brandstofhedgingprogramma van het 
    bedrijf, gebaseerd op de fuelswapportfolio 2008 en 
    markttermijnkoersen per 27 oktober 2008. Voor het vierde kwartaal 
    wordt er een hedgingverlies verwacht van $ (2) miljoen in 2008, 
    vergeleken met een hedgingwinst van $ 7 miljoen in 2007.
  (5) Uitgezonderd US$ 9 miljoen voor de afschrijving van uitgestelde 
    financieringskosten, gerelateerd aan de herfinanciering van de 
    kredietfaciliteit van het bedrijf in het eerste kwartaal.
  (6) Op basis van markttermijnkoersen per 27 oktober 2008 in relatie tot 
    de hedgingportfolio van het bedrijf over 2008, die europutopties 
    omvat op gemiddelde strikekoersen van US$ 1,40.

Conferentiegesprek

Een conferentiegesprek om de resultaten van het derde kwartaal van 2008 te bespreken zal vandaag om 16.30 uur EDT beginnen en zal via webcast beschikbaar zijn op www.chiquita.com. Gratis telefoontoegang zal beschikbaar zijn door te bellen naar +1-888-224-1164 in de Verenigde Staten en +1-913-312-0974 vanaf internationale locaties. Een herhaling van de webcast en de audio van het gesprek zal tot 13 november 2008 beschikbaar zijn op www.chiquita.com. Voor toegang tot de telefonische herhaling belt u naar +1-888-203-1112 vanuit de Verenigde Staten en +1-719-457-0820 vanaf internationale locaties en voer de toegangscode 2041881 in. Een transcript van het gesprek zal na 30 oktober zo snel mogelijk worden gepost en zal 12 maanden lang op de website van het bedrijf beschikbaar zijn.

Over Chiquita Brands International, Inc.

Met jaarlijkse inkomsten van meer dan $ 4 miljard uit doorlopende activiteiten is Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) een toonaangevende internationale handelaar en distributeur van verse voedselproducten en voedselproducten met toegevoegde waarde van hoge kwaliteit - van energierijke bananen en andere vruchten tot voedingsrijke mixen van gerieflijke groene salades. De producten en diensten van het bedrijf zijn ontworpen om de sympathie te winnen van consumenten op de wereld door hen te helpen genieten van gezond vers voedsel. Het bedrijf brengt zijn producten op de markt onder de eersteklas merken Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere verwante handelsmerken. Chiquita heeft ongeveer 23.000 mensen in dienst die wereldwijd actief zijn in meer dan 70 landen. Bezoek voor meer informatie onze website op www.chiquita.com.

Voorspellende uitspraken

Dit persbericht bevat bepaalde verklaringen die "voorspellende uitspraken" zijn binnen de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Deze uitspraken zijn onderhevig aan een aantal aannamen, risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten de controle van Chiquita liggen, inclusief: de gebruikelijke risico's die voedselbedrijven wereldwijd ervaren, zoals prijzen voor grondstoffen en andere productiemiddelen, voedselveiligheid, valutawisselkoers fluctuaties, overheidsreguleringen, industriële en concurrerende omstandigheden, arbeidsverhoudingen, belastingen, politieke instabiliteit en terrorisme; verandering in de concurrerende omgeving na de overschakeling in 2006 naar een zuiver tarifaire bananenimportregeling in de Europese Unie; ongebruikelijke weersomstandigheden en oogstrisico's; toegang tot en kosten van financiering; het vermogen van het bedrijf te bereiken de kostenbesparingen en andere voordelen voorzien uit zijn herstructurering in 2007; enige negatieve bedrijfs- of andere invloeden van de verhuizing van het Europese hoofdkantoor van het bedrijf naar Zwitserland; het terugroepen van producten en andere gebeurtenissen die van invloed zijn op de industrie en consumentenvertrouwen in producten van het bedrijf; en de uitkomst van hangende claims en overheidsonderzoeken waarbij het bedrijf betrokken is, en de juridische en andere kosten opgelopen in verband met zulke onderdelen.

In dit persbericht gemaakte voorspellende uitspraken gelden op de datum waarop ze zijn gemaakt en zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. Werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die zijn uitgedrukt of geïmpliceerd in de voorspellende uitspraken, en het bedrijf neemt geen verplichting op zich om zulke verklaringen aan te passen. Aanvullende informatie over factoren die van invloed zouden kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita is gevoegd bij de SEC-dossiers, inclusief het Jaarrapport op Form 10-K, Kwartaalrapporten op Form 10-Q en Huidige Rapporten op Form 8-K.

Stuk A:

GEDETAILLEERDE SEGMENTINFORMATIE DERDE KWARTAAL

(Alle onderstaande vergelijkingen gelden voor het derde kwartaal 2007, tenzij anders is gespecificeerd.)

  
  Het bedrijf vermeldt de volgende drie bedrijfssegmenten: 

  -- Bananen: Dit segment omvat grondstoffen (aanschaf en productie), 
    transport, marketing en distributie van bananen. 

  -- Salades en gezonde snacks: Dit segment omvat salades met toegevoegde 
    waarde, evenals ingrediënten van verse groente en vers fruit gebruikt 
    in de voedseldienst, ingrediënten van verwerkt fruit en gezonde 
    snackactiviteiten, inclusief het smoothieproduct van vers fruit, Just 
    Fruit in a Bottle, verkocht in Europa.

  -- Andere producten: Dit segment omvat grondstoffen, de marketing en 
    de distributie van heel vers fruit en groente anders dan bananen.

Het bedrijf wijst geen bepaalde bedrijfsuitgaven toe aan de rapporteerbare segmenten. Deze uitgaven staan onder "Bedrijf."

Bananen

Netto-omzet voor het segment is met 13 procent toegenomen naar US$ 474 miljoen. Segment bedrijfsinkomen was US$ 22 miljoen, vergeleken met US$ 4 miljoen in de periode een jaar geleden.

  
  Bedrijfsresultaten bananensegment zijn verbeterd vanwege:

  -- US$ 46 miljoen uit verbeterde prijsstelling in Noord-Amerika.
  -- US$ 10 miljoen voordeel uit hogere gemiddelde wisselkoersen euro 
    (uiteengezet in Stuk E). 
  -- US$ 9 miljoen aan hogere winsten brandstofhedging, die gedeeltelijk 
    hogere industriële kosten hebben gecompenseerd (onder).
  -- US$ 4 miljoen uit verbeterde prijsstelling in handelsmarkten.
  -- US$ 3 miljoen uit lagere merkentrouw en innovatiekosten.
  -- US$ 3 miljoen uit verbeterde prijsstelling in Azië en het 
    Midden-Oosten, evenals gunstige wisselkoersen van de yen.


  Deze verbeteringen warden gedurende het kwartaal gedeeltelijk 
  gecompenseerd door:

  -- US$ 44 miljoen aan industriële kostenverhogingen voor aangekocht 
    fruit, meststoffen, bunkerbrandstof en scheepscharters.
  -- US$ 12 miljoen aan hogere productiekosten uit eigen bananenproductie, 
    het ontladen en binnenlands transport, netto US$ 4 miljoen aan kosten-
    besparingsprogramma's anders dan de herstructurering in 2007.
  -- US$ 3 miljoen aan hogere kosten die verband houden met de orkanen Ike 
    en Gustav, evenals de tropische storm Kyle.

Andere producten

Netto-omzet nam met 14 procent af naar US$ 42 miljoen, voornamelijk vanwege de beëindiging van eigen activiteiten in Chili. Het bedrijfsinkomen in het kwartaal was kostendekkend, vergeleken met een verlies van US$ 5 miljoen in dezelfde periode een jaar geleden. Dezelfde periode een jaar geleden omvat kosten van US$ 4 miljoen, gerelateerd aan het vertrek van eigen activiteiten in Chili.

Maatschappij

Bedrijfsuitgaven namen toe met US$ 5 miljoen, voornamelijk vanwege hogere toenamen van stimulanscompensatie als gevolg van de verwachte prestatie over het volledige jaar en juridische kosten.

  
  Stuk B:

            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
            VERKLARING GECONSOLIDEERD INKOMEN
     (Ongecontroleerd - in miljoenen, behalve hoeveelheden per aandeel)

                   Einde kwartaal op  Einde negen mnd op 
                   30 september     30 september  
                  2008     2007   2008    2007 

  Netto-omzet         $ 840,0   $ 785,2  $ 2770,1  $ 2624,4 
  Bedrijfsuitgaven:                         
    Kosten verkoop       734,9    676,2   2323,2   2245,1 
    Verkopen, algemeen en    
     administratief       94,4     96,1   274,6   281,0 
    Waardevermindering     14,1     18,3    47,6    55,3 
    Amortisatie         2,4     2,5    7,4    7,4 
    Aandelenvermogen in winst                      
     van geïnvesteerden     (0,9)    (0,6)   (7,0)   (5,8)
                  844,9    792,5   2645,8   2583,0 
  Bedrijfsinkomen (verlies)    (4,9)    (7,3)   124,3    41,4 
                                     
  Inkomen rente          2,2     3,2    5,3    8,2 
  Rente-uitgaven         (17,0)    (20,3)   (60,4)   (67,0)
  Ander inkomen(1)         9,6      -    18,2     - 
  Inkomen (verlies) uit doorlopende                    
  activiteiten voor belasting  (10,1)    (24,4)   87,4   (17,4)
  Voordeel inkomstenbelasting 
   (uitgave) (2)          4,2     (1,5)   (1,5)   (5,8)
  Netto-inkomen (verlies) uit     
   doorlopende activiteiten    (5,9)    (25,9)   85,9   (23,2)
  Netto-inkomen (verlies) uit      
   gestaakte activiteiten(3)    0,3     (2,3)    2,3    0,2
  Netto-inkomen (verlies)    $(5,6)   $(28,2)  $ 88,2   $(23,0)
                                     
                                     
  Basisinkomsten per aandeel:                      
      Doorlopende
      Activiteiten     $(0,13)   $(0,61)  $ 1,97   $(0,55)
      Gestaakte                         
      activiteiten      (0,00)    (0,05)   0,06   (0,01) 
                 $(0,13)   $(0,66)  $ 2,03   $(0,54)
  Verwaterde inkomsten 
   per aandeel:(4)                    
      Doorlopende
      Activiteiten     $(0,13)   $(0,61)  $ 1,93   $(0,55)
      Gestaakte                         
      activiteiten      0,00    (0,05)   0,05    0,01 
                 $(0,13)   $(0,66)  $ 1,98   $(0,54)
  Aandelen gebruikt om basisinkomsten                       
   per aandeel te berekenen    44,2     42,5    43,5    42,4 
  Aandelen gebruikt om verwaterde inkomsten                       
   per aandeel te berekenen(4)  44,2     42,5    44,5    42,4 


  (1) Omvat voor het derde kwartaal een nettowinst van US$ 10 miljoen uit 
    heraankopen van senior notes en voor de periode van negen maanden nog 
    eens US$ 8 miljoen voor de gunstige uitspraak van een claim die 
    verband houdt met een niet aan inkomsten gerelateerde 
    belastingteruggave. Een compenserende US$ 3 miljoen van een 
    gerelateerde belastinguitgave voor het claimbesluit staat onder
    "Inkomsten belastingvoordeel (uitgave)" voor de periode van negen 
    maanden.

  (2) Omvat voordelen van US$ 4 miljoen en US$ 9 miljoen voor het kwartaal 
    en de negen maanden die zijn geëindigd op 30 september 2008 en US$ 1 
    miljoen en US$ 5 miljoen voor het kwartaal en de negen maanden die 
    zijn geëindigd op 30 september 2007, voornamelijk vanwege het besluit 
    van belastingcontingenties in verscheidene jurisdicties.

  (3) Omvat de bedrijfsresultaten van Atlanta AG en gerelateerde 
    activiteiten, evenals de winst van US$ 1 miljoen in het derde 
    kwartaal uit de verkoop van Atlanta.

  (4) Inclusief dilutieve effecten van uitstaande warranten en 
    aandelenopties op basis van de schatkistpapiermethode, en het 
    dilutieve effect van beperkte aandelenbeloningen. Voor het kwartaal 
    en de negen maanden die zijn geëindigd op 30 september 2008 hadden de 
    converteerbare senior notes van 4,25% voor 2016 geen dilutief effect, 
    omdat de gemiddelde handelsprijs van de gewone aandelen onder de 
    oorspronkelijke omrekenprijs van US$ 22,45 per aandeel lag.


  
  Stuk C:

            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
           BEDRIJFSSTATISTIEKEN - DERDE KWARTAAL
         (Ongecontroleerd - in miljoenen, behalve voor 
             percentages en wisselkoersen)

                                 Procent  
                                 Verandering 
                      Einde kwartaal op   Gunstig
                      30 september     (Ongunstig)  
                      2008     2007    vs. 2007 
  Netto-omzet per segment 
    Bananen              $ 473,5   $ 417,5    13,4 %
    Salades en gezonde snacks      324,7    319,2     1,7 %
    Andere producten           41,8     48,5    (13,8)%
     Totale netto-omzet       $ 840,0   $ 785,2     7,0 %

  Segment bedrijfsinkomen (verlies)       
    Bananen              $ 21,6    $ 4,2    414,3 %
    Salades en gezonde snacks      (8,4)     6,7     nvt 
    Andere producten           0,2     (4,9)     nvt 
    Maatschappij            (18,3)    (13,3)   (37,6)%
     Totaal bedrijfsinkomen      $(4,9)    $(7,3)    32,9 %

  Bedrijfsmarge per segment 
    Bananen                4,6 %    1,0 %    3,6 pt 
    Salades en gezonde snacks      (2,6)%    2,1 %   (4,7) pt 
    Andere producten           0,5 %   (10,1)%   10,6 pt 
                                     
  SG&A als omzetpercentage        11,2 %    12,2 %    1,0 pt 

  Omzetvolume bedrijfsbananen 
  (dozen van 40 pond)                            
    Noord-Amerika(1)           15,3     15,2     0,7 %
    Europese kernmarkten(2)       11,6     12,4    (6,5)%
    Azië en het Midden-Oosten(3)     5,7     5,0    14,0 %
    Handelsmarkten(4)           1,5     1,7    (11,8)%
     Totaal              34,1     34,3    (0,6)%
                                     
  Kleinhandel Fresh Express                         
   Omzetvol salades met toegev. waarde  16,0     16,4    (2,4)%
                                    
  (kisten van 12)                           
                                     
  Gemiddelde wisselkoers                        
   euro, spot (dollars per euro)    $ 1,51    $ 1,36    11,0 %
                                    
  Gemiddelde wisselkoers                        
   euro, hedged (dollars per euro)   $ 1,49    $ 1,33    12,0 %  
  
  Stuk C (vervolg):
            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
            BEDRIJFSSTATISTIEKEN - NEGEN MAANDEN
          (Ongecontroleerd - in miljoenen, behalve 
            voor percentages en wisselkoersen)                                 Procent
                                 Verandering
                     Einde negen maanden op Gunstig
                      30 september     (Ongunstig)
                     2008     2007     vs. 2007
  Netto-omzet per segment                         
    Bananen             $ 1564,3   $ 1377,9    13,5 %
    Salades en gezonde snacks     1009,9    950,6     6,2 %
    Andere producten          195,9    295,9    (33,8)%
     Totale netto-omzet      $ 2770,1   $ 2624,4     5,6 %

  Segment bedrijfsinkomen (verlies)        
    Bananen              $ 171,3    $ 79,9    114,4 %
    Salades en gezonde snacks      (10,7)    14,8     nvt 
    Andere producten           8,2     (5,2)     nvt 
    Maatschappij            (44,5)    (48,1)    7,5 %
     Totaal bedrijfsinkomen     $ 124,3    $ 41,4    200,2 %

  Bedrijfsmarge per segment    
    Bananen               11,0 %    5,8 %    5,2 pt 
    Salades en gezonde snacks      (1,1)%    1,6 %   (2,7) pt 
    Andere producten           4,2 %    (1,8)%    6,0 pt 
                                     
  SG&A als omzetpercentage         9,9 %    10,7 %    0,8 pt 

  Omzetvolume bedrijfsbananen 
  (dozen van 40 pond) 
    Noord-Amerika(1)           46,6     46,6     0,0 %
    Europese kernmarkten(2)       36,8     40,8    (9,8)%
    Azië en het Midden-Oosten(3)     16,6     14,3    16,1 %
    Handelsmarkten(4)           4,1     6,5    (36,9)%
     Totaal              104,1    108,2    (3,8)%
                                     
  Kleinhandel Fresh Express                         
   volume salades met toegevoegde waarde 51,1     50,0     2,2 %
  (kisten van 12)                           
                                     
  Gemiddelde wisselkoers euro, spot 
  (dollars per euro)          $ 1,52    $ 1,34    13,4 %
                                     
  Gemiddelde wisselkoers euro, hedge 
  (dollars per euro)          $ 1,49    $ 1,30    14,6 % 


  (1) Totaal verkocht volume omvat alle bananenvariaties, zoals     
    Chiquita-to-Go, Chiquita mini's, organische bananen en kookbananen.
 
  (2) De Europese kernmarkten van het bedrijf omvatten de 27 lidstaten van 
    de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland.

  (3) Het bedrijf is in deze regio voornamelijk actief via joint-ventures, 
    waar de verkoop meestal wordt gefactureerd in Amerikaanse dollars.

  (4) De handelsmarkten van het bedrijf zijn hoofdzakelijk Europese landen 
    en landen rond de Middellandse Zee die niet bij de Europese Unie 
    horen.


  
  Stuk D:

          GEMIDDELDE BANANENPRIJZEN EN VOLUME CHIQUITA
      PERCENTAGEVERANDERING OP JAARBASIS - GUNSTIG (ONGUNSTIG)

                 2008 vs. 2007
                (Ongecontroleerd)

                   Prijsstelling      Volume 
  Regio              K3  Dit jaar      K3   Dit jaar 
                      tot nu          tot nu 
                                     
  Noord-Amerika(1)        33 %   29 %       1 %    0 %
                                     
  Europese kernmarkten(2)                        
    Basis Amerikaanse dollar(3) 11 %   21 %      (6)%   (10)%
    Plaatselijke valuta     0 %   6 %            
                                     
  Azië en het Midden-Oosten(4)   
    Basis Amerikaanse dollar  11 %   13 %      14 %   16 % 
                                     
  Handelsmarkten                           
    Basis Amerikaanse dollar  22 %   28 %      (12)%   (37)%


  (1) Prijsstelling omvat aan brandstof gerelateerde en andere toeslagen. 
    Totaal verkochte volume omvat alle bananenvariaties, zoals 
    Chiquita-to-Go, Chiquita mini's, organische bananen en kookbananen.

  (2) De Europese kernmarkten van het bedrijf omvatten de 27 lidstaten van
    de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland.

  (3) Prijzen op basis van de Amerikaanse dollar omvatten niet de invloed 
    van hedging.

  (4) Het bedrijf is in deze regio voornamelijk actief via joint-ventures,
    waar de verkoop meestal wordt gefactureerd in Amerikaanse dollars.
  
         KLEINHANDEL SALADES MET TOEGEVOEGDE WAARDE FRESH EXPRESS
           NETTO OPBRENGSTEN PER KIST EN VOLUME
         PERCENTAGEVERANDERING OP JAARBASIS - GUNSTIG (ONGUNSTIG)

                       2008 vs. 2007
                      (Ongecontroleerd)

                Netto opbrengsten      Volume      
                 Per kist                   
  Regio           K3  Dit jaar tot nu   K3  Dit jaar tot nu    
                                     
  Noord-Amerika(1)      5 %   5 %       (2)%    2 %
                                     

  (1) Netto-opbrengst per kist omvat aan brandstof gerelateerde toeslagen.  Stuk E:

                EUROPESE VALUTA
         VERANDERING OP JAARBASIS - GUNSTIG (ONGUNSTIG)

                 2008 vs. 2007
              (Ongecontroleerd - in miljoenen)


  Invloed valuta (euro/dollar)           K3  Dit jaar tot nu    
       Opbrengsten              $ 22    $ 101 
       Plaatselijke kosten           (8)    (32)
       Hedging(1)                1      3 
       Vertaling balans(2)           (5)     (4)
                                     
  Netto-invloed Europese valuta          $ 10    $ 68


  (1) Hedgingkosten in het derde kwartaal van 2008 bedroegen US$ 2 miljoen 
    vergeleken met US$ 3 miljoen in het derde kwartaal van 2007. 
    Hedgingkosten voor 2008 tot op deze datum bedroegen US$ 13 miljoen 
    vergeleken met US$ 16 miljoen voor 2007 tot op deze datum.

  (2) Vertaling balans was US$ (3) miljoen voor het derde kwartaal 
    van 2008 en US$ (2) miljoen 2008 tot op deze datum. Vertaling balans 
    bedroeg US$ 2 miljoen voor het derde kwartaal en 2007 tot op deze 
    datum. 


  
  Stuk F:
            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
            SCHULDENSCHEMA - DERDE KWARTAAL 2008
              (Ongecontroleerd - in miljoenen)

                       Betalingen,      Aangepast
             3 juni        Overig  sept 30  sept 30,  
             2008  Toevoeging Reducties   2008   2008(1) 

  Moederbedrijf                            
   Senior notes
    van 7 1/2%(1)   $ 250,0    $-   $(42,1)  $ 207,9  $ 195,3 
   Senior notes
    van 8 7/8%(1)    225,0    -    (24,2)   200,8   188,4 
   Converteerbare senior
    notes van 4,25%   200,0    -      -    200,0   200,0
                                     
  Dochterondernemingen                             
   Termijnleningen    197,5    -    (2,5)   195,0   195,0 
   Doorlopend krediet-
    faciliteiten       -    -      -      -     - 
   Overig         1,2    -    (0,2)    1,0    1,0 
                                     
  Totale schuld(3)   $ 873,7    $-   $(69,0)  $ 804,7  $ 779,7             CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
            SCHULDENSCHEMA - YEAR-TO-DATE 2008
              (Ongecontroleerd - in miljoenen)

                        Betalingen,     Aangepast 
            Dec. 31         Overig  sept 30  sept 30, 
             2007   Toevoeging Reducties   2008  2008(1)
  Moederbedrijf                            
   Senior notes
   van 7 1/2%(1)   $ 250,0    $-    $(42,1)  $ 207,9 $ 195,3 
   Senior notes
   van 8 7/8%(1)    225,0     -    (24,2)   200,8  188,4 
   Converteerbare senior
   notes van 4,25%(2)   -    200,0     -    200,0  200,0

  Dochterondernemingen 
   Termijnleningen(2)  325,7   200,0   (330,7)   195,0  195,0 
                                 
   Doorlopend krediet-
   faciliteiten(2)    -    57,0    (57,0)     -     - 
   Overig         2,5     -     (1,5)    1,0   1,0 
                                  
                                     
  Totale schuld(3)  $ 803,2  $ 457,0   $(455,5)  $ 804,7 $ 779,7 
                                     
  Ratio schuld naar
   kapitaal        47 %                45 %   44 %


  (1) In september 2008 heeft het bedrijf opnieuw US$ 66 miljoen aangekocht 
    en in oktober 2008 nog eens een hoofdsam van US$ 25 miljoen in zijn 
    senior notes met korting, door US$ 75 miljoen toe te passen op 
    opbrengsten uit de verkoop van Atlanta AG.

  (2) De schuldenstructuur van het bedrijf is significant verbeterd door 
    de uitgifte van US$ 200 miljoen aan converteerbare notes en de 
    herfinanciering uit zijn kredietfaciliteit, wat bestaat uit een 
    nieuwe doorlopend-kredietfaciliteit van US$ 150 miljoen en een 
    termijnlening van US$ 200 miljoen tijdens het eerste kwartaal van 
    2008.

  (3) Uitgezonderd gestaakte activiteiten.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.