Chiquita meldt voor derde kwartaal 2004 nettoverlies van US$ 20 miljoen of US$ 0,49 per verwaterd aandeel

07 Nov, 2004, 04:21 GMT Van Chiquita Brands International, Inc

CINCINNATI, November 6 /PRNewswire/ --

- Resultaten inclusief agio van US$ 22 miljoen voor herfinanciering van obligaties

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) meldde vandaag voor het derde kwartaal van 2004 een nettoverlies van US$ 20 miljoen of US$ 0,49 per verwaterd aandeel, inclusief een verlies van US$ 22 miljoen of US$ 0,54 per verwaterd aandeel als gevolg van het agio om de 10,56% obligaties van het bedrijf te delgen. Voor dezelfde periode vorig jaar meldde het bedrijf netto-inkomsten van US$ 10 miljoen of US$ 0,25 per verwaterd aandeel, inclusief een winst van US$ 12 miljoen of US$ 0,30 per verwaterd aandeel van de verkoop van investeringen volgens de vermogensmutatie-methode, en lasten ten bedrage van US$ 6 miljoen of US$ 0,14 per verwaterd aandeel voor afschrijvingen van activa en afvloeiingsregelingen.

Zonder de bovengenoemde obligatieagio, winst en kosten boekte het bedrijf in het derde kwartaal 2004 een winst van US$ 2 miljoen of US$ 0,05 per verwaterd aandeel, vergelen met een winst van US$ 4 miljoen of US$ 0,09 per verwaterd aandeel tijdens het derde kwartaal vorig jaar.(1)

"We behaalden goede bedrijfsprestaties, en dat in een moeilijke kostomgeving in het derde kwartaal, dat doorgaans de grootste uitdagingen biedt voor ons en de rest van de industrie," aldus Fernando Aguirre, voorzitter en president-directeur. "Wanneer we de herfinancieringsagio van de obligaties t.b.v. US$ 22 miljoen nader bekijken, behaalden we een bescheiden winst in een periode met stijgende brandstof- en logistiekprijzen. Hoewel we duidelijk de druk voelen van deze stijgende kosten, blijven we volharden in ons werk om kosten te besparen en de prestaties te verbeteren op gebieden die we kunnen beheersen."

"Zo genereerden we bijvoorbeeld gezonde jaar-op-jaar verhogingen in de bananenvolumes in Noord-Amerika en Azie en blijven we ons verder concentreren op winstgevende groeikansen," vervolgt Aguirre. "Door verder nieuwe klanten aan te trekken is ons bananenvolume in Noord-Amerika in het derde kwartaal zelfs toegenomen met 1 miljoen kratten of meer dan 8 percent jaar-op-jaar. We hebben nu een aandeel van 37 percent in de top 25 detailhandels van de Verenigde Staten, wat een stijging betekent van 29 percent tegenover 2002."

"We waren vooral opgetogen over onze recente obligatieherfinanciering waarbij we een uiterst aantrekkelijke rentevoet van 7,5 percent behaalden voor 10 jaar en onze jaarlijkse rentekosten met meer dan US$ 7 miljoen konden doen dalen," aldus Aguirre.

"We haalden tijdens dit kwartaal ook voordeel uit gunstige prijzen- valutatendensen in Europa", aldus Aguirre. "Als de huidige volume-, prijzen- en valutatendensen aanhouden, verwachten we dat we onze financiële doelstellingen voor het vierde kwartaal en heel 2004 zullen behalen, ondanks het feit dat de industriekosten waarschijnlijk zullen blijven stijgen."

(Alle valuta in Amerikaanse dollar)

  
  FINANCIELE HOOGTEPUNTEN 
  -- De netto omzet bedroeg $662 miljoen, een stijging vergeleken met het
    derde kwartaal van 2003 ($628 miljoen). Deze stijging was het
    resultaat van gunstige Europese valutawisselkoersen, verbeterde 
    bananenprijzen in Europa, en grotere bananenvolumes in Noord-Amerika. 
 
  -- Het bedrijfsresultaat uit voortgezette activiteiten bedroeg $10
    miljoen tegenover $23 miljoen voor dezelfde periode een jaar
    geleden. 
    - Het 2004 kwartaal is inclusief $2 miljoen herstructureringskosten 
     bij Atlanta AG en afvloeiingsregelingen.  
    - Het 2003 kwartaal was inclusief een winst van $12 miljoen uit de
     verkoop van investeringen volgens de vermogensmutatie-methode, 
     voornamelijk van de verkoop van tweederde van de investering van 
     het bedrijf in Chiquita Brands South Pacific, Ltd., een 
     Australische distributeur van verse groenten en fruit, en $6 
     miljoen lasten die hoofdzakelijk het gevolg waren van een 
     afschrijving i.v.m. afvloeiingsregelingen bij Atlanta en de sluiting 
     van zwak presterende plantages in Guatemala.  
 
  -- De totale schuld per 30 september 2004 bedroeg $408 miljoen
    (inclusief de hoofdsom van $41 miljoen van de 10,56% obligaties
    die per 30 september uitstaand waren). De contanten bedroegen $230 
    miljoen. Het bedrijf gaat de beschikbare contanten gebruiken om de 
    onlangs aangekondigde aflossing te financieren van de resterende 
    hoofdsom van de 10,56% obligaties. Deze aflossing gebeurt op 3 
    december 2004. 

RESULTATEN PER BEDRIJFSSEGMENT

(Alle onderstaande vergelijkingen hebben betrekking op het derde kwartaal 2003, tenzij anders vermeld.)

Bananen

De netto-omzet voor het segment bananen steeg tot US$ 380 miljoen, een stijging van US$ 32 miljoen, en het bedrijfsresultaat bedroeg US$ 14 miljoen, vergeleken met US$ 15 miljoen.

  
  Het bedrijfsresultaat van het segment bananen werd gunstig
  beinvloedt door: 
  -- $20 miljoen valuta- en prijsvoordeel, bestaande uit een
    netto stijging van $15 miljoen als gevolg van valutawisselkoersen 
    en $5 miljoen als gevolg van verbeterde plaatselijke Europese
    prijzen (voor details: zie Schema C) en 
  -- het gebrek aan kosten in verband met kwekerijsluitingen, 
    vergeleken met soortgelijke uitgaven in het derde kwartaal 2003 ten
    bedrage van $3 miljoen. 
 
  Deze items werden ondervangen door: 
  -- een kostenstijging van $10 miljoen, hoofdzakelijk door stijgende  
    brandstof-, papier- en scheepscharterkosten, evenals de kosten van
    aangekocht fruit; 
  -- een tegenwerkend effect van $6 miljoen veroorzaakt door de
    bananenprijzen in Noord-Amerika en Azie; 
  -- $3 miljoen hogere kosten als gevolg van de timing van 
    reclame-uitgaven in Europa (deze kosten zullen een gunstige 
    vergelijking worden in het vierde kwartaal); 
  -- $2 miljoen bijkomende algemene, administratieve en 
    verkoopkosten in verband met investeringsuitgaven, hoofdzakelijk 
    voor vernieuwingen op het vlak van bananen; 
  -- het gebrek aan $2 miljoen winst van de verkoop van investeringen
    volgens de vermogensmutatie-methode in het derde kwartaal 2003, en 
  -- $1 miljoen extra juridische en andere kosten in verband met het
    onderzoek ingesteld door het Amerikaanse Ministerie van Justitie naar 
    de onlangs door het bedrijf verkochte activiteiten in Colombia. Deze 
    kosten zijn vervat in verkoopkosten en algemene en administratieve 
    uitgaven.

Zie Schema A en B voor verdere details over de bananenvolumes en -prijzen.

Overige verse groenten en fruit

De netto omzet van het bedrijfssegment overige verse groenten en fruit bedroeg US$ 267 miljoen, wat vrijwel gelijk is aan het cijfer van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Het bedrijfsverlies in het derde kwartaal 2004 bedroeg US$ 4 miljoen, vergeleken met een bedrijfswinst van US$ 6 miljoen in 2003. De daling van het bedrijfsresultaat werd hoofdzakelijk veroorzaakt door US$ 1 miljoen marginale kosten in verband met het opstarten van Chiquita Fresh Cut Fruit (een verlies van US$ 2 miljoen in het derde kwartaal 2004 tegenover een verlies van US$ 1 miljoen vorig jaar), en een winst van US$ 10 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar op de verkoop van tweederde van de investering van het bedrijf in Chiquita Brands South Pacific.

Teleconferentie

De teleconferentie om de resultaten van het derde kwartaal 2004 te bespreken, begint vandaag om 16.45 u EST en is tevens toegankelijk via webcast op http://www.chiquita.com. Er is ook gratis toegang mogelijk via het telefoonnummer +1-800-289-0569 (in de VS) en +913-981-5542 vanuit andere landen. Bovendien kunt u tot 20.00 u EST op 11 november 2004 een geluidsopname van de conferentie beluisteren. Om hiertoe toegang te verkrijgen, kiest u +1-888-203-1112 (in de VS) en +719-457-0820 vanuit andere landen; hierna voert u de toegangscode 866875 in. Een audiowebcast van de teleconferentie is tot 17.00 u op 18 november beschikbaar op http://www.chiquita.com; na deze datum is gedurende 12 maanden een transcript beschikbaar op de website.

Chiquita Brands International is een toonaangevende internationale verkoper, producent en distributeur van kwaliteitsbananen en andere verse groenten en fruit, die hoofdzakelijk worden verkocht onder het Chiquita(R) kwaliteitsmerk en aanverwante handelsmerken worden verkocht. Het bedrijf is een van de belangrijkste leveranciers van bananen in Europa en Noord-Amerika. Het bedrijf distribueert en verkoopt ook vers gesneden fruit en andere fruitproducten met toegevoegde waarde onder andere merknamen. Bijkomende informatie is beschikbaar op http://www.chiquita.com .

Dit persbericht bevat bepaalde "op de toekomst gerichte verklaringen" zoals beschreven in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen zijn afhankelijk van een aantal veronderstellingen, risico's en onzekerheden, waarvan er vele buiten de controle van Chiquita vallen, zoals: het effect van de verwachte wijzingen in het beleid van de EU wat de invoer van bananen betreft, in het kader van de verwachte overgang naar een beleid van uitsluitend invoer-/uitvoerrechten in 2006; natuurrampen en ongewone weersomstandigheden; schommelingen in de wisselkoersen; de prijzen van Chiquita-producten; de beschikbaarheid en prijs van producten en grondstoffen; de efficientie van de bedrijfsvoering; het vermogen van het bedrijf om de aangekondigde doelstellingen van kostenvermindering te realiseren; risico's verbonden aan activiteiten in het buitenland; waaronder overheidsreguleringen; valuta- en andere beperkingen; hoge belastingen; het risico op onteigening, bedreiging van het personeel, politieke instabiliteit en terrorisme, waaronder afpersing en het risico van acties van de Amerikaanse of een buitenlandse overheid tegen het bedrijf; het resultaat van het onderzoek ingesteld door het Ministerie van Justitie naar het onlangs door het bedrijf verkochte Colombiaanse dochterbedrijf; arbeidsrelaties; acties van overheidsinstellingen; de voortdurende beschikbaarheid van financieringsmiddelen, en andere markt- en concurrentieomstandigheden.

De op de toekomst gerichte verklaringen in dit persbericht gelden vanaf de datum van uiting en zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen aanzienlijk verschillen van de verwachtingen die uitdrukkelijk of impliciet worden vermeld in de op de toekomst gerichte verklaringen, en het bedrijf gaat geen enkele verplichting aan om dergelijke verklaringen bij te werken. Bijkomende informatie betreffende factoren die de financiele resultaten van Chiquita zouden kunnen beinvloeden, maakt deel uit van de documenten die het bedrijf bij de SEC heeft ingediend, waaronder het jaarverslag op formulier 10-K en de kwartaalverslagen op formulier 10-Q.

  
  (1) Zie Schema E voor een afstemming van deze financiele maatregelen 
    op de meest vergelijkbare maatregelen in overeenstemming met de 
    algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (GAAP/Generally Accepted 
    Accounting Principles).


          CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
        GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
   (Niet geaudit - in miljoenen, behalve de bedragen per aandeel)
                    
                   Kwartaal    Negen maanden 
                   eindigend op  eindigend op
                    30 sept.    30 sept. 
                   2004  2003  2004   2003 
 
  Netto omzet           $661,6 $627,5 $2.303,2 $1.928,0 
  Bedrijfskosten              
   Verkoopkosten          572,3  546,0  1.963,8  1.643,6 
   Verkoopkosten, algemene en    69,0  61,3   220,0   167,6
   administratieve kosten 
   Afschrijvingen          10,2   9,5   31,7   25,9 
   Winst op omzet van
   investeringen volgens
   vermogensmutatie-methode      --  (12,0)    --   (9,7) 
   Verlies op omzet van Colombiaanse         
   divisie (voor belastingen) (1)   --   --    9,3    --
   Winst op verkoop van 
   Armuelles divisie         --   --    --   (20,7) 
                   651,5  604,8  2.224,8 1.806,7 
  Bedrijfsresultaat(2)        10,1   22,7    78,4  121,3 
   
  Rente-inkomsten           2,3   0,9    3,7   2,0 
  Rentekosten            (9,8)  (11,2)   (29,9) (32,3) 
  Andere inkomsten (uitgaven),
   netto(3)             (19,7)   --   (19,7)   --
  Inkomsten (verlies) uit 
   voortgezette activiteiten voor
   vennootschapsbelasting      (17,1)  12,4    32,5  91,0 
  Vennootschapsbelasting (1)     (2,7)  (1,8)   (2,2)  (5,3) 
   Inkomsten (verlies) uit 
   voortgezette activiteiten    (19,8)  10,6    30,3  85,7 
  Stopgezette activiteiten (2)         
   Verlies op activiteiten       --   (0,1)    --  (5,5) 
   Winst (verlies) op afstand     --   (0,6)    --  11,1 
  Nettowinst (verlies)       $(19,8)  $9,9   $30,3  $91,3 
   
  Verwaterde winst per aandeel          
   Voortgezette activiteiten    $(0,49)  $0,27   $0,72  $2,14 
   Stopgezette activiteiten      --  (0,02)    --  0,14 
   Nettowinst (verlies)      $(0,49)  $0,25   $0,72  $2,28 
   
  Voor de berekening van de
   verwaterde winst per aandeel 
   gebruikte aandelen (4)      40,8   40,1    41,9  40,1 
 
  (1) De vennootschapsbelasting is inclusief een belastingvoordeel van 
    $5,7 miljoen in verband met de verkoop van de Colombiaanse divisie 
    voor de negen maanden eindigend op 30 september 2004. Het verlies 
    na belastingen van deze divisie bedroeg $3,6 miljoen. 
  (2) Het bedrijfsresultaat is exclusief inkomsten van de volgende 
    bedrijven die verkocht werden: Progressive Produce Corp., een 
    verpakkings- en distributiebedrijf uit Californie dat in januari 
    2003 werd verkocht, Chiquita Processed Foods, een 
    groente-inmaakbedrijf dat in mei 2003 werd verkocht, en voormalige 
    dochterondernemingen in Atlanta die in de loop van 2003 en begin 
    2004 werden verkocht. De bedrijfsresultaten van deze bedrijven, 
    inclusief de winsten en verliezen bij verkoop, zijn opgenomen in 
    de stopgezette activiteiten in de financiele rekeningen.  
  (3) Andere inkomsten (uitgaven) voor het derde kwartaal 2004 zijn 
    inclusief een verlies van $22 miljoen voor de agio om obligaties 
    ter waarde van $250 miljoen te delgen, gedeeltelijk ondervangen 
    door een eenmalige winst van $2 miljoen in verband met de opbrengst 
    in verband met de 'demutualization' (overschakeling van onderlinge 
    verzekeringsmaatschappij naar maatschappij van eigenaars) van een 
    bedrijf waar Chiquita contracten voor jaarlijkse pensioenuitkeringen 
    bij had.  
  (4) Inclusief het verwaterende effect van uitstaande warrants en 
    aandelenopties, gebaseerd op de thesaurie-aandelenmethode, en het 
    verwaterende effect van beperkte aandelentoekenningen.  

Driemaandelijkse resultaten zijn onderworpen aan aanzienlijke seizoengerelateerde variaties en geven daarom niet per se een juiste indicatie van de bedrijfsresultaten voor een volledig boekjaar. De resultaten van het bedrijf tijdens het derde en vierde kwartaal zijn gewoonlijk zwakker dan tijdens de eerste helft vanwege de beschikbaarheid van concurrerend fruit en de resulterende lagere prijzen.

  
  Schema A: 
 
           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC. 
          BEDRIJFSSTATISTIEKEN - DERDE KWARTAAL 
  (Niet geaudit - in miljoenen, behalve de percentages en wisselkoersen) 
 

                              Percentage
                 Kwartaal          wijziging
                eindigend op         positief
                 30 sept.         (negatief)
                2004  2003         vs. 2003

  Netto omzet per segment
   Bananen          $380,3 $348,1         9,3%
   Overige verse groenten 
   en fruit          266,5  265,5         0,4%
   Overige           14,8  13,9         6,5%
    Totale netto omzet    661,6  627,5         5,4%

  Bedrijfsresultaat per segment
  (verlies)
   Bananen           $13,7  $14,8         (7,4%)
   Overige verse groenten 
   en fruit          (4,3)  6,4         n.v.t.
   Overige            0,7   1,5        (53,3%)
    Totaal bedrijfsresultaat  10,1  22,7        (55,5%)

   Bedrijfsmarges per segment
   Bananen           3,6%  4,3%        (0,7) pt.
   Andere verse groenten 
    en fruit          (1,6%)  2,4%        (4,0) pt.

  SG&A als percentage van omzet 10,4%  9,8%        (0,6) pt.

  Bedrijfsvolume omzet bananen 
  (kratten van 40 lb.)
   Europese kernmarkten (1)   12,1  12,3         (1,6%)
   Handelsmarkten (2)      1,7   1,7         0,0%
   Noord-Amerika        14,7  13,6         8,1%
   Azie (joint venture)     4,1   3,7         10,8%
    Totaal           32,6  31,3         4,2%

  Gemiddelde wisselkoers Euro, 
   spot
   (dollar per euro)      1,22   1,13         8,0%

  Gemiddelde wisselkoers Euro, 
   hedged
   (dollar per euro)      1,18   1,06        11,3%

  (1) De 25 lidstaten van de Europese Unie plus de niet-lidstaten 
    Noorwegen, IJsland en Zwitserland
  (2) Overige Europese landen en landen in het Middellandse-Zeegebied 
    die geen lid zijn van de Europese Unie.
  
  Schema A (vervolg): 
 
            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC. 
            BEDRIJFSSTATISTIEKEN - NEGEN MAANDEN 
  (Niet geaudit - in miljoenen, behalve de percentages en wisselkoersen) 
 

                              Percentage
                    Negen maanden    wijziging
                     eindigend op    Positief
                      30 sept.    (Negatief)
                    2004   2003    vs. 2003

  Netto omzet per segment
   Bananen              $1.258,3 $1.180,9   6,6%
   Overige verse groenten en 
   fruit (1)              999,1   704,9   41,7%
   Overige                45,8   42,2   8,5%
    Totale netto omzet        2.303,2  1.928,0   19,5%

   Bedrijfsresultaat per segment
   (verlies)
   Bananen               $78,6  $110,8  (29,1%)
   Overige verse groenten en fruit   (2,5)   5,5  n.v.t.
   Overige                2,3    5,0  (54,0%)
    Totaal bedrijfsresultaat      78,4   121,3  (35,4%)

   Bedrijfsmarges per segment
   Bananen                6,2%   9,4%  (3,2) pt.
   Overige verse groenten en fruit   (0,3%)   0,8%  (1,1) pt.

   SG&A als percentage van omzet     9,6%   8,7%  (0,9) pt.

   Bedrijfsvolume omzet bananen
   (kratten van 40 lb.)
   Europese kernmarkten (2)       40,8   42,3   (3,5%)
   Handelsmarkten (3)          3,9    5,0  (22,0%)
   Noord-Amerika            43,0   41,0   4,9%
   Azie (joint venture)         12,0   10,2   17,6%
    Totaal               99,7   98,5   1,2%

  Gemiddelde wisselkoers Euro, 
  spot
  (dollar per euro)           1,23   1,11   10,8%

  Gemiddelde wisselkoers Euro, 
  hedged
  (dollar per euro)           1,17   1,04   12,5%


  (1) De omzetstijging in het segment Overige Verse Groenten en Fruit
    is grotendeels te danken aan de overname in maart 2003 van
    Atlanta AG, een Duitse distributeur van verse groenten en fruit.  
  (2) De 25 lidstaten van de Europese Unie plus de niet-lidstaten
    Noorwegen, IJsland en Zwitserland.
  (3) Overige Europese landen en landen uit het Middellandse-Zeegebied
    die geen lid zijn van de Europese Unie.
  
  Schema B: 
 
         CHIQUITA GEMIDDELDE BANANENPRIJZEN EN -VOLUME
          PROCENTUELE PRIJSVERANDERING JAAR-OP-JAAR
                 2004 vs. 2003
                 (Niet geaudit)
   
                  Prijs          Volume 
  Regio          3de kw.   Vanaf vorig 3de kw.  Vanaf vorig
                     jaareinde        jaareinde
 
  Noord-Amerika        -2%     -3%     8%     5%

  Europese kernmarkten (1)
   Op basis van US dollar (2) 12%      8%
   Plaatselijke valuta     4%      2%     -2%    -4%

  Handelsmarkten (3)
   Op basis van US dollar (2) 13%     13%
   Plaatselijke valuta     4%      2%      0%     -
   
  Azie
   Op basis van US dollar (2) -8%      3%
   Plaatselijke valuta    -11%     -2%     11%     18%

  (1) De 25 lidstaten van de Europese Unie plus de niet-lidstaten
    Noorwegen, IJsland en Zwitserland.
  (2) De prijzen op basis van US dollar zijn exclusief het effect van 
    hedging.
  (3) Overige Europese landen en landen uit het Middellandse-Zeegebied
    die geen lid zijn van de Europese Unie
  
  Schema C: 
 
           NETTO EUROPESE VALUTA EN BANANENPRIJZEN
         WIJZIGING JAAR-OP-JAAR - VERBETERING (VERSLECHTERING)
            3de kwartaal 2004 vs. 3de kwartaal 2003
               (Niet geaudit - in miljoenen)
 
  Valuta-effect (euro/dollar)          
   Inkomsten                    $14 
   Plaatselijke kosten               (2) 
   Hedging                      2 
   Omzetting balans (1)               1 
   Netto valutavoordeel               15

  Prijzen
   Europese bananenprijzen              5

  Voordeel van Europese valuta en prijzen      $20

  (1) De omzetting van de balans vertoonde in het derde kwartaal 2004 
    een winst van $1 miljoen vergeleken met geen winst of verlies in 
    het derde kwartaal 2003.
  
  Schema D: 
 
             CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
            SCHULDENSCHEMA - DERDE KWARTAAL 2004
              (Niet geaudit - in miljoenen)
 
               30 juni        Betalingen  30 sept.
                 2004 Toevoegingen en andere    2004
                          aftrekposten

  Moederbedrijf
   10,56% obligaties (1)   $250,0      -   ($209,1)   $40,9
   7,5% obligaties        -    250,0      -   250,0

  Dochterondernemingen
  Chiquita Brands LLC
   vestiging (2)
    Hernieuwbaar        -      -      -     -
    Termijnlening        -      -      -     -
    Termijnlening voor   
     Atlanta AG        -      -      -     -
  
  Vrachtkosten         95,2      -     (8,8)   86,4
  Chiquita Chili        14,6      -     (1,3)   13,3
  Overige           12,3     4,9      -    17,2

  Totale schulden      $372,1   $254,9   ($219,2)  $407,8
  
             SCHULDENSCHEMA - VANAF EINDE 2004
              (Niet geaudit - in miljoenen)

               31 dec.        Betalingen  30 sept.
                 2003 Toevoegingen  en andere    2004
                          aftrekposten


  Moederbedrijf
  10,56% obligaties (1)   $250,0      -    ($209,1)  $40,9
  7,5% obligaties        -    250,0       -   250,0

  Dochterondernemingen
  Chiquita Brands LLC
   vestiging (2)
    Hernieuwbaar        -      -       -     -
    Termijnlening        -      -       -     -
    Termijnlening voor   
    Atlanta AG        9,8      -     (9,8)    -
  
  Vrachtkosten        108,4      -     (22,0)   86,4
  Chiquita Chili       16,1     1,2     (4,0)   13,3
  Overige           10,3     6,9       -   17,2

  Totale schulden      $394,6    $258,1    ($244,9)  $407,8
 
  (1) Het bedrijf zal de beschikbare contanten gebruiken om de onlangs 
    aangekondigde aflossing van de resterende hoofdsom van 10,56% 
    obligaties te financieren. Deze aflossing gebeurt op 3 december 
    2004.

  (2) Het bedrijf heeft deze vestiging laten verjaren bij het verstrijken 
    van de looptijd in juni 2004. Het bedrijf verwacht dat deze vestiging 
    begin 2005 zal vervangen worden door een nieuwe meerjarige vestiging 
    van minstens $150 miljoen. 
  
  Schema E:
 
            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
             AFSTEMMING VAN NIET-GAAP CIJFERS
             (Niet geaudit - in miljoenen)
 
                 Kwartaal eindigend   Kwartaal eindigend 
                   30 sept. 2004     30 sept. 2003 
 
                 Netto  Verwaterde  Netto  Verwaterde
                inkomsten  EPS   inkomsten   EPS 
  GAAP resultaten        $(19,8)  $(0,49)   $9,9   $0,25 
                     
  Aanpassing voor: 
  Overige inkomsten/uitgaven (1) 19,7   0,49     --     -- 
  Winst op verkoop van 
   investeringen volgens  
   vermogensmutatiemethode     --    --   (12,0)   (0,30) 
  Lasten i.v.m. afvloeiings-
   regelingen, herstructurering 
   en sluiting van plantages    2,1   0,05    5,6    0,14 
  Aangepast            $2,0   $0,05    $3,5   $0,09 
 
  (1) De overige inkomsten/uitgaven voor het derde kwartaal 2004 zijn 
    inclusief een verlies van $22 miljoen voor schulddelging, 
    gedeeltelijk ondervangen door een winst van $2 miljoen in verband 
    met de opbrengst in verband met de 'demutualization' (overschakeling 
    van onderlinge verzekeringsmaatschappij naar maatschappij van 
    eigenaars) van een bedrijf waar Chiquita contracten voor jaarlijkse 
    pensioenuitkeringen bij had.

De aangepaste netto inkomsten en verwaterde EPS cijfers in bovenstaande tabel werden niet opgesteld in overeenstemming met GAAP. Wij hebben deze cijfers in dit persbericht opgenomen zodat de investeerders onze financiele prestaties beter kunnen begrijpen door bepaalde winsten en lasten uit te sluiten die eventueel niet indicatief zijn voor onze kernbedrijfsresultaten. Bovenstaande aangepaste cijfers mogen niet op zichzelf staand worden beschouwd of ter vervanging van netto inkomsten of verwaterde EPS opgesteld in overeenstemming met GAAP. Daarnaast zou het verkeerd zijn om aan de hand van de voorstelling te concluderen dat bijkomende winsten of lasten voortvloeiend uit deze of gelijkaardige items niet zullen erkend worden in de toekomst. Wij verwachten enkele of alle winst- of lastentypes die hier boven werden aangepast verder te blijven erkennen.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc