Chiquita meldt voor het tweede kwartaal van 2004 een nettowinst van US$ 30 miljoen of US$ 0,73 per aandeel

06 Aug, 2004, 10:12 BST Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, Ohio, August 6 /PRNewswire/ --

- Bedrijf behaalde goede resultaten

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) meldde vandaag voor het tweede kwartaal een nettowinst van US$ 30 miljoen, of US$ 0,73 per aandeel, waaronder een verlies na belastingen van US$ 4 miljoen vanwege de verkoop van haar Colombianse bananen productie divisie. Het bedrijf rapporteerde een netto inkomen van US$ 57 miljoen, of US$ 1,41 per aandeel in dezelfde periode vorig jaar, waaronder een winst van US$ 21 miljoen op de verkoop van de Armuelles, Panama division en US$ 8 miljoen van gestaakte activiteiten, voornamelijk een winst op de verkoop van de groenten inblikactiviteiten van het bedrijf.

"Wij behaalden een goed resultaat in het tweede kwartaal gezien de invloed van de verkoop van activa, hetgeen een verschil van US$ 33 miljoen in netto inkomen jaar-na-jaar veroorzaakte," zei Fernando Aguirre, chairman en chief executive officer. "Tijdens het kwartaal versterkten wij de diepte van ons management team. Nieuwe leiders van onze activiteiten in Azië en Noord Amerikaanse category development en marketing groups bringen buitengewone ervaring in consumentenproducten naar Chiquita.

"Onze productiveit is op weg om 6 procent jaar-na-jaar te verbeteren terwijl wij voortdurend de aandacht richten om kostenbesparingen door te voeren die invloed hebben op het financieel resultaat," vervolgde hij. "Daarnaast zijn wij op succesvolle wijze de vergrote Europese Unie binnengetreden en zijn wij bezig om door nieuwe investeringen in marketing brand equity te bouwen in een aantal nieuwe Centraal-Europese en Oost-Europese lidstaten. Wij zijn van mening dat deze programmas hun vruchten op lange termijn zullen afleveren terwijl wij ons voorbereiden op een systeem van slechts tarieven voor 2006."

(Alle cijfers in Amerikaanse dollars)

FINANCIËLE HOOGTEPUNTEN

- Netto verkoop bedroeg US$ 848 miljoen, hoger dan US$ 829 miljoen in het weede kwartaal van 2003. De verhoging is een gevolg van gunstige Europese wisselkoersen en een verhoogde verkoop van andere verse producten, en gedeeltelijk tenietgedaan door een daling van lokale bananenprijzen en volume.

- Bedrijfsresultaat uit voortgezette activiteiten was US$ 37 miljoen, in vergelijking met US$ 61 miljoen voor dezelfde periode een jaar geleden.

- Het 2004 kwartaal omvatte US$ 2 miljoen reorganisatiekosten voor Atlanta AG en ontslagvergoedingen, een een verlies van US$ 9 miljoen op de verkoop van de Colombiaanse bananen divisie. Het verlies na belastingen van de Colombiaanse verkoop bedroeg US$ 4 miljoen.

- Het 2003 kwartaal omvatte een US$ 21 miljoen winst van de verkoop van de bananen activiteiten in Armuelles, Panama, en US$ 10 miljoen in kosten, voornamelijk door reorganisatie bij Atlanta, afschrijven van joint ventures en ontslagvergoedingen.

- De totale schuld bedroeg US$ 372 miljoen op 30 juni 2004 en cash bedroeg US$ 198 miljoen.

RESULTATEN PER SEGMENT

(Alle vergelijkingen die onderaan worden gemaakt zijn met het tweede kwartaal van 2003, tenzij anders vermeld.)

Bananen

In de sektor bananen binnen het bedrijf steeg de netto verkoop met US$ 5 miljoen tot US$ 459 miljoen en de bedrijfswinst bedroeg US$ 37 miljeon, in vergelijking met US$ 61 miljoen.

De winste in de sektor bananen werd gunstig beïnvloed door:

- US$ 9 miljoen voor netto winst uit Europese prijzen en valuta, waaronder US$ 14 miljoen netto stijging door koerswinst, gedeeltelijk tenietgedaan door US$ 5 miljoen in lagere lokale prijzen in Europa (zie bijlage C voor details);

- US$ 4 miljoen in kostenbesparingen, voornamelijk door een verhoogde productiviteit;

- US $3 miljoen door groei in volume en verbetering van lokale prijzen in Azië;

- US $3 miljoen vermindering in kosten voor onstlagvergoeding en Atlanta reorganisatie (US$ 1 miljoen in vergelijking met US$ 4 miljoen);

- US $2 miljoen vermindering in kosten van aangekocht fruit. Dit werd tenietgedaan door:

- US $30 miljoen negatieve invloed van activa verkoop jaar-na-jaar, waaronder een verlies voor belastingen van US$ 9 miljoen op de verkoop van de Colombiaanse banann productie divisie in het tweede kwartaal van 2004 en een winst van US$ 21 miljoen op de verkoop van de Armuelles, Panama divisie in het tweede kwartaal van 2003;

- US$ 9 miljoen in verkoop, algemeen en administratieve kosten in verband met investeringen, waaronder een verhoging van US$ 7 miljoen in marketing kosten om brand equity in een aantal Europese landen te bouwen, waaronder landen die in mei 2004 tot de Europese Gemeenschap toetraden; en

- US$ 3 miljoen in juridische en andere kosten in verband met het onderzoek van het Amerikaanse Ministerie van Justitie in de recentelijk verkochte Colombiaanse bedrijven. Deze kosten zijn inbegrepen in de post verkoop, algemene en administratieve kosten.

Zie bijlage A en B voor meer informatie over het aantal bananen en de prijzen.

Ander vers voedsel

In het segement ander vers voedsel van het bedrijf bedroeg de netto verkoop US$ 373 miljoen, in vergelijking met US$ 358 miljoen in hetzelde kwartaal een jaar geleden, vanwege verkoop in de nieuwe Chiquita Fresh Cut Fruit business en groter volume in ananas.

US$ 3 miljoen verlies in verband met de start-up van de fresh cut fruit business van het bedrijf in het eerste kwartaal van 2004 en US$ 3 miljoen kosten bij Atlanta, voornamelijk in verband met ontslagkosten en afschrijving van activa in het eerste kwartaal van 2003. Dit voordeel werd merendeels tenietgedaan door een verlies van US$ 4 miljoen vanwege start-up kosten bij Chiquita Fresh Cut Fruit en lagere prijzen voor meloenen in Noord-Amerika.

TERUGKOOP PROGRAMMA VOOR AANDELEN EN MACHTIGINGEN

Chiquita heeft afzonderlijk een nieuw terugkoop programma ingevoerd voor gewone aandelen en machtigingen. Onder dit programma kan het bedrijf in de volgende 12-18 maanden gewone aandelen en machtigingen aankopen ten bate van gewone aandelen. De aandelen kunnen op de open markt of in transacties met privé-overleg worden verworven. De hoeveelheden en aantal aankopen worden bepaald door de marktomstandigheden.

Conferentiegesprek

Een conferentiegesprek om de resultaten van het tweede kwartaal van 2004 te bespreken zal vandaag om 16.45 EDT (Amerikaanse Eastern Daylight Time) beginnen en via webcast beschikbaar zijn op http://www.chiquita.com . Voor gratis toegang binnen de V.S. kies +1-800-605-0430 en buiten de V.S. +1-913-981-5591. Een geluids-webcast archief zal na het gesprek beschikbaar zijn tot 20h op 12 augustus 2004. Voor toegang kies +1-888-203-1112 binnen de V.S. en +1-719-457-0820 vanuit het buitenland en voer toegangscode 633655 in. Een geluids-webcast archief zal ook beschikbaar zijn op http://www.chiquita.com tot 17h op 19 augustus 2004. Hierna zal een transcript van het gesprek ter beschikking worden gesteld op de website voor 12 maanden.

Chiquita Brands International is een leidinggevend internationaal marketer, producent en distributeur van bananen van hoge kwaliteit en ander vers voedsel, voornamelijk verkocht onder Chiquita(R) topmerken en verwante handelsmerken. Het bedrijf is een van de grootste bananenproducenten ter wereld en een belangrijke leverancier van bananen in Europa en Noord-Amerika. Het bedrijf is tevens een marketer en distributeur van vers fruit en andere fruitprodukten onder merknaam met toegevoegde waarde. Bezoek voor meer informatie de website http://www.chiquita .com .

Dit persbericht bevat bepaalde "op de toekomst gerichte verklaringen" zoals beschreven in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen zijn afhankelijk van een aantal veronderstellingen, risico's en onzekerheden, waarvan er veel buiten de controle van Chiquita vallen, zoals: het effect van de wijzigingen in het beleid van de Europese Unie wat de import van bananen betreft, die verwacht worden in het kader van de verwachte uitbreiding van de E.U. in 2004, en de verwachte overgang naar een beleid van uitsluitend invoer-/uitvoerrechten in 2006; resultaten van het onderzoek van het Amerikaanse Ministerie van Justitie inzake de recentelijk verkochte Colombiaanse bedrijven; de prijzen van Chiquita-producten; de beschikbaarheid en prijs van producten en grondstoffen; schommelingen in de wisselkoersen van valuta's; natuurrampen en onvoorspelbare weersomstandigheden; de efficiëntie van de bedrijfsvoering; arbeidsrelaties; de voortdurende beschikbaarheid van financiering; het vermogen van het bedrijf om zijn aangekondigde doelstellingen van kostenvermindering te realiseren; risico's die inherent zijn bij het zaken doen in het buitenland, waaronder overheidsregelingen, monetaire restricties en andere belemmeringen, drukkende belastingen, confiscaties, bedreigingen voor werknemers, politieke instabiliteit en terroristische daden, waaronder afpersingen, en risico van acties van Amerikaanse en andere overheidsinstanties op het bedrijf, en andere markt- en concurrentieomstandigheden.

De op de toekomst gerichte verklaringen gelden op de datum van uiting en zijn geen garanties van toekomstige prestaties. Werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen aanzienlijk verschillen van de verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd, en het bedrijf aanvaardt geen enkele verplichting om dergelijke verklaringen bij te werken. Bijkomende informatie betreffende de factoren die de financiële resultaten van Chiquita zouden kunnen beïnvloeden, maakt deel uit van de documenten die het bedrijf bij de SEC heeft ingediend, waaronder het jaarverslag op formulier 10-K en kwartaalrapporten op formulier 10-Q.

  
          CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
        GECONSOLIDEERDE WINST EN VERLIES REKENING
  (niet geaudit - in miljoenen, behalve de bedragen per aandeel)
 
              Kwartaal einde 30 juni, zes maanden einde 30 jun, 
                    2004   2003    2004    2003 
                                     
  Netto verkoop          $848,4  $829,2   $1641,6   $1300,5 
  Bedrijfskosten                            
   Verkoopskostprijs        713,7  718,3   1,391,5   1099,8 
   Verkoop, algemene kosten en 
    administratie          78,2   61,4    151,0    106,3 
   Afschrijving           10,7   9,3    21,5    16,5 
   Verlies op verkoop van 
    Colombiaanse divisie       9,3    --     9,3     -- 
    (voor belastingen)(1)
   Winste op verkoop van Armuelles 
    divisie              --  (20,7)     --   (20,7) 
                   811,9  768,3   1573,3   1201,9 
  Bedrijfsresultaat(2)        36,5   60,9    68,3    98,6 
                                    
  rente-inkomsten           0,6   0,6     1,4    1,0 
  Rentekosten            (9,9)  (11,5)   (20,0)   (21,1) 
  Inkomen uit voortgezette                        
   activeiten voor vennootschaps-                      
   belasting             27,2   50,0    49,7    78,5  
  Vennootschapsbelasting(1)      3,0   (1,5)    0,5    (3,5)
  Inkomen van activiteiten 
                    30,2   48,5    50,2    75,0  
  Gestopte activiteiten(2)                         
   Verlies door activiteite      --   (1,8)     --    (5,4)
   Winst bij verkoop         --   9,9     --    11,8 
  Nettowinst            $30,2  $56,6    $50,2   $81,4 
                                     
  Verwaterde winst per aandeel                       
   Voortgezette activiteiten    $0,73  $1,21    $1,18   $1,88 
   Gestaakte activiteiten       --   0,20     --    0,16 
   Netto winst           $0,73  $1,41    $1,18   $2,04 
                                       
  Aantal aandelen dat gebruikt is om 
   de verwaterde winst per 
   aandeel te berekenen(3)      41,3   40,0    42,4    40,0  
 
   (1) Vennootschapsbelasting omvat een voordeel van US$ 5,7 miljoen 
     vanwege de verkoop van de Colombiaanse divisie. Het verlies na 
     belastingen op de verkoop van deze divisie is US$ 3,6 miljoen. 
   (2) Bedrijfsresultaat omvat niet de winst van de volgende 
     bedrijven die verkocht zijn: Progressive Produce Corp., een 
     California verpakkings- en distributiebedrijf dat in januari 
     2003 werd verkocht; Chiquita Processed Foods, een 
     inblikbedrijf voor groenten, verkocht in mei 2003, en een 
     aantal voormalige Atlanta dochterondernemingen die in 2003 en 
     begin 2004 werden verkocht. Bedrijfsresultaten van deze 
     bedrijven, waaronder winste of verlies bij verkoop zijn 
     ondergebracht bij gestaakte activiteiten. 
   (3) Omvat het verwaterende effect van uitstaande aandelen en 
     opties op basis van treasury stock methode en het verwaterende 
     effect van de toekenning van preferente aandelen. 
 
   Kwartaal resultaten zijn onderworpen aan aanzienlijke 
   seizoengerelateerde variaties en geven daarom niet per se een 
   juiste indicatie van de bedrijfsresultaten voor een volledig 
   fiscaal jaar. De resultaten van het bedrijf tijdens het derde en 
   vierde kwartaal zijn gewoonlijk zwakker dan tijdens de eerste 
   helft van het jaar vanwege de beschikbaarheid van concurrerend 
   plaatselijk fruit en daaruitvloeiende lagere prijzen.
  
  Bijlage A: 
 
          CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
          BEDRIJFSGEGEVENS - TWEEDE KWARTAAL
  (niet geaudit - in miljoenen behalve percentages en wisselkoersen)
 
                               Procent  
                              Verandering 
                               Gunstig  
                  Kwartaal einde 30 juni, (ongunstig) 
                   2004     2003   vs, 2003  
                                     
  Netto verkoop per segment           
    Bananen           $458,7    $454,4    0,9%
    Ander Fresh Produce     372,2     358,0    4,0%
    Overig            17,5     16,8    4,2%
     Totale verkoop       848,4     829,2    2,3%
                                     
  Segment winst (verlies)                        
    Bananen           $37,2     $60,8   (38,8%)
    Ander Fresh Produce      (1,6)     (2,6)   38,5%
    Ander             0,9      2,7   (66,7%)
     Totale winst        36,5     60,9   (40,1%)
                                     
  Winstmarge per segment                           
    Bananen            8,1%     13,4%   (5,3) pts 
    Ander Fresh Produce      (0,4%)    (0,7%)   0,3 pts 
                                     
  SG&A als percentage van verkoop  9,2%     7,4%   (1,8) pts 
                                     
  Verkoop hoeveelheid over het bedrijf                  
  dozen van 40 lb (18 kg)                    
    Europese hoofdmarkt (1)    13,1     13,1    0,0%
    Centraal & Oost-Europa en    
    Middellandse Zee (2)     2,6      4,5   (42,2%) 
    Noord-Amerika         14,8     14,1    5,0%
    Azië (joint venture)      4,2      3,6    16,7% 
     Totaal           34,7     35,3    (1,7%)
                                     
  Gemiddelde wisselkoers voor Euros:
   (dollars per euro)       1,21     1,14    6,1% 
                                     
  Euro gemiddelde wisselkoers, ingedekt
   (dollars per euro)       1,15     1,05    9,5%
                         
 
   (1) EU-15 landen voor de vergroting in mei 2004, plus Noorwegen en 
     Zwitserland. 
   (2) Omvat de 10 nieuwe lidstaten van de Europese Unie.
  
  Bijlage A: (vervolg)
 
         CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC..
          BEDRIJFSGEGEVENS -- ZES MAANDEN
  (niet geaudit - in miljoenen behalve percentages en wisselkoersen)
 
                               Procent  
                              Verandering 
                               Gunstig  
                 Zes maanden einde 30 juni, (ongunstig) 
                   2004     2003   vs. 2003  
                                     
  Netto verkoop per segment                    
    Bananen           $877,9    $832,8    5,4% 
    Ander Fresh Produce(1)    732,6     439,5    66,7% 
    Ander             31,1     28,2    10,3% 
     Totale verkoop      1641,6    1300,5    26,2% 
                                     
  Segment bedrijfsresultaat (verlies)                       
    Bananaen           $64,9     $96,0   (32,4%) 
    Ander Fresh Produce      1,8     (0,9)    n/a 
    Ander             1,6      3,5   (54,3%) 
     Totale winst        68,3     98,6   (30,7%) 
                                     
  Winstmarge per segment                        
    Bananen            7,4%     11,5%   (4,1) pts 
    Ander Fresh Produce      0,2%     (0,2%)   0,4 pts 
                                    
  SG&A als percentage van verkoop  9,2%     8,2%   (1,0) pts 
                                     
  Verkoophoeveelheid van het bedrijf                        
   (dozen van 18 kg [40 lbs,])                       
    Europese hoofdmarkten (2)   25,2     25,5    (1,2%) 
    Centraal & Oost-Europa en 
    Rondom Middellandse Zee(3)  5,8      7,8   (25,6%)      
    Noord-America         28,4     27,4    3,6% 
    Asia (joint venture)      8,0      6,6    21,2% 
     Totaal           67,4     67,3    0,1% 
                                     
  Euro gemiddelde wisselkoers 
   (dollars per euro)       1,23     1,11    10,8% 
                                       
  Euro gemiddelde wisselkoers, hedged 
  (dollars per euro)        1,16     1,03    12,6% 
 
   (1) Het merendeel van de verhoging van verkoop in de Ander Fresh 
     Produce segment is vanwege de acquisitie van Atlanta AG, een 
     Duitse distributeur van freh produce. die in maart 2003 werd 
     gekocht.
   (2) EU-15 landen voor de vergroting in mei 2004, plus Noorwegen en 
     Zwitserland. 
   (3) Waaronder de 10 nieuwe lidstaten van de Europese Unie. 
  
  Bijlage B: 
 
       CHIQUITA GEMIDDELDE BANANEN PRIJZEN EN VOLUME
          JAARLIJKS VERANDERINGSPERCENTAGE
               2004 vs. 2003
              (Niet geaudited)
 
                     Prijs       Volume    
  regio
                    Q2   Q1     Q2   Q1  
                                     
  Noord-America           -1%   -6%     5%   3% 
                                     
  Europese Core Markets(1)                        
    U.S. Dollar basis(2)      3%   7%         
    Lokale Muntsoorten       -4%   -8%     0%   -2% 
                                     
  Centraal & Oost-Europa en                     
   Middellandse Zee(3)                    
    U.S. Dollar basis(2)      18%   5% 
    Lokale munt          11%  -11%    -42%   3%       
                                     
  Asia                                 
    U.S. Dollar basis(2)      8%   8%         
    Lokale munt           3%   3%    17%   31% 
 
   (1) EU-15 landen voor de vergroting in mei 2004, plus Noorwegen en 
     Zwitserland. 
   (2) Prijzen op basis van USD houden geen rekening met het 
     resultaat van hedging. 
   (3) Waaronder de 10 nieuwe lidstaten van de Europese Unie.
  
  Appendix C: 
 
     NETTO EUROPESE WISSELKOERSEN EN PRIJZEN VOOR BANANEN
        JAARLIJKSE VERANDERING - BETER (SLECHTER)
             Q2 2004 vs. Q2 2003
           (Niet geaudit - in miljoenen)
 
  Wisselkoers invloed (Euro/Dollar)                     
       Inkomsten                     $14
       Lokale kosten                    (2) 
       Hedging                       6
       Balansrekening vertaling(1)             (4)
       Netto koerswinst                  14 
                                     
  Prijs                                  
       Core, Centraal & Oost-Europa en    
        Middellandse zee bananenprijzen          (5)  
                                     
  Netto voordeel van Europese munt en prijzen:         $9
 
   (1) Translatie op balansrekening gaf een voordeel van US$ 1 
     miljoen in het tweede kwartaal van 2004 in vergelijking met 
     een winst van US$ 5 miljoen in het tweede kwartaal van 2003.
  
  Bijlage D: 
 
         CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC..
        SCHULD OVERZICHT - TWEEDE KWARTAAL 2004
           (Niet geaudit - in miljoenen)
 
                        Betalingen en
            Mar, 31,            Anders June 30, 
              2004  Toevoegingen   Reducties   2004 
                                     
   Moederbedrijf                             
  10,56% Senior Notes  $250,0     -        -   $250,0 
                                     
  Dochterondernemingen                    
  Chiquita Brands LLC 
   Faciliteit (1)
   Revolver         -     -        -      - 
   termijn lening
   De termijn is voor 
    Atlanta AG       -     -        -      - 
                                     
  Transport       101,2     -      (6,0)    95,2 
  Chiquita Chile     15,2    0,4      (1,0)    14,6 
  Ander          14,1    3,0      (4,8)    12,3 
                                     
  Totale Schuld     $380,5    3,4      (11,8)   $372,1 
 
 
              SCHULD OVERZICHT
           (Niet geaudit - in miljoenen)
 
                       Betalingen en
             Dec, 31,          Anders  June 30, 
               2003   Addities   Reducties   2004 
                                
                                     
  Moederbedrijf                              
  10,56% Senior Notes  $250,0     -       -   $250,0 
                                     
  Dochterondernemingen                    
  Chiquita Brands LLC 
   Faciliteit (1)
   Revolver         -     -       -      - 
   termijnloon
   Termijnloon voor 
    Atlanta AG       9,8     -      (9,8)     - 
                                     
  Verzending       108,4     -     (13,2)    95,2 
  Chiquita Chile      16,1    1,2      (2,7)    14,6 
  Ander          10,3    3,8       -    14,1  
                                     
  Totale schuld     $394,6    4,2      (26,7)  $372,1 .
   (1) Het bedrijf liet deze faciliteit verlopen in juni 2004. De 
     verwachting is om dit te vervangen door een nieuwe multiyear 
     faciliteit later in 2004.

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.