Chiquita publiceert eerstekwartaalcijfers 2011

09 Mei, 2011, 05:41 BST Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, May 9, 2011 /PRNewswire/ --

  
  - Winst behoorlijk verbeterd ten opzichte van een jaar geleden
  - GAAP verwaterde winst van $0,52 vergeleken met een verlies van ($0,13)
   een jaar geleden
  - Vooruitzichten 2011 bevestigd; belangrijke verbetering vergeleken met
   2010

Chiquita Brands (NYSE: CQB) maakt vandaag de financiële cijfers en bedrijfsresultaten bekend voor het eerste kwartaal van 2011, met een vergelijkbaar inkomen(1) van 26 miljoen dollar, een GAAP netto omzet van 24 miljoen dollar, en netto verkoopcijfers van 824 miljoen dollar. Vergelijkbare verwaterde winst(1) bedroeg 0,57 dollar over het eerste kwartaal van 2011, vergeleken met een verlies van 0,09 dollar over dezelfde periode een jaar eerder. De resultaten over het eerste kwartaal zijn ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar verbeterd, met name dankzij een stabilisatie op de Europese markt vergeleken met de grote verliezen uit het eerste kwartaal van 2010.

"We hebben een ommekeer in de winst bewerkstelligd over het eerste kwartaal door goed management en het overwinnen van de verhoogde industriekosten", zegt Fernando Aguirre, voorzitter en CEO. "Ik ben vooral erg blij met de vooruitgangen die we boeken in Europa en ben ervan overtuigd dat we ons oude winstniveau op de middellange en lange termijn kunnen herwinnen en onze belangrijke positie als vooraanstaand merk kunnen maximaliseren. Onze bananentak blijft goed lopen in Noord-Amerika en we zijn erg gericht op het aantrekken van nieuwe klanten om onze saladedistributie te vergroten in de loop van het jaar. We hebben in ieder geval qua winstgevendheid een belangrijke goede start gemaakt dit jaar en alhoewel een vergelijking met het tweede kwartaal straks een grotere uitdaging zal zijn, verwachten we toch een behoorlijke verbetering in de bedrijfswinst over 2011 ten opzichte van die van 2010."

  
  (1) De bedragen genoemd op vergelijkbare basis zijn exclusief
    bepaalde posten, hieronder beschreven bij "Posten die
    vergelijkbaarheid beïnvloeden". Alle cijfers in dit
    persbericht hebben betrekking op de lopende activiteiten,
    tenzij anders vermeld.

OVERZICHT EERSTE KWARTAAL 2011

De volgende tabel bevat correcties in de kolom voor "Omzet(-verlies) uit lopende activiteiten" en in de kolom voor "Winst per aandeel uit lopende activiteiten" tussen vergelijkbare en GAAP (algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen) cijfers. Zie "Posten die vergelijkbaarheid beïnvloeden" hieronder voor een beschrijving van posten die ter vergelijking niet zijn meegenomen, en hoe deze posten de resultaten van te melden segmenten beïnvloeden.

  
                           Omzet(-verlies) per
   (in miljoenen,      Omzet(-verlies)    verwaterd aandeel(1)
   behalve per aandeel)  2011   2010     2011    2010
               ----   ----      ---    ----
  
   Vergelijkbare resultaten 
   (niet-GAAP)       $26   ($4)    $0,57   ($0,09)
    Oplopende
    niet-contante
    rentelasten over
    converteerbare
    obligaties
                (2)   (2)    (0,04)   (0,04)

   Gerapporteerd resultaat
   (GAAP)          $24   ($6)    $0,52   ($0,13)
               ===    ===    =====    ======
  
  Bovenstaande resultaten betreffen afgeronde getallen
  (1) Aandelen gebruikt voor de berekening van verwaterde 
    winst per aandeel op basis van rapportage.

Nettoverkopen en vergelijkbare resultaten: De kwartaalverkopen stegen met twee procent dit jaar tot 824 miljoen dollar en het vergelijkbaar resultaat over het kwartaal verbeterde tot 26 miljoen dollar ten opzichte van een verlies van 4 miljoen dollar een jaar eerder. De groei in vergelijkbaar inkomen was het resultaat van een krachtiger resultaat van de bananen, deels gecompenseerd door het zwakkere resultaat van het onderdeel salades en gezonde snacks en hogere inkomstenbelastingen.

Gelden, schulden en liquiditeit: Contanten in bedrijfsvoering bedroegen 26 miljoen dollar over het eerste kwartaal van 2011, ten opzichte van 20 miljoen dollar een jaar jaar eerder. Seizoensafhankelijk werkkapitaal is met name nodig in het eerste kwartaal en levert dan contanten in het tweede kwartaal. Op 31 maart 2011 bedroegen de contanten en equivalenten 114 miljoen dollar en loste het bedrijf schulden af tot 5 miljoen dollar over het eerste kwartaal van 2011. Het bedrijf blijft grote financiële flexibiliteit houden met 128 miljoen dollar aan beschikbaar doorlopend krediet en slechts 20 miljoen dollar aan te betalen schulden per jaar tot 2014.

Bananen: De nettoverkopen voor dit segment groeiden met 13 procent tot 539 miljoen dollar, omdat het bedrijf hogere lokale bananenprijzen bereikte om de hogere toeleveringskosten vanwege de nauwe leveringscondities te compenseren. De Europese marktprijs weerspiegelt ook een verbeterde vraag vanuit de consument ten opzichte van het ongewone dieptepunt tijdens het eerste kwartaal van 2010. De prijsstelling voor Noord-Amerika was inclusief extra kosten door overmacht die eind januari de veel hogere bevoorradingskosten begonnen te compenseren die sinds eind 2010 de scepter zwaaien. Het vergelijkbaar bedrijfsinkomen bedroeg 56 miljoen dollar over het eerste kwartaal van 2011, vergeleken met 4 miljoen dollar over dezelfde periode van 2010.

Salades en gezonde snacks: De netto verkopen daalden met 8 procent tot 238 miljoen dollar. Het vergelijkbaar bedrijfsinkomen bedroeg 6 miljoen dollar over het eerste kwartaal 2011 vergeleken met het inkomen van 20 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder, voornamelijk vanwege een lager volume aan kleinhandelsalades met meerwaarde door klantomzettingen naar eigen labels in 2010 en meer kosten door tegenvallende weersomstandigheiden tijdens het winterslaseizoen in Arizona.

VOORUITZICHTEN 2011

Over boekjaar 2011 verwacht het bedrijf een groei van 3 procent in netto verkopen, exclusief beëindigde andere niet zijnde kernproducten en de Europese smoothies die werden gedeconsolideerd. Het bedrijf verwacht relatief vlakke verkoopcijfers ten opzichte van vorig jaar op basis van rapportage. Op basis van de huidige prijsstelling in de markt en de trends in de kosten, en ook op basis van veranderingen in volume-eenheden en andere economische gevolgen die hieronder worden aangestipt, verwacht het bedrijf zijn winstgevendheid voor het hele boekjaar behoorlijk te verbeteren.

De toelevering van bananen is tot nu toe in 2011 relatief laag gebleven en dit heeft geleid tot hogere grondstofkosten. In april bleef het bedrijf hogere prijzen halen om kostenstijgingen te dekken. Echter, naar verwachting zullen de prijzen voor grondstoffen een normaler niveau bereiken in de tweede helft van het jaar, wat zijn weerslag kan hebben op de relatieve hogere prijzen van het bedrijf. Over het tweede kwartaal van 2011 wordt de winstvergelijking met een jaar eerder beïnvloed door meer marktinvestering in Europa en de afwezigheid van uitkeringen met terugwerkende kracht erkend in 2010. Voor de balans van 2011 verwacht het bedrijf in de belangrijkste markten een blijvende winstgevende volumegroei voor het bananensegment te behalen en interne productkostenverlagingen te kunnen doorvoeren. Het bedrijf heeft ongeveer 50 procent van zijn netto contanten in euro's gedekt voor de rest van 2011, tegen 1,42 dollar per euro (effectief een tarief van 1,38 dollar per euro na aftrek premiekosten) om valuta-onzekerheden weg te nemen met betrekking tot de kasstromen en winst.

Voor de salades is naar verwachting het volume aan kleinhandelsalades met meerwaarde en de bedrijfsmarge lager voor het tweede kwartaal en het eerste half jaar van 2011, door de klantomzettingen naar eigen labels van 2010. Nieuwe klanten zullen bijdragen aan extra volume in de loop van het jaar. Met inachtneming van al deze factoren en ook van de investeringen in de geplande introductie van Fresh Rinse en consumentenmarketingprogramma's, zijn de percentages voor de bedrijfsmarges over boekjaar 2011 naar verwachting nogal vlak voor het segment salades en gezonde snacks.

De verwachtingen van het bedrijf qua een verbetering in resultaten voor 2011 houden geen rekening met onvoorziene weersomstandigheden, andere risico's, of grote valutaschommelingen. Het volgende overzicht is een samenvatting van de schattingen van het management met betrekking tot bepaalde andere financiële posten voor 2011:

  
  (in miljoenen)             K1 2011    BJ 2011
  -------------             -------    -------
                      Feitelijk   Geschat
                      ------    --------
  
  
  Kapitaaluitgaven             $12     $75-85
  --------------------           ---     ------
  
  Waardevermindering & afschrijving    $15     $57-62
  ---------------------------       ---     ------
  Bruto rentelasten (1)          $14     $50-55
  --------------------------        ---     ------
  Netto rentelasten (1)          $13     $45-50
  ------------------------         ---     ------
  
  
  
  
  (1) De rentelasten zijn inclusief de effecten van een 
    boekhoudstandaard die niet-contante rentelasten van 9 miljoen 
    dollar toevoegen in 2011 en 10 miljoen dollar in 2012 voor de 
    converteerbare obligaties van het bedrijf.

CONFERENTIEGESPREK

Chiquita houdt vandaag om 16.30 oostkusttijd een conferentiegesprek ter bespreking van de resultaten voor zijn investeerders. U kunt live deelnemen aan het gesprek via de audio-webzending op de website http://www.chiquitabrands.com. U kunt het gesprek ook gratis beluisteren vanaf telefoonnummer 1-888-312-9865 in de Verenigde Staten en +1-719-325-2418 daarbuiten, met conferentiecode 8895207. Om een opname per telefoon te beluisteren belt u nummer 1-888-203-1112 vanuit de Verenigde Staten en +1-719-457-0820 vanuit andere landen. De toegangscode is 8895207.

TAXATIES BUITEN DE GAAP

Het bedrijf geeft verslag van zijn financiële resultaten volgens de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes in de Verenigde Staten van Amerika (V.S. GAAP). In een poging investeerders extra informatie te bieden over de resultaten van het bedrijf en om meer betekenis te geven aan een vergelijking met de financiële prestaties van een jaar eerder, alsook inzicht te bieden in de maatregelen die het management gebruikt om de prestaties van het bedrijf af te zetten tegen interne budgetten en doelstellingen, geeft het bedrijf verslag van bepaalde taxaties buiten de GAAP zoals bepaald door de Securities and Exchange Commission. Het verschil tussen de V.S. GAAP en de financiële taxaties buiten de GAAP wordt hieronder beschreven onder het kopje "Posten die vergelijkbaarheid beïnvloeden". De financiële taxaties buiten de GAAP dienen als toevoeging en niet ter vervanging van de Amerikaanse GAAP-taxaties en kunnen anders zijn dan zoals andere bedrijven die gebruiken.

POSTEN DIE VERGELIJKBAARHEID BEÏNVLOEDEN

Oplopende niet-contante rentelasten over converteerbare obligaties: Een boekhoudstandaard die gerelateerd is aan de converteerbare schuldfaciliteiten verhoogt het bedrag aan gemelde GAAP rentelasten op de 200 miljoen dollar van het bedrijf aan 4,25% converteerbare senior obligaties. Bij het bepalen van de winst op vergelijkbare basis, neemt het bedrijf deze extra niet-contante rentelast niet mee. Over het kwartaal eindigend op 31 maart 2011, respectievelijk 2010, was dit 2 miljoen dollar.

OVER CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) is een toonaangevende internationale verkoper en distributeur van eersteklas voedzame en verse voedselproducten en voedselproducten met toegevoegde waarde - van energierijke bananen en andere vruchten tot groene kant-en-klare gemengde salades en gezonde snackproducten. Het bedrijf verkoopt zijn gezonde verse producten met de kwaliteitsmerken Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere verwante handelsmerken. Chiquita heeft een jaarlijkse omzet van ruim 3 miljard dollar en ruim 21.000 mensen in dienst die wereldwijd actief zijn in bijna 70 landen. Ga voor meer informatie naar onze website op http://www.chiquitabrands.com.

VOORSPELLENDE UITSPRAKEN

Dit persbericht bevat enige "voorspellende" uitspraken, waaronder die onder het kopje "VOORUITZICHTEN 2011", in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze uitspraken zijn afhankelijk van een aantal aannames, risico's en onzekerheden, die veelal buiten Chiquita's invloedssfeer vallen, zoals: de gebruikelijke risico's verbonden aan internationale voedselbedrijven zoals de invloed van de prijs van brand- en grondstoffen, wisselkoersschommelingen, industriële en concurrerende omstandigheden (welke nu nog onvoorspelbaarder zijn vanwege de aanhoudende \onzekerheden binnen het wereldwijde economische klimaat), overheidsreguleringen, voedselveiligheidszaken, de terugroeping van producten welke het bedrijf of de markt heeft beïnvloed, arbeidsverhoudingen, belastingen, politieke instabiliteit en terrorisme, ongebruikelijke weersomstandigheden, -manifesteringen en oogstrisico's, toegang tot en kosten van financiering, en de uitslag van lopende rechtszaken en staatsonderzoeken waarbij het bedrijf betrokken is en de juridische en andere kosten die hiermee te maken hebben.

De vooruitziende uitspraken in dit persbericht zijn gedaan op de datum van dit persbericht en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Werkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die worden uitgedrukt of zijn geïmpliceerd in de vooruitziende uitspraken. Chiquita is niet verplicht deze verklaringen bij te werken. Bijkomende informatie over factoren die van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita staat vermeld in de documenten die bij de SEC zijn ingediend, waaronder het jaarverslag op formulier 10-K, de kwartaalverslagen op formulier 10-Q en de recente rapporten op formulier 8-K.

  
  Bijlage A:
            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
              GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
        (ongecontroleerd - in miljoenen, behalve voor de 
         bedragen per aandeel)
  
                         Kwartaal eindigend op 31
                             maart
                          --------------------
                          2011      2010
                          ----      ----
  Netto verkoopcijfers              $824      $808
                          ----      ----
  Operationele uitgaven:
   Verkoopkosten                 688       706
   Verkoop, algemeen en 
    administratief                77       80
   Waardevermindering               13       12
   Afschrijving                  2        3
   Aandelenkapitaal in verlies (winst) van
    aandeelhouders                 2        0
                          782       801
                          ---       ---
  Bedrijfsinkomen                 42        8
  Rentebaten                    1        2
  Rentelasten                   (14)      (14)
  Ander inkomen (lasten)              -        0
  Inkomen uit de lopende 
   activiteiten vóór belasting           29       (5)
  Inkomstenbelastingvoordeel (lasten)       (5)       (1)
                          ---       ---
  Inkomen uit de lopende 
   activiteiten                  24       (6)
  Verlies uit beëindigde
   activiteiten(1)                 -       (3)
                          ---       ---
  Netto inkomsten(-verlies)            $24       $(9)
                          ===       ===
  Basiswinst per aandeel:
      Lopende activiteiten          $0,53     $(0,13)
      Beëindigde activiteiten          -      (0,07)
                          ---      -----
                         $0.53     $(0.20)
                         =====     ======
  Verwaterde winst per aandeel:
      Lopende activiteiten          $0,52     $(0,13)
      Beëindigde activiteiten          -      (0,07)
                          ---      -----
                         $0.52     $(0.20)
                         =====     ======
  Aandelen voor berekening basis
      winst per aandeel            45,3      44,8

  Aandelen voor berekening verwaterde
      winst per aandeel            46,2      44,8

  
  Bovenstaande resultaten betreffen afgeronde getallen

  (1) Verliezen uit beëindigde activiteiten hebben betrekking op 
     mogelijke verplichtingen tot vergoedingen voor 
     belastingverplichtingen van Atlanta AG.
  
  
  
  
  
  BIJLAGE B:
  
          CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
          OPERATIONELE CIJFERS - EERSTE KWARTAAL
      (ongecontroleerd - in miljoenen, met uitzondering van de 
        percentages en de wisselkoersen)
  
                            Procentuele wijziging
                 Kwartaal eindigend op   Stijging
                    31 maart,      (Daling) 
                   2011    2010    vs. 2010
                   ----    ----    --------
  
  Netto verkoop per segment
    Bananen            $539    $477      13,1%
    Salades en gezonde             
    snacks(1)           238     259     (7,8)%
    Overige producten        47     73     (35,4)% 
                   ---     ---      -----
     Totaal netto verkoop    $824    $808      2,0%
  
  Vergelijkbaar segment
   omzet(-verlies)(2)
    Bananen            $56     $4       vgb
    Salades en gezonde             
    snacks(2)            6     20     (70,0)%
    Overige producten        (3)     2       vgb
    Collectief           (17)    (18)     (8,0)%
                    ---    ---      -----
     Totaal vergelijkbaar
      bedrijfsinkomen      $42     $8       vgb
  
  Vergelijkbare bedrijfsmarge
   per segment
    Bananen             10,4%    0,9%    (9,6) pts
    Salades en gezonde             
    snacks(1)            2,5%    7,8%    (5,2) pts
    Overige producten        (6,4)%    2,5%    (9,0) pts
               
  SG&A als omzetpercentage      9,3%    9,9%    (0,6) pts
  
  Omzetvolume bananen
   (dozen van 40 pond)
    Noord-Amerika          16,0    14,9     7,4%
    Europa & het Midden-Oosten
     Europese kernmarkten(3)   10,4    10,3     1,0%
     Mediterrane landen &
      het Midden-Oosten      3,2     5,0    (36,0)%
  
  Bananenprijzen
    Noord-Amerika                       8,7%
    Europese kernmarkten(3)
     Amerikaanse dollar                  15,1%
     Plaatselijk                      16,6%
    Mediterrane landen &
    het Midden-Oosten                    28,8%
  
  Verkoopvolume van het merk 
   Fresh Express 
   salades met meerwaarde
   Volume (per 12 verpakt)     12,8    14,3    (10,5)%
   Prijs                          (1,8)%

  Gemiddelde wisselkoers, 
   contant (dollars per euro)    $1,36    $1,39    (2,2)%
             
  Gemiddelde wisselkoers, 
   hedged
  (dollars per euro)        $1,35    $1,40    (3,6)%
  
  
  Bovenstaande resultaten betreffen afgeronde getallen
  
  (1) De Europese verkoop van fruitsmoothies voorafgaand aan de joint 
    venture met Danone bedroeg 6 miljoen dollar over het eerste 
    kwartaal van 2010. Door het bedrijf erkende bedrijfsverliezen 
    bedroegen 3 miljoen in de eerste kwartalen van zowel 2011 
    alsook 2010.
  (2) Zie detailbeschrijving van de afstemming van posten tussen GAAP 
    en cijfers op vergelijkbare basis in de tekst van dit 
    persbericht onder het kopje "Posten die vergelijkbaarheid 
    beïnvloeden".
  (3) De Europese kernmarkten van het bedrijf zijn de 27 lidstaten 
    van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en IJsland.
  
  
  
  
  Bijlage C:
  
               EUROPESE VALUTA
        WIJZIGING JAAR-OP-JAAR - GUNSTIG (ONGUNSTIG)
                2011 vs. 2010
             (niet-gecontroleerd - in miljoenen)
  
  
  
  Invloed valuta (Euro/Dollar)                  K1
                                  ---
   Opbrengsten                         $(4)
   Lokale kosten                         1
   Hedging(1)                          (3)
   Vertaling balans(2)                      5
  
  
  Netto invloed Europese valuta                 $(1)
                                  ===
  
  
  Bovenstaande resultaten betreffen afgeronde getallen
  
  (1) Hedgingkosten bedroegen 2 miljoen dollar in het eerste kwartaal 
    van 2011 en was een inkomen van 1 miljoen dollar over het 
    eerste kwartaal van 2010
  (2) De vertaling van de balans bedroeg een winst van 2 miljoen 
    dollar in het eerste kwartaal van 2011 en een verlies van 4 
    miljoen dollar over het eerste kwartaal van 2010.

BRON Chiquita Brands International, Inc.