Chiquita rapporteert aanzienlijk verbeterderde resultaten derde kwartaal 2009

30 Okt, 2009, 03:10 GMT Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, October 30 /PRNewswire/ --

- Behoudt sterk momentum met vergelijkbare Q3 2009 inkomsten per aandeel (EPS) derde kwartaal 2009 van US$ 0,20; GAAP EPS van US$0,11

- Vooruitgang in salades om winstmarge over het gehele jaar te behalen van zeven tot acht procent

- Verwacht aanzienlijke verbetering in netto-inkomsten over het gehele jaar op vergelijkbare basis

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) heeft vandaag haar financiële en bedrijfsresultaten voor het derde kwartaal van 2009 bekendgemaakt. Alle cijfers in dit persbericht zijn voor doorlopende activiteiten.

Voor het derde kwartaal van 2009 meldde het bedrijf een gerapporteerd GAAP-inkomen van US$ 5 miljoen of US$ 0,11 per verwaterd aandeel bij een netto-omzet van US$ 801 miljoen tegen een verlies van US$ 7 miljoen of (US$ 0,16) per verwaterd aandeel bij een netto-omzet van US$ 840 miljoen in hetzelfde kwartaal in 2008. Op vergelijkbare basis kwamen de inkomsten in het derde kwartaal uit op US$ 9 miljoen of US$ 0,20 per verwaterd aandeel vergeleken met een verlies van US$ 15 miljoen of (US$ 0,33) per verwaterd aandeel in dezelfde periode in 2008. De vergelijkbare basisbedragen zijn exclusief bepaalde onderdelen die hieronder worden beschreven onder "Onderdelen die vergelijkbaarheid beïnvloeden".

"Onze resultaten over het derde kwartaal weerspiegelen de geweldige vooruitgang van onze diversificatiestrategie en aanhoudende prijs- en kostendiscipline," aldus Fernando Aguirre, voorzitter en chief executive officer. "We hebben de resultaten ten opzichte van vorig jaar aanzienlijk verbeterd om winstgevendheid te leveren door kosten uit het bedrijf te drijven en ons te houden aan een prijsdiscipline om een aantal historisch, seizoensgebonden aspecten van onze zaken te overkomen en het zware economische klimaat te boven te komen. Onze salades met toegevoegde waarde activiteiten tonen een aanzienlijke en aanhoudende verbetering en onze focus op consistente uitvoering blijft sterke resultaten leveren in bananen in Noord-Amerika en Europa."

Aguirre voegde eraan toe: "We worden aangemoedigd door ons sterke momentum en hebben er vertrouwen in dat we, afgezien van grote onvoorziene gebeurtenissen, een jaar-op-jaar verbetering zullen behalen in vergelijkbare tweede halfjaar resultaten van ten minste zoveel als dat we in het eerste halfjaar behaald hebben. Vooruitkijkend, we bevinden ons in een goede positie om te kapitaliseren op winstgevende groeimogelijkheden terwijl we verder transformeren in een stabieler en meer voorspelbaar bedrijf. Terwijl we ons zullen blijven toewijden aan het managen van onze bedrijven voor winstgevendheid richten we onze aandacht op groei in nieuwe gebieden, distributiekanalen en innovatieve producten."

SAMENVATTING DERDE KWARTAAL 2009

(De volgende tabel toont bijstellingen die gemaakt zijn bij de "Inkomsten uit doorlopende activiteiten" en EPS van doorlopende activiteiten tussen vergelijkbare en GAAP-resultaten. Zie "Onderdelen die vergelijkbaarheid beïnvloeden" hieronder voor een beschrijving van onderdelen die uitgesloten zijn op een vergelijkbare basis. Bijlage B geeft een verrekening voor ieder segment voor "Bedrijfsinkomsten.")

  
  (Alle bedragen in US$ tenzij anders vermeld)
  
  (in miljoenen, behalve         Inkomsten inkomsten (verlies) per
   bedragen per aandeel         (verlies)   verwaterd aandeel
                     2009   2008   2009    2008
                     ----   ----   ----    ----

  Vergelijkbare resultaten        $9   $(15)  $0,20  $(0,33)
   herstructureringskosten       (2)   (1)  (0,04)  (0,02)
   Marginale niet-contanten rente  
    kosten op converteerbare Notes   (2)   (2)  (0,04)  (0,03)
   Winst (verlies) op schuldaankopen  (0)   10   (0,00)   0,22
                     ---   ---   -----   ----
  Als gerapporteerd op GAAP-basis    $5   $(7)  $0,11  $(0,16)
                     ===   ===   =====  ======

  De totalen van de kolommen kloppen mogelijk niet door afrondingen.

Netto-omzet en vergelijkbare resultaten: De kwartaalomzet daalde jaar-op-jaar met 5 procent naar US$ 801 miljoen voornamelijk door eerder geïmplementeerde verminderingen in niet-winstgevende foodservicevolumes in salades. Vergelijkbaar netto-inkomsten voor het derde kwartaal van 2009 stegen met US$ 24 miljoen ten opzichte van het kwartaal in 2008 dankzij verhoogde netwerk- en productie-efficiëntie in salades en lagere rentekosten, netto van hogere belastingen over inkomsten.

Contanten, schulden en liquiditeit: Kasstroom uit activiteiten over de eerste negen maanden van 2009 bedroeg US$ 164 miljoen, een aanzienlijke verbetering in vergelijking met US$ 46 miljoen in dezelfde periode in 2008. Op 30 september 2009 stegen contanten en equivalenten naar US$ 176 miljoen en daalden de schulden naar US$ 669 miljoen. In september 2009 kocht het bedrijf voor US$ 25 miljoen van haar senior notes in de open markt, ten opzichte van US$ 16 miljoen hoofdbedrag van 7 1/2% senior notes en US$ 9 miljoen hoofdbedrag van 8 7/8% senior notes, als onderdeel van de aanhoudende toewijding van het bedrijf om haar financiële positie verder te versterken. Rentelasten zullen op jaarbasis door deze terugkopen met ongeveer US$ 2 miljoen verminderen. Met US$ 128 miljoen aan beschikbaar revolverend krediet en niet meer dan US$ 20 miljoen aan aflopende schuld per jaar tot 2014, blijft het bedrijf voldoende liquiditeit en financiële flexibiliteit behouden.

Bananensegment: Netto-omzet voor het segment bleef nagenoeg onveranderd op US$ 472 miljoen. Het voordeel van hogere volumes in het Mediterraans gebied en het Midden-Oosten, en hogere plaatselijke prijzen in de Europese kernmarkten werd gecompenseerd door de effecten van lagere volumes in de Europese kernmarkten en lagere Europese wisselkoersen. In Noord-Amerika bleven de bananenprijzen nagenoeg hetzelfde ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar ondanks een aanzienlijke daling in brandstofkosten bij een ietwat hoger volume. Bedrijfsinkomsten bedroegen in zowel 2009 als 2008 US$ 22 miljoen.

Segment salades en gezonde snacks: Netto-omzet daalde met 11 procent naar US $289 miljoen, voornamelijk als gevolg van de vermindering van bepaalde niet-winstgevende foodservicevolumes in Noord-Amerika dat in het vierde kwartaal van 2008 inzette. Bedrijfsinkomsten stegen naar US$ 24 miljoen, tegen een verlies van US$ 8 miljoen in het derde kwartaal van 2008, dankzij verbeterde prijzen, distributienetwerkefficiëntie, aanhoudende kostenverminderingen en lagere brandstofkosten.

Overige producten: Netto-omzet voor dit segment bedroeg US$ 40 miljoen ten opzichte van US$ 42 miljoen in hetzelfde kwartaal in 2008. Het segment leed een operationeel verlies van US$ 2 miljoen versus inkomsten van minder dan US$ 1 miljoen in 2008 als gevolg van lagere volumes en margeprestaties in meloenen en drijven.

VERWACHTING VOOR 2009

Op basis van de sterke prestaties van het bedrijf in de eerste negen maanden van 2009 en de afwezigheid van grote, onvoorziene negatieve gebeurtenissen, blijft het bedrijf een aanzienlijke verbetering verwachten voor de resultaten over 2009 op vergelijkbare basis ten opzichte van 2008. Voor de vergelijkbaar netto-inkomsten voor het tweede halfjaar van 2009 verwacht het bedrijf een verbetering van de niveaus van 2008 van ten minste zo veel als in het eerste halfjaar, hoewel de resultaten over het vierde kwartaal waarschijnlijk lager zullen zijn dat over het derde kwartaal vanwege een seizoensgebonden lagere consumptie van salades en geplande investeringen in marketing en innovatie. Dit komt overeenkomt met de lange termijn plannen van het bedrijf om winstgevende omzetgroei te drijven.

In het bananensegment zullen de kosten voor het verkrijgen en produceren in het vierde kwartaal van 2009 hoger zijn dan in dezelfde periode in het jaar ervoor vanwege stijgingen in het prijspunt van contracten voor het aankopen van fruit en uitvoerprijzen opgelegd door regeringen. Bananenprijzen zullen naar verwachting relatief stabiel blijven in Noord-Amerika ondanks een aanzienlijke daling in toeslagen in verband met brandstof die onderdeel zijn van de prijzen. In de Europese kernmarkten blijven plaatselijke bananenprijzen momenteel de niveaus van een jaar geleden overtreffen terwijl de wisselkoers van de Amerikaanse Dollar, US $1,50/euro op 23 oktober 2009, gunstig zijn ten opzichte van het gemiddelde in het vierde kwartaal van 2008 van US $1,32/euro. Het bedrijf heeft een hedge van ongeveer 75 procent op haar euro-exposure van het vierde kwartaal 2009 op ongeveer US$ 1,44 per euro en ongeveer 50 procent van haar exposure in het eerste halfjaar van 2010 op US$ 1,39 per euro, met gebruik van een putoptie waardoor het bedrijf het voordeel van hogere wisselkoersen kan behouden.

In het segment salades en gezonde snacks verwacht het bedrijf voor salades een winstmarge te behalen van zeven tot acht procent over het volledige jaar 2009. De resultaten van salades zullen in het vierde kwartaal naar verwachting de seizoensgebonden lagere consumptie weerspiegelen en de geplande investeringen in marketing en innovatie. Voor gezonde snacks verwacht het bedrijf een verminderde bedrijfsverliezen in 2009 als gevolg van de introductie van "Just Fruit in a Bottle" in negen Europese landen.

Naast de algemene verwachtingen van het bedrijf geeft de volgende tabel een samenvatting van de schattingen van de bedrijfsleiding van bepaalde belangrijke punten voor 2009:

  
  (in miljoenen)       Kw1 2009  Kw2 2009  Kw3 2009  Boekjaar 2009
                Feitelijk Feitelijk Feitelijk  Verwachting
                ------   ------   ------   --------

  Kapitaaluitgaven       $11    $11    $16     $70-80
  Afschrijving en amortisatie  $16    $15    $16     $62-64
  Bruto rentelasten(1)     $15    $14    $14     $55-57
  Netto rentelasten(1)     $13    $13    $12     $49-51
   
  (1) Rentekosten zijn exclusief de invloed van het invoeren van een nieuwe 
    boekhoudkundige norm die de methode veranderde die gebruikt werd om
    de Converteerbare Notes van het bedrijf te verantwoorden.

Teleconferentie

Chiquita zal vandaag om 16.30 uur EDT een teleconferentie voor investeerders om haar resultaten te bespreken. Een live audio webcast is beschikbaar op www.chiquitabrands.com en een herhaling zal beschikbaar zijn tot 10 november 2009. U kunt gratis telefonisch toegang krijgen door in de Verenigde Staten 1-888-688-3789 te bellen en +1-706-634-9841 vanuit internationale locaties met de conferentiecode 33299348. Om via de telefoon een herhaling te beluisteren belt u 1-800-642-1687 vanuit de Verenigde Staten en +1-706-645-9291 vanuit internationale locaties, voer daarna de toegangscode 19781966 in.

NIET-GAAP MAATSTAVEN

Het bedrijf rapporteert haar financiële resultaten volgens de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes in de Verenigde Staten van Amerika (U.S. GAAP). In een poging om investeerders extra informatie te geven met betrekking tot de resultaten van het bedrijf en meer zinvolle vergelijkingen van de financiële prestaties van het bedrijf van jaar tot jaar, gebruikt het bedrijf soms niet-GAAP metingen zoals deze gedefinieerd zijn door de Securities and Exchange Commission. De verschillen tussen de VS GAAP- en niet-GAAP financiële metingen worden met elkaar in overeenstemming gebracht in de tekst van dit persbericht en in de hieraan gehechte bijlagen, en ze worden hieronder vollediger beschreven in "Onderdelen die vergelijkbaarheid beïnvloeden". Door het bieden van vergelijkende resultaten geeft het bedrijf niet-GAAP-financiële maatstaven die zij voor haar investeerders nuttig acht. De bedrijfsleiding gebruikt de niet-GAAP-financiële maatstaven om om de financiële prestatie van het bedrijf te vergeleken met internationale begrotingen en doelen, inclusief die verbonden aan plannen voor betalingen van prestatiepremies, omdat het gelooft dat deze niet-GAAP-maatstaven nuttig zijn voor het evalueren van de belangrijkste bedrijfsresultaten en vergelijkingen tussen periodes van rapportage eenvoudiger maakt. Het is belangrijk om niet-GAAP financiële metingen naast, en niet in plaats van, Amerikaanse GAAP-financiële maatstaven te gebruiken. Daarnaast kunnen de niet-GAAP maatstaven die het bedrijf gebruikt verschillen van de niet-GAAP maatstaven die andere bedrijven gebruiken.

ONDERDELEN DIE VERGELIJKBAARHEID BEÏNVLOEDEN

(Zie Bijlage B voor het in overeenstemming brengen van GAAP en niet-GAAP operationele informatie)

  
  Onderdelen derde kwartaal 2009 & 2008
  - Kosten in verband met herstructurering: In het vierde kwartaal van 2008
   heeft het bedrijf zich verbonden aan de verplaatsing van haar Europese
   hoofdkantoor van België naar Zwitserland om de belastingstructuur van
   het bedrijf op de lange termijn te verbeteren. De verhuizing, die nu
   bijna helemaal afgerond is, zal naar verwachting leiden tot eenmalige
   kosten van ongeveer US$ 19 miljoen waarvan US$ 2 miljoen en US$ 1
   miljoen warden opgenomen in de derde kwartalen van respectievelijk 2009
   en 2008, US$ 4 miljoen in het tweede kwartaal van 2009, US$ 5 miljoen
   in het eerste kwartaal van 2009 en US$ 7 miljoen in de voorgaande
   periodes. Zoals getoond in Bijlage B zijn de kosten verbonden aan de
   herstructurering opgenomen in rapporteerbare cijfers als onderdeel van
   de bedrijfsinkomsten maar niet toegewezen aan de rapporteerbare
   segmenten.

  - Stijgende niet-contante rentekosten op converteerbare notes: Zoals
   eerder bekendgemaakt heeft het bedrijf respectievelijk nieuwe
   boekhoudkundige norm ingevoerd met betrekking tot haar converteerbare
   schuldinstrumenten. Deze nieuwe norm heeft de boekhoudmethode gewijzigd
   voor verslag uitbrengen over, en verhoogde het bedrag van
   gerapporteerde GAAP rentelasten op, de US$ 200 miljoen van 4,25%
   converteerbare Senior Notes van het bedrijf. Bij het vaststellen van
   inkomsten op vergelijkbare basis sluit het bedrijf de extra
   niet-contanten rentekosten die voortkomen uit de toepassing van deze
   nieuwe boekhoudkundige norm uit. Deze hogere niet-contante rentelasten
   bedroegen US$ 2 miljoen in beide derde kwartalen in 2009 en 2008, en
   zullen respectievelijk US$ 7 miljoen en US$ 5 miljoen bedragen voor de
   volledige jaren 2009 en 2008.

Over Chiquita Brands International, Inc.

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) is een leidinggevende internationale marketer en distributeur van verse voedselproducten met hoge kwaliteit en toegevoegde waarde - van energierijke bananen en andere fruitsoorten tot voedzame mengsels van handige, groene salades. Het bedrijf brengt haar gezonde, verse producten op de markt onder A-merken Chiquita(R) en Fresh Express(R) en andere verwante handelsmerken. Chiquita heeft een jaarlijkse omzet van bijna $4 miljard en er werken ongeveer 23.000 personen in meer dan 80 landen wereldwijd. Ga voor meer informatie naar onze website: www.chiquitabrands.com.

Vooruitblikkende verklaringen

Dit persbericht bevat bepaalde verklaringen die door de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 gezien worden als "vooruitblikkende verklaringen". Deze uitspraken zijn onderhevig aan een aantal aannames, risico's en onzekerheden waarop Chiquita in vele gevallen geen controle heeft, waaronder: de normale risico's die wereldwijde voedselbedrijven lopen, zoals prijzen voor grondstoffen en andere inputs, schommelingen in wisselkoersen, omstandigheden voor de industrie en concurrentie (die allemaal meer onvoorspelbaar gezien kunnen worden door onzekerheden in de wereldwijde economische situatie), regeringsregels voedselveiligheid en terugroepingen van producten die het bedrijf of de industrie raken, arbeidsverhoudingen, belastingen, politieke onstabiliteit en terrorisme; ongewone weersomstandigheden en oogstrisico's; toegang tot en kosten voor financiering; enige negatieve operationele of andere invloeden van de verhuizing van het Europese hoofdkwartier van het bedrijf naar Zwitserland en het resultaat van aan de gang zijnde procesvoering en van onderzoeken van regeringen waarbij het bedrijf betrokken is en de juridische onkosten en andere kosten opgelopen in verband met dergelijke punten.

Alle vooruitblikkende uitspraken in dit persbericht zijn geldig op de datum waarop deze gedaan worden en zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Feitelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die in de vooruitblikkende uitspraken worden uitgedrukt of geïmpliceerd en het bedrijf aanvaardt geen verplichtingen om dergelijke uitspraken bij te werken. Aanvullende informatie over factoren die van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita is opgenomen in haar documentatie ingediend bij de SEC, inclusief het Jaarverslag op Formulier 10-K, Kwartaalverslagen op Formulier 10-Q en de Huidige Rapporten op Formulier 8-K.

  
  Bijlage A:
           CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
          GECONSOLIDEERDE VERKLARING VAN INKOMSTEN
     (Niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve de bedragen per aandeel)

                 Kwartaal afgesloten Negen maanden afgesloten
                    30 sept       30 sept
                 ------------------  -----------------
                    2009   2008   2009   2008
                    ----   ----   ----   ----
  
   Netto-omzet            $801   $840  $2.597  $2.770
                    ----   ----  ------  ------
   Bedrijfsonkosten:
     Verkoopkosten         669   734   2.128   2.321
     Verkoop, algemeen en
      administratie         91    94    262    275
     Waardevermindering       13    14    39    48
     Amortisatie           3    2     8     7
     Aandeel van inkomsten van
      investeerders         (0)   (1)   (16)    (7)
     Verhuizing Europees
      hoofdkwartier         2    1    11     2
                    ---   ---    ---    ---
                    778   845   2,432   2,646
                    ---   ---   -----   -----
   Bedrijfsinkomsten (verlies)     23    (5)   166    124
   Rentebaten              2    2     4     5
   Rentelasten(1)           (15)   (18)   (47)   (64)
   (verlies) winst op 
   schuldaflossing, netto       (0)   10    (0)    10
   Andere inkomsten (2)         -    -     -     9
                    ---   ---    ---    ---
   Inkomsten (verlies) uit doorlopende
   activiteiten voor belasting     9   (12)   122    84
   Voordelen inkomstenbelasing 
       (lasten)          (4)    4    (5)    (2)
                     --    -    --    --
   Inkomsten (verlies) uit doorlopende
   activeiten             5    (7)   117    82
   Inkomsten uit gestaakte
   activiteiten            -    0     -     2
                    ---   ---    ---    ---
   Netto-inkomsten (verlies)      $5   $(7)   $117    $85
                     ==   ===   ====    ===
   Basisinkomsten per aandeel:
      Doorlopende activiteiten $0,11  $(0,16)  $2,63   $1,89
      Gestaakte activiteiten   -    0,00     -   0,06
                    ---   ----    ---   ----
                   $0,11  $(0,16)  $2,63   $1,95
                   =====  ======   =====   =====
   Verwaterde inkomsten per aandeel:
      Doorlopende activiteiten $0,11  $(0,16)  $2,58   $1,85
      Gestaakte activiteiten    -   0,00     -   0,05
                    ---   ----    ---   ----
                   $0,11  $(0,16)  $2,58   1,90
                   =====  ======   =====   =====
   Aandelen voor berekening 
   basisinkomsten per aandeel    44,7  44,2    44,5   43,5
   Aandelen voor berekening van
   Verwaterde inkomsten per aandeel 45,2  44,2    45,4   44,6
  
  De totalen van de kolommen kloppen mogelijk niet door afrondingen.

   (1) Negen maande afgerond op 30 september 2008 zijn inclusief $9 miljoen 
     aan "rentelasten" voor de afschrijving van uitgestelde kosten 
     gerelateerd aan de herfinanciering van de kredietfaciliteit van het 
     bedrijf. De bedragen van 2008 wijken af van de eerder gerapporteerde 
     bedragen vanwege de invoering van de nieuwe boekhoudkundige norm 
     gerelateerd aan de Convertible Notes. 

   (2) Onder andere inkomsten valt de resolutie van een claim met
     betrekking tot een niet-inkomsten belastingteruggave. Een
     compenserende $3 miljoen aan gerelateerde kosten is inbegrepen in
     "Voordelen inkomstenbelasting (lasten)".
  
  Bijlage B:
              CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
           OVEREENSTEMMING VAN GAAP EN NIET-GAAP INFORMATIE
         BEDRIJFSINKOMSTEN (VERLIES) - DERDE KWARTAAL & NEGEN MAANDEN
                (Niet gecontroleerd -in miljoenen)
  
                
                 Salades,              Oper.
             Bananen gezonde Andere  Bedr. Herstru-  inkomst.
                 Snacks  prod.     Cturering (verlies)
  Kw3 2009       ------ -------- ------- ----- -------- ---------
   Overeenstemming
  ---------------
  Vergelijkbare resultaten
   (Niet-GAAP)      $22    $24   $(2)  $(19)   $-   $25
   Kosten in verband met
    herstructurering   -     -    -    -   (2)   (2)
              ---    ---   ---   ---   ---   ---
  Gerapporteerde resultaten
   (GAAP)        $22    $24   $(2)  $(19)  $(2)   $23
              ===    ===   ===  ====   ===   ===
  Jaar tot datum 2009
   Overeenstemming
  ---------------
  Vergelijkbare resultaten
   (Niet-GAAP)     $158    $67   $5  $(57)   $-   $173
   Winsten op
    Afstotingen      4     -    -    -    -    4
   Kosten in verband met
    herstructurering   -     -    -    -   (11)   (11)
              ---    ---   ---   ---   ---   ---
  Gerapporteerde resultaten
   (GAAP)        $162    $67   $5  $(57)  $(11)  $166
             ====    ===   ==  ====  ====   ====
  
  Kw3 2008
   Overeenstemming
  ---------------
  Vergelijkbare resultaten
   (Niet-GAAP)     $22    $(8)   $0  $(17)   $-   $(4)
   Kosten in verband met
    herstructurering   -     -    -    -   (1)   (1)
              ---    ---   ---   ---   --    --
  Gerapporteerde resultaten
   (Niet-GAAP)     $22    $(8)   $0  $(17)  $(1)   $(5)
              ===    ===   ==  ====   ===   ===
  Jaar tot datum 2008
   Overeenstemming
  ---------------
  Vergelijkbare resultaten
   (Niet-GAAP)     $171   $(11)   $8  $(43)   $-   $126
   Kosten in verband met
    herstructurering   -     -    -   -    (2)   (2)
              ---    ---   ---   ---   --    --
  Gerapporteerde resultaten
   (GAAP)       $171    $(11)   $8  $(43)  $(2)  $124
             ====   ====   ==  ====   ===   ====
  
  De totalen van de kolommen kloppen mogelijk niet door afrondingen.
  
  Bijlage C: 
            CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.
        BEDRIJFSTATISTIEKEN - DERDE KWARTAAL & NEGEN MAANDEN
  (Niet gecontroleerd - in miljoenen, behalve percentages en wisselkoersen)
                  Procentuele        Procentuele
             Kwartaal  verandering   negen   verandering
             afgerond  gunstig   maanden afg.  gunstig
            30 september (ongunstig)  30 september (ongunstig)
            2009  2008  vs. 2008  2009  2008   vs. 2008

  Netto-omzet per
   segment
   Bananan     $472  $474   (0,4)% $1.513 $1.564   (3,3)%
   Salades en
    Gezonde Snacks  289   325  (11,1)%   875  1.010  (13,4)%
   Andere Producten  40   42   (3,5)%   209   196   6,5%
             --   --   -----   ---   ---   ---
    Totale netto-
     omzet     $801  $840   (4,6)% $2.597 $2.770   (6,2)%
  
  Vergelijkbaar bedrijfsinkomen
   (verlies)
   segmenten (1)
   Bananen      $22   $22   3,7%   $158  $171   (7,6)%
   Salades en
    Gezonde Snacks  24   (8)   N/A    67   (11)   N/A
   Andere producten  (2)   0   N/A     5    8  (37,3)%
   Bedrijf      (19)  (17)  (9,7)%   (57)  (43)  (33,7)%
            ---   ---   -----   ---   ---  ------
    Totaal bedrijfs-
     Inkomsten   $25   $(4)   N/A   $173  $126   37,4%
     (verlies)
  Vergelijkbare
   winstmarge
   per segment 
   Bananen      4,7%  4,6%  0,2pts  10,7%  11,0%  (0,3)pts
   Salades en
    Gezonde Snacks  8,4%  (2,6)  11,0pts  7,6%  (1,1)%  8,7pts
   Andere producten (5,3)%  0,5%  (5,8)pts  2,5%  4,2%  (1,7)pts
  
  SG&A als percentage
   van de omzet    11,3%  11,2%  (0,1)pts 10,1%  9,9%  (0,2)pt
  
  Verkoopvolume
   bananen het bedrijf
   (dozen van 18 kg/40 lbs.)
   Noord-Amerika   15,7  15,3   2,6%   46,9  46,6   0,6%
   Europa & 
    het Midden-Oosten
    Europese
     kernmarkten(2) 9,8  11,6  (15,5)%  33,4  36,8   (9,2)%
    Mediterreaans gebied 
     & het Midden-
     Oosten     5,8   3,6  61,1%   13,9  10,1   37,6%
  
  Bananenprijzen
   Noord-Amerika           (0,2)%           4,9%
   Europese
    kernmarkten (2)
    Amerikaanse Dollar        3,0%           (3,8)%
    Plaatselijk           9,7%            7,4%
  
  Fresh Express - verkoopvolume
   salades
   met meerwaarde
   (dozen per 12
    verpakt)     15,7  15,6   0,9%   49,4  49,0   0,9%
   Prijzen(3)             0,7%            0,9%
   
  
  Euro gemiddelde
   wisselkoers,
   spotmarkt (dollars
   per euro)     $1,42  $1,51  (6,0)%  $1,35  $1,52  (11,2)%
  
  Euro gemiddelde
   wisselkoers,
   hedged (dollars 
   per euro)     $1,40  $1,49  (6,0)%  $1,36  $1,49   (8,7)%
  
  De totalen van de kolommen kloppen mogelijk niet door afrondingen.
  
  (1) Zie een gedetailleerde beschrijving van het overeenbrengen van tussen
    GAAP en cijfers op vergelijkbare basis in Bijlage B en in de tekst
    van dit persbericht onder het kopje "Onderdelen die vergelijkbaarheid
    beïnvloeden".
  (2) De kernmarkten in Europa omvatten de 27 lidstaten van de Europese
    Unie en Zwitserland, Noorwegen en IJsland.
  (3) Prijzen zijn alleen voor Fresh Express-merkproducten en inclusief 
    brandstof- en regelgevingtoeslagen. 
  
  Bijlage D: 
  
                EUROPEESE VALUTA
         WIJZIGINGEN JAAR-OP-JAAR - POSITIEF (NEGATIEF)
                 2009 vs. 2008
              (Niet gecontroleerd -in miljoenen)
  
  Invloed valuta (Euro/Dollar)        Kw3  Jaar tot datum
                        ----    ---
        Opbrengsten           $(13)   $(93)
        Plaatselijke kosten         5    26
        Hedging(1)             0    15
        Vertaling balans(2)         5     3
                         ---   ---
   
  Netto impact Europese valuta         $(3)   $(48)
                         ===   ====
  
  De totalen van de kolommen kloppen mogelijk niet door afrondingen.
  
  (1) Hedgingkosten in beide derde kwartalen van 2009 en 2008 bedroegen $2 
    miljoen. Winst door Hedging voor het jaar 2009 tot op heden bedraagt 
    $2 miljoen vergeleken met kosten van $13 voor dezelfde periode in het 
    jaar 2008.    
  
  (2) Vertaling van de balans voor het derde kwartaal in 2009 bedroeg een
    winst van $2 miljoen ten opzichte van een verlies van $3 miljoen in 
    het derde kwartaal van 2008. Vertaling van balans voor 2009 tot op 
    heden is een winst van $1 miljoen ten opzichte van een verlies van 
    $2 miljoen voor dezelfde periode in 2008.

BRON Chiquita Brands International, Inc.