Chiquita rapporteert een netto winst van US$ 64 miljoen of US$ 1,36 winst per verwaterd aandeel over het tweede kwartaal van 2005.

06 Aug, 2005, 03:12 BST Van Chiquita Brands International, Inc.

CINCINNATI, August 6 /PRNewswire/ --

- Het bedrijf realiseerde de hoogste winst over een tweede kwartaal in tien jaar tijd; de winsten zijn meer dan verdubbeld in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar.

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) rapporteerde vandaag een netto winst van US$ 64 miljoen of US$ 1,36 winst per verwaterd aandeel over het tweede kwartaal van 2005. Over hetzelfde kwartaal vorig jaar rapporteerde het bedrijf een netto winst van US$ 30 miljoen of US$ 0,73 per verwaterd aandeel.

"De financiële toestand van ons bedrijf blijft aanzienlijk verbeteren. De netto winst over het tweede kwartaal van dit jaar was de hoogste netto winst over een tweede kwartaal van de afgelopen 10 jaar. Onze winst is daarenboven meer dan verdubbeld in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar", aldus Fernando Aguirre, voorzitter en chief executive officer. "Wij hebben gekapitaliseerd op de zeer sterke prijzen voor bananen in Europa en haalden voordeel uit een aanhoudende volumegroei in Noord-Amerika en Azië."

Aguirre vervolgde: "Aan het einde van het tweede kwartaal hebben wij de overname van Fresh Express met succes afgerond en dit is een sleutelcomponent van onze strategie voor duurzame groei. Wij zijn zeer gelukkig met de buitengewone mogelijkheden voor de toekomst die de complementaire sterke punten van onze beide organisaties zullen bieden, en met de expansie van de aanwezigheid van Chiquita op de markt van bereide groenten en fruit." Met de overname van Fresh Express, het toonaangevende bedrijf van verpakte slaatjes in de Verenigde Staten, zal de jaarlijkse omzet van Chiquita met ongeveer US$ 1 miljard stijgen.

FINANCIËLE KERNCIJFERS OVER HET KWARTAAL

  
  - De netto omzet bedroeg US$ 1,0 miljard, 20 procent hoger dan de US$ 848 
   miljoen over het tweede kwartaal van 2004. De stijging was te danken 
   aan hogere prijzen voor bananen en gunstige wisselkoersen in Europa, 
   een hoger volume in Europa en Noord-Amerika en de omzetstijging van 
   andere producten dan bananen bij Atlanta AG, de grootste Duitse 
   distributeur van het bedrijf voor groenten en fruit.
  - De bedrijfswinst bedroeg US$ 75 miljoen, in vergelijking met US$ 37 
   miljoen over dezelfde periode vorig jaar. Het kwartaalresultaat van 
   2004 omvatte een verlies vóór belasting van US$ 9 miljoen gerealiseerd 
   op de verkoop van de bananenafdeling in Colombia; het verlies na 
   belasting van deze verkoop bedroeg US$ 4 miljoen.
  - De cashflow uit bedrijfsactiviteiten voor het tweede kwartaal van 2005 
   bedroeg US$ 123 miljoen en werd door het bedrijf gebruikt voor de 
   gedeeltelijke betaling van de overnameprijs van Fresh Express en de 
   uitkering van een kwartaaldividend in cash.
  - De totale schuld per 30 juni 2005 bedroeg US$ 1,1 miljard, waaronder 
   US$ 775 miljoen voor de financiering van de overname van Fresh Express, 
   en de liquide middelen bedroegen US$ 165 miljoen.

RESULTATEN PER BEDRIJFSSEGMENT

(Alle onderstaande cijfers worden vergeleken met het tweede kwartaal van 2004, tenzij anders vermeld.)

Nieuwe segmenten in het verslag

Vóór de overname van Fresh Express rapporteerde het bedrijf voor twee bedrijfssegmenten, bananen en andere verse producten. Het segment Bananen omvatte de aanschaf (productie en inkoop), het vervoer, de marketing en distributie van bananen. Het segment Andere verse producten omvatte de aanschaf, marketing en distributie van vers fruit en verse groenten andere dan bananen, naast de activiteiten van Chiquita voor vers gesneden fruit. De overige activiteiten, die als "Overige" werden gerapporteerd, bestonden hoofdzakelijk uit verwerkte producten op basis van fruitingrediënten.

Vanwege de overname van Fresh Express heeft het bedrijf beslist om cijfers in drie segmenten te rapporteren: Bananen, Fresh Select en Fresh Cut. Het segment Bananen van het bedrijf blijft ongewijzigd. Het segment Fresh Select omvat de aanschaf, marketing en distributie van heel vers fruit en verse groenten andere dan bananen. Het segment Fresh Cut van het bedrijf omvat verpakte slaatjes en vers gesneden fruit. De overige activiteiten, die als "Overige" worden gerapporteerd, blijven hoofdzakelijk bestaan uit verwerkte producten op basis van fruitingrediënten.

Bananen

De netto omzet in het segment Bananen van het bedrijf steeg tot US$ 571 miljoen, een stijging met US$ 113 miljoen. De bedrijfswinst bedroeg US$ 73 miljoen in vergelijking met US$ 37 miljoen.

De bedrijfsresultaten voor het segment Bananen werden gunstig beïnvloed door:

  
  - US$ 47 miljoen dankzij de betere lokale prijzen in Europa, gedeeltelijk 
   tenietgedaan door een daling vanwege de wisselkoers van US$ 1 miljoen, 
   zoals vermeld in bijlage B;
  - US$ 9 miljoen in een eenmalig verlies vóór belasting door de verkoop 
   van de Colombiaanse productieafdelingen voor bananen tijdens het tweede 
   kwartaal van 2004; en
  - US$ 3 miljoen minder in juridische kosten en andere honoraria 
   betreffende het onderzoek van het Amerikaanse Ministerie van Justitie 
   naar het voormalige dochterbedrijf in Colombia.

Deze voordelen werden gedeeltelijk tenietgedaan door:

  
  - US$ 9 miljoen in prijsstijgingen voor brandstoffen, papier en 
   scheepsbevrachting;
  - US$ 6 miljoen in hogere licentiegerelateerde importkosten voor bananen 
   in Europa;
  - US$ 3 miljoen verhoging van de kosten vanwege de overstromingen in 
   januari in Costa Rica en Panama, waaronder alternatieven voor de 
   aanvoer van fruit, logistiek en herstellingskosten voor de 
   landbouwbedrijven; nagenoeg alle extra kosten vanwege de overstroming 
   waren geboekt aan het einde van het tweede kwartaal; en
  - US$ 3 miljoen in juridische en andere kosten betreffende een 
   concurrentiegerelateerde juridische zaak die aan de Europese Commissie 
   werd gemeld.

Meer details over de omzetvolumes en prijzen voor bananen worden in bijlagen A en B gegeven.

Fresh Select

Voor het segment Fresh Select van het bedrijf bedroeg de netto omzet US$ 408 miljoen, een stijging met 11 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2004. De bedrijfswinst over het tweede kwartaal van 2005 bedroeg US$ 4 miljoen, in vergelijking met US$ 2 miljoen in 2004. Deze verbetering was hoofdzakelijk te danken aan de herstructurering van de meloenactiviteiten in Noord-Amerika en de blijvende operationele verbeteringen in Atlanta AG. Deze positieve factoren werden gedeeltelijk tenietgedaan door een daling van de resultaten in Chili, vooral vanwege het slechte weer.

Fresh Cut

Voor het segment Fresh Cut van het bedrijf bedroeg de netto omzet US$ 21 miljoen, een stijging met US$ 18 miljoen ten opzichte van 2004. Het resultaat over het tweede kwartaal van 2005 omvat de resultaten van Fresh Express vanaf 28 juni tot en met de afsluiting van het tweede kwartaal. Nagenoeg de hele omzet voor 2005 was te wijten aan de overname van Fresh Express. Het bedrijfsresultaat over het tweede kwartaal van 2005 was een verlies van US$ 3 miljoen, in vergelijking met een bedrijfsverlies van US$ 4 miljoen in 2004.

Telefonische vergadering

De telefonische vergadering voor de bespreking van het resultaat over het tweede kwartaal van 2005 zal beginnen vandaag, om 16.30 uur EDT en is via webcast toegankelijk op http://www.chiquita.com. Voor gratis telefonische toegang gebruikt u het nummer +1-877-502-9274 in de Verenigde Staten en +1-913-981-5584 in andere locaties. Een geluidsopname van het gesprek zal beschikbaar zijn tot 11 augustus 2005. Voor toegang belt u +1-888-203-1112 in de Verenigde Staten en +1-719-457-0820 in andere locaties, en toetst u de toegangscode 2726400. Een geluids-webcast van het gesprek blijft beschikbaar op http://www.chiquita.com tot 18 augustus 2005. Daarna zal een kopie van het gesprek gedurende 12 maanden beschikbaar blijven op de website.

Chiquita Brands International, Inc. (http://www.chiquita.com) is een toonaangevende, internationale verkoper en distributeur van verse en bereide groenten en fruit van hoge kwaliteit die met het kwaliteitsmerk Chiquita(R) en aanverwante handelsmerken worden verkocht. Het bedrijf is een van de grootste bananenproducenten ter wereld en een belangrijke leverancier van bananen in Europa en Noord-Amerika. In juni 2005 nam Chiquita Fresh Express(R) over, het toonaangevende Amerikaanse bedrijf voor bereide slaatjes, een snel groeiende voedingscategorie voor retailers in de kruidenierssector, quick-service-restaurants en voedingsleveranciers.

Dit persbericht omvat bepaalde "verklaringen over de toekomst" overeenkomstig de betekenis daaraan gegeven in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Op deze verklaringen zijn bepaalde veronderstellingen, risico's en onzekerheden van toepassing die veelal buiten de controle van Chiquita vallen, waaronder de gevolgen van de wijzingen in het invoerbeleid van de Europese Unie voor bananen in het kader van de verwachte overgang naar een beleid van uitsluitend invoer-/uitvoerrechten in 2006, het vermogen van het bedrijf om de activiteiten van Fresh Express met succes te integreren, buitengewone weersomstandigheden, de gebruikelijke risico's verbonden aan multinationale bedrijven, zoals de gevolgen van de prijzen voor producten en grondstoffen, wisselkoersschommelingen, overheidsreguleringen, arbeidsrelaties, belastingen, politieke instabiliteit en terrorisme en het resultaat van hangende overheidsonderzoeken en claims waarbij het bedrijf betrokken is.

De verklaringen over de toekomst in dit persbericht zijn gegeven op de datum van uitgifte en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen aanzienlijk verschillen van de verwachtingen die worden uitgedrukt of zijn geïmpliceerd in de verklaringen over de toekomst. Het bedrijf is niet verplicht om deze verklaringen bij te werken. Bijkomende informatie over factoren die van toepassing kunnen zijn op de financiële resultaten van Chiquita, staat vermeld in de documenten die bij de SEC zijn ingediend, waaronder het jaarverslag op formulier 10-K, de kwartaalverslagen op formulier 10-Q en de actuele verslagen op formulier 8-K.

  

  
              CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC. 
            GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING(1) 
   (niet-gecontroleerd - in miljoen, behalve voor de bedragen per aandeel) 

  (in US$)
              Kwartaal afgesloten    Halfjaar afgesloten  
                per 30 juni        per 30 juni
               2005     2004     2005     2004 
   
  Netto verkoop    $ 1.019,4   $ 848,4   $1.951,3  $ 1.641,6 
  Bedrijfskosten
   Kostprijs van verkoop 854,3    719,4   1.605,7   1.399,6 
   Verkoop-, algemene en
    administratiekosten  82,1     78,2    159,8    151,0 
   Afschrijving      11,4     10,7     22,3     21,5 
   Eigen vermogen in de 
    winst van
    aandeelhouders     (3,0)    (5,7)    (4,8)    (8,1) 
   Verlies op verkoop van
    Colombiaanse afdeling 
    (vóór belasting)(2)    -     9,3      -     9,3   
 
               944,8    811,9   1.783,0   1.573,3 
  Bedrijfswinst       74,6     36,5    168,3     68,3 
   
  Rentebaten         3,4     0,6     5,3     1,4 
  Rentelasten        (7,9)    (9,9)    (15,4)    (20,0) 
  Overige opbrengsten 
   (kosten), 
   netto(3)         (2,0)      -     (2,0)      - 
  Winst vóór belasting   68,1     27,2    156,2     49,7 
  Belasting (2)   	   (4,5)     3,0     (6,0)     0,5
  Netto winst       $ 63,6    $ 30,2   $ 150,2    $ 50,2 
   
  Basiswinst
   per aandeel      $ 1,52    $ 0,74    $ 3,64    $ 1,23 
  Verwaterde winst
   per aandeel       1,36     0,73     3,29     1,18 
   
  Aantal aandelen voor 
   berekening van
   basiswinst per aandeel  41,7     40,8     41,3     40,6 
  Aantal aandelen voor 
   berekening van
   verwaterde winst per
   aandeel(4)        46,9     41,3     45,7     42,4   
 
 
   (1) De geconsolideerde winst- en verliesrekening van het bedrijf over 
     het kwartaal en halfjaar afgesloten per 30 juni 2005 omvat de 
     activiteiten van Fresh Express en de rentelasten op de financiering 
     van de overname vanaf 28 juni, de overnamedatum, tot aan de 
     afsluiting van het tweede kwartaal. 
 
   (2) Inkomstenbelasting over het kwartaal en halfjaar afgesloten per 30 
     juni 2004 omvat een voordeel van $ 5,7 miljoen voor de verkoop van 
     de Colombiaanse afdeling. Het verlies na belasting van de verkoop 
     van deze afdeling bedroeg $ 3,6 miljoen. 
 
   (3) Overige opbrengsten (kosten) omvatten $ 3 miljoen in 
     financieringskosten, hoofdzakelijk in verband met de afboeking van 
     niet-afgeschreven emissiekosten voor de vorige lening, gedeeltelijk 
     gecompenseerd met een winst van $ 1 miljoen op de verkoop van 
     preferente aandelen van Seneca. 
 
   (4) Houdt rekening met het verwaterend effect van in omloop zijnde 
     warrants en aandelenopties op basis van de methode voor 
     teruggekochte aandelen, en het verwaterend effect van toegekende 
     aandelen met restricties. 

Op de kwartaalresultaten zijn aanzienlijke seizoensgebonden schommelingen van toepassing. Kwartaalresultaten zijn daarom niet noodzakelijk een aanwijzing voor de resultaten uit de activiteiten over het hele boekjaar. De resultaten van het bedrijf over het derde en vierde kwartaal zijn meestal zwakker dan tijdens het eerste halfjaar, aangezien er dan meer fruit van de concurrentie op de markt beschikbaar is en de prijzen bijgevolg lager zijn.

  
  Bijlage A: 
 
             CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC. 
          CIJFERS OVER DE ACTIVITEITEN - TWEEDE KWARTAAL (1)
              (niet-gecontroleerd - in miljoen, 
            behalve voor procenten en wisselkoersen) 
  
  (in US$)
                    
                            Procentuele wijziging
                                 positief
              Kwartaal afgesloten per 30 juni   (negatief) 
                   2005      2004     t.o.v. 2004 
                  
  Netto omzet per segment
   Bananen            $ 571,2     $ 458,7     24,5% 
   Fresh Select          408,5      368,8     10,8% 
   Fresh Cut(1)           21,0       3,4       (i) 
   Overige             18,7      17,5     6,9% 
    Totaal netto verkoop    1.019,4      848,4     20,2% 
   
  Bedrijfswinst (-verlies) 
   per segment
   Bananen            $ 72,9     $ 37,2     96,0% 
   Fresh Select           4,3       2,4     79,2% 
   Fresh Cut(1)           (2,9)      (4,0)    27,5% 
   Overige              0,3       0,9    (66,7%) 
    Totaal bedrijfswinst      74,6      36,5    104,4% 
   
  Bedrijfswinstmarge per segment
   Bananen             12,8%      8,1%   4,7 punten 
   Fresh Select           1,1%      0,7%   0,4 punten 
   Fresh Cut(1)          (13,8%)    (117,6%)      (i) 
   
  Verkoop-, 
  algemene en administratiekosten 
  als procent van de omzet      8,1%      9,2%   1,1 punten                                                       
   
  Verkoopvolume van bananen 
   voor het bedrijf
  (dozen van 18 kg/40 lb) 
   Europese kernmarkten (2)     14,4      14,5     (0,7%)                        
   Handelsmarkten(3)         1,9       1,2     58,3% 
   Noord-Amerika          16,0      14,8     8,1% 
   Verre Oosten (joint venture)   4,9       4,2     16,7%    
    Totaal             37,2      34,7     7,2% 
   
  Gemiddelde wisselkoers voor 
   de euro, spotmarkt     
   (dollar per euro)        $ 1,26     $ 1,21     4,1% 
 
  Gemiddelde wisselkoers voor 
   de euro, ingedekt     
   (dollar per euro)         1,24      1,15     7,8% 
 
 
   (1) De cijfers over de activiteiten van het bedrijf over het kwartaal 
     afgesloten per 30 juni 2005 omvatten de activiteiten van Fresh 
     Express vanaf de overname op 28 juni tot aan de afsluiting van 
     het tweede kwartaal. Nagenoeg alle wijzigingen in het segment 
     Fresh Cut waren te wijten aan de overname van Fresh Express. 
   (2) De 25 lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en 
     Zwitserland.
   (3) Andere Europese landen en landen uit het Middellandse-Zeegebied 
     die hierboven niet zijn vermeld 
   (i) Niet vergelijkbaar 
 
 
 
  Bijlage A (vervolg)
 
             CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC. 
           CIJFERS OVER DE ACTIVITEITEN - HALFJAAR (1)
             (niet-gecontroleerd - in miljoen, 
           behalve voor procenten en wisselkoersen) 
  
  (in US$)
                    
                                Procentuele 
                                 wijziging
                                 positief
              Halfjaar afgesloten per 30 juni  (negatief) 
                   2005      2004    t.o.v. 2004 
   
  Netto omzet per segment
   Bananen           $ 1.091,6     $ 876,5     24,5% 
   Fresh Select          805,1      729,2     10,4% 
   Fresh Cut(1)           23,3       4,8      (i) 
   Overige             31,3      31,1     0,6% 
    Totaal netto verkoop    1.951,3      1.641,6    18,9% 
   
  Bedrijfswinst (-verlies) 
   per segment
   Bananen            $ 159,8     $ 64,9     146,2% 
   Fresh Select           14,3      9,4      52,1% 
   Fresh Cut(1)           (5,6)      (7,6)    26,3% 
   Overige             (0,2)      1,6     n.v.t. 
    Totaal bedrijfswinst     168,3      68,3    146,4% 
   
  Bedrijfswinstmarge per segment
   Bananen             14,6%      7,4%   7,2 punten 
   Fresh Select           1,8%      1,3%   0,5 punten 
   Fresh Cut(1)          (24,0%)    (158,3%)     (i) 
   
  Verkoop-, algemene en 
  administratiekosten als procent 
  van de omzet     	     8,2%      9,2%   1,0 punten                                                       
   
  Verkoopvolume van bananen 
   voor het bedrijf
  (dozen van 18 kg/40 lb) 
   Europese kernmarkten (2)     29,8      28,7     3,8%                        
   Handelsmarkten(3)         2,3       2,3     0,0% 
   Noord-Amerika          30,6      28,4     7,7% 
   Verre Oosten (joint venture)   8,9       8,0     11,3%    
    Totaal             71,6      67,4     6,2% 
   
  Gemiddelde wisselkoers voor 
   de euro, spotmarkt     
   (dollar per euro)        $ 1,28     $ 1,23     4,1% 
              
  Gemiddelde wisselkoers voor 
   de euro, ingedekt     
   (dollar per euro)         1,26      1,16     8,6% 
 
 
   (1) De cijfers over de activiteiten van het bedrijf over het halfjaar 
     afgesloten per 30 juni 2005 omvatten de activiteiten van Fresh 
     Express vanaf de overname op 28 juni tot aan de afsluiting van het 
     tweede kwartaal. Nagenoeg alle wijzigingen in het segment Fresh 
     Cut waren te wijten aan de overname van Fresh Express. 
   (2) De 25 lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en 
     Zwitserland.
   (3) Andere Europese landen en landen uit het Middellandse-Zeegebied 
     die hierboven niet zijn vermeld 
   (i) Niet vergelijkbaar 

   
  Bijlage B: 
 
        GEMIDDELDE PRIJZEN EN OMZETVOLUMES VOOR CHIQUITA-BANANEN 
            PROCENTUELE WIJZIGING JAAR-OP-JAAR
                2005 t.o.v. 2004 
               (niet-gecontroleerd)

  (in US$)
 
                  Prijzen          Volumes   
  Regio          2de kw.   Lopende jaar 2de kw.   Lopende 
                                   jaar 
   
  Noord-Amerika       (1%)     4%      8%      8%   
 
  Europese kernmarkten(1)                       
   Op basis van de U.S. 
    dollar (2)       27%     23%     (1%)     4%  
   In plaatselijke valuta  21%     18%                  
   
  Handelsmarkten (3)                           
   Op basis van de U.S.   (3%)     11%     58%      0% 
    dollar (2)
  Azië
   Op basis van de U.S.  (11%)     (6%)     17%     11% 
    dollar (2)
   In plaatselijke valuta (11%)     (7%)              
 
 
   (1) De 25 lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en 
     Zwitserland.
   (2) Prijzen op basis van de U.S. dollar omvatten de resultaten van 
     valuta-indekking niet.
   (3) Andere Europese landen en landen uit het Middellandse-Zeegebied 
     die hierboven niet zijn vermeld 
 
 
 
           EUROPESE VALUTA'S EN PRIJZEN VOOR BANANEN 
        WIJZIGING JAAR-OP-JAAR - POSITIEF (NEGATIEF)
               Kw. 2 2005 t.o.v. kw. 2 2004
             (niet-gecontroleerd - in miljoen)

  (in US$)
 
  Wisselkoerseffect (euro/dollar)                     
   Inkomsten                      $  13 
   Plaatselijke kosten		             (2) 
   Translatie-effecten (1)		              3
   Translatie-effecten (2)                (15) 
   Netto valutaresultaat		         	    (1)		
   
  Prijszetting
   Europese bananenprijzen			          47
   
  Netto voordeel door Europese valuta's en prijzen	  $  46 
 
   (1) De kosten voor valuta-indekking tijdens het tweede kwartaal van 2005 
     bedroegen $ 4 miljoen, terwijl deze kosten $ 7 miljoen bedroegen 
     tijdens het tweede kwartaal van 2004.
   (2) Translatie-effecten resulteerden in een verlies van $ 14 miljoen 
     tijdens het tweede kwartaal van 2005, op basis van een wisselkoers 
     voor de euro van $ 1,29 aan het einde van het eerste kwartaal van 
     2005 en van $ 1,20 aan het einde van het tweede kwartaal van 2005.  
     Translatie-effecten resulteerden in een winst van $ 1 miljoen voor 
     het tweede kwartaal van 2004. 
 
 
 
  Bijlage C: 
 
             CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC. 
           OVERZICHT VAN SCHULDEN - TWEEDE KWARTAAL 2005 
             (niet-gecontroleerd - in miljoen)

  (in US$)
 
             31 maart         Afbetalingen,  30 juni 
              2005   Toevoegingen   andere     2005 
                          verminderingen    
        
   
  Moedermaatschappij
   7,5% bevoorrechte    $250,0     $ -     $ -    $250,0 
   obligaties 
   8,875% bevoorrechte     -    225,0      -    225,0 
   obligaties 
   
  Dochterbedrijven
  Chiquita Brands L.L.C. 
   vestiging
   Termijnlening B       -    125,0      -    125,0 
   Termijnlening C       -    375,0      -    375,0 
   Doorlopend krediet     -      -      -      - 
   
  Vervoer          75,0     50,0     (5,5)    119,5 
   
  Overige          16,7      -     (4,0)    12,7  
   
  Totale schuld      $341,7    $775,0    $(9,5)  $1.107,2 
 
 
 
           OVERZICHT VAN SCHULDEN - LOPENDE JAAR 2005 
             (niet-gecontroleerd - in miljoen)

  (in US$)
 
             31 december         Afbetalingen, 30 juni 
               2004   Toevoegingen   andere     2005    
                           verminderingen          
  Moedermaatschappij
   7,5% bevoorrechte    $250,0     $ -     $ -    $250,0 
   obligaties
   8,875% bevoorrechte     -    225,0      -     225,0  
   obligaties
   
  Dochterbedrijven
  Chiquita Brands L.L.C. 
   vestiging
   Termijnlening B       -    125,0      -     125,0 
   Termijnlening C       -    375,0      -     375,0 
   Doorlopend krediet     -      -      -       - 
   
  Vervoer          82,6     50,0    (13,1)    119,5 
   
  Overige          16,9      -     (4,2)     12,7  
   
  Totale schuld      $349,5    $775,0    $(17,3)   $1.107,2 

Website: http://www.chiquita.com

BRON Chiquita Brands International, Inc.